Fabianismen, del 1. Under sköldpaddans skal gömmer sig Labour, ovanpå rider Rothschild.

ifabium001p1

Quintus Fabius Maximus Verrucosus, romersk härförare med taktiken att undvika konfrontation, gav upphov till namnet Fabianism. Här symboliskt nog avbildad på ett guldmynt.

När Fabianismen uppstod i London 1880 var dess mål att bilda en socialistisk världsregering, styrd av dess egna ledare tillsammans med de ekonomiska intressen som var sammanlänkade med den. Målet skilde sig inte nämnvärt från det som vi idag kallar NWO, New World Order, och valet av metod var också detsamma. Karl Marx idéer hade spridit sig från Tyskland och innebar att de socialistiska förbunden IWMA (International Working Mens Association) och SDF (Social Democratic Federation) bildades parallellt med det Fabianska förbundet.

Skillnaden var att Fabianismen förespråkade en diskret och svårupptäckt indoktrinering för att nå målet, medan de övriga valde mer radikala stridsåtgärder som revolution och strejker. Betecknande nog gavs Fabianismen symbolerna med vargen i fårakläder och sköldpaddan – den kommer långsamt framåt men lever länge. Att denna strategi var rätt kan vi se idag när den militanta socialismen, främst genom kommunismen, har misslyckats helt medan NWO är nära det uppsatta målet.

Denna avgörande skillnad medförde att de finansiella och politiska intressena kunde ansluta sig och agera under mer sofistikerade förhållanden än mannen på gatan med sina plakat. Precis som den motsvarande amerikanska rörelsen verkade under organisationer skapade av anslutna toppolitiker som CFR, Bilderberggruppen och TC bildade Fabianerna i London RIIA (Royal Institute of International Affairs) med The London School of Economics (LSE) som centrum för sin propaganda. Här fick bl.a. Soros sin utbildning när han flyttade till England.

RIIA hade starka intressen i oljeutvinningen i Mellanöstern redan då. Inflytelserik medlem var The Anglo-Iranian Oil Company, som numera kallas BP (British Petroleum) och vars ordförande Peter Sutherland är frontalfigur idag i både Bilderberggruppen, FN och EU. Sutherland är också ordförande i LSE. Denna skolas Careers Patron Group innehåller företagsnamn som Rothschilds, oljebolaget Shell (styrt av Rothschilds), Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley, kort sagt hela den engelska finans- och oljeeliten. Sannerligen en förvånande sammansättning av socialistiska intressen!

Samarbetet med kapitalintressena var nödvändigt för att nå positioner som gav verkligt inflytande. Tidigt sammanlänkade med Fabianernas ideologi blev exempelvis Lord Rothschild med sin bankirverksamhet och Julius Wernher, som styrde mycket av guld- och diamantindustrin. Steget var därför inte långt till Rothschilds och Rockefellers i USA. Hjälp med att förklara det naturliga i denna för många obegripliga symbios fick man av de kända författarna H G Wells och Bernard Shaw. “the larger big business grows the more it approximates to Collectivism”, skrev Wells och kollegan Joseph Schumpeter tillfogade “ The true pacemakers of socialism were not the intellectuals or agitators who preached it but the Vanderbilts, Carnegies and Rockefellers”. Kampen var egentligen riktad mot småföretagarna, som man inte kunde kontrollera, och främjade istället storindustrin som man ville ge en monopolsituation under finanskartellens kontroll.

Genom Rockefeller och hans CFR kunde det transatlantiska samarbetet med Fabianerna utvecklas, något som ledde till bildandet av IMF (International Monetary Fund) och Världsbanken på 1940-talet. Genom dessa institutioner stöttades engelska Fabian-regeringar (Attlee, Wilson) med lån i storleksordningen 10 miljarder dollar.

Man ställer sig frågan hur detta enorma kapitalistkluster kan ha intresse av att genomföra en socialistisk agenda. Utvecklingen är parallell med den i USA, där oligarkerna från ett nära samarbete med personer som Marx och Engels, efter att ha initierat den ryska revolutionen och hjälpt Hitler till makten nu styr det Demokratiska partiet som sitt eget. Fabianerna grundade det brittiska arbetarpartiet Labour, initierade Nationernas Förbund och skapade förutsättningarna för Israel genom sin medlem och premiärminister Balfour.

Svaret är helt enkelt att man ville kunna kontrollera de arbetande massorna genom att förekomma med bildandet av deras egna styrorganisationer och därmed stå för det intellektuella innehållet i arbetarrörelsens manifest. Detta mönster har överlevt ända till våra dagar. Alla Labour-regeringar från 1924 har till övervägande del bestått av Fabianer, alla dess premiärministrar har varit det liksom alla ledare för Labour. Likheterna med CFR:s dominans i amerikansk politik är slående och agendan är gemensam.

Detta förvånar heller ingen svensk, här har vi länge haft samma samverkan mellan LO, det socialdemokratiska partiet och dess regeringar. Att storfinansen genom familjen Wallenbergs bolag är allestädes närvarande i den socialdemokratiska politiken förvånar oss inte heller längre, kanske är en konscensus av godo. Det som oroar är snarare de långsiktiga målen. När anser familjen Wallenberg att det är dags att avskaffa partipolitiken till förmån för en enpartiregering i NWO:s anda? Att sådana diskussioner förs regelbundet i den av Wallenberg omfamnade Bilderberggruppen är bortom allt tvivel. Kanske är det dags 2018? Inblandningen i svensk politik av företrädare för amerikansk NWO är idag så omfattande och uppenbar att vi troligen redan förlorat vårt oberoende.

It is essential to understand that from the time of Karl Marx, all branches of Socialism have looked on democracy not as an end in itself but merely as a means of achieving Socialism which is invariably described as an authoritarian, centrally-controlled system.”

I fortsättningen skall vi se på Fabianerna i relation till sin – och vår – nuvarande omvärld!

Peter Krabbe

28 Responses to Fabianismen, del 1. Under sköldpaddans skal gömmer sig Labour, ovanpå rider Rothschild.

 1. Sture says:

  Peter,
  tack för dina fantastiska översikter. De är ovärderliga.

 2. lotta says:

  Skrev igår efter debatten i Bromölla att S är en sekt precis som Kommunal. Men tydligen skrapade jag långt ner i botten bara. Här i Sverige skall alla in i facket så dom kan lönedumpa bland annat framöver. Inga småföretag överlever alla skall jobba i den stora massgruppen och förlora sin självständighet och egna makten över sitt liv.

 3. tomas says:

  När kommer det lilla ”pillret” som man kan styra hela befolkningen med?
  “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.” ― Mikhail Gorbachev
  *Dom superrika förbereder sig för Armageddon
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3538525/Where-pandemonium-strikes-Super-rich-buying-underground-bunkers-installing-panic-rooms-luxury-apartments-protect-against-revolutions-natural-disasters.html
  http://www.di.se/nyheter/schweiz-byter-bankkonton-mot-guldvalv/

 4. Göran says:

  Av detta drar jag en slutsats att SD bara är nyttiga idioter i en konspiration att införa ett enpartisystem i Sverige. Av naturliga orsaker uppstår DÖ. Endast toppskiktet i varje parti behöver vara initierade. Fotfolket behöver inte veta något. De tror att allt är som vanligt: idéer mot idéer. Då och då kliver toppskiktet fram och lägger på lite bränsle på diskussion som sedan fotfolket tampas med.

  Med ständig ökande skatter blir folket undan för undan livegna.

  • peterkrabbe says:

   Så är det säkert, Göran. Efter nästa val kommer vi att få se att DÖ nu har fått demokratin i sin helhet att dö – för gott. Ingen återuppståndelse är att vänta. Eventuella återstående dissidenter kommer att jagas med alla medel för att tvingas till underkastelse.

  • angela says:

   Enpartisystemet har vi redan i ”EU-partiet” eller 7-klövern som vissa kallar det. Den enda chansen för svenskarna som inte ser fram mot att bli slavar utan vill ha demokrati och ett civiliserat samhälle är att fortsätta med ”folkrörelsen”. Vi måste UT UR EU! SD är det enda partiet som driver utträde. Och det är bråttom. Och nej, DÖ uppstod inte av naturliga saker. Annars är det korrekt. En bra beskrivning av låtsasdebatterna.

   Ingen har ifrågasatt Ingvar Carlssons märkliga uttalande i dokumentären om honom att ett av de målen han hade förverkligat var att få in Sverige i EU. ”Lita på mig” löd det på affischen under bilden på Ingvar och Mona i debatten vid EU-omröstningen. Samtidigt som dokumentären om Ingvar sändes om detta märkliga uttalande satt Mona Sahlin i förhör om ”osant intygande”. Två bedragare. Och lögnare. Varför skulle vi ha omröstning om Ingvar Carlsson redan bestämt att det var hans mål att Sverige skulle in i EU? Så nu fick de sossar som ringde mig och frågade om jag visste varför Ingvar svängde över en natt. Efter att han fått in Sverige i EU avgick han plötsligt för att slippa bli ansvarig för det han gjort. Så lät det inte i dokumentären utan där skyllde han lämpligt på annat för att inte besudla sitt goda rykte fastän många framförde just det märkliga i att han avgick direkt efter valet.

 5. MartinA says:

  Anledningen är att i en ren marknadsekonomi så får investeraren ränta på det värde hans pengar skapar. Men eftersom de superrika har så mycket pengar att investera kan de ej lägga ner hela sin energi i varje investering. Därför skapar deras investeringar mindre värde än den mindre företagaren. Tendensen är alltså att de superrika förlorar sin andel av ägandet i världen. För att förhindra detta så spenderar de superrika en del av sina pengar på att ändra spelreglerna. Till exempel genom att köpa mediebolag och genom att stödja socialism.
  Med hjälp av statens tvång kan de superrika ge sig själva konkurrensfördelar som låter dem konkurrera mot mindre företagare.

  • Göran says:

   Det är nog inte så mycket pengar det handlar om mellan stora företag och små företag. I tider när Rockefeller växter upp var det en väldigt vanlig sak att man skaffade sig monopol med hjälp av staten. En av de största mästarna på det området var Ivar Kruger.

   Det stora företag ogillar med små företag är att de små företagen är mycket snabbar. De kan snabb ändra sin produktion, gör den effektivare snabb, byta marknader. Det är något som de stora företagen har stora problem med. Stora företag tenderar även att lida av de ekonomiska problem som planhushållning lider av. Då är det bra att ha monopol. Det är nog detta som Rockefeller och kompani lider av; de är rädda att försvinna.

   När man får mycket pengar då vill man använda dem till att påverka – man vill skaffa sig makt och använda sig av makten.

   Dessutom har dessa människor något som de tillägnar sig som de flesta människor inte lägger ner någon energi på: uthållighet. De kan vänta på belöningen, medan de flesta människor vill ha belöningen direkt.

   • MartinA says:

    Min intention var egentligen inte att tala om företag utan om kapital. Det kapital som nu styr världen samlades i stora stycken under den industriella revolutionen och de enorma värdeökningar som skapades då. När du administrerar sådana enorma kapital kan du helt enkelt inte konkurrera mot nykomlingar som driver företag. Du kan inte sätta dig in i det du investerar i, du kan inte delta i verksamheten, du saknar helt konkurrensfördelar. Det är därför superrika är socialister, deras enda möjlighet att inte förlora sin plats är att använda stater och andra regelsystem som backas upp av våld. Snarare än att skapa värde. Konkurrenskraftigt värdeskapande är nämligen omöjligt på den rikedomsnivån.

    • Sture says:

     @ Martin A
     Jag förstår inte alls ditt resonemang. Om du har ett litet företag som låt säga har ett kapital på 10 miljoner och har en profitkvot på 25 % (jag vet inte om detta är realistiskt men bara för att ha något att utgå ifrån) så utgör profiten 2,5 miljoner. När nyinvesteringar är gjorda så återstår en viss vinst, kanske 1,5 miljoner.
     Om vi nu istället tar ett stort företag med ett kapital på 10 miljarder och en liknande profitkvot så blir profiten där 1000 gånger större i absoluta tal, och också vinsten kanske 1000 gånger större i absoluta tal. Detta företags nyinvesteringar blir ju också tusen gånger större så de blir ju ofantligt mycket rikare och mäktigare med en vinst på 1500 miljoner.
     Ja, jag förstår resonemanget med att själva profitkvoten kan sjunka från kanske 25 till 20% och de får därför inte samma procentuella avkastning på satsat kapital och är olyckliga för det. Men i absoluta tal växer ju deras rikedomar ofantligt. Visst kan det bli så att en uppstickare (som Apple) kan utmana Microsoft på bättre produkter men detta är ju oerhört sällsynt. Det vanliga är väl ända att den stora jätten äter upp de små och på så sätt gör sig av med konkurrensen. Den som har skall få mer och den som har mindre skall få mindre, som det lär stå någonstans.
     Dessutom är det ju så att de stora dynastierna, Rothschild, Rockefeller etc. har sina pengar placerade i stiftelser som är insynsskyddade och dessutom skattebefriade medan övriga företag i USA betalar en företagsskatt på 39%.
     Deras socialistiska strävan kommer sig ju av att socialism betyder totalkontroll (=makt) över arbetsdjuren. Men det är ju detta som de strävar efter också som globalas oligarker. Därför är alla globala oligarker ”socialister”, som Nelson Rockefeller, som till och med kandiderade för presidentposten.

     • MartinA says:

      Jag talar som sagt om kapital. Och sådant kapital som är större än ett ensklit företag. När du tar upp Apple och Microsoft så finns grundarna och den kompetens och filosofi som gjorde företaget stort kvar i företaget. Men kapital som är generationer gammalt gäller inte det längre. Och kapital som är så stort att inget enskilt företag begränsad till en speciell bank kan innehålla det.
      Min poäng är att de superrika har som ansats att inte tappa sin relativa makt/det relativa ägandet av världens/västvärldens resurser. Absoluta tal är helt ointressant. De superrika är inte superrika därför att de sökte sig ett liv i lyx eller bekvämlighet eller dylikt. De är superrika därför att de är experter på att vara superrika. Vilket medför att det är oacceptabelt för dem att tappa ”ägarandelar”.
      Och att med den nivån av rikedom hamnar du längre ifrån ”golvet” eller ”verksamheten” du investerat i. Och du får lita till andra människor som snarast är byråkrater för att hjälpa dig att investera. Alltså allt det som gör staten mindre effektiv börjar även anfräta dig. Så du klarar inte längre av att skapa samma värde per krona med dina investeringar som en mindre ”expertföretagare”. Och måste därför per nödvändighet börja ändra reglerna som kapitalet existerar i för att inte tappa ”ägarandel”. Till exempel genom monopolism.

    • Göran says:

     De superrika är inte socialister. De är inte heller kapitalister utan monopolister. De utnyttjar socialism. Den kontrollerar massorna och ger monopolisterna sina monopol. De superrika vet att socialism innebär livegenskap för massorna. Det fina är att socialisterna smider sina egna bojor och är övertygande om att det är bra för dem. Kan det bli bättre för någon som vill ha kontroll; slavar som går ut på gatorna och demonstrerar för att få vara slavar?

     De superrika monopolisterna vet att en fri marknad innebär kraftigt reducerad makt för dem. Apple hade förmodligen inte existerat idag om det inte hade haft möjligheten att utöva makt över sina konkurrenter (med anledning av att Apple nämndes i inlägg ovan).

     • peterkrabbe says:

      Bra sammanfattat!

     • Peter Grafström says:

      Jag fattar vad du antar vara sant Göran, att dom poserar som socialister. Men eftersom all socialism från Marx och framåt kom till med stark uppbackning från liberala monopolkapitalister så är företeelsen Socialism dominerad av denna poserande variant. Och det blir lite konstigt om man definierar om deras oförblommerade roll i det sammanhanget.
      Marxism är ju till för att bekämpa medelklassens konkurrerande entreprenörer och alls inte gynnsam för folkets flertal. Funnes det någon genuin socialism sprungen ur konstruktiva företrädare för befolkningens intressen vore den sanmolikt mer betonande av samhällsnytta än av klasskamp.
      David Rockefeller är sen unga år Fabiansocialist och skrev vid Harvard en positivt hållen avhandling om socialism 1936. Nyckelpersoner inom den Brittiska oligarkin aristokraterna Bertrand Russell och Robert Cecil var uttalade socialister och Russell och John Dewey medverkade till att sprida Bolshevism till Kina. Kulturrevolutionen där var också inspirerad av Britternas spridande av antivetenskap och jakobinism.
      Den Franska revolutionen var den första framgångsrika NWO-kuppen organiserad från London. Även där var det rika individer som som infiltrerade olika samhällslager med syfte att ta makt och resurser från den traditionella makten.

 6. Jeg ved ikke om du har kigget på Karl Polanyi – jeg har aldrig fået taget mig sammen, men har fået så meget med mig at han inden sin død i 1964 forudsagde at ‘kapitalismen vil sejre, men vi vil få den med alle socialismens kontrol- og undertrykkelsesmekanismer’.
  Han kaldes antropologisk økonom eller lign. og kom fra Ungarn fra de samme kredse som Lukacs, men arbejdede senere i USA/Canada.
  Hans hovedindsats er at beskrive pengeøkonomiens indpas i alle tilværelsens sider – hvad der gav titlen til hans hovedværk, ‘The great Transformation’. Dette i modsætning til tidligere tiders ‘embedded economy’, som f.eks. omfatter gavegivning.

 7. angela says:

  Läs gärna den senaste Söndagskrönikan på snaphanen.dk.

  http://snaphanen.dk/2016/10/02/sondagskronika-kris-i-ryggkliarklubben/#more-187263

  Där finns också länk i en kommentar ”Steinadler” till en avhandling från den historiska institutionen vid Stockholms universitet som belyser faktorer i etablerandet av partipolitisk konsensus i Sverige vilka ligger bakom det mångkulturella projektet.

 8. angela says:

  Är det någon som vet hur det gick med internet? Ett förslag hade lagts fram av Obama och kanske Clinton om att internet skulle sortera under FN. Låter mycket oroväckande med tanke på hur många diktaturer som är medlemmar i FN.

  • toams says:

   Internet giveaway day? US gov’t relinquishes control of web’s ‘address book’
   https://www.rt.com/usa/361337-internet-us-govt-control/
   *Vad händer med yttrandefriheten på nätet i framtiden?

   • Göran says:

    Jag tror inte man behöver oroa sig så mycket för yttrandefriheten på Internet och då avser jag möjligheten att kunna nå ut till hela världen. Det kommer att komma parallell Internet. Ett problem med att försöka censurera Internet är att många samhällsfunktioner är beroende av Internet.

 9. Elisabeth Almqvist says:

  Tack Peter Krabbe för detta intressanta, men skrämmande inlägg. ‘En oroande utveckling ‘ skriver du om valet 2018…kan det vara så långt gånget att vi förlorat vårt oberoende ? Ja, eftersom SD aldrig släpps in i någon debatt…eller har någon ‘talan’ vet vi ju inte hur det kan gå. De andra parti-ledarna är ju köpta för en grynvälling och går i ledband med den Media som är köpt av Bonnier-koncernen= resultatet av denna ”stöpning” enligt samma mall.

  Mycket händer i Syrien /Ryssland /USA inblandningen. Kerry är ivrig med bombningar…

  Nytt År i Israel, 5777 Shana Tova ! Elisabeth A.

  ________________________________

 10. angela says:

  Tack Toams, Ett mycket läsvärt inlägg av docenten i ekonomi Jan Tullberg. Fast rubriken kanske borde varit Öppen migrationskran eller Ingen har stängt kranen. 🙂

  http://avpixlat.info/2016/10/04/oppna-migrationskranarna/#more-188415

 11. angela says:

  Svenska väljare sätt er lugnt tillbaka och betrakta det fullkomligt skamlösa skådespel som nu försiggår på teaterscenen. Nästan två år till nästa val och huggsexan om ministerposterna är i full gång. Alla livrädda att mista den åtråvärda posten i en låtsasregering som trots allt är en språngbräda in i en global karriär.

  Vem skall ha förslagen på nästa regering? Bryssel? CFR? Bilderberggruppen? Ingen bryr sig om det de är valda till. Ingen bryr sig om vare sig tillståndet i Sverige eller de stackars svenskar som är utsatta för eländet. Glömt är det fruktansvärda hotet från Ryssland som ligger i försåt nordost om Gotland och avvaktar nästa tillfälle att kasta sig över Sverige och slita landet i de arma småbitar som fortfarande är kvar sedan alla andra försett sig. Alla är fokuserade på vilka framtida poster de ska ha och framför allt att klamra sig fast i riksdagen så inte deras parti ramlar ur. Förslagen om vilket parti man ska regera ihop med står därför som spön i backen. Det gäller att hitta den bästa sammanslutningen och grabba tag i det så mankan klamra sig fast innanför spärren. Utanför spärren väntar ju bara den fruktansvärda misär som väljarna tvingas leva i och som man själv noggrant passar sig för att hamna i. Skattepengarna haglar över opinionsinstituten för att tala om för de häpna väljarna vilka konstellationer väljarna skall ”hålla på”. Rösta rätt! Svara rätt! Annars är risken stor att jag blir jämlik med er därnere enligt principen om allas lika värde och få leva resten av mitt liv som globetrotter utan någonstans att sätta ner fötterna.

 12. Elisabeth Almqvist says:

  Fått svar från vän i Texas :

  ” My Government is trying to start a war with Russia and all the propaganda that the News Media spits, their want Russia to be that BIG BAD WOLF; BUT IT IS BARACK HUSSEIN OBAMA.. ”

  Ja, USA verkar belägrat..enligt de kartor hon sände…

  ________________________________

 13. Pingback: Klimatkonferens Högberga 7 | Frihetsportalen

 14. Pingback: Socialdemokraterna och finansoligarkerna | Fria Sidor

 15. Pingback: Tankar efter valet…. | Peter Krabbe

 16. Pingback: Tankar efter valet… – Bakom kulisserna

 17. Pingback: Om socialismen som navet för den nya världsordningen – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: