Sydsvenskan – en dagstidning på villovägar.

                                                  söderfasad

Så slår då de, enligt egen uppfattning, fruktade undersökande journalisterna på Sydsvenskan till igen i sin vänsteraktivistiska kampanj mot Vellinge och dess invånare. Denna gången riktar de patetiska jubelidioterna på tidningen in sig på det nybyggda Falsterbonäsets Spa vid södra mynningen av Falsterbokanalen. I en rad av vinklade och missvisande påståenden går journalisterna till angrepp på kommunens försäljning av tomtmarken genom att kritisera försäljningspriset och arrendeavtalet för en gångstig till stranden.

Krabbe Arkitekter har på uppdrag av ägaren, Kristin Ekholst, ritat den nu uppförda spabyggnaden och varit rådgivare vid efterföljande detaljplanearbete och avtalsgranskning. Projektet ingår i 2015 års stadsbildspris, som kommer att offentliggöras nästa vecka. Genom spaprojektet får nu kommuninvånarna ett vattenhål för rekreation och hälsa i en byggnad vars främsta ambition är att skapa en närhetsupplevelse till naturen och havet. Den bildade tomten gränsar i väster och söder till naturreservatet, som sträcker sig ända fram till några meter från byggnaden. Inga stängsel eller andra fysiska avgränsningar skall skilja den svarta träbyggnaden från sin omgivande naturmiljö, symbiosen med strandens särpräglade natur är primär.

I rubriksättningen basuneras en gångstig ner till badbryggorna ut som utarrenderad för 1 krona. Jo, så står det i arrendeavtalet därför att denna direktförbindelse till havet redan från början varit inlagd i projekteringsförutsättningarna, dock utgjorde den befintliga Lotsvillan en för länge sedan bildad tomt samtidigt som angränsande naturreservat inte tillät ingrepp i form av träbryggor. Enda möjligheten var då att juridiskt säkerställa rätten till gångstig genom ett arrendeavtal för en symbolisk summa. Arrendeavtalet följer helt anvisningarna i detaljplan och markanvisningsavtal och är ingen fristående konstruktion. Värdet av nyttjanderätten är redan inräknad i köpeavtalet. Lotsvillan ägdes vid förhandlingstillfället av kommunen, som vid projekteringen hade full förståelse för vikten av den visuella axel som nu löper från spaets uppglasade bastu ner till havet och badplatsens bryggor.

Sydsvenskan försöker också ge sken av att det kapital om 8 miljoner som lånades upp för att bygga spaet skulle motsvara det verkliga värdet på tomten, när det istället handlar om ett byggkreditiv för uppförandet av nybyggnaden. Ett förfalskat påstående av detta slaget bör enligt min mening leda till en polisanmälan av tidningen. Det är inte fritt fram för en tidning att misskreditera privatpersoner genom direkta lögner. Sydsvenskans ambition är tydligen att bli ledande i skandalblaskebranschen.

När kommunen säljer mark är syftet med överlåtelsen en viktig faktor för prissättningen. Att jämföra priset för en kostnadsfragil verksamhet som spaets med industri- eller bostadstomter, där bruksvärdet är helt annorlunda är ren idioti. När Badhytten i Skanör byggs avses tomtpriset förräntas av en intensiv restaurang- och nattklubbsverksamhet. Ett bostadprojekt med syfte att sälja vidare uppförda byggnader har också helt annorlunda förutsättningar. Spaet är ett projekt med ett fåtal samtidiga nyttjare och anställda, höga estetiska och kostnadsmässiga krav på grund av ett känsligt läge och redan i detaljplanen införda förbud mot verksamhet liknande Badhyttens. Om en kommun vill stödja allmännyttiga verksamheter genom att presentera markavtal som gör projektens genomförande ekonomiskt möjliga, är det självklart att en differentierad prissättning skall vara möjlig. Att man som tidningen föreslår skall höja redan avtalade markpriser för att överklaganden försenar byggstarten saknar rättslig grund och framstår nog för gemene man som orimligt.

Nej Sydsvenska Dagbladet, du ärevördiga gamla tidning, din vandring direkt till papperskorgen blir alltmer frekvent och förlängs knappast av dina patetiska försök till granskningsjournalistik.

Peter Krabbe

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: