Fabianismen del 2, roten till världsregeringen får fäste i Europa.

rockefeller-nwo

En berättelse om Fabianer låter kanske idylliskt och gulligt. Men låt inte lura er, detta är inga barnsagor utan upprinnelsen till den största strukturella omdaningen av vår värld någonsin. I dess begynnelse figurerar en häxbrygd av några av historiens farligaste ideologer som Marx, Engels och Lenin kombinerade med ett skoningslöst kapital representerat av Rothschilds i London, Rockefellers och många andra av Englands mäktigaste industrialister. Som språkrör har de haft kända skribenter som Bernard Shaw och H G Wells och en av kapitalägarna styrd dagspress.

Dess bakgrund och bildande för mer än hundra år sedan har vi bekantat oss med i föregående avsnitt. Låt oss nu se på det politiska innehållet. Vi ser här upprinnelsen till den moderna socialiströrelsen, som i olika former skulle sprida sig över Europa, Ryssland och USA. Det som vi inte är vana att tänka in i sammanhanget är att styrningen och finansieringen av denna rörelse skedde genom bankirerna och industriägarna i syfte att kunna kontrollera en framväxande arbetarrörelse som hotade lönsamheten i industrin, samtidigt som man ville skapa en ekonomi baserad på statskontrollererade företagsmonopol, fria från konkurrens och destruktiva marknadskrafter. Att staten i sin tur skulle styras av samma personer eller deras valda ombud, var för dem en självklarhet. Vi fick ett system med yrkespolitiker som visste vem de skulle behaga för att få behålla sina positioner.

Så föddes 1893 The Independent Labour Party genom Fabianernas försorg, den Andra Internationalen genom Engels och Ryska Socialdemokratiska Partiet – senare kommunistpartiet – genom Lenin, alla med rötterna i samma Londonbaserade rörelse. Man såg inte demokrati som ett mål utan som ett medel att nå målet – ett auktoritärt centralstyrt system. Detta är viktigt att komma ihåg när vi jämför med dagens utveckling, vår demokrati är nu i upplösning och på väg mot det totalitära system i form av införandet av världsregeringen genom FN som det varit avsett under hela 1900-talets politiska utveckling. Men mer om detta senare.

Democracy is of great importance for the working class in its struggle for freedom against the capitalists. But democracy … is only one of the stages in the course of development from feudalism to capitalism, and from capitalism to Communism” (Lenin, LCW, vol. 25). Samma åsikter ser vi i Bernard Shaws samtida uttalande att “demokrati är inte kompatibelt med socialism”. Det finns anledning att bli fundersam inför dagens islamistiska predikanter som hävdar att ”demokrati är inte kompatibelt med islam”. Vi ser också då att gemensamt för socialism i denna totalitära form och islam är föraktet för demokrati och strävan mot ett totalitärt system. Båda bygger nämligen på underkastelse.

År 1916 gav Fabianerna ut dokumentet ”International Government”, som skulle komma att ligga som grund för bildandet av Nationernas Förbund tre år senare. Bildandet av FN 1944 kan ses som en direkt utveckling av dessa tankar och formades av starka socialistiska intressen i London under andra världskriget. I USA hade en parallell utveckling skett från president Woodrow Wilson och vidare över Franklin Roosevelt, som hade stark anknytning till den krets som styrde finansmarknaden. Amerikanskt kapital hade aktivt hjälpt Hitler till makten eftersom hans nationalsocialism sågs som en intressant parallell till den sovjetiska socialismen. I London samlades företrädare för Fabian Socialists Britain, Democratic America, Communist Russia och National Socialist China för att lägga de nya grunderna för ett FN som skulle ersätta Nationernas förbund – utan den havererade nationalsocialismen.

Organisationen byggde på treklövern FN som verkställande, LSE som ideologisk tankesmedja och Socialistinternationalen (bildad av Fabianerna 1951) som sammanhållande.

The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government. As a first step towards it, they seek to strengthen the United Nations … Membership of the United Nations must be made universal” (“The World Today: The Socialist Perspective,” Declaration of the Socialist International Oslo Conference, 2-4 June 1962).

Labour remained faithful to its long-term belief in the establishment of east-west co-operation as the basis for a strengthened United Nations developing towards world government … For us world government is the final objective and the United Nations the chosen instrument …” (Labour Party manifesto 1964).

Genomförandet av tankegångarna om världsregeringen under efterkrigstiden behövde nya organisationer, I USA hade CFR (Council for Foreign Relations) redan ett fast grepp om landets politik och samverkan med finansen och industrialisterna fick Bilderberggruppen som ett nytt forum. David Rockefeller uttryckte sig kanske lite oförsiktigt i sina memoarer om Bilderberggruppen genom beskrivningen ” dess möten måste förmedla uppenbarelsen av allsmäktiga bankirer som i konspiration med samvetslösa regeringstjänstemän överför en dold agenda till en okunnig och aningslös värld”. Rockefeller framstår som 1900-talets mest aktiva kapitalägare i kampen för den socialistiska modell som man har tänkt sig skall mogna till 2000-talets optimala totalitära samhällssystem. I detta är begreppet demokrati ett minne blott.

Rockefeller har tyvärr rätt i sitt hånfulla uttalande ovan. Efter hundra års arbete med en totalitär agenda i syfte att skapa en världsregering är det fortfarande inte många som förstått vad som pågår. Ändå har allt funnits att läsa av den som söker. Man behöver inte vara detektiv för att hitta böcker av huvudpersoner som Rockefeller och Soros, de är numera så övertygade om att snart ha nått sitt mål att de inte längre bryr sig om att ogenerat förmedla budskapet. Rockefeller med sina 101 år vill se resultatet innan han dör – om han nu gör det. Med hela läkemedelsindustrin i sin hand får han ständigt nya mänskliga reservdelar till sin skrumpnande kropp. Här lever de gamla sagorna om halvgudarna och deras odödlighet i en påtaglig – åtminstone inbillad – verklighet.

Peter Krabbe

38 Responses to Fabianismen del 2, roten till världsregeringen får fäste i Europa.

 1. Lillian Lindblad Selin says:

  Tack för dina helt riktiga inlägg!För några år sedan hittade jag en länk skriven av en judisk man. Den heter ”Det ondas rötter i Jerusalem.”Man bara häpnar när man ser vad som försiggått i många år bakom ryggen på mänskligheten.Här kommer länken: onda_rotter Med vänlig hälsningLillian | | | onda_rotter | |

  |

 2. ragnhild j. says:

  Takk til deg; dette er god og kvass utlegning om fabianismen. Den originale ”Free Britain Now”, er krevende/omfattende. Din i tillegg er av største viktighet. Så har vi noen også her i Norden som vil stå for å gjøre en forskjell for oss alle 🙂 Vi har få, om noen her i Norge som tar for seg helheten som innkluderer kreftene som står bak, de få alternative bloggene fokuserer på symptomene* vi smått om senn ser og hører om.

  *når DET er sagt; Tilsammen blir bilde bra. MSM er jo taus som graven. Det tjener våre myndigheter, som slik gis muligheter til å manipulere befolkningen, som de selv klart har tatt avstand fra:

  Oligarkene synger ut sin infantilitet.
  Kontrasten er våre politikeres taushet.
  Iblant åpner de munnen.
  Til syne kommer den smattende tungen:
  Den er grønn* av alle bortforklaringer, deres løgnaktighet.

  msm fortjener ikke oppmerksomhet; man aner dem som myndighetenes og oligarkenes innrullerte hær, bevæpnet med våpenarsenalet; nederdrektighet.

  *mosekverk har ingen virkning på den 😉

  p.s. Jeg leste tidligere at Rockefeller hadde transplantert sitt tiende hjerte. Klart han vil se enden på sine bestrebelser.

 3. angela says:

  Jättebra att du tar upp det. Etablissemanget har gjort de senaste generationerna till politiska analfabeter. Vad var det senatorn sa i USA: ”De är så fördummade att de inte ens begriper hur dumma de är”. Och det beror på den urusla skolan som inte längre står för kunskapsbildning. Och fördummande kulturer inte minst i medierna och public service. Vi står under ett ständigt brus av desinformation, och fördummande aktiviteter och sövs ned i detta flöde som totalt gör människan renons på ett tankeflöde och ett jädra anamma. Vi skall vara konflikträdda. Därför överöses vi av s k nyheter där ännu någon känner sig ”kränkt”. Och folk blir rädda, ängsliga, oroliga.

  Folk idag tror att FN är något gott för att skolan säger det, medierna säger det och etablissemanget i stort och har hävdat det i decennier. Upprepas ngt tillräckligt ofta utan att få mothugg blir det till slut en ”sanning” som ingen reflekterar över och eleverna tvingas till manifestationer på skolgården som skall bekräfta FN som något ”gudomligt gott” som någon sorts självklarhet. Inga ifrågasätter längre varför FN måste finnas . Så inarbetat är det. Barn tror på auktoriteter. Och en kulturinstitution som skolan är en stark auktoritet i ett barns liv. De har ingen susning om att deras förfäder, mor- och farföräldrar (och deras mor- och farföräldrar i sin tur) inte ville ha NF för de visste vad det skulle leda till. De kände till målet. Och det märkligaste argumentet (som de flesta äldre generationer nog kommer ihåg) var att de vita skulle gå under först därför att afrikanerna skulle utplåna den vita rasen och sedan skulle asiaterna utplåna afrikanerna. Detta fick min generation sig till livs som ett mantra och vi barn undrade förstås varför det var den ordningen, och varför vi skulle gå under, och våra föräldrar reagerade mot det med avsky och vrede. Många äldre har kanske glömt detta men jag talade faktiskt med en för något år sedan som erinrade sig det.Och barnen av idag vet inte vad som förevarit. Därför att etablissemanget talar inte om det. Och inte de äldre heller. Fast de skulle kunnat berätta för barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Och varför inte det sker finns många orsaker.

  Vi måste inte alls ha det som det är nu. Det är något som några människor hittat på (som nu beskrivs så föredömligt av Peter Krabbe) och är inte alls vare sig relevant eller något som är förutbestämt av någon naturlag eller gudom. Man skulle enligt nutidens språkbruk kunna kalla det för ”en affärsidé” eller en utmaaaaaning för alla översittare. Det är bara att vägra sådana dumheter. Det pratas så mycket om idag att ”ta plats”, ”höja våra röster” så låt oss göra det någon gång innan det gått så långt att det blir mycken möda och lidande innan vi rättvänt världen igen. Det är definitivt INTE försent. INGET kan bli för sent i den bemärkelsen. Det kallas social change och det pågår ständigt . Det som är problemet med ”social change” är att alltid några rycker till sig makten konspirerar i slutna rum i tankesmedjor och allt vad de kallar det och sedan kör över alla andra. Skall man vara rolig så kan man säga att översittarna håller på med sina utmaningar medan vanligt folk får lösa problemen som deras ”utmaningar” ställer till med. Därför måste vi kämpa för demokratin varje dag och inte överge den. För det är enda sättet att stoppa tyranner och egon.

  Efter andra världskriget kunde folk peka på just det att det inte hjälpte med NF. Det blev ju krig ändå. Så de ville inte ha det. De kände till målet om värdsregering osv. när NF bildades. Folk protesterade både mot NF och FN men då tillsattes godmodige Tryggve Lee från Norge som hade ett ”det” eller karisma som det kallas idag och så döpte man om det till FN som man brukar göra när folk trilskas och inte vill vara med om dumheterna som överheten har för sig.

 4. angela says:

  Ett exempel på dåligt minne eller okunnighet om vad det egna partiet har för ”rötter” var Löfvens uttalande i Aftonbladet idag om ”bonnier-debaclet”. På 90-talet kämpade socialdemokratiske kulturministern Marita Ulvskog mot Bonniers hegemoni. Har Löfven klart för sig vilket parti han är ordförande i? Hon ville t o m lagstifta. Och Mellin kanske skulle titta i Aftonbladets arkiv vad Aftonbladet skrev om det.

  • Göran says:

   I Sverige har vi alltid fört fram ett förakt mot Silvio Berlusconi mediamakt i Italien. Svenska journalister har suttit på radband och raljerat att han endast var i den position han var i på grund av sitt mediaimperium. Men, ingen har vänt blickarna mot Sverige där Bonniers sitter på större mediamakt än Silvio Berlusconi.

 5. danosterlund says:

  Tack Peter för dina informativa artiklar.
  Jag har lärt mig mycket genom att läsa dem och genom att se vad som utvecklas i världssamfundet.
  Man kan bara undra över hur slutet på denna ”saga” kommer att se ut och över när och om människor kommer till insikt och över vad det då står till buds för åtgärder….om några…🤔

 6. NotMe says:

  Tack för ditt engagemang och att du upplyser oss alla.
  Läste nånstans att rockefeller genomgått tio hjärttransplantationer, och inte har de gjort honom till en bättre människa. Det är bara att konstatera att dessa giriga skitstövlar är onda rakt igenom.

  Som jag förstår är den ”röda tråden” sionismen, verkar som de patriotiska judarna är riktigt onda, kanske de är utsända av djävulen för att ställa till det för oss.

  • peterkrabbe says:

   Jag har inte kommit till botten än med frågan om vad som egentligen styr oligarkerna. Alla kan se att de namn som förkommer i resonemanget till 80% är judiska familjer. Detta behöver inte innebära att det finns en sionistisk eller på annat sätt religiös agenda bakom NWO, det kan helt enkelt vara så att de aktuella familjerna har en extrem fallenhet för att tjäna pengar, något som kan relateras till många andra orsaker. Man skall alltid vara försiktig med generaliseringar, det finns 8 miljoner judar i världen och här konfronteras vi med ett hundratal. De som läser och studerar heliga skrifter har säkert större möjligheter än jag att knyta ihop sådana trådar, jag kan bara analysera den verklighet vi lever i. Icke desto mindre hade det varit önskvärt med en förklaring, om någon kan bistå med en sådan. Att förstå vad som händer är fundamentalt för våra möjligheter att styra utvecklingen i en bättre riktning när den börjar gå snett.

   • NotMe says:

    Läs då boken ”Mitt Uppvaknande” av David Duke där han ingående beskriver judendomen och vad som står i deras skrifter och hur de verkar, riktigt skrämmande. Naturligtvis är inte alla judar onda, självklart inte.

    Varenda gång jag för på tal ”Mitt Uppvaknande” så blir jag kallad både rasist och KKK anhängare, bryr mig faktiskt inte. De som kallar mig detta kan ju läsa boken först och sedan kan vi diskutera. Faktum är att David Duke har sunda och fakta baserade åsikter men tyvärr så har vänster media behandlat honom på samma sätt som de nu behandlar Donald Trump. I vårt eget land så är det SD och alla som ej har politiskt korrekta åsikter som hängs ut som rasister.

    • Sture says:

     @ NotMe
     Jag har läst två böcker av David Duke, ”The Secret Behind Communism” och ”Jewish Supremacy” men inte ”Mitt Uppvaknande”. Ändå kan jag säga att detta var ett rejält uppvaknande. Som varande tidigare en mycket påläst ”marxist-leninist” i min ungdom fick jag nu klart för mig saker om den ryska revolutionen som jag aldrig ens haft en aning om, trots att jag läst det mesta. Böckerna är mycket väldokumenterade med västerländska, ryska och judiska referenser för praktiskt taget varje kontroversiellt påstående (tillsammans 900 referenser). Och jag har kollat mängder av referenser.
     Jag har också försökt föra detta på tal för en kontakt inom alternativpressen som skriver från USA och möttes till min förvåning av enbart personattacker på David Duke – ingen argumentation i sakfrågorna.
     Jag sade till vederbörande att detta förvånade mig eftersom detta argumentationssätt tillhör våra motståndare inom vänstern och PK-journalistiken. Själv ägnar jag mig inte åt personlig smutskastning av människor, som inte tycker som jag. När det gäller David Duke så gör han ett hederligt intryck på mig (jag kan naturligtvis ha fel) och jag tycker att en människa som uppträder ensam (som han gör) mot hela världens mäktigaste människor inklusive hela media-världen är en modig människa. Han kan ha fel – och jag kan ha fel. Men modiga människor beundrar jag.
     Speciellt boken ”The Secret Behind Communism” skulle jag vilja rekommendera för alla, inklusive Peter Krabbe.

     • Not Me says:

      Människor som står upp för sina åsikter, speciellt obekväma sådana då de har allt att förlora måste man beundra. De andra att beundra är de som själv söker kunskap och bildar sig en egen uppfattning om sakernas varande och jag tror vi hittar många av den senare kategorin på bloggar som Peter Krabbes men också i kommentarsfälten på alternativ media. Som sagt har jag på andra sajter fört denna bok på tal och då blivit kallad både det ena och det andra utan att vederbörande överhuvudtaget har skaffat sig kunskap om ämnet. Detta är så symtomatisk för de flesta svenskar som fortfarande låter sig påverkas av våra politiker och mainstream media. Jag har kommit fram till att ju mer rabiata och hatiska pk eliten är mot en person desto säkrare är det att den personen har tänkt till själv och har rätt i sina antaganden.

   • ragnhild.j says:

    Poengtering: Jeg har ikke lest alt dette, var innom men lot det være for tid tilbake. Lenken gitt av en notorisk fundamentalt kristen som ”ser jøder/zionister overalt”, henviser til profetier og synes det er forferdelig at vi ikke våkner 😉 Men; denne bloggen jeg henviser til synes både ærlig og redelig:

    http://www.jostemikk.com/semittene-har-historisk-base-i-midtsten-khazarene-var-et-mongolsk-krigerfolk/

    pr. 9.10.16 (se ”siste innlegg”) i venstrekolonnen) finner du ” Zions vise protokoller”, oversatt til norsk). Jeg leser her og nå, ikke godt å vite hvor lenge dette finnes. Jeg har forøvrig samme syn som du. Selv om disse oligarkene har drevet med lån til både liten og stor i uminnelige tider, for så å starte virksomheter eks. banker og annet finansrelater på mer og mindre skuppeløst vis, støttet kongelige, sørget for dominans hva oljeutvinning i US angikk, presset ut konkurrenter i sin tid, så kan ikke uskyldige mennesker lastes dem. MEN; dette er et merkelig område, disse anglo-amerikanske oligarkene. Så; ja hva driver dem? De har nådd så mye, erfart seg selv som overmennesker (?), ønsket og ønsker kontroll… og folk har gitt dem fritt leide, MOT BETALING (?)… SLIKT blir vanskelig å stoppe, mye svik, mye korrupsjon i deres kjølvann.

    Som jeg ser det, er våre politikere kjøpt. Ikke med penger, men via manipulering knyttet til deres/politikernes ideologier, være seg liberalisme eller kommunisme. Pentagon har jo som jeg forstår det egen avdeling for nettopp denne mentale agendaen innkludert en lobbyvirksomhet av uante dimensjoner. Israels rolle i dette, tildelingen av land til jødene etter krigen er tillike en intressant brikke til helheten.

    Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Skeptiske skal vi være i vår jakt på bakgrunner for hva vi opplever idag. Det blir kanskje mer og mer vanskelig. Men Fabianismen er muligens nok i seg selv. Det var og er litt av et kapitel som forklarer mer enn nok for meg.

 7. tomas says:

  “If voting made any difference they wouldn’t let us do it.” ― Mark Twain
  * Study: US is an oligarchy, not a democracy
  http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746
  * HILLARY’S WARS (Pt. 2): Wikileaks Proves Syria about Iran & Israel
  http://thegreatrecession.info/blog/wikileaks-syria-about-iran-israel/

 8. tomas says:

  * HILLARY’S WARS (Pt. 1): Clinton Reset Button with Russia Goes Nuclear
  http://thegreatrecession.info/blog/obama-hillary-clinton-reset-button/
  * Russia Issues International ARREST WARRANT For ROTHSCHILD & SOROS!.
  http://csglobe.com/russia-issues-international-arrest-warrant-for-rothschild-soros/

 9. Lennart says:

  ”Varning för tredje världskriget”. Känns relevant att ta upp.

  http://mxp.blogg.se/2016/october/varfor-mediatystnad-om-ww3-2.html

 10. ragnhild.j says:

  Jostemikk har også en intressant artikkel om Fukushima-katastrofen. 15.07.15. Off topic … eller?

 11. ragnhild.j says:

  Glemte å legge til denne bemerkningen sakset fra siste lenke jeg ga:

  ”Når noen i så lang tid har hatt så til de grader stor makt, skal en ikke se bort fra at de har blitt så arrogante at det gamle uttrykket om å sage over greina en sitter på er relevant. Kanskje de tror at dette ikke kan skade dem? De ser jo på seg selv som noe svært guddommelig”.

  Peter Krabbe: Ta bort det av hva jeg skriver som ikke er okey å ha på bloggen din – greit for meg. Men nå fikk jeg fornyet interesse for omtalte blogg, bra slik 🙂

  • peterkrabbe says:

   Ragnhild och Not Me, en saklig diskussion är alltid OK på min blogg, även om det gäller ”ömtåliga” ämnen. Jag återkommer med en kommentar när jag gått igenom ämnet bättre, men kan säga direkt att Khazar-teorin är bevisat felaktig och Zions Vises Protokoll är en förfalskning som gjordes redan i slutet av 1800-talet. Jag skall visa varför när jag har alla hänvisningar klara. Oavsett detta är det en fråga som kräver ett svar.

 12. Lennart says:

  Kjell Sjöberg var en pastor som forskade vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem, Kabbalafakulteten. Han fann där böcker skrivna av en israelisk professor i judisk mysticism, Gershom Sholem. Efter att ha studerat dessa böcker kom Sjöberg till slutsatsen att tänkesättet i kabbalan och ”Sions Vises Protokoll” är ett och samma. När han kom hem till Sverige skrev han en bok om vad han funnit, men då boken kom ut hade viktiga partier censurerats från manuskriptet av förlaget. Kjell blev därefter utsatt för ett mediedrev och gjorde en pudel.

  http://www.eaec-se.org/articles/Ermefjall/Kjell_Sjoberg_och_Sions_Aldstes_Protokoll.htm

  Om den judiska kabbalan
  Pastor Kjell Sjöberg har skrivit en bok, ”Låt varna er!”, Malmö, 1993 (3:e upplagan), där han varnar för hemliga ordnar och intriger, som är ett hot mot vårt lands frihet och den personliga friheten. Han varnar för falska messiasrörelser, och för den teknik, som kan bana väg för en världsdiktator.
  Bland innehållet:
  Kap.15 Kabbalan, 666 och EAN-koden
  Kap. 16 Kabbalismen och dess avgrunder
  Kap. 17 Judarnas speciella ansvar

  Här följer nu en kortfattad introduktion på svenska till kabbalismens utveckling.

  Isaac Luria var namnet på en rabbin och mystiker, 1534-1572, som lärde att
  mystikerna skulle påskynda ändens tid och Messias kommande. För att det messianska riket skulle kunna upprättas åt Israel, måste ett sönderfall ske i hednavärlden.
  Detta kallades för ”att krossa lerkärlen”, vilket betydde att alla icke-judiska nationer var fyllda av onda krafter. De kabbalistiska mystikerna skulle gå ned i hedningarnas avgrund och på så sätt påskynda hednanationernas sönderfall.
  Enligt denna syn berodde förskingringen av det judiska folket inte på deras felsteg och synder, utan på att de skulle vara med och påskynda en stor gudomlig plan. Tanken växte fram att Israels återupprättelse skulle komma genom synd. D v s genom att synda skulle Messias ankomst komma fortare.

  Sabbatai Zevi (1625-1676) var ännu ondare. Den 16:e september 1666- obs. talet 666 – begav han sig till Sultanens stad Adrianopel och utropade sig till Messias men blev genast arresterad och inför skjutfärdiga bågskyttar avsvor han sig sin judiska tro och övergick till den muslimska läran, och det blev ett blaha för judendomen – men många judar följer honom: officiellt muslimer, turkiska namn, men i hemlighet judiska namn och hemliga synagogor. Sabbatais Zevis välsignelse lyder: ’Prisad vare Han, som låter oss göra det förbjudna!’ Tre personer finns i gudomen: Fadern = Satan, Sonen = den kommande Anti-Krist, och en kvinnlig gudom. /I Egypten Osiris, Horus och gudinnan Isis, i Palestina Baal-Astarte/.
  En rabbin Baruchya Russo lärde, att alla förbud i den judiska lagen nu var påbjudna: incest, homosex o.s.v. , ty för att Satan skall komma till makten i världen måste mänskligheten förstöras moraliskt. Bort med alla religioner och all moral och all laglydnad.

  Jacob Frank (1726-1791) var fruktad av alla för sin ondska. Som trogen Zevi-lärjunge ’övergick’ han till katolicismen. Frank sammanfattade sin lära i en bok med titeln ”Herrens uttalanden”, enligt vilken Gud skulle vara ond. Frank proklamerade sig själv som messias. Han föreskrev att inte tala sanning, förkastade samtliga moraliska seder och bruk och förklarade att den enda vägen till ett nytt samhälle gick genom förstörelse av den dåvarande civilisationen.

  Obs! Under 1700-talet gick en frankistisk väckelse över världens judar, Jakob Frank fick efterföljare bland troligen de flesta judar.

  Efter studier av kabbalisterna Immanuel Kants och Voltaires böcker tog Heinrich Marx kontakt med frankismen och lärde upp sina barn i frankismen, bland dem sonen Karl Marx. Sedermera lämnade Karl Marx kristendomen och kom med i en Satans-dyrkande sekt. Tyvärr finns det en del frankistiska förgreningar till andra rörelser. Marxismen är till sin natur förklädd frankism. Karl Marx lade till läran om klasskampen som orsak och medel och mål.

  När bolsjevikerna tog makten i Ryssland gick en väckelse bland judarna, som nu trodde att tiden var inne för guds egendomsfolk att besitta jorden.

  Professor Gershom Scholem säger så här i sin bok ”The Messianic Idea in Judaism”:

  ”Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling, som kommer från Sabbatais proklamation av att han var messias.

  Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala-rörelsen och den judiska reformationen under 1900-talet, när nihilismens gnistor slutat att existera.

  Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen icke hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

  Längtan efter en total befrielse, som spelade en sådan tragisk roll i utvecklingen av nihilismen i Sabbatais undervisning, blev emellertid icke en total självförstörande rörelse. Det kan i stället bevisas, att under ytan av laglösheten (en önskan om en total katastrof) fanns det positiva inslag, och det är de historiska forskarnas plikt att finna detta och låta dem komma fram i ljuset.

  Givetvis kommer svårigheter att hopa sig för dem som ger sig på detta projekt, och vi skall icke vara förvånade över att ingen judisk historisk forskare till denna dag har känt en inre frid till att börja på detta arbete.

  Inget annat kapitel av det judiska folkets historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare ibland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron. Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och centrala Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under 19:e århundradet . En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl icke nödvändigt att påpeka att dessa personer icke välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall icke heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande.”

  Professor Scholem avslutar sin bok med att säga till kabbalisterna: ”Utvecklas fridfullt och förstör icke världen. Shalom.”

  Efter denna introduktion kan du även skaffa dig dessa böcker på engelska skrivna av professor Gershom Sholem vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem:
  THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM, NewYork, Schocken Books, 1978
  MAJOR TRENDS IN JEWISH MYSTICISM, NewYork, USA, Schocken Books, 1960.
  SABBATAI SEVI, THE MYSTICAL MESSIAH, Princeton University Press, 1973

  • Sture says:

   Kjell Sjöberg är bror till Stanley Sjöberg som skakade kristenheten i Sverige för några decennier sedan genom att påstå att han inte trodde att det fanns ett helvete. Stanley Sjöberg blev praktiskt taget helt isolerad och betraktad som pestsmittad, men har på senare år fått en aktad ställning. Kjell Sjöberg mötte en svensk-amerikansk predikant (född och uppvuxen i Sverige men som lämnade Sverige 1960) som utmanade honom om dessa kontroversiella frågor om judarna. Kjell Sjöberg hade då den inom hela den svenska kristenheten rådande uppfattning att judarna var Guds folk som äntligen kommit tillbaka till sitt land och skulle ha allt tänkbart stöd från den kristna världen. Han lovade att ge denna nya frågeställning från sin svensk-amerikanske vän ett halvt års studier, varefter han kom fram till att den svensk-amerikanske predikanten haft helt rätt. Han skrev en bok om detta men både han själv och hans familj utsattes för förföljelser och mordhot och han var tvungen att dra sig ur för sin familjs skull.
   Jag har läst den boken. Jag tycker Lennarts kommentarer är väldigt intressanta och råder alla att försöka tränga in i dessa frågor. För mig är de livsviktiga. Mycket sker i det fördolda men ”det som har viskats bakom lyckta dörrar skall en gång skrikas ut på alla torg”.

   • peterkrabbe says:

    Lennart och Sture, de texter som går under beteckningen Sions Vises Protokoll har en alternativ förhistoria som kan vara bra att känna till. Enligt vissa uppgiftslämnare tillskrivs originalet den franske romanförfattaren Maurice Joly, och hans Dialoger från mitten av 1800-talet. Joly anses också ha kopierat vissa sidor från kollegan Eugene Sue. Bakgrunden var inofficiellt kritik mot Napoleon III för hans judevänliga politik, som främst symboliserades av det fria spelrum som Rothschilds fick i Frankrike, de var redan vid mitten av 1800-talet världens rikaste familj med enormt inflytande över samhället.
    Oavsett bakgrunden kan vi konstatera att texterna är skrämmande verklighetsnära i sina förutsägelser och man kan inte bortse från att den detaljerade agenda som beskrivs där faktiskt stämmer perfekt med hela det följande 1900-talets utveckling som jag beskrivit i mina artiklar. Även den ”slutstrid” som antyds sker idag inför våra ögon. Problemet är att ingen vill se.
    Slutsatsen måste bli att den som en gång skrev texterna hade omfattande information som inte var avsedd att bli offentlig, något som kan förklara att man valt en annan yttre form för att ändå förmedla den till allmänheten. Det hade varit intressant att få veta vilken den ursprungliga källan är och vilket samband den haft med Rothschilds dåvarande verksamhet.

    • Sture says:

     Peter,
     jag kände till detta med Maurice Joly’s Dialoger, men den sida du hänvisar till imponerar inte (Wikipedia) eftersom allt kontroversiellt på denna sida (inte t. ex. arkitektur, matematik och fysik) av nödvändighet vinklas politiskt korrekt och detta visades i en infekterad debatt på Newsmill för några år sedan. Du har säkert andra infallsvinklar än denna.
     Jag är inte historiker och har inga som helst möjligheter att på historikers vis kontrollera originaldokument utan får nöja mig med bok- och internet-uppgifter. Och här gör jag så gott jag kan.
     Jag har läst Sion Vises Protokoll för bara ett och ett halvt år sedan, vissa avsnitt flera gånger. Det störande är ju att 90% av det man säger sig vilja genomföra på 1890-talet nu har genomförts och att det bara återstår att knyta ihop säcken. Kjell Sjöberg (som varit lika modig och uppriktig som sin bror Stanley) angav att det som står i SVP stämmer överens med det som sägs i Kabbalan och Talmud, som han läst och jämfört med. Hur kan det då vara en förfalskning?, frågar han sig.
     [Dessutom, hur skall man då förklara general Albert Pikes dokument 1869 om de 3 kommande och planerade världskrigen: det första skulle krossa Ryssland och tsarismen och skapa kommunismen och utrota kristendomen i Ryssland, det andra skulle skapa krig mellan Tyskland och England, skapa nazism och fascism, som sedan slutligen skulle krossas och i det tredje skulle Islam slutgiltigt krossa både kristendomen och ateismen.] Här är vi ju nu – hur kan man vara så träffsäker?
     För c:a två år sedan hade jag ungefär din ståndpunkt att det rör sig om en förfalskning, men efter att ha läst protokollet plus väldigt mycket annat i anslutning till detta, framstår det nu för mig som äkta. Jag kan naturligtvis ha fel. Men i detta förord till en av upplagorna på Internet framgår varför det är så svårt för mig att svälja din hänvisning till Dialoger av Maurice Joly. Här finns ju en ganska omfattande, och som det tycks vederhäftig, kritik av denna teori: https://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/svp.htm. Läs denna och begrunda vad som hävdas. Det är visserligen från en islam-anhängare, och även om jag är kritisk behöver ju inte allt dessa säger nödvändigtvis vara fel.
     Vår förste professor i fredsforskning, Johan Galtung, lär ha sagt att alla människor bör läsa Sion Vises Protokoll. Det är kanske att ta i men åtminstone historiker borde ha rätt att vetenskapligt debattera och lyfta på varje sten utan att riskera att bli förföljda eller hamna i fängelse.

     • peterkrabbe says:

      Sture, jag ser inte protokollen som en förfalskning men försöker spåra originalkällan till texterna, vilket är viktigt för att kunna bedöma både dess ålder (före eller efter de faktiska händelserna) och syfte (mot eller för judarna). Om texterna skrevs 50 år innan den relaterade kongressen är upphovsmannen någon annan och kravet på vederhäftighet högre. Det lär väl knappast gå att få svar på detta. I övrigt håller jag med dig om att innehållet är i allra högsta grad uppseendeväckande och möjligen en förklaringsmodell för dagens händelser.

    • Lennart says:

     Jag har inte forskat i alternativ förhistoria till SVP, men erinrade mig en artikel skriven för länge sedan, som ursprungligen publicerades av Elof Eriksson i tidskriften NATIONEN 1934, med titeln ”Israels vises protokoll”. Finns på en del Bibliotek. Ett utdrag ur nämnda artikel på tidstypisk språk:

     Citat
     ”I det’ utmärkta arbetet ”Waters flowing
     Eastward” , ger oss L Fry många
     värdefulla upplysningar angående
     Maurice Joly (född Moses Joel). Vi finner
     även i ett nemoarverk utgivet av
     Herr Rene Mareuil, som innehade en
     taburett i Polignacs ministerium, upp-
     giften att Joly föddes 1831 och år 1849
     erhöll en post i inrikesministeriet. Den
     unge mannen var en intim vän till
     Adolphe Issac Cremieux, den ryktbare
     grundaren av ”L’ Alliance Israelite
     Universelle” och stod helt under dennes
     inflytande. Sedermera slöt han förbund
     med kommunisterna, blev dömd
     till två års fangelse samt begick självmord
     år 1878. Minnesrunan vid hans
     grav framfördes av juden Gambetta.
     Vi bör inte glömma att Gambetta
     spelade en sällsam roll i ”Kommunen”,
     det ohyggliga bolsjevikiska välde som
     ödelade Frankrike från 18 mars till 29
     maj 1871. – Paris blev häIjat och delvis
     nedbränt… men intet av de 145 hus
     som tillhörde Alphonse de Rotschild
     skadades på minsta sätt. Underbara
     ”tillfaIlighet” !
     Vilka slutsatser bör vi nu dra av
     dessa fakta? Helt enkelt följande:
     l) Den judiske skriftställare som citerades
     i Protokollen, inskränkte sig
     icke till att framlägga infama teorier;
     han tvekade icke att personligen deltaga
     i förbrytelser och våldsgärningar.
     2) Protokollen har absolut intet att
     skaffa med den hemliga ryska polisen,
     såsom ”korrespondenten” så skickligt
     antydde.
     3) ”Dialogerna”, långt ifrån att
     vara en antisemitisk skapelse, utgör
     tvärtom kvintessensen av judiska nationella
     planer och strävanden.
     Dessa djävulska tankar härstammar
     emellertid från en ännu tidigare
     period. Joly hade isin tur begått plagiat!
     Dialoger mellan Machiavelli och
     Montesquieu är titeln på ett äldre arbete,
     som år 1850 utkom i Berlin. Författaren
     till denna bok var juden Jakob
     ~nedey. Han föddes i Köln i maj
     1805, blev utvisad ur Tyskland och
     bosatte sig i Paris år 1835. Förföljd av
     polisen kom han – liksom Joly – i åtnjutande
     av Cremieux’s beskydd.
     Denne Venedey var en intim vän
     till Karl Marx (juden Mordechai). Tillsammans
     med denne stiftade han år
     1847 ett hemligt sällskap, ”Arbetarnas
     Kommunistiska Liga”. Han besökte
     England och grundlade där ett annat
     hemligt sällskap, vars syfte var att
     förbereda Israels världsvälde!
     Det är sålunda till fullo bevisat att
     båda de arbeten som utgör Protokollens
     grundval, var skrivna av två judar,
     vänner till Cremieux, stiftaren av
     Alliance Israelite Universelle. Hur vore
     -16 –
     det under dessa omständigheter möjligt
     att betvivla att dessa tre böcker
     framställer Israels innersta tanke? Envar
     som omsorgsfullt studerat dessa
     förfar liga arbeten, häpnar då han hör
     judarna påstå att de är ”förföljda”, och
     att de måste kämpa med ”Iögn, förfalskningar
     och förtal”! Det gäller ju alldeles
     icke någon litterär stöld utan broderier
     på samma tema, tankar framsprungna
     ur samma ekonomiska och
     politiska centrum.” Slut citat

     • peterkrabbe says:

      Intressant! Det skulle inte förvåna mig om spåren också leder till Karl Marx, som 1843 skrev sin bok Om Judefrågan i Paris. Marx kom från en familj med ett flertal rabbiner och hade sannolikt tillgång till mycket inofficiellt material genom sin släkt. Att Rothschilds har ett finger med i spelet betvivlar jag inte ett ögonblick.

 13. angela says:

  Nobels litteraturpris till Bob Dylan idag är skandal. Jag skäms som svenska. Tydligen gör Dylan det med eftersom han inte uttalat sig. Fredsprisen under lång tid har varit lika skandalösa liksom nobelstiftelsens agerande vid högtidligheterna. Jag lyssnade mycket till Dylan när jag var tonåring . Nu tycker jag synd om honom. Jag tycker synd om alla de excellenta författare som borde fått priset. Dylan är Dylan och en författare är en författare. Jag beklagar kungahuset för att de försatts i denna pinsamma situation.

  För i år är det försent för det officiella Sverige att dra sig ur men nu bör Nobelstiftelsen avgå och en ny utses.

  Jag har mycket att säga men det får stanna där.

  • Martin T says:

   Du tar orden ur min mun Angela, Dylan är ingen författare, har aldrig varit o kommer aldrig att bli.

   Litteratur är litteratur, visor o sånger är musik.

 14. Wargas says:

  Intressant läsning för den som vill veta mer

  Klicka för att komma åt dylan.pdf

  • angela says:

   Bob Dylan är ett barn av sin tid. Det han säger kan man läsa sig till i den samhällsvetenskapliga litteraturen. Samhällsvetenskapen fick ett uppsving efter kriget eftersom man studerade de mänskliga beteenden som styrt före, under och efter kriget. Varför gör människor som de gör? Och han tar upp det vanliga i sina texter det som vi sitter här och skriver. Men han kan inte föra resonemang. Det går inte i en sångtext. Och det lilla han skrivit i bokform håller knappast för ett så lysande pris. Det fordras betydligt mera av en författare.

   Det har förekommit tveksamheter förr. T ex Churchill. Och det kritiserades då men som man sa då det var för det han gjort under kriget.

   Bob Dylan utmärkte sig för att han tog upp detta i sina sångtexter och det är väl bra. Men det har han redan fått Polarpriset för ur kungens hand. Och det är utmärkt. Låt det stanna vid det. Han har redan fått det bästa som en musiker kan få.

   För att få Nobels litteraturpris krävs något helt annat. Inte bara att man behärskar sitt hemspråk oklanderligt utan också en genuin bildning som skall ligga till grund för sammanhängande resonemang och berättelser som håller och kan lyfta människor ur sin lilla värld och ge dem nya erfarenheter, tankar och utveckling. Man kan knappast hålla några resonemang i en sångtext. En bok tar tid att skriva ibland flera år och är ett gediget hantverk.

   Eftersom Dylan inte ens kommenterat utmärkelsen hoppas jag att det är för att han är klokare än de som gett honom priset. Det beundrar jag honom för i så fall. Han gör helt rätt för priset är en skymf mot honom likaväl som mot oss andra. Det kommer säkert inte ledamöterna i Akademien att förstå. Vad var det nu han sa den amerikanske politikern? ”De är så fördummade att de inte ens förstår hur dumma de är”.

   Dekonstruktionen av samhällen, nationer, människor är förskräckande. Vi måste alla sätta oss till motvärn.

   Hade jag varit en av dem som nu fått Nobelpriset i kemi, fysik eller medicin hade jag undrat varför jag fått det? Misstanken skulle genast komma -är jag värd det eller har det tilldelats mig på samma sätt som Dylan? Jag hade definitivt inte kommit till tillställningen utan tackat nej till priset. Hur skall det någonsin kunna bli trovärdigt igen? Efter alla skandaler? Alla fredsprisen. Skandalen vid Karolinska Institutet och nu Svenska Akademin. Och hur man behandlat svenskarna själva där demokratiskt valda partier inte varit välkomna.

   Eftersom hela Sverige deltar, statschefen med hela kungafamiljen och det sänds i public service en hel dag där både svenskarna ges möjligheter att delta via TV och även övriga världen. Det framställs som en nationell begivenhet, något som nationen Sverige står för, och svenskarna betalar delar av det både via Tv-licens och via skattsedeln när det gäller bevakning och säkerhet av alla prominenta gäster.

   Nobelskådespelet är något som gjort Sverige berömt över hela världen. Inte bara det utan man har lyft upp vetenskapen på ett föredömligt sätt. Bildning, civilisation, humanism står i fokus och hyllas. Det är djupt tragiskt att man nu drar Nobelhögtidligheterna i smutsen. Alfred Nobel var en högt aktad och framsynt man. Priset har betytt mycket för mänskligheten.

   För första gången i mitt liv kommer jag inte att titta på Nobelfestligheterna.Det har förlorat sitt värde för mig. Det är djupt tragiskt att man kan spotta och trampa på något så värdefullt för mänskligheten.

   Hans majestät konungen bör nu ta ett rejält samtal med Svenska Akademin. Och inte bara det, de nuvarande måste avgå. Det är ett drastiskt steg och har aldrig förekommit tidigare men Svenska Akademin har ju tydligen som måtto att ”the times are a-changing”. Så det bör passa bra att svälja sin egen medicin.

   • Sture says:

    @ angela,
    Sverige är på dekis. Det är den bittra sanningen. Anledningen till att de givit Bob Dylan priset beror säkert på att akademiledamöterna inte längre orkar ta sig igenom en massa litteratur från olika länders författare och därför väljer den enklaste vägen – de väljer en populär person och hoppas på applåder.
    När det gäller medicinpriset är det säkert samma sak. Samma människor, som sitter i Nobelkommittén och på Karolinska, orkade inte ta sig igenom och kontrollera Macchiarinis meritlista och CV – utan kom med en massa bortförklaringar till varför de inte gjort det. De påstod helt fräckt att man inte ens i andra länder brukar kontrollera sådant, vilket jag av egen erfarenhet vet är ett genomfalskt påstående. De orkade inte kolla vad de uppgivna referenterna hade att anföra, orkade inte kontrollera förfalskningarna i resultatrapporteringen trots att 4 medförfattare påtalade dem – utan utsatte dessa visselblåsare för förföljelse och avsked.
    Orkar sådana utpräglade karriär-människor ta sig igenom och bedöma olika medicinska, vetenskapliga fynd? Jag tror inte det. Istället är de utsatta för lobbyism och det medicinska priset är sannolikt ett resultat av olika lobby-gruppers olika inflytande.
    Sverige kan lika gärna lägga ner Nobelpris-utdelningarna. De är inte trovärdiga längre.

 15. Wargas says:

  Nu även i Sverige.
  Ang mynttorget under veckan.
  Intressant att följa, vilken färg och logga väljer de denna gång?

  Vem drar i trådarna?
  Vem står bakom draperiet?

  Kom ihåg
  Vi är miljoner, de är några tusen.

 16. Peter Grafström says:

  Alla ni som är kritiska mot zionismen, jag sympatiserar med mkt av kritiken och ifrågasätter inte ert humana uppsåt. Men det finns ett problem. Stora sjok saknas av modern historia i etablissemangets literatur som exponerar britternas enormt utstuderade ränksmiderier mot snart sagt alla konkurrenter. Över hela kontinenten. Att protocols prånglades ut via Ryssland långt efter att mycket av dess innehåll skapats någon helt annanstans tyder på att det var någon som ville spela ut judarna och andra mot varandra. Denna någon visste precis vad dom själva och en handfull judiska finansmän stod i begrepp att genomföra. NWO. Och det passade perfekt att förknippa det med judarna utan att nämna de övriga.
  Peter Krabbe pekar på nazismen som en av flera delar av samma globala elitsocialistiska projekt. Jag instämmer men det fanns en mkt viktig faktor till. Tysklands underkuvande. Det var nog det enskilt viktigaste motivet för båda världskrigen. Och judarnas fördrivning från kontinenten till Usa för den välutbildade delen. Varför? Jo för att förhindra judarna att vara ngt annat än verktyg för angloimperiet. Att judar ville assimilera sig på kontinenten passade inte Britterna. Judiska finansmän hade finansierat Bismarcks makt och därmed saboterat Britternas planer på ett Europeiskt kaos. Nazismen var ett verksamt motdrag som tjänade Britternas men ingen annans intressen.
  Att Britterna specifikt eftersträvade det bekräftas tidigt av Goebbels som prisar den i Tyskland verkande H S Chamberlain. Hans uttryckliga råd till nazisterna att förhindra judisk assimilering och förslag att de måtte göra med judarna vad Romarna gjorde med Kartagos begolkning kan inte missförstås. Det nazistiska projektet hade som Krabbe antyder delvis tillämpning som effektiv och lönsam industriverksamhet men den hade också som mål att emulera Britternas rasideologiska planer för imperiet. Och till sist gav det på ett förutsägbart sätt möjlighet att demonisera och förnedra Tyskland vilket Britterna angav som mål redan före WWI.
  Hade Tyskland snabbt gått i krig med Sovjet som Britterna ursprungligen önskade och utan att Tyskland säkrade sin västra front, hade Britter och Fransmän kunnat diktera villkoren för Sovjets exploatering så var tanken iaf.

 17. Pingback: Om socialismen som navet för den nya världsordningen – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: