När spricker fasaden?

himmel skanör

Kärnvapendetonation? Nej, solnedgång i kem-sörjan. Öresund augusti 2018.

I en intervju nyligen på Geoengineering Watch försöker Dane Wigington få den amerikanske flygvapengeneralen Richard Roellig att berätta om verksamheten med chemtrails och vädermanipulering. Under Danes tappra kryssande mellan skären framkommer ändå för den lyhörde att irritationen stiger även i den militära ledningen över väderprogrammets långtgående konsekvenser.

Det som är mest upprörande är dels att USA anser sig ha rätt till vädermanipulering genom att klassa detta som ett amerikanskt, nationellt säkerhetsintresse. Att med militära avsikter kunna påverka och styra vädret över hela jordklotet är alltså ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. Sug på den karamellen. I praktiken anser man därmed sig redan ha rätten till globalt styre, utan att behöva bekymra sig om nationella regeringars åsikter och invändningar. Pentagons program Owing the Weather 2024 är ett underliggande dokument som jag skrivit om tidigare. Där finns målsättningen. I de sekretessavtal som USA skrivit med bl.a. Sverige redan under Carl Bildts regering och som även Göran Persson godkänt, finns medlen. Som Roellig bekräftar och som vi vet från dessa avtal innebär nationellt säkerhetsintresse total mörkläggning av både militär strategi och teknisk utveckling. Detta gäller både svenska politiker och tjänstemän i statlig tjänst. Avsteg bestraffas på värsta tänkbara sätt.

Passa därför på nu att fråga våra blivande riksdagsledamöter innan den 9 september om de anser att SVENSKA FOLKETS RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SITT EGET LAND ÄR ÖVERORDNAT ELLER UNDERORDNAT AMERIKANSKA INTRESSEN? Vid fel svar stryk dem från valsedeln!

I intervjun framkommer att tillförlitliga undersökningar visat att 450.000 amerikanska medborgare dog i sjukdomar orsakade av utprovningen av de amerikanska kärnvapnen. Detta visar vilken cynism som råder i Pentagon och att människoliv är underordnade de strategiska intressena. Vi står nu inför en liknande situation när man genom chemtrails sprayar vår atmosfär full av kemiska ämnen i syfte att slutföra sitt program för kontrollen av vädret. Hur många som dör i förtid genom dessa toxiner saknar allt intresse för Pentagon. Målet är helgat – att skapa global kontroll.

Vad skall man då göra med vädret? Sett även ur en historisk synvinkel har svält varit ett av de effektivaste vapnen att krossa en fiende. Man försökte svälta ihjäl Tysklands befolkning redan under första världskriget genom livsmedelsblockader. Det fortsatte med bolsjevikernas massvält av ukrainska bönder som inte ville underkasta sig kommunismen efter revolutionen, Holodomor, där 10 miljoner människor beräknas har dött. Det fortsatte med amerikanen Morganthaus beordrade massvält av den tyska civilbefolkningen åren efter andra världskrigets slut, då 13 miljoner tyskar fick sätta livet till – förutom de som redan dog under kriget. De som läst mina tidigare artiklar vet vilket samband som finns mellan dessa händelser och dagens amerikanska krigsföring.

Den torka som vi utsatts för de senaste fyra månaderna kan man på goda grunder se som en experimentverksamhet för att studera vilka möjligheter krig med väder som vapen erbjuder i vår tid. Vi i Sverige har redan förlorat halva vår egen livsmedelsförsörjning, kombinerat med förödande bränder. Även i Mellanöstern noterar man rekordtorka. Enligt Wigington har Pentagon ”utlovat” att Teheran i Iran skall falla under 2019. Om detta sker efter tidernas värsta torka, kombinerat med livsmedelsblockad blir jag inte förvånad. Står vi på tröskeln till nästa folkmord? Mycket tyder på det. Att mörda civilbefolkning är billigare än att slösa med soldater.

Peter Krabbe

141 Responses to När spricker fasaden?

 1. Tack, Peter Krabbe, för din utomordentliga artikel som tar upp den ”osynliga” elefanten i rummet eller snarare skyn, som ingen i beslutande ställning vill kommentera.
  Vägen till en bättre värld går via frimodiga personer som vågar berätta om vad de ser och allt annat är lögnaktigt trams!
  Vi är just nu utsatta för ett krig av maktfullkomliga galningar som, med varje till buds stående medel, försöker inordna jordens befolkning under sin totalitära agenda.
  Vårt bästa motmedel är just frimodigt berättande om vad vi faktiskt ser. Vägen till Frihet går via mer kommunikation vilket innebär att vi måste frigöra oss från de yttrandefrihetsbojor som maktens människor vill belägga oss med.
  Det enda de fruktar är att tillräckligt många människor står upp för den sanning och verklighet som vi faktiskt upplever.
  Det är en lång färd mot friheten men vilket pris vi än får betala så är det aldrig för stort eftersom alternativet är att alltid leva med maktens stövlar tryckta mot våra huvuden.
  I den stund vi når brytpunkten där vi är tillräckligt många brister den förtryckande maktens bojor.

 2. Lilla fröken PK says:

  Ja visst, Peter, vore det bra om man kunde stryka misshagliga politiker, men det går inte! Man kan numera bara gilla genom att personkryssa. Politiker vill inte ha kritik.
  När det gäller chem trails känner jag en tvekan inför sanningshalten. Om något sådant var sjösatt, borde väl någon visseblåsare ha läckt, vill jag tro. Men vad vet man? Tack i alla fall för dina värdefulla artiklar. De ger en tankeställare…

  • peterkrabbe says:

   Se strykningen som en symbolisk yttring. Tyvärr är allmänhetens möjlighet att påverka mycket liten redan där. Kandidaterna väljs av en mycket liten krets inom det redan etablerade politikerskrået.
   Det kommer säkert att dyka upp visselblåsare, men Assange och Snowden har visat vilken framtid sådana har, det kommer säkert att avskräcka. I USA kan man hållas i fängsligt förvar i tio år utan rättegång. Det borde inte behöva drabba Löfven, om han hade kurage nog….

   • maria says:

    Godkväll Peter,
    Förra valet hade de, som de brukar göra nuförtiden, ordnat en plats för förtidsröstning på ett större köpcentrum här i Gbg. Jag hade egentligen beslutat att inte rösta då jag inte kan se att det fyller någon funktion mer än att att invagga folk i den falska föreställningen att de kan påverka något. Men trots allt, och eftersom jag hade röstkortet i väskan, så fick jag en plötslig invigelse att trots allt rösta så gick jag in i vallokalen, valde mina tre lappar för kommun, landsting och riksdag stoppade dem i sina respektive kuvert och ställde mig i kön.
    När jag kom fram tog valarbetaren mitt röstkort och de tre kuverten och stoppade allt i samma kuvert, klistrade igen det och lade det i en låda.
    Jag gick ut från lokalen och då slog det mig plötsligt att ”såg jag verkligen rätt stoppade de röstkortet med mitt personnummer och adress tillsammans med mina valblanketter?!”

    Jag gick tillbaka och ställde mig i kön igen och noterade att allas röstkort stoppades tillsammans med deras valblanketter i ett och samma kuvert och klistrades igen. Ingen reagerade!
    När det var min tur i kön ifrågasatte jag hur de kunde göra så då valen ju skall vara anonyma och valarbetaren svarade att det var av ‘säkerhetsskäl’ då valblanketterna skulle transporteras vidare sedan (vilket väl f.ö alla blanketter från alla vallokaler skall?). Jag blev också verbalt attackerad av en av de som stod i kön som slängde ur sig något om att jag hade ‘konspirationsteorier’ eller något liknande. Fortfarande reagerade ingen utan alla lät snällt sina lappar och röstkort hamna i samma kuvert.
    Jag gick därifrån fast besluten att aldrig mer rösta i detta korrupta land.

    Idag fick jag mitt röstkort och slängde det i soporna. m.v.h maria

  • Jonas says:

   Vill bara påpeka att det finns visselblåsare bl.a en tysk som deltagit i att tanka dessa plan. En kvinnlig fd. amerikansk militär som började i fråga sätta var alla kemiska ämnen som militären köper in tar vägen. För de som inte vill tro på detta är det bara att titta upp i himlen, den som sedan inte tror sina egna ögon är bortom all hjälp 😉

 3. Fiskargubben says:

  Krönikan är bra, Peter, och jag har bara ett tillägg. Utländska långivare krävde plötsligt betalning med säd och Stalin var helt ställd. Delar av Ryssland och Ukraina led svårt, eftersom USSR gjorde sak av att alltid betala sina skulder. Den regeln bröts bara en gång, såvitt jag vet, och det gällde Krim, som Krusse inte ville förvandla till ett judiskt hemland. Han var ukrainare och skänkte bort halvön. Stalin var georgier, inte ryss, men Ryssland får skulden för hungersnöden. Krims skulder värker ännu, som vi ser.

 4. petergrafstrm says:

  Jag hoppas du tillåter en replik map dina sifferuppgifter även om det inte är huvudämnet.
  Ca 2 miljoner som svalt i Ukraina. Siffran 10 är propaganda liksom själva termen holodomor.
  Att det skedde som avsiktlig bestraffning är propaganda om man avser Sovjetregimen som vållande. Möjligen om man menar angloamerika som vållande eftersom dom periodvis inte accepterade betalning i guld olja eller timmer utan krävde betalning för export i spannmål trots att det inte rådde brist internationellt.

  Sovjetregimen hade bråttom att industrialisera och behövde få loss arbetskraft från det ineffektiva jordbruket och behövde därför införa modern teknik. Det var inte ideologi som låg bakom skapandet av stora enheter utan ekonomisk rationalitet. Traktorer krävde serviceverkstäder och det bar sig inte att alla mindre jordbruk skulle hålla sig med sånt. Stolypin som dog före WWI försökte rationalisera på liknande sätt men med liberal laissefaire som grund. De storbönder som då erhöll större enheter valde att strunta i rationaliseringen och sänkte lönerna ist. Den liberala metoden fungerade alltså inte och eftersom Sovjetledningen förutsåg redan 1930 att det skulle bli krig om 10 år var det starkt prioriterat att genomföra drastiska reformer. En del av dom tidigare storbönderna reagerade våldsamt, brände och förstörde egendom djur och skördar. Och kom sen och ställde sig i matkön. Under dom hårda motsättningar som rådde uttalades hårda ord men i botten låg tvingande prioriteringar för Sovjetbefolkningens överlevnad. Hitlers Generalplan Ost går inte att missförstå.

  Jag låter kanske som ngn entusiast för Sovjettiden men så är inte fallet. Inte minst därför att det står utom allt tvivel att kommunismen påtvingades Ryssland av den Brittiska oligarkin i form av deras diplomater och agenter med penningpåsar. När den väl var ett faktum överraskade Lenin av allt att döma sina Brittiska herrar genom att skapa ett nytt starkt imperium. Därför mördades han. Men han hade givetvis ingen rätt att påtvinga det ryska folket ett socialistiskt experiment.
  Men tidigare, under det sk inbördeskriget hjälpte Britterna och deras allierade de röda att vinna.

  • peterkrabbe says:

   Som du skriver är antalet döda inte huvudämnet i diskussionen. Uppgifterna pendlar mellan två och tolv miljoner, beroende på syftet med uppgifterna. Problematiken är densamma som vid förintelsen, Röda Korsets siffror under miljonen eller de sex som judarna själva anger? Under alla förhållanden handlar det om folkmord med hjälp av medvetet orsakad svält, vilket var avsikten med uppgiften. Skrämmande nog oavsett vilket.
   Att inte ideologi skulle vara inblandat när man med våld vill förstatliga privat ägd mark och egendom, är en märklig åsikt som får stå för dig själv och de intressen du möjligen representerar. Om en svensk regering förstatligade Skånes jordar för att öka landets produktion skulle man nog kalla det för något annat.
   Att kalla Lenins imperium en stark statsmakt, när det i själva verket byggdes genom terror och floder av blod, är ett språkbruk som är mig främmande. Inblandningen av judiska finansiärer från både USA, England och Tyskland i revolutionen är välkänd av oss alla.

   • Mo says:

    Man behöver nog inte vara orolig för att svenska staten skall överta skånes jordar men väl tycks regeringen önska sig bolagisering av jord och skogsbruket för att möjliggöra den kapitalisering som ökad effektivisering kräver. Risken är då stor att globalisternas storbolag köper upp jordbruksmark till pris som privata aktörer ej kan konkurrera med. Sedan har de snart marknaden under sin klack och kan bestämma vilka produkter som skall odlas och hur.

    http://www.skd.se/2017/07/20/be­hall-bo­lags­for­budet-i-lagen/

    • Sten-Arne Persson says:

     Mo, jag håller med Dig, Vi behöver inte mer utarmning av vår svenska landsbygd. Det finns all anledning att försvara vår landsbygdskultur från ytterligare inskränkningar på grund av bolagisering. Vi har kanske en än värre utveckling minst lika stor som jag beskriver till sist.

     Med tanke på hur våra svenska bönder och deras familjer och djur vanvårdats så till den milda grad av våra makthavare under 30 års tid så att de måste ha andra jordbruksfrämmande inkomster för att överleva ekonomiskt. Det är i genomsnitt bara leden efter bonden som tjänar på det bönderna skapat. Risken är uppenbar att våra svenska duktiga bönder dukar under ekonomiskt. De som hela tiden fått höra av politikerna och rådgivarna att bara de lånar och satsar på rationella större enheter så kommer de att tjäna pengar. Så har det låtit sedan mitten på 60-talet. Man kan likna dessa okunniga eller falska jordbrukspolitiker som styrt landet sedan dess vid seriefiguren ”Soldat 113 Bom”ridande på ryggen på en gris hållande ett spö med ett juläpple i snöret utom räckhåll för grisen som sprang till den stupade.

     Sverige har sämst kostnadstäckning av de länder som varit med i EU 20 år eller mer. Detta indikerar att konkursen kan vara mycket nära för stora delar av bondefamiljerna. Egentligen är det ju jordbuksexpertisen och politikerna som rider på bondefamiljerna medan vår bondefientliga massmedia hetsar och hånar våra bondefamiljer, när de sträcker sig efter de stödpengar som de blivit blåsta på av Jordbruksverket och den lönsamhet som inte finns.

     Varför har EU:s FADN-statistik inte presenterats för vårt folk inte ens LRF-medlemmarna har fått del av den från sin egen organisation. Trots att EU-statistiken presenterats i Finland med svensk text under alla år sedan1995, när vi tillsammans med Finland och Österrike, blev medlemmar i EU. Jag blir på Nerikes Allehandas debattsida, av Örebroregionens LRF-ordförande, kallad ”konspirationsteoretiker som man inte behöver bry sig om” för att jag redovisat den officiella EU-statistiken. Tala om beröringsskräck och argumentationsbrist!

     Den minnesgode kanske kommer ihåg att Sveriges riksdag hösten 1992 beslutade att ansluta oss till EES-avtalet vilket påstods vara ett krav för att vi sedan skulle kunna bli medlemmar i EU. Konsekvensen av detta beslut innebar att vi blev ett ”banankonungadöme” då avtalet innebar att Sverige lämnade ut sina naturresurser på världens spekulationsmarknader. Kina och Vietnam har köpt och/eller arrenderat stora områden i Afrika. Verksamheten går under benämningen ”landgrabbing”. Denna Landgrabbing kan mycket väl drabba Sverige om inte lönsamheten kommer upp till minst 100 procents kostnadstäckning. Det vill säga att jordbrukets intäkter räcker till att betala minst 100 procent av jordbrukets kostnader. Sverige hade 4 procents kostnadstäckning 2014 samtidigt som medeltalet i EU låg på 63 procent
     Ungern hade 220 procents kostnadstäckning vilket innebär full kostnadstäckning + 120 procents vinst.

     Mot den bakgrunden kan det mycket väl bli så att våra hårt skuldtyngda bondefamiljer tvingas att sälja sina jordbruksfastigheter till dessa utländska spekulanter för att inte gå i konkurs. Svenska staten kan bara förbanna sig att man burit sig så illa åt mot våra bondefamiljer under lång tid. Våra riksdagsmän gav 1992 bort rätten att skydda svenska folkets naturresurser dit våra jordbruksfastigheter hör. Ett förräderi mot hela svenska folket. Notan för det som smögs igenom i riksdagen hösten 1992 kan i värsta fall bli ödesdiger mot bakgrund av långvarig vanskötsel av Sveriges bondefamiljer och landsbygdsbefolkning.
     Hur många Svenskar förstod vad som skedde hösten 1992. En folkomröstning hade inte varit fel. Det värsta var att LRF:s remissyttrande i ärendet med handläggaren Fredrik Bonde godkände att lämna ut våra naturresurser på världens spekulationsmarknad enligt justitiedepartementets promemoria Ds1991:76. När jag ringde till Länsförbundsordföranden i LRF Örebro län så hade han inte hört ett knyst om detta varefter jag ringde till ordföranden i Östergötlands Läns LRF-ordföranden Staffan Danielsson som flera gånger varit aktuell att väljas till riksförbundsordförande så hade inte heller han en aning om Riksförbundets yttrande.
     Kan undra om någon mer än handläggaren och Riksförbundsordföranden Bo Dockered kände till detta remissyttrande från LRF? Hoppas att sanningen en dag skall göra oss fria.

     Nedmonteringen av svenskt jordbruk har precis som dessa Chemtrailsbesprutningarna från
     oidentifierade flygplan behandlats med största möjliga tystnad. De som talar och skriver om EU:s jordbruksstatistik i Sverige blir kallade konspirationsteoretiker Trots att denna statistik har mörkats i svensk massmedia och förnekas av LRF och allehanda andra organisationer korporativistiska organisationer så har statistiken funnits tillgänglig i Finland med svensk text sedan vi blev medlemmar i EU 1995.

     • Mo says:

      Sten-Arne, tack för din informativa sammanfattning. Så -92 var det stora svekets år, landsförräderiet under statsminister och bilderbergaren Carl Bildts ledning. Det tycks vara mycket som hände under denna period efter Soros valutakrig mot Sverige. Tänk att politiker har så svårt att förstå att mat är det allra mest grundläggande för människans överlevnad, har man glömt vad som hände Sverige efter svältåren under 1800 talet när en stor del av vår befolkning tvingades till Amerika. Sverige är utsålt och nedmonteras sakta men säkert. Jämför med Finland, trots nedbrytande krigsskadestånd står landet emot globalisterna och deras framtid kommer att gynnas av österns soluppgång.
      Så svenskt jordbruk har 4%kostnadstäckning ! hur har man hamnat där ? Är det skuldsättningen ? Ja nog kommer vi att tvingas sälja ut vårt land och ingen vet vad som följer i landgrabbingens spår. Kanske de skånska arealerna blir marijuana fält ? i alla fall vill inte Medborgerlig samling ge klart besked angående eventuellt motstånd mot den nya drogliberalismens antåg. Det tycks även finnas intressanta metaller att utvinna på sina håll.

      http://www.kristianstadsbladet.se/simrishamn/besked-ja-till-sokning-efter-metaller-pa-osterlen/

      http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/uppslfinl/krigsska.htm

   • Fiskargubben says:

    Tanken var att fångarna i lägren skulle få soldatransoner, men jag litar inte helt på den uppgiften. Det blev riktigt illa när Tysklands vägar bombades och fångarna inte fick tillräckligt med mat som inte levererades, sägs det. Det här kan jag inte, men jag kan berätta vad andra har sagt. Jag har aldrig orkat studera vad som hände. Det skulle kanske ta mig 20 år att lista ut och många resor till arkiv i olika länder. Historikerna får göra jobbet, om de nu är ärliga.

    Stalin var grym när han snabbt industrialiserade Ussr, men om han inte hade gjort det så hade kriget förlorats. Vita havskanalen höggs fram med handkraft och få fångar levde längre än ett år. I skogsarbetarlägren väntades fångarna göra 16 kubik om dagen, annars fick de inte äta. En dödsdom. Jag tror inte att Stalin dog en naturlig död. Beria misstänks och han hade säkert utländska kontakter. Det hade också Andropov när Kgb intresserade sig för Gorby.

    Det är bra att sanningen om Holodomor kommer fram. Det svenska folket har missletts i många år på flera fronter och nazisterna i Kiev behöver mothugg. En annan bloggare framhåller att statsministern stödjer Europas enda nazistiska regim. Ett folk, ett parti, så att säga.

 5. Eltervåg says:

  Vi är in en svår sits.
  Jag är övertygad om att chemtrails hotar allt liv. Tyvärr verkar unga tro att det är naturliga kondensstrimmor, SMHI och wikipedia påstår ju detta.

  Martin Armstrong sade; Politiker tar aldrig itu med problem som är ifärd med att utvecklas. De väntar tills katastrofen är ett faktum, och då bildas ett utskott som utreder vad som hände.

  https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/the-solution-3/

  Även i England är det straffbart att vara visselblåsare.
  Hur kan vi ens lita på politiker som vägrar tala med nyvalda partier? Förra valet röstade jag inte. Det misstaget ska jag inte upprepa denna gången!

 6. Lillian says:

  Mitt i prick, Peter!!!!

 7. Ryssland var under tsarens tid en lysande framgång för folket, sånt gillade inte rockefellers. Irak var en lysande framgång för folket, sånt gillade inte rockefellers, Libyen var en lysande framgång för folket, sånt gillade inte rockefellers, Iran är en lysande framgång för folket, sånt gillar inte rockefellers. Ryssland i sitt nuvarande skick är en lysande framtid för folket, sånt gillar inte rockefellers….Dom flesta vet var problemet är

 8. Mjölner says:

  Under 1900-talet och framförallt efter andra världskriget har USA varit helt dominerande i världen, ekonomiskt, kulturellt och militärt.
  http://friasidor.is/vilken-maktsfar-ar-ett-hot-mot-varldsfreden/

 9. Sture says:

  Steven Greer är akutläkare i Virgina, USA. Han har under 25 år intresserat sig för vad som ligger i ryktena om UFO och har grundat ”The Disclosure Project and the Center of Study of extraterrestrial intelligence and the Orion Project”, vilket man kan finna på hans hemsida: Sirius Disclosure.com. Organisationen består av frivilliga och mentorer från the National Security State. USAs President känner inte till vad han känner till. I tre delar på tillsammans 4 timmar redogör Steven Greer för detta sprängstoff.
  För att det skall vara lättare att följa för dem som inte regelbundet tittar på amerikanska nyhetskanaler har jag gjort en sammanfattning som inte innehåller något annat än det som denna första del berättar om. Men sammanfattningen kan vara bra att ha när YouTube bestämmer sig för att censurera bort Steven Greers alla öppna föreläsningar och påstå att videon aldrig funnits (som de gör ibland).

  Dr. Steven Greer berättar att det finns två regeringar:
  1. Thomas Jeffersons ”we the people” och
  2. ett ”monster” som utvecklats sedan Andra Världskriget och som bör hållas i koppel eller helst fasas ut: ”The Deep National Security State” som driver för alla helt okända projekt.

  Regeringstjänstemän kan ha hört talas om TSS CI (=Top Secret Special Compartmented Intelligence), Dessa hemliga projekt har inte vägletts av presidenten eller kongressen på tillbörligt sätt sedan 1956. Man måste förstå hur detta utvecklades och varför. Det utvecklades som en konsekvens av den oerhörda sekretessen kring UFOs vilket går ända tillbaka till 1945.
  ”Foo Fighters” var okända objekt som flög runt omkring USAs flygplan under Andra Världskriget. Ibland var dessa materialiserade, men ibland bara skrämmande energifält som kunde passera rakt igenom flygplanen. Detta bekymrade de allierade styrkorna, och presidenten utsåg general Jimmy Doolittle för att reda ut detta. [Denna uppgift fick Greer från ett syskonbarn till Doolittle som Greer kände och var nära vän till, dr. John Altschuler, som var hematologisk onkolog i Denver]. Enligt Doolittle hade de okända föremålen en lysande korona runt omkring sig, som kunde bryta det elektromagnetiska fältet och påverka gravitationen runt ett flygplan samt planets orienteringsförmåga och kompassystem.

  Britter och amerikaner trodde att detta var ett hemligt nazi-vapen, medan nazisterna trodde motsatt. Doolittle rapporterade till Roosevelt att det rörde sig om ”interplanetära fordon”. Greer tror att dessa okända individer blivit mycket bekymrade över jordens utveckling.
  Roosevelt samlade ihop en grupp, Oppenheimers, folk som arbetade med Manhattan projektet, dr. Vannevar Bush (ej släkt med presidenterna). När första atombomben släpptes flög UFO regelbundet över ”White Sands Missile Range” och Alamo Gordo i New Mexico. Före dessa händelser hade president och kongress kontroll över vad som hände här. Detta ändrades 1956. I Roswell, New Mexico fanns den enda bombskvadron, nr. 509, som hade atombomber. 1947 hade man iakttagit 3 flygande tefat där som övervakade just denna bombskvadron. Plötsligt slogs ett påstått radarsystem på.
  Greer ber oss att läsa ett dokument från 1950 ställt till Edgar G. Hoover där det berättas om 3 flygande tefat återfunna i New Mexico, 15-17 meter i diameter med 3 döda kroppar av mänsklig form, men endast c:a 90 cm långa. Man påstår att radarsystemet där har påverkat tefatens kontrollmekanismer, vilket Greer tycker låter barnsligt. Vad som hände var istället att radarkupolerna hade ett longitudinellt elektromagnetiskt skalärt vapen. Det var en tidig Star Wars träff och när de slog på detta system så kolliderade åtminstone två av tefaten och ett föll ner nordväst om Roswell. det andra var mindre skadat och störtade i Socorro, New Mexico, och det var ur detta man fick ut kropparna. Ögonvittnen har berättat att man också sett ett skriftspråk som starkt påminde om egyptiska hieroglyfer men inte exakt desamma.
  Dokumenten kring detta är mera hemligstämplade än de kring atombomben. Men Kanadas regering samlade en grupp som studerade vad amerikanarna höll på med – och det handlade om utomjordingar och utgick från resterna av de olika krascherna och de longitudinella ”skalära” elektromagnetiska system som Tesla och andra arbetat med under början av 1900-talet:
  Vi vet att ljuset är både en våg- och partikelrörelse. ”Scalar” (=fjäll ?) system har ingen vågrörelse utan går rakt fram, det är en punkt med hastigheter som är multiplar av ljushastigheten (flottans forskningslaboratorium i Washington har gjort kommunikationssystem som grundar sig på post- ”scalar” system). Fysiker känner inte till detta eftersom det är hemligstämplat sedan mitten 1940-talet men Greer vill nu lära ut detta på MIT eller Caltech.

  All denna kunskap om energisystemen är förödande om det hamnar i fel händer – vilket den gjort.
  Greer gav mängder av dokument om UFOs till dåvarande CIA-chefen (ett från 1953) skrivet av dåvarande CIA-chefen till chefen för det ”Psykologiska Strategy Board”. Avsikten var att skapa en ”false flag” operation som täckmantel för hemlig rymdforskning. Man skapar alltså falska UFO-händelser som härrörde från Northrop (Greers uncle arbetade i detta företag). Varför ? Om denna forskning kom till allmän kännedom skulle den göra slut på olja-, gas- och kolindustrin. De använder zero-point energy och gravitationskontroll.
  Richard Foix (mycket senior forskare vid Flottans Forskningslab) berättade att man redan på 1950-talet kunde kontrollera gravitationen. Om massan blir noll (av elektromagnetismen) så kan hastigheten stiga till oändligheten. Även ett stort föremål som man gör opåverkad av gravitation kan då färdas oändligt fort. Detta började man experimentera med redan på 1920-talet (T. Townsend Brown använde kristaller och höga spänningar så att föremål som utsattes för detta började levitera.) Marcel Vogel, chefsingenjör hos IBM gjorde samma sak på 1960-70-talet (en av medlemmarna i Disclosure project arbetade med honom). Man kan med detta accelerera stora farkoster upp till miljoner mil/timma och dessa kan göra en skarp sväng utan man utsätts för några gravitationskrafter. Detta var Hitlers hemliga vapen. Han hade inte kommit lika långt med atombomben som USA men hade nästan fulländat gravitationskontrollen. OSS (Office of Special Services) föregångare till CIA, Operation Paperclip, uteslöt dessa kunniga personer från Nürnberg-rättegångarna t. ex. Werner von Braun, Hermann Oberth, och tog dem till USA för att bli ryggraden i USAs rymdprogram.
  Man blandade denna kunskap med T. Townsend Browns experiment och detta blev the Rand Corporation. När man sedan undersökte de störtade UFOs så visste man redan väldigt mycket tack vare Nikola Tesla, 1900-talets absolut största geni som totalt överglänser Einsteins mycket små bidrag till mänskligheten.
  När Nikola Tesla dog bröt sig FBI in och lade beslag på alla Tesla hemliga dokument (Greer fått detta via ett dokument från Försvarsdepartementet som kräver att FBI överlämnar Teslas dokument till dem.)

  Men för att utveckla dessa farkoster och hastigheter saknade man vissa saker, t.ex. integrerade kretsar, fiberoptik, olika material som man senare utvecklade efter undersökningar av dessa kraschade UFOs. Mellan 1945-54 utnyttjas nazisternas rymd-”brainpower” för att lösa frågan hur dessa interstellära individer kommit hit. Nu behöver man inte längre en interkontinental missil som färdas några tusen kilometer/tim när man kan skicka signaler från den ena kontinenten till den andra snabbare än blixten, eller från den ena till den andra planeten. Nu börjar vi förstå dettas betydelse för ”National Security”. Sekretessen är enorm.

  • Sture says:

   !956 ville president Dwight Eisenhower veta – men fick inte veta och blev vid sin död väldigt bitter. Nelson Rockefeller, medlem i det militär-industriella komplexet och den framväxande ”deep national security state” ledde 1956 ”The Rockefeller Commission” som omorganiserade Pentagon, Försvarsdepartementet och CIA till en hel soppa av hemliga grupper,, en labyrint omöjlig att penetrera. Från CIA:s bildande i slutet av 1940-talet hade det funnits en viss översikt för presidenten och kongressmedlemmar men i och med Rockefeller-kommissionen 1956 blev det helt omöjligt för både president och kongress att få veta någonting om vad som pågick.
   CIAs allra första chef menade att sekretessen kring UFOs är ett hot mot den nationella säkerheten hela USA och att dessa neo-fascister tagit över hela CIA, rymdforskningen och de stora företagen. Även han, liksom Eisenhower hade knuffats åt sidan.
   Mellan 1947-56 blev CIA medvetet övertaget av den korporativa staten, företag som arbetade med hemliga specialprojekt, som är ”off radar” och där sponsringen inte är officiell. Från 1956 blev dessa projekt helt utom räckhåll för president, kongress och t. o.m. CIA-chefer och utrikesministrar och folk i dessa departement.
   John Kennedy var väldigt intresserad av dessa frågor och var kortfattat informerad. Lawrence Rockefeller var med på Greers första möten med sin grupp. Ironiskt nog var Laurence Rockefeller (bror till Nelson) en ”white hat” som ville få slut på hemlighetsmakeriet och han sponsrade Greers Asilomar Monterey mötei vilket KGB och CIA astronauter möttes 1995.
   Greer träffar på detta möte en överstelöjtnant som var med John Kennedy på Air Force One till Berlin inför hans berömda tal där i juni 1963. I samtalet med Kennedy kommer överstelöjtnanten in på UFOs av vilka man iakttagit tusentals varvid Kennedy anmärker att han fått en kort ”briefing” men att han inte kontrollerar detta och att han inte förstår varför – och börjar sedan att gråta.
   Sedan visar Greer upp Marilyn Monroe-dokumentet 3 augusti 1962 (hennes dödsdom), signerat av James Jesus Angleton III. Dessa är avlyssnade samtal mellan Marilyn, justitieminister Robert Kennedy någon Rothberg, som var konsthandlare i New York. Hon hittades död två dagar senare den 5 augusti 1962. Hon hade uttryckt att hon i en presskonferens skulle avslöja allt som president Kennedy hade anförtrott henne om dessa hemliga projekt.
   Hur fick Greer tag i detta hemligstämplade dokument – via en person som hjälpte till att grunda NSA. Greer fick klara indikationer på att detta dokument var helt autentiskt. John Kennedy blev mycket upprörd över att Marilyn mördades av CIA operatives och började tala mera öppet om dessa hemliga krafter som han avsåg att dra fram i ljuset (han höll ett mycket berömt tal om just detta på ett amerikanskt universitet bara veckor innan han mördades, min anm.). Greer berätta också att f.d. CIA-chefen John Foster Dulles knuffades ut genom ett fönster och mördades.
   Greer berättar sedan hur dessa illegala, kriminella, icke-konstitutionella projekt fungerar. Om man så mycket som knystar om detta till någon överordnad, t. ex. presidenten, kongressen, CIA-chefen eller en 5-stjärnig general så kan man betrakta sig som DÖD. Det finns en kula som är avsedd för den som pratar bredvid mun och den som skall leverera kulan är också utsedd. Det är så det fungerar.
   Ingen president sedan Eisenhower har vetat någonting, de flesta CIA-chefer har inte fått veta någonting.

   Richard Helmes (CIA-chef 1966-73) visste, Woolsey (1993-95) visste inte osv. Nixon hade tänkt att avslöja detta. Men så hände Watergate – så lämpligt. Nixons CIA-chef (1973-76) hette William Colby, som var medlem av ”Magic” (majority intelligence community). Med tiden blev Colby mycket upprörd över vad som hände med USA. Han beslöt sig för att hoppa av – som ensam varg. Bill Colby sökte kontakt med Greer via en vän, en överste, som var medlem i ”Magic”. William Colby ville bryta hemlighetsmakeriet kring den moderna energiteknologin (inte om UFOs) och ville förse Greers grupp med pengar för att Greers grupp skull kunna offentliggöra allt detta positiva för mänskligheten vilket samtdigt skulle göra göra slut på oljeindustrin, den globala uppvärmningen, fattigdomen etc, etc. Översten ville dock inte berätta vem han arbetade för (dvs. Colby) utan ville ha ett hemligt möte. Greer tyckte det var säkrare med ett öppet möte där han dock kunde garantera Colbys säkerhet. Strax därefter hittades William Colbys lik flytande i Potomac floden, lönnmördad men det skulle se ut som en olyckshändelse.

   • petergrafstrm says:

    Sture, lita inte på Greer. Det vimlar av psyop-agenter i Usa. Inget av det han påstår är trovärdigt. Men Usa har intresse av att minska tillgången till effektiv energi tex kärnkraft. För att motverka den kritiken understöds falska rykten om ickeexisterande energikällor så att folk ska avledas från att imperiet vill undanhålla andra länder tillgång till kärnkraft och debatten ist handlar om fantasifoster. Seriösa fysiker orkar inte bemöta sånt ovetenskapligt nonsens men Greer’s påstående om att dom inte känner till det är förstås sant i viss mån eftersom det inte är värt att spilla tid på och dom därför snabbt skippar sån info. Fö var det Edward Bulwer Lytton som under 1800-talet inspirerade till myter av besläktat slag vilket tjänade som kultisk bakgrund till nazismen. Det är en gammal insikt från Romarriket att myter är användbara för att forma sinnena.

    • Sture says:

     @ petergrafstrm,
     jag har ganska välutvecklat sinne för vem jag skall lita på och detta sinne har bara svikit mig en enda gång. Och det tog inte heller särskilt lång tid innan jag insett mitt misstag. Och jag litar mycket mera på Steven Greer än jag litar på dig. Försök ge mig några viktiga skäl till varför jag skall lita mera på dig än på Steven Greer så skall jag fundera över det.

    • Sture says:

     @ petergrafstrm,
     ett litet tillägg: Det är inte så att jag misstror din hederlighet eller uppriktiga vilja att bidra till en bra debatt. Och jag får be om ursäkt om jag förlett några läsare att tro detta. Men jag misstror din förmåga att kunna avgöra vem jag skall lita på och undanber mig alla sådana råd och vill avgöra detta själv.
     Det är ju inte första gången du i en debatt vidlyftigt och förmätet slänger ur dig att den och den inte är att lita på. På vilka grunder då? Inga alls, som jag ser det.

     • peterkrabbe says:

      Sture, jag publicerar inte längre Peter Grafströms kommentarer. De väller in och har som enda syfte att störa och trasa sönder en bra debatt. PG förnekar att han har en agenda eller kopplingar till dem som har det, men hans debatteknik tyder på motsatsen. Jag är innerligt trött på detta och kan bara se PG som ett troll med negativa avsikter. Till PG vill jag säga att det finns ingen rättighet att få skriva på min blogg. Den skall vara positiv, informativ och stimulerande att ta del av. Detta bidrar du inte till, så därför tackar jag för din medverkan hittills, men den kommer inte att fortsätta. Du får ingen replik på detta.

   • Loa says:

    Du menar Allen Dulles?

  • Fiskargubben says:

   Sture, jag vet inte allt, men jag tog en titt på Ufos för några år sen och kom till slutsatsen att de kommer från jorden. Denna slutsats stöds på sätt och vis av Swedenborg. Han säger att få planeter har avancerad teknik och visade glatt upp bokpressen i den andliga världen. Den som läser Jordarne i universum får veta mer.

   Schauberger tog fram ett flygande märkligt föremål och bråkade också med Hitler på ett typiskt centraleuropeiskt sätt. Han stormade ut från mötet. Amerikanarna lurade honom på uppfinningen och han dog snart sorgsen.

   I Tyskland finns det bilder på Ufos från 20talet och där ser man också Rudolf Hess.
   Enligt tidiga svenska norrländska rapporter talade besökarna tyska.

   Greer har hintat om saken.

   Hur är det med planeter i andra solsystem? Jag vet inte, men hoppas få veta. När vi går över floden får vi ställa många frågor (förbered er). Folk behöver vakna och fatta det uppenbara.

   ”När du går över floden”- Ingela Wahlgren Rune Lindqvist

   • Sture says:

    @ Fiskargubben,
    min avsikt med denna video var inte så mycket UFO som att blottlägga de hemliga projekten med ny elektromagnetisk teknik som passar ganska väl in i chemtrails-teknologin.
    Jag vet genom andra berättelser att Nikola Tesla kunde ta ut gratis elektricitet ur luften och körde en bil ett helt år på detta. Så jag är väldigt optimistisk om mänsklighetens energiförsörjning och är inte ett dyft orolig för ”överbefolkning” på jorden.

    Jesus beskriver i Lorbermanuskripten att det finns liv i hela universum och att vissa individer faktiskt kommer från andra delar av universum av och till (i fosterlivet).
    Men Jesus påpekar också att jorden är den viktigaste planeten när det gäller mänsklighetens utveckling. Frågan är om mänskligheten behöver hjälp från andra planeter. Jag tror inte det och förstår egentligen inte hur de i så fall kan ta sig hit. Men om det finns en hastighet som är multiplar av ljushastigheten eller t. o. m. oändligt hög så skulle ju detta kunna förklara hur något universellt medvetande samtidigt kan ha total överblick över hela universum, in i minsta detalj.

    Detta kommer att ge sig.
    Howard Storm, konstprofessorn som hade en Nära Döden Upplevelse har berättat om det framtida livet på jorden – då skapar man fram allt man behöver genom att tänka fram det. Precis som i himlen. ”Ske din vilja såsom i himlen, så ock på jorden”. Detta är det nya. Jordens yta skall omvandlas till ett Paradis och underjorden skall bli till ett Helvete. Där har de ju byggt upp hela städer och underjordiska transportvägar över hela USA.

    • peterkrabbe says:

     Sture, det här är ett enormt stort ämne, men jag har ingenting emot att vi utvecklar det här på bloggen. Det är samtidigt ett där tvivlarna älskar att- ofta helt utan substans – roa sig med att förlöjliga den som har en djärvare approach till frågan. Kanske är man rädda för en verklighet som man inte kan förstå eller påverka. Ändå lever vi redan i en sådan verklighet.
     Den som gjort egna fysiska observationer har ett bättre utgångsläge i diskussionen. Vid två tillfällen har jag själv haft den möjligheten. Den ena observationen gjorde jag från ett flygplan på väg över ett molnigt Schweiz. Vi flög på c:a 10.000 meters höjd, ovan molntäcket, när ett föremål dök upp vertikalt ur molnen, för att därefter tvärt ändra till horisontell riktning och försvinna med blixtens hastighet åt motsatt håll. Tyvärr gick det så snabbt att det var omöjligt att utskilja detaljer, men det var garanterat varken flygplan, missil eller annan mänsklig teknik.
     En bättre observation hade jag i Frankrike, där fyra ovala föremål i tät ruter ess-formation i hög hastighet passerade genom en dalgång på låg höjd, för att snabbt försvinna bakom en närliggande bergskedja. Dessa kunde jag se på 300 meters avstånd utan visuella hinder. Här har jag gott om jämförelsematerial, eftersom en bilväg på sluttningen strax intill genom de bilar som ibland passerar där ger mig skalan, två bilar=10 meter. Franska flygvapnet gör ibland övningsflygningar med sina jaktplan i samma dalgång – samma storlek, med halva hastigheten och en öronbedövande ljudnivå. De fyra föremålen passerade ljudlöst och med en inbördes precision som var ofattbar relativt hastigheten.
     När man ser något sådant tappar man bokstavligen hakan, det tar en stund innan man förstår att det var verklighet – jösses, vad hände egentligen? Man glömmer det heller aldrig, utan är hänvisad till livslångt grubbel. Så visst finns det UFO, det kan jag garantera. Gemensamt med Roswells UFOn är att det ligger en fransk flygbas bakom bergen, varifrån man för övrigt skickar upp chemtrailssprayande militärflyg och gör annan vädermanipulering. Om mina vänner Aliens håller ett öga på deras aktiviteter är jag enbart tacksam….

    • Fiskargubben says:

     Sture, Lorber har rätt. Jorden är viktigast för att Herren kom till oss. Han behövde bara komma till den materiella världen en enda gång. Det är vår uppgift att sprida Hans budskap i universum, säger Swedenborg, men jag vet inte hur det ska gå till.

     Det finns mänskligt liv överallt, men kanske inte högt utvecklade civilisationer.

  • Snuttefilt says:

   Har följt Steven Greer i mer än ett år nu och skulle bara hälften av det han säger vara sant så står vi inför en helt ny värld.

 10. När våra politiker sålt ut oss för att berika sig själva borde det leda till straff men alla handlingar är strikt hemligstämplade i en s.k demokrati. Där USAs nationella intressen går före våra egna pga Carl Bildt, Göran Persson och lille Fredrik Reinfeldt. Tänk på det när du röstar eller väljer att inte rösta alls.

 11. Sten-Arne Persson says:

  Tack Peter för alla Dina insiktsfulla blogginlägg. Men även solen har fläckar. Du liksom jag har fnyst åt det här med chemtrails och vädermanipulation. Jag kom i kontakt med det redan i början på 60-talet när jag gick på lantmannaskolan och hörde talas om att någon i USA hade försökt få det att regna på sin potatisodling genom att sprida silverjodid över molnen men misslyckats, med detta, och hamnat i rättstvist eftersom regnet hamnat på grannens torra hö i stället.
  För c:a tio år sedan beklagade sig Bengt Larsson i Skåne över att de knappast såg solen på somrarna längre för att flygplan spred ut något i luften. Trots att jag tänkte på det där med silverjodiden så tänkte jag att det kan ju inte vara möjligt. Då borde ju Miljöpartiet ha skrikit högt för länge sedan? Och vem skulle kunna finansiera galenskaperna? Meteorologerna i radio och TV hade inte heller reagerat. SOM-institutets rapport hade inte heller kommit som visade att 52 procent av de anställda på Sveriges Radio och TV sympatiserade med Miljöpartiet, 18 procent med Vänsterpartiet och 13 procent med Socialdemokraterna = 83 procent rödgröna röran. Men Bengt Larssons upprepade klagan gjorde till sist att även jag lyfte blicken mot himlen i Mellansverige och började förstå att det var något som ändrats på himlavalvet sedan barndomens somrar.
  Vi är många som idag är medvetna om vad som pågår över våra huvuden. Tack vare Dig Peter som bett om ursäkt för att du inte insett vad som pågick och därefter informerat dig och avslöjat verkligheten bakom Chemtrails. Du har för dina läsare både visat Din strävan och förmåga att söka sanningen och din prestigelöshet när du ber om ursäkt när Du upptäcker att Du har haft fel för Dig. Du ger Dig sedan omedelbart i kast med att sprida dina nya rön med än större trovärdighet. Prestigen är sanningens fiende nummer ett. Den som varken ser framåt eller bakåt får se upp!
  Bifogar en länk som beskriver vad som händer ovan för våra huvuden.

  Det finns även en intressant tidskrift som heter DSM och ges ut av Jan Gillberg för de som inte känner till den så är den av god kvalitet och uppbär således inte något presstöd. En av hans medhjälpare Pia Hellertz har givit ut boken ”Att leka Gud” om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning. 222 sidor varav 21 sidor litteraturhänvisningar för den vetgirige. Kan beställas hos DeSaMek Publishing AB, Box 99, 563 22 Gränna. http://www.dsm.nu-jg@dsm.nu

  • maria says:

   Hej Sten-Arne Persson,

   Ungefär halvvägs in i videon nämns en ‘reflektionsmatta’ i form av nanopartiklar skapad för ev. bättre täckning av mobiler etc.
   Frågan om chemtrails av klimatskäl behövs för att reflektera ‘bort’ solens strålar från jorden uppkommer titt som tätt.
   Men tänk om det snarare kommer att handla om att reflektera något ‘från’ jorden? T.ex ett hologram? 11e september var möjligen ett test av ett hologram. Förutom alla andra märkligheter kring den händelsen så väcker inte minst frånvaron av flygplansdelar sådana frågor.

   Alla religioner (utom den som förstår vad Bibeln verkligen talar om) väntar på en ‘frälsare’ som skall komma ned från himlen, även de s.k ateisterna som tror på UFO, ‘högre’ intelligenser på andra planeter osv. Hörde t.ex nyligen en intervju med Richard Dawkins där han säger att han inte tror på en Gud men däremot tror att en högre civilisation från en annan planet kan ha skapat människan (vem han tror skapade den civilisationen framgår inte) men det visar att även så kallade ateister har en tro på någon högre makt, och då gärna en utomjordisk. Hollywood har gjort ett gott jobb med den mänskliga hjärnan för att bana väg för ändetidens ultimata förvillelse och människorna i sin tur har villigt gjort ett gott jobb med att anpassa sin hjärna för att ta emot och underkasta sig densamma. Människan älskar fiction och games och får i slutänden bara det hon själv skapat. En enkel universell regel – vad man sår få man skörda. En frälsare från ‘ovan’ skulle alltså lätt kunna manipulera både religiösa och ‘ateister’.

   Det är därför inte otroligt att det är en ‘bakgrund’ som byggs upp i atmosfären. Inte för att reflektera ‘bort’ solstrålar för klimatets skull utan för att kunna reflektera ett framtida hologram som kommer att vara så verklighetstroget att bara de som inte är helt överlåtna till Jesus kommer att låta sig bedragas (observera att jag säger ‘låta sig’ bedragas för ingen kan bedragas om det inte finns något inom en själv som attraheras av lögner)
   Varför skulle hela himlen sprayas för ‘militära kommunikativa’ skäl när vi vet att NWO:s mål är fullständig kontroll över människan hjärna individuellt och kollektivt.

   Men säger inte Bibeln också att Jesus/människans frälsare skall komma tillbaka från himlen?
   Nej, till skillnad från ALLA andra religioner (och alla olika trosinriktningar ) säger Bibeln att han kommer:
   1. INTE att vara synlig på det sätt att man kan säga ‘där är han’ och det beror på att kunna se honom:
   2. han kommer tillbaka ‘i molnen/skyarna’ men dessa moln eller skyar avse enligt grekiska grundordet inte ‘vädermoln’ utan andliga moln. Han uppstår därför inuti de troende som håller Hans bud och är 24/7/365 ledda av Guds (inte av sin egen) ande.
   3. Därför är det ingen idé att titta upp på himlen.

   ”Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man kunna säga: ‘Se här är det’, eller: ‘Där är det.’ Ty se, Guds rike är invärtes i eder. Luk.17:20-21
   ”varför stån I (ändå) och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen ‘på samma sätt’ som I haven sett honom fara upp till himmelen. Apg. 1:11

   Hur for han upp till himlen? Han ‘for upp’ genom att korsfästa sin egen vilja för att göra Faderns vilja. Alltså kommer Han tillbaka på samma vis, i den som korsfäster sin egen vilja/dör ifrån sitt själv för att endast göra Faderns vilja

   (Himlen/Skyarna på hebreiska är inte den synliga himlen utan betyder de som hör Gud)

   • peterkrabbe says:

    Maria, av dina kommentarer att döma vore det kanske en bra idé att skriva en ny Bibel i klartext istället för kodspråk. Vill man inte att de kristna skall kunna förstå sin bibel utan att behöva förlita sig till avancerade analyser, ord för ord?
    Vad gäller NWO är den långtifrån genomförd än, det lär sannolikt ta lång tid innan Ryssland och Kina ger upp. Därför är världen idag militariserad och fylld av hotande missiler och robotsystem som behöver styrsystem för att kunna fungera. Därför sprayas elektromagnetiskt ledande skikt i atmosfären. Samma skikt kommer till användning för framtida mind control.
    Att vara klarsynt och observant vad gäller UFO utesluter inte en kristen tro. Fråga Sture! Det är ju ingen som tror att Jesus återvänder i ett flygande tefat. Ateism och UFO-forskning är ingen given kombination. Tvärtom finns det väl ingenstans där tron på immateriella ting är så stor som i våra religioner. Det handlar snarare om viljan att utforska vår omgivning och den värld vi lever i. Den är i allra högsta grad legitim, oavsett vilken gudstro man har. Att basera allt sitt tänkande på en helig skrift som ingen tycks begripa känns inte särskilt produktivt.

    • maria says:

     Hej Peter,
     Det kanske inte framgick i inlägget att jag skrev att ‘skiktet’ kommer att användas för mind control, eller snarare kommer att användas som en direkt konsekvens av den pågående mind control som redan pågår och som folk redan låter sig kontrolleras av.

     Man har gjort undersökningar om hur ‘tron’ har utvecklats under , jag har för mig det var under minst 40-60års period. Från att inte ha trott på något annat än Bibeln och inget annat (det var då folk fokuserade på den och deras hjärnors synapser inte byggde oreparerbara ‘tankebanor’ av filmer, fantasier, fiction o games osv och de därför kunde se och förstå vad det stod i den och också göra vetenskapliga framsteg tack vare kunskap från den) så har det utvecklats till att folk numera tror på ‘allt’.
     Allt från att tro på anden i glaset till tomtar och troll, att döda går igen, till aliens och till att det betyder ‘otur att gå på A-brunnar’ m.m m.m. Vidskepligheten och tron ‘på allt möjligt’ har alltså ökat dramatiskt i samma takt som allt övrigt inklusive den mentala hälsan går utför (och demens och andra hjärnsjukdomar ökar) med rasande fart. Det är ingen slump att det massproduceras fiction som t.ex ET och liknande . Vår hjärna har inte ett specifikt ‘sannings center’ som kan urskilja vad som är sant och falskt utan av det vi tar in kopplas synapser ihop som bygger upp tankebanor till en blandning av sant och falskt.

     Att förstå vad Bibeln verkligen säger (vilket kräver 100% fokus på den) hjälper alla som ‘har öron’ att överkomma och stå emot det som kommer att komma över världen.

     m.v.h. maria

    • Morten Wethe says:

     Det er skrevet en ny bibel i klartekst i stedet for i lignelser. Den er skrevet av en dansk mystiker, Martinus(1890-1981). Han har tatt seg den frihet (frekkhet) og kalt verket sitt det Tredie Testamente, og hevder dette verket på 7 bind representerer talsmannen den hellige ånd som Kristus bebudet skulle komme. Jeg har lest hele verket, og det er svært klargjørende, logisk og troverdig. Anbefales.

   • Fiskargubben says:

    Maria, du fortsätter att förvåna mig. Jag trodde att jag tillhörde en mycket liten skara och så dyker du också upp. Sture kom också hit och vi samlas inte av en slump. Tack för det grekiska grundordet. Jag anade betydelsen, men jag kan ju inte grekiska. Projektioner har misstänkts flera gånger bl.a. i Egypten. Amerikanarna skröt en gång om att de kunde sända Allahs röst till somaliska pirater. Ett annat test ägde rum i New York.

    Peter Krabbe, Ordet är svårt att förstå och det är meningen. Så skyddas de som inte vill tro och inte vill veta. Det vore mycket värre om de förstod och sade NEJ. Ordet börjar öppna sig när man försöker lyda och hittar nycklarna. Studierna tar aldrig slut och räcker hela evigheten, det vittnar Swedenborg om.

    En sak till, Peter. Jag tror jag vet vilken fransk bas du talar om. Jag och en kompis hyrde mopeder i Provence en sommar och åkte runt. Vi bodde i tält och levde billigt, vi studenter. Lavendelfälten var fantastiska och där räddades skolfranskan.

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     du skriver till Peter Krabbe: ”Ordet är svårt att förstå och det är meningen.” Sant.
     I bok 14 kapitel 72 förklarar Jesus i ett stycke om profeten Daniel varför det förhåller sig just så. De mest relevanta delarna är styckena 8-12 men de som vill läsa hela kapitlet kan läsa det på Jakob Lorber sidan: Således:

     72. Herren förklarar historien om Daniel

     [8] Nu sade Petrus: ”Men Herre, om vi vid ett annat tillfälle kommer att vara helt ensamma igen, kan Ni ge oss några tips om det! Ty nu säger jag till mig själv: Profeterna, nämligen de fyra stora, har skrivit ner en hel del, precis som Moses, Elias, David och Salomon, men för vem? Med undantag för oss, har ingen skriftlärd förstått dem ordentligt hur klok han än är. Och också vi förstår mycket lite av dem. Och de som kommer efter oss kommer säkert inte att bli så mycket klokare. Och ändå är dessa böcker skrivna för mänskligheten och inte för några andra varelser. Vilken nytta har folket av dem om de aldrig kommer att förstå dem? ”
     [9] Jag sade: ”O, där misstar Ni Er grovt! Om den inre andliga visdomen i dessa böcker skulle ha skrivits så att varje sinne i naturen skulle förstå dem vid första anblicken, så skulle människor snart lägga dem åt sidan och inte ens titta på dem längre. Vilken nytta skulle de då ha av dem?
     [10] Men böckerna som sådana rymmer omfattande andlighet från det enklast skapade till det djupaste himmelskt gudomliga och kan därför aldrig helt förstås av något sinne i den materiella världen, utan endast av människans rena, fullt utvecklade översinnliga ande.
     [11] Själva den bristande förståelsen av sådana skrifter uppväcker det andliga i människan och påvisar för honom vad och hur mycket han fortfarande saknar för att fullända sitt liv. Han kommer därför att ofta ta sådana skrifter i sina händer och fundera på dem, varvid det ena eller det andra då och då kommer att framstå klarare för honom. Om han sålunda genom sin möda och sin nit skulle finna lite andlig upplysning, kommer han att anstränga sig mer och mer i sina studier av de inre, andliga sanningarna och kommer på så sätt att förvärva mer och mer upplysning och också uppnå en närmare förbindelse till sin inre, översinnliga ande. Och han kommer då också att kunna förse sin medmänniska med ett klarare ljus vilket kommer att vara mycket fördelaktigt för dem.
     [12] Men detta skulle aldrig ske, om dessa skrifter skulle ha delgivits rent bokstavligt; och om det skulle ha delgivits på det sättet, så skulle inte något andligt och himmelskt-andligt ha kunnat bli inneslutit i de ord som jag ganska ofta redan visat er.

     • Fiskargubben says:

      Där två eller tre är församlade, där är Herren mitt ibland dem, står det ungefär i Ordet. Tack, Sture, det där lärde jag mig helt nyligen och du och Lorber, bekräftar. Resan är mycket intensiv just nu för flera av oss. Det är som när man åker tåg och ser det ena nya landskapet efter det andra. Ett gryningstecken. Nu är det bråttom med att vittna, ty en skörd är på ingång. Såningsmännen har sänts ut och vi ska be om många sådana, enligt Ordet.

      Just nu tänker jag mycket på antikrist och tankarna kommer ofta när jag är på väg att vakna. Den personen behöver identifieras, om det är en person och inte bara guldets välde. Talar Lorber om honom?

      Lorber hörde rösten i hjärttrakten och skrev på diktamen. Den nåden har inte jag, men jag får lära nytt.

   • @maria
    I Dina förklaringar ovan anar jag ett gnostisk inflytande. Det är inte så konstigt eftersom jag menar att en del i NT, kanske evangelierna, apostlagärningarna och Paulus autentiska brev skrevs av gnostiker. Efterhand tror jag att en del texter blivit redigerade för att passa den ‘katolska’ kristendomens läror. Gnostiker försökte denna kyrka utrota bokstavligt talat, så varför skulle samma kyrkas företrädare då låta gamla skrifter med gnostiskt innehåll få förbli orörda. Därför blir Bibelns texter osammanhängande och föremål för olika tolkningar.
    Även om jag tolkar det Du säger gnostiskt blir Din text kryptisk och för mig otillfredsställande. Jag vill erbjuda Dig följande ‘förklaringar’ till det Du skriver i slutet:
    ‘Jesus’ är benämningen på den individuella själen. Korsfästelsen är en bildlig beskrivning av att människans själ har fastnat i den materiella världen. Korset är en gammal gnostisk symbol för själens nedtransformering in i den fysiska världen. Att korsfästas på den är för mig detsamma som att människan ‘fastnat’ i det materiella, vilket inte var ‘meningen’, och glömt bort sin andliga hemvist. Att så är fallet kan vi lätt förstå, genom det sätt världen fungerar och styrs idag.
    Att återgå till hemvisten dvs att återuppväcka det andliga, och låta medvetandet styras av själen är människans viktigaste nuvarande uppgift. Att ‘Jesus for till himlen’ blir för mig en symbolisk beskrivning av att den individuella själen återfunnit sitt ursprung. Ett praktiskt handlande med själen som styrande är det sätt på vilket människan kan åstadkomma ‘Guds rike’ på jorden. Att välja bort egoism, fåfänga, vrede, girighet kräver viljemässig ansträngning för att låta dessas motsatser styra människans handlande.
    Om min ‘förklaring’ verkar vettig måste också våra föreställningar om Jesus liv och gärning granskas igen med ‘andra ögon’. Om det skriver jag inte här.

    • Loa says:

     ‘Bibelns texter osammanhängande och föremål för olika tolkningar.’
     Är Diatessaron bekant? Man kan undra om tågordningen:
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Diatessaron
     eller
     ”… gemensamma ursprung i Diatessaron, genom att olika händelser hade en mer logisk och sammanhållen beskrivning i denna text, än i de nuvarande evangelierna.”

  • Loa says:

   Gillberg är helt heroisk. Prenumerera på DSM! https://dsm.nu/
   Den nekas alltid kulturtidskriftsstöd. Samt sabbas på andra sätt.
   Jag blev alldeles till mig när jag såg detta nummer 3 / 2014 https://dsm.nu/?s=3+2014
   Att någon skrev om chemtrails! Samt en massa andra intressanta artiklar, som inte publiceras på annat håll. En yttrandefrihetsgärning av stora mått, alltför lite känd.

 12. Eltervåg says:

  Jag hittade just en artikel om geoengineering.
  http://theconsciousresistance.com/2018/08/new-study-geoengineering-lead-lower-crop-yields/

  En länk i slutet, Update On Climate Geoengineering in relation to the Convention on Biological Diversity: Potential Impacts and Regulatory Framework. Rapporten från Oktober 2016 är på 160 sidor!
  Direktlänk – https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-84-en.pdf

  Vad som är viktigt i mina ögon är att dokumentet faktiskt erkänner Geoengineering. Det är ingen konspirationsteori som vissa anser (även wikipedia).
  https://www.britannica.com/event/Convention-on-Biological-Diversity beskriver att detta är en international överenskommelse.

  Undrar om våra politiker har läst dokumentet?

  Citat:
  ”the use of geoengineering techniques has been suggested and is being explored as a potential additional means to limit the magnitude of climate change. Such techniques have generated much discussions on their actual effectiveness and safety, and have also raised concerns over their potential impacts on biodiversity and other environmental consequences, as well as the lack of mechanisms for their governance.”

  • Elisabeth says:

   Intressant Eltervåg, vi hittade samma artikel. Ja, geoengineering är på riktigt och ingen konspirationsteori, det har även jag insett nu. Det anses tydligen ”normalt” i stora forskarkretsar men verkar okänt ( ?? ) bland politiker. Och i media. Hur kan en sådan här jättegrej passera under radarn på det här sättet ?

   • peterkrabbe says:

    Elisabeth, konspirationsteorier kallas sanningar som på något sätt hotar etablissemangets intressen. Det bedrövliga här är att ”vårt” etablissemang tror att de räddar världen mot global uppvärmning när det i själva verket handlar om militär strategi och kontroll. Värst är att man inte uppmärksammar hälsoeffekterna för landets invånare, men det kan knappast bli annorlunda med en regering som bara består av munväder utan hjärna. Byt ut den!

    • Elisabeth says:

     Även vänsterdebattörer som Naomi Wolf har börjat få upp vittringen på vad som pågår. Här är en YouTubelänk där hon pratar lättfattligt om det hon hittills grävt fram.

     Hon säger bl a att Bill Gates är en stor investerare i denna teknologi. Carnegie-fonden finansierar forskning som sedan erbjuds dem som övertalats av klimatkrisforskarna, här finns botemedlet, köp det. Vilket samspel !! Prestigetunga Harvard producerar också forskning som sen ingen vågar ifrågasätta. Wolf redogör för det skrämmande Arizona projektet där man sprutar aluminium/svavel över intet ont anande människor. Man vill skapa a ”sunshade world to dim the planet”. Och när man väl börjat kan man aldrig sluta. Enligt Wolf är himlen i Arizona numera spöklikt vit på många håll. Förringa inte Wolf för att hon är vänsterradikal, sådana som hon har hög trovärdighet i miljökretsar, hon kan göra skillnad.

 13. Elisabeth says:

  Tack för dina artiklar om geoengineering, Peter. Jag , som så många andra, har inte alls varit medveten om det här men tack vare ditt skrivande har jag blivit det. I USA pågår tydligen diverse sådana här projekt helt öppet men även där börjar forskare vifta med varningsflaggorna. Jag stötte på den här intressanta artikeln. https://www.zerohedge.com/news/2018-08-20/geoengineering-could-lead-lower-crop-yields-new-study I artikeln säger Jonathan Proctor ” If we think of geoengineering as experimental surgery our findings suggest that side effects of the treatment is just as bad as the original disease”. Jo, det kan man nog instämma i.
  Här kan man verkligen prata om att människan påverkar klimatet. Varför är inte detta på miljöpartiets agenda ? Elcyklar, lådcyklar, sopsortering……herregud !

 14. Pingback: Lungorna tar smällen | corneliadahlberg

 15. Mo says:

  Historien är som vanligt komplicerad och mycket söker sig till mörka gömmor. Här kan man läsa om att man i tyska utrikesministeriets arkiv har hittat dokument som visar att kejsaren Wilhelm 2 gav stort ekonomiskt stöd till Lenins revolution. Sedan vet man ju aldrig vem /vad som styrde kejsarens handlingar. De jordiska rikena av guds nåde hade flera förborgade rådgivare.

  https://varldenshistoria.se/krig/revolution/lenin-revolutionerade-ryssland-med-tyskt-stod

 16. Mjölner says:

  Den israeliska lobbyn kontrollerar helt USA.
  Israels intressen har länge varit orsaken till Amerikas utrikespolitiska problem.
  http://friasidor.is/den-israeliska-lobbyn-kontrollerar-helt-usa/

  • ragnhild says:

   Ja, og forsåvidt lenge kjent. Kristne US-fundamentalister dominerer senatet, og i høy grad også kongressen. De har naturlig sørget for at veien ble lagt åpen for israelsk lobby. Fundamentalisme står sterk blant den amerikanske kristne befolkningen. Mang en puritaner dro over fra Europa århundrer tilbake …

   Gi psykopater lillefingeren…. gi dem en idé … så går det deres vei synes ordtaket å lyde, spesielt om de kan love gull og grønne skoger.

  • AnnaF says:

   Den israeliska lobbyn kontrollerar även England och har ett tydligt fotavtryck i Sveriges enda oppositionsparti….
   VIDEO:

   http://blueshift.nu/breaking-news-riksdagskvinna-julia-kronlid-sd-filmad-pa-bar-garning-med-att-salja-ut-sverige-till-frammande-makt/

   • ragnhild says:

    Ja, anglo-amerikanerne joiner krefter. De unge brittene, som har blitt indoktrinert via de utallige FABIAN-nettverkene og deres avleggere – i hvem som egner seg best til å styre verden er nok på full fart inn i styre og stell (ref. Fabian-nettverkets grunnlegger/CecilRhodes og hans ferd i Afrika). Imperialistene unnskylder ingenting. Nå står de på for nok et rike, som mener seg best til å dominerende i Midtøsten, derav intens lobbyvirksomhet hjemme i UK; OG rekruttering av nye arvtakere.

    Med seg har de Trump, som sin ypperste lobbyist. Han ikke engang driver i maktens korridorer, men aksjonerer høylydt fram på nok et kommende rikes vegne*.
    Nå melder (kort) NTB at danske industrier legger ned virksomheter i Iran. Som eksempel sier en av dem opp 200 ansatte. Slik får også Europa smake på konsekvensene.

    Takk for intressant innspill AnnaK.

    Må jeg få anbefale derimot.no akkurat nå. De er ganske så djerve (har med mot å gjøre) f.t.
    22/7 som vi aldri vil få svar på omtales også. Alt flere researchere har tatt fatt i den tragedien. Så hemmelighold har ringe kår. Det merkelige er at figuren som var statsminister den gangen tragedien slo til, idag innehar stilling i Nato; en gang falskt opprettet for å ivareta freden i Europa, nå en angreps-UNION med USA som dominerende medlem. DET kamufleres ikke lenger, det har ingen hensikt lenger.

    • Mo says:

     Ja osäkerheten kring Trump är stor, vem har han över sig i hierarkin, det tycks iallafall inte vara de värsta krigshetsarna, det finns olika falanger även bland globalisterna.

   • Loa says:

    Åh, Blueshift återuppstått! Tack!

 17. Lassekniven says:

  1. Hamas är stämplad som en terrororganisation av både EU-domstolen och FN.
  2. Islams, sunni som shia, mål är att få bort varenda jude ur Israel, inklusive de få kristna som finns där.
  3. Al-Fatah, tidigare med Arafat som ledare, numera med Abbas är den mest korrupta organisation man kan tänka sig. Arafat hade många möjligheter att stifta fred med Israel.
  4. Det är synd om de palestinier som är i opposition mot Hamas.
  5. Israel förser Gazah med 80 procent av förnödenheter och mediciner.
  6. Man behöver inte vara docent i teoretisk fysik för att förstå att det inte går att ha fri okontrollerad sjöfart in till Gazah. Förklaringen härtill är ju given. Detta kommer kanske att gå i framtiden med nya moderata ledare.

  • Lassekniven? Men ursäkta om Sverige ockuperades av Ryssland skulle du då hylla dem som vill stifta fred med Ryssen. Frågan är retorisk men nödvändig.
   1. Svar- Palestinier i Gaza har i demokratiska val röstat fram Hamas. Är då alla Palestinier i Gaza terrorister också och det gör inget att de lönnmördas, svälts och är utan sjukvård mm.
   2. Märkligt för innan 1948 när judarna fördrev det palestinska folket även kristna till flyktingläger, levde alla religioner i fred.
   3. Är Hamas korrupt? Vem eller vilka gör den bedömningen, folket som röstat på dem eller Israeliska organisationer?
   4. Det är synd om de Israeler som är i opposition mot den Israeliska regeringen, bland annat en vetenskapsman som avslöjade Israels Atombombsprojekt.
   5. Ett sådant påstående bör styrkas.
   6. Israel kan kontrollera de fartyg som är på väg mot Gaza utan att mörda eller misshandla besättningarna. Men det vill de inte de vill skrämma omvärlden till tystnad.
   Läs en bok som ”Generalens son” och få en annan upplevelse av en ockupationsmakt som Israel är. Vi i Sverige kan tacka vår lyckliga stjärna för att vi aldrig kommer anfallas av Ryssland, snarare finns hotet från de personer som styr den stora folkförflyttningen som ofta är samma människor som styr och stödjer den Israeliska regeringen folkmordskrig mot ockuperade områden.

   • peterkrabbe says:

    Palestinadebatten är svår och känslomässigt inflammerad. Jag är själv ofta kritisk mot judarnas agerande i världspolitiken, men man kan inte bortse ifrån att det är svårt att lösa en samlevnadskonflikt om ena parten kräver att den andra skall saklöst dödas istället för att arbeta för en fredlig lösning. Att Israel finns och kommer att fortsätta finnas är ett faktum som får accepteras. Det får även palestinierna göra, som världen kommer att se ut under överskådlig framtid.
    Det är svårt att bortse från korruptionen i Palestina, de flesta vet att Arafat efterlämnade c:a 30- 40 miljarder vid sin död, samtidigt som han tog emot avsevärda bistånd från bl.a. Sverige. Detta är ju helt absurt med tanke på folkets levnadsvillkor. Det förekommer grov korruption i Israel också, men där är ändå de svagaste i samhället bättre omhändertagna.
    Att Hamas är terrorstämplade av FN och EU är ju ett faktum, relaterat till deras bombdåd. Det hade inte behövts några murar om man istället hade valt att lägga pengarna på att bygga upp samhället istället för på vapen och hat. Palestinierna hade haft det bra om man valt fredlig samvaro i ett enat land, må vara att de mer kompetenta av judarna hade varit i en ledande roll. Men så är det ju även för oss i Sverige och den övriga västvärlden….

    • ragnhild says:

     Jeg er helt enig med deg. Som alltid er din kommentar preget av klok refleksjon, og kunnskapsbasert oversikt. Det er jo hårreisene bl.a. summen Arafat etterlot seg. Og Hamas har virkelig vært en ulykke for palestinerne. I min kommentar/svar til AnnaK idag antyder jeg nok et rike på frammarsj, naturligvis handler det nettopp om Israel, og deres tilknytning til USA som støttespiller hva gjelder utvidelse av grenser, og ikke kun basert på ønsket om å overta Palestina. Der har vi andre kilder for innsikt. (eks. Moonofalabama.org og globalresearc.ca).

     Symptomer er som eks. krigen i Jemen, fortsatt okkupering av Nord-Øst Syria, demoniseringen av Iran er innlysende. Fortsettelse følger: Og selv ”de verste av de verste” mener vel at mørnet kjøtt (dvs. de av oss som mestrer følge med) er best. Ellers ville vel ”sukkerbiten” gått over til annen virksomhet 😉

 18. Med dessa kunskaper som Amerikanarna har? Varför köper de då raketmotorer från fienden, Ryssland? Och för övrigt håller jag med PG för en gångs skull. Varför har man inte hört talas om S. Greer? Här lite info om denna figur: https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Greer
  Kjell Holmsten

  • peterkrabbe says:

   Ifrågasättande är alltid bra, men nu hör ju Wikipedia till det etablissemang som Greer försöker bekämpa. Ingen vet vems åsikter som ligger bakom deras artiklar och man kan undra varför de inte signeras.

  • Sture says:

   @ Kjell Holmsten,
   jag håller med Peter Krabbe om Wikipedia. Man kan inte lita på Wikipedia när det gäller något kontroversiellt ämne eftersom de tillhör och styrs av den globalistiska eliten och är politiskt korrekt så fort det kommer till något kontroversiellt. Jag använder bara Wikipedia när det gäller sådant som atom- och molekylvikt, geografi, kemi och dylikt. Istället för att lyssna på vad Greers motståndare säger om honom så kanske man istället borde lyssna mera på vad han säger.
   Med Peter Krabbes godkännande skall jag nu gå vidare med del 2 av Greers föreläsning. Jag måste erkänna att jag egentligen inte är ett dyft intresserad av UFOs på jorden och har inget större behov av att veta detta. När vi befinner oss i det rent andliga tillståndet kommer vi att få alla dessa svar. Det räcker för mig att veta att hela universum är fyllt av mänskligt liv tillika djur- och växtliv. Jakob Lorber talar t. ex. inte alls om UFOs i sina verk, men han nämner för lärljungarna att i en framtid kommer man att ha en teknologi så avancerad att det inte går att förklara för dem på deras nuvarande stadium. Mitt huvudsakliga intresse för detta ligger på det teknologiska planet: Finns det en teknologi med vilken de onda krafterna på jorden skulle kunna förstöra jorden och utrota stora delar av mänskligheten. t. ex. via svält orsakad av chemtrails och elektromagnetism? Ja, jag tror att detta finns. Men det kommer inte att ske eftersom Jesus Kristus kommer att ingripa och förhindra detta, men vi måste själva vara alerta och skaffa oss kunskaper och kämpa emot. Jag fortsätter alltså min redogörelse rakt upp och ner utan egna kommentarer och sammanfattar vad dr. Greer berättar:

   När William Colby mördades ville Steven Greer ge upp, men insåg att han måste gå vidare, dock inte som ett hemligt projekt utan måste ha upp allting på ytan. Hemlighetsmakeriet var deras domän och ovanför porten står det faktiskt ”vi äger natten”. Vi behöver äga ljuset, säger Greer. Detta handlade egentligen om den hemliga energiteknologin – ”varje kubikcentimeter i detta rum har tillräckligt med energi för att driva hela USA under ett helt år”. påstår dr. Greer. Allting skulle kunna bli själv-drivande och inga krig om oljeresurser skulle behövas och allt skulle kunna utnyttjas för fredliga ändamål.
   Men hur håller deep state sådant hemligt? ”Wet-work” (=lönnmord), hemliga projekt, förlöjliganden t. ex. tecknade filmer med flygande tefat, små gröna män osv. vilket fick respektfulla människor att inte tro på detta (=psykologiskt krig). En flygmajor erkände att förlöjligandet varit huvudmetoden sedan 1953 – ingen vill bli skrattad åt, varken journalister, kongressmedlemmar eller vetenskapsmän.

   Dr. Greer visar nu upp John L. Peterson-memo från 3 december 1993 (mötet skulle äga rum den 13 december mellan honom och CIA-chefen Woolsey). Detta är ett mycket illavarslande och hotfullt brev. Woolsey har gjort förfrågningar om projekten bland sin stab eftersom han är CIA-chef – men får ingenting veta. Varför har han inte fått veta någonting ? Därför att dessa projekt är illegala, kriminella och okonstitutionella. Under 3 timmar diskuterade Greer med Woolsey – och Woolsey låtsades inte att han inte visste, han visste faktiskt ingenting och var upprörd över att det förhöll sig så. Om man, som i dessa projekt har en budget på hundratals miljarder dollar, och president och CIA-chef, militära ledare lämnas utanför så har man ingen verklig regering.
   Denna deep national security state har sedan 1950-talet utvecklats till en trans-nationell stat med förgreningar i UK, Australien, Kanada, Brasilien, Kina och Ryssland.
   Vissa presidenter och CIA-chefer har vetat lite medan andra inte vetat någonting. Den gamle George H.W. Bush var medlem i Magic och visste mycket.

   Det fungerar så här: För en inkommande CIA-chef gör de en psykologisk analys och tar reda på vilka värden i livet denne har. Om man är en person som tror på hederlighet och öppenhet får man inget veta, inte ens om man är president, vilket hände för Jimmy Carter. Om man däremot skulle kunna acceptera lönnmord, kriminella handlingar, okonstitutionella metoder för att bevara hemligheter så dras man in i detta. Avgående CIA-chef var då G.H.W. Bush som på en direkt fråga från Carter om UFOs svarade: ”jag tänker inte berätta detta för dig”.
   Jimmy Carter satte därför upp en Vita Hus grupp för att utreda UFOs eftersom han själv vid något tillfälle siktat ett sådant och ville ha total öppenhet om detta. Denna Vita Hus-grupp blev sedan hotad och tvingades lägga ner.
   Jimmy Carter fick långt senare i Spanien en fråga om hur det kändes att vara ”världens mäktigaste man” och svarade att han inte tror att han var denna man.

   Greer visar nu upp en lång lista på betydelsefulla makthavare som velat ha information men förnekats denna, t. ex. Lord Hill Norton (5-stjärnig amiral , C Lord), som briefades på sina ägor i England i augusti 1995. Han hade ”förstått” att UFOs var verkliga och att deep national security state verkade tillsammans med britterna. Men Hill Norton var försvarsminister och chef för MI 5 och MI 6, och NATO – helt ovetande. Greer läser sedan upp hans uppskattande brev.
   Varför fick han ingenting veta? Han skulle aldrig ha accepterat alla lönnmord, kriminalitet osv. Och detta visste de. Därför hölls han utanför.
   Så – efterhand samlar man på sig människor som är enormt ondskefulla och som vill skada planeten eftersom de i grunden älskar krig och konflikter – och lever på detta.
   Nästa brev från Greers rådgivare till amiral Tom Wilson för ett planerat möte (mötet skedde i april 1997). När Tom Wilson senare ringde upp en contractor för att få information svarade de bara: ”Sir. ni behöver inte veta detta.” Tom Wilson satte varje morgon samman ’intelligence briefings’ för The Joint Chief of Staff och skulle hållas utanför detta. Presidenten och CIA-chefen hölls också utanför.
   Bill Clinton visste lite men vägrade att agera och hade via sin vän, som besökte Greer i hans hus, låtit meddela att om Bill Clinton agerade så skulle han sluta sina dagar som John Kennedy. Så de föredrog att denna uppgift att få detta upp till ytan skulle falla på någon som kunde offras, t. ex. Greer. Detta dokument har också President Obama och John Podesta fått. Podesta har varit för öppenhet men har inte gått vidare – de har mera makt än presidenten – so, back off.
   När en kongressman, Cox, får nys om detta och kräver svar får de detta: ”något sådant projekt existerar inte.”

   Greer går sedan igenom en lista på var någonstans man håller till med sina hemliga projekt som till 75% drivs av olika inhyrda företag. Många projekt bedrivs under jorden. Greer berättar vidare att de flesta ”aliens” och UFOn idag är konstruerade av människor på jorden (=robotar).
   En av hans medarbetare som arbetat under jorden i Denver som ägnar sig åt att spåra dessa ”extraterrestrials” berättade att de en gång fångade upp ett UFO som var 26 miles i diameter (tidpunkt 44.57). Richard Foix har berättat om dessa diskformade antigravitations objekt som kommer ur jorden. Sedan går han igenom en lång lista på ställen och företag som arbetar med detta. De flesta (om inte alla) av de UFOn fångar upp och för bort människor är i själva verket militära operationer.
   Det hela drivs som hos maffian. De har ett litet kontor där det inte tycks pågå någonting – men det gör det bakom ridåerna. De tar emot pengar och ägnar sig åt att skriva falska rapporter till regeringen och kongressen. Pengarna går sedan vidare till ett svart projekt som rör UFOs, elektronik, antigravitation osv. Om man frågar en revisionsbyrå hur det fungerar så bekräftar de detta, men vill man penetrera vidare så blir det stopp – ”du behöver inte veta detta”. Detta är väldigt illegalt. Rumsfeld erkände i en film dagen före 9/11 att 2,3 triljoner dollar var inte redovisade och det rör sig nu om 8,5 triljoner dollar (från säker källa), som ligger helt utanför presidentens och kongressens kontroll.
   Han börjar sedan gå igenom medias och vetenskapsmännens roll: Många vetenskapsmän står i hemlighet på deras avlöningslista men framträder som ”objektiva” vetenskapsmän, t. ex. stronomen och astrofysikern från Harvard dr. Harvard Menzel, som framträdde som den främsta förnekaren av UFOs under 1960-talet. Samma sak med professor Condon i Condon-kommittéen vid Coloradouniversitetet.
   Dr. Robert Wood Cornell (som nu är ett vittne i detta Disclosure Project som Greer driver) berättade att när han arbetade för McDonell Douglas under 1960-talet så hade gamle McDonald själv bett honom att undersöka frågan om UFOs, vilket han gjorde:
   1. de existerade
   2. de var interplanetära
   3. de använde gravitationskkontroll drift
   4. de hade elektroniska apparater som reagerade på tankar (vi är där idag)
   Greer hade redan 1991 i sin sammanfattning tagit upp detta och fick telefonsamtal från Robert Wood som bekräftade detta och frågade hur han kunde veta detta.
   Robert Wood hade sedan placerats i Condon kommittéen eftersom de trodde att han skulle gå med på den officiella förnekelsen av UFOs, men drog in båtlaster av bevis till kommittéen. Så Condon gick till gamle McDonald, chefen för McDonellDouglas Aorospace, och beordrade honom att sparka Robert Wood så att han kunde få bort honom från Condon-kommittéen. McDonald svarade nej, jag sparkar inte honom. Han blev dock senare utkastad från kommittéen men förlorade inte sitt jobb hos McDonellDouglas.

   • Eclipse says:

    Sture, en triljon är en miljard miljarder. Engelskans ”trillion” heter biljon på svenska.

    Jag har tidigare sett någon föreläsning av Greer på YouTube, men jag blev inte klokare av det. Det är ett evinnerligt tragglande som aldrig kommer till saken. Man får ju aldrig reda på något. Men visst.

    Däremot har jag flera gånger varit med när transmedier låter andevärlden manifestera sig. Högre dimensioner existerar och livet är evigt. Tanken att de döda befinner sig i någon slags dvala tills de ska resas upp till liv på yttersta dagen är genomfalsk.

    • Sture says:

     @ Eclipse,
     ja dessa ord skapar förvirring. Jag använde faktiskt engelskans benämning trillion men med svenska stavning och avsåg 1000 miljarder.

     • Eclipse says:

      Kan tillägga att jag tyckte att Greer verkade sympatisk när jag tittade på föreläsningsvideon. Du verkar ha koll på ämnet.

      Klimatrelaterat: P1 körde under eftermiddagen ett inslag om konspirationsteorier och hur utbredda de är idag via nätet. Man tog bl a upp att en aktuell konspirationsteori är att medierna vill hindra MP att åka ur riksdagen med hjälp av klimatalarmism så här inför valet (hälften av de anställda på Sveriges Radio sympatiserar som bekant med MP). Direkt efter inslaget kom en rapport om hur Arktis ursprungsis smälter och en debattör var orolig för att det här kommit oväntat snabbt. Tiotusentals fartyg skulle nu komma att trafikera området och släppa ut miljöfarlig barlast. Samtidigt rapporterar SVT.se om isbrytaren Odens polarexpedition som nått Nordpolen. De har problem att ta sig fram i Arktis p g a det mycket besvärliga isläget. Kaptenen vågar inte fortsätta utan helikopterrek. ”aldrig sedan 2005 sett sådana förhållanden”.

   • Fiskargubben says:

    Sture, två ufodemonstrationer är speciellt viktiga. Den över Washington 1952 och den över Mexico City 1992, exakt 40 år senare. Jag anser att båda fick politiska konsekvenser för Tyskland och Mexico (bra sådana), men vad talar folk om? Roswell. Cia lade ut en video om obduktionen av en utomjording. Han påminde om en månvarelse, beskriven av Swedenborg, men där finns ingen avancerad teknik. Se Jordarne i universum (Earths in the Universe), en kort bok, som kanske kan hittas på Internet.

    Cigarrformade ufos kan fortfarande ses ibland. De kan vara militära luftskepp. De trekantiga visade sig vara amerikanska plan.

    En annan intressant video fångades upp på 60talet i Tyskland. Man får se amerikaner och sovjetmedborgare samarbeta på Mars. De upptäckte liv, om man ska tro videon.

    Engelsmän och amerikaner har olika definition av ordet billion. Därav förvirringen.

 19. Peter – Jag ber om ursäkt för länken jag tar tillbaka den och håller fullständigt med dig.

  • peterkrabbe says:

   Det är ingen fara, Kjell. Wikipedia är ett medvetet verktyg för att forma människors åsikter, vilket alla inte uppmärksammar. Jag möter ofta ungdomar som bemöter andras åsikter genom att hala upp mobilen och slå på Wikipedia, därefter kan man leverera en version med, som man tror, oemotsäglig autenticitet. Vem som helst kan skriva det som står i Wikipedia.

 20. Mo says:

  Så talar liberalernas Cecilia Wikström angående de 177 illegala invandrare som befinner sig på ett fartyg i Italien efter transport från Libyen:
  Den enda kvarvarande lösningen är att tvinga EU-länder som vägrar att ta emot flyktingar från tredje världen att ändå göra det, man måste omfördela och köra över de länder som inte är med på det. Har Cecilia Wikström omdefinierat begreppet liberalism ?

  http://www.friatider.se/svenska-planen-k-ra-ver-eu-l-nder-som-inte-vill-ta-asyls-kare

  • Lassekniven says:

   Hon är en drömmare men för övrigt begåvad och mycket välutbildad, har bland annat doktorerat. Hon borde få en Lidnersk knäpp och göra ett lappkast och gå över till SD.
   Men det är bra att hon går på i ullstrumporna, det spräcker EU. Tror hon verkligen att Polen och Ungern, Tjeckien och Österrike går på sådant snack.
   Italien kommer att stänga sina gränser helt om 2 år. Vad gör hon och EU då?
   EU kunde ju har varit så bra om det skötts på ett riktigt sätt från början. Minimal överstatlighet. Free trade, inga tullar. Avveckling av NATO; skarpa nationella gränser. Visumtvång men green card Visa för EU-medborgare och snabbövergångar för dessa vid gränserna. Man hade haft tjugo år på sig att utveckla ett en jättestark EU-armé som oavbrutit tränat ihop för snabbinsatser. Fredsavtal med Ryssland.
   Hur ser det ut nu? Det är oroande. Den chans som vi har kvar är en Nordisk Union mellan de fem nordiska länderna på ett sätt som beskrivits ovan. Vad har NATO i Norge och Danmark att göra?

   • Mo says:

    Bara hon inte tar med sig Soros ! Annars stämmer det att SD troligen får fler röster än vad de kan täcka upp med kompetenta företrädare, men som du säger de kanske kan locka över en och annan från närliggande partier. Jag tror att vi skulle stärka vårt nordiska samarbete i EU-gemenskapen och därifrån mota ut NATO.

   • ragnhild says:

    Derimot.no 23.8; Blod i nærområdene. Visste dere at Sverige bruker 3 milliarder hvert år fram til 2020. Se hva Jan Hårstad skriver om Nordisk forsvars-samarbeide. Han sier bl.a. at både Sverige og Finnland er dypt engasjert i Nato. Sverige kjøper våpen fra USA-industrien, og Finnland bestiller missiler fra Israel. Begge landene er så godt som medlemmer av Nato. Norge peker seg ut som best i klassen. I artikkelen nevnes en person som ønsker at Norge skal heve kontingenten til 4%. DET sier det meste. Lassekniven, toget går raskt, neppe noen snuoperasjon kommer til. Trigent … øvelsen i oktober vil ha 40.000 soldater på norsk jord, omtales også i artikkelen. Generalprøve for krigen mot Russland? Les gjerne 1ste kommentar av ”Nomad”, han mener å se spillet, det storpolitiske som foregår, gir iblant (han) sitt besyv med til diskusjonen. Her, som så mange gjør – heldigvis repeterer han det viktige målet vi skulle ha klart for oss: Nasjonaliser bankene våre, uten så er vi overlatt til bank-oligarkenes forgodtbefinnende. Ref. Hellas.

   • Loa says:

    Cecilia Wikström är inte doktor, hon är teol.kand. Och hon är inte drömmare.

 21. Mjölner says:

  KRITISKA KLIMATBÖCKER VARNAR FÖR BISARRA ÖVERDRIFTER.

  Två nya böcker om klimatet presenterar pedagogiskt fakta, fusk och analyserar argument.
  De varnar också för vart ”klimathysterin” leder, när det höjs krav på att kritik mot officiell
  klimatpolitik skall förbjudas och kritikerna skall behandlas som mentalt sjuka. En del forskare
  vill till och med medicinera befolkningen så att våra kroppar växer mindre samt att hindra oss
  skaffa barn för att minska mänsklighetens klimatpåverkan.

  Författarna till de två böckerna ställer sig skeptiska till det påstådda klimathotet.
  Först den amerikanske bloggaren Marc Morano ( blogg Climate Depot, där han kritiserar FN:s klimatpanel IPCC och andra aktörer för hypotesen att koldioxid från mänsklig verksamhet skulle påverka jordens klimat. Boken heter, The Politically Incorrect Guide to Climate Change, / Regnery Publishing februari 2018.

  Den andra boken, Den australiensiska biologen Jennifer Marohasys, Climate Changes, The facts 2017, / Institute of Public Affaires augusti 2017.

  Källa Nya Tider.

 22. Mjölner says:

  Kriget mot terroristerna började här 9/11, vem låg bakom och varför.
  http://friasidor.is/helgbio-9-11-vem-lag-bakom-och-varfor/

 23. Fiskargubben says:

  Lite smått och gott. AfS har en verklig möjlighet. Jag vet inte hur det är med MED.
  (Den lede) Fi är inte inräknad.

  ”Övriga partier exklusive Feministiskt initiativ ökar till 4,8 procent i Yougovs senaste mätning. Samtidigt blir Sverigedemokraterna landets största parti.”

  http://www.friatider.se/vriga-partier-kar-till-n-stan-5-procent

  Mir, det ryska betalningssystemet, är igång, men inte mycket spritt.

  ”The European Union views German Foreign Minister Heiko Maas’ idea of creating a European equivalent of the SWIFT payment system as a contribution to the efforts to preserve the Iran nuclear deal following the United States’ withdrawal, an EU source told Sputnik on Wednesday.”

  https://sputniknews.com/world/201808221067395404-eu-iran-deal-swift-system/

  Förslaget får kritik.

  ”Don’t forget JP Morgan or Goldman Sachs are on the board of SWIFT!” he argued.”

  https://sputniknews.com/business/201808231067424867-swift-issue-iran-sanctions-eu/

  ”The Russian Central Bank announced in a statement on Thursday it would stop purchases of foreign currency on behalf of the Russian Finance Ministry until the end of September.”

  https://sputniknews.com/russia/201808231067414150-russia-central-bank-currency-purchase/

  Peter Eriksson tycker att en ny lägenhet gärna får kosta 10.000 i hyra. Vilken värld lever han i? Våra fattigpensionärer får inte ens ut så mycket och unga studenter har inte råd.

  Sahra vill ha stopp på massinvandringen till Tyskland. Hon är vänster, men klok. Tryck fram engelsk text.

  Left 2.0: Wagenknecht launches ‘Stand Up’ movement against German establishment

  Säg ost! Vi är under monitorn i ett land ni kanske inte har väntat er, men kanske via Sverige.

  • Lassekniven says:

   Peter Eriksson är inte den skarpaste kniven i MPs låda som för övrigt består av idel slöa knivar.
   Hoppas MP åker ut men bror 4 % ser väl till att de kvarstår och kan fortsätta med sina fenomenala stolleprov och sitt snömos till snack.

 24. Mo says:

  Alliansen med M i spetsen räds inte gamla tider. Reinfeldt trojkan är på väg tillbaks, är den slitna kostymen fortfarande hel eller vad skall den lappas med ? Kanske delar från MP i strategiska lägen.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/BJXLGQ/alliansens-hemliga-forberedelser-med-reinfeldts-veteraner

  Musiken som blir bättre med åren

  • Alve says:

   Bevare oss för Bildt och Reinfeldt.
   Var i min vallokal och tittade igår. Jo där fanns röstsedlar för SD, Afs och MED. Jag ska titta idag igen…

   • Fiskargubben says:

    Jag såg inga valsedlar från MED och SD var inte med i alla val. Jag tvingades tänka om och blandade så gott jag kunde. AfS i riksdagsvalet (beställda valsedlar, som ej var på plats) och Kristna Värdepartiet i landstingsvalet. För att bevara min anonymitet vill jag inte berätta var jag röstade.

    Lite annat. Alla vägar leder till Krim. I Sverige får ni inte veta hur halvön rusar framåt ekonomiskt och hur Ukraina/Ruina faller ihop. Flygplatsen i Rostov na Donu (ej på Krim, men nära) heter Platov, en referens till landets store president.

    SPECIAL REPORT: All Roads Lead to Crimea – the Stunning Resurrection of Newest Russian Region

    Ser ni hur hemskt det är.

    Detective Publishes Book Exposing High-Level Gov’t Pedophile Ring, Shot in the Head Days Later

    https://thedailycoin.org/2018/08/23/detective-publishes-book-exposing-high-level-govt-pedophile-ring-shot-in-the-head-days-later/

    Svenska fattigpensionärer kan leva ett gott liv i Moldavien eller Transnistrien, men de måste kunna lita rumänska eller ryska. Franskan är inte långt från rumänskan. Ukraina är inte säkert pga brotten.

    • peterkrabbe says:

     Tyvärr tvingas vi konstatera att valfusk inte längre är främmande för svenskar. I vissa vallokaler är åtgången på MEDs valsedlar så stor att MED rimligtvis borde bli Sveriges största parti…. De etablerade partierna är väl medvetna om att MED själva får betala sina valsedlar, till skillnad från riksdagspartierna och att mängden därför av ekonomiska skäl är begränsad. Vän av ordning och rättvisa, säg ifrån om MEDs valsedlar ligger i närmaste papperskorg! Detta är inte demokrati!

     • Fiskargubben says:

      Ja, Peter. Det här är inte bara larvigt, det är sjukt och farligt. Jag säger dig inför Herren att jag inte fick se alla valsedlar, men jag vet inte om de ställde upp i alla val.. MED ställde nog upp i riksdagsvalet. Om jag orkar går jag tillbaka för att kolla.

      • Alve says:

       # Fiskargubben m.fl : Så här såg det ut i min vallokal: Alla 3 sorter fanns för SD. För MED fanns alla 3 sorter men i kommunvalet finns bara 1 person med på listan. För Afs fanns bara riksdagslista (gul) men inga andra men jag vet inte om det beror på att de inte har namn till val för landsting och kommun här? Jag bor i liten kommun men kanske Afs borde finnas för landstingsval? Jag ska kolla i morgon igen, det brukar vara olika människor som sitter där så jag kan ju också fråga om något verkar konstigt.

       Till 7-klöver partierna fanns alla listor och jag tror någon lista till FI´s-partiet fanns med också. Landsbygdspartiets riksdagslista var med (de kanske kan få många väljare med tanke på klimatfokuset?) Vi har också två extra nya partier till landstingsvalet som handlar om sjukvården. Kristna Värdepartiet finns inte här (så vitt jag vet).

       Riksdagslistor måste ju finnas överallt för alla 3 partierna: MED, SD, Afs men kanske landstingslistor och kommunlistor inte finns överallt? Någon som har koll på detta ??

       • peterkrabbe says:

        https://www.svt.se/nyheter/inrikes/valmyndigheten-har-saknats-valsedlar-for-flera-partier-i-fortidsrostningslokalerna
        Valmyndigheten kallar det ett ”handhavandefel” när kartonger med valsedlar inte packas upp. Jag kallar det ett ”långfingerproblem” när uppackade valsedlar försvinner ur ställen.

        • Fiskargubben says:

         Peter, tack för den viktiga länken. En tidning skriver att Postnord har svårt att leverera valsedlar, men nämner bara etablerade partier. Ja, så klart. Vem styr Postnord?

         Sossarna har påkommits med fusk några gånger i min livstid. Moderaterna också. Jag röstade inte det året och kollade upp om mitt namn var avprickat i vallängden. Det var det inte.

         Min bror var valarbetare och sade att allt gick rätt till, men han visste ju inte allt.

         Opinionsinstituten kanske underskattar AfS och MED. Jag vägrade svara när jag tillfrågades om mina preferenser, eftersom jag inte ville hamna i ett register. De som röstar på MED kanske inte hittar fram till yougovs site och jag går inte dit.

         Bara två observatörer ska kontrollera valet och vi behöver flera hundra. Det spelar ingen roll hur folk röstar de som räknar bestämmer utgången Var det Stalin som sade det?

         • Fiskargubben says:

          Jag glömde en sak. Under valvakan får vi rapporter från små norrländska kommuner i början och sedan tar datorprogrammet snabbt över med en prognos. Så var det inte i min ungdom och jag tycker inte om det.

     • Mo says:

      Vad jag hört är det inte första gången valsedlar hamnar ouppackade bakom kulisserna, denna strategi är troligen väl befäst med stöd av en krympande 7-klöver. Det borde vara lag på väl tillgängliga blanka valsedlar bekostade av valdistriktet med informativa affischer om möjligheten att använda dessa med egen påskrift av önskat partinamn…Vi kan dessutom hamna i ett slutläge där Sveriges största parti av den store ledaren Göran Persson inte anses värdigt att få inflytande och kanske 20-25% av rösterna därmed inte får lika värde i vår svenska demokrati.

    • Eclipse says:

     Fiskargubben, jag ska också rösta på AfS, men jag röstar alltid på valdagen. Idag kommer deras valturné till torget i min hemkommun. Ska bli kul att höra Kasselstrands brandtal live.

     AfS knackar på riksdagsporten, men det kan mycket väl bli så att de inte kommer in medan MP klarar spärren och får vara med och inleda nästa fas av rikets förstörelse i någon blocköverskridande koalition. KD är garanterat borta. Så går det när ett litet parti släpper sin värdegrund för att passa in i åsiktskorridoren och till på köpet väljer fel partiledare givet röstbasen.

     Jag har också en liten tanke om kaos efter valet som leder fram till nyval, i vilket fall ett AfS på uppåt 3 procent då har möjlighet att med stödröster från SD:are och besvikna gammelmoderater komma in i riksdagen. Folk kan inte rösta på något de inte vet existerar. Samtidigt vore det en stor sensation om AfS skulle komma in i riksdagen efter bara ett halvår som parti. Men 2022 är de garanterat inne, som resultat av hög energi och satsning på att synas i sociala medier.

     Peter nämner att MED:s valsedlar går åt som smör på vissa ställen. På annat håll har jag läst att de ligger på 0,1 procent. Vad ska man tro? Visst vore det roligt med en riktig jordbävning till valresultat där opinionsundersökningarna visat helt fel och flera partier får lämna samtidigt som fler än ett nytt kommer in.

     Som avslutning lite humor i form av en galen valaffisch jag passerade i går kväll:

 25. Lassekniven says:

  Det fundamentala problemet inom politiken i Sverige i nutid är att det inte finns en STARK ledare i något parti. En sak är att vara chef (exempelvis som partiledare) en annan sak är att vara riktig LEDARE och är om chefen inte är en sådan då blir det inte bra.
  Den sista riktige ledaren vi har haft inom svensk politik är Göran Persson (min åsikt). Han och och jag hade dock inte samma åsikter om politikens innehåll om jag får säga så. Men han var starke man. Var hittas en sådan nu? Löfven…ha ha..Lille Ulf K, bättre men nej nej. Jimmie Å, tyvärr nej. Övriga är helt ointressanta.
  Hur det än går i valet så gissar jag att den nya politiken kommer att bli märkvärdigt lik den gamla vem som än styr, av den enkla anledningen att SD med en sannolikhet som gränsar till visshet inte kommer att få några ministerposter. Det måste gå 4 år till och vi kommer att få att ännu större problem under den här kommande mandatperioden. Men då har säkert både MED och AfS vuxit till sig. Sannolikheten för omval senare i perioden får inte anses som låg.
  För mig är det viktigast att MP inte får 4 %.
  Så ser jag det. Vad säger ni om det hela?

 26. Ivan Björn says:

  Det kanske är värt att lyssna till Dr. Neruda – WingMakers – Dr. Neruda Interviews #1-5 [Ancient Arrow Project]}) Detta har förvisso inte med chemtrails att göra, men ger en större inblick i verkligheten inte minst med tanke på Steve Greer som hänvisas till högre upp.

  https://vk.com/ivansblogg?z=video492332524_456239645%2Fcd4820f80ad5cd2ff8%2Fpl_wall_492332524

  Har regbloggad artikel på min blogg också.

  Tack Peter.

 27. Lennart says:

  Så vitt jag vet kandiderar AFS endast till Riksdagen i detta val, då det är ett nystartat parti. Så är fallet i mitt län.

  Angående diskussionen om UFO:n i kommentarsfältet, så har detta fenomen ett en stark koppling till tron på evolutionstanken, som ligger i botten på nästan all ”science fiction” idag, enligt tidskriften Genesis, som översatt en artikel om ”Alieninvasionen” från Creation. På grund av tron att universum började med en jätteexplosion för 14 miljarder år sedan tror man att äldre och mer utvecklade civilisationer har uppkommit ur den. De skulle då haft mer tid på sig att utveckla avancerad teknologi. En tro som för många löser problemet med ”livets ursprung”.

  Kristna forskare har dock en annan uppfattning. UFO-forskaren Norio Hayakawa var med och startade två stora UFO-forskningsgrupper i USA. Han skriver: ”Dessa påstådda rymdvarelser som skulle ha kommit från oss från avlägsna stjärnsystem är inte något av detta. Snarare är de bedrägliga övernaturliga väsen med ursprung i en annan dimension”. I klartext handlar det om sataniskt ursprung hos dessa väsen. ”Bibeln är mycket tydlig med att fienden, Satan, är ständigt engagerad i att vilseleda”. En skribent från CMI i USA som tagit del av foton från personer som påstått sig blivit bortförda eller haft kontakt med rymdvarelser, sade: ”Jag mår illa när jag ser och hör deras berättelser och de lögner de fick höra av ”utomjordingarna”. Flera av dessa ”vittnade om hur de befriades genom att ropa namnet Jesus och bli kristna”.

  En bok och film med titeln ”Alien Intrusion” finns för den intresserade.

 28. Snuttefilt says:

  Insider läckan Q är det stora i USA just nu och om det Q säger stämmer så kommer tiotusentals amerikanska statstjänstemän och chefer för statliga företag att bli åtalade för korruption och förräderi. Det är nu 45-tusen sk. ”sealed indictments” utfärdade, normalt är det aldrig mer än ca 1500st vid ett och samma tillfälle vilket tyder på att något STORT är i görningen. Parallellt med detta så har tusentals höga chefer och tjänstemän och senatorer hastigt och lustigt lämnat sina positioner vilket ytterligare styrker att något stort är på gång att hända. Samtidigt kommer man att lägga ner 200 miljoner dollar på att bygga ut fängelset i Guantanamo Bay och utbyggnaden har redan påbörjats.

  För de som är intresserade sök på Qanon men använd inte google ta i stället www. duckduckgo.com . Har följt detta flera veckor nu och det är som att läsa en riktigt bra deckare.

  Trump gick ju till val på ”drain the swamp” med betydelsen att rensa ut all korruption i Washington, är det detta som nu kommer att hända ????

  • mats says:

   Q har diskuterats här sedan begynnelsen, det vill säga sedan i höstas. Vi får se vart det slutar men det är både viktigare o intressantare än vårt eget val. Det är också en aning frustrerande då förhoppningar byggs upp som sedan inte uppfylls, disinfo, men men Trust the plan

   • ragnhild says:

    Jeg skrev et innlegg nylig, om at jeg var lei av dette; at jeg var skeptisk til denne Q. Sendte det ikke. Ga han seg ikke ut for å være tidligere CIA-ansatt? Om så, kan det godt være han har en rolle med å disorientere omgivelsene; godt betalt i tillegg.

 29. Jag vill att så många som möjligt ska läsa denna sida jag länkar till. Jag vill ha debatt om Israels berättigande som stat. Jag vill mena att staten Palestina blev förintat på grund av att den världsledande sionismen behövde ett centrum för att lättare kunna kontrollera energitillförsel i världen och NWO! Läs: https://www.biblebelievers.org.au/zionmyth.htm

 30. Fiskargubben says:

  Jag ser det här som början på antikrists välde eller en förberedelse. Ett försök att förklara vad som händer. Hakkorset gick åt fel håll och det var ett ockult försök att förstöra Tyskland och oss. När Ragnhild skriver kun, ska ni veta att det betyder bara på danska och norska. Läs henne.

  Why the West HATES and is DESTROYING Itself

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   tack för denna video.
   När det gäller vad Lorber uttryckt om Antikrist så finns det beskrivet i 8 olika kapitel i ”The Great Gospel of John:
   bok 15, kap. 21, 22 och 50.
   bok 16, kap. 73
   bok 18, kap. 68, 87, 95.
   bok 24, kap. 70
   av vilka bok 15, kap 22 och bok 24, kap. 70 är de viktigaste. Jag hade tidigare översatt några kapitel och håller nu på att översätta samtliga för att lägga ut på hemsidan.
   Lucifer finns beskrivet på ungefär lika många men andra ställen och är altså inte identiska. Och jag skall göra sammaledes med dessa kapitel.
   Sammanfattningsvis hänger ”Antikrist” samman med ”falska profeter” som försöker utnyttja Kristi läror för egen vinnings skull, t. ex. samla på sig oerhörda rikedomar, klä ut sig i guld och siden (jfr. påven) – och de sträcker sig t.o.m.så långt som till att försöka åstadkomma falska mirakler, t. ex. jungfru Marias tårar från en staty etc., etc.. Detta har pågått nästan så länge som den kristna kyrkan funnits. Så antikrist har en lång historia.
   Vid tidens ände kommer de att försöka dra till sig många kristna genom en falsk Kristusfigur som åstadkommer häpnadsväckande men falska mirakler (dvs. trollerikonster som nu ökar exponentiellt på våra gator och torg och i våra TV-studior. Detta tror jag är upptakten till den falske Kristus.)
   Och många, många kommer att förledas av detta och det är kanske som Maria beskriver ett hologram på himlen. Men man får inte låta sig luras av detta utan döma denna figur efter hans gärningar.
   Efter honom kommer den verklige Kristus på himlen i en ljusbåge från Amerika till Europa. Ungefär så berättas det.

   • Fiskargubben says:

    Tack, Sture. Alla vet var jag står och därför vågade jag posta videon. Jag är konservativ kristen på ett sätt som många kristna inte förstår och jag har gisslat nazismen. Jag vet bättre än de flesta hur ryssarna fick lida.

    Jag ska kolla upp Lorber och tackar dig för din kommentar. Det fanns antikrister redan under den första kristna tiden, men det är något speciellt med den som nämns i Uppenbarelseboken. Min arbetsteori är att det är en referens till guldet, men, men, jag lär nytt hela tiden och det kan finnas en dubbelmening. Min senaste tanke om det handlar om någons eller någras totala förakt för hela folk. Ukrainarna går under, svenskarna är på väg dit av andra skäl och hela västvärlden har infekterats med konstigt tankegods. Det gäller att identifiera den där personen eller personerna. Just nu sker en motreaktion i Usa och Europa och Soros är sur. Himlen har ingripit och de förstår inte vad som händer. Predikanten Lars Enarson ber för Sverige och säger att Herren sade honom att det som nu sker i Sverige är en förberedelse för antikrists välde, men lyckas det? Han försöker väcka hela den svenska kristendomen så gott han kan och han gillar SD. Bönerörelsen är stor nu, men möter konstigt motstånd av vissa pastorer.

    Coudenhove Kalergi inledde en nedbrytande process på 30talet. Han ville blanda upp oss och Warburg och andra lyssnade.

    Bill Clinton sade att vetenskap är magi. En amerikanska sade mig att det var en ockult referens. Det är fullt möjligt att vi får se en projektion i himmelen, men vi kommer inte att gå på den. Herren kommer tillbaka i oss och Han segrar.

    Dina översättningar är viktiga och du har ett svårare jobb än vad jag har. Swedenborg finns redan lite här och där på Internet och jag skriver mest från minnet.

    Kristi lära utnyttjas redan. Många moderna kristna har fått lära sig att det räcker att säga ”jag tror och är sålunda frälst, behöver inte bättra mig”, ”jag rycks upp och slipper vedermödan”, ”det är bra med ett stort krig, eftersom Herren kommer tillbaka då”, ”Israel är bra vad än politikerna där gör”. Allt detta är nytt och fanns inte förr. Det började med Scofields Bibel på 1800talet och intensifierades på 1950talet.

    Vad gäller guld, så samlas det i Vatikanen, London och New York. Fransiskus är möjligen den siste påven, säger några. Det stämmer i så fall bra med vad Lorber sade. Om detta sade han mer än Swedenborg, så vitt jag vet.

    • Sture says:

     @Fiskargubben,
     för många år sedan bodde jag med min familj i USA där jag arbetade på ett stort Universitetssjukhus. Vårt hyrda hus låg i ett ”block” med grannar ganska så tätt inpå. Dessa hade vi dock ingen kontakt med under c:a ett och ett halvt år. Jag tyckte faktiskt att de var lite märkliga. Varje gång vi råkade stöta på varandra utanför dörren fällde nämligen hustrun alltid kommentaren ”God bless you”, vilket jag upplevde som typiskt ”amerikanskt”. Svensk som jag var så skruvade jag mig alltid lite obekvämt inför detta.
     Så plötsligt blev det jordbävning kl. 03 på natten en januaridag och alla grannar var ute på sekunden och polishelikoptrarna i luften inom en minut. Vi blev alldeles paffa – imponerande beredskap. Alla pratade med alla. Och våra närmaste grannar visade sig vara enormt trevliga. Från denna dag umgicks vi varje dag och barnen sprang intill grannens hus och vice versa titt som tätt.
     Mannen var kristen armenier i andra generationen och en dag stod vi i farstun utanför mitt hus i regnet och diskuterade våldet i USA, varför detta inträffar och vad man bör göra åt det. Jag menade att avkristningen av USA hade en stor del i detta.

     Så berättade han plötsligt denna historia: Han hade kristna rötter men när han utbildade sig till advokat så hade han ”insett” att det inte behövdes någon moral alls eftersom allt kunde regleras med lagar (en del av indoktrineringen på universitetet, säkert). Men hans liv hade blivit alltmera miserabelt och han kände sig inte alls lycklig. Så reste han till Hawaii för att i lugn och ro försöka få rätsida på sitt liv. Där träffade han en gammal kamrat. Denne hade en gång varit ateist men blivit troende på grund av min grannes påverkan. Nu var rollerna ombytta. Kamraten var djupt religiös och han själv hade blivit ateist. Det ordnades en fest till vilken det kom väldigt många ungdomar, pojkar som flickor. De diskuterade religion och diskussionens vågor gick höga. Nej, min granne hade verkligen ingen anledningen att tro på någon Gud, och menade att hans tidigare tro var något han indoktrinerats med sedan barndomen.
     När han skulle lämna festen så var särskilt en flicka väldigt påstridig och ville att han under hemresan högt skulle upprepa denna fras: ”Satan go away – Jesus will defeat you”. Vad skulle det vara bra för, menade han, men hon var påstridig. Efter många turer gick han med på detta – och han lovade att han skulle upprepa denna fras hela tiden under resan hem. När han kört en lång stund på de slingriga bergsvägarna (=vulkanöar), så genomströmmades hans kropp plötsligt av en väldigt konstig känsla, som han aldrig någonsin tidigare upplevt. Han beskrev den som en känsla som började längst upp på hjässan och gick som en varm våg genom hela kroppen ner till tårna. När han tittade upp i det klara månljuset så fick han se en stor Jesusgestalt på himlen med långt mörkt hår, vit mantel och utsträckta händer så som denna gestalt ofta porträtteras. Händelsen fick en genomgripande betydelse för honom på så sätt att han återvände till sin barndoms tro, träffade en kvinna som han gifte sig med och fick en liten flicka som nu lekte med våra barn. Och nu kände han sig lycklig igen. Detta hade hänt 7 år tidigare.
     När jag nu tänker på hur denna Jesu återkomst framställs i Jakob Lorber manuskripten och i Johannes Uppenbarelse så återvänder jag ofta till min grannes berättelse. Det är ungefär så som jag föreställer mig denna händelse.

     • Fiskargubben says:

      Sture, du vet att jag har mycket att säga dig. Just nu får det här
      räcka. Ibland försvinner mina saker och dyker upp sen (flera gånger har det hänt). Ibland får jag höra en klocka när det är dags att stiga upp. Ibland får jag nya tankar på natten och kan dela med mig här. Ibland, ja, det finns mer. Jag ber för de döda och vet att bönen höres. Suavalle kan ha nytta av videon. Den handlar också om hundar. Det enda ”problemet” är att vi ”deplorables”, några av oss, har tillgång till andra språk. Franskan var inget stort problem för mig och mina skolkamrater, men är det nu.

      10 signes qu’un proche décédé essaye de vous transmettre un message

      • Suavalle says:

       Tack, ännu en gång för din omtanke, Fiskargubben!

       Jag läser allt här men har ännu inte kraft att medverka i diskussionerna, men jag svarar när jag blir aktualiserad. I filmen sägs det att hundar har hög sensibilitet och kan förnimma sådant som människor inte förmår. Det stämmer helt med min uppfattning. Det tror jag även gäller för andra högre stående djur. Det är också orsaken till att jag är så förkrossad. Min lilla Lulu visste vad som förestod, och jag ångrar mig så oerhört. Jag skulle ha väntat. Hon var gammal och sjuk men hon ville vara kvar.

       Man kan inte ändra det som har hänt.

       Här är ett tänkvärt bibelcitat:

       Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. (Johannes 5:28)

       https://www.bibeln.se/las/2k/joh#q=Joh+5

       • Fiskargubben says:

        Suavalle, vi älskade våra katter, men de gjorde min hustru sjuk. Jag tvingades lämna dem på ett katthem. En av dem hade till vana att sätta en tass på mitt högerben för att få min uppmärksamhet. Nåt år senare hände det igen, men ingen katt fanns i lägenheten. Jag förstod direkt. Kattan gav mig en hälsning på ett sätt jag skulle förstå.

        Jag besöker inte medier, men ibland vet de saker och därför delade jag med mig. De som vill oss väl arbetar för Herren. Morfar har väckt mig några gånger genom att gripa tag i min axel när jag har haft svårt att stiga upp ur sängen. Jag har samma problem som president Putin, men han har en bättre ursäkt. Han har mycket långa arbetsdagar och en förfärlig börda.

 31. Fiskargubben says:

  Det är uppenbart att makten i Sverige är skärrad på ett sätt jag inte har sett förut.

  Sd har polisanmält försvunna valsedlar och flera partier har klagat hos valmyndigheten. Det här är ett skandalval och vi kan tacka alternativmedia för att vi vet det.

  Det är bra att följande tas upp. Det som kan tilläggas är att många unga i Sverige har mobiler, ibland kontantkort, och är svåra att nå. Konstiga nummer trycks ofta bort när försäljare misstänks. Sifo förfalskade siffrorna på 70talet för att rädda Folkpartiet. Sen dess är jag skeptisk. Artikeln talar om bortfall och sannolikheter på ett enkelt sätt.

  Opinionsundersökningar – så funkar de

  https://www.svd.se/opinionsundersokningar–sa-funkar-de/i/senaste

  • Eclipse says:

   http://www.friatider.se/m-tinstituten-afs-bakom-succ-f-r-vriga-partier

   Sentio särredovisar MED som får 0,4%.
   AfS klart störst bland ”Övriga” som utgör 4,8%.

   Idag plockade YouTube bort AfS torgmöten. Skit också, hade för vana att dagligen lyssna till Kasselstrands tal (olika varje gång). De finns väl på Facebook också, men jag använder inte några sociala medier.

   ”Jan Helin ska inte vara anställd i public service. Han ska plocka fimpar i ett Fas 3-jobb i Rinkeby!”

   Det börjar kännas som att de kommer att storma in i riksdagen redan i år.

   • Alve says:

    Bra om Afs kommer in i riksdagen men det skulle vara bra att få dit MED också. Jag har röstat på alla 3 partierna SD, MED och Afs. De enda partier som går att rösta på i dagsläget, det är min åsikt. De andra är inte att lita på – de kommer fortsätta med stor invandring till Sverige tills vår nation är mer eller mindre utplånad. Kanske 7-klövern först då skulle inse vad de ställt till med. Ja, det är helt obegripligt! Oj så upprörd Annie Lööv var idag för att även SD (jämte Afs) nu inte längre ens vill ta emot kvotflyktingar med tanke på att vi redan har för många här. Det känns gott att länder utanför Sverige tänker på oss och visar stöd på olika sätt i alla fall.

 32. Loa says:

  Frankrike intresserar sig plötsligt – out of the blue – för Malaysian Airliner MH-370. Det som nyligen förklarades avklarat, dvs konstaterat försvunnet.
  https://stillnessinthestorm.com/2018/08/the-malaysia-air-370-just-took-another-very-strange-turn/
  Gendarmerie de l’Air (militärpolis) ifrågasätter nu satellitöverföringen av färddata och indicerar att Malaysia döljer något. Åter vädrar man rapportens ”explosion” som ett faktum. Ja, det är kanske det som är meningen.

 33. Lassekniven says:

  Fiskargubben. Off Topic.
  Du har har varit i Ryssland, känner ryssar och kan uppenbarligen kommunicera på ryska samt är påläst.
  Jag funderar på följande: Boris Jeltsins betydelse, hur stor var den egentligen? Han var ju uppenbarligen alkoholiserad och var påtagligt påstruken vid flera internationella tillställningar. Hur var var han då inte på internmötena på hemmaplan. Kunde han verkligen styra landet eller låg Putin och andra bakom ryggen på honom?. Junker lär också gilla flaskan. Enligt mitt sätt att att se det kan man inte ha alkoholister i toppositioner någonstans överhuvud taget. Detta är ju en truism.
  Presidenterna Trump och Putin lär båda vara mycket försiktiga med alkohol.

  • Fiskargubben says:

   Miljoner dog när Jeltsin härskade. Maten kom inte fram till butikerna. Han var västvärldens älskling och gjorde som han blev tillsagd. Oligarkerna var med under regeringssammanträdena. Valet 1996 var riggat och han vann, trots liten popularitet. En besvärlig konkurrent, en barsk officer, dog mystiskt.

   Putin hade inget inflytande på den tiden. Han utnämndes till premiärminister 1999. Oligarkerna trodde att han kunde kontrolleras, men fick tji. Oligarkerna och säkerhetstjänsten tillsatte Putin. Jeltsin fick övertala honom om att bli president. Putin var först ovillig, eftersom han ville ha ett privat liv, men accepterade till slut av pliktkänsla.

   Jag kan vittna om att Nya Dagbladets artikel är korrekt.

  • Fiskargubben says:

   Om vi vill rädda Sverige ska vi titta på ett av våra grannländer. Kommunismen försökte förstöra kristendomen och misslyckades. Många gömde sig och dök upp när det inte var farligt längre (nu har vi hemförsamlingar i Sverige). Bönerna steg till Himlen under Jeltsin och det blev bönesvar. Landet fick en troende president med principer. Antalet aborter har minskat och befolkningen tillväxer, trots sanktionerna. Minst 25.000 nya kyrkor har byggts och flera tusen restaurerats (det är väckelse och massdop i floderna). Levnadsstandarden har mycket förbättrats, men de fattigaste på landsbygden hotas av sanktionerna och valutamanipulationerna. Putin hedrar både judar och muslimer och de stödjer honom. Våra vandrare är helt nya i landet, men så är det inte i Ryssland.

   Det började gå bra för Sverige när vi gav upp våra stormaktsdrömmar 1809. Ryssland gav upp sitt imperium och fick ett bättre liv (det är dyrt med kolonier).

   Spengler skrev en intressant bok publicerad efter det första världskriget. Han analyserade kulturers uppgång och fall. Grundregeln var att de expanderade i slutfasen och gick då under mer eller mindre. Den arabiska kulturen var fullt utvecklad före profeten Muhammed och språket var på hög nivå. Det är helt annorlunda nu. Mongolerna expanderade och gick under. Samma med de högt utvecklade goterna. Napoleon sänkte Frankrike och det finns ju senare exempel. Spengler ansåg att den indianska högkulturen tragiskt nog inte fick leva ut sitt liv. Nu går Usa mot sin undergång. Expansionen är slutet på angloväldet. Se, något nytt kommer.

   Det här har varit känt länge. Hälften av Sigtunas invånare var ortodoxa och jag har sett den stora ruinen av katedralen. Vi hade intensiva kontakter med Ryssland och Ukraina på den tiden och det kan ha pågått i århundraden. De gamla liljestenarna vittnar därom. Kommer du från Svealand? Då kan du ha slaviska rötter, men det är ju förbjuden information.

   ‘No Such Thing as an Ethnic Swede’ as Half of Viking Capital Were Immigrants

   https://sputniknews.com/viral/201808271067500994-sweden-vikings-diversity/

 34. Eclipse says:

  Jag vill dela en kommentar från NewsVoice, av signaturen ”per”:

  ”Vänsterpartiets Jens Holm har berättat för mig, att syftet med debatten om geoengineering är att leda allmänhetens uppmärksamhet bort från koldioxidens effekt på klimatet.”

  Idag passerade jag f ö Malena Ernmans dotter vid riksdagshuset. ”Skolstrejk för klimatet.” Tragiskt med denna hjärntvätt.

 35. Lassekniven says:

  För övrigt så har Ryssland påbörjat en jättelik militär manöver, den största på 40 år sägs det, tillsammans med med smärre kinesiska och mongoliska förband. Manöver sträcker sig från mitten av Ryssland och öster ut.
  Vad leder detta till? Jo, förmodligen börjar Björklund och andra att börja gapa efter ett formellt NATO-medlemskap, helst i morgon.
  Jag undrar om Ryssland gör denna manöver för att skrämmas? Annars varför en dylik i megaformat. Vill man provocera Sverige till att formellt gå med i NATO så att man kan förlägga dessa trupper senare vid Östersjön. En så stor manöver är inte riktad mot Kina mot vilket Ryssland är på speaking terms och kräver säkert Kinas godkännande.

  • Fiskargubben says:

   Övningen är ovanligt stor och jag vet inte varför, men den kanske handlar om situationen på Koreahalvön. Usa bråkar ju igen. Arktis? Det kan också handla om att binda Ryssland och Kina närmare varandra. De två samövar redan, men är inte formellt allierade. Man kan misstänka att Usa vill splittra dem och då är övningen en signal. Ryssland ställde in flera övningar för att spara pengar och finansiera insatsen i Syrien i detta budgetläge. Det kan också ha påverkat beslutet. Det viktiga är att de inte övar nära Europa. Det skulle ha ökat spänningarna.

 36. Fiskargubben says:

  Nu skriver tidningarna att den ryska flottan kommer att öva i Medelhavet. Det är inte riktigt sant. Krigsskeppen från Sevastopol och stridsflyget ska vara på plats för att kontra ett eventuellt anfall av Nato (deras skepp är på väg från Gibraltar). Ryska soldater är utspridda för att skydda syriska soldater och det är nytt. Enligt den ryska doktrinen kommer varje dödsfall att besvaras så läget kan vara farligt. Ryssarna säger att väst planerar en false flag med kemiska vapen igen för att kunna slå till, det är bakgrunden.

  President Putin kritiserade delar av pensionsreformen för nån vecka sen, men kom inte till skott och höll tal till nationen. Det har han gjort nu. Det råder viss arbetskraftsbrist och budgeten kommer att ha svårt att klara pensionerna. Ryssarna lever längre tack vare hans insats och det måste man också tänka på. Han vill att kvinnor ska kunna gå i pension vid 60, inte 63, det var hans huvudbudskap. Äldre kvinnor gör stor samhällsnytta. De tar hand om de barnbarn som är för unga för att få plats på dagis och de som kan fortsätter att arbeta för att förbättra ekonomin. Männen föreslås gå i pension vid 65.

  Jag känner en ryska som gick i pension vid 55. Hon har eget företag och lever ganska gott. De som bor längst upp i norr har också specialregler, vill jag minnas.
  Förändringarna föreslås införas stegvis och speciellt för kvinnorna.

  Jag har hört att när vi fick folkpension vid 67 berodde det på att det var medellivslängden på den tiden. Många tvingades fortsätta arbeta. De odlade, fiskade och kanske jagade. De som gick i pension lite efter att Atp infördes hade det inte lätt när det blev dyrare att leva. På 70talet rapporterades att några levde på kattmat och hundmat. Att våra pensioner är sämre nu än för 20 år sen beror på att politikerna snodde dem. Det patrasket vill jag ha bort.

  Pensionsreformen är Putins första riktiga kris och han vill lugna ett ilsket folk.

  Syrian FM: White Helmets Kidnapped 44 Children to Stage Chemical Attack in Idlib

  https://sputniknews.com/russia/201808301067588116-russia-syria-foreign-ministers-conference/

  Censuren av valet på youtube uppmärksammas internationellt.

  Swedish Right-Wing Party Claims YouTube ‘on Offensive’ Amid Mass ‘Censorship’

  https://sputniknews.com/viral/201808301067590935-sweden-youtube-censorship/

  • Fiskargubben says:

   Björnen och draken går samman och musen Nato, jag har ett bra uttryck här, men censurerar mig. Den ryska norra flottan deltar och det är en signal om Arktis. Här berättas att Vostok betyder öst som Zapad betyder väst (den övningen återkommer vartannat år). På andra slaviska språk kan det betyda ungefär solnedgång och det stämmer ju med tyska Abendlandes. Lustigt, som man säger i Småland.

   China teams up with Russia in Vostok 2018 military drills. NATO’s worst fear becomes reality

   I en annan artikel berättas att Usa lämnar Syrien om landet får oljerättigheter bl.a. Ja, det handlar om guldets välde, dvs pengar och utsugning.

   Jag tycker inte om det här. Ett enda misstag och vi kan få en konflikt om Syrien. Förra gången övervakades amerikanska krigsskepp i Medelhavet och minst ett av dem drog sig tillbaka (det fick ni inte veta). Våra tidningar vill inte att vi ska känna till faran. Censuren har fungerat bra ända sen TT skapades, sägs det på Internet.

   Ryssland har stövlar på marken och Nato har ”hot air”, men imperiet är sårat och då farligt.

 37. Mats Andersson says:

  Bra inlägg.
  Geoengineering har väckt mitt intresse sedan i somras och jag förskräcks om det som pågor ovanför vara huvuden, utan att vi vet något om det. Har tagit del av mycket bra källmaterial som jag hittat på nätet och Dane på http://www.geoengineeringwatch.org är en sådan källa.

  Finns även en annan person, som verkar har tagit det som sin livsuppgift att försöka nå ut med budskapet.
  Kika gärna på hans videoklipp, där han går igenom vilka som finansierar det hela, 12 min in i filmen.

 38. Fiskargubben says:

  Jag sörjer den här mannen. Alldeles för många framstående ledare har dödats av den ukrainska säkerhetstjänsten, men det bara stärker motståndet. Hans första tal imponerade. Han var en enkel man med viss utbildning och förstod folket.

  https://www.svd.se/prorysk-rebelledare-dodad-i-ostra-ukraina/i/senaste

  För de andligen intresserade. Människan är Herrens tempel (se Paulus). Vi ska vara rena som det judiska templet, en förebild. Vi har en förgård för hedningarna, mycket viktigt, och vi har ett inre rum dit bara översteprästen, Herren, har tillträde. Om det tredje judiska fysiska templet blir byggt kan vi där få se en antikrist.

  Herren jagade ut månglarna från templet, dvs. Han jagade ut guldet. Som barn undervisade Han de äldre där och de förundrade sig över Hans visdom.

  Emanuel är ett känt namn i Bibeln. Jag tänker på Emanuel Swedenborg och oroar mig för Emanuel Macron.

 39. Ivan Björn says:

  Jag vill ge tips om denna film som handlar om människans experimenterande (chemtrails) och dess konsekvenser. Dessa händelser finns bara i början på filmen och följs sedan av en brutal istid med den vanliga brutala dramatiken om överlevnad och olika klasser av människor:

  https://www.moviezine.se/movies/snowpiercer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: