Spöken från det förflutna – kan man springa ifrån sanningen?

siluett.jpg

Veckans snackis är utan tvekan Sverigedemokraternas knock-out på Socialdemokraterna genom sin film Ett folk. Ett parti , en film där man använder av många bortglömd historia för att ge en statsminister svar på tal som tydligen inte läst en enda rad i historieböckerna sedan folkskolan. Rimligtvis blir Löfvén försiktigare i den återstående valdebatten.

Partivännernas lama försök att bortförklara Socialdemokraternas nära band med nazisterna räcker inte långt. Liknande relationer fanns varken i Danmark, Norge eller Finland, tvärtom var den intellektuella eliten i dåtidens Sverige – som i stor utsträckning sökte sig till det ledande partiet Socialdemokraterna – förebilder för nazisterna. Man kan nog säga att dessa svenskar fick hybris av att hyllas av de tyska nazisterna som ariska ikoner och njöt storligen av att vara inspirationskälla och ägare av det fornnordiska arvet, som dyrkades av många nazister i rena orgier och hemliga ritualer.

Även Görings äktenskap med svenska Carin von Kantzow bidrog till en känsla av gemenskap med nazisterna, hans ständigt utbyggda gård Carinhall kunde till slut liknas vid ett tempel till Carins ära. Sådant imponerade säkert också på svenskarna och deras upplevelse av trygghet i nazismens närhet.

Den svenska rasbiologiska forskningen är en skam som helt får bäras av socialdemokraterna, den inte bara övertogs av tyskarna utan drevs också vidare efter krigsslutet i Danmark och Sverige för vidare befordran till USA och deras s.k. genetikforskning – med samma aktörer som svarat för forskningen i Nazityskland, allt inom ramen för Operation Paperclip – exporten av värdefull tysk vetenskap till amerikanska institutioner. Den förskräckande behandlingen av utvecklingsstörda och ”forskningen” vid Vipeholm i Sverige hör till våra mörkaste kapitel, i obehaglig närhet av vår senare hyllade landsfader Tage Erlander.

Det man kan ha synpunkter på i filmen är bildspelet från Förintelsen, som mer liknar de schablonfilmer från det judiska Hollywood som producerades i snabb takt efter kriget. Utan att försvara behandlingen av judarna under och efter kriget, måste man ändå konstatera att det fanns en orsak till det judehat i Europa, som var upphov till angreppen även på de judar, som knappast kan ha varit inblandade i judehatets uppkomst. Den historien börjar 100 år tidigare och var avgörande för både de två världskrigen, den ”ryska” revolutionen och bildandet av staten Israel genom USAs ingripande i första världskriget för att krossa Tysklands allierade, det Ottomanska riket som styrde över det eftertraktade Palestina. Under åren 1905 – 1920 lades grunden för händelser som skulle komma att starkt påverka resan mot ett andra världskrig och händelserna där. Men detta är en längre historia som jag skall berätta en annan gång.

När jag därför ser bilderna av döda civilpersoner på gatorna i Tyskland är det sannolikt inte främst judar som visas utan tyska änkor och barn som systematiskt och på ett sätt som historien aldrig tidigare skådat svältes ihjäl under året efter krigsslutet. De allierade hade, lika kategoriskt som vad gällde nazisternas behandling av judar i allmänhet, bestämt sig för att utplåna det tyska folket, först genom terrorbombningarna av Hamburg, Kassel och Dresden, sedan genom att beslagta alla livsmedel i landet och genom svältransoner till de överlevande tyskarna, i deras tycke legalt, utplåna även en tysk civilbefolkning som knappast kunde lastas för Hitlers vansinne. Genom matransoner motsvarande fem brödskivor om dagen under två år mördade de allierade 13 miljoner tyskar – efter krigsslutet. Tillsammans med de 8 miljoner tyskar som dog under själva kriget slutar dödssiffran för Tyskland på 21 miljoner totalt. Detta kan jämföras med knappt en halv miljon för Storbritannien och USA respektive. Ansvarig för hämnden och mordet på den tyska civilbefolkningen var Roosevelts medarbetare, juden Morganthau, som presenterade sin The Morganthau Plan i syfte att utplåna Tyskland. Allt fler ifrågasätter idag det judiska påståendet att sex miljoner judar omkom i Förintelsen, den verkliga siffran anses ligga betydligt lägre. Ändå förskräckande, men man bör ha en referensram när man diskuterar frågan. Den bjuder jag på här.

Det finns en parallell i det nutida Sveriges och Tysklands agerande. Vi står för det största flyktingmottagandet per capita i Europa och ropar efter ännu fler. Att detta är ett utslag av dåligt samvete för förföljelsen av judarna under första halvan av 1900-talet är tydligt. Länder som anser sig ha rent samvete kräver en balanserad invandring, som inte äventyrar sina invånares säkerhet. Merkel och Löfvén är därmed lika goda kålsupare i sin ambition att döva sina samveten. Behöver vi svenska medborgare acceptera konsekvenserna av denna extrema godhet, att gottgöra socialdemokraternas plågade samvete för 30-och 40-talens försyndelser genom att inta den motsatta ståndpunkten? Är vi lika dömda till utplåning idag för dessa försyndelser som den tyska civilbefolkningen blev av Morganthau? Men idag i Soros, Rothschilds och de övriga judiska oligarkernas regi? Och var anser filmmakarna att Sverigedemokraterna skall stå i denna nationella skuld- och balansfråga?

Oavsett vilket, bör Sverigedemokraternas valfilm ha torpederat tilliten till Socialdemokraternas regeringsduglighet tillräckligt för att öppna för ett regeringsskifte i september. Frågan är bara om vi kommer ur askan i elden. En regering baserad på Reinfeldts lärjunge Kristersson tillsammans med Annie Lööf blir som att kliva ut i mörkret med ögonbindel. Vi kommer inte att få veta i förväg vad som väntar. Säkert dock är att globalistkortet sitter gömt i rockärmen, inte bara hos alliansen utan kanske också hos SD. Ett SD som kompromissar bort sin ideologi mot samarbete med något av blocken lär inte heller överleva till nästa val. Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge….

Peter Krabbe

229 Responses to Spöken från det förflutna – kan man springa ifrån sanningen?

 1. Fiskargubben says:

  Jag tackar för allt vänligt stöd. För förbön och hälsotips, men jag känner ingen som kan hantera en nål. Dödsögonblicket är noga bestämt, men kan skjutas upp, om man vill tjäna lite längre. Jag känner till ett sådant fall. Herren tänker på nyttan. Han sätter den främst. Varför lever kvinnor längre än män?

  Herren uppstod till kroppen och församlingen kallas för Kristi kropp. Djävulen härskar över luftens rike och Han for ovanför. På samma sätt ska vi trampa ned det onda. Församlingen är ett fotastöd för Himlen. Böner och lovprisningar stiger från många länder hela dygnet. Jorden är rund. På samma sätt är jordens ondska ett fotastöd för helvetet. Helvetet lider om det ryckes undan och Himlen lider när dess fotastöd vacklar som det nu gör.

  Swedenborg säger att den yttersta domen ägde rum under hans livstid. Då kastades djävulen och hans änglar ned till jorden och den stora oredan började. Både gott och ont frigjordes. Vi fick bättre församlingar, men vi överväldigas av den växande ondskan. Nu är det så illa att församlingen har infekterats. Kroppen behöver helas och det är vad som kommer att ske, om det inte redan är på gång, vilket jag tycker mig se.

  Jag menar inte att reta de kristna som tänker annorlunda (det är svårt att tänka om, jag vet!). Jag försöker bara visa de som ingenting vet om kristendomen att det finns alternativa tolkningar som besvarar svåra frågor.

  Vi angrips speciellt på två ställen. Fötterna och ryggen (som är svår att tvätta). Fotatvagningen är viktig och vi ska hjälpa varandra. Det är långt ned till fötterna för några av oss.

  ”Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall inte mer hungra och inte mer törsta, och solens hetta skall inte träffa dem, inte heller eljest någon brännande hetta. För Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och de ropade med hög röst och sa. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.” Upp 7: 15 – 17

  ”Guds rättfärdighet kräver ju, att de som vålla er lidande få lidande till vedergällning, men att vi som utstår lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, i lågans eld (reningen), och låter straffet drabba dem som inte är vår Herres Jesu evangelium lydiga. Dessa skall då bli straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som har kommit till tro (i denna sena tid), för det vittnesbörd vi har framburit till er har ni trott. Så skall ske på den dagen.” 2 Tess.

  Det finns både Himmel och helvete. Tagen varning. Herren kommer att fälla jordens konungar (Hans vapen utgår från hans mun och är Ordet)och jag tycker mig se tecken på att Han redan har börjat. Det är möjligt att antikrist låter halshugga några av oss bokstavligt och må det då ske, men det kan också betyda att vi förlorar förståndet i denna ondskans tid. Inte alla, men alldeles för många.

 2. Lassekniven says:

  @Fiskargubben.
  Försök, när du nu skall ut och resa, att undvika länder där det finns denguemyggor. Jag hade nyligen direktkontakt med en familjemedlem bland två familjer som åkte till Domikanska republiken (populärt resmål). Båda männen i gruppen blev stungna men blev turligt nog sjuka först när de kom på grund av latensen i betten. Den ena blev dödligt sjuk i den hemorragiska formen, läkarna på universitetssjukhuset hade i princip givit upp på grund av patientens njurkollaps. Den andre drabbades i centrala nervsystemet och blev oändligt trött. Båda hämtade sig lyckligtvis efter en lång rehabilitering och är nu helt återställda. Denguefebern är lömsk. Vi vill inte ha hit den myggan. Däremot har vi fått den så kallade tunnelbanemyggan som är en lömsk liten rackare som finns året runt, är liten, hörs inte, är nattaktiv och ger stora väldigt kliande utslag.

  • Fiskargubben says:

   Tack, Lasse, men jag besöker bara Europa och Ryssland och så blir det också den här gången, om resan blir av. Då får jag se ett helt nytt land. Usa har aldrig lockat mig, men dit åker jag om stora andliga ting börjar hända där. Direkt. Ja, det är klokt att undvika tunnelbanan. Det var flera år sen jag såg centrala Stockholm och en av mina döttrar känner sig hotad när hon reser. Hon får konstiga blickar.

 3. Mo says:

  Fiskargubben det är riktigt, ordets makt är stor och nödvändigt för att förmedla kunskap,men det har dessvärre många gånger använts för att missleda. Men för att förmedla ett budskap måste ordet framföras av en person, för helhetens skull.

 4. Lassekniven says:

  @Fiskargubben.
  Ditt goda inlägg ovan är svårt och fullt med vishetens ord men visar på ett par saker.
  Först visar det på det kloka i att slå in på den rätta vägen.
  Därefter kommer vissheten om ens egen ålder och att det inte finns tillräckligt med tid kvar att studera på djupet på det sätt som både du och Sture har gjort under långa tider.
  Då återstår bara ett sätt att ta till sig den rätta tron, nämligen genom det naiva men goda sättet i form av ren och skär barnatro, man känner sig sig trygg genom att hålla sin Fader i handen och be : Gud som haver barnen kär…..

 5. maria says:

  God morgon Fiskaregubben,
  ”Varför lever kvinnor längre än män?”

  Häromdagen kunde man läsa att kvinnors hjärnor föryngras när de föder barn och för ett par år sedan läste jag i en utländsk tidning att forskare sett att ‘telomeren’ den yttersta spetsen på kromosomen förlängs, alltså ‘föryngras’ när kvinnor föder barn. Tyvärr glömde jag att spara artikeln men då jag just då höll på med ‘Bibelkromosomerna’ så kom det som ytterligare en bekräftelse från Herren om varför Bibeln kallas ‘Livets Bok’.

  Telomeren på kromosomen blir förlängd vid barnafödande. Undra på att ondskan vill decimera barnafödandet med t.ex slagord som att kvinnors hälsa är i fara osv. Det är alltså tvärtom. Samma telomer skall för mannens och kvinnans del kunna förlängas genom rätt kost (Raymond Francis nämner det i videon) Vi ser att vi är skapade till långt och friskt inte kort liv något som ondskan också förmenar oss genom att förgifta miljön. Kanske har de genom genforskningen också kunnat se vilka ämnen som påverkar våra telomerer negativt då vi tycks åldras i allt snabbare takt.
  ”kvinnan skall, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende. 1Tim.2:15

  Nu kanske någon invänder och säger att detta med barnafödande bara relaterar till att kvinnan skall hålla sig till sin äkta hälft (vilket hon liksom han självklart skall) men Bibeln har alltid en djupare mening i allt som sägs så därför är detta en hänvisning till genmanipulationen av den mänskliga säden som det talas om i GT . Med att skapa äkta ”du skall icke begå äktenskapsbrott” menas nämligen med att man skapar på naturlig väg, och naturlig väg är för människan bara genom ‘kopulation’. Vi ser att världen idag uppmuntrar alla former av ‘samlevnad’ som hindrar naturlig reproduktion och som ökar möjligheten för att på teknisk väg påverka generna genom att man kanske lämnar ifrån sig ägg för att befruktas utanför kroppen för att sedan inplanteras osv. Vad som kanske samtidigt kommer in i ägget har man (den utomstående vanliga människan) ingen aning om. Jag har läst om att man redan har skapat tre ‘genetiska’ föräldrar till ett barn. m.v.h. maria

  ”När du kommer in på din nästas sädesfält (det är det fält där människan sår sin genetiska säd, alltså i den mänskliga kroppen), får du plocka ax med din hand (handen är kromosomen som överför generna), men med skära (med något tekniskt redskap för att manipulera säden/generna) får du icke komma vid din nästas säd 5Mos.23:25

  Efter att alla djur blivit framförda till mannen och han fått ge namn till dem (ingen av dem är homo sapiens) så utbrister han, när kvinnan blivit skapad av samma ben som han själv. DETTA är det rätta sättet att föröka sig. Samma kött och ben betyder samma DNA, ”Homo Sapiens, samma art! Det är dessa två som skall bli ett kött en art, genom sina barn.
  ”the man saith, ‘THIS is the proper step! bone of my bone, and flesh of my flesh!’ for this it is called Woman, for from a man hath this been taken 1Mos2:23

  Wikipedia:
  Telomerer (av grekiskans telos, ”slut”, och meros, ”del”) är beteckningen på linjära kromosomers ändar.

  • Fiskargubben says:

   Ja, Maria, jag förstår vad du säger. Jag tänker också på att kvinnan alltid gör sig nyttig och det gör hon långt upp i åldern. Det gjorde mamma tills hon dog hemma hos oss. Förr såg jag gamla kvinnor med barnbarn och nu ser jag mest hundar. De vill ha någon att ta hand om, men det har blivit fel.

   Män och kvinnor har sina brister (jag har långsamt fått se mina), men Herren är sträng och vill att vi ska ha överseende med kvinnan. Hmm, lite tjat, stark vilja och annat är viktigt för släktets överlevnad. När jag började förstå mig på kvinnan var det mycket som ändrades i mitt andliga liv.

   • maria says:

    Hej Fiskargubben,
    Herren är sannerligen både sträng och god! Han har fått även mig att se mina brister och att se på mannen genom Hans ögon, I Hans ögon är också mannen högt skattad! m.v.h.maria

 6. Lassekniven says:

  @Göran Åkesson
  Ditt sätt att se (du skriver och uttrycker dig väl för övrigt) att allting hänger i ihop är för mig en truism. Det är klart att allting hänger ihop. Redan i första sekunden efter Big Bang hängde allt ihop (alla elektroner var ju släkt med varandra) och fortsatte genom expansionen och den universella evolutionen att hänga ihop, inget borttaget ur energisynpunkt , och hänger ihop idag. Men att se det hela som en filosofisk idé eller en tro är för mig alltför allmängiltigt och direkt opraktiskt. Dock måste var och en få bli salig på sin tro, men det är som Sture skriver en återvändsgränd på grund av att det är en truism för oss.

  • maria says:

   Hej Lassekniven,

   Tänkte precis häromdagen på ‘ljudvågor’ och att ord är detsamma som ljudvågor och ljudvågor är detsamma som ord. Det sägs att de hör ljudvågorna från ”Big Bang” och att all materia hålls ihop av och vibrerar av ljudvågor (?)

   ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud …Genom (ordet/ljudvågorna) det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv Joh. 1:1.3

   ”Han sade, och det vart Ps.33:9

   Man kan inte sluta att förundras!

   m.v.h. maria

   • Sture says:

    @ Maria,
    du är inne på helt rätt spår. Ord är ljudvågor/vibrationer med ”intellektuell innebörd” till skillnad från andra vibrationer. En anlagen tangent på pianot ger en kontinuerlig och jämn vibration + övertoner som är multiplar av denna frekvens. Ord ger diskontinuerliga vibrationer (=konsonanter, vokaler) vars kombination skapar själva den intellektuella ”innebörden”. Detta skiljer den kristna skapelseberättelsen från den skapelseberättelse som t.ex. Göran Åkesson företräder, som talar om en ”omanifesterad kosmisk energikälla från vilket allt utgår”. Där rör det sig alltså bara om olika kontinuerliga vibrationer och energier eller ”styrande kosmiska krafter”.
    I den kristna berättelsen är Gud ett kosmiskt kärleksfullt MEDVETANDE som sträcker sig överallt och återfinns i minsta skrymsle, precis som ljuset från solen under dagen. Det kärleksfulla universella Medvetandet är alltså Fadern. Ur Fadern kommer Sonen vilket betyder: Ur det kärleksfulla Medvetandet kommer Visdomen. Ingen ond människa kan vara vis även om han/hon kan vara slug och intelligent. Visdom är någonting annat och urspringer ur kärlek. När man har både kärlek och visdom i sitt hjärta så får man en stor kraft inför alla människor – detta betecknas som att man fått kraft från Den Helige Anden.
    Detta är Tre-enigheten. Gud beskrivs på detta sätt inom kristendomen – som: 1. Fadern 2. sonen och 3. den helige Anden. Gud har både ett centrum (i Jesus Kristus) och når till alla hörn av Universum (Guds hela Ande) precis som ljuset från den fysiska solen når överallt men utspringer från ett centrum. Och hur skulle solen strålar nå överallt om ljuset inte hade sitt utsprung från någonting.
    När Jesus Kristus framträdde på jorden så kom han med ljus och visdom. Och med visdomens hjälp kan han balansera i vilka proportioner kärlek skall blandas med disciplin och tvingande kraft.

    • maria says:

     Hej Sture,
     Tack för bekräftelsen!
     Läste en gång om en man som, såvitt jag förstod inte var troende vid detta tillfälle, hade återkommande mardrömmar där han blev jagad av hemska demoner. Detta gjorde att han började få nervösa besvär och sömnsvårigheter. En gång när detta pågick blev han så desperat att han skrek rakt ut till Gud att Han måste hjälpa honom eller också skulle han ta livet av sig för han orkade inte med detta mer.
     Då får han plötsligt se i en vision hur Jesus kämpar med en stor demon och hur demonen skrikande av skräck springer därifrån. Så vänder sig Jesus mot honom och säger:
     ”Säg mig nu vem du skall frukta?”

     Vi är välsignade som bara har en att frukta. Världen fruktar ‘allt’ ! m.v.h. maria

     • Sture says:

      @ Maria,
      tack själv för dina många insiktsfulla kommentarer. På denna sajt har vi under en längre tid drivit en diskussion där vi blandar materiellt med andligt på ett sätt som inte görs på andra sajter. Och allt detta är Peter Krabbes förtjänst som skapat en vänlig men intellektuell miljö där motsatta åsikter kan samsas och nötas mot varandra. Om du är relativt nytillkommen på sajten skulle jag vilja hänvisa till två krönikor från Peter Krabbe om Edgar Cayce:
      1. Ett vykort från framtiden
      https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/24/ett-vykort-fran-framtiden/
      2. Poste restante
      https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/04/07/poste-restante/
      där väldigt ovanligt material diskuteras, Edgar Cayce, Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, Martinus, Marcus m. fl.
      Jag skulle vilja avsluta med ett stycke ur Jakob Lorbers stora verk på 7.500 sidor ”The Great Gospel of John”, som jag översatt från engelska (originalspråk: tyska) där Jesus gentemot Judas Iskariot anför just det som jag på mycket sämre språk anförde i kommentaren ovan:

      [Stycket är hämtat ur den förkortade versionen på c:a 2.000 sidor, bok 2 av 6 böcker, sid. 344]
      Efter att alla har återvänt till sitt normala jordtillstånd, prisar de i nästan en halvtimme Herren, som de nu igenkänt i livets sanna djup. Då stiger Judas Iskariot fram till Herren och frågar: “Hur kunde du, som den oändlige Jehova, lämna din ändlöshet och tvinga in dig själv i denna ytterst begränsade form? Men trots detta förblev den uråldriga ändlösa rymden densamma, som den varit i evighet. Du måste, som Jehova, vara den ändlösa rymden själv. Hur kan denna fortsätta att existera i sin oförändrade, eviga innersta natur, medan du, som den Oändlige, existerar i denna begränsade mänskliga form? Betänk Herre, detta är en mycket viktig fråga. Jag skall bli den mest nitiska av alla dina lärljungar om du upplyser mig om detta problem. – annars kommer det alltid att finnas ett litet tvivel kvar i min själ.”

      Jag säger (Jesus, min. anm.: “Hur kommer det sig att alla andra nu ser, men du är den ende som har blivit blind? Tror du verkligen att jag är innefattad i detta hölje? Eller är solen med sitt ljus bara begränsad till platsen där den är verksam? Hur skulle du kunna se den om inte dess ljus nådde bortom sitt skals yta?
      Jag är varken mer eller mindre än det eviga centrat av min egen varelse; men därifrån utfyller jag icke desto mindre, utan att förändras, den ändlösa rymden i all evighet.
      Jag är det eviga JAG ÄR överallt; men här ibland er är jag i det eviga centrat av min varelse, varifrån hela oändligheten för evigt och oföränderligt vidmakthålles i sin oändliga, eviga utsträckning.
      I evighet har jag funnits i mitt oåtkomliga centrum i mitt oåtkomliga ljus, som utspringer från mig själv. Men det behagade mig på grund av folket på denna jord att stiga ut ur mitt oåkomliga centrum och ut ur mitt oåtkomliga ljus. Och i precis samma centrum och i precis samma ljus, som sedan evigheter har varit helt oåtkomligt även för de högsta änglarna, har jag nu kommit ner till denna jord, där man kan nalkas mig från alla sidor, till er människor, som nu kan bära mitt ljus.”
      På denna förklaring av Herren, ger Judas röst åt ytterligare tvivel och tillrättavisas av Herren och Thomas, som ser igenom honom som en själssjuk svikare av sanningens okränkbarhet.

  • @Lassekniven
   Tack för Din återkoppling. Stures svar till mig i vår senaste ‘replikväxling’ fick jag för mig handlade om esoterik i kombination med New Age- flum, som han såg som en återvändsgränd. Skälet var att jag kommenterade begreppet Lucifer, som i kristendomen användes alternativt med Satan, som en förstörande kraft. Inom den esoteriska urkristendomen är Lucifer benämningen på den kraft, som inom gnostisismen kallas Demiurgen, som skapar det manifesterade universum. Samma kraft heter Jahve inom Judendomen, Allah inom islam, Kal Purush inom sihkismen, Brahma inom buddhismen osv.
   Mitt påpekande handlade därför inte om någon koppling till NewAge-flum. Om jag tolkar Sture är vi helt ense att New Age ‘filosofi’ är en återvändsgränd, närmast att likställa med ‘svartmagi’. Hoppas jag träffade rätt?
   För mig är den manifesterande kraften inte detsamma som urkällan, en omanifesterad kosmisk energikälla från vilket allt utgår. Denna urkälla är inte heller detsamna som vårt universums nollpunkt före Big Bang. Det finns parallella universa enligt utvecklad kvantteori. Max Tegmark har försökt beskriva det och att Big Bang var en lokal energimanifestation. Den omnämnda urkällan är således ‘bortom’ detta. Inom sihkismen heter denna urkälla Sat Purush, och för mig det närmaste jag kan komma i benämningen för ‘Gud’. Är detta för Dig en självklarhet, en ‘truism’?
   Fortsättningsvis är jag övertygad om att hela vårt ‘lokala’ universum är en energimanifestation i olika dimensioner. Vårt synliga universum är den tredimensionella. Därutöver finns en fjärde och femte dimension parallellt. Alla är befolkade med ‘gnistor’ av ursprungskällan, hos människan kallade själar, som alla emanerar från urkällan. Själen är en droppe av denna källa. Det är därför jag säger att jag inte tror på en personlig Gud utanför människan, eftersom vi alla redan är en del av Gud. Vi är alla gudasöner och gudadöttrar.
   Vad tror Du?

   • Lassekniven says:

    Göran
    Lucifer var den högst rankade ängeln i Guds överordnade rike. Genom olydnad blev han utkastad men fick väl inte kraft och mandat att skapa något universum. Han hamnade på Terra Firma och så gick det som det gick.

    Jag gillar Max Tegmark som är en högt begåvad och en intressant tänkande fysiker som skriver böcker och åker omkring och håller (välbetalda?) föredrag och allt möjligt. Lite rockstjärna, ungefär som agronomen Rockström som av PK-etablissemangen drivits upp som en planta för att tjäna klimattalibanerna. Men som till skillnad från den senare av egen kraft och sin sympatiska person gjort det av egen kraft. Rockström har fått någon sorts professur i Miljövetenskap och hans idéer står mot den pensionerade och kloke och riktige professorn i meteorologi , Lennart Bengtsson.
    Många fysiker köper inte Tegmarks idéer som i och för sig är intressanta. Teoretiskt kan vårt universum ha bildats mellan två parallella universa som kommit så nära varandra att Big Bang uppstod.
    Stephen Hawkins trodde väl inte på detta utan att universum bara uppstod av ingenting. En del fysiker har teorier om att det finns miljarder sammanhängande universa ungefär som de bubblor som uppstår när man först häller diskmedel i diskhon och därefter spolar vatten. Ett sådant universum ligger därmed på en blåsas yta.
    Då uppstår den intressanta tanken om det holistiska universum som är tvådimensionell och bor väggarna till blåsan och åstadkommer ett tredimensionellt hologram som uppstår inuti och vi bara tror att detta är den reella världen . Detta började beskrivas först av Karl Pribram. Fysikern David Bohm har också sådana tankar men är ju mest berömd för att han skrev en bok som förklarade kvantmekaniken (även för fysiker) på ett begripligt sätt. Einstein berömde honom för detta.

    Till sist: Göran du är säkert en begåvad och välutbildad och klok man men vi står väldigt långt ifrån varandra i våra synsätt. För mig gäller Gud och Ordet som skapelse av mitt enda universum.

    Vänligen

    Lassekniven, Leg.,Med.dr (och lite till) som i ungdomens dagar studerade både matematik och fysik och annat. Tyvärr inte så mycket filosofi och lärdomshistoria och vetenskapsteori, sånt hade varit nyttigt.

   • Fiskargubben says:

    Göran, jag har försökt föreställa mig dimensionerna och kom till den femte, men anar att det jag såg bara är abstraktioner utifrån min begreppsvärld (punkten, linjen, ytan, kuben, en kub med kuber på osv,, den sista jag såg kunde nå utsidan från insidan). Det finns olika dimensioner, vi har ju en andlig värld som vi inte riktigt förstår oss på, men jag kan bara tänka mig ett fysiskt universum. Jag kanske måste tänka om, men så ser jag det nu.

    Om någon räcker ned handen och flyttar hjärtat från vänster till höger sida så förstår vi inte vad som händer, men många förstår ju inte att dödssjuka kan helas.

    De forskare som intresserar sig för dimensioner räknar olika många. Dvs de famlar i mörkret, anser jag.

    Steiner sade att Lucifer var en vishetslärare i Asien för länge sedan och att han fortfarande har visst inflytande. Lucifer betyder ljusbärare och gillas av illuminaterna, de ”upplysta”. Steiners tidning hette Lucifer Gnosis och jag tror att det missförstås.

    • @Fiskaregubben
     Vi vet något om den andliga världen. Den sanna människan är själen, evig, ‘droppen’ ur den medvetna kosmiska urkällan. Den fysiska döden är på många håll missförstådd. Själen behöver höljen/kroppar för att kunna vistas på jorden. Den fysiska /tredimensionella kroppen är själens ‘fordon’. Den fysiska döden innebär att detta fordon är utslitet och själen, tillsammans med verktyget sinnet lever kvar med sina två andra höljen, det känslomässiga/astrala och det mentala/kausala, för att uttrycka det enkelt. Första anhalt blir därför den 4-dimensionella, astrala världen, där själen med sinnet vistas på en ‘nivå’, som motsvarar dess inre förvärvade kvalitet. Med återkommande intervall iklär sig själen & sinnet ett nytt fordon och vistas åter i den tredimensionella världen, på jorden eller någon annan planet som är lämplig. Det är skaparens nåd för att ge oss möjlighet utvecklas vidare och göra rätt det som blev fel. Det förvärvade finns undermedvetet med oss. När vi såsmåningom är klara på den tredimensionella världen, återstår den fyrdimensionella tills själen & sinnet också kan kasta av sig det känslomässiga höljet. Det är först när också det mentala höljet kan kastas av som själen blir kvitt sitt tidsbundna sinne/sin formbundenhet och i sin medvetna glans kan komma tillbaka till den eviga urkällan med sin förvärvade erfarenhet. Allegoriskt är det det som avses med att Sonen (den individuella själen, ‘Jesus’) återvänder till Fadershuset (den kosmiska urkällan, ‘Kristus’). Förbindelselänken mellan urkällan och den individuella själen finns alltid, som den allestädes närvarande ljudströmmen. Den kan vi höra och koppla upp oss på under djup, rätt meditation på själens centrum i hjärnan och erfara de ‘andliga’ dimensionerna.
     M.h.t. detta är människan genom sitt medvetande ansvarigt medskapande till en evigt pågående skapelseprocess. Hela universum är befolkat av tre- , fyr- och femdimensionella entiteter. Den tredimensionellla världen är den ‘lägsta’, tätaste dimensionen.
     Universums centralsol är den formbundna motsvarigheten till den medvetna urkällan. Centralsolen är universums kärnkraftverk kring vilket allt snurrar. Urkällan är evig, dimensionellt bortom tids- och rumsbegränsningar. Vårt universum sägs vara tids- och rumsbegränsat/formbundet. Hur går det ihop? Jag kan både tänka mig att det sistnämnda är en felaktig föreställning och att vårt universum är ett i raden av en evig mängd universa, men är de egentligen tidsavskiljda?
     Lämnar frågorna till Dig för kontemplation.

     • Fiskargubben says:

      Intressant, Göran. Jag känner igen dina tankar från min ungdom, trots att jag nu uttalar mig mycket försiktigt om många saker. Swedenborg säger att vi alla kan språket i den andliga världen. Hur lärde vi oss?

      Vi tänker lite annorlunda, du och jag, men du har mer förstånd än de flesta. Du förstår att man ska göra rätt, som jag läser dig.

      Den centrala solen känner jag inte till, men jag vet att några har spekulerat om den svarta solen i Vintergatan. Nu bekräftas att ett svart hål antagligen befinner sig där.

      Steiner sade att vi en gång hade kroppar på solen och att de långsamt förtätades. När vi dör samlas vi på eller vid Jupiter och Saturnus, sade han också. Jag studerade Steiner innan jag tog steget och döpte mig. Det var ett av mina trappsteg. Man ska tänka själv och fundera. En del av det jag tror mig veta lärde jag mig först på senare år. Det tar aldrig slut.

      Jag har svårt med Big Bang, eftersom jag tror att skapelsen och människan alltid har funnits. Skulle Skaparen ha varit overksam i eoner innan Han skapade universum?

      Jag kanske återkommer, Göran. Nu måste jag gå vidare.

 7. Thore Hult says:

  Jättebra Fiskargubben, jag läser och förundras av livet och svarar. Från Thore
  Jag skrev den 11/10 2016 (bara en del)
  Vi har alla DNA, liksom alla djur och växter

  Ofrånkomligt har vi alla olika DNA, vi har inte något lika värde exempelvis 15 kr. Läs Richard Dawkins böcker, eller Darwin. Ingen gud har skapat oss.
  Jag pratade med en präst en gång, som menade att vi är skapade av Gud alla. Och att det är en omöjlighet att vi har utvecklat ögon, hjärna, och sinnen, samt kan tänka från bara en liten obetydlig bacill. Det är fullständigt omöjligt upprepade han.

  Jaså, sa jag, men du har ju själv utvecklats från en liten obetydlig bacill, på 9 månader, eller hur?
  Då uppstod den fantastiska tystnade.
  Jag fortsatte, av alla miljoner och åter miljoner människor som dödats, har troligen alla bett till den gud som inte finns, att bli skonade. Men guden hörde inte, han slog dövörat till. När vi talar om fåglar, eller andra djur och insekter, så delar vi upp dem i olika arter. Flera av fågelarterna, är svåra att särskilja, men är olika arter, samma med växterna, som också har DNA, och är olika.

  Människorna har en förmåga sedan urminnes tider, att Fundera, fantisera och se spöken, och det är detsamma idag. Vi läser eller ser på kriminalromaner, vi tror på alla konstiga saker, och många tar fram ordet rasist, för att imponera.
  Ett ord som nu är mycket populärt, och som ingen vill vara, i vår fantasivärld.
  Och betydligt många människor tror på sitt lag, om det nu är Djurgården eller Göteborg, eller om det är ett parti, utan att veta vad innehållet är.
  Skrivet av Thore

  • Eltervåg says:

   Tore, menar du att det bevisar att Gud inte finns?

   Jag anser att det blir fel att söka bevis på frågan om Gud finns, endast i den materiella dimensionen.

   Universum existerade långt innan vårt sol system bildades.
   Gud är inte en människa, eller supermänniska.
   Edgar Cayce sade att Gud är skapande krafter (Creative Forces). Och märk väl, det var inte personen Edgar Cayce som sade detta, utan hans högre själv. I hans readings sade han alltid, vi har (we have)… Kunskapen Edgar Cayce gav var utanför hans vetande, och han mottog den på samma sätt som alla andra. I vaket, medvetet tillstånd kunde han inte komma ihåg vad han hade sagt. Så det blev berättat för honom. Ibland hade han mycket svårt att ta till sig informationen till en början. Precis som alla andra. Att vi återföds var en sådan fråga.

   Han sade också att elektricitet är kanske det klaraste fysiska beviset på Guds kraft.
   “Electricity or vibration is that same energy, same power, ye call God. Not that God is an electric light or an electric machine, but that vibration that is creative is of that same energy as life itself”
   Reading 2828-4

   Vi vet att det finns mer än 3 dimensioner. Så varför söka bevis endast i materians tre dimensionella verklighet?
   Edgar Cayce sade faktisk att de tre dimensionerna är: tid, rum och tålamod.

   “10. Then to the entity we would counsel thus: Learn the lesson of the interpreting of the dimensions of the earth, or that the three-dimensions in the mind may be seven, and in spirit eleven and twelve and twenty-two. These, then, are encompassed in the knowledge and the understanding: ”The Lord thy God is one Lord.”
   11. All that is, then, which comes to materiality is of the one source. Man is made a little lower than the angels, and yet with the ability of choice, and thus may turn those conditions or positions of associations into hell or heaven, according to the use of same.
   12. Those who seek gratification of appetites, gratification of self, gratification for things to change, as it were, their environments, make, dig pits that may become the tortures of the damned.
   13. Those who seek to emulate love, patience, kindness, build to themselves peace and harmony in an earthly experience. This, ye have experienced in greater, lesser degree in varied associations; which has fit the entity, in the experience in the present. So that if it will apply itself in or to writing, it may depict those terms, those satisfactions in the lives, in the activities of its ”children of the mind” in a book, or in books or stories. These the entity should encourage in self.”
   Reading 5149-1

  • Lassekniven says:

   @Thore Hult

   Jag är kristen och troende. Du är ateist. Jag kan inte lägga fram ett Gudsbevis (vilket inte är nödvändigt för mig) med de vetenskapliga medel som står tillbuds idag.
   Men du kan inte heller på motsvarande sätt lägga fram ett bevis på Guds icke-existens. Kom inte dragande med sunda förnuftet för då tappar du ansiktet.
   Det finns och har funnits miljontals , inte högt, utan högst intelligenta människor som är och var Gudstroende, en av dessa var Albert Einstein. Dessutom ytterligare mängder av till exempel superintelligenta fysiker som är mycket mer intelligenta än du och jag tillsammans.
   Du har inte fattat någonting av Gudstro, du har inte hittat nycklarna men du har tillgång till min Guds kärleksbudskap genom Jesus Kristus och du har också tillgång till den nyckel som heter ”Den Fria Viljan versus ”Viljan att vara Ofri”.
   Vad är det för skitprat om DNA.
   Rasist är rent semantiskt felaktigt. Det finns ett människosläkte nämligen homo sapiens . Det finns inga raser bara olika etniska grupper.

   • Lassekniven says:

    Göran
    Det finns en bok som heter The Holographic Universe och som är mycket intressant.
    Författaren heter Michael Talbot.
    Part 1 börjar med ett underbart citat:

    Sit down before fact like a little child,
    and be prepaird to to give up every preconceived notion,
    follow humbly wherever and to whatever abyss Nature leads,
    or you shall learn nothing.

    T.H. Huxley

   • Mats says:

    Kristna vet att de tror medan ateister tror att de vet
    Även Darwin erkände bristerna i sina teorier tex avsaknaden av mellanformer i det fossila materialet.

    • Mo says:

     Mats, men ibland vet inte de kristna riktigt vad de skall tro, med 4 budbärare ( evangelister) och inget skrivet från treenighetens egen hand.

     • Fiskargubben says:

      Mo, som jag förstår Bibeln är den dikterad. Kanske av olika änglar, eftersom det finns skillnader. Apostlabreven däremot är inspirerade, inte dikterade, som jag förstår det. Det finns en mening med olikheterna i evangelierna.

      Någon nämnde Döda havsrullarna. De hölls gömda ganska länge för att några Bibelböcker inte exakt liknar de vi har idag. Ortodoxa kristna säger att flera kristna referenser rensades bort på 700talet eller tidigare.

   • Thore Hult says:

    Viljans missuppfattning?

    Gagnas inte, så orden hamnade bevisligen bland bråte och skräp, där domsbasunerna tutar.
    Men jag har inga bekymmer. Och du ger dig inte till doms över mig.
    Vad jag fattar eller inte fattar, brukar vara svar från små knattar

    Kunskapens träd? Om DNA, läs Richard Dawkins böcker eller bara en bok ”Den själviska genen”
    Eller ”Den blinde urmakaren”.
    Mera kunskap. Läs ”Den Jesus som aldrig funnits” av Roger Viklund.
    Eller ”Döda havsrullarnas hemlighet”. Av Michael Baigent och Richard Leigh.
    Angående Tro, på en gud. Vilken Gud? Läs hela Koranen, som jag har lusläst.
    Den helvetesboken är den hemskaste jag läst.

    Ok, hur många olika gudar och religioner finns det? Och vilken är bäst?
    Enormt många religioner. Men kolla här; https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
    Gudarnas antal är otaliga eller oräkneliga, men kolla här; https://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
    Lite kunskap finns om man letar.
    Inbillningarna är många, fantasierna likaså.

    Varför finns vi?
    Driften är väl den väsentligaste orsaken till att vi lever? Javisst. Annars fanns vi inte.
    Thore

    • Mo says:

     Thore, du formulerar dig med knivskarp briljans. Lassekniven har rätt i att det finns bara en människoras men miljön har modifierat hennes egenskaper. Du har rätt i att Jesus troligen är människans skapelse. Däremot skulle jag vilja påstå att livet (livsenergin) är orsak till driften.

 8. Lassekniven says:

  Sistnämnda kommentar hamnade lite fel, skall vara under min kommentar till Göran Åkessons senaste kommentar till mig.

 9. msandberg2016 says:

  Det är så uppfyftande att läsa kommentarer, min resa till Gud (knäpp i väggen) är mycket konstig och rolig i slutändan men det var ett helvete (som nog var kul ibland också när ögonen var svarta). Tack Peter Krabbe och alla
  Om jag nu inte hamnar på ruta ett igen. Jobbigt var det jag har kämpat i rum utan ljus. jag är trött, men om det vänder då.. Vilken knäpp värld. Herre Gud vad jag har längtat efter dig. Är det äntligen slut snart?

  • Fiskargubben says:

   Många är på resa och har varken karta eller kompass. Det hade inte jag heller i flera år. Karta och kompass ska tillhandahållas av kyrkor och frikyrkor, men det är kris i flera kyrkor nu.

   Håll ut, läs och be. Redan ditt inlägg öppnar dörrar.

 10. msandberg2016 says:

 11. Pingback: Makt, lögn och Chemnitz | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: