Holes in Heaven

haarp

Eftersom vi redan har kommit in på ämnet, både genom rådande vädersituation och genom alla kommentarer som av naturliga orsaker fokuserar på HAARP, återkopplar jag här till Jan Malmstads blogg och hans presentation av videon Holes in Heaven. Jan gör en bra redovisning på sin blogg, men några tillägg gör ingen skada. Videon går i ett forcerat tempo och är inte helt lätt att hänga med i på engelska.

Videon är viktig både genom att intervjupersonerna utgörs både av Bernard Eastlund, som är uppfinnaren bakom det patent som HAARP grundar sig på och av John Heckscher, som är ledare för projektet. Dessutom förekommer ett flertal experter i olika roller med belysande kommentarer. Se alltså filmen och försök greppa innehållet!

Förvånansvärt nog är Eastlund motståndare till de senaste decenniernas utveckling. Hans patent är från 1985 och togs, enligt honom själv fram i tron att detta skulle kunna användas i USA av försvaret för att skydda telekommunikationerna med amerikanska satelliter från fientliga angrepp. Man skulle även kunna kapa en fiendes styrning av egna missiler och kommunikationssystem. Han kopplades bort strax därefter och bollen vandrade vidare till US Airforce och US Navy för ”produktutveckling”. Eastlund uttrycker stora betänkligheter inför den användning som hans patent fått sedan dess. Hans patent bar titeln Method and Apparatus for Altering a Region in the Earths Atmosphere, Ionosphere or Magnetosphere.

Rich Garcia, PR-direktör för HAARP, inleder också med en förklaring som innebär att solvindarna och därav följande elektromagnetisk strålning från solen nu försvårar styrningen från jorden av de militära installationerna, som satelliter, missiler och andra telekommunikationer. Därför behöver man ersätta solen med en artificiell ”sol” som är stabil. Det vore ju penibelt om man skulle förlora kontakten med en kärnvapenbestyckad missil, riktad mot Ryssland, som istället skulle fortsätta varvet runt tillbaks till utgångspunkten (min kommentar)! Så man lyfter med hjälp av enorma energimängder helt enkelt upp magnetosfären, som skall avvisa solens strålning, och jonosfären till en högre höjd för att skapa denna stabila ”sol” istället. Den skapas genom att skjuta upp enorma energimängder till jonosfären med hjälp av de gigantiska antennanläggningarna på jorden. HAARP använder energimängder om miljarder watt. Detta ger en lokal uppvärmning till storleksordningen 1600 grader i jonosfären, allt för att efterlikna solens funktion. Tror någon att det kanske höjer temperaturen på jorden också?

Jonosfären beter sig som en gummiduk som man tillfälligt trycker in till önskad form. Den fördjupningen använder man som en parabol eller spegel för att rikta en återvändande koncentrerad stråle tillbaks mot utvalt mål på jorden, allt med en accelererad kraft som kan liknas vid en avfyrad pistolkula. I träffpunkten kan man få energier motsvarande 100 ggr ett normalt blixtnedslag, eller i nuläget 3,6 miljoner watt. Enligt Eastlund finns det ingen känd gräns för denna teknik, han jämför den med detonationen av en vätebomb.

Den teknikutveckling som skrämmer mest enligt Eastlund, är användnigen av HAARPS energistrålning till jonosfären för omvandling till lågfrekvent strålning, ELF, som kan distribueras horisontellt och följa jordens rundning till valfri plats. Den primära användningen av ELF är, eftersom denna kan tränga längre ner i jord och vatten, att skanna av jordytan efter dolda fyndigheter som olja, gas, vatten och mineraler som inte kan upptäckas på annat sätt än genom komplicerade borrningar. Ni kan vara säkra på att Pentagon redan har kartor över jordens alla naturtillgångar, detta är en av anledningarna till globalismen. Man vill inte att nationella gränser skall hindra amerikansk utvinning av behövda råvaror. Med tanke på USAs intresse för Ryssland behöver vi inte fundera länge på vad kartorna utvisar. Jämför med nyligen presenterade skanningar av vattenförekomsten på Mars, som man stolt redovisat!

Rent militärt används detta för kommunikation med u-båtar och för att kartlägga fiendens underjordiska bunkrar, tunnlar och depåer. Man gör i princip en röntgenundersökning av jordskorpan för att hitta vad som är åtråvärt eller hotfullt. Genom att koncentrera energistrålarna och öka effekten kan man utlösa jordbävningar och därmed tsunamis, även vulkanutbrott går att åstadkomma. När frågan kommer på tal börjar Heckscher flacka med blicken och röra sig nervöst, ivrigt förnekande att nej, sådant sysslar vi INTE med. Vi arbetar enligt kongressens order. Vem tar det för en garanti?

Biofysikern Beverly Rubik tar upp frågor som ligger oss alla nära. Vad händer med människor, djur och fåglar i detta strålningsinferno? Fåglar är särskilt känsliga för lågfrekvent strålning. För ett par dagar sedan föll 200 fåglar ner döda i Australien och liknande händelser ser vi ofta även i Europa. Vid en tidigare händelse kunde man konstatera att deras inre organ var sönderbrända. Deras magnetiskt baserade orienteringsförmåga förstörs och i likhet med bin och humlor hittar de inte tillbaks till sina boplatser.

Inom området mind control kan man genom att använda frekvenser som den mänskliga kroppen använder förändra hjärnans funktioner och framkalla masspsykoser, hysteri, panik, passivitet, stress och allehanda sjukdomar hos människor. Vi har alla ett ömtåligt energisystem i kroppen, som reagerar på minsta förändring i omgivningen. De som lider av elallergi vet. US Airforce har undersökt dessa möjligheter i en utredning med namnet Low Intensity Conflict and Modern Technology . Ni alla som tror att 5G är till för att förenkla vår tillvaro, försök förstå att det är dörren till full kontroll över individen. Vi kommer att ha master i varje kvarter, i varje vägkrök och helst chips under huden. Dessa nya master är gjorda för att kunna hantera extra låga frekvenser.

När jag frågade installatören av en mast som restes 200 meter från vårt hus hur låga frekvenser man förberedde för hänvisade han förskräckt till operatören, som heller aldrig återkom med ett besked. Vi måste fortsätta att ifrågasätta, kräva svar!

Vädret då? Det är säkert inte många som fortfarande tror att vår nuvarande eviga högsommar är ett naturligt fenomen. Det enda jag funderar över är om det handlar om ett test för att se hur enkelt man kan slå ut ett lands livsmedelsförsörjning, skapa kaos genom bränder och dödsfall och passivisera befolkningen, eller om det är rent ekonomiska motiv för att tvinga oss att köpa in 50% av vårt spannmålsbehov från USA i form av genmanipulerade skräpprodukter från Monsanto. Ja, nu skall ju NATO släcka bränder åt oss också, så kanske också lika bra att gå med där så fort som möjligt?

I själva verket används HAARP för att styra jetströmmarna genom att lyfta jonosfären. Detta sätt att styra torka, regn, stormar och orkaner till önskade områden är ett av de viktigaste vapnen i framtidens krigsföring. Det har länge ryktats att man avser att ersätta HAARP med ett ännu effektivare vapen. Vad detta blir återstår att se, som om det nu kunde bli värre än vad det redan är. Eller som det sägs i filmen, denna tekniken är lika revolutionerande för krigsindustrin som introduktionen av krutet en gång var….

Peter Krabbe

88 Responses to Holes in Heaven

 1. Fiskargubben says:

  Förfärligt, Peter Krabbe, och jag kan inte bidra med mycket, eftersom jag är okunnig.

  Jag hoppas att alla ser vändpunkten nu. Jag tror jag kommer fram, men kanske inte alla. Esther är en av mina israeliska favoriter. Man kan se att hon är en av Rebeckas döttrar. Några har svårt att komma fram.

  Esther & Abi Ofarim – Mein Weg nachhaus (Wanderin’) אסתר ואבי עופרים

 2. Thomas says:

  Är det inte märkligt hur mycket teknologi och forskning som ägnas åt död och förstörelse? Tänk om de lagt samma energi på att bevara liv och bekämpa fattigdom, krig och annat elände.
  Jag vill tro på att Trump inte är inne på detta spår.
  Dock så är det ingen tvekan om att deep state är inne på detta med förstörelse och kontroll. Trump håller på att krossa dem, men det tar sin tid då det är så infekterat precis överallt. Ser man på vad Q skriver angående ondska, hur de värderar liv och vill ha fred. Så vill jag tro på Trump och samarbetet med övriga ledare.
  Man har förvisso blivit blåst förr, men Trump tycker jag ger ett bra intryck. Sen får man hoppas det håller hela vägen.

  Som en parantes så har det tydligen försökt skjuta ner AF1 igen, en missil sköts, F-16 sköt ner den.
  Tidigare försökte de skjuta ner AF1 efter Trump var i Singapore, då med två missiler.
  Han lever farligt med att krossa denna ondska som styrt länge nog.

  WWG1WGA
  WW

  • Fiskargubben says:

   Den senaste statistiken visar att Trump vinner. Konsumtionen och Bnp ökar ordentligt. Handelsunderskottet har minskats med omkring 50 miljarder dollar. En svensk journalist avfärdar det som tillfälligt.

   Kan du berätta mer om försöken att skjuta ned Trumps plan?

   Alex Jones portas en tid från Facebook. Den djupa staten verkar vara desperat när den är så kontraproduktiv. Jones säger att den andra amerikanska revolutionen redan pågår.

   En intressant video om kristendomen i Ryssland är tillbaka på youtube efter protester. Vi vinner också lite långsamt.

   • Thomas says:

    Ja, det går bra för dem på flera fronter. Den svarta och spanska gruppen har tydligen aldrig haft det bättre historiskt, än nu. Veteraner har också fått det bättre, har för mig det handlade om vård och mediciner.
    Det pågår ett krig, men i det tysta. Deep state vill inte ut i ljuset. Angående att de nu försöker skjuta ner AF1 är för att chipet som DS använder i bl a flygplan för att kunna styra dem i backen, är bortplockad av secret service, det var bland de första åtgärderna som gjordes. De ”renoverade” vita huset innan, men det handlade om att ta bort, vad det nu var?`, som också kunde döda POTUS.
    Secret service har vad jag förstått även plockat bort samtliga chip ur trafikflygplanen i Usa, så där kan de inte köra dem i backen längre.

    Det går åt rätt håll, men man måste ha i åtanke att de har pysslat med denna ondska i snart 100 år, det vänder man inte på i en handvändning

    • Thomas says:

     Texten till bilden:
     Unauthorized missile fired.
     Unauthorized emergency incoming missile threat activated Hawaii.
     POTUS AF1.
     POTUS re-routes.
     Coincidence?
     NO MSM investigations?
     Biggest threat to the American people!
     Q

     • Fiskargubben says:

      Tack att du påminner mig. Pentagon förnekade att en missil hade skjutits upp, men den fångades ju på bild. Trump låter några tusen revisorer granska Pentagon och många byråkrater fruktar säkert vad de hittar. Sköts missilen upp från en ö i Kalifornien? Enligt ett rykte gjorde en pålitlig enhet ett ingrepp på en militärbas.

      Angående chipet, vad hände malaysiska Mh370? En domstol i landet gick emot Israel och hela tre plan förlorades på olika sätt. MH17 i Ukraina satte Ryssland under sanktioner.

      • Loa says:

       Här står mycket intressant om MH 370/17. En del jag aldrig hört. Dock inget om den intressanta passagerarlistan vid första turen.
       https://stillnessinthestorm.com/2018/07/benjamin-fulford-july-23rd-2018-khazarian-mafia-doomed-as-a-result-of-putin-trump-secret-agreement/
       Börja här ”The fact that the U.S. State Department removed a statement blaming Russia for the downing of Malaysian Air Flight 17 over the Ukraine one day after Trump met Putin may be a sign this is the issue that will bring down former U.S. President Barack (Manchurian Candidate) Obama.
       There are other signs as well that this incident could be important. One is the arrest of former Malaysian President Najib Razak over a $4.5 billion corruption scandal.
       …”

       • Bjäremannen says:

        Hej Loa, det finns en sida på nätet som heter st- Germain.se som skriver en massa saker.Skrollar man runt lite finns Benjamin Fulford översatt till svenska av ”Per Staffan”
        för närvarande 61st. senast 30 juli 2018.
        Finns även ngt som heter ”Operation Disclosure”.
        MVH/Leif.

        • Loa says:

         Tack! Vad är RV? GCR – Global currency reset, antar jag. Fed kasta in handduken?? Fulford pratar mycket om guldet i Ostasien och hur kabalen inte kan hålla uppe den gigantiskt skuldtyngda dollarn – ”USA har papperslapparna, men Ostasien har guldet.” Stulet (hälat) under andra världskriget. Det är väl därför Duterte får hållas. Se ‘Black eagle trust fund’. Bush Sr och 9/11, som skulle dölja falska lån som skulle lösas in 9/12 2001… Användes till Sovjets fall och plundring.
         Ibland undrar jag vad som är spel för gallerierna och vad som är verkligt. Kalla kriget har iallafall krävt seriösa ansträngningar att hålla igång. Långivning och vapenförsäljning följer i vilket fall.
         Zimbabwe har jag inte hört, intressant, guld antar jag?
         Detta var ju en fantastisk vision (chemtrails)…
         http://www.st-germain.se/operation-disclosure-gcr-rv-intel-alert-6-juli-2018/

    • Loa says:

     Tack för info om chipen! Här fanns för kanske ett halvår sen en kommentar (video) som handlade om flygplans kill switch och att Hellary ägde /ingick bland ägarna till firman som gjorde dem! Jag kan INTE hitta kommentaren nu, under vilket inlägg och av vem. Någon som minns?

     • Thomas says:

      @Loa
      Det stämmer, jag har sett det där också. Det är det chip som de kan fjärrstyrs, de behöver dock id numret sen har de program som går rakt in och kan på så sätt ta över kontrollen. Det syns inte i svarta lådan när de använt det för att köra plan i marken. hillary var väl delägare eller investerare, tror jag. Det där chipet sitter även i bilar och andra fordon, så vitt jag förstår.

     • Sture says:

      @ Loa,
      det var jag som skrev den kommentaren och den upprepades senare av Savalle.

      Den 9 januari skrev jag så här: Men det är mycket mera som rullas upp. American Intelligence Media är en grupp som också är mycket välinformerad om vad som sker, tyvärr bara audio.
      Som du vet är Bill och Hillary Clinton förknippad med 125 personer runtomkring sig som plötsligt dött i en bil- eller flygkrasch – oftast alldeles i samband med ett rättsmål eller att de skall vittna mot Clintons. Mystiskt. Hur många av dina vänner eller bekanta har plötsligt dött i bil- eller flygkrasch? Säkert inte många.
      Här reder man ut detta: Hillary Clinton arbetar i slutet av 1970-talet på en advokatbyrå som specialiserat sig på patentdispyter. Kring denna firma finns också Mueller, Rod Rosenstein, George W och Jeb Bush, dvs. samma kabbal som figurerar idag.

      Ett viktigt patent som då ploppar upp är en liten 25-öresstort chips, QRS 11 (Quarz Rate Sensor 11) som sätts in i varje föremål som rör sig: bil, flygplan, tåg, båt, raketer, stridsspetsar etc. och som sköter girot, dvs. balansen. Alla dessa chips är individuella med ett IP-nummer och kan sättas på och stängas av trådlöst genom en knapptryckning från någonstans. Det betyder att om man åker med ett flygplan med en för the Deep State misshaglig person ombord så kan man råka ut för ”damage control”. Ingen kommer att kunna upptäcka om detta lilla chips var avstängt en liten stund och orsakade att planet inte längre går att styra och störtar.
      Konstigt nog handhas inte denna device av någon central militär myndighet utan av endast ett privat företag – som Hillary Clinton har nära förbindelser med.

      Och så postade jag denna video:

      • petergrafstrm says:

       Jag kan lova dig Sture att republikanerna över tid är mycket mycket värre än Clintons när det gäller lönnmord för att dölja deras hemligheter. Utan att för den skull försvara Clintons. Clintons är opportunister. Det är republikanerna som har intresse av att skapa rabalder kring Clintons för att rikta bort uppmärksamheten från sin egen digra lista av förbrytelser.
       Det är otroligt naivt att se Donald Trump som motståndare till djupa staten=imperialismen.
       Men det är smart av republikanerna att lura på folk det narrativet genom att understödja demoniseringen av Trump. Men det betyder inte att Trump själv är införstådd med det spelet.
       Och det betyder inte att den politik han och djupa staten driver är till nackdel för Usas folk, just nu.
       Djupa staten är inga idioter. Den hittillsvarande taktiken var delvis pådyvlad Usa av Brittiska imperieentusiaster även om det förtigs. Djupa staten byter tillfälligt taktik till mer realism. Men miltariseringen av Usa är helt enorm.

      • Loa says:

       TACK, Sture!

    • Mo says:

     Sverige har väl också motsvarigheten till DS, bestående av den ekonomiska eliten i samverkan med högre politiska tjänsteman och ämbetsmän som även de politiserats. Politiker är alltmer ansvarsbefriade utförare, knapptryckande nickedockor som byts ut var 4:e år. Tjänstemannaväldet sväller, det enda parti som ser eller vill se tycks vara MED. Förändringen kommer när detta missgynnar den ekonomiska makten frågan är om inte det är vad som har hänt i USA. Men i Sverige har vi ingen Trump.

     • Thomas says:

      @ MO
      Jag skulle påstå att våra politiker och en del affärsmän är direkt underordnad Deep state, globalismen. Så motsvarighet känns fel då de jobbar direkt under storbankerna i USA. Bilderberg gruppen är Deep state som skickar sina utsända för att tala om vad som gäller till Europas politiker, sen får de möjligen lite ”gåvor”. ‘Soros är frontman för Deep state, han är den som syns av gruppen. Var det inte en av Cecilia i EU parlamentet, som poserade med Soros och var så nöjd över någon överenskommelse. Då handlade det garanterat om överenskommelse med Deep state, och hon fick nog en del ”gåvor” för det, kan man ju tro.

      Det borde vara psykologi tester för att kunna bli politiker.

      WWG1WGA
      WW

  • Thomas says:

   En rättelse, missilstacken är den från den 10Juni och är således inte den andra utan det enda försöket att skjuta ner AF1. Så fel av mig när jag skrev det andra försöket.

 3. Tack, Peter, för en utmärkt artikel som verkligen behöver spridas land och rike kring!!!
  Ondskans ingenjörer till trots så börjar det puttra i folkleden i många länder och sanningen är det enda som man inte kan ta bort!

 4. Pingback: Holes in Heaven — Peter Krabbe – Life, Death and all between

 5. ELF: de verkliga utvecklarna och uppfinnarna av HAARP är de utomjordiska entiteter, som f.n. behärskar jordens politiska och ekonomiska intelligentia. Det extremt ĺågfrekventa frekvensfältet finns som ett skydd runt jorden för att hålla oss kvar i ett negativt laddat medvetandefält. Det kommer endast att fungera momentant. Jorden befinner sig sedan 2013 i den lokala centralsolens, Alcyones plasmafält , som succesivt kommer att öka jordens frekvensnivå, kosmiskt oundvikligt, vilket bryter ner ELF-ringen. De negativt influerade utomjordiska entiteterna kommer inte att kunna vara kvar. Hur mycket de och deras förbundna människor kommer att hinna förstöra mentalt och fysiskt beror på. Man vill inte frivilligt ge upp makten över vår planet. Hellre förstöra än ge upp tror jag är deras devis.

  • peterkrabbe says:

   Jag skulle tro att de är i allra högsta grad jordiska och tyvärr finns runt omkring oss, må vara i ett pseudosamhälle där de ser på oss andra enligt eget tycke – utifrån.

 6. Mjölner says:

  Otäckt, vidrigt och förödande perspektiv, inte bara för mänskligheten utan allt liv på vår planet.
  Någon, eller något, måste sätta stopp för denna utveckling. Orwells skräcksamhälle (1984)
  rycker hastigt allt närmare. De vansinnigheter Pentagon planerar är absolut nödvändigt att stoppa annars är vi alla rökta. Vi som är äldre kanske slipper lindrigt undan på naturlig väg, men det hjälper inte de som i framtiden blir utsatta för den nya världsordningen.

  Ett tredje världskrig ser ut att närma sig utan att vi har en rimlig chans att värja oss. Väst mot Öst
  och Europa blir slagfältet, OM inte Ryssland eller Kina kommer med ett erbjudande som USA inte kan tacka nej till. Total förintelse av USA eller att Pentagon och Deep State lugnar ned sig och reviderar planerna på totalt världsherravälde. Eller är det så djävligt att även dessa länder i
  hemlighet befinner sig ombord på förintelsens slagskepp? En sak är absolut säker, det spel
  vi ser pågå är inte samma sak som vad i realiteten sker i lönndom.

  • peterkrabbe says:

   Jag tror att enda möjligheten att stoppa Deep State är genom reaktioner inifrån, det amerikanska folket måste ta saken i egna händer. Problemet är att dessa krafter har tagit sin skepnad i form av Demokratiska partiet. Hur gör man uppror mot demokrater i USA? Man har kidnappat den amerikanska själen genom att utge sig för att vara de sanna demokraterna trots att man egentligen representerar motsatsen.
   Kan inte Trump lösa detta kan ingen. Världen väntar på ett svar….

   • ragnhild says:

    I kveld, ca. 3/4 time siden:
    En varm dag rundt 30 grader.
    Bedre inne enn ute. Skjønt der også er varmen som en tett vegg. Alt av glugger må opp.

    kl. 18:00: Snerkskyer/filler drivende, pluss de typisk skitne fillene driver over oss. samt puff,puff grå, puff,puff småtteri som noen blåste dem ut (grå).
    kl. 19:00: Styrtende regn som startet med en kraftig vind av 5 minutters varighet.
    Lyn og torden fulgte en himmel som var blitt mørk.
    kl. 23:00 dundret det på taket. Ut for å se:
    Dumpe, kraftige, hurtige, voldsomme slag over et stort område av skog. Det var de slagene som forplantet seg til tak.
    Plutselig lysner himmelen noe, jeg skuer fenomenet, fjetret som jeg ble, ventet bare på hevnen over at jeg skriver om vår politikerstand, og refererer til bl.a. denne bloggen ;). Lurte også på om det var noen som feiret NYTT ÅR ..

    Så, blir himmelen over nevnte område rødrosa i den mørke natten..
    Deretter er det over. Helt stille. Sildrende regn til bonden fulgte, og det er bra. Det skal visstnok regne til imorgen med påfyll til kvelden og neste natt.

    Kraftige krefter i sving. Naturlig?

    Jeg googlet i går Haarp og kom til en lenke som ga litt teknisk informasjon om disse ulike atmosfæriske ”delene”. Emnet krever sin mann !**!.

    Kanskje er hva jeg opplevde i kveld bare et sjeldent og forklarlig, naturlig fenomen. Sannsynlig det.
    Brannene? Tenker på Deborah Tavares sine reportasjer fra California. Der lot brannfolk hus brenne ned, ordre! Rockefeller og Rotschild driver et prosjekt hvor nye byer/mrk. tettsteder bygges – naturligvis med 5-G overvåkingsmulighet innstallert. Landsbygda skal legges øde. Villmark, skog og hei skal ikke bermen berike seg med.

    Intressant hva du sier om the demokratiske partiet. Derimot har en intressant artikkel (i to deler, om jeg husker rett – kort tid tilbake) om puritanerne (tidlige innvandrere fra Europa, som naivt trodde på det ”det gode landet” og dets utvikling. De tror det ennå. MEN; noen kidnappet Amerika. DET vet vi idag. Og nå, har de utviklet denne øvelsen til en kunst. Oppegående mennesker overgir seg frivillig. De er kunstelskere på sin hals. Utrolig det hele, det er nesten ikke til å bære.

    Stopp denne verden. Jeg vil av!

 7. Lassekniven says:

  Peter
  OFF TOPIC (men dagens krönika handlar ju också om hälsokonsekvenser).

  Denna kommentar lade jag in på Lars Berns blogg anthropocene alldeles nyss:

  Här är en riktigt bra referens om C-vitamin.
  Sjuka människor i cancer som vill pröva metoden rekommenderas att göra detta med intravenös kontinuerlig administrering över dygnet, 6 till 10 gram. Längden på behandlingen är svår att få fram. Sju till tio dagar kanske med blodprover allmänt samt tumormarkörer före och efter (dessutom MRT efteråt) behandlingen, som ju givetvis aldrig kan få utföras på sjukhus (möjligtvis om 10 år) . Förmodligen inte ens på privatklinik. Men inte omöjligt.
  Ibland funderar jag på att dra igång en verksamhet med ett antal patienter bara för att få reda på sanningen. Resultatet av 7 patienter där outcome är positivt hos samtliga 7 bevisas med Rank Wilkinson metoden att vara strikt signifikant.
  Men då skulle väl min legitimation ryka.
  För friska rekommenderas 500 mg oralt var tredje timme under den vakna delen av dygnet. Då får en plasmakoncentration som ligger mycket över den av FDA angivna för RDD.

  Inte kan det väl vara så illa att FDA styrs av Big Pharma ( styrs in sin tur av Deep State?) för att få bort billiga och effektiva alternativa metoder för att få sälja mer läkemedel.

  Tillägg: Sture är den som skulle vara positiv till detta.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, tack för intressant länk. Detta är definitivt ett område att studera närmare. Som ett kuriosum kan jag tillägga att vår vördade profet Edgar Cayce även intresserade sig för ämnet. På 1930-talet skrev han att ”alla sådana ämnen såsom vitaminer, vilka läggs till systemet som ett tillskott, är mer effektiva om de ges i perioder med uppehåll en tid, för att därefter börja om på nytt. För om systemet blir helt beroende av ett sådant tillskott, upphör det att producera vitaminerna.”
   Vad gäller FDA hävdar författaren Jim Marrs att ” the fact that the pharmaceutical industry is required to pay the FDA for rewiews puts the FDA into an untenable position of working for the industry it is regulating”.

 8. Lassekniven says:

  Viktigt tillägg till min kommentar ovan:
  När det gäller val av behandling av cancer så kan man ju inte i studiesyfte använda patienter med cancer i slutstadiet. Det förstår ju var och en.
  När det gäller cancer är tidig diagnos av största betydelse och om tumören är av sådan att att kirurgi med minimal risk för biverkningar föreliggerså är denna metoden helt klar ur skolmedicinsk synpunkt överlägsen. Tumören är exstirperad utan att ha hunnit sätta metastaser och 5-årsöverlevnaden är mycket hög. Detta gäller inte elakartade tumörer i hjärnan.

 9. ivanbjorn says:

  Tack för ytterligare en redogörelse om den förstörande galenskap som mänskligheten håller på med.

 10. Alve says:

  Tittade på 18-nyheterna i Svt 1 nu ikväll, väder-rapporten med den lite äldre kvinnan Helen. Hon visade var man väntar regn idag och i morgon (tror jag det gällde). Anmärkningsvärt var att en enskild rund ring med regn fanns motsvarande över Växjö!!!!! Hur kan hon pricka ett regnområde just över Växjö – området? Titta gärna på 19.30-nyheterna! Övriga regnområden var markerade som större områden. Ja du Peter, intressant eller hur? Är i alla fall nöjd över att det regnar här nu. Vi har kanske fått 6 mm ännu så länge – allt mottages tacksamt!

 11. Tack för intressant inlägg!

  Det enda alternativet till din tes beträffande det extrema vädret är att vi står inför en reguljär istid. Enligt Rolf Witzche inträder primärfältets kollaps kring 2050 och då går solen återigen in i viloläge i 90 000 år ungefär. Processen är digital – på/av. Symptomatiskt för tiden före inträdet i den nya istiden är just extrema temperaturer under långa perioder.

  Rolf är till åren kommen, bor i Kanada sedan länge men är tysk, och han har också problem med stämbanden. Därför kan det ta lite tid att vänja sig vid hans stämma. Han vilar sin tes på rymdsonden Ulyssus och analys av iskärnor på Grönland 2008. Efter 2008 finns det därför ingen tvekan om saken, menar han. Nedan hans senaste produktion från Youtube, men han har också en makalös produktion av andra texter, analyser och filmer här, samt en intressant lösning på problemet – särskilt för världens arkitekter skulle jag tro 🙂 : https://www.ice-age-ahead-iaa.ca/

  • Eclipse says:

   Tack för den intressanta länken, Carina!

   För dem som inte orkar se hela, se 1:46:46 till 1:59:05, The Global Warming Hoax.

   • Jag tror att Rolf Wietzsches synteser är underskattade, och utan att vara naturvetare tycker jag att hans grafer säger det mesta. Har just skrivit ett blogginlägg med RW i centrum och med talande skärmdumpar inlagda och med utgångspunkt från Svt:s artikel idag där fd TV-meterologen Per Holmgren uttalar sig för världens alla forskares vidkommande. Lite krystat och lustigt blir det allt! 🙂
    http://www.autentopia.se/blogg/?p=6754

  • petergrafstrm says:

   Globalt är det inget extremt väder alls efter vad jag har sett.

   • peterkrabbe says:

    Istiden återkommer, precis som den alltid har gjort. Men om det dröjer 10. 100 eller 1000 år kan vi knappast veta idag. Vi befinner oss fortfarande i den senaste värmeperioden sedan 10.000 år tillbaks, det vi upplever nu är väderfenomen relaterade till solens växlande aktiviteter. Men man kan därmed inte utesluta att det också sker en vädermanipulering lokalt genom mänsklig påverkan i militära eller påstått civila syften.

    • petergrafstrm says:

     Allmänt sett håller jag med men det faktum att det är ett lokalt ovanligt tillstånd men inget globalt illustrerar att dom i vart fall inte här påverkar ngt annat än fördelningen av energin.
     Global uppvärmning måste ta sig uttryck i det globala genomsnittet vilket msms tillfrågade sk ‘experter’ nogsamt undviker att nämna. Ist försöker dom med argumentet att det blir konstigare väder som bevis.

     • peterkrabbe says:

      Syftet med HAARPs vädermanipulering är just att åstadkomma lokala förändringar genom styrda energiflöden. Torka och missväxt i ett land, översvämningar i ett annat. I kväll får vi veta att torkan i Sverige kommer att kosta lantbruket 10 miljarder. Vi kommer säkert att få erbjudande om att istället köpa GMO-produkter från USA, kanske motsvarande halva vår normala produktion. Ett bra sätt att få oss att köpa skräp som vi annars aldrig hade befattat oss med. Har vi ont om pengar får vi gärna låna av Soros.
      Globala medelvärden är naturligtvis rent nonsens. Så skrämmer man exempelvis svenskarna med globala havsnivåhöjningar, trots att nivåerna i Östersjön är lägre än någonsin. Att vi dessutom har en landhöjning nämner man inte heller.

      • Fiskargubben says:

       Den kända forskaren Mörner säger att det inte finns så mycket is att havsytan kan stiga med en meter.

       Nordkoreanerna varnas för svält inom kort, men jag vet inte varför. De led förfärligt när de drabbades av torka på 90talet några år i rad. Då var jag misstänksam.

       Jag kan inte Haarp och chemtrails, men jag fattar att det är konstigt att det regnade just över Växjö.

       Nu vet vi att Usa har 300.000 soldater i 177 länder. Det är anmärkningsvärt. Ryssland har två baser i Syrien och kanske öppnar en i Somalia. Afrikas ryska skulder skrevs nyligen ned med 20 miljarder dollar. En mycket bättre politik.

       Det bekräftas återigen att matpriserna kommer att gå upp i Sverige, tänk på det i förväg.

       • Alve says:

        @ Fiskargubben. Jag skrev att i SVT 1´s väderprognoser i förrgår (kväll) så visade man en ”rund ring med mycket regn” markerat just över Växjö-trakten. Vad jag vet så kom det inget regn över Växjö. Vet inte om ”avsikten” var att det skulle falla regn där eller ett ”önsketänkande”. Jag var inne på att man manipulerat (eller försökt) att styra regn till Växjö med tanke på chemtrails och HAARP. Som sagt försök och misslyckande eller inget sådant – jag vet inte. I går kväll ”blev” det tjockt med moln på himlen här efter mörkrets inbrott (tidigare ganska klart med normala moln). Det var alldeles vindstilla med en fuktig äcklig värme. Flygplan hördes men det kan ju varit trafikflyg? Äntligen vid ca kl 23 hade utetemperaturen svalnat till 23-24 grader! När det är klart på kvällen/natten brukar det, så vitt jag vet, alltid bli svalare. Idag på morgonen var det klart igen och tempen stiger i snabb takt.
        Vad ska man tro?

        • Jag har en historia, där både en av mina katter och jag själv fick tydliga giftsymptom efter att ett sådant gifttäcke lagt sig över Virserum där jag bor förra året i september:

         När jag flyttade till byn tog jag kontakt med en bekant som visade sig bo här. Vi sågs och hon berättade om de svarta regnlösa molnen som drog in varje kväll över samhället. Det kom att innebära att jag observerade himlen varje kväll, och mycket riktigt så kom de precis före mörkrets inbrott. Jag stängde fönster och dörrar när det drog in. Om det regnade så kom de dock inte.

         En kväll var molnet så tjockt, svart och äckligt och trots att jag stängde allting som stod öppet så fick jag en fruktansvärd huvudvärk helt plötsligt – och jag har verkligen aldrig huvudvärk annars. Vidare fick min ena katt svårt att andas, hans luftrör ansattes uppenbarligen av det som fanns i tjockan, och han hade (han är tyvärr borta nu) verkligen aldrig några astmatiska symptom under sina nästan 14 år i livet.

         Jag mailade min bekant och berättade om detta, och därefter kom det inga fler giftmoln. Kanske var min mail avlyssnad? Inte helt otroligt eftersom staten inte tycker så mycket om mig beroende på det jag skriver i min blogg.

         Jag tänker mig att detta är ihophaarpade giftansamlingar som skickas dit där de vill ta kål på folk särskilt snabbt, men jag har egentligen ingen aning. Nu har fenomenet återkommit men maken till tjockan i september förra året har jag inte sett…

  • Lassekniven says:

   Det finns en hypothes som säger att jorden var helt täckt av glaciärer för mer än 600 miljoner år sedan. Hypervulkaner under de underliggande haven fick under en ganska kort tid utbrott som bröt igenom isen och lämnade svart sot på ytan och där med började avsmältningen. Dessa vulkaner finns kvar och en majoritet av alla vulkaner ligger under havsbotten har jag läst (tusentals). Många mycket kända forskare står bakom denna teori. Avsmältningen skall ha gått fort och därmed började utvecklingen av flora och fauna. Det har för övrigt funnits legio med mini-istider.

  • Hej!

   Vad händer på din blogg, Peter? Min kommentar ovan är inte publicerad och nu är Rolf Witzsches film som jag hade lagt in borta och istället ligger det en musikvideo där. Rolf Witzsces film återfinns däremot i en annan kommentar ”Sture says:
   2 augusti, 2018 kl. 22:39…”

   Har trollen varit framme, tro?

   mvh Carina

   • Så plötsligt blev allt rättvänt igen med länkarna på rätt ställe. Dock är ju inte kommentaren publicerad…

   • peterkrabbe says:

    Carina, ibland gör WordPress saker bakom min rygg, det är svårt att se när man har hundratalet kommentarer. Det händer också att jag själv inte godkänner kommentarer som jag inte anser håller måttet, så var dock inte fallet här. Nu bör den vara tillbaks. Någon gång får en kommentar vänta, om den innehåller länkar med 1- 2 timmars filmer som jag vill se innan de publiceras här. Det är min blogg och jag som är ansvarig för det som publiceras. Förutom att läsa och lyssna skall jag ha tid till att skriva också….

    • Ja, jag har också wordpress, men när filmlänkarna tokade ihop sig så trodde jag att du hade trollbesök. Massor med länkar är utbytta på min blogg, och det är nog ett frekvent fenomen.

     För övrigt förstår jag precis din situation, men misstänkte att ett troll plockat bort den från publiceringslistan eftersom den varit publicerad tidigare. Det hade ju inte varit hela världen om den inte hade återpublicerats heller, men ville uppmärksamma dig på risken för ovälkommet besök.

 12. Fiskargubben says:

  Jag hoppas att ni kan höra Esther sjunga. Jag hör henne på youtube, men inte alltid på bloggen.

  What Have They Done To The Rain? – Esther & Abi Ofarim

  Esther Ofarim Somewhere over the rainbow

  Regnbågen syns när det regnar medan solen skiner. Tänk på Rod.

 13. Mo says:

  När jag ser upp mot himlen ser den ut som jag minns den från min barndom, ljusblå med samlade molnformationer. Inget dis, inga ränder. Tänk om vi sedan Göran Perssons avtal 2001 levt i en artificiell chemsprayad verklighet med ständig grå kyla och regn som följd och det till slut blev en accepterad sanning. Tänk om det är så här somrarna skulle ha varit utan chemtrails, hur hade det i så fall påverkat vår konstruktion av hus och anpassning mot tillgänglig solenergi under denna intensiva byggperiod ? Tänk, tänk om Trump vill få slut på chemtrailandet ?

  • Thomas says:

   @ Mo
   Hej Mo, jag igen då =)
   Jag hörde att han redan stoppat en del. Men andra kommer han tydligen inte åt, men jobbar på alla fronter mot Deep state.. På måndag vet jag mer om detta och lägger i så fall ut det.
   Att vi inte haft något regn sen i maj, utan nästan molnfritt, det är tydligen aluminium man använder då vapendroppar inte kan bindas när det är aluminium i luften i nanoform.
   Och nu ikväll ser man tydligt att det sprayat, det går inte att missa. Sverige är ju vasallstat åt Deep state och så länge våra politiker och riksdags partier är genom korrupta ,som idag, lär det inte hända något gott, tyvärr. De sålde ut sig för länge sen.
   Majoriteten av svenskarna har inte en aning om vad som pågår. Det är skrämmande att så många är helt borta.

   WWG1WGA
   WW

   • Mo says:

    Thomas, vad bra, då hoppas vi på mer information på måndag. Politikerna har inte bara sålt ut sig själva utan även vårt land sedan länge, Sverige är Deep states egen experimentverkstad, tillståndet är bedrövligt. Visst är majoriteten ovetande men oron tilltar och förändringens vindar blåser.

  • Loa says:

   Du menar att Trump redan stoppat en del chemtrailande?! Halleluja! Jag har (en gång) hört han inte ville det, militäraspekten. Väntar ivrigt på vad du lägger ut på måndag!
   Igår var det många synliga aktiviteter, idag ons. mulet f.f.g. Klarare på kvällen, men geggigt även om andra tyckte det var behagligt. Jag såg ett par trails i mörkret – man måste vara tränad… Men gemene man skulle anse det vara paranoia.
   Jourhavande idioter med Hultqvist i spetsen förstör våra liv och ljuger belåtet. Att vara dum – uppenbarligen – hjälper säkert. Nu har han köpt Patriot också.
   VART skall en medborgare vända sig?

  • Loa says:

   ”ljusblå med samlade molnformationer. Inget dis, inga ränder.” JA!
   De som växer upp nu har ju inget att jämföra med. TPTB bidar sin tid, tills en generation har marscherat fram. Då biter vår upprörda kritik inte längre.
   De vet inte vad ”himmelsblått” är för färg.

 14. ragnhild says:

  Noen som har mot nok til å lese, og uttale seg om dette. Det sitter langt inne hos meg også – men jeg må ta det inn. I små doser om så er. Deborah har nå bestemt seg for å innvolvere oss i oligarkers hensikter. At de konkret bruker oss, appellerer til oss om å forstå at deres hensikter er altruistiske på menneskehetens vegne, og at vi slik er forpliktet til å ta imot oligarkenes løsninger. Kissingers siste lek?

  Dette er et Intervju fra en annen enn Deborah Tavares blogg: stopthecrime.net
  Hun er skarp og ”kunnig” etter mange, mange års arbeid og skiller seg ut som sannhetens talerør mer enn noen annen. Det er med et pragmatisk, samtidig et fra sinn og hjerte humant håp om å få oss alle på banen før det er for sent. Minner om videoen om Californiabrannene jeg lenket til i går, hvor kristen person nevnte endetiden. MEN, som hun uttaler; jeg vil vite, derfor engasjerer jeg meg i dette sjokkerende som skjer.

  Deborah går oligarkene på klingen.

  At en liten skokk mennesker (13 ell. 16 nevnt antall formuende klaner) som har mestret skaffe seg så mye makt, om enn over 100 år …. så sykt, så djevelsk.. Vacciner via luft – o.a. grusomheter, massakrer i millontall av uskyldige mennesker/genocide-agendaer servert. Og enda er de ikke ferdige. Jeg minner om Gatestone, realitet – ingen tvil om det. De har vist hva de er laget av forlengst for den som vil se.

  Nevnte dette et annet sted: Globalresearch.ca har mange, mange artikler om HAARP – nok et verktøy for Kissingers arbeidsgivere, til bruk for ødeleggelse mentalt og fysisk av menneskeslekta, kanskje det verste.

  Globalresearch – benytte søkerruten. Jeg tar utgangspunkt i mitt eget behov for veiledning ;).

 15. Fiskargubben says:

  Expressen kommenterar och länkar till en viktig video av Sd. Den är bättre än vad Tv kan åstadkomma. Den norske kungen fick inte hjälp i Sverige. Sossarna är brunare än Sd. Det vi får veta är delvis som Mengele.

  https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/sds-stenharda-attack-mot-s-langfilm-om-partiets-historia/

 16. Mjölner says:

  Läs även Solveig Silverins kommentar och text om socialdemokraternas egen lilla förintelse på
  kapitlet En förskräcklig historia del 1 från september 2017

  • Fiskargubben says:

   Mjölner, del två kommer säkert före valet och handlar om Olof Palme. Sd har gjort ett fantastiskt jobb och avslöjat sossarnas hyckleri. Jag skulle vara rasande om jag vore norrman.

   Jag väntade stor debatt om dokumentären, men den är ju helt ny och ganska lång. Jag såg hela och sen lite till för att smälta vad jag aldrig har hört förut. Mina svenska historieböcker är många och de är ett skämt när jag ser tillbaka. Ta er tid att se dokumentären och skåpa ut den forna politiken.

   De lama försöken att försvara sossarna är skrattretande. Jag förstår AfS, men tycker inte om sossarnas övergrepp på den tiden. Även andra partier kan kritiseras.

   Flera tidningar censurerades. Några patienter tilläts svälta ihjäl. Judar kan ha sänts till tyska läger på grund av vår politik. Folket fick inte information.

   • Fiskargubben says:

    Hörru, Olof, vad tycker du om kritiken mot Sap? Vilken kritik? Jag är inte på jorden längre och hur kan du tala med mig? Jag lever i två världar samtidigt. Olof, du är aristokratisk. Ja, jag vet. Din mamma lärde dig tyska och din guvernant franska. I Usa fick du fart på engelskan. Så ska det vara, Fiskargubben, vi är ett speciellt släkte. Hur kan det då komma sig att jag är femspråkig? Är du aristokrat? Inte som jag vet, jag växte upp i en förort och fick inte alltid middag och fick sova hungrig.

    Det svenska folket verkar gå överstyr, Fiskargubben. Som Lidbom vill jag ha en jämn gräsmatta och alla grässtrån ska vara lika höga, utom sådana som jag och Lidbom. Jag vet, Olof. Du kan se fram emot en dokumentär om dig. Den kan jag inte se. Nej, men jag kommer att informera dig. Hur mår Karl den tolfte? Hitler och Napoleon? De sitter vid Hadesgrillen. Jaså, Olof. Minns du att vi möttes? Nej. Minns du att du höll tal i min skola? Nej. Jag hedrade dig där du dog. Tack, kan du ge mig en cigg?

   • Eltervåg says:

    Expressens länk till youtube fungerar inte. Youtube har tatt bort videon för brott mot YouTube’s Community Guidelines !
    Tack för att du påpekade videon, Fiskargubben. Jag laddar hem den nu innan den också stängs ner här

    • ragnhild says:

     Oi, så ble den borte også her på denne bloggen; men jeg nådde å se den nå fredag 01:00.
     takk – og pris til Fiskargubben.

     • peterkrabbe says:

      Så är den tillbaks igen på dokumentar.samtiden.nu , glädjande nog visar detta att det är inte längre så lätt att införa censur mot folkets vilja – det finns krafter som växer sig allt starkare som lär sig att bryta ner de informationstekniska murarna oavsett statens motstånd!
      Vad skall man då säga om själva filmen? Den är en skakande skildring av Sveriges medverkan i nazismens framfart genom främst socialdemokraternas försorg. Man kan undra om Tyskland hade riskerat att angripa Danmark och Norge om man inte hade varit säkra på Sveriges passiva stöd. Ett enat Norden hade varit en svårare nöt för Hitler att knäcka. Samtidigt är nog vi alla som föddes under kriget tacksamma för att det skedde utanför det aktiva krigsområdet, våra liv hade nog blivit ganska annorlunda annars.
      Inslaget om antisemitismen kan man se som väl ensidigt, det marknadsför judehat utan någon som helst bakgrundsförklaring eller orsakssamband och följer därmed schablonerna från efterkrigstidens Hollywood-produktioner. Jag kan förstå att man vill rikta spjutspetsen mot ett annat håll i syfte att brännmärka just socialdemokraterna istället, annars hade det nog varit på sin plats att belysa även den judiska oligarkins roll i både de två världskrigen, den ”ryska” revolutionen och staten Israels bildande för att förstå varifrån de judefientliga stämningarna kom under 1900-talet. Ingen rök utan eld.
      Vad gäller den rashygieniska forskningen i Sverige och händelserna på Vipeholm kan man bara konstatera att det är förfärligt och en skam för svensk historia.
      Frågan är om inte denna film blir dödsstöten för socialdemokraternas roll i framtida svensk politik….

      • Fiskargubben says:

       Ja, Peter, videon är tillbaka i en kortare version, men man måste logga in för att se den på youtube. Jag tror också att videon kan sänka de hycklande sossarna. Den är ett svar på statsministerns babbel.

       Sd hade fantastiska källor och kanske fick experthjälp. Att gå igenom sossarnas arkiv och gamla tidningsarkiv är ett jättejobb.

       Att blockera videon under en valspurt anser jag vara självmål. Nu får den många flera tittare. Varenda journalist vill säkert se den. Våra lärare och studenter.

       Statsministern behöver samla det säkerhetspolitiska rådet. Politiken måste säkras! Jag antar att det verkställande utskottet sitter i krismöte redan.

       Ragnhild, jag hoppas på stor debatt i Norge. Den kan inte censureras av den svenska regeringen. Jag hoppas också att nyheten blir stor i Ryssland.

      • Mo says:

       Inte bara en skam, rättsvidriga övergrepp när 69000 personer tvångssteriliseras ända in i modern tid. Och på vilka grunder, bla asocialt leverne, vem skall sätta måttstocken för vilka mänskliga egenskaper som skall accepteras. Och kanske allra mest svårsmält när en kvinnlig fd socialdemokratisk minister, Lena Hjelm-Wallen så sent som hösten 2017 hyllar den socialdemokratiska kultfiguren vars rasbiologiska ideologi ledde till tvångssterilisering av ca 60000 kvinnor.

      • ragnhild says:

       Overveid/klok analyse. Bedre kan det ikke uttrykkes. Takk til deg.

       Vi har politikere i Norge på venstresiden som utviser en ”besservisserhet” av det totalitære slaget, hever seg over folket med en attityd som minner om tider hvor myndigheter tok til overgrep mot befolkningen. Jeg sikter her og nå spesielt til dsosialistisk venstreparti (SV), et mini-parti som vi risikerer nok en gang kommer i regjeringsposisjon, da ”igjen” som arbeiderpartiets haleheng. SV er ikke så ulikt partiet ”Rødt” (kommunistparti). Og hvem vet, kanskje går de sammen om å få regjeringsmakten på sikt: Ap, SV, Rødt, V, og miljøpartiet (MDG). Idag har vi som regjeringsparti Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP) og Venstre (V): De alle er liberalister/globalister.

       Nasjonalstaten gir alle norske partier blaffen i. Skjuler sine intensjoner bak maskerte løgner, fine ord og taushet.

       p.s. På youtube finnes en video hvor SV ved nevnte Kristin Halvorsen, tydelig annonserer at vi skal få ”én verdensregjering”/FN. Hennes totalitære syn lå dårlig skjult bak hennes maske av fnising og latter den tid hun jobbet som finansminister. Uttalelsen underskrives nok av resten av ”kostebinderiet” på det norske storting og i regjering av idag.

 17. Mjölner says:

  Ja, Fiskargubben det är solklart. Filmen är tråkig men faktamässigt korrekt. Man vill väl i någon mån täppa till truten på Löfven. Det är inte comme- il- faut att stå i riksdagen och häva ur sig nedsättande och kränkande omdömen om ett legitimt riksdagsparti och politisk motståndare.
  Sossarnas manövrer under kalla kriget bl. a. under sent 50-tal och 60-tal avslöjar också det hur labila man var och satte ljuset under skäppan. Anders Thunborg, Sten Andersson och Pierre Schori, (ungdomstrojkan i partiet på den tiden) bedrev ett osmakligt dubbelspel genom tätt umgänge med KGB:s spionchef för Skandinavien, som var placerad i Stockholm. Där lämnades diverse information angående rikets hemligheter. De tre var till och med, på hemlig inbjudan från Sovjets Centralkommitté, på besök i Moskva. Agendan var vid det tillfället samtal om svenska kommunistpartiets inkorporering i socialdemokraterna. Frågan uppstår då, var Stig Wennerström den farligaste spionen vi haft, eller finns det fler som aldrig åkte fast. Pierre Schori finns fortfarande kvar och tillhör den INRE KRETSEN tillsammans med Karin Jämtin och övriga glada tjejgänget.

  • petergrafstrm says:

   Varför var det enligt dig dåligt att S inte bara fjäskade för väst?
   Det var ju då liksom nu väst som helt i onödan byggde upp polariseringen.
   Det är den nuvarande generationen av S-ledning som agerar omoraliskt inte dom som insåg hotet från västs politik.

 18. christian says:

  Peter, ang. geoengineering. Dane Wigginton vet du sannolikt vem det är-hur värderar du honom? Tack för dina alltid intressanta artiklar.

 19. christian says:

  Wigington skall det vara

  • peterkrabbe says:

   Dane Wigington med sin site Geoengineering Watch är en eldsjäl och drivande kraft i debatten. Hans informationsfilmer är välkända av de flesta som intresserar sig för fenomenet. På hans hemmaplan USA finns som bekant betydligt mer spektakulärt material att tillgå och debatten är därför också livligare där än i Sverige, särskilt i Kalifornien gränsar nog läget snart till revolution. Det tycks inte längre finnas något annat sätt att få stopp på dessa galningar med sina utsläpp av kemikalier. Jag tror att alla avvaktar nu för att se vad Trump kommer att företa sig, det lär inte gå för en president att bli omvald om han inte går ut med en förklaring och åtgärder som lugnar opinionen.

   • Loa says:

    Det var roligt /oväntat att höra att det är mer debatt om chemtrails i USA och isht Kalifornien. Alla bilder jag sett har gråflammig himmel och bruna kullar – och obekymrade människor. Wigington har sagt han får hållas därför att dissidenterna, eller vad man ska kalla alla klarögda, inte anses hotfullt många. Kanske vill staten inte rock the boat och dra mer uppmärksamhet till honom /geoengineering?
    Extra spännande att du skrev ”det lär inte gå för en president att bli omvald om han inte går ut med en förklaring och åtgärder som lugnar opinionen.” Tror du verkligen det?
    New York Times hånar de oroliga. Bara för två år sedan var det ”undersökningen” (organiserad av en debunker) bland forskare vad de ansåg. 76 (anslagsberoende) forskare mumlade något. NYT glömmer säga att det var flera hundra som INTE svarade /deltog.

 20. Mo says:

  Med tanke på den osäkerhet som finns kring moderaternas migrationspolitik, var står de idag, för de det Reinfeldtska arvet vidare ? Här kan man i alla fall läsa om var de stod maj 2014, då hade alliansen under Ms ledning sedan flera år aktivt medverkat för att underlätta migration och den fria rörligheten för människor mellan alla länder. Var detta upprinnelsen till det väl planerade mottagandet vi såg vi hösten 2015 ?

  file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/gfmd_sweden2013-2014_billstrom%20(1).pdf

 21. Fiskargubben says:

  Jag kan glädja Mjölner med att Ryssland bygger amfibieplan, Ekranoplan, igen. Ett av dem kallas Chajka (fiskmås). Jag har tyvärr ingen video.

  Gerasimov, chef för den ryska försvarsstaben, får inte resa in i Eu. Trots det besökte han nyligen Paris och Berlin. Vad avhandlades? Ukraina? Det ryktas att vi snart får veta mer. I Wto stödjer Usa Ryssland mot Ukraina pga Trumps tullar, som också ifrågasätts.

  Svensken Skillt har dåligt rykte i Ukraina numera. Han anklagas för att ha flytt när det hettade till.

  Sputnik News har inte nämnt den viktiga videon än, men en artikel kommer nog. Videon är mumsmums i Ryssland efter det hemska kriget och Sputnik News klämmer gärna åt Sverige. Jag hoppas. Det är ett jättejobb, men jag hoppas att någon orkar översätta videon till engelska. Åtminstone några viktiga utdrag.

  Chomsky säger att Israel, inte Ryssland, påverkar amerikanska val.

  Rysslands matexport ökar ordentligt. Budgeten beräknades på ett oljepris runt 50 dollar. Nu kommer det in mera pengar och de pumpas in i en reservfond.

  Många europeiska länder drabbas av torkan. Katastrofens omfattning är underrapporterad. Jag tror det var sommaren 2003 rök från de ryska skogsbränderna nådde den svenska skärgården och oroade mig. Kanada kände av rök denna sommar. I Sydeuropa har det brunnit så länge jag kan minnas och pyromaner misstänktes. Jag kunde ha köpt ett litet hus för bara lite mer än 20.000 kronor, men det gjorde jag dumt nog inte. Peter Krabbe var nog klokare.

  Lyssna till en i väst ganska okänd sång. Kultur binder ihop oss. Ryssen är sen att sadla sin häst, men han rider snabbt. I det här fallet pga smärta.

  Cute Russian Army Girl Sings Russian folk song ‘When we were at war’ [ENG SUB]

  • Mjölner says:

   Fiskargubben, For Every U.S. Move, the Russians Have a Replay. Tyskland erbjuder terroristerna i White Helmets asyl. Varför får Assange ingen asyl?

   • Fiskargubben says:

    Mjölner, Ryssland gick nästan under när Jeltsin härskade. Landet förlorade fem miljoner medborgare. Vad hände? Vladimir Vladimirovitj Putin hände. Han utnämndes till premiärminister i augusti 1999 för nästan exakt 19 år sen och blev sedermera president. Ryssland lyfte sig i sina egna hängslen och står emot allt Usa hittar på. Det är nästan mystiskt och svårt att förklara.

    Tyskland? Under Merkel? Hon är i koppel.

   • petergrafstrm says:

    Assange anses ha äventyrat militära identiteter 2010 i Afghanistan både för Usa och andra Nato-länder. Han hade nog inte ngt bra grepp om vad för material som wikileaks kom över eller vem som läckte. WL är en Cia-operation, det kan man sluta sig till iom att Cass Sunstein hyllade dem redan vid initierandet. Men det hindrade inte att dom kom i konflikt med militären ifråga om den läckan. Vare sig allt var planerat så från början eller ej.

 22. Fiskargubben says:

  Jag kan inte bidra mycket, men det tredje regnet föll idag. Det var inte ett skyfall, men mycket välkommet.

  En forskare greps för spioneri för en tid sen. Han misstänks för att ha lämnat ut information om det ryska supervapnet Avangard. Nu vet vi att en annan forskare har suttit gripen i hemlighet för att ha informerat Vietnam. Allt började när en amerikansk tidning publicerade hemligheter. Chefen för anläggningen erbjöd sig att avgå, men jag vet inte om han gjorde det.

  En meteor har exploderat över en amerikansk bas på Grönland. Vad hände? Där finns massor av kärnvapen.

  Polska och amerikanska soldater har slagits.

  En grekisk minister avgår efter de många dödsfallen. En av våra säger att bränderna sköttes bra. Jo, jo.

  Någon i Östeuropa anser att skandinaviska partier länge har varit fascistiska. Det är delvis sant, men inget rent fascistiskt parti var betydelsefullt i Sverige. Det videon vill visa är att sossarna mörkade och ljög för oss. Några av mina förfäder var människovänner och trogna socialdemokrater.

  Ukrainska nationalister har slagits med säkerhetstjänsten. Alldeles för många soldater tar livet av sig och andra säger upp sig när de kan. De kan inte leva på lönen.

  President Putin vill att Eu ska skicka hem de syriska flyktingarna så att landet kan återuppbyggas. Många tusen återvänder från grannländerna. De får hjälp i början, men inte av Fn. Förstås.

  De ryska annonserna kostade bara 100.000 dollar och kunde inte påverka valet. De riktade sig till helt olika grupper.

  Ryssland sänder biologiskt material till en av månarna runt Mars och jag tycker inte om det. Det första försöket, Fobos Grunt, misslyckades. En mycket stor planet har hittats utanför men nära vårt solsystem.

  Ryssland sålde nyligen en hel det amerikanska obligationer och har nu svårt att sälja sina egna. Dra era egna slutsatser.

 23. Pingback: Varför??? | corneliadahlberg

 24. sosi21 says:

  Hej Krabbe du tar upp många viktiga frågor, om hur den teknologiska tekniken utvecklats långt bortom vårt förstånd, fysik är svårt att förstå för de flesta och än värre att förstå artificiell elektromagnetisk strålning. Att det finns olika beteckningar för samma sak förbättrar inte saken. De som jobbar med optisk strålning säger som du här om 5G, ” – – – – extra låga frekvenser”, men det är inte lågfrekventa fält som används i 5G som inom Hz frekvensspektra som våra kroppars elektriska aktiviteter ligger på. Hertz förknippas med mycket lågfrekventa fält.

  Enligt radioteknologiska normen är 5G ultra högfrekvent strålning. Det blir förvirrande när man då säger lågfrekvent om 5G. 5G ligger i det lägsta frekvensbandet på 800 MHz vilket är våglängd 5 dm och går upp till knappt 30 GHz är 1 cm i våglängd. Detta frekvensspektra har både hög genomträngningsförmåga och hög rörelseenergi. 800 MHz svänger 800 000 000 gånger /sek och 30 GHz svänger 30 000 000 000 gånger /sek. Man använder 2 400 000 000 svängningar/ sek (2,4 GHz) när man värmer mat i mikron.

  Vågrörelserna Hz i våra kroppar svänger ungefär mellan 5 ggr/sek upp till 30 ggr/sek och innehåller mycket låg rörelseenergi. Ju högre rörelseenergi desto högre blir ”krocken” med materian, desto högre värmeenergi avges och desto större blir skadan i den biologiska vävnaden.

  Man använder alltså de absolut mest skadliga frekvenserna i alla digitala kommunikationssystem, 5G, 3G,4G WiFi mm. 5G kommer att med kraftig antennförstärkning skicka iväg koncentrerade energistrålar både i 2,4 GHz frekvensband och i 26 GHz frekvensband, (uppgifter jag fått av PTS), man kommer att bränna sönder biologisk vävnad inne i kroppen, skada ögonen.

  5G kommer att skada oss på många sätt och successivt bränna sönder hjärnan. Jämför med att skära plåt med en effekt av 0,5 W med laser. Jag är rädd. Folkmord i slowmotion och hela sjukvårds-läkemedelsindustrin kommer att tjäna enorma summor pengar på alla strålskadade människor som inte begriper varför kroppen håller på att kollapsa, att de tar dödar sig själva genom att använda 5G-telefoner. Så smart och vidrigt uttänkt. Och så klart mobilbranschen kommer att tjäna mångmiljardbelopp på den nya 5G-tekniken som kopplas ihop med IoT (sakernas ting på svenska). Köp inte skiten, sluta och försörj ondskan, sabotera deras plan. Bojkotta denna skit.

  Men här är ITU:s internationella radioreglemente, indelar frekvensspektrum i följande grundläggande delar.

  Namn Frekvens Våglängd Benämning
  VLF Very Low Frequency 3–30kHz 100–10 km Myriametervåg

  LF Low Frequency 30–300 kHz 10–1 km Kilometervåg

  MF Medium Frequency 300–3 000 kHz 1 000–100 m Hektometervåg

  HF High Frequency 3–30 MHz 100–10 m Dekametervåg

  VHF Very High Frequency 30–300 MHz 10–1 m Metervåg

  UHF Ultra High Frequency 300–3 000 MHz 1 000–100 mm Decimetervåg här börjar 5G vid 800

  SHF Super High Frequency 3–30 GHz 100–10 mm Centimetervåg

  EHF Extremely High Frequency 30–300 GHz 10–1 mm Millimetervåg vid 1 mm börjar IR

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvensband

  • peterkrabbe says:

   Tack Solveig för teknisk information. Tyvärr måste man vara elektroingenjör för att fullt ut förstå vad dessa galna nördar håller på med. Det är kanske därför som de får härja relativt oemotsagt.

   • petergrafstrm says:

    Peter
    Sosis kommentar är konstig.
    Påståenden om att bränna sönder ögon etc är rent nonsens.
    Vitsen med att koncentrera strålning är att man då kan dra ner på effekten till en enskild mottagare/sändare. Samma utrustning kan samtidigt skicka många andra koncentrerade svaga strålar till andra användare i andra riktningar.
    Den totala sändareffekten behöver alltså inte alls gälla för en individuell användare.
    Jag utgår från att 5G systemet fungerar så eftersom de fasstyrda antennerna möjliggör det och eftersom det inte finns ngn vits med att elda för kråkorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: