Full Spectrum Dominance, del 2. Oljan eller livet!

Ryssland olja 2

Jag tror att alla läsare redan har uppfattat att det kalla kriget egentligen inte handlade om att försvara USA:s nationella säkerhet, utan snarare om att ta kontrollen över ett land, världens geografiskt största, som med sina naturtillgångar och sitt läge har potential att bli det mäktigaste i världen. Åtminstone såg man det så i Pentagon när man döpte sitt planerade maktövertagande till FULL SPECTRUM DOMINANCE.

Hur går man då tillväga med ett sådant projekt, som man tillika har misslyckats med att genomföra under 70 år? För vår vandring genom decennierna blir också en vandring genom oavbrutet förändrade förutsättningar och målsättningar. Låt oss se närmare på vilka godbitar den amerikanska örnen spanat in i den ryska björnens lya.

Först och främst handlar det om Rysslands olja och gas. Ryssland är idag världens näst största leverantör av olja och gas, bara överträffat av Saudiarabien. Den bild vi haft de senaste 50 åren av Mellanöstern som huvudleverantör av olja kommer att förändras, genom att deras tillgångar bedöms ha nått sin topp och kommer att minska framöver. Rysslands tillgångar är enorma och till stor del fortfarande oexploaterade, trots att 130.000 oljekällor redan är i arbete. Eftersläpningen beror till stor del på logistiken, medan Mellanöstern har tillgång till närbelägna hamnar kräver den ryska exploateringen långa pipelines och gasledningar för att bli ekonomisk.

När Sovjetunionen bröt samman trodde de amerikanska oljebolagen att det skulle bli en lätt match att ta över den statsägda oljeindustrin. Jeltsin slumpade bort jättefälten Sakhalin I och II till Shell och ExxonMobil innan sammanbrottet, men Putin ingrep i sista stund för att rädda huvudparten. Den rysk-judiske oligarken Khodorkovsky, som lyckades komma över oljebolaget Yukos Oil, hade långt gångna planer på att sälja 40% av bolaget och dess rättigheter i det befintliga ledningsnätet till ExxonMobil och ChevronTexaco, vilket hade gett dessa amerikanska oljebolag makten över stora delar av distributionsnätet. Avsikten var också att lägga till det ryska oljeförädlingsbolaget Sibneft till Yukos innan försäljningen, för att kunna täcka hela produktionskedjan i Ryssland.

De amerikanska oljebolagen representerades vid förhandlingarna av Dick Cheney (vicepresident) och Condoleezza Rice (utrikesminister), samt för Carlyle Group, som skulle stå som köpare,  George HW Bush, Frank Carlucci (f.d. försvarsminister) och James Baker (f.d. utrikesminister). Är någon förvånad över att Putin arresterade Khodorkovsky och stoppade affären? Khodorkovsky var samtidigt ”ekonomisk rådgivare” åt Carlyle Group och deklarerade dessutom sin avsikt att ställa upp i nästa val mot Putin. Putin hade dessförinnan lovat att låta oligarkerna vara ifred förutsatt att de inte la sig i den ryska politiken. Vi kan utgå ifrån att Khodorkovsky som president hade sålt ut även resten av Ryssland till de amerikanska intressena och att Putin var väl medveten om detta. Detta hände år 2003. Att amerikanska oljeaffärer styrs av tjänstemän i försvars- och utrikesdepartementen – vilka därför också sitter i oljebolagens styrelser – visar hur man ser på oljans betydelse i utrikespolitiken.

Detta oblyga men totalt misslyckade amerikanska försök att lura till sig de ryska naturtillgångarna blev den direkta upptakten till nuvarande kalla kriget fas 2. USA sa upp ickespridningsavtalet ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) i syfte att gå vidare med utvecklingsarbetet av nya missiler. USA insåg nu att man hade en svårare nöt att knäcka än vad man någonsin hade kunnat föreställa sig – Putin. Fortsättningsvis blev Putin den mest hatade mannen i amerikansk sioniststyrd media och nya strategier manglades fram. Hit hörde att utöka NATO fram till Rysslands gräns i alla väderstreck, att upprätta robotramper med Patriotrobotar riktade mot Ryssland utefter dessa gränser och att skala av alla forna Sovjetrepubliker från Rysslands intressen som skalen från en lök. För att strypa Ryssland ekonomiskt skulle man försöka stoppa alla leveranser från dess olje- och gaskällor genom att skära av systemet av pipelines och gasledningar.

 

Ryska gasledningar

Situationen i Azerbajdzjan  är också värd att belysa i detta sammanhang. Vi talar då om oljan från Baku vid Kaspiska Havet. Ett bolag vid namn US-Azerbaijan Chamber of Commerce (USACC) bildades med Tim Cejka (ExxonMobil) som ordförande. I den övriga styrelsen finner vi Brzezinski (f,d. nationell säkerhetsrådgivare), Henry Kissinger (f.d. utrikesminister m.m.), Brent Scowcroft (f.d. nationell säkerhetsrådgivare) och James Baker (mannen bakom regimskiftet i Georgien). Dick Cheney var också medlem av styrelsen tills han utsågs som vicepresident under Bush.

Det som borde framgå ganska tydligt för läsaren är det ”nära” sambandet mellan amerikansk utrikespolitik och oljebranschen även här. Där det finns olja finns också Deep State närvarande med full bemanning. Detta gäller i högsta grad för Rysslandspolitiken. Antingen äger man den ryska oljeindustrin och därmed Ryssland (60% av Rysslands exportinkomster kommer från olja och gas) eller så kapar man denna ryska livlina för att eliminera en oönskad konkurrent på världsmarknaden.

Vi skall fortsätta med att se på hur Putin hanterade olje- och gasproblematiken.

Fundamentet för en positiv utveckling i Ryssland var att oljeindustrin och oljekällorna genererade inkomster till den ryska staten, inte till diverse oligarker. Putins första åtgärder var därför att återupprätta statens kontroll över de stora olje- och gasbolagen som Yukos och Gazprom. Därefter kunde man satsa pengar på en utbyggnad av distributionsnätet med alla sina pipelines och gasledningar. Idag går dessa över hela Ryssland, från väster till öster, från norr till söder. Utan ledningssystemet kan man inte sälja sina produkter. 14 miljarder dollar satsades på byggandet av East Siberia- Pacific Ocean Pipeline och Europa skulle få sitt genom North European Gas Pipeline genom Östersjön och med Tyskland som delägare. Viktiga leveransvägar är också Vitryssland, Ukraina och Georgien.

När Deep State nu inte lyckades lura Putin, hämtar man sågen och försöker kapa ledningssystemet genom Ukraina och Georgien. Kinas import vågar man inte ge sig på och Tyskland vägrar ge upp sin import av gas – Ryssland förser nu Europa med halva sitt energibehov. Inte ens NATO kan påverka detta. Turkiet, som ser en enorm potential som exporthamn för den ryska oljan, vänder ryggen mot NATO och skålar med Putin istället.

För USA återstår nu inget annat än att gilla läget eller att rada upp ännu fler missiler runt Ryssland och Kina. Man kan ju också försöka mörda Putin och ta ut Khodorkovsky ur fängelset, men det lär knappast vara en lösning som Trump skulle ha valt idag. Att fortsätta värva Ukraina och Georgien till NATO, för att därmed ha möjlighet att stänga av gaskranarna för exporten ser också allt mer meningslöst ut i ett läge där Ryssland, Kina och övriga Asien fortsätter att växa ihop ekonomiskt. När stora delar av världen redan hunnit bli beroende av Rysslands energiprodukter, har Putin i praktiken också fått sitt bästa globala försvar – omvärldens sympatier och uppmuntran.

Trots detta kan man inte utesluta att USA försöker ta över Ryssland med våld. Tiden håller på att rinna ut för det amerikanska ekonomiska herraväldet. Detta är en hotfull realitet. Så fungerar den amerikanska krigsmaskinen. Om inte NATO:s europeiska partners inser att detta inte gagnar Europa är vi alla illa ute. Glädjande nog ökar för varje år medvetenheten, åtminstone i Sverige, om att det bästa för Sverige vore att hålla sig utanför en allians för krig som har som enda syfte att befästa en totalt omöjlig roll för USA att upprätthålla ett globalt styre. Med Europa som insats. Och hur täcker vi vårt energibehov vid en väpnad konflikt med Ryssland? Förutsätts vi inte existera längre?

I nästa avsnitt skall vi se på hur USA ”övertalar” Rysslands grannländer att gå med i NATO.

Peter Krabbe

Med bidrag från William Engdahl och hans bok Full Spectrum Dominance.

126 Responses to Full Spectrum Dominance, del 2. Oljan eller livet!

 1. sosi21 says:

  Mycket bra att få denna faktainformation. Genom att skala av kläderna på ”kungen” får man se den nakna sanningen om det hotfulla Ryssland, som har för avsikt att anfalla Sverige, enligt vår massmedia. Det har ju inte sagts rent ut, men man antar att det är Ryssland de åsyftar. ”Det kan inte uteslutas en väpnad konflikt”, får man höra. Sverige behöver förvisso ett försvar och ett civilförsvar, med tydlig betoning på försvar. Det skall bli intressant att få läsa fortsättningen om hur USA går tillväga, för att värva nya länder till NATO. Tack för denna information.

 2. Savalle says:

  Deep State skulle aldrig kunnat fått ett sådant starkt grepp om Sverige utan sträng kontroll av våra massmedier. Folket har lurats och hjärntvättats under alltför lång tid.

  Nu när alltfler upptäcker lögnerna i TV, radio och tidningar genom den enorma informationspotential som byggts upp i internet försöker Deep State förtvivlat att stävja insikten genom censur, men det är försent för dem.

  Oligarkfamiljen Bonniers äger och kontrollerar stor del av våra massmedier. Och storbanken Goldman Sachs äger via Schibstedt en annan stor del.

  Genom MYCKET omfattande statsbidrag finansieras denna industrialiserade lögn-produktion av skattebetalarnas pengar!

  Vår väg till befrielse går genom att sanningen uppenbaras för människorna.

  Alla vi uppriktiga sanningssökare här hos Peter är pionjärer i denna frihetskamp!

 3. Stig Rydmark says:

  Även om omvärlden kanske alltmer förstår vad som sker, och varför, tycks EU ändå fullt ut acceptera USA:s agenda. Att då inte reagera emot beror väl i så fall på påtryckningar och kanske hot om repressalier, annars skulle vi ju börja se reaktioner emot USA:

  • ragnhild says:

   La oss ikke glemme at EU er et AAO-produkt. Selv om vi ser antydninger til egenrådighet på egne lands, eller på unionens vegne, så er og blir det AAO de tjener. Det samme gjelder FN. Trumps trussel om å forlate FN (opprettet med det samme målet som EU, dvs. verdensherredømme) er forøvrig latterlig, – men er han/Trump deres CFR/AAO sin mann så kan vel uttalelsen være godkjent.

   Jeg tror ikke lederne i EU har noen problemer med å lyde ordre, kommunister/kollektivister er mange av dem. Om de hadde noen anfektelser hadde de nok ikke hatt disse lederstillingene de er håndplukket til, eks. Merkel. Byråkratene surrer rundt honningkrukkene, det holder for dem.. tro om de kjenner til historien; det var en gang ..

   • Loa says:

    Vad är ‘AAO’? ‘O’ närmare bestämt?

    • ragnhild says:

     Anglo-amerikanske oligarker, både Peter Krabbe og Lars Bern har gitt oss innføring om deres meritter – les: monopolindustrier for langt over hundre år tilbake. Kort sagt: sagan om Rockefeller (olje, jernbane/US) og Rothschild (bank) for å nevnte et par markante personer blant dem. CFR arbeider for deres interesser. Kissinger bl.a. tilhører denne gruppen (counsel of foreign affair).

 4. Mo says:

  Katehons syn på USAs aggressiva närvaro i mellanöstern…Petrodollarn och därmed USAs finansiella dominans kan hotas av Rysslands oljetillgångar ?

  https://katehon.com/article/oil-wars-accurate-summary-us-led-interventions-middle-east-21st-century

 5. Mjölner says:

  Rockefellers välkända skurkgäng, Kissinger, Brzezinski, J Baker, D Cheney m fl. fortsätter mullvadstaktiken att komma åt Rysslands naturtillgångar. Är det någon som tror att de i så fall nöjer sig med oljan och gasen. Misslyckandet att komma åt den Ryska guldkalven är utan tvekan Putins förtjänst. Nu finns risken att skurkgänget ändrar taktik och under tiden man inväntar Putins sorti, intrigerar för att få fram en samarbetsvilligare efterträdare. Om Turkiets närmande till Ryssland är seriöst och utvecklas kan Nato och EU mista en nyttig medlem. Ukraina kommer fortsättningsvis vara ett orosmoment med möjlighet att störa olja och gasleveranserna då många plpelines går genom landet. Undrar gör man, risken för misstag som kan framkalla väpnad konflikt verkar växa för var dag.

 6. Mo says:

  Stig, både Europa och Sverige har bundits upp till USA pga handel, export och framförallt finansiellt genom dollarberoende tror jag.

  • Stig Rydmark says:

   Ja, Mo så är det säkert, vilket också visar att heder och moral, principer inte hör hemma i politiken.

 7. Mo says:

  Men att därför ge efter för USA och köpa luftvärnsystem från 80-talet för minst 10 miljarder visar framförallt på vilka urusla politiker Sverige har.

  • peterkrabbe says:

   Detta ingår i anpassningen till NATO, en anslutning kommer att innebära att alla NATO-länder skall ha ”kompatibla” system, eller i klartext att alla vapensystem skall tillverkas i USA. Vilket i sin tur innebär att Sveriges vapenindustri kommer att läggas ner. Istället för svensk teknologi blir vi beroende av amerikanskt skrot. De naiva svenskarna förstår inte att NATO också är tänkt som en motor för amerikansk industri.

   • peterkrabbe says:

    Det ryska luftvärnssystemet S 400 anses vara vida överlägset det amerikanska föråldrade Patriot. Det säljs nu till många länder i exempelvis Mellanöstern. Hur tänker svenskarna när man väljer Patriot istället. Ja, det vet vi ju alla. God bye Bofors och SAAB.

    • Fiskargubben says:

     Vi ville köpa ett bra franskt system, men fick order att köpa ett dåligt amerikanskt. S400 ersätts snart av S500. Som Mjölner påpekade i det förra tråden är Nato i chock över Rysslands vapenframgångar med mycket små medel. Kalibr är en missil som kan ändra riktning och höjd. Missiler sköts från små ryska korvetter i Svarta havet för att bekämpa Isis i Syrien. Kalibr kan enkelt monteras på ett litet fraktfartyg och har en räckvidd på kanske 250 mil (uppgifterna varierar). Från Stockholms skärgård kan den då nå Provence i Frankrike.

     Putin fick försöka reparera ett försvar som helt havererade under Jeltsin och mycket återstår att göra. Ryssland är inte ett hot. Landet är en tillgång om vi till slut får kloka svenska politiker som förstår det.

     Mjölner, om du är här. Sovjetunionens radar hade ett speciellt intervall och det var därför Jugoslavien kunde skjuta ned amerikanska stealthflygplan. Vi vet att ett plan sköts ned, men det ryktas om två andra också. Att använda stealth mot Ryssland fungerar inte. Ryssarna upptäckte drönare tillverkade av plywood i Syrien. Den amerikanska listen fungerade inte.

  • Göran Lindberg says:

   30% av dom viktigaste komponenterna i JAS kommer från USA, gör man inte som USA säger kan man göra konservburkar av JAS

   • peterkrabbe says:

    Jo, så är det säkert. Jag tror dock inte att vi skulle ha några tekniska svårigheter att tillverka samma komponenter själva om det behövdes, i fredstid handlar det nog främst om respekt för patenträttigheter i USA. Bofors ägs redan av brittiska BAE.

 8. Mo says:

  Peter, men politikerna vet och för oss bakom ljuset ? Det finns bara en möjlighet att komma ur denna fälla, folkomröstning i NATO frågan. Men hur skall folk få adekvat information med dagens msn.

  • peterkrabbe says:

   Enligt IPSOS senaste mätning tar 44% av svenskarna ställning MOT Natoanslutning och bara 31% är för. Politikerna vet alltför väl hur en folkomröstning skulle sluta, därför vägrar man envist att hålla en sådan. Alliansen är för NATO, S vacklar och V är emot. Ändå är inte frågan politisk utan handlar bara om att förstå Sveriges roll i världen – eller att förstå vad globalism är för något. Den dag detta inträffar kan jag börja sova på nätterna….

 9. Mjölner says:

  På bloggen anthropocene live (Lars Bern) skriver gästskribenten Lennart Bengtsson om den dominerande makten kontra aspirerande makten. Han berör där Kinas aspirerande roll mot USA:s dominerande. I en nära framtid kan Kina som aspirerande makt bli svår att tampas med. USA får då två motståndare att hantera. Jag tvivlar på USA:s möjligheter och kapacitet att klara båda biffarna samtidigt.

 10. Göran Lindberg says:

  Chordorkovskij benådades 2013 av Putin, olika uppgifter var han bor finns, Israel/ Tyskland ?

 11. Mo says:

  Savelle, det är sant att media får omfattande bidrag av svenska skattemedel via politikernas försorg. Ibland funderar man faktiskt på vem som är beroende av vem för sin överlevnad, i alla fall i Sverige. Det kan inte vara så jäkla roligt för en självtänkande journalist att hela tiden gå i andras ledband.

  • Savalle says:

   Mo

   Presstödet består i huvudsak av två delar, driftsstöd och distributionsstöd. Under 2015 fördelade presstödsnämnden 486,7 miljoner kronor i presstöd. Av dessa var 436,2 miljoner driftsstöd och 50,5 miljoner var distributionsstöd.

   Förutom de direkta bidragen har staten även infört ett antal generella skattelättnader för dagspressen, till exempel befrielse från mervärdesskatt, lägre portoavgifter och sänkt reklamskatt.

   Då och då har också något som kallas utvecklingsstöd utgått så att tidningarna då kan passa på att förnya sin tekniska utrustning, köpa nya datorprogram och annat smått och gott.

   Sedan får ju radio och TV en rejäl slant av våra skattepengar också…

   Mo, jag är övertygad om att många journalister är missnöjda med den intellektuella tvångströja de varit tvugna att kränga på sig. De skulle nog väldigt gärna vilja bli befriade.

   Sverige är unikt i världen med dessa enormt omfattande statsfinansierade stöd till massmedierna.

 12. Savalle says:

  Nedan är länken till en hel bok, Innehållet är BRISANT.

  Det är Ingemar Ljungqvist, chefredaktören för hälsotidningen 2000-Talets Alma Nova som fått fatt i boken.

  Så här skriver Ingemar Ljungqvist om boken:

  ”I ett vittnesmål på över 200 sidor gjorde CIA.avhopparen Sue Arrigo en sammanställning över den kunskap hon skaffat sig fram till 2007. Den översändes till en kommitté i USAs parlament som skulle bevaka den typen av övergrepp som Sue Arrigo beskriver. Då ignorerades den helt. Men i ljuset av dagens händelser så är den oerhört viktig läsning – speciellt de avsnitt som berör trafficking, narkotikahändelser, 11 september, krigsförberedelser gentemot Iran, Irak etc . Har man läst så är man åtminstone lite förberedd vad som pågått inom Deep State och behöver inte vifta bort de anklagelser som i dagsläget eventuellt kommer att sippra ut från USA – som osannolika., otroliga eller löjliga. Då är man förberedd !
  Här är boken förtjänstfullt upplagd av Hennimg Witte på http://www.whitetv.se.”

  http://whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33/2027.html

  Klicka på bok 3.

 13. Ja, denna utvidgning av NATO i Öst är helt sanslös. Men det är USA som känner sig ”hotade”.
  +
  Jag nämnde häromdagen både Hiroshima och Titanc i samma inlägg. Idag jobbet lyssnade jag på detta – här nämns båda också.

  Transatlantic ocean liner RMS Olympic – var början till Federal Reserv. Man lät de som var emot detta gå till botten. Samtidigt plockade man ut försäkringspengar. Så det var också ett försäkringsbedrägeri. Jag har sett en annan film som visade att detta bedrägeri hade godkännande ändå upp på ministernivå. (Tankarna styrs till MS Estonia). Så RMS Titanic sjönk aldrig utan gick i passagerartrafik i 25 år efter denna aprilnatt 1912 (då de medvetet sänkte Olympic).
  6 minuter in – men även 33 minuter in är intressant.

  HELA:
  The Holy Grail of Who Runs and Controls All. Part II

  The Holy Grail of Who Runs and Controls All; Part I MUST SEE and Share

  Mer från aplaintruth.info (En av de bästa på internet om ni frågar mig).
  https://153news.net/watch_video.php?v=286KU35SGD34

  • Loa says:

   Titanic.
   Jag är bestört: Denna video om J.P. Morgans försäkringsbedrägeri var intakt för mindre än 2 år sen!
   http://blueshift.nu/darfor-sanktes-titanic/
   Det var den nedgångna Olympic man ville få ut försäkringspengar för, som om det vore den dyra nya Titanic. Passagerna skulle räddas – där låg ett skepp mitt i Atlanten och väntade, tomt och med varma filtar. Men mötesplatsen missades, därför blev olyckan fullbordad.
   Dokumentären var uppdelad i 6 detaljerade avsnitt.

 14. Fiskargubben says:

  Stämmer det att Rysslands export till 60 procent består av olja och gas? Jag tror jag har sett en lägre siffra, men det kan bero på att man skiljer på gas, olja och oljeprodukter. Nu exporteras massor av vapen och mat.

  Putin benådade Khodorkovsky för nåt år sen och ”belönades” med en propagandakampanj. Familjen Rothschield hade via företaget Menatep intressen i Yukos.

  Ryssland sålde mer gas till Tyskland, Österrike och andra länder 2017, trots den amerikanska LNGgasen. Behovet kommer att öka i framtiden. Den tyska ledningen Opal ansluter till Nord stream ett och Bryssel tillät att mängden gas ökades där.

  Gazprom vill sluta transportera gas genom Ukraina, eftersom den bara försvinner på vägen. Först måste Nord stream två byggas, om Bryssel och Washington inte stoppar den. South stream stoppades när bygget redan var igång. Turk stream verkar inte kunna stoppas och gasen kanske kan gå vidare till Balkan, som verkligen behöver den.

  • peterkrabbe says:

   Uppgiften avser statens inkomster av exporten av olja och gas, inte kvantiteten. Man får dock ta alla sådana uppgifter med en nypa salt, de varierar från år till år och underlaget är säkert inte heller tillräckligt. De ger ändå en uppfattning om betydelsen av denna export för Rysslands ekonomi, det är det viktiga.

   • Loa says:

    Jag har för mig att när oljepriset gick ner så mycket för ett par år sen, så var det för att knäcka Rysslands exportinkomster. Saudiarabien pumpade mot bättre vetande upp för mycket, bara för att dumpa världsmarknadspriset.
    Jag har även hört att det var för att konkurrera ut den amerikanska frackingindustrin.

 15. Savalle says:

  Det här uppropet mot Nato-anslutning mot folkets vilja har jag hittat på Lars Berns blogg:

  https://secure.avaaz.org/en/petition/Vi_vill_folkomrosta_om_NATO_och_Vardlandsavtalet_Vi_vill_ha_fortsatt_fred_med_Ryssland_och_ovriga_varlden/?pv=0&fb_action_ids=10153531281161270&fb_action_types=avaaz-

  Så länge vi måste dras med de här egenmäktiga politiska ledarna är vi nödsakade att ta dem i örat och leda dem dit vi, folket, vill. Skriv på och sprid!

 16. Mjölner says:

  Kina anklagar USA för att en amerikansk jagare kränkt Kinas territorialgräns i Sydkinesiska sjön. Detta meddelar Sputnik News kl. 23.12 rysk tid. Kina säger att man tänker vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin suveränitet.

 17. Jag har skrivit under uppropet mot Nato-anslutningen. Tack för tipset.

 18. Rapporterar om vad som händer på andra sidan Atlanten gällande hoaxen.
  Redan dagen innan ”The massacre in Sutherland Springs” skrev någon på 4chan att någonting stort var på gång i Texas. Håll utkik i media i morgon stod det. (Även Las Vegas eventet skrevs det om på 4chan – innan de inträffat). En tidigare Texas Ranger Polis fick höra talas om att de skulle ha en drill i Sutherland Springs och åkte dit och filmade undercover hela drillen. 27 döda, folk gråter framför tv-kameran, men när de slutar filma är de lättade och skrattar. En reporter låter ett barn prata i mikrofonen. 27 döda och folk är glada, de ser man på undercoverfilmen ex-polisen tog.

  Denna tidigare Texas-polis har lagt ut en belöning på 100.000 US dollar om man kan bevisa ett enda dödsfall i Sutherland Springs, vilket gjort några av dessa crisis actors nervösa. En av dem har ringt och levererat ett dödshot. Han kommer att anmäla detta för han vill möta dessa crisis actors i en rättegång.

  Kolla bara på GoFundMe-sidan hur mycket donationer de drar in.
  Skulle bluffen avslöjas riskerar de att få betala tillbaka donationerna och riskerar även åtal för bedrägeri, så de är nog stressade nu.
  https://www.gofundme.com/mvc.php?route=category&term=sutherland%20springs

  Här ringer en hotfull kvinna.
  Sutherland Springs Death Threat From Insane Crisis Actor
  https://153news.net/watch_video.php?v=X817UMAGGU3H

  +
  Denna film tar upp både Sutherland Springs och Las Vegas (Las Vegas eventet blir fullständigt avklätt då till och med de 3 närmaste sjukhusen bekräftar att de inte fått in några skottskadade och ett sjukhus medger att det bara var en drill). Dessutom har man kollat upp offren, ja, de är döda, men de dog inte på konserten, faktiskt inte ens i Las Vegas och inte ens den kvällen utan flera dagar innan. Don’t let yourself be played. Se filmen. En riktig ögonöppnare.

  Everything’s a lie, and that’s the truth!
  https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM

 19. Mo says:

  Tack Savelle för länken, nu har jag skrivet under och vi passerar snart 3000 . Hoppas att man kan gå vidare med detta engagemang på något sätt, kanske en aktiv rörelse. Kan Soros få till manifestationer i Sverige så kan vi. Inte minst inför valet borde politiker bli mottagliga för
  allmänhetens åsikter.

  • Savalle says:

   Ja Mo, det är precis den vägen vi måste gå, via folket och vi blir hela tiden fler och fler!

   Globalist-tjänarna har redan börjat skrumpna och snart blir de avslöjade och dömda.

 20. Mjölner says:

  Efter det nu avslutade säkerhetspartyt i Sälen uppstår en mängd frågor angående politikernas och försvarsmaktens agenda. I svensk media TV och tidningar pågår ett hat och smutsdrev utan motstycke mot president Trump. Samtidigt pågår en skrämselkampanj, RYSSEN KOMMER, VI MÅSTE KUNNA FÖRSVARA OSS! Om man nu hatar Trump och Amerika så intensivt, varför vill då alla gå med i NATO. Det måste vara rena pesten när man hatar Natolandet Amerikas ledare så intensivt. Man påstår till och med att han lider av mentala brister eller sjukdom. Skrämselpropagandan för Ryssland är rent patetisk. Ryssland har en betydligt mindre militärbudget än USA och har inte uttalat något hot mot Sverige. Det här stämmer inte, man talat mot känd fakta. Det bristande mentala tillståndet man anklagar Trump för har drabbat svensk media och samtliga politiker utan undantag. Svenska folket, som aldrig tillfrågats, vill inte bli invaderade av NATO.

 21. Mo says:

  Ja, man kan verkligen fråga sig vilka som har svårt att hålla ihop begreppen när man högljutt pläderar för one World, men däri ingår inte Ryssland. Vi borde använda deras metoder som när de säger att nej till reglerad invandring är ett nej till rasism, vi säger att nej till NATO är ett nej till rysshat.

 22. Sture says:

  Den är en sak, som jag inte håller med om, på denna sajt och det är perspektivet att the Deep State försöker få världsdominans genom att göra USA starkt. Detta är genomgående i alla analyser från William Engdahl, som det tycks mig, och märks tydligt på kommentarerna från t. ex. Anna. Min uppfattning är att the Deep States främsta målsättning är att förstöra USA, förstöra deras tro på en skapare (=förstöra kristendomen), förstöra deras frihet och deras välstånd. Och orsaken till detta är att USAs frihet, styrka och välstånd är det främsta hindret för NWO.

  Den bankmaffia som regerar världen idag har först förstört Ryssland, därefter det stora kulturlandet Tyskland för att nu slutligen också förstöra USA, det sista verkligt stora hindret (det kan ha tillkommit andra efterhand) innan de når sitt mål. Och detta perspektiv fick jag alldeles klart för mig när jag studerade G. Edward Griffins bok om Federal Reserve ”The Creature from Jekyll Island”.
  Tryckandet av papperspengar från tunn luft är ju inte bara ett sätt att berika sig själva utan ett sätt att skuldsätts individer och länder och ta ifrån dem deras frihet och oberoende. Mängder av amerikanska medel har t. ex. i hemlighet gått till uppbyggnad av Kina som stormakt (för att utmana USA). Detta är ingalunda någonting som kineserna gjort helt på egen hand.

  Efter vad man förstår på denna posting från Q hade man föresatt sig att slutgiltigt helt förstöra USAs demokrati inom 16 år. Först 8 år med Obama och sedan skulle förstörelsen varit slutförd med ytterligare 8 år med Hillary Clinton. Och detta är precis så som det amerikanska folket upplevt Obamas två perioder – det gick bara nedåt.
  Gläd er år vad Trump åstadkommer och sluta upp att ta ut nederlaget i förskott !
  Ja, det är sant att USA har trupper i Syrien – men saker och ting kan förändras. Att ”inte döma” betyder att tro att saker och ting inte är fixerade på ett visst sätt för all framtid utan kan förändras.

  • mats says:

   Här en bra video som jag tror beskriver ”Russian Collusion” , det vill säga den kriminalitet som FBI och en mängd demokrater är inblandade i

   Då det gäller Q så brukar jag läsa J Corsis tolkning förutom en del youtube individer

   https://www.scribd.com/user/869063/Jerome-Corsi

   • Sture says:

    @ mats,
    jag läser också J Corsis tolkningar + en del andra. De är naturligtvis bäst. I detta fall ville jag dock visa upp ett annat ansikte. Det ser inte bra ut för Dems eller MSM eller Comey/Mueller. Förhoppningsvis släpps memo:t inom någon vecka. Det skall bli intressant att se MSMs reaktioner.

    • Mats says:

     The Black concervative var bra. Utmärkt med alternativ för att sprida infon till svarta latinos mm. Vi är alla tillsammans för att besegra the Dee state

  • Savalle says:

   Sture

   Jag delar helt din uppfattning att målet för Deep State är att försvaga USA. Deep State har tagit över de flesta ledningsfunktionerna i USA, exempelvis partierna, kongressen, pressen och stor del av övriga massmedier. många viktiga departement och myndigheter och de ledande universiteten, storindustrin, Pentagon…

   Men oppositionen är mäktig. Vissa delstater strävar efter att gå sin egen väg. Stor del av folket har hög medvetenhet om Deep State och det finns kampvilja och en stark frihetstradition. Och kanske den viktigaste faktorn: En mängd privatpersoner är beväpnade, många av dem är krigsveteraner med kamperfarenhet.

   Deep State har använt sig av USA för att utnyttja och krossa andra nationer, men USA är inte deras säte.

   Deep State inns lite varstans: Washington, City of London, bankerna i Schweitz, Vatikanen, Malta, Israel, Saudiarabien, Pakistan, en hel del av kungahusen och adeln, Milano, Rom… – listan kan göras lång.

   Två av de klokaste människor jag någonsin lyssnat till, Edward Griffin och Stanley Monteith har också ofta påtalat att målet för Deep State är att försvaga USA.

  • Fiskargubben says:

   Sture, vi grabbar (eller ska jag säga krabbar), vi pågar som man säger i Skåne, vi sorkar som man säger på Gotland, vi måste höja våra röster för att höras. Tjejerna gör det redan.

   Jag tänker på att vi ser ett träsk även i Sverige. Regeringskansliet gör av med 7-8 miljarder varje år och det gör SVT också. Hur är det möjligt? De folkvalda i Riksdagen har ersättare så att de kan åka runt i världen och ha roligt för våra pengar. Korruptionen i kommunerna börjar bli synlig. Nu granskas Göteborg (Muteborg). Statsministern har högre lön än andra regeringschefer i Europa. Mona Sahlin har tydligt visat oss i vilken politisk miljö hon växte upp och jag vill se Nya Karolinska granskas noga. Reinfeldt och Barroso belönas av bankerna efter sina förstörelseverk. Nu får vi veta att pensionerna sänks för många.

   Trump kan vinna totalt i Usa och då spiller det över till oss. Jag bryr mig inte om Jerusalem, eftersom staden de facto har varit Israels huvudstad sedan 1967. På 70-talet fick jag höra att diplomaterna åkte från Tel Aviv till Jerusalem ganska ofta.

   Trump måste ha påverkat situationen på Koreahalvön. Han bråkar med Iran och har soldater i Syrien, men det kan ändras som du säger.

   Nu har MSM börjat berätta om de nya ekonomiska vindarna i Usa, eftersom de inte kan döljas längre. Jag hoppas Q har rätt och att den här veckan innebär ett genombrott. Assange är kvar i London, men han twittrar saker som är mycket kryptiska och tyder på att det kanske händer saker.

  • peterkrabbe says:

   Sture, överföringen av kommentarer till bloggen har stoppats under 8 timmar efter denna din kommentar och släpps nu igen kl 12 på natten. Vi är tydligen duktiga.
   Jag anser att Deep State i USA måste vara starkt för att kunna underkuva resten av världen. När detta är klart håller jag helt med om att det är USA :s egen tur att utplånas. Det har de facto redan påbörjats, kanske lite för tidigt med tanke på det motstånd som är att förvänta från Ryssland och Kina. Kanske är man redan klara att starta det sista kriget.
   Bakgrunden är ju, som vi båda vet, att ett nytt rike skall uppstå på ruinerna av det gamla och man anser att det är dags nu. I alla fall gör de det som hyllar Antichrist, eller om man så vill – Satan. Tillgänglig dokumentation är ganska tydlig i det avseendet. Jag avstår dock för tillfället att bifoga exempel.

  • Anna says:

   @Sture
   Jag anser även själv att ”The Deep State” vill i första Hand förstöra nationen USA och med den hastigheten (stödd av Israel och AIPAC och mängder av judiska lobbyister) förmodligen skall inom en viss tid även slutföra.. Deep State står också bakom USA-s utrikespolitik.
   Trump senaste utfall har handlat om handelsblokad mot Kina som vittnar om Trumps galna okunskap om att en handelsblockad drabbar mest amerikanska medborgare men en försvagad Kina hanterar lättare en större produktionsbortfall tills hittar nya marknader. Att USA-s och även Europas produktionsindustri har hamnat i Asien kan vi bara lasta våra egna Politiker för som har sålt ut våra och nästa generationens arbetstillfällen. Kinas uppgång utan de giriga, profitjagande globalister aldrig skulle ha inträffat.
   Det finns en enda räddning för USA, nämligen att ta hem Produktion, utbilda folk som är tillräckligt kvaliciferade för jobben och skapa tillväxt inom landet, Men det kommer aldrig att ske…….Det enkla grunden till detta att de amerikanska multiföretagen skulle aldrig tolerera det minsta konkurens inom landet., och USA-s tillväxt har inte varit direkt den egna prestationen, snarare en plundrig från länder där man uppehöll sig med många suspekta alibi, En USA som just nu skapar det värsta brutala, polistaten med en paranoid kontroll över medborgarna har blivit en DIKTATUR! En Diktatur där stora delar av folket avsyr systemet kan allting hända. Därför skall polisen och militären i framtiden sammarbeta……..för ordningens skull? eller mot folket?

   USA-s imperialistiska utrikespolitik hotar hela världen. USA vill ha krig! Det har jag skrivit flera gånger men upprepar igen. Ukraina, Syrien och hela mellanöstern men även Pakistan är på deras strategiska karta.Trump har bara utökat militära aktiviteter och med de nya avancerade vapenleveranser till Osteuropa snart är han bara en djupt föraktad Krigspresident. Inte utan anledning tog Putin hem i december större delar av ryska styrkor från Syrien som sannolikt placeras någonstans nära de hotande NATO baser med missiler riktade mot ryska gränsen. De borde ge en tankeställare för allla………Putin har sina aningar…..Finns Inga tillfälligheter!

   Trump och rådgivarna har även planer för oss Europeer! Genom de gångna årens Invasion destabiliserat Europa i en sådan omfattning att folk som inte har tillgång till bra alternativa kanaler får bara kunskap om en liten del och det ser jag som mest allvarligast. Politisk mobbning mellan europeiska länder som kan påverka närmandet till Ryssland, och också till Kina och det gör oss europeer till sist helt beroende av USA.
   Det växer starka krafter mot en sådant beroende här på kontinenten och det kommer att finnas motstånd både civilt och politisk men till vilket pris?
   USA-s sista möjlighet att få total kontroll över människor och deras tillgångar finns här på vår kontinent. De är hänsynslösa och kommer att nyttja den möjligheten utan att känna Moral eller samvete gentemot oss………..

   • Savalle says:

    Anna

    Alla människor kan hjälpa till med att bekämpa fienden (Deep State / Globajisterna NWO / Illuminati / Satanisterna – det finns många benämningar, eftersom de inte har något officiellt namn).

    Vi kan skära av deras ekonomiska pulsådror genom följande åtgärder:

    Handla lokalproducerat – undvik globalisternas jätteföretag!

    Ta inga lån i Globalisternas banker!

    Rösta inte på partier som tillåter Fractional Reserve Banking!

    • Anna says:

     @Savalle
     Citat: ”Handla lokalproducerat – undvik globalisternas jätteföretag!

     Ta inga lån i Globalisternas banker!”

     Du har så rätt! Jag har följt de råden alltid och gjort dessa val utan att sakna något! Men globalisternas och bankersnas hisnande vinster vittnar om det motsatta….De flesta faller för frestelsen….

    • Mats says:

     Sen tycker jag man ska kämpa mot det kontantlösa samhället
     Jag är väl medveten om fiatsystemets flesta brister. Att bara handla digitalt via globalistiska banker är ytterligare en förlorad frihet, riktjig minusränta är då enkelt o festande att införa på sparande o de riskerar inte en bank run
     Att FED är privatägt vet de flesta. De torde även de flesta andra centralbanker vara
     Kan någon hjälpa med info om vår riksbank? Jag tvivlar inte på att den via bis o andra organ styrs av stora privata banker men har inte hittat svart på vitt vilka som är ägare

     • Savalle says:

      Riksbanken är till skillnad från motsvarigheten i USA, Federal Reserve Bank (FED) inte privat, men i praktiken spelar det ingen som helst roll.

      Riksbanken skuldsätter svenskarna med räntor som går till privatbankerna på pengar som inte finns.

      Det är alltså bara ett trick!

      Alla skattebetalare betalar ränta helt i onödan!

      Detta system leder också ovillkorligen efter en tid till en krasch, eftersom det är ett gigantiskt pyramidspel.

      Krascherna kommer i cykler. Senaste kraschen var för ett decennium sedan. I samband med sådana krascher berikar sig Deep State enormt genom konfiskation av egendom.

      Den konstgjorda inflationen är också ett sätt för samarbetspartnerna: oligarker + korrupta politiker att kontinuerligt stjäla folkets pengar.

      Allt detta är avancerat BEDRÄGERI!

      Dessutom har största delen av vår, Sveriges, guld-reserv förts över till oligarkerna!!!

      Ledande politiker förstör vårt land och vår nation – med multipla tillvägagångssätt!

      De är i maskopi med Deep State och måste avslöjas, rannsakas och dömas – ALLA, även de som nu lämnat politiken för lukrativa tjänster i oligarkernas banker och företag.

      Ingen preskriptionstid på dessa brott mot folket och nationen!

      • ragnhild says:

       Godt beskrevet. Jeg prøver stadig å forstå dette ”bank”- bedrageriet, disse bankbedrageriene. Det er rent så vanskelig å finne ut av.

       Jeg har en optimist i min nærhet som glatt har kjøpt seg en eiendom til 5 millioner nylig. Han tror alt er såre vel, og at våre myndigheter står låntakerne bi om bank-kollaps kommer til. Ok, om de tar eiendommen, han har en til, men gjeldsslave forblir han nok, når eiendommens verdi synker til halv pris (tror jeg). Norge har en bolig/eiendomsboble regnet om til % som overstiger alle man kan sammenlikne oss med i Europa.

       • Savalle says:

        Massor med människor i Amerika blev av med sitt hem i samband med börskraschen för tio år sedan. Det är en ekonomisk fälla som man nästan skulle kunna jämföra med en rävsax i fråga om grymhet.

        Sture har här skrivit om Edward Griffins bok The Creature From Jekyll Island. Det är en oerhört viktig bok för förståelsen av den organiserade stöld som äger rum i samarbetet oligarker och korrupta politiska ledare.

        Väldigt få har tagit till sig detta,

        Men i praktiken är det helt enkelt så att vi blir utnyttjade som kycklingar i en grym massuppfödning. Fractional Reserve Banking betyder att vi i våra bemödanden halkar på hal is och att väldigt få får det av vinsterna.

        Lyssn gärna på Edward Griffin när han exempelvis förklarar vad Duck-Dinner innebär, innan du själv drabbas!

        :

        • ragnhild says:

         Takk. Ja, han er dyktig, og også jeg vil anbefale hans utrettelige opplysningsarbeid som finnes på nettet, stikker innom i morgen.

   • Sture says:

    @ Anna
    ”Nihilismen” var en filosofisk och politisk rörelse i 1860- 70-talets Ryssland, som hävdade att all strävan var ’meningslös’ eftersom det egentligen inte fanns någon mening med våra liv. Inte heller påstods det finnas någon moral eller etik, som kunde vara till vägledning i våra liv – och naturligtvis inte någon Gud. Denna filosofiska riktning försvann så småningom men har kommit att ersättas av en mildare form som går under benämningen ’reduktionism’.
    Reduktionisterna säger inte längre ”ingenting” utan svänger sig istället med ”ingenting annat än”. Och det är den reflektion jag gör när jag läser dina kommentarer. Denna ’ism’ som vi kan kalla ’ingenting-annat-än-ismen’ har smugit sig in överallt i våra tankeliv. Det utmärkande för denna riktning är att den tar fasta på någon sida av en företeelse (som i och för sig kan vara sann) och låter detta stå för helheten. Jag skall här inte gå in på några exempel (som finns i övermått i många av våra läroböcker) utan bara påpeka att
    med denna metod kunde människan ytterst definieras som bestående av ‘ingenting annat än’ 60-70% vatten och 30-40 % fasta partiklar. Ett påstående som utan tvivel sant, men inte till någon större nytta när det gäller att förklara människans olika egenskaper och handlingar.

    När det gäller din reduktionism så handlar den om att Donald Trump ‘inte är någonting annat än’ en del av the Deep State och påstår helt grundlöst, enligt min mening, att ”Trump kommer att gå till historien som presidenten som har bidragit till den värsta förödelsen genom historien” . . . och . . . ”Trump kommer att få en särskild plats i historieböcker!” Hur vet du detta? Berätta!

    Jag uppskattar mycket av vad du skriver och är medveten om att du vill väl. Men jag har väldigt svårt att förstå hur du tänker. Här har vi en människa, Trump, med egna pengar, som inte är köpt av the Deep State och som verkar ha egna idéer om allting. Han är inte medlem i någon av globalisternas frontorganisationer eftersom de ansett honom vara en pajas och inte värd att satsas på – och han ställer till med ett väldigt oväsen, som gör the Deep State väldigt nervösa. Honom vill du absolut inte stödja eftersom han ‘inte är någonting annat än’ . . . Hur har du tänkt dig att detta skall lösas – eftersom Trump ”aldrig kommer att besegra the Deep State” ? Någon annan än Trump ? Vem då ? Eller skall det lösas genom att USA besegras – av vilka då ? Genom olika krig ? Jag tar tacksamt emot dina perspektiv på en lösning av globalisternas struptag över världens folk – om nu Trump nu redan är uträknad.
    Jag kan erkänna att Trump är hårt pressad av the Deep State, men att frågan absolut inte är avgjord ännu.

    • peterkrabbe says:

     Sture, jag tror att du kategoriserar lite i överkant, varken nihilism eller reduktionism
     är någon framträdande egenskap hos skribenterna på denna blogg. Vad vi alla kan se konkret är att Trump har väldigt svårt att hävda sig mot det militär-industriella komplexet som de facto styr USAs utrikespolitik. Vi vet också att han har en lång och svår väg att vandra innan han lyckats byta ut de tusentals tjänstemän som är tillsatta av tidigare administrationer. Problemet är detsamma i Sverige där infiltrationen i statsbärande funktioner av socialdemokrater och miljöpartister
     är så total att det skulle behövas minst tjugo års borgerligt styre för att få en reell ändring av samhällskursen.
     Det är möjligt att Trump arbetar på åtta års sikt och har hopp om förändringar inom den tidsperioden, men frågan är om världen har tid att vänta så länge. Det vi ser just nu är att han inte klarar av att styra de militärer som han trots allt tillsatt själv, något som är synnerligen oroande med tanke på vad som händer i världen. Det finns goda anledningar till skepsis.

     • Sture says:

      @ Peter Krabbe,
      du skriver: ”Vad vi alla kan se konkret är att Trump har väldigt svårt att hävda sig mot det militär-industriella komplexet som de facto styr USAs utrikespolitik.”

      Jag måste säga att det går över förväntan. Det som Donald Trump hittills har tagit sig igenom hade ingen annan president klarat av. Ron Paul hade säkert hoppat av ganska omgående – ”det är inte värt det”, skulle han kanske sagt. John Kennedy hann inte knappt börja ta itu med the Deep State innan de i hemlighet knäppte honom – och majoriteten av världens folk hålls fortfarande i okunnighet om vilka som gjorde det. Så jag är nöjd med Trump. Och det beror på att han som det heter i någon av våra publicerade profetior låter kritiken ”rinna av sig som vatten på en gås”. Man måste ha lite hårdare hud om man skall tampas med dessa herrar – och det har Trump, men ingen annan.
      När det gäller militären runt omkring honom så tror jag att de är en absolut livsnödvändighet om han skall överleva – utan dem omkring sig skulle det vara lätt att göra en militärkupp. Om man sedan går in på det militärindustriella komplexet, så består ju dessa intressen mera av the Deep States ekonomiska och politiska maktintressen. Jag tror inte att alla generaler har samma intressen av att skapa krig som the Deep State.

      Sedan tror jag inte att det tar åtta år att få till de förändringar som behövs. Om det s.k. memo:t om FBIs kriminella handlingar släpps till offentligheten inom januari månads tidrymd så kommer en snöboll att sättas i rörelse, som vi inte vet när denna kommer att stanna upp. Det kanske t.o.m. blir ett helt snöskred. Jag har mycket förhoppningar och tror att 2018 blir ett fantastiskt år för de anti-globalistiska krafterna.

    • Anna says:

     @Sture
     Citat:”Men jag har väldigt svårt att förstå hur du tänker.” skriver du……
     Jag håller med dig helt! Du har svårigheter med mitt sätt att beskriva min verklighetsbild och inte första gången känner du dig provocerad och utmanad att ifrågasätta. Din filosofiska förklaringsmodeller och viljan att placera mig någonstans i ett hörn är intressant att läsa men är det en vedertagen sanning eller din subjektiva känsla om min person? Faktum är att vi är två skilda personligheter som har förmodligen den goda viljan att närma oss till lösningar men vägen ditåt har vi inte mycket gemensamt förövrigt. Personligen har jag ingenting emot detta och jag anser att det är normalt!
     Det finns skillnader som är svårt att överbrygga och ibland är inte heller genomförbar utan att man kompromissar bort en del av sin integritet och identitet!
     Det lättaste att förklara detta genom att illustrera självupplevda saker som visar tydligt hur omöjligt Kommunikation kan vara när man har ursprungligen en grundligt annorlunda syn.

     Mitt första möte med feminism har inträffat i Sverige i slutet av 80-talet. Jag hade svårigheter att identifierade mig med detta men förkastade inte helller. Jag arbetade inom en kvinnodominerad yrke som har underlättat däremot att iaktta, se fördelar men även nackdelar!

     Jag har tidigt blivit medlem i en kvinnogrupp som har socialt fångat upp mig i denna väldigt välmående skånska förorten till Malmö där jag hade glädjen att bosätta mig. Jag har lyssnat in
     noggrant alla detaljer utan att själv yttrat mig – ett val som jag gjorde instinktivt att inte avvika- och har använt dessa år att förstå kvinnor som inte tänker som jag. Det har gått 10 år i ”fredlig samförstånd” tills för 18 år sedan vid en middagsbjudning – som inträffade i mitt hem- då brast totalt. Vi samtalade om den kvinnliga styrkan och hur starka kvinnor är i allmänhet. Äntligen har jag känt ett behov att formulera något som efter den långa Tiden tillsammans har mognat och även övertygat mig om den absurditeten med feminism: Jag har framfört en subjektiv värdering att ”även kvinnan har ansvar och styrkan finns just i valet att inte betrakta sig själv som ett viljelöst offer för omständigheter”. Jag menade ärligt att hatet mellan könen, fientligheter mot andra kvinnor bara fördjupar en till synes enkel sak som omvandlas till en olöslig Konflikt där alla bara förlorar. Den ”lunchen” var nära att sluta i ”lynch”!
     Min svenska äkta hälft som bevittnade den eskalerade, hysteriska stämningen förklarade efteråt: ”Välkommen Anna till den svenska åsiktsgemenskapen”.
     Konklusion: Jag har aldrig mer resonerat med feminister och kvinnor som finns i min närhet känner som jag: Vi har vår styrka att vi krigar inte mot våra män, vi älskar de för vad de är och har en given plats i en gemenskap utan att utöva makt över andra.

     Min andra Story handlar om en av min basta vänner som är nationalekonom! Utbildad bakom järnridån där -trots alla fördomar- han har fått en gedigen kunskap om marknadsekonomi och den då rådande ekonomiska Modellen i landet som var planekonomi. Hans Professor uppmanade honom till en objektiv framställning när han avlagt sin doktorsexamen Hans ev. sympatier för marknadsekonomi och antipati för planekonomi kommer inte att belasta hans resultat -meddelade professorn!. Med andra ord: vara gärna politisk inkorrekt (i socialism) bara du tillför något med din analys om en hållbar ekonomisk Modell som är till samhällsnytta…
     Idag är han framgångrik och möter med västerländska kollegor! Bemötandet av hans kunskap och en större perspektiv om alternativa lösningar till västs ”en aning skakiga” marknadsekonomi är alltid det samma. Han är bara en som har blivit skolad i den socialistiska systemet och behöver omskolas till ”bättre vetande” Han är lika uppgiven ibland som jag har varit när ett annorlunda perspektiv blivit bemött med mindre ”smickrande” Adjektiv!
     Konklusion: Han är rådgivare, skriver böcker i ett land som idag har 4 % årlig tillväxt och är på väg att finna en utväg från ett systemfel som är uppenbarligen inte längre har en samhällsnytta.
     Det blev väldigt långt och det ber jag om ursäkt ! Jag ville bara påvisa att ibland det finns inte praktisk möjlighet till en påtvingad konsensus som snart ingen vet vatifrån den härstammar…Ändå måste vi få lov att ha en personlig referens över vår tid utifrån den vi är och inte den vi skulle villja vara……….

     • Savalle says:

      Utan att ta ställning till den här debatten om Trump, vill jag ändå framföra en kommentar:
      Anna och Sture, ni kämpar båda för fred, kärlek, sann frihet och människors lycka och ni är båda ENORMT viktiga för oss andra! (Meningsutbytet mellan er upplever jag som mycket lärorikt och intressant, men jag hoppas att ni själva inte far illa av det.)

      • Anna says:

       Tack för uppmuntran! Jag far inte illa av det och hoppas innerligt att det gör inte Sture heller. Jag upplevde inte Stures invändningar mot mig som fientlighet och jag hade inte en tanke heller att såra Sture med mina svar. Min förhoppning att vi kanske får större förståelse för varandras olikheter och kan samverka här i kommentarsfältet även i framtiden tack vare Peter Krabbe som ger utrymme för oss

       • Savalle says:

        Vad fint du skriver här, Anna!

        Det är så oerhört viktigt att vi har inbördes kärlek! Genom vår sammanhållning och omtanke om varandra blir vi enormt starka. Det är inte lätt att överbrygga alla skillnader i betraktelsesätt men vi har alla samma mål.

        Här hos vår så förståndiga och generösa Peter har vi alla förutsättningar att gå eninga tillsammans.

        Och Sture, du är en enorm klippa!

     • ragnhild says:

      Takk til deg. Her var mye intressant. Kvitterer med denne lenken av 22.1.d.å. Fant den via kommentarfeltet på MOA, det er iblant like givende og spennende som signaturen -b sine artikler. Disse, hans artikler klarer jeg meg knapt uten lenger, saklige og farget av konsentrert gravende arbeide som de er.

      https://failedevolution.blogspot.no/2018/01/the-deeper-darker-plan-of-donald-trump.html

      Ad kvinnesak. Jeg vil nok aldri noen gang forstå dynamikken i den svenske feminismen, deres kampretorikk og praksis. Du sier det hele så bra. Mange typer politiske våpen, feminismen et av dem – et allianse-verktøy? Har ikke tenkt på dette, så ta det bare som et spontant utsagn her og nå. På dagens Davosmøte er ”kvinnestyrke” et av temaene med Christine Legard(e) som initiativtaker. Jeg husker ikke om det var ment for et gruppearbeid med kvinnelige deltakere der. Likeverdighet som det naturligste her i verden, kamp mell. kjønnene, rent latterlig iflg. meg som alltid har hatt akkurat det standpunktet. Stå sammen, bry seg om, og elske hverandre.

      Jeg hører at arkiver slettes derover av organisasjoner, også via FBI – og har mine tvil om at den store opprydningen kommer til. Håper alikevel at pedofilisaken blir offer for oppvask. Vi får følge med.

      Du skrev så klokt. Da må man jo svare 🙂

      • ragnhild says:

       Likeverdighet som det naturligste her i verden…. altså den delen av altfor lang setning er altså ikke latterlig. Må bare få understreke det. Kamp mellom kjønnene, derimot er latterlig iflg. meg. Hvem initierte dette, i hvilken hensikt = en lengre historie.
       Alikevel, tross alt så var kvinnesaken bra, men utarted seg. Noen så mening i akkurat det, fra politisk synspunkt? Intressant tema i seg selv. Og off topic her.

      • Anna says:

       @Ragnhild!
       Här kommer en Klassiker! Du känner kanske redan men det är aldrig tillräckligt med upprepandet om en av den största blåsningen som kvinnan har blivit utsatt för………

       • ragnhild says:

        Anna: Takk for at du delte dette.

        Landsødeleggerne, de rikeste av de rike som ønsker å legge under seg den hele verden, de suger til seg alle muligheter til å stappe ekstra kort opp i sitt erme. Det kommer tydelig fram.

        Vi, både kvinner og menn, har ikke BARE profitert på hva ”kremmerne”/bank og finans/korporasjoner ”from hell” (Monsanto ol.) har lagt opp til. Godt mulig inngår ”feminismen” inngår i disse planene som nok strategi for å få oss inn i deres innhegning, den kollektivistiske hvor frihet har ringe kår. Kan vi sammenlikne det målet med ”dyr i bur”.
        Vår samfunnsutvikling skulle tatt en annen vei. Ofte omtalte Griffin har tillegnet en hel video (youtube), om nettopp ”kremmernes” ønskede kollektivisme*, en forverret (surely) utgave av kommunismens styggeste side. Denne gangen skal vi nok kunne telle milliarder, ikke millioner reduksjon – dere vet av hva.

        Ad depopulation: Den kan synes å ha vært, og er et mål knyttet til nettopp ”feminismen”. Virkeligheten kan se ut til kanskje å vise til akkurat det. Dekadensen har fulgt i dens ”f-ismen”s kjølvann.

        p.s. jeg kan ikke like uttrykket ”feminisme”, jeg holder meg til ”kvinnesak”-begrepet med det moderate innholdet det har. De førstnevnte har gått langt utover grensene for anstendighet. Samfunnet sto passivt og skuet det hele. Del av planen; Kaos.

        Samfunn har sin del av psykopatiske medlemmer. Der er mange av dem, de søker seg maktstillinger, slik har samfunnødeleggerne enormt stort rekruteringsmateriale. Tyvärr. Fanatikere er et annet materiale å øse av.

        *Griffins video viser en bister, ja rent rasende gravende researcher. Mange ti-års arbeid har han lagt ned i sin kamp mot denne kreftsykdommen som har fått lov til å spre seg uhemmet, en livsoppgave verdt.

        • ragnhild says:

         Anbefaler yandex.com
         Evnt. skriv inn Griffing, youtube – kollektivisme. Da kom denne, samt en hel del på en rekke/vannrett 😉 av hans videoer, bl.a. en om frihet, har selv den til gode.

        • Anna says:

         @Ragnhild!
         Citat ”Kan vi sammenlikne det målet med ”dyr i bur”.”
         Det är kollektivismens sanna mål! Det är det som bryter ner vår oändliga förmågor för ett sammarbeta på ett konstruktivt sätt och på köpet förlorar vi även kontakten med vår inre. Människor utan själ är den optimala verktyget för makten och det är vad NWO-s målsättning har varit.
         Jag har ändå en stark känsla att projektet är dömd att misslyckas! När människor drivs till ytterligheter där få som känner sig bekväm längre med den mentala tillståndet kommer vi självmant att hitta en form av överlevnad som är kanske baserade på gamla, hederliga tankesätt där fortfarende funnits alternativ till ett värdigt liv.
         Under tiden är det viktigt att stänga öronen och inte lyssna på vad dessa manipulatörer hetsar oss till där propagandan är alltid att alla tidigare och fungerade förhållningssätt mellan människor är passe och tillhör den förflutna…..Ha modet att stanna upp och betrakta denna sanslösa rusandet……Vi framstår kanske som bakotsträvare men där har vi den kraften som kommer att förhindra eller bromsa den altmer katastrofala utvecklingen………
         Lite OT! Din norska är så härligt!. Få språk har en sådan mjuk, sjungande kling…….

  • Astrid says:

   Bra Sture! Huvudmålet är att förgöra kristendomen med hjälp av pengar och makt. Den sanningen är svår att nå ut med, fastän sedan gammalt väl känd. Hur många har inte varnat för vad vi nu upplever och försökt medvetandegöra? Problemet är också en språkfråga, att hitta ord och formuleringar som passar nutiden och inte skapar distans, såsom det för oss kanske ålderdomligt klingande talet om Antikrist, kampen mellan Antikrist och Kristus.

 23. Savalle says:

  Mycket intressant information:

  Googla:

  overview for AhuwahZeus – Reddit

  Jag försöker bifoga länken, men det är möjligt att det inte går. (Den var spärrad på bloggen jag hittade den.)

  https://www.reddit.com/user/AhuwahZeus
  .

 24. Mjölner says:

  Utan ambition eller avsikt att vara sakkunnig.

  Har funderat en hel del på det faktum varför (oligarker) kapitalister och (marxister) kommunister
  kunnat samarbetat så väloljat genom världskrig och revolutioner och i nutid fortsätta i samma hjulspår. Det blir lite svårt att mentalt få ihop bilden av en kapitalist som samarbetar med en marxist. Metoden och tillvägagångssättet att nå respektive mål skiljer sig åt.

  Kapitalisten vill tjäna pengar på företagsamhet och affärer. Individen äger sitt jobb och kapital.
  Den som lyckas bäst blir rikast. Ägandet och individualismen är en central del i kapitalistens tänkesätt,

  Marxisten tänker annorlunda. Individen är intet, staten är allt. Individualismen kvävs och saknar helt betydelse. Ingen tjänar på att vara bäst, alla skall få samma lilla och lika bit av kakan.
  Lika för alla.

  Båda sidorna har även visat sig kunna samarbeta med både nazister och fascister samt spinna ränker och intriger i stor skala. Varning kommer med jämna intervaller om stöveltramp och bruna
  skjortor trots att de själva deltagit i marscherna. Gemensamt finner man också ambitionen att skapa den nya människan d. v. s. människan utan vilja och egenskaper, att användas som nyttiga idioter. Marxister och muslimer tycks till en början också komma väl överens. Ännu en orsak till samarbete är pengarna. Kapitalisten är rik och har med sin rikedom möjlighet att nå sitt mål. Marxisten är i regel mindre bemedlad men tror på ett kommunistiskt paradis, är girig och gillar pengar. Kapitalisten finansierar och marxisten står för revolutionen. Den gemensamma nämnaren är MONOPOL.

  Med monopol på allt kan kapitalisten med sina rika vänner ta över styret av samhällen och nationer. Enkelt uttryckt, härskar en liten klick stenrika kapitalister, oligarker med totalt monopol över folket och nationen. Folket blir satt på undantag och slavarbete. Diktatur

  Marxistens monopol ser lite annorlunda ut. Staten äger allt, styr allt. Individen är intet. Här uppstår också en styrande klick som lever i lyx medan folket svälter och slavarbetar.
  Lenin ”ägde” tre Rolls Royce. 2500 bilar konfiskerades från överklassen. Diktatur.

  Summering:
  Den marxistiska doktrinen har visat sig ohållbart och har i de flesta fall brutit samman och slutat med kaos och sönderfall.
  Kapitalistiska systemet är från början designat för oinskränkt makt över världen. Genom familjerna Rockefeller och Rothschild`s dominerande banksystem har man skaffat sig exempellöst inflytande och kontroll över naturtillgångar, ekonomi, politik, varor, handel, medicin, folkhälsa, genförändring av grödor, växtgifter samt experiment med sterilisering.

  Det finns skäl att beröra situationen i vårt eget land. Makthavarna tar mer och mer avstånd från folket och profilerar sig som någon sorts elit. Man försöker inte ens dölja föraktet. Folkutbyte pågår samtidigt med nedmontering av välfärd och medborgarnas säkerhet.
  Den marxistiska 68:a vänstern med avkomma har under 50 år infiltrerat och förstört den Svenska nationen och ser nu ned på den klass man kommer från. Vi har ett sjukt förvridet samhälle utan egentlig ledning. Frågan är vilken diktatur vi kommer att utsättas för. I panik petas
  det i grundlagar och förordningar om yttrandefriheten. Det går inte att organisera demonstrationer, ingen ställer upp. De få gånger folk samlas blir det kärleksmanifest för terrorister och ogärningsmän där man samtidigt hånar offer och anhöriga. Detta scenario tillsammans med de folkföraktande politikernas huvudlösa beslut och gemensamma tillbedjan av EU, FN, USA föser oss obevekligt i käftarna på NWO.

  • Savalle says:

   Mjölner

   Ja, marxismen passar som hand i handske för monopolkapitalismen, eftersom staten garanterar att ingen konkurrens kan uppstå. I Sverige har främst jordbrukspolitiken under många decennier karaktäriserats av en sådan union mellan staten och kapitalet.

   Rockefellers berömda uttalande:

   ”Competition is a sin.”

   Statens verktyg för detta, förutom lagstiftning, förordningar och förbud, är BIDRAG / SUBVENTIONER.

  • ragnhild says:

   Veldig bra skissert.

 25. Supertydliga chemtrails, jag vill gärna visa dessa. Ingen kan bortförklara dessa.
  Chemtrails Don’t Exist?!?; Yesterday in Italy. Photo: Matt Landman.

  • Loa says:

   Det var det värsta jag sett.

   • ragnhild says:

    Innhold: Vaccine til folket via luften?l. Ref. second opinion herover 20.1.:
    ”The Holy Grail of Who Runs and Controls All. Part II”

    Den beretningen… !

    Jeg er sikker på at naboen min ville uttale, det er bare contrail.
    Og legge til, vi så det også da vi var i Tyrkia, det er varmen, og fuktig luft fra havet som gjør at det blir liggende så lenge, derfor ser det slik ut… han har alltid en forklaring, rasjonaliserer 😉

    Og hvordan kan man legge seg til å sove?

    • Savalle says:

     Ragnhild

     För många är detta med chemtrails så fruktansvärt att de vägrar att ta till sig det. De orkar helt enkelt inte. Ondskan som väller ut över oss på alla plan är så massiv att många människor tappar modet.

     Genom sammanhållning, hopp och kärlek kan vi ge dem modet tillbaka.

     • ivanbjorn says:

      Hej Savalle

      Här bidrar jag med tre filmer som borde vara redan kända

      Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP. Del 1 av 2

      Chemtrails: WHY in the World are They Spraying?

      Rosalind Peterson: The Chemtrail Cover-Up

      • Savalle says:

       Hej Ivan Björn!

       Vad bra med dessa filmer! Massor med människor måste vara delaktiga i att detta kan fortgå. De flesta som arbetar på SMHI, Luftfartsverket, piloter, militären…och Ingen säger något!

       Politikerna säger inget. Det är de som är ansvariga för detta. Det är otroligt!

       Hur kan alla dessa människor medveter vara med om att förgifta sina egna och andras barn och alla andra människor och djur och hela naturen???

       I Bibeln står det:

       Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden.
       (Uppenbarelseboken 11:18)

     • Fiskargubben says:

      Savalle, för mig är det så att jag inser min begränsning. Jag lämnar chemtrails och 911 till de som vet bättre och har mer tid. Internet ger oss ett fantastiskt grupparbete och jag lär mig nytt hela tiden, men jag måste prioritera.

      Det är därför jag lämnar förintelsen till historikerna. Jag tänker inte lära mig 5-6 nya språk och sedan i tjugo år besöka gamla arkiv. Det räcker inte med åsikter i det fallet. Jag vill veta, har alltid velat det, och då måste jag forska själv, men det är omöjligt.

      Vi har ändå kommit en bit på väg så sakteliga. Sex miljoner ryssar råkade också illa ut efter kriget och 20-27 miljoner sovjetmedborgare dog dessförinnan, det vet vi nu. Tyskland förlorade sex miljoner soldater och civila.

      • Savalle says:

       Fiskargubben

       Vi individer har alla vår begränsning – men tillsammans, i vårt samarbete, övervinner vi det.

       Min ryska är förtfarande på spädbarnsnivå (Da da!) och jag uppskattar att du och de andra här, som kan detta vackra språk, ger oss er rapportering.

       Du är fantastisk, Fiskargubben, på att rapportera om pågående händelser. Och det jag uppskattar allra mest är att du delar med dig av dina så stora insikter och erfarenheter.

       Alla ni trogna skribenter här hos vår Peter bidrar till att rädda människor och liv. Tillsammans är vi enormt starka. Och vi hjälper varandra att hitta fram till det som är sant.

       ”Och ni ska då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.” (Johannes 8:32)

 26. Fiskargubben says:

  Jag har svårt att nå Sputnik News idag, men lyckades kringgå problemet. Mitt epostprogram har börjat gå igång av sig självt och ibland måste jag klicka bort fler än 60 tomma meddelanden. Problemet upphör när jag inte är ansluten till Internet. Ni som kan datorer, vad ska man göra?

  Spännande saker händer i Usa.

  ”US Congressman Lee Zeldin on Monday called on Congress to subpoena two Federal Bureau of Investigation (FBI) agents involved in the Trump-Russia investigation as well as forensically examine their cell phones after the FBI acknowledged it failed to collect five months of the agents’ anti-Trump text messages.”

  https://sputniknews.com/us/201801221060976244-us-russia-probe-fbi-anti-trump/

  Om makten i Davos.

  ”The official theme of this year’s forum is ”Creating a Shared Future in a Fractured World.” Among topics to be discussed are Brexit, identity politics, ”fake news,” financial markets, economic growth and gender equality issues, boosted by the rise of the #MeToo movement.”

  https://sputniknews.com/europe/201801221060962335-world-economic-forum-davos/

  • Mjölner says:

   Provade Sputnik News, fick kontakt efter några sekunder.
   Enda tips jag kan ge, har firefox webbl. har VPN hos Bahnhof, Vise disk cleaner och Malwarebytes köpt på Elgiganten. Efter surfen kör jag alltid Vise disk cleaner som rensar bort alla cockies och invalid files, VPN innebär att din nätaktivitet går över en icke identifierbar server som skyddar dig från obehörig att spåra dina ID nummer.

   • Fiskargubben says:

    Tack för tipsen, Mjölner.

    Igår var jag tvungen att ta omvägen via google för att nå Sputnik News. Varje gång jag kopierade text satte epostprogrammet igång och gjorde mitt arbete omöjligt. Jag lämnade Internet och då kunde jag arbeta. Idag ser jag att epostprogrammet har konfigurerats om.

    Jag har en ny OSversion och drabbades av hundratals uppdateringar vid två tillfällen. Datorn var låst i flera timmar. Det var som att ta fiolen från en violinist.

    Jag tar bort alla kakor i Firefox, men sen upptäcker städningsprogrammet hur många dolda kakor som helst. Ett sånt program behöver alla. Mitt antivirusprogram är bra, men även det konfigurerades om nyligen.

    Vi måste skydda oss i dessa tider och ett sätt är att rapportera konstiga saker och tipsa om lösningar. Det händer att Peter inte får läsa mina kommentarer. Det hände när jag nämnde några kända amerikanska namn. Det är möjligt att det hamnade i spam, men jag är misstänksam.

    Bloggarna börjar bli inflytelserika och kontrolleras säkert. Lars Berns blogg råkade illa ut flera gånger. Han defamerades på Internet och en av kommentatorerna råkade också illa ut. Nån konstig kurre där svarar mig med konstigheter och förstår inte att jag då kan lämna ny viktig information. Han sitter med skägget i brevlådan, har fastnat i toalettsitsen eller fått sin tunga fastfrusen på ett järnrör på vintern. Ibland dyker det upp nån Nisse Hult (ska jag säga Ubbhult?), men det går för bra för oss, det förstår vi av tystnadsförsöken. Stures fina videolänk till en svart amerikansk patriot verkar ha orsakat viss desperation och jag har varit hatad länge för min aktivitet på andra siter internationellt för att jag försvarar Ryssland. Vi ska inte vara rädda, Det är ett viktigt andligt budskap. Nazisterna angrep Rudolf Steiner, men det brydde han sig inte om. Han bara gav mer.

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     du står på rätt sida av historien. Den motsättning mellan Ryssland och USA, som målas upp här på denna sajt, är bara tillfällig och kommer snart att lägga sig. När väl FBI/CIAs komplott mot Donald Trump blivit belyst från alla tänkbara vinklar så kommer Donald Trump och Vladimir Putin att bli ‘on speaking terms’ och relationen börja läka. De är ju båda kristna och vill att Ryssland och USA skall få förbli kristna nationer. Jag har tidigare publicerat Mark Taylors olika profetior från 2011 och framåt i portioner. Här kommer en publicerad på YouTube.com den 16 oktober 2016, alltså 3 veckor innan valet, då Hillary Clinton ansågs leda med 10% i opinionsmätningarna. Så här sade Mark Taylor då:

     Guds Ande säger: ”Ryssland, det är rätt, Ryssland. Jag kommer att använda mig av Ryssland, Amerikas Förenta Stater och hennes allierade för att ta mig an det Fjärde Riket, som ISIS kallas. För det har gått varvet runt igen, det är rätt igen. Den Nya Världsordningen försöker komma sig upp och inta sin plats precis som de gjorde under Andra Världskriget då de använde sig av nazisterna. De kommer att försöka igen genom att använda sig av ISIS. Ty denna farsot sprider sig, men inte så länge till eftersom de kommer att utplånas för alla sina onda gärningar. Ty precis på samma sätt som Amerika och dess allierade under Andra Världskriget kom in från väster och Ryssland från öster skall det bli igen för att slakta detta odjur. Och det kommer att förintas in till minsta beståndsdel. Några kommer att fråga varför jag skulle använda mig av Ryssland? Men är inte jag Universums Gud? Jag använder mig av vem [jag vill] och vilken nation som helst efter [mitt] eget val, oavsett om några tycker om detta eller inte. Jag kommer inte att låta mig bli placerad i en box !”
     Guds Ande säger: ”De band som slitits av mellan Amerika och Ryssland kommer att börja läka och de kommer att ta sig an denna så kallade Goliat och skall med en sten slakta den och alla de som står bakom den. För det är inte bara ISIS, som de kommer att slåss mot utan Eliten, Globalisterna och Illuminati, som kommer att blottas av mitt ljus. Ty de är fiender till världen och min dagordning. De kommer att störtas i ett mäktigt slag, så att mitt evangelium börjar flöda. Ty de bär sin flagga som vore det en böneschal, så de kommer att rivas ned med chock och fruktan för mig ! Ty frihetens och rättens [klocka] kommer att börja ringa och folket börjar sjunga när läkningen och ljuset kommer från mina vingar. Mitt folk skriker ut i glädje ty mitt evangelium skall komma och skall vandra över hela jorden och alla nationer kommer att förstå att det var därför som Mitt Amerika föddes!

    • Mjölner says:

     Ja du har så rätt, trollen är nu nära panik.Det finns blogsiter som fått varning från ex. vis World Press att omformulera sina alster, -i annat fall kommer vi att stänga ned din blogg- lyder meddelandet. Tillägg om tips. Jag skriver aldrig på Facebook, Twitter eller Discus, avstår Google, +G.crome och Yahoo. Använder Duck duck go istället. Adblock naturligtvis, samt brandvägg mot virus. Är på det sättet också förskonad från avbrott av alla poker och spelsiter som ideligen avbryter eller ligger i bakgrunden när man logga ut.

 27. Loa says:

  Tack Peter för jättebra artikel! (och stora läsliga bokstäver…)
  Lite pet: Putin benådade Mikhail Khodorkovsky efter 10 år i december 2013. Beskrivs rätt detaljerat på eng. wikipedia.

 28. Savalle says:

  Det finns flera rötter till den obegripliga ondska som nu manifesteras i Deep State.

  Här är två föredrag som ger en historisk överblick över en av de viktigaste av dessa rötter.

  Båda dessa föredragshållare anser jag vara helt tillförlitliga och ärliga och båda är ENORMT kunniga.

  Lyndon Larouche är också en briljant talare:

 29. Bästa kanalen på Youtube: aplaintruth.info

  Nanotechnology In McDonald’s Food; And in ALL Foods

 30. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg och kommenterade:
  Ytterligare en välskriven artikel av Peter Krabbe som öppnar vägen till ett större förståelsen av det som pågår i världen. Det skulle vara skönt om alla dessa kunskaper ledde till ett högre medvetande och därmed till en riktig fred i världen.

 31. Mo says:

  Loa, apropå Titanic och försäkringsbedrägerier så är det visst inte helt ovanligt. Det är inte utan att man ibland funderar på när planerna för det mäktiga one World Trade Center tog form.

  https://www.google.se/search?q=tower+tarot+card&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwixvqbrxNPYAhWkJJoKHX3EDwUQsAQIOw&biw=1093&bih=521

  https://sv.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center

  • Loa says:

   Läskiga kort.
   One World Trade Center ser ut som en obelisk. Ominöst. Räcker det inte med den i DC?

   Det var många flugor i den smällen 9/11. Larry Silverstein skrattade hela vägen till banken, dubbelt upp. Man testade strålvapen. Man bäddade för ”krig mot terrorn” och övervakningssamhället.
   Det var mycket som gick upp i rök, men har ni hört talas om detta? Gigantiska skumma LÅN skulle lösas in den TOLFTE september:
   ”The attacks … were intended to cover-up the clearing of $240 billion dollars in securities covertly created in September 1991 to fund a covert economic war against the Soviet Union, during which ‘unknown’ western investors bought up much of the Soviet industry,.. ”
   vilket även förklarar Pentagons kirurgiska träff:
   ”…likely meant as a cover-up for financial crimes being investigated by the Office of Naval Intelligence (ONI), whose offices in the Pentagon were destroyed on September 11th.”
   Resultatet de kommande dagarna:
   ”A situation needed to be created wherein $240 billion dollars of covert securities could be electronically “cleared” without anyone asking questions – which happened when the Federal Reserve declared an emergency and invoked its “emergency powers” that very afternoon.”

 32. Ang WTC full i asbest – för dyrt att renovera, bättre att ta ner byggnaderna och inkassera försäkringspengar. Larry Silverstein försa sig också, någonting i stil med: We decided to pull down the building. Finns Youtube.

  Folk gör tydligen vad som helst för pengar. Trevligt med en Sex offender i hoaxet.
  Offret är en 4-årig flicka.
  https://153news.net/watch_video.php?v=WA62OHAUA7N2

  Visa gärna denna film för bekanta, den bryter verkligen ner hela Las Vegas eventet.
  https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM

  • ragnhild says:

   False flag episoder over det hele. Vi skjønner tegningen nå. Hollywood-industrien, del av maffiaindustrien har det morsomt.

   Takk til deg for intressant arbeide mr. Arkitekt, basert på seriøs forfatterkilde. Som vanlig formidlet med intelligens og evne til refleksjon, knyttet til innsikt.

 33. Mjölner says:

  Ämnar Turkiet agera?
  Turkiets president Recep Tayyip Erdogan skrev den 14 januari på Twitter, VI KOMMER ELIMINERA ALLA TERRORISTORGANISATIONER SOM HOTAR VÅR NATIONELLA SÄKERHET:
  Usa uppger via anti-IS-koalitionen att man ämnar sätta upp en stor gänsstyrka för att säkra de områden som USA-stödda SDF ockuperar på Syriskt område. Syrien och dess allierade reagerade indignerat på den nyheten. Turkiet protesterade ilsket mot vad de kallade en ”terrorarme” och varnade att om planerna drivs igenom kommer det att ytterligare skada de redan usla USA-Turkiska relationerna. Samtidigt som syriska regeringsstyrkor skördat stora framgångar i Idlib- provinsen hotar nu Turkiet invadera Afrin för att sätta stopp för de USA-kurdiska planerna.

  Källa Nya Tider.

 34. Fiskargubben says:

  Epostprogrammet gick igång igen när jag ville posta den här ryska sången med svensk översättning och till flera andra språk. Valeria är en riktig kändis på youtube. En rysk kvinna sänder sina tankar till soldaten vid den fjärran gränsen. Ryssarna lever ännu med kriget på ett sätt svenskar och amerikaner inte förstår. Det präglade president Putins hela uppväxt och är således relevant i detta ämne. Han vet hur han ska skydda landet och folket.

 35. Fiskargubben says:

  Det här är för de som vill se hur Ryssland och Kina (Kitai) växer ihop. Ni har redan hört Katyusha Катюшa och det här är för de som vill se det kulturella samarbetet. Sången har blivit ett begrepp för det nära samarbetet på flera fronter. I Ryssland är sången välkänd, men inte i västerlandet. DNs Wolodarski (eller är det Winiarski?) vägrar se den nya geopolitiska realiteten och jag rycker in för att hjälpa.

  • @Fiskargubben.
   Hjärtligt tack för länken (i Din förra kommentar) med Katjushka-sången. Sorgligt att det sedan en tid grasserar en extrem hets mot allt ryskt i mitt förra hemland, Polen.

   Bästa hälsningar, Lucy

   P.S. De utvalda från Polen har ofta intet sägande efternamn som de förpolskat/poloniserat genom att lägga till ett ski, cki, wski eller icz. Wolodarski låter inte alls polskt, förutom just den specifika ändelsen. I Polen fick dessa genier, jämlikt förordning av Rada Ministrow (Polens Ministerråd) av 1948 rätt att anta passande namn och på så sätt undvika att utsättas för den enligt min uppfattning obefintliga polska antisemitismen.
   Jag föddes i Polen strax efter Andra Världskriget och växte upp där. Myten om den polska antysemitismen skapades in anslutning till interna bråk mellan två kommunistgrupperingar: natolinczycy kontra pulawianie, i.e. etniska polacker/ chamy (pol. bondtölpar) versus bokens folk/zydy; http://www.uwazamrze.pl/artykul/1089127/bunt-zydowskiej...

   ”… In addition to the allegations of responsibility of the ”Puławian” for Stalinist crimes and the authenticity of the change of their political orientation considered by the ”Natolians” to be insincere and inauthentic, one of them seemed particularly important. While the ”natolińskis” were of peasant or labor origin and were native to Poland, the ”regiments” were intelligentsia, but the vast majority of Jewish origin. This factor was the real driving force of this conflict. For this reason, the names ”Chamy” and ”Jews” clung to both factions. A specific exegesis of this conflict was made by Witold Jedlicki in the brochure ”Chamy i Żydy” published in 1962 in the pages of the Paris Kultura.

   • Savalle says:

    Lucy

    Hjärtligt tack till dig för din så värdefulla rapportering från förhållandena i Polen och dina så kloka tankar!

    Vilket Team du har byggt upp, Peter!

 36. Mo says:

  Svenska politiker blundar för den geopolitiska verkligheten. Idag strålande sol i Stockholm, underbart. Fortfarande dock ogenomtränglig vit natthimmel utan måne och stjärnor.

 37. Mo says:

  Savelle, vi har nått 3000 underskrifter ! Känns viktigare än någonsin att vi inte deltar i NATOs provokationer.

  • Savalle says:

   Ja, Mo, vi här i Sverige måste återfå vår suveränitet. Vi ska bort från NATO och EU. Istället ska vi ha ett eget starkt försvar och en folkvänlig politisk ledning.

 38. Mjölner says:

  OLJAN ELLER LIVET. OLJAN KOSTAR LIV.

  Att USA:s envisa olagliga smyg-ockupation av Syriskt territorium gäller kontroll av oljan är uppenbart. Det indirekt av USA ockuperade området är 52 tusen kvadratkilometer vilket är
  mer än hälften av hela den regeringskontrollerade ytan eller 28% av hela landet. Där finns huvuddelen av landets oljefält samt det mesta av den bördigaste jordbruksmarken.

  USA har också skurit av ett område i södra Syrien där regeringens styrkor är förbjudna inom ett avstånd av 55 kilometer från USA:s bas i al-Tarif. Detta blockerar effektivt en viktig motorväg mellan Bagdad och Damaskus samt planerade gas- och oljeledningar. Inom detta område finns både syriska rebeller, som USA öppet stöder och IS. Syriska källor säger att detta gör det uppenbart att USA har en agenda som absolut inte handlar om att bekämpa IS.

  • peterkrabbe says:

   Tack Mjölner! Vi blir väl knappast förvånade?

   • ragnhild says:

    Peter Krabbe. du nevner neste avsnitt som omhandler Nato. Derimot.no har to artikler, datert 24.1. Til din informasjon. I tillegg og apropo en av de nevnte artiklene, så tar redaktøren opp ”den europeiske straffedomstolens sin forbindelse til imperialistene; og deres samarbeidsrolle.

    • ragnhild says:

     Jeg nevner den europeiske straffedomstolen. Når vil våre lands bondeorganisasjoner våkne, adressere og sende en anklage til denne. Alt her vest ser ut som en eneste sorpe/søle-haug. Slakt av dyr er kommet til fordi fóret/mat til feet ikke strekker til. Regnet tar over mulighetene.tar over.

     Regnet, ja – jeg mistenker det ikke er naturlig. Skydannelsene også, som resulterer i de merkelige ”nedadrettede”/våte strømmene som varer kunstig lenge, over både dager og uker. Og jeg undrer meg; er meterologene en del av spillet/eksperimenteringen av dette våpenet.

     Iflg. meg er de det. Offentlig har forsker v/universitetet i Oslo (UIO) siste høst gått ut og informert om at eksperimentering/værmanipulering skal settes igang. Settes igang!!!!! Som har de ikke drevet på med dette i årevis. Men nå skal det kanskje se professionelt ut på papiret, slik skal det godtas at vår livgivende sol blir brukt mot menneskeheten!

   • Mjölner says:

    Nej inte alls. Den syriska soppan blir allt mer komplicerad p. g. a. Erdogans planer att krossa kurderna, då främst PKK. Initierade tror att han den här gången kommer att göra allvar av hotet att gå in i Syrien för att inringa kurderna i distriktet Afrin i nordvästra Syrien. Kurderna kallar distriktet kanton och betraktar området som en del av sitt Rojava. Så vitt känt finns inga amerikanska förband i Afrin. Washingtons syn på Syriens framtid med planen att störta Assad och ta makten via en USA vänlig regim kvarstår och är mer än aktuell.

  • Anna says:

   @Mjölner
   Al Tanf har fallit under en ”IS” offensiv 2016. Det är även en gränsövergång nära till Jordanien där USA har upprättat en antal baser på jordansk mark och därifrån är det jämt ström med vapen och nyutbildade IS soldater in i Syrien.Jag har hittat Al Tanf tidigare på kartan men ”ack vad jag blev förvånad” Google har tagit bort från sin karttjänst! Al Tanf finns inte längre i Syrien. USA basen är upprättad på irakiska sidan och väl synlig på Google Maps . Så de listiga i Pentagon kan hävda att basen är på irakisk mark och kränker inte syrisk teritorium.

   USA gör sig synlig nu även i Deir Ezzor som är en viktig strategisk område pga oljefälten Många IS soldater omdirigerades från Raqqa under beskydd av USA och istället stärktes IS styrkor söder om Deir Ezzor där de bevakar USA-s ”fredsbevarande” intressen.
   Jag länkar en bild om oljekällorna (Omar oil field) innan den är också bortcensurerad….

   USA bombar civila i Deir Ezzor
   https://www.almasdarnews.com/article/us-airstrike-kills-15-civilians-deir-ezzor/

   • Mjölner says:

    Tack Anna, mycket bra info. Pentagon ägnar tydligen stor möda att dölja verkligheten. Det verkar vara i desperation man flytta egna baser på kartorna. Basen al-Tarif (eller om det finns fler) är viktig för att USA, genom besöksförbudet för Syriska styrkor, kunna operera ostört och samtidigt blockera och förhindra all annan verksamhet. USA har världsrekordet att bomba civila, Tyskland, Japan, Vietnam, Balkan, Irak, Libyen etc.

    • Anna says:

     Det finns ca 14 USA baser och betydligt fler Militär än vad USA erkänner. USA har en historisk Rekord i krigsföring och jag hoppas verkligen att inga andra slår deras rekord som betyder i praktiken att vi går mot fredliga tider! Tyvärr har flera europeiska länder utmärkt sig med ”god sammarbete” som allians och omfattningen av detta börjar verkligen komma fram.
     Jag länkar något som är oerhört viktigt att sprida så folket verkligen förstår de europeiska alliansens roll (alla syndare är med) som har pågått längre och intensivare än vad vi har fattat. Fd. Jugoslavien är ett praktexempel på NATO-s krig i hjärtat av Europa utan att vi fattade vad som hände.
     Länken ger faktiskt lite tröst för oss som är oroliga för alla NATO-baser (ca 900) utspridd i hela världen. Det är omöjligt att föra krig på så många fronter utan bra uppbackning från de regionala krafter! Och den uppbackningen kommer att lysa med sin frånvaro……lojaliteten är slut för krigsherrar! Enligt ryktena USA har mycket begränsat eller Ingen tillgång till Turkiets största NATO-bas Incirlik! Det är en bra början…….

     https://thesaker.is/listening-to-mattis/

 39. Mjölner says:

  Mastig läsning Anna. Det framgår tydligt att en del herrar är behäftade med mentala rubbningar. General Mad Dog, USA:s försvarsminister Jim Mattis har ett imponerande släpspänne men mindre imponerande vokabulär. Hycklande artighet, hövlighet och bildning som han tror sig göra intryck med blir i stället vulgär filmning a la Hollywood.

  • Savalle says:

   Ja,det verkar vara enormt beklagligt att Trump förmodligen sett sig nödsakad att ta in galna generaler som Mad Dog i sin regering! Jag hoppas innerligt att Sture har rätt i sin optimism om Trump!!!

 40. Mjölner says:

  Måste byta glasögon, har uppgett fel namn på USA:basen al-Tanf, sorry.

  • ragnhild says:

   Og hva bl.a. jeg opplever… Det du og Anna beretter om her gir virkelig styrke. Ingen av oss kan tolerere skyggeboksing i lengden, det er derfor det er så bra med sannferdig informasjon (om hva som utspiller seg på bakken)*, og gjerne vedlagt enn mer informasjon, i form av forsøk på analyse om den maner evnt. brøyter seg fram..

   Min kompliment; som går dere MOA i næringen ;). Takk!

   Jeg ble også via msm og våre politikere rundlurt om Yoguslaviakrigen. Satt og grein over grusomhetene, som rullet over skjermen, det lange toget av mennesker har jeg i etterkant forstått var bare spill, detaljene falt ut, som så mye annet. Nato og norsk regjering, FF!

 41. Mo says:

  Ja NATOs splittring av och positionering i forna Jugoslavien fick ju också svensk hjälp på traven, Bildtligt talat. Malmö värker sönder av de gamla vapenleveranserna som hittar hit . Men i det socialdemokratiska hjärtat finns det gott om plats, we shall overcome igen och igen, det finns inga gränser för godheten. Minnet är kort och i Sverige ser vi ny återhämtning av M och då vet vi att det snart är dags för nya insatser på den internationella arenan. Arma fosterland, vad köpslås det om denna gång ?

 42. Fiskargubben says:

  Ryssland funderar på att köpa in sig i saudiska Aramco (stavning?), ett stort energibolag. MBS fick in lösensummor på 100 miljarder dollar. 95 personer vägrar betala och har förflyttats till olika fängelser.

  Det hettar till mellan Turkiet och Usa. Ankara varnar för en möjlig militär konflikt. Jag minns inte var jag läste det.

  Ryssland rustar upp Syrien.

  https://www.almasdarnews.com/article/pictures-massive-russian-arms-delivery-syria-approaches-via-turkey/

  Kurderna vill ha hjälp mot turkarna.

  ”The BBC is now reporting that the Kurdish authorities in Afrin are calling on the Syrian government to deploy its troops to Afrin to defend the local population from the Turkish military”

  ”Immediately prior to the Turkish attack on Afrin there were what appeared to be reliable reports that the Russians had advised the Kurds to transfer Afrin to the Syrian army’s control in order to avert the Turkish attack”:

  http://theduran.com/end-afrin-crisis-kurds-assad-help/

  Anna-Lena Laurén skriver i DN att Putin var arbetslös när borgmästaren i St. Petersburg erbjöd honom jobb. Det är verkligen inte sant. Putin undervisade i juridik på hög nivå på ett universitet och sade nej när Sobjak frågade första gången. Fake news och sånt skriver Laurén hela tiden. Många vet inte att Putin är både jurist och ekonom.

  Här berättas vilka banker familjen Rothschield äger eller kontrollerar. Den svenska riksbanken ägs av staten, men är nog kontrollerad.

  Complete List of BANKS Owned or Controlled by the Rothschild Family

  http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html

  Ryssland köper allt guld producerat i landet och Kina samlar också på guld. Frågan är om vi kan lita på den amerikanska guldreserven. Usa sägs vara nummer ett och Ryssland nummer sju. Den ukrainska riksbanken fick lämna allt sitt guld till Usa. Tyskland fick tillbaka en del av sitt guld och experterna sade att ”guldet är bra” för att lugna folket. Är det det?

  US Gold Reserves, Of Immense Interest to Russia and China

  https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/us-gold-reserves-immense-interest-russia-china/

 43. Mjölner says:

  Fiskargubben, det var en stor och innehållsrik gottepåse från dig. Stort beröm.

 44. Fiskargubben says:

  Vi är några som tror att Trump kan rädda Usa, men jag tror inte att han kan avskaffa den nya multipolära världen, om han ens vill det. Pentagon oroar sig.

  In the declassified public version it states at the very introduction, “Today we are emerging from a period of strategic atrophy, aware that our competitive military advantage has been eroding. We are facing increased global disorder, characterized by decline in the long-standing rules-based international order

  —creating a security environment more complex and volatile than any we have experienced in recent memory. Inter-state strategic competition, not terrorism, is now the primary concern in US national security.”

  http://russia-insider.com/en/us-defense-establishment-obsessed-rising-china-russia-colossus/ri22332

  Nu talas överallt om Ukrainas kommande anfall på folkrepublikerna i öster. En ny lag har beretts, men presidenten i Kiev har inte skrivit under den än. Ryssarna i Osce lämnar Donetsk och Lugansk. Ett anfall kanske påbörjas närmare det ryska presidentvalet eller under Fifa cupen i fotboll.

  Jekaterina Gordon var presidentkandidat i Ryssland, men har nu gett upp. Striden kommer att stå mellan president Putin, den nya kommunistkandidaten Vladimir Grudinin och Vladimir Zhirinovski, men Putin, den tredje Vladimir, vinner. Just nu finns det 14 kandidater kvar. Monarkisternas kandidat hoppar av eftersom han är medborgare i Romanovs imperium, inte i Ryssland! En kvinnlig porrstjärna kandiderade, men henne hör jag inget om längre. Unga damen Sobjak vet att hon inte vinner, men satsar på en långsiktig karriär. Navalnij vet att han inte kan kandidera, trots överklagande, efter att ha brutit mot lagen. Vem säger att rysk politik inte är kul?

 45. Pingback: Lars Bern: Globalismen förstör västvärlden och hotar freden | Filosofens blogg

 46. Pingback: Ukraina, sett från öster. Del 2. | Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: