Börjar bilden klarna nu?

polly

 

De sionistiska krafternas kamp för världsherravälde har nu gått in i en helt ny fas. Borta är, åtminstone i den stora skalan, den militära kraftmätningen mellan stormakterna. Istället har vi fått en ny sorts krig, baserat på biologiska och kemiska stridsmedel. Effektiva biovapen som sparar infrastruktur och den fysiska miljön, men utplånar livet i alla dess aspekter. Att släppa bomber över vår tids mångmiljonstäder med miljardinvesteringar i skyskrapor, motorvägar och tunnelbanor har man lyckligtvis insett vara en omöjlighet, särskilt som den globala bankmaffian själva har finansierat hela härligheten. Det vore att såga av den gren som man själv sitter på.

Stridsvagnar och fotsoldater är dock bra att ha för att slå ner lokala uppror, när folket vägrar lyda sina marionettpolitiker. Vapenindustrin är uppfinningsrik när det gäller nya vapen för att neutralisera demonstranter utan egen beväpning. Vi skall veta att vi blir pryglade med gummikulor, tårgasgranater eller paralyserade av strålningskanoner om vi gör motstånd. Bara att bunta ihop och bära iväg. Utvecklingen i Frankrike är ett pilotprojekt för att testa detta i urban miljö. Inom EU vill man göra detta till ett gemensamt projekt, med kravallstyrkor från andra medlemsländer som saknar lojalitet med det för stunden protesterande folket.

 

Dubai    Synd att förstöra?

Det första riktigt stora testet för morgondagens krigföring med biovapen är Covid 19.

Testet inrymmer alla stora komponenter i övergången till den totalitära världsstaten som man hittills misslyckats med att genomföra. Depopulation ingår i begränsad omfattning (hittills 300.000 avlidna globalt som sannolikt kommer att stanna runt 500.000 innan årsskiftet), liksom att skapa skräcken och rädslan för att dö hos befolkningen vilket i sin tur skapar underkastelse inför Staten, att vända ekonomisk tillväxt till sin motsats, att krossa småföretagandet till förmån för de av finansmaffian kontrollerade företagsmonopolen, att avfolka naturområden (skogsbränder och översvämningshysteri) och att samla befolkningen i urbana reservat under strikt elektronisk övervakning. De gamla som inte längre är produktiva avlivas i snabb takt, istället skall det ges plats för de yngre generationerna från världens underutvecklade områden, som man tror kommer att bli mer användbar arbetskraft för monopolen. Genom att på så sätt kunna beslagta pensionskassor och minska utgifterna för äldre- och sjukvården tror man sig kunna finansiera utbildningen och integreringen av invandrade analfabeter.

Allt detta utom själva metoden finns gömt under ett byråkratiskt fikonspråk som få orkar ta sig igenom – i FN:s Agenda 2030, som flertalet länder redan lydigt har undertecknat. Vilken metod skulle man då välja om nu stridsvagnarna skall parkeras för gott? Man har redan kommit långt med jordbruksmonopolen och globalt genmodifierade grödor (exempelvis Monsanto, med Gates som stor delägare), med Big Pharma och de Rockefellerska läkemedelsmonopolen och med livsmedelsmonopolen, där produkterna enkelt kan kontamineras med allehanda miljögifter. Det ligger då nära till hands att skapa biovapen av virus, en produkt ur samma gryta. Fördelen ligger i möjligheterna att konstruera vacciner med effekter som knappast någon utanför laboratorierna kan förstå eller analysera. Därmed har man den framtida och fortsatta utvecklingen helt i sin hand.

Jag tror att alla kan förstå resonemanget bakom det som nu sker över världen.

De hypoteser som cirkulerat det senaste halvåret har på ett skickligt sätt bundits samman av Amazing Polly i denna på bloggen tidigare visade video. Den visar hur nära sammankopplade alla aktörer som varit mer eller mindre synliga det senaste året i själva verket är och hur de samverkar och kompletterar varandra. Detta utesluter alla hypoteser om tillfälligheter, allt är noga uttänkt i förväg och regisserat i detalj. Som galjonsfigur lyser Bill Gates i eldskrift och med honom sionismens övriga kända och okända aktörer. Gates är frispråkig i sina ”löften” om kommande, ännu värre pandemier och det är lätt att tro på prognoserna om återkommande och betydligt farligare virus när effekterna av Covid 19 har utvärderats. Målet har inte nåtts än. Se detta som en varning.

Det vi ser är det definitiva genombrottet för det privata kapitalet inom sionismens ram att styra skenbart offentliga institutioner som FN, EU, WHO, Världsbanken/BIS och nationella regeringar, som därmed kopplas bort från allt vad demokrati innebär.

De folkvalda regeringarnas skattebaserade styre med fokus på en rimligt fördelad välfärd ersätts med oligarkernas godtycke vad gäller rovdrift av världens ekonomier och nådagåvor till dem som anses förtjäna det. En oligark rånar en nationell ekonomi genom självuppfyllande spekulationer och belönar offret med ett konstmuseum eller någon annan ytlig nyttighet som han själv kan gå och sprätta i. Utanför flockas tiggarna. Det kallas filantropi. Är det så vi vill ha det?

Vad har vi då att förvänta oss de kommande åren? De som sitter på kapitalet har också makten att korrumpera. En politiker som förfogar över en statskassa kan också både korrumpera och bli korrumperad, men försvinner ganska snart ut bakom ridåerna. Vi har många sådana exempel i lydlandet Sverige. Det gör inte oligarkerna, vars kassa är outsinlig. Kommer de då att kunna köpa ett val, även i ett förhållandevis civiliserat land som Sverige? Den risken tror jag är uppenbar, eftersom ingen som fått en välbetald plats i systemet släpper den frivilligt, hellre då kunna sitta kvar med ännu bättre villkor. Trots att jag själv bara är en marginell opinionsbildare är Illuminatis senaste erbjudande värt 15 miljoner… Vårt politiska system är som en sluten myrstack, där man kan cirkulera under sin livstid och alla inkräktare saklöst bits ihjäl av stackens väktare.

Konsekvensen blir att inga obstruktioner kommer att tillåtas för att äventyra genomförandet av Agenda 2030, som också innefattar befolkningsutbyte och en global mångkultur. Kontrollen över nationerna blir lättare om starka etniska majoriteter avskaffas och ersätts av ett spektrum av religioner och etniciteter. Det kommer att kräva ökade kostnader i form av mutor för att minska samvetsnöden hos våra folkvalda, men allt är ju bäddat för nya vinster, så det går nog bra. Det växande skuldberget för både företagare och nationer kommer att bädda för en strålande skörd om några år när räntorna kan mångdubblas. Redan nu kan man köpa in välskötta företag för en struntsumma, tillskjuta lite kapital och få börsraketer på kort sikt.

Jag tror att vi står inför en avgörande maktkamp mellan två system, det sionistiska där ett försvinnande fåtal skall försöka kontrollera ett enormt antal andra människor – något som hittills skett genom krig, mutor och våld – och det kinesiska, där ett samlat folk tillsammans bygger välfärd, något som bara kan ske genom ett växande handelsutbyte.

Covid 19 är sionismens handgranat i den kinesiska äggkorgen. Båda systemen är totalitära, så där är skillnaden liten, men delad välfärd för flertalet är ändå en mer långsiktigt hållbar ideologi än fåtalets tyranni. Demokratin kommer att försvinna, något som man visste redan för hundra år sedan. En människas röst är ingenting värd om hon inte äger sina egna tankar och handlingar.

Vem kommer då att vinna den maktkampen? Ja, det beror på om vi lyckas stå emot mind control, elektronisk övervakning och degraderingen av vår intellektuella förmåga innan det är för sent. Kanske Bill Gates har ett vaccin även mot detta?

Peter Krabbe

197 Responses to Börjar bilden klarna nu?

 1. Eclipse says:

  Sju minuter frisk luft från kvinnlig ledamot i italienska parlamentet:

  • Savalle says:

   Var och en av oss behöver ta avstånd från ondskans maskineri.

   Riksdagsledamöter ska inte stifta orättfärdiga lagar. Likt denna kvinna ska de reagera med kraft mot det som är fel.

   Domare ska inte utdöma orättvisa domar och vränga lagarna. Poliser och militärer ska inte låta sig brukas som terrorverktyg. Journalister ska inte ljuga. Läkare ska inte vara eugenikernas verktyg. Lärare och religiösa ledare ska inte vilseföra. Vetenskapsmän ska inte vara ondskans utvecklare.

   Var och en av oss ska sträva efter att följa vårt samvete så att vi visar omtanke om våra medmänniskor, mot djuren, mot naturen.

   Det är vi själva, vi enskilda människor, som kan bidra till att världen blir god.

   Bibeln:

   Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa.
   Hans ande måste sin väg, han vänder tillbaka till den jord varav han är kommen; då varda hans anslag om intet.
   (Psalm 146:3-4)

   Detta vi upplever nu är en prövotid för oss. Gud kommer att ingripa i sinom tid. Vi får nu ta ställning till det goda och det onda.

   Vi ska välja det goda.

  • ingmedrid says:

   Denna mycket sunda, kloka samt friska talare – har inspirerat runt omkring i hela världen…Här följer några länkar för vidare fördjupning:

   https://greatgameindia.com/italian-politician-demand-bill-gates-arrest-for-crimes-against-humanity/

   https://greatgameindia.com/tanzania-kicks-out-who-after-goat-papaya-samples-came-covid-19-positive/

   https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president/

   (vi får ha överseende med den tråkiga reklam som smyger sig in… )

   Så mycket intressant avslöjas i dessa länkar, att de är värda litet tid för vidare förståelse… Särskilt den tredje länkens innehåll är väsentligt, eftersom det längre ner på den sidan finns en intervju med Madagaskars President… – Han berättar om hur de har använt inhemsk örtmedicin bl a ARTEMISIA, och det har fungerat rörande landets covid-19 fall. – MEN, vad som är särskilt intressant är hur denna behandling ställs emot Big Pharma & WHO i intervjun… Riktigt upplyftande att höra honom berätta samt ifrågasätta 😉

 2. underhunden says:

  Donald Trump ser ut att vara en motkraft (kanske tillsammans med Putin och Xi Jinping om man ska tro Carl Norberg). Är han det? Kommer han att lyckas?

  • peterkrabbe says:

   Han har goda möjligheter att lyckas förutsatt att han blir omvald i ett val där valfusket kan stävjas. Jag skulle vilja påstå att han är den enda personen i världen just nu som skulle kunna vända utvecklingen. En liten strimma av hopp…

   • underhunden says:

    Ja, Trump är vårt, kanske enda, hopp. Jag ska be för honom.

    En annan sak. Du skriver ”Trots att jag själv bara är en marginell opinionsbildare är Illuminatis senaste erbjudande värt 15 miljoner…”
    Vill du berätta mer?

    • peterkrabbe says:

     Erbjudandet kommer från en Illuminati-loge i New York och innebär medlemskap med utbetalning av kapitalet i form av tre komponenter – ett kontantbelopp, en lyxbil av valfritt fabrikat och en bostadsfastighet enligt eget val – allt på valfri plats i världen. Meningen är väl att kapitalet skall kunna omsättas i ett valfritt skatteparadis, annars skulle det knappast fungera. Självklart förmedlar jag inte kontaktuppgifterna för att undvika att någon lockas att ta kontakt själv.
     Detta kan vara antingen ett seriöst förslag för att tysta obekväma personer – motprestationen är att verka för Illuminatis intressen i fortsättningen – eller ett bedrägeri av typen Nigeriabrev. Vilket vet jag inte eftersom jag inte utnyttjat erbjudandet.
     Det görs dock klart att den som accepterar har uppgifter att utföra och det finns en hotfull underton mot den som tror att det bara är att ta emot pengarna och fortsätta ignorera verksamheten.
     Nivån runt 15 miljoner SEK ger den intresserade ett behagfullt liv på ”rätt sida” i det kommande samhället, utan ekonomiska bekymmer. Det finns betydligt högre nivåer för yrkesgrupper som statschefer och politiker med inflytande. Det finns självklart ingen reträttväg för den som gör detta valet.

   • mats says:

    Valfusk förekom även förra valet o val innan det men jag tror till viss del att the deep state inte var riktigt beredda den gången. Dels var Trump ännu populärare än de från början trott men framförallt så tror jag att åtgärder fanns i vissa strategiska delstater o distrikt. Den här gången kommer försöken till valfusk att gå igenom taket. Jag tillhör de som tror att det finns goda krafter som gjort o gör allt för att vända utvecklingen o de skulle ha god chans till vinst utan fusk. Frågan är vad som kommer hända om de ser att de inte kan stoppa avgörande valfusk. Jag ser framför mig scenario där det blir fullständigt militärt undantagstillstånd. I det scenariot så är det fullt logiskt med de militära tribunaler som en del ”profeter” har sett framför sig. Militärt övertagande är inget någon egentligen vill se men förlorar Trump i höst så är ändå det totala tyranniet runt hörnet

    • Mo says:

     En sidoeffekt av Coronan ser vi i Sverige, socialdemokratin stärks. Men på 30% nivå kanske de inte utgör någon större fara om några av de små, framförallt MP och L får lämna utrymme för några nya.

  • hllviken says:

   Lyssna på vad Trump säger om militär + vaccin:

 3. Åke i Sörmland says:

  jag har läst referenser till en klan rika kineser kallad ”White Dragon society”. Finns mer data om detta?

 4. hllviken says:

  Polly har mer för att klarna bilden:

  • ingmedrid says:

   The Corbett Report – del III:
   TRANSCRIPT AND SOURCES: https://www.corbettreport.com/gates

   Bill Gates and the Population Control Grid

  • ingmedrid says:

   Här följer mer information a la Amazing Polly… Alla dessa sammanhang är väsentliga för den större förståelsen av all korruption / alla infiltrationer mm – för att aningens än mer kunna besvara frågan om – HUR 17 HÄNGER ALLT IHOP… ?? … – Och tänk då på att vi här enbart ”skrapar på ytan”… Och, även om vi tror oss veta utgången av allt det onda som sker, så behöver vi kontinuerligt ta del av, samt fundera över den värld vi alla än så länge lever i… – för att också frigöra oss själva samt bilda / utveckla nya genuina insikter…

   4 of 15 UN Agencies Led by Communist China; Twitter Hires Chinese AI Expert | Crossroads | Joshua

   China’s Unrestricted Warfare Could Lead to Collapse in One Year

   Ytterligade information att ta del av:
   (Collapse of China Explained By Chinese American Lawyer https://www.youtube.com/watch?v=IYjeO_n9vQw)

 5. hllviken says:

  Laura Eisenhower (barnbarn till forne stormannen) uppmanar till revolt mot globalfascismen!

  • hllviken says:

   Dwight Eisenhower var USA´s president 1953–1961.

  • ingmedrid says:

   Laura E. är magiskt kraftfull – en guldgruva i dessa tider 😉

   Här är den petition som hon hänvisar till – som vi absolut behöver skriva på:

   Oppose HR 6666 the TRES Act Please Act Immediately

   https://petitions.whitehouse.gov/petition/oppose-hr-6666-tres-act-please-act-immediately?fbclid=IwAR1ONVBsHOcDHcxEXekCN0U8QvZcOeE15RhLvkdScAhq4e7gfyTohUgIn9o

  • peterkrabbe says:

   Laura borde kanske läsa lite mer historia, särskilt om farfar Dwight Eisenhower. Han var general och ÖB för den allierade invasionen under andra världskriget och blev senare president för USA. Dwight var son till en jude, bördig från Lothringen i det gamla Tyskland. Tillsammans med president Roosevelt, bördig från judiska holländska tulpanodlare, och hans finansminister Henry Morganthau, judisk flykting från Frankfurt i Tyskland, svarade denna tyskhatande trojka för huvudinnehållet i de allierades mord på tyska krigsfångar -efter kriget – och den medvetna svälten av den tyska civilbefolkningen året efter krigsslutet, något som beräknas ha kostat uppåt tio miljoner tyskar livet. God hjälp hade de av Englands Churchill (judisk mamma) och hans judiske rådgivare Frederick Lindemann som beordrade terrorbombningarna av tyska civila städer som Dresden och Hamburg.
   Kanske vissa sidor är utrivna ur den Eisenhowerska släkthistorien? Jag förstår om hon verkar förvirrad.

   • ingmedrid says:

    Detta var en bra chans att lyfta fram ”den verkliga historien” – så mycket är det som har tystats ner, förändrats, getts en annan innebörd… Och så vidare… – Vi är alla grundlurade och behöver just denna tid som nu är – för att återbörda SANNINGEN och för att se världshistorien och vad som faktiskt i verkligheten har tilldragit sig på KRIGSFRONTEN… Jag har själv sett nästan hela den långa serien, som förmedlar just den berättelse du delar Peter… Det känns som om vi alla måste samla ihop alla pusselbitar / de delar av historien som har försvunnit genom märkliga omskrivningar… Hela världens historia är också vår egna – var vi än befinner oss… Och så det här med SYNDABOCKAR – vem är egentligen vem – i allt som påstås??

    Jag har lyssnat på Laura några gånger, och jag kan ändå bidra med att hon ofta sätter bra ord på det som tilldrar sig i nuet…

    – Jag har själv ett starkt intresse för de trauman som tidigare har skett – både i större skala kulturellt, samt i olika familjehistorier… – Det tenderar ofta vara så att vi omedvetet kan bära dessa olösta och nedtystade trauman omkring oss / inom oss – vilket ofta leder till oförklarlig ohälsa… – Vi blir till symtombärare för sammanhang som förs vidare från generation till generation.. – Just därför är det mycket vederhäftigt och läkande för oss alla – när SANNINGEN kommer fram… Även en enskild individs helande processer inverkar gynnsamt på helheten…

   • hllviken says:

    Sant…men…
    vem kan rå för vad ens farfar gjort?
    Arvsynd – nej tack.

    Om Laura vill kämpa för en bättre värld, är det gott, enligt min mening.

    Det är en Kennedyättling som också är i farten för att stoppa *Gates gate* – bra men….man måste alltid vara medveten om deras lojaliteter.

    Gräsrotsrevolution – kom fram!

    • Mo says:

     hllviken, så sant, du skall inte vara ansvarig för dina förfäders gärningar detta gäller även alla vidriga folkmord. Snubbelstenar och återgäldning hör inte hemma i modern tid. Men vi kan lära av dem, försöka förstå och undvika att på nytt falla i samma grop. Vi kan börja med att själva ta ansvar för utvecklingen i Sverige, som vi vill ha den utifrån våra förutsättningar.

    • peterkrabbe says:

     Nej, man rår inte för vad ens farfar eller någon annan i släkten gjort, det är istället en bra utgångspunkt för att göra saken bättre. De insikter man får i sin egen historia är grunden för en positiv förändring. Det är ett privilegium att ha sådana erfarenheter och därmed kunna förstå historia på djupet.
     Min egen släkthistoria är tusenårig och fylld av sådana erfarenheter. Den innehåller sefardiska judar från det moriska Spanien, ashkenasiska judar och oligarker från Centraleuropa och tyska adelsmän från de flesta av Europas krig, bl.a. en av Luftwaffes generaler. I hundratals brev har min farmor berättat om vad som egentligen hände i Tyskland under det senaste seklet. I Skåne har mina danska förfäder kämpat mot svenskarna i 1600-talets kyla. Kanske skriver jag någon gång en bok om allt detta.
     Några judiska läsare ser mig som antisemit för att man inte förstår att min återkommande kritik av judiska agendor grundar sig på insikter som de själva inte ens kommer i närheten av. Dåligt beteende måste alltid få kritiseras, oavsett om det gäller judar eller kristna. På så sätt kan man lära sig att förstå och respektera varandra och framför allt arbeta mot gemensamma mål. Vår värld blir inte bättre förrän sionismen överger sina judiska särintressen och samarbetar inom ramen för vår västerländska civilisation, först då kan man åstadkomma positiva och fredliga resultat för oss alla. Att tro på vilken Gud man vill är en rättighet, att bekämpa dem som väljer en annan Gud är ett brott mot mänskligheten. Den judiska kampen mot kristenheten måste få ett slut, en gång för alla.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      detta är ju en kamp som pågått i flera tusen år och som nu kommer att få ett slut. Kampen mot fariséernas vantolkningar av Guds ord, som sedan spred sig till Mohammed och också fått fäste inom stora delar av den kristna, speciellt den katolska kyrkan – fördomar och fördömanden.

      ”The End of Times” betyder just ett slut för denna tidsepok, då de sökte och hade dominans i världen, fast på ett fördolt sätt – ingen skulle veta om det. Men som Jesus säger: ”Det som en gång viskats bakom lyckta dörrar kommer en gång att skrikas ut från alla tak.” Där är vi nu.
      Gud lovade 700 år före Kristus att han skulle ingripa två gånger i världspolitiken, en gång för 2000 år sedan – det skedde. Och nu – snart – ”The second coming”. Detta kommer också att ske. Gud sviker inte detta löfte.
      Och det skall vi tala om för dessa onda människor – ”ni kommer att förlora”, ”ge upp”. Och det skall vi säga till Bill Gates – ”du kommer att förlora”, ”ge upp och vänd tillbaka”. Och så skall vi fråga honom varför han gör allt detta. Sina pengar kan han inte ta med sig till andra sidan. Där finns inte heller några som man kan muta eller några man kan ha hemligheter inför. Allting syns på utsidan, dina tankar, dina känslor, allt det onda du gjort etc., etc. Ingenting är fördolt – som här i det materiella livet. Där skiljs agnarna från vetet – och var vill man hamna?

      Här finns en berättelse om en konstprofessor, Howard Storm, ateist, som under en konstresa till Frankrike med sina studenter drabbas av brustet magsår. Detta måste opereras omgående inom 5 timmar annars är risken att dö mycket stor. På de sjukhus där han intogs, kunde man dock inte uppbringa någon kirurg inom 8-10 timmar – och han dog, fick en Nära döden Upplevelse med först en utomkroppslig upplevelse och hamnade sedan i vad han berättar var ”helvetet”. Där fanns bara onda andar, som gjorde honom förtvivlad. Upplevelsen, som var distinkt verklig, fick honom att byta livsinriktning, lämna sin universitetstjänst och utbilda sig till präst. Det finns massor av YouTube intervjuer med honom.

      • eva-marie says:

       Sture. Just det där Skriftordet du hänvisar till, att ” det som en gång viskats bakom lyckta dörrar kommer en gång att skrikas ut från alla tak ”, har jag själv ofta tänkt på. Att det verkar uppfyllas i våra dagar. Det är så mycket som verkar komma fram i ljuset nu.
       Jag tror också att det inte kan dröja länge innan Jesus återvänder.
       Bibeln talar också om ” Vilddjurets märke ” som alla , mer eller mindre skall tvingas ta på högra handen eller pannan. Guds folk däremot kommer att märkas ( osynligt antar jag ) med ett sigill i pannan av änglarna. Många spekulerar nu om Vilddjurets märke kan vara vaccinet.
       Har du ngn uppfattning om de

       • Sture says:

        eva-marie,
        svårt att veta vad som är vad. Walid Shoebat, palestinier boende i USA och f.d.terrorist och PLO-aktivist, numera kristen, menar i sina böcker att vad Johannes såg i sin uppenbarelse och nedtecknade var inte siffran 666. Walid Shoebat menar att det står ”In the name of Allah” och så två korslagda svärd. Vilddjuret är alltså muslimsk terror. Han har varit i Vatikanens bibliotek och undersökt originalet och eftersom han läser arabiska så menar han att detta är klart och tydligt. Dessa ord inpräntas i pannband och ärmbindlar hos muslimska jihadister. Så det kan vara en korrekt tolkning.
        Andra menar att Vilddjurets märke är det lilla chipsen mellan tumme och pekfinger som de vill att alla goyer skall ha, dvs. globalisternas totalkontroll, som Gud aldrig kommer att tillåta. Varför skulle han göra det?

        Jakob Lorber har åtminstone 5 kapitel i sitt stora verk ”Johannes Stora evangelium” från 1840-1864, där Jesus Kristus berättar att han skall återkomma på himlen inom 2.000 år. Det är snart, och kanske snarare än vi tror. Det är intressant att notera att vad Jesus Kristus berättar om denna tid överensstämmer med Johannes Uppenbarelse och detta är vad vi upplever idag. Men de kommer alla att dras fram i ljuset, allt kommer att bli känt och de kommer inte att kunna motstå folkens vrede, och kommer att rivas ner från sina tribuner. Det är vad som berättas i Jakob Lorber.

        • eva-marie says:

         Tack Sture för ditt svar.
         Väldigt tänkvärt och intressant. Jag har sett ngn video om att Katolska kyrkan skall ha mer kopplingar till Islamsk terror än vad man kan tro. Just Katolska kyrkan / Rom har också av protestantiska kristna ofta kopplats ihop med ” Vilddjuret ”. Och Vatikanen skall ha mycket i sina bibliotek som de undanhåller mänskligheten har jag hört.

         Det känns också hoppfullt när du skriver att Gud inte kommer tillåta globalisternas anspråk på total kontroll med hjälp av något märke, av ett chip. eller vad de nu har för planer.
         Nej, det känns som alltför många fått upp ögonen för deras agendor och lögner för att det skall gå att genomföra.

      • Mariana says:

       @ Sture
       Du ger mig ytterligare en tråd i det mönster som jag ser i mitt liv. Det uppenbaras för mig i en allt snabbare takt nu. När jag ser tillbaka på mitt liv så ser jag att det finns en kraft som fört mig till den plats där jag nu har mitt hem. Efter min skilsmässa i början på 80-talet så har mycket kommit rill mig genom min intuition.
       Du skriver ”detta är en kamp som pågått i flera tusen år nu och som kommer att få,ett slut..”
       Det känns befriande att jag får min intuition bekräftad för när jag försöker få en del vänner att se bakom allt som händer så möts jag bara av skepsis och ett outtalat konstaterande ”hon lever för mycket ensam och har nog blivit lite knäpp.”
       Jag tror att Gud söker oss var och en där vi är. Nu måste vi titta inom oss och ärligt känna efter om vi tror, verkligen tror, och litar på honom. Jag vill ha en levande relation med Gud och inte bara få en hänvisning till ett uttalande från bibeln.
       Han gav mig inspiration att åter ta fram ett par böcker ur bokhyllan: ”Edgar Cayce och Dödahavsrullarna”skriven av Glenn D Kittler samt ”Det gröna guldet. Möte med det kosmiska” av Hillevi Lindahl
       Båda gav mig en ny dimension om Gud och Jesus och en förklaring till vad som händer nu.

       Jag får ibland plötsliga insikter om olika saker. Det får jag en förklaring till när jag läser om Nassim Haramein och hans forskning om kontakten mellan vårt DNA och kosmos och hur vi kan dra till oss information från universum. Ryska vetenskapsmän har tidigare berättat om detta.
       Jag ser en förening mellan det andliga och den moderna vetenskapen där även mystiken inom kristendomen finns.
       Jag tror att tiden börjar närma sig för Jesus återkomst,men den kommer att ske på ett sätt som hör ihop med vår tidsålder och det blir nog svårt för oss vanliga människor att kunna ta till oss.

       • Sture says:

        @ Mariana,
        föreningen mellan det andliga och den moderna vetenskapen är redan här. Det är numera så enormt mycket som vi vet om det andliga och det är egentligen bara en tunn hinna mellan den andliga världen och vår materiella värld, några talar om olika vibrationsfrekvenser. Sedan kan det säkert finnas olika andliga världar. Jesus talar ju om att ”i min faders hus finns många olika boningar”.
        Om vi lyssnar på synska människor, som har förmågan att kommunicera med den andliga världen alldeles utanför oss, så verkar detta handla om en slags andlig mellanvärld, som de kommunicerar med. De kan till och med kan se och beskriva de andliga gestalterna, höra deras röster, känna deras känslor och berätta deras livshistoria. Bara så där rakt upp och ner.
        Det kan inte vara lätt att vara ateist idag. Då måste man allt blunda ordentligt, hålla för öronen och stoppa huvudet djupt ner i sanden.
        När det gäller att få information ”från universum”, så tycker jag att det är mycket enklare att se det som att man får information från den andliga världen och från Gud.
        Hela vårt DNA har ju skapats av andlig information från Gud. Det är som innehållet i en bok. En boks innehåll kan inte komma till genom att bokstäverna ramlar in i boken och kombineras slumpmässigt. Det måste finnas en författare bakom en bok, liksom en arkitekt bakom en kritisk bro etc., etc. Stenarna lägger sig inte slumpvis i en gotisk bågformation hur lång tid de än får på sig.
        ”Edgar Cayce och Dödahavsrullarna” är en jättespännande bok.

   • Mo says:

    Tack Peter för dina historie kunskaper, det finns många gropar att falla i. Ärlighet vinner i längden som tex när danska Sundhetsstyrelsen informerar sina medborgare, en pigg 75-åring utan kronisk sjukdom löper mindre risk än en 62-åring med diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vi får hoppas att även svenska Folkhälsomyndigheten förstår detta när det blir dags för dem att ta fram vaccinationssprutan.

    https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/04/danmark-ger-nya-anvisningar-om-riskgrupper-det-ar-varken-bra-eller-nodvandigt-att

  • Loa says:

   Stormannen?!
   Ike internerade – externerade – EFTER kriget mellan 1,1 och 1, 7 miljoner tyska soldater, som han inte kallade för krigsfångar, utan ”Disarmed enemy forces”, för att undgå Genèvekonventionen. De ruttnade bort under bar himmel. Mat fick inte ges dem. Om dessa ”Rhineland meadows” har den kanadensiska författaren James Bacque skrivit i ‘Other Losses’.

   Vidare har Bacque skrivit om segrarmakternas skoningslösa behandling av Tyskland i sin bok ‘Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950’.
   Mer än 9 miljoner tyskar dog av de allierades avsiktliga svält och fördrivning efter kriget. En fjärdedel av Tyskland annekterades och 15 miljoner människor fördrevs i världens största etniska rensning. Två miljoner av dessa, många kvinnor och barn, dog längs vägarna eller i koncentrationsläger i Polen och på andra platser.

   Läs om aktörerna som arbetade på att utrota tyskarna, som sagt EFTER fredsslutet, på nordfront punkt se, sök uppe t.h. ”Morgenthauplanen”.

   • hllviken says:

    Jag syftade på att han var stor i MAKT – ej etik.

   • Anna af Trampe says:

    Tack Loa! Vi matas dagligen med berättelser om den speciella folkgruppens lidanden, men det förblir tyst om ”segrarmakternas” fasansfulla behandling av tyskar.

    • Loa says:

     Teven är väldigt full nu, m a a ”segerdagen” som basuneras ut, ”Världens undergång: Hitlers uppgång och fall”, ”Hitlers innersta krets” (10 delar), ”Hitlers sista dagar”, ”En labyrint av lögner”, ”Mitt judiska jag”, ”Kappvändaren”, ”Barn som överlevde Förintelsen (6 delar)…
     Historiemagasin vältrar sig i firandet:
     ” Upplev Nazitysklands fall! Så kommer du tätt inpå dramat! Världens Historia har satt ihop en unik följetong där de ”live-bevakar” de dramatiska händelserna med ögonvittnesskildringar och autentiska filmklipp, som tar med dig direkt tillbaka till 1945, då Europa stod i brand.
     Det betyder att du får de viktigaste detaljerna – precis som de inträffade för 75 år sedan.”

 6. ingmedrid says:

  ”En människas röst är ingenting värd om hon inte äger sina egna tankar och handlingar.” – skriver Peter, i inledningen till detta avsnitt… Vad som nu pågår, kanske främst handlar om oss själva – och en uppgradering av oss som unika individer… – Det är präglingen / programmeringen – vi behöver göra upp med och släppa taget om… För att finna vägen till – SANNINGEN & DET RENA SAMVETET…

  Sacha Stone (5G filmen & Tribunalen) delar här mycket av problematiska sammanhang – men också HOPP & MÖJLIGHETER rörande kommande tider…

  Sacha Stone — We Are Consenting to Our Life Force Being Harvested

 7. Åke i Sörmland says:

  Ha det i åtanke att despoten/globalisten måste hämta sin mentala energi från andras rädsla, han kan inte skapa egen mental energi! Här gäller också att det man ger energi åt växer!
  Därför gäller att skapa mer estetik, glädje, trevnad etc. eftersom därur kan globalisten inte tanka energi. Således sluta alltid en debatt eller inlägg, om så endast för dig själv, med något glädjande eller älskvärt.
  I ett som vårt 2-polsuniversum är estetik alltid den vinnande polen.

  • Åke i Sörmlamd says:

   Innan du släcker ned kör då lite musik såsom Marimba, Cumbia bailable, Nortenyo, etc.
   Lämna inte datorn förrän du sett något intressant och vackert!!!

  • ingmedrid says:

   KÄRLEKEN TILL LIVET – DET STÖRSTA AV ALLT…

   Excellent!! Dr Zach w/ Dale Bigtree ~ Life, Death and Reclaiming Spiritual Awareness

   • ingmedrid says:

    Här kan man höra hela intervjun mellan Zach Bush & Del Bigtree: https://zachbushmd.com/

    För övrigt är Zach Bush en mycket engagerad doktor – som även ser till helheten vad gäller människans hälsa och andliga liv, matens odling och jordens beskaffenhet, och frånvaron av miljögifter mm… Här är en annan intressant intervju med honom: https://www.richroll.com/podcast/zach-bush-414/ (på den sidan finns även en hel del andra intressanta länkar… )

   • Åke i Sörmland says:

    Det är ratt som sägs i filmen, dock nämns ingen formel för hur man gör det! Formeln finns, kanske i några versioner i uttryckssätt men samma grundidé. Gary Craigs OEFT är en, troligen den enklaste. Metoden är att betrakta två tillstånd samtidigt. Eller som radioteknikern skulle säga två frekvenser samtidigt. Den ena är den bekymmersamma, den andra den kärlek här talas om. Börja med att lära in den ”emotionella frekvensskalan” – googla citatet.
    God jakt!!

 8. Eclipse says:

  DPT: vaccine roulette, amerikansk dokumentär från 1982 om difteri-, stelkramp-, kikhostevaccinet.

  Sverige omnämns som ett land som slutat ge DPT-vaccinet utan att någon epidemi uppstått. En studie 1955-58 i kombination med en uppföljningsstudie visade att tre gånger fler fick hjärnskador av vaccinet (1 av 46000) än av sjukdomen. En amerikansk studie av FDA gav vid handen att en av 700 fick konvulsioner som skulle kunna ge hjärnskador, men barnen följdes bara i 48 timmar och någon uppföljning gjordes aldrig. Två fall av plötslig spädbarnsdöd uppstod, men de avfärdades som slumpmässiga.

  • ingmedrid says:

   Dessa ELDSJÄLAR fortsätter sitt omfattande arbete… – Den RÖRELSE som nu cirkulerar rörande vacciner – kommer med stor sannolikhet att förändra mycket… 😉

   Censorship, COVID-19, Vaccines, and God Who is ALMIGHTY! Fear NOT!

   https://thetruthaboutcancer.com/who-is-running-the-who/

  • ingmedrid says:

   CENSUR ÄR NÄRA RELATERAT TILL MAKT & KONTROLL… – VEM BESTÄMMER… ?? VETENSKAP ÄR ETT OÄNDLIGT SÖKANDE – UTAN GRÄNSER… – VI HAR ALLA VÅR FRIA VILJA… – OCH SÅ LÄNGE SOM VI IFRÅGASÄTTER ÄR ALLTING MÖJLIGT, ELLER HUR… ??

   Tucker: Big Tech censors dissent over coronavirus lockdowns

   (15 min. – att inspireras av… – så här skall nyhetsmedia förmedlas… )

 9. drhallonhatt says:

  Lite glada nyheter om det här stämmer 😀 https://www.youtube.com/watch?v=9JG5b8Qt_CY

  • ingmedrid says:

   Bästa drhallonhatt – du har leverarat dagens hitintills – ALLRA BÄSTA TIPS… ALLA SE HIT 😉

   Här kommer mera:

   Resiliency: Becoming Hard To Kill with Dr Rashid A Buttar

  • hllviken says:

   Makteliten i USA kommer runt *mandatory* genom att kräva vaccinationsbevis för rätten att vistas i vissa miljöer.

 10. Savalle says:

  I mångt och mycket har jag samma inställning som Sebastian Florin här:

  (Kallelse till folket)

 11. Lassekniven says:

  Den här är bra:

  Jag håller med Sture, det finns för mycket skrämsel nu för tiden med domedagsprofetior. MSM skrämer folk. Det är inte bra. Nej. man skall se positivt på tillvaron. Allting ordnar sig. Varför? Jo, just nu har för mycket oreda kommit in i systemet och då ökar entropin men efterhand reglerar systemet det hela själv om det får vara i fred. Det eliminerar de icke önskvärda och störande faktorerna. Rensning har börjat det vet vi. Termodynamikens lag fungerar även symboliskt i sådana här sammanhang. Till sist, det finns en plan för oss som är troende, vi vet denna plan men kan inte bevisa den för ateisterna av vilka många är goda människor men förnekar Gud. Kristus kommer att komma och då må de onda darra men alla får en chans att omvända sig även i helvetet. Det är oklokt att inte tro. Vem sade detta? Jo, Albert Einstein och han var väl inte speciellt dum i huvudet. Det finns miljoner och miljoner urskarpa människor som är starkt Gudtroende. Bara så att ni vet.

  • Savalle says:

   Ja, den är bra. Citat från videon:

   ”But the fear that has been generated by this is the biggest problem of all.”

   Vi ska lyfta upp våra huvuden.

   Bibeln:

   Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, 26då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva. 27Och då skall man få se ‘Människosonen komma i en sky’, med stor makt och härlighet. 28Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.
   (Lukasevangeliet 21:25-28)
   https://sv.bibelsite.com/swe/luke/21.htm

  • Mo says:

   Lassekniven, jag brukar tänka så här när vardagen känns tung och svår att förstå ” ske Gud vilja ” och faktum är att det hjälper mycket. Tanken klarnar, jag känner förtröstan och trygghet i den goda vägledning det ger. Det enkla är ofta det bästa.

   • Mo says:

    Har vi inte samma Gud så blir det likväl din egen Guds vilja som avgör. Om du vill sortera bort eller rensa som du uttrycker det så blir det än viktigare att välja rätt sida. Kristendomens historia med blodiga krig, häxbränningar och etniska utrensningar gör inte valet självklart. Och om Einsteins Gud ledde till atombomben så inte blir det lättare. För några måste världen bli mörk för att ljuset skall återkomma. Då kanske det ändå är dags att fundera över om man inte valt fel sida. Men den allsmäktige Guden ser allt, honom kan vi inte lura.

  • Loa says:

   HUR kan man ta ner en liten film där en man upplyser om att immunförsvaret stänger, när en person utsätts för stress?! Paranoia bland myndigheterna? Att påtala att skrämsel och hets GÖR oss mindre motståndskraftiga! Folkhälsa. Egenvård (mycket populärt för några år sen av sjukvårdsmyndigheterna, som ville dirigera köerna till apoteken istället).
   Lassekniven, var snäll och posta dess rubrik och vem som talade, så kanske man kan hitta den ngn annanstans!

 12. Erik says:

  Ur uppenbarelseboken: sex av sigillen bryts – kapitel 9, från vers 17

  I min syn såg jag hästarna och ryttarna, och de såg ut så här: Ryttarna bar eldröda och mörkblå och svavelgula bröstsköldar. Hästarnas huvuden liknade lejonhuvuden, och ur deras mun kom det eld och rök och svavel. 18 En tredjedel av alla människor dödades av dessa tre plågor, av elden, röken, och svavlet som kom från hästarnas munnar. 19 De hade sin kraft i sina munnar, men också i sina svansar, för deras svansar var som ormar med huvuden, som de kunde vålla skada med.

  20 Men de övriga människor som överlevde dessa plågor omvände sig fortfarande inte från sina händers verk. De fortsatte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, koppar, sten och trä, och som varken kan se eller höra eller gå. 21 De omvände sig inte från sitt mördande, sin magi och ockultism, sin sexuella lössläppthet och sina stölder.

 13. Erik says:

  666 betyder också 3 olika tidsepoker.

  Den första tiden är år 666. Här framträder Antikrist som fenomenet Islam, som direkt förnekar den Gudomliga Treenigheten och av vår Herre Jesus Kristus. Islamister bryter igenom med militär styrkor och invaderar Europa -invasionen i Sicilien och sedan Spanien. Det är endast genom min övernaturliga ingripande på begäran genom påvens kraftfulla bön som muslimer inte lyckades förstöra kristenheten…

  Lägg till sexhundrasextiosex år (666 + 666 = 1332) År 1332: Året då den muslimske förespråkarna av frihandel (filosofen Ibn Khaldun 1332 ­­– 1406 föds) som skrev ”civilisationen och dess välstånd beror på produktiviteten och de ansträngningar… som folk gör i sitt eget intresse och för sin egen vinning.” Hans ord skulle 1776 upprepas nästan ordagrant av en skotsk moralfilosof, Adam Smith, i boken Wealth of Nations. Men året 1332 är tiden då Antikrist på ett radikalt sätt angriper tron på Guds ord. Genom filosofer tilldelas vetenskapen exklusiva värden om sanningen. Steg för steg görs den mänskliga intelligensen till att vara den enda källan och det enda kriteriet att utröna sanningen. Det föds filosofiska irrläror som spreds sig genom århundradena till vår dagar.

  Lägg till ytterligare sexhundrasextiosex år – 1998: Här lyckas antikrist skilja mellan staten och kyrka ”Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan”. År 1998 ändrar nämligen riksdagen grundlagen som kommer bana vägen för antikrist. 1999 beslutar nämligen kyrkomötet om ny kyrkoordning och den 1 januari 2000 ersätts statskyrkan Svenska kyrkan av trossamfundet med samma namn – ett samfund bland alla andra i vårt land. Den månghundraåriga traditionen av nära relationer mellan stat och kyrka är därmed bruten. Men enligt kyrkans uppfattning är det inte fråga om en skilsmässa. Snarare handlar det om ”nya relationer” där staten och kyrkan blir ”särbor” med delvis nytt regelverk. Förfallet inom svenska kyrkan är nu total med hyllande av islam och homofili. Betänk även att året 1998 är det sista som det skett något med svenska kyrkan. Inga nya reformer sedan dess.

  • eva-marie says:

   Erik. Det här var många intressanta årtal du räknar upp och förbinder med Antikrist. Många spekulerar vad och vem det är. Jag också. Bibeln talar i bl a Johannes 1; brev om det , där han skriver att det redan då framträtt många ” Antikrister ” , men att det i framtiden skall komma en större / slutlig Antikrist. Johannes skriver också att kännetecknet på Antikrist är att han förnekar både Fadern och Sonen. Ett annat Bibelord säger ; ” Den som förnekar att vår Herre Jesus är Messias ” är en Antikrist. ( Jag blir glad att du också kallar Honom vår Herre Jesus Kristus. )
   Sture skrev i sitt svar till mig att det här med 666 enligt en kristen palestinier inte står i originalskriften, utan att det stod ngt om ” in the name of Allah” och två korslagda svärd som ett tecken. Svårt att veta vad man skall tro. Jag förlitar mig ändå på vår Bibel. Och att veta den exakta betydelsen av Antikrist är ju ur frälsningssynpunkt bara viktigt på så sätt att det kan skydda oss från villfarelse. Där är Skriften vägledande.

   Jag håller med dig om att det arbetats länge i världen på att föra oss bort från den kristna tron. Den har förlöjligats och förtalats och fått många att dra sig undan. Jag minns en tid när t o m Svenska kyrkan kändes sant kristen. Minns min konfirmations-präst som en verkligt fin och ödmjuk man. Jag älskade hans ”lektioner” före konfirmationen. Nu är tyvärr kyrkan sen lång tid tillbaka fördärvad.
   Jag vågar mig inte in på att ta upp årtalen du nämner, eftersom jag inte har så mycket kunskap om dom. Men det talas om ett ” märke ” som tillhör Antikrist och som de troende inte skall ta på handen eller pannan.

   • Mo says:

    Jordens befolkning är närmare 8 miljarder varav 1,9 bekänner sig till kristendomen. Således finns det på jorden åtminstone 6 miljarder som inte anser att Jesus är Messias och enligt din förklaringsmodell därmed skall uppfattas som Antikrist. För många ett mycket negativt och ondskefullt epitetet. Men då har intoleransen fått fäste som kan leda till högmod och det totalitära tänkande som vi anser att globalisterna ger uttryck för. Gud finns för alla och vi lär oss av varandra, då blir vi fullkomliga.

    • eva-marie says:

     Mo.
     Att inte tro att Jesus är Messias, betyder inte automatiskt att man är Antikrist. Jag kanske skrev krångligt och förstår att det kan missförstås.

     Johannes tyckte sig vara i ”den sista tiden” redan när han skrev breven.
     Johannes talar i sitt brev om Antikrist , den som de kristna kan vänta sig vid ” ändens tid. ” Det handlar om en bestämd person som jag uppfattat skriften.
     En del av Johannes brev handlar just om denne Antikrist, inte om människor som inte är troende. Han skriver bl a i Joh 1;a brev ;
     ” Ni har fått undervisning om att Antikrist skall komma, och många antikrister har nu trätt fram.
     De männen har gått ut från vår krets. De gick ut ifrån oss för att det skulle bli klart, att det i vår krets finns sådana som i verkligheten inte hör till oss. ”
     Och vidare skriver Johannes ;
     ” Vem är Lögnaren ? Det är ingen annan än den som förnekar att Jesus är Kristus ( Messias ).
     Den mannen är Antikrist , ty han förnekar Fadern och Sonen. ”

     För att vara en lögnare måste man först veta sanningen. Just det är en egenskap hos Antikrist, att han vet sanningen men förnekar den. Att inte tro gör inte någon till en lögnare. Om man inte vet /tror att Jesus är Kristus, så ljuger man ju inte om man talar emot det. Man tror helt enkelt inte.
     Att Johannes skriver så här är för att han inte ville att de troende skulle bli bedragna när Antikrist dyker upp ;
     ” Detta skriver jag till er med tanke på dem som försöker föra er vilse ”, skriver han sedan.

     Antikrist betyder ” Motståndare till Kristus ” eller ” I stället för Kristus. ”
     Så att inte vara troende är alltså inte detsamma som Antikrist. Sen är det vars och ens ensak om man tror på Bibelns budskap eller inte. Gud tvingar aldrig någon människa. Många har en Gudstro som inte vilar på Bibeln och vi har alla frihet att tro på det vi vill.

     • Mo says:

      Fullt så enkelt är det inte. Här framgår tydligt Johannes budskap att bara de som erkänner Jesus är från Gud.

      https://old.bibeln.se/las/2k/1_joh#q=1+Joh+4%3A1-6

     • eva-marie says:

      Vill tillägga att denne Antikrist, enligt Bibeln, kommer att ” sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. ”
      Han kommer alltså att vara en mäktig personlighet under en kort tid och som det står ” bedra många”. Det står också att han skall göra stora tecken och under, och just det gör att många tror på honom. Men han står inte för något som är sant eller gott för människan.
      Eventuellt kanske det kan handla om ett system också, men det är bara min personliga fundering.
      Uppenbarelseboken, där han omtalas som Vilddjuret, är full av symbolik, så jag är ibland osäker på om man skall ta det som står där så bokstavligt.
      Jesus själv har sagt att ” många skall komma i mitt namn och säga sig vara Messias ”. Och att vi skall se till att inte bli bedragna, då den sista tiden blir förrädisk.

      • Mo says:

       En som utropade sig till Messias var Sabbatai Zvi. Hans efterföljare Jakob Frank uppmanade till treenighet för frälsning, hans tolkning av detta var en sammansmältning av Kristendom, Judendom och Islam. Lite oroande i dessa tider tycker jag när svenska kyrkans budskap har blivit snarlikt. Vad vill de egentligen ?

   • Sture says:

    @ eva-marie,
    jag skall inte argumentera för det ena eller andra, för jag vet inte. För det första så tror jag inte att det med ”666” menas ”antikrist” utan ”Vilddjuret”, som stiger upp ur havet. Man kan mycket väl tro på sin Bibel och ändå tro att Walid Shoebat har rätt. Att Johannes skrivit 666 (dvs. DCLXVI) är det ingen som ifrågasätter, så Bibeln har rätt. Men på hans tid fanns, mig veterligt, inget arabiskt skrivspråk, så han kunde omöjligt utläsa bokstäverna som ”I Allahs namn + två korslagda svärd”, som Walid Shoebat gör. Samtidigt såg han en framtidsvy och beskrev andliga figurer som blivit halshuggna. Dessutom har ju de jihadistiska krigarna dessa ord i ett band i pannan eller som armbindel. Så frågan är: kan han ha tolkat bokstäverna fel?

    Den antikrist som vid tidens ände kommer att framträda är en person som kommer att framställa sig som Jesus Kristus själv, klädd i vitt. Han kommer också att kunna göra vissa ”under” (som alla andliga krafter kan skapa oförklarliga fysiska fenomen, jfr. Polstergeistfenomen) och på så sätt förleda många av de bekännande kristna, kanske majoriteten, innan Jesus själv framträder och avslöjar allt detta som en bluff. Det är denna Antikrist, som Johannes varnar för. Och jag tror att Vatikanen och nuvarande påven i hemlighet arbetar i denna riktning just nu.

    • eva-marie says:

     Sture. Som du kanske sett, så skrev jag också det du talar om här i tillägget till min kommentar.
     Att den Antikrist som kommer i ändens tid skall göra sig själv till en Kristus-figur och bedra många. Så jag håller med dig där. Ev kan det vara ,som du skriver, det som nuvarande påven arbetar för att få till stånd. Och det var ju denna slutliga Antikrist som Johannes varnar för.
     Jag tyckte också det du skrev om det som W Shoebat såg i Vatikanens bibliotek var tänkvärt och intressant. Som en förkunnare sa ; ” Det är inte meningen att vi skall veta vem Han är.”
     Vi får försöka urskilja med våra andliga ögon, eller hur jag skall uttrycka det.
     Jag tror vi är i stort sett överens i tolkningen av den Antikrist Johannes varnar för.

   • Sture says:

    @ eva-marie,
    jag skall tillägga: Johannes skrev naturligtvis de tecken han såg, men det är de som läste vad han skrev som tolkade detta som DCLXVI, eftersom inte heller de hade något att jämföra med.

    • Sture says:

     @ eva-marie,
     i denna video redovisar Walid Shoebat ett fotografi från originalet av Uppenbarelseboken i Vatikanens arkiv, där det som tolkas som 666 (dvs.DCLXVI) visas upp. Titta på tidpunkt 2.33 där fotografiet först visas upp och följ sedan diskussionen. Jag har själv väldigt svårt att få dessa tecken till DCLXVI och tycker det ligger ganska mycket i vad Walid Shoebat säger:

    • Sture says:

     @ eva-marie,
     jag märker nu att jag skrivit de romerska siffrorna, men det handlar om tre grekiska symboler, som tolkas som 666. Även dessa tre grekiska symboler, som skulle betyda 666, har jag svårt att få ihop.

     • eva-marie says:

      Sture.
      Intressant video du visar här. Jag har svårt att tyda de arabiska tecknen han visar, men månskäran och svärden syns ju tydligt.
      Jag har trott att den ursprungliga texten var skriven på arameiska eller hebreiska och sen översatt till grekiska ( ev med arabiska som mellanled ). Men Codex Vaticanus är kanske inte den ursprungliga texten ?
      Sen undrar jag lite hur han kunde ha tillträde till Vatikanens bibliotek. Jag begär inte att du skall veta det, men det har verkat svåråtkomligt. Men som jag berättade tidigare, så har jag hört att Katolska kyrkan och Islamsk terror kan ha större kopplingar än man tror. Om det nu är sant.

      • Sture says:

       @ eva-marie,
       Den ursprungliga texten är skriven på arameiska eller hebreiska, varför har man då plötsligt blandat in grekiska symboler i detta när man skall tolka det som 666? De korslagda svärden tolkas som den grekiska symbolen chi, som skrivs som ett x med svängda ändar, det syns tydligt.
       Det intressanta är dock varför man vill ha det till 666, och vad har dessa siffror för betydelse?

       Det finns en ordväxling i Jakob Lorbers ”Johannes Stora evangelium” mellan Jesus Kristus och Judas Iskariot om 666. [Judas hade alltid andra åsikter om precis allting och drog sig inte för att sätta sig upp mot Jesus, så inte heller här]…

       (Jesus): Jag sade: “All right, då skall jag ge dig ett mått med vilket du och var och en kan veta hur han förhåller sig till sin egenkärlek, kärleken till nästan och kärleken till Gud. Ta numret 666 som i goda eller dåliga proportioner visar antingen en fulländad människa eller en fulländad djävul. Dela en persons kärlek i 666 lika delar; av detta ge Gud 600, din nästa 60 och dig själv 6. Om du emellertid vill vara en fulländad djävul, ge Gud 6, din nästa 60 och dig själv 600.
       Ty se, det är de rättfärdiga tjänarna, manliga och kvinnliga, som brukar sina herrars åkrar. Enligt din åsikt borde de också få skörden eftersom den är ett resultat av deras flit och slit. Men istället så lägger de denna i sina husbönders lador och spannmålsmagasin och det bereder dem stor glädje att kunna säga till sin arbetsgivare: ‘Herre, alla dina lador och spannmålsmagasin är redan fulla och hälften av grödan är fortfarande kvar på åkern. Vad skall vi göra?’ Och deras glädje blir än större när deras husbonde säger dem: ‘ Jag lovordar er storartade och osjälviska arbetsamhet och glöd. Gå och skaffa byggnadsarbetare, som på kortast möjliga tid kan bygga förrådsrum till mig, så att jag kan lagra upp åkrarnas välsignelse för kommande år, som kan bli mindre välsignade än detta år, vad gäller alla jordbruksprodukter.’ Betänk, ingenting tillhör tjänarna, de har inga spannmålslager, inga lador eller förrådsrum och ändå arbetar de för liten ersättning, som om de gjorde det till sina egna lador, spannmålslager och förrådsrum, ty de vet att de inte kommer att ha brist när deras husbondes förrådsrum är fyllda. Och se, de rättfärdiga tjänarnas handlingar visar varje sann människas hela förhållande till sig själv, till nästan och till Gud. Den äkta tjänaren ser till sig själv 6-faldigt, till sina medtjänare 60-faldigt , så att de får ett fint förhållande ihop, och till sin arbetsgivare 600-faldigt och på så vis, helt utan avsikt, 666-faldigt till sig själv. Ty de andra tjänarna kommer att föredra den medtjänare, hos vilken de finner minst egenkärlek, framför alla andra och arbetsgivaren kommer snart att sätta honom som chef över alla tjänarna. Men en tjänare som bara sörjer för sin egen ficka, tycker om att vara den som jobbar minst och bara tar de lättaste jobben, på honom kommer hans medarbetare att snegla misstänksamt och hans arbetsgivare kommer att vara helt medveten om att den själviska tjänaren är en lat arbetare. Därför kommer han aldrig att sätta honom som chef för de andra, utan minska hans lön och placera honom längst bort på matbordet. Och om denne själviska, lata tjänare inte ändrar sin attityd, kommer han att få sparken från sin tjänst med dåliga vitsord och kommer inte lätt att någonsin få ett nytt jobb. Men om han så bara har en vän, som han har varit osjälvisk emot, så kan denna ge honom husrum, vilket inte husbonden kommer att förebrå honom för. – Förstår du detta?
       Alla har, och måste ha, en viss grad av egenkärlek annars skulle de inte kunna leva, men – som redan visats – endast minsta möjliga; redan lite till förstör de rent mänskliga förhållandena; och sålunda är saker och ting exakt balanserade på skalor av gudomlig ordning. – Nu har du blivit visad gränslinjerna och vi skall se hur du faktiskt kommer att hålla dig till dem.”
       Judas säger: “Det kräver mycket grundläggande visdom att kunna bestämma det exakta måttet av egenkärlek. Hur kan en korttänkt människa bedöma detta på ett riktigt sätt?”
       Jag säger: “Låt honom göra sitt bästa med en ärlig vilja, Gud kommer sedan att tillägga vad som saknas. Det finns ingen anledning att frukta att någon människa kommer att använda mindre än sex delar till sig själv, minst av allt människor av ditt slag.”
       Här förblir Judas tyst och lämnar bordet i djupa tankar för att ordna sig en viloplats inför den redan långt komna natten.

       I analogi med detta skulle alltså 666 betyda den eller de som vill ha ALLTING för sig själva och bestämma ALLTING över andra. Jag känner till två sådana rörelser, och det kan vara därför som talet 666 används i detta sammanhang inför den tid som väntar oss.

       • eva-marie says:

        Tack Sture, att du tagit dig tid att skriva ner det här ur Lorbers skrift ur ” Johannes Stora evangelium ”.
        Det var intressant att läsa. Det syns ju även i Bibeln att Judas I ofta opponerade sig mot Jesus. Siffrorna 666 fick också en speciell innebörd här med 6 , 60 och 600.
        Det belyser , som jag uppfattar det , fördelen att sätta Gud på den 1;a platsen, därefter vår medmänniska och sen sig själv. Det ger den rätta harmonin och dessutom praktiska fördelar för alla. Enligt Jesus var ju också det största budet ” Att älska Gud av hela sin själ och hela sitt hjärta ” och efter det ” sin nästa som sig själv ”.

        Intressant att du nämner två rörelser som ev kan ha något att göra med vår kommande tid. Jag har själv ibland tänkt att det kan vara ett slags system som väntar och som hör ihop med Antikrist eller ” Vilddjuret ”.

   • Erik says:

    Eva-marie, mitt inlägg var mer än tänkvärd testballong. Anmärkningsvärt är hur mycket ockulta symboler och dyligt som makteliten använder, som ofta har en diabolisk anknytning. detta görs ju av en för oss dunkel orsak.

    • eva-marie says:

     Jag kände nästan på mig att det var något ”lurigt” , men det gör inget.

     Ja, varför använder dom sig av alla dessa symboler egentligen ? Jag har inget riktigt bra svar. En del av dem kan tillhöra hemliga sällskap, där de dyrkar Lucifer / Satan. Men det känns otroligt om alla gör det. Många är nog inte så medvetna om vad symbolerna står för.
     Eller så kontrolleras de av andra ” högre upp ” som dyrkar ockulta makter.

     Jag läste någonstans att många världsledare är religiösare än vi tror. Religiös på så sätt att de
     verkligen tror att Djävulen eller vem de nu tjänar, skall ge dom framgång. I Bibeln frestas ju Jesus av Djävulen att Han skall få makt över alla riken i världen om Jesus tillber honom.
     Man har ju också hört att bl a Hitler och hans gäng anlitade astrologer innan de handlade i vissa situationer. Jag tror fler världsledare har använt sig av den metoden.

     Den gamla avguden Moloch ( Molok) verkar i dag ställas upp på olika platser. Han som stod för barnoffer. Det passar väl många av världens styrande, som vill minska världens befolkning och vill ha fler aborter. Spelar ingen roll för dom om det är en sen abort.

     • Erik Forsman says:

      Ja, det är säkert så ”att många världsledare är religiösare än vi tror”. Problemet för dom blir då att ondskan straffar sig i form av karma – är man religiös tror man väl också på karma?

      Hur de hanterar detta är att försöka manipulera oss så de mentalt på något skruvat sätt anser sig gå fria genom att hävda att vi valde deras föreslagna vägar och valde frivilligt att anamma deras strategier – som om dom skulle kunna lura den allvetande guden på domens dag – ondska är ondska och den bäst lämpande att se onda handlingarna är väl gud?

      • eva-marie says:

       Om dom tror att Gud skall fria dem bara för att de visat / berättat sina planer för oss på olika sätt, så lurar dom bara sig själva. Det är först och främst inför Gud vi skall bekänna , ( fast det är bra att bekänna öppet för andra också. Men inte manipulativt och fördolt ) och man skall ha en uppriktig önskan att upphöra med det man vill ha förlåtelse för och försöka handla efter det så gott man kan. Ingen kan lura eller bedra Gud .

       Är ingen expert på karma , men det motsvaras väl av tanken på sådd och skörd. Det finns på sätt och vis också i Bibeln , fast i Bibeln finns också Nåden !
       Bibeln talar om att vi kan bli räddade av nåd genom tron. Man hamnar inte under någon dom. I Johannes 5 ; 24 står det ;
       ” Sannerligen, sannerligen, jag säger er ; den som lyssnar till mitt ord och tror Honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte inför domen utan har övergått från döden till livet. ”
       Paulus skriver också mycket om det här, att vi blir ” Förklarade rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus . ”

       • eva-marie says:

        Bekänna våra synder alltså. Jag menar inte att man skall bekänna att man tänker begå en allvarlig synd och sen begå handlingen !

        Jag ser nu att det nästan ser ut som jag menade det. Det blev lite förvirrat.

       • Mo says:

        Samtidigt måste man se upp så att inte eliten använder tron för att rättfärdiga sina övergrepp mot mänskligheten både inför sig själva och inför samhället, som du skriver de kanske förklarar sig rättfärdiga genom sin tro på Jesus Kristus. Det blir en sorts osund cirkelbevisning. Dessutom är väl Paulus auktoritet framförallt omhuldad av församlingens män. Som den farise han var i grunden och romersk medborgare fick han ett oerhört stort inflytande över kristendomens budskap. Halva NT hänger samman med honom. Många anser att Jesus ursprungliga tolerans försvann med detta.

        Klicka för att komma åt Teologiska%20rummet%2022%20jan%202017%20Paulus.pdf

        • eva-marie says:

         Mo. Man blir ” förklarad rättfärdig ”, eller ” räknas som rättfärdig ” inför Gud , sedan man tagit emot Jesus i sitt liv. Man tillräknas den rättfärdighet Kristus hade som sin egen , eftersom man blir ” som ett ” med Honom.
         Inte för att man är felfri utan det är en fri gåva, på ett andligt sätt. En gåva av nåd.
         Det är så jag uppfattar Bibeln.

         Ingen troende har rätt att bestämma över andra p g a att han /hon räknas som rättfärdig i Guds ögon , i den andliga världen. Paulus är noga med att understryka att det är av Nåd , inte av förtjänst, ” för att ingen skall kunna berömma sig ”, som han skriver.
         Samtidigt gäller för alla kristna att hålla ut i tron till slutet. Man kan ” falla” och tron kan gå förlorad. ” Den som håller ut till änden skall bli frälst ” som han uttrycker det.
         I Joh 5 ; 24 som jag citerade ovanför, säger Jesus själv att den som lyssnar till Hans ord och har tro inte kommer under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

         Att Paulus varit farisè , betyder inte att han skulle vara mindre trovärdig. Han hade blivit omvänd och kämpade med många resor för att sprida Ordet i olika länder. Det fanns minst två till av de s k skriftlärda som i hemlighet också trodde på Jesus som Guds Son och Messias.

         • Mo says:

          Det finns olika uppfattning om Paulus, det är bra det stimulerar till diskussion. Svenska kyrkan är numera en medlemsorienterad organisation och det är klart att det påverkar.

       • Erik says:

        Jag är lite inne på lite samma resonemang som du eva-marie. Beakta att den finansiella- samt
        kulturella eliten (osv) så ofta använder sig av religiösa symboler samt att all religioner ursprungligen kommer från vedaskrifterna samt de abrahamitiska religionerna som alla, absolut alla talar om karma – så är det lite naivt att tro att alla de onda gärningar som dessa maktens elit plågat oss med tror att de ska undkomma, bara för att de manipulerat oss människor med media? Vem tror dom att dom kan lura? Det är inte lika lätt att lura Gud som det är att lura en konflikträdd äldre försvaga svensk pensionär.

        • eva-marie says:

         Erik. Ja visst kan man säga att karma finns i så gott som alla större religioner.
         I Bibeln talas det i stället om att man får skörda det man sår ; ” Vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda ”, står det i Bibeln. Men det har egentligen samma innebörd som karma-lagen.

         Att visa upp onda avsikter ”öppet” och tro sig undkomma karma känns väldigt långsökt och märkligt. Men de här människorna har kanske någon satanisk lära som gör att dom tror det.
         Dessutom manipulativt och fördolt, så inte alla hinner uppfatta vad de tänker göra. Den dom lurar är sig själva. Och man kan inte kalla det annat än ren ondska !

         Det jag försökte säga tidigare, som kanske blev förvirrat, är att den kristna tron / Bibeln skiljer sig från de andra religionerna genom att den har Nåd -begreppet. Jag tror inte det finns någon annan religion som har det. Och det är p g a att Kristus dog för våra synder som det finns. Det är gnm att omvända sig och be om Guds förlåtelse som man blir benådad, så att säga. Om man ber med uppriktig ånger och ärliga motiv. Gud ser in i våra hjärtan och det går inte att lura Honom.

         • Erik says:

          Visst håller med dig om syndernas förlåtelse som något unikt, men detta går väl att utnyttja de också! Säg att den mäktiga onda människan (bara den med stor makt kan begå svåra och stora syner) i dödsögonblicket ångrar dig och begär nåd inför gud samt hyllar den samma kommer till himmelriket emedan den lilla goda människan som varken är kristen eller ens religiös och som aldrig gjort en fluga förnär kommer att dömas?

          • eva-marie says:

           Det känns svårt att svara på det du undrar , då jag inte säkert vet.
           Jag har vänt mig till dels Bibeln men också till en bok från Vingårdens förlag, skriven av Peter och Madeleine Wallgren som heter ; ” Tidens Fullbordan. ” Madeleine som en gång tillhörde Jesusrörelsen, blev senare teolog och förkunnare .

           Hon talar bl a om att vi , efter döden , döms efter det ljus vi har i oss. Skriften säger att ” Gud är Ljus och inget mörker finns hos Honom ”. Madeleine menar också att man efter döden dras automatiskt till det man dragits till i livet, men utan någon Gudsnärvaro. Där upptäcker man att det blir en tröstlös och ”mörk” tillvaro. Samtidigt säger Bibeln att ” var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad / frälst.” Därför att Gud vill att alla människor skall bli frälsta.
           Hennes tolkning är att detta mörka tillstånd är ett tillfälligt , inte evigt tillstånd. Eftersom själva döden slutligen kastas i ”eldsjön.” Eld kan tolkas som både ”prövning” och ” tillintetgörelse ”.

           Tänk på de två rövarna på korset. En av dom var hånfull mot Jesus medan den andre förstod
           vem Jesus var, och bad Honom att tänka på (rövaren) när Jesus kom in i sitt Rike. Jesus lovade honom att han skulle få vara med Honom i Paradiset. Den rövaren hade också bekänt att han själv förtjänade att dö, men att Jesus dog utan att ha begått ngt brott. Jag tror Jesus såg uppriktigheten i hjärtat hos den rövaren och förlät honom.

           Paulus, som tidigare varit farisè, var en f d mördare kan man säga, eftersom han mer än andra förföljt de Kristus-troende för att döda dem då han ansåg att de spred falska läror. Han skriver själv om det .
           Om du sett Stures video så visar den en ateist som hamnade i ett slags helvete men fick hjälp när han ropade på Jesus. Han kom inte till Himlen men fick möjlighet att leva på ett annat sätt.

           Joh 5 ; 28-29 säger ; ”Jesus svarade och sa till dem: Förundra er inte över detta. Ty den stund kommer , då alla som är i gravarna skall höra Hans röst och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är skall uppstå till liv och de som har gjort vad ont är skall uppstå till dom.”
           Jag försöker lägga ut en video med henne där hon talar en del om det här. Det börjar med olika sekvenser från tidigare avsnitt. OBS ! Hennes tolkning, men jag håller med om mycket.

          • Erik says:

           Tack för att du tog dig tid att svara. Ja, jag har läst Pär Lagerkvists ”Barabbas”. Återkommer-.

          • eva-marie says:

           OBS ! Det jag skriver här nedanför om hur Madeleine tolkar Skriften, så menar jag att de är dom onda med mycket mörker i sig som som dras mot det tröstlösa stället .

           Verkar som det inte syns i det jag skrev, utan det ser ut som det drabbar alla. Jag menade absolut INTE att det drabbar ALLA människor.
           Som jag skrev, så beror det enligt Madeleine på det ljus man har i sig som människa. Så en människa med mycket ljus i sig behöver troligen inte vara utan närvaron av Gud.
           Jag virrade till det igen.

          • eva-marie says:

           Det skall stå ” det jag skrev ovanför ” i kommentaren. Inte nedanför.

          • eva-marie says:

           För att förtydliga ännu mer ( ifall du / ni inte sett videon )

           Det som hon talar om angående vad som händer efter döden, beror på om man är omvänd /blivit troende redan under sitt liv eller inte.
           De som redan i det här livet tagit emot Kristus kommer inte att hamna i ett tillstånd utan Gudsnärvaro efter döden. För dem väntar en uppståndelse till liv.

           När det gäller de som uppstår till dom, så talar hon om att det troligen finns olika ” nivåer ” en människa kan dömas till. Jag tänker på Jesu ord ;
           ” I min Faders Hus finns många boningar .” Det antyder att det finns olika platser eller tillstånd i Guds Rike.

        • Mo says:

         Att lura och manipulera har blivit maktens viktigaste redskap, deras tjänare i detta har blivit beteendevetarna. De upphöjer sitt givandet till det högsta goda när det i praktiken leder till bidragsberoende och undergivenhet. Att stärka människors förmåga så att de blir självständiga personer som därefter vill delta i samhällsbygget är den bästa vägen. Vi måste ta ansvar för det egna och denna världen först och inte fly i våra drömmar till den himmelska. Makten har numera så totalt förlorat sin förmåga att se det rätta att de tar från de egna behövande och ger till det som leder in på ondskans väg. Men det är som ni skriver, de kanske kan lura samhället och sig själva, men de kan inte lura Gud.

 14. Mo says:

  Nu börjar det vi var rädda för och som vi inte vill se, det som var den bakomliggande elden, drakarnas kamp. Monopolen sväller. De globala internetjättarna drar fördel av coronakrisen och växer sig starkare. Och billigt blir det för dem att köpa upp de mindre och många småbolag går under helt. Inte minst inom handel blir koncentrationen kännbar, nedläggningar, arbetslöshet, tomma affärslokaler. Monstren som slukar har våra lokalpolitiker släppt in med förmånliga villkor för serverhallar. Allt medan det svenska skuldberget växer. Kan vi försvara oss mot det bistra coronamörkrets käftar ? Med gemensamma krafter i Europa kan vi kasta av oss den hämmande järnrustningen NATO och satsa på handelsrelationer längs den mjuka vägen, knyta sidenband.

  https://digital.di.se/artikel/trots-krisen-techjattar-koper-bolag-pa-lopande-band

 15. Inger Strand says:

  En suveränt skriven analys av det ondskefulla komplex som nu förstör den västerländska civilisationen och kontinerligt avskaffar allt vad frihet och demokrati heter.
  Omfattande folkförflyttningar, klimatbedrägeri så var bara frågan, ”vad kommer härnäst, ett virus?”
  De lyckades lura miljontals människor. Med retoriska spjutspetsattacker om rasism, nazism, klimatförnekelse, allas lika värde, högerextremism, islamofobi och nu blir läkare som vill sätta in åtgärder, bl a syrgas eller/och hydroxiklorokin för att rädda liv hotade med att få sina legitimationer indragna.
  Medias krig mot folket är en ren krigsförklaring. Korruptionen inom politikerkåren så omfattande att man undrar om det finns någon som inte är köpt. Många har vaknat och insett att vår existens är hotad men vänstern (framförallt kvinnorna) stödjer sina bödlar. Vi är riktigt illa ute.
  Jag sa redan i december att de har sprejat luften hela hösten. Fyra soldagar sedan september till december. Ett mörkt grågrönt täcke låg som en filt över himlen varje dag. Många klagade på huvudvärk, torrhosta, ont i lufrören och orkeslöshet. Det verkar rimligt att något ägt rum och satte igång pandemin.
  Allt är så ondskefullt så folk kan inte ta detta till sig utan avfärdar det som konspirationsteorier. Nej, detta är verkligheten och den är här nu. Öppna ögonen eller dö!

  • Not CO2 says:

   Det kanske är så illa som i sci-fi filmen Blade Runner: -”Wake Up, it’s time to die!”

 16. Savalle says:

  – I Have a Dream, så sade Martin Luther King Jr. i sitt berömda tal.

  Drömmen om fred, frid, omtanke, glädje!

  (Cornelis Vreeswijk * I natt jag drömde något som)

  Då lever vi hänsynsfullt, sant och rättfärdigt. Vi ska alla sträva efter att redan nu leva så.

  – Var och en av oss får välja hur vi vill leva.

 17. Savalle says:

  Erik Enby, Annika Dahlqvist och nu Mikael Nordfors – livräddande, enormt skickliga läkare som attackeras av våra egna myndigheter!

  Vi ska inte ha myndighetspersoner som styrs av läkemedelsindustrins profit-system och vi ska stödja våra fina läkare som är ett föredöme för alla andra läkare.

  Ingemar Ljungqvist, AlmaNova, går här ännu en gång i bräschen för en av våra allra bästa läkare som hotas med att få sin läkarlegitimation indragen:

  https://www.vaken.se/halso-och-sjukvardens-ansvarsnamnd-begar-att-mikael-nordfors-lakarlegitimation-aterkallas/

  Här är en intervju med läkaren Mikael Nordfors:


  (Läkare Mikael Nordfors om Covid-19 & hälsokorruption.)

  Och här talar Mikael Nordfors på engelska om metoder som inte används inom svensk sjukvård för att bota dem som insjuknar allvarligt i corona:


  (The Covid 19 Bolero)

  Vi behöver alla engagera oss för att bistå denna modiga och skickliga läkare mot den korrupta myndighetsbyråkratins malande köttkvarn.

  Vi ska hjälpa våra bästa läkare med kraft och mod, precis som de hjälper oss med kraft och mod om vi blir sjuka.

  Mikael Nordfors är ett föredöme för alla andra läkare. Därför är det enormt viktigt att vi bistår honom nu genom att rikta ljuset mot dessa mörka handlingar av läkemedelsindustrins lakejer och att vi hjälps åt i kampen för rättvisa i denna sak!

  • Loa says:

   Där rök dom.
   VEM vill förvägra oss Mikael Nordfors’ goda råd?! De var alltså för goda…

   • Loa says:

    TACK för att du angav exakta rubriker, Savalle!
    Läkare Mikael Nordfors om Covid-19 & hälsokorruption

    men inte
    The Covid 19 Bolero
    ”Den här videon har tagits bort eftersom den strider mot YouTubes riktlinjer för communityn.”
    d.v.s.
    Mikael Nordfors angav där dosering av hydroxiklorikin ´+ Azitromycin + zink samt C-vitamin.
    Det skall vi absolut inte känna till.

 18. hllviken says:

  Masonic Currency? Mark of the beast?

 19. Mo says:

  Kina räddar Norwegian. Det skuldtyngda norska flygbolaget som många trodde hade flugit färdigt har omvandlat en del av sina skulder till aktier som köpts av statliga Kina, 12 % ägarandel. Bra eller dåligt ? Norwegians överlevnad räddad men för SAS kanske inte lika roligt, de kanske hade hoppats på utslagning av sin konkurrent ?

  https://www.dagensnaringsliv.se/index.php/20200520/185136/kinesiska-staten-ny-storagare-i-norwegian

 20. Savalle says:

  J’accuse! – Vi anklagar!

  Fyra giganter i kampen för hälsa:

  Per-Arne Öckerman, professor emeritus och leg läkare, som länge prövat C-vitamin både på sig själv och på patienter

  Ingemar Ljungqvist, författare till Aids Tabu och Cancer och Mikrober, Dessutom redaktör för hälsotidningar under snart 25 år. Dr Sc (OIUM)

  Mikael Nordfors. Leg läkare och bestseller författare i USA. Mycket omtyckt läkare hos patienterna men förföljd av myndigheterna och Expressen.

  Erik Enby, extra legitim läkare Göteborg , deslegitimerad av Socialstyrelsen då han likt Semmelweis och andra pionjärer gav sådana bidrag till forskningen runt mikrobernas roll vid kroniska sjukdomar att han var för långt före sin samtid.

  Dessa fyra kämpar för hälsa, yttrandefrihet och frihet från lögn, förtryck och mord, anklagar här de som vi ska kämpa för att de döms för de brott de begått:

  https://www.vaken.se/jaccuse-vi-anklagar/

 21. Savalle says:

  Förlösande ord av en insiktsfull norrman:

  (Partiledare Hans Johansen om sitt korståg för sanningen.)

  • Åke i sörmland says:

   Det finns en verklighet bakom vad hans talar om och det är den frekvensiella tonskalan, alltså emotioner är ordnade i en exakt skala, där hat är en mycket långvågig frekvensens.
   Omvänt blir då att politik är emotioner(frekvenser). Ser man då till vilken frekvens en person har, kan man nåla denne direkt i vilket läger den befinner sig i. Och då ser man dessutom att en dold lögn syns direkt och det är att man gömt konservatism i nivån hat. Detta därför att konservatism ligger närmare det universiella lösningsmedlet ”estestik”. Enkelt uttryckt ”skönhet” löser upp de lägre emotionerna.
   den emotionella skalan är ett medel att kunna se igenom lögner!!

 22. Mo says:

  Aftonbladet visar på svenska sjukan dvs man har avskärmat sig i allt fler avseende från den praktiska vardagen ute i olika verksamheter. Istället baseras allt fler politiska beslut utifrån utredningar och analyser i en svällande administration med teoretiska specialkunskaper. Nu förvånas matematikern över att prognoser för dödligheten vid Corona inte stämmer med aktuell påvisad immunitet utifrån antikropps tester. Man drar därav slutsatsen att coronadödligheten nog är högre än vad tidigare befarats och då ligger det nära till hands att intensifiera budskapet om vikten av vaccination.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rAw99A/matteprofessorn-kan-betyda-att-dodligheten-ar-hogre

  SvD lyckas däremot dra fram problematiken i ljuset och de skriver bla. Stockholm har satsat intensivt på Intensivvården och man har där idag en överkapacitet på 20-30 %. Samtidigt har sjukvården prioriterat bort den största gruppen som drabbas av sjukdomen dvs de äldre. 75% av dödsfallen i Sverige har varit inom äldrevården dvs på äldre boenden eller inom hemtjänsten. De äldre har inte erbjudits basal sjukvård. I Stockholm har bara 12 % av dem som smittats på äldreboenden fått komma in till sjukhus. De som har tagits emot har efter relativt enkel behandling med syrgas, antibiotika och näringsdropp, dvs inte intensivvård, ofta tillfrisknat. Istället har många av de äldre ordinerats palliativ vård på boendet. Detta leder till snabb död redan efter några dagar och kan jämställas med aktiv dödshjälp. På detta sätt anses Stockholm ha avslutat livet för många hundra äldre som annars hade varit i livet, liknande sker i övriga landet. Denna handläggning torde bidra stort till den höga coronadödligheten i Sverige och skall därför förhoppningsvis inte ge våra politiker argument för framtida massvaccinering.

 23. hllviken says:

  Jag är bara en vanlig medborgare men… jag undrar: är det inte konstigt att SÄPO, MSB och Försvarsmakten ständigt övervakar den modige, engagerade läkaren Jon Tallinger?

 24. Loa says:

  En utlovat solig Kristi Himmelfärdsdag blev kall i s.ö. Skåne. En vacker morgon – med lite chemslöjor, avslöjade (tyvärr inte..) av sina raka kanter och tvärränder. Kyler. Himlen håller sig blå, men vid halv fem kommer tunga artilleriet av långa, tjocka chemtrails, n.o. mot s.v. (ca Köpenhamn). Den ”kinesiska” typen, Peter, men vad gör de i Finland? Ryssland?? Parallella. Under två timmar. Därtill vanliga, tunna kryss, allt flyter ihop till ”skymning”.

 25. ingmedrid says:

  X22REPORT:

  https://www.bitchute.com/video/4XrNAAf2Y1w/ (ECONOMY… )

  Treason Runs Deep With The [DS], Ratcliffe Next DNI, Buckle Up – Episode 2180b

 26. Mo says:

  Det som Peter skriver ” de gamla som inte längre är produktiva avlivas i snabb takt ” så svårt att ta till sig men det har nu blivit vår verklighet. När det offentliggörs i vår dagsmedia och av universitetsprofessor då kan vi inte längre blunda för den hemska verkligheten. I Stockholm pågår nedstängning av äldre boenden sedan flera år för att omvandlas till bostäder åt nyanlända. Oroligt har man frågat sig vad skall de gamla ta vägen när de dessutom blir fler. Nu förstår vi hur regeringen vill lösa det problemet.

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/aldreboende-pa-sodermalm-stangs-blir-bostader-for-nyanlanda/aRKped!zF5z3E0vzT@5EYHlK2U3IA/

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nytt-boende-for-nyanlanda-mitt-i-stan

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/servicehus-i-fruangen-blir-bostader-for-nyanlanda/reptdD!d5nHgovdwhdYAEdNj1DFg/

 27. JohanW says:

  Kina – virus, Chemtrails, köp av utländska företag (i mängder) kontroll av Sin befolkning, kraftig miljöförstöring, 5G, organhandel, Spionprogram i elektroni (telefon och i datachip som bla stoppades in i amerikanska militära fordon), köpt upp enorma naturtillgångar i Afrika osv.
  Ofta hyllas Kina av ”Regim”kritiska medborgare som bor i väst.. Men är det rätt?
  Vem styr Kina? Kopplingar till samma grupp som styr oss? Kommunism har vi lärt oss vad det var för något. Ska Kina agera som det nya Sovjetunionen, som en ”hotande motvikt” mot väst så att vi efter kalla kriget ska hållas i En ny rädsla, ”hotet från Kina”? Alltid skall folket hållas i rädsla…
  Trump säger att han har en bra kontakt med Kinas ledare, undra dock om han styr över sitt land?
  I USA kämpar allt fler läkare mot Big Pharma lögner, bla ska de ha en konferens imorgon (om inte det stoppas) och faktum är att allt mer människor nu genomskådat agendan, det blir så att säga allt för uppenbart att allt inte är som ”myndigheten” sagt…..
  Kanske kommer Titanic historia oxå upp till ytan? Iaf har en domstol tillåtit att men försöker bärga dess teleprinter (om det inte redan är gjort?). 3 oerhört rika och inflytelserika män som var motståndare till bildandet av FED försvann i djupet, året efter bildades xxx. Har ni läst boken om skeppet Titan? Ett osänkbart skepp som krockade med ett isberg och sjönk. Den boken skrevs några år innan… lite som boken om ”kriget mot terrorism” som släpptes några år innan 9/11🧐
  Att det finns en förkärlek att först visa oss genom böcker, filmer vad de planerat verkar ju iaf vara uppenbart?
  På tal om tid/visualisering så slutar den ”välkända” ”Q-klockan” den 29/5 2020 efter att snart ha ”rullat” på sedan 27/10-17…

  • Mo says:

   Kina eller USA, varför inte välja Europa ? Vad innebär det att Q-klockan stannar 29/5 2020, var denna tid utsatt från början ?

  • peterkrabbe says:

   Det är kloka tankar du förmedlar. Det finns all anledning att tänka efter. Jag har alltid haft stor tolerans och förståelse för att det kan krävas extraordinära åtgärder för att kunna lyfta en miljardbefolkning från djup fattigdom till en välfärd på europeisk nivå, men det som händer nu är att Kina allt mer opererar internationellt och påverkar även resten av världen.
   Ett exempel är spridningen av chemtrails som jag studerat den senaste tiden. Nu när flygtrafiken är i det närmaste obefintlig framstår de kinesiska flygen, enligt transpondrarna från Beijing/ Shanghai till London/ Amsterdam övertydligt. De släpper enorma trails över Skåne och ner över nordvästra Europa, mycket välorganiserat och i samband med uppbyggnaden av molnsystem. Vad har kineserna med detta att göra? Den enda förklaringen jag kan se är att man får sin fraktflyg finansierade av makthavare i väst genom att erbjuda denna ”extratjänst”, nu när vår egen flygtrafik är otillräcklig eller för uppenbar. Detta indikerar i sin tur ett samarbete – över våra huvuden – som är oroande och i förlängningen kan jämföras med spridningen av virus. Att virus tidigare har spridits via chemtrails har konstaterats i USA genom provtagningar.
   Jag tror därför att det finns anledning att vara observant på denna tendens till samverkan mellan de krafter som slåss om världsherraväldet. När två krafter är för starka för att besegra varandra återstår samverkan och att dela på kakan…

   • Kerstin Carlsson says:

    Peterkrabbe, detta med väder har intresserat mig länge, ända sedan 2002 vid en badstrand på västkusten, första planet ”med en molnstrimma” efter sig, visste inte då ngt om chemtrails, men har nog studerat allt efter denna tid, med dess gifter osv…tänker just nu ang köpet av Norges flygflotta, norwegien, så känns det nästan klappat och klart för Kina, att vara nära här i Norden till väldigt mycket…tänker på ljuset från norr, som många har talat om genom en lång tid, vad innebär det tro?Vi har ju så mycket teknologi här uppe i norr som är intressant för hela världen, inte det att vi äger något, utan många andra länders intressen ligger ju här, vi ligger strategiskt nära till allt, detta måste väl betyda något…en tanke som slog mig bara…

    • Mo says:

     Kerstin, ja det tål att fundera över, ljuset i norr eller norrskenet som vi kallar det, är detta energirika intressant för någon ? Man kanske vill koppla på ? Varför HAARP just i Småland, Tromsö ock Alaska. Kan man påverka, rikta magnetfälten på något sätt ? Peter kanske vet.

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Polarsken

   • Loa says:

    – över våra huvuden – …
    Peter, hur vet du hur långt de kinesiska chemtrailen går (nordvästra Europa)? Det kan ju inte din app se.. Och även var de börjar spy skit?
    ” i samband med uppbyggnaden av molnsystem.” – För att ge oss MER grått väder? Varför? Eller motverka att det regnar (för det vill ju inte radar ha)? Är bara blåsigt och kallt. Vad är i dessa långa feta trails? VAD vill de göra med molnen – öka, regna eller hålla tunga o torra? Har väderleksrapporten först ”riktiga” mulna dagar med riktiga moln, och de sedan besprutar dem? Eller är redan rapporten ett flygschema, tvåveckorsprognos..

    • peterkrabbe says:

     Loa, jag har skrivit utförligt om detta i serien Hoten mot mänskligheten från 2018 med fem delar, se sista delen här: https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/03/hoten-mot-manskligheten-slutdiskussion-del-5/
     Eftersom sprayningen sker från 10.000 meters höjd kan man ibland se var de börjar och slutar, i alla fall när målpunkten ligger (vilket den ofta gör) över Öresundsregionen, varifrån vindarna oftast drar österut mot Småland och södra Östersjön. Grundliga analyser som Solveig Silverin gjort av satellitfoto visar tydligt att man gärna bygger på naturliga molnområden som drar in från Atlanten. Man har uppenbarligen ett samarbete med meteorologer eftersom man vet i förväg när väderförhållandena är lämpliga. Avsikten är att sprayningen skall bli mindre synlig och uppseendeväckande.
     En sprayning börjar ofta med att lokala flyg lägger ut kryss på himlen, som visar andra involverade var man skall börja och sluta spraya. Detta är vanligast när man börjar på klarblå himmel.
     I min artikel ovan berör jag sambandet mellan aluminiumpartiklarna och motivet att skapa en sorts parabol över jordens yta för att långväga strålning skall följa jordens rundning istället för att gå rätlinjigt ut i rymden. Den frekventa sprayningen över Småland kan ha samband med antennanläggningen LOIS där och signalspaning och robotstyrning över områden som Ryssland eller ännu längre bort. Projektet är tveklöst militärt, men motiveras med civil nytta, främst löjeväckande påståenden att aluminiumet skall minska jordens uppvärmning genom reflexion av solens strålning. Läs mer om detta i min artikelserie, det är ett omfattande problemkomplex!
     Det som jag kan se som nytt är att kinesiska flyg används numera, det har inte förekommit tidigare eftersom det hela är ett amerikanskt projekt från DOD (försvarsdepartementet). De metaller och kemikalier som används är skadliga för både människor, djur och växtlighet, men detta struntar man högaktningsfullt i, det är samma cynism som i avlivningen av äldre genom Coronan.
     Det mest beklagliga är att vår svenska regering samarbetar i denna typen av kriminella projekt, kanske beroende på oförstånd eller ren och skär dumhet. Det är uppenbart att vi har en mycket aktiv Deep State även i Sverige, låt oss sätta blåslampan på dessa obskyra individer och driva fram dem i dagsljuset!

     • Erik says:

      Helt rätt Peter. Här i Roslagen, norra östkusten, har sprayningen helt upphört, med coronan. Märkligt då vi har en synnerligen skriv militär som tämligen ofta ses körande ute på landsbygden med alla sina täckta lastbilar och jeepar med hundra antenner.

     • Loa says:

      Idag, en underbart vacker tisdag i s.v. Skåne, morgonkaffe till blå himmel och fågelkvitter. Grönska och doft efter regn som dunstar i solen. En sådan dag är Evigheten. MEN redan kl. 11 kom två feta chemtrail, de ”kinesiska” s.o. – n.v. som omväxling. Sen kryss. Sen flera. Vad är det i dem, eftersom de ligger kvar så länge? Över HELA himlen, inte de ”vanliga” med aluminiumoxid.
      Sen fler under hela dagen. Tillslut var de upplösta och himlen gråblå. Skypade med grannstaden Malmö, där trail syntes, men himlen var djupt blå. ?!

      • Loa says:

       Onsdag. I den grå smeten som ansamlats under eftermiddagen bryter solen in efter kl.18. Och lyser på ett FETT, just utlagt chemtrail, n.o. – s.v. Så det kan ju inte vara för att avskärma solen och kyla ned klimatet, precis… Längesen man såg Greta, förresten.

  • ingmedrid says:

   JohanW – bra information samt summering! – Vad betyder det att Q-klockan slutar den 29/5 2020… ??

   • ingmedrid says:

    Peter, även här är det vidrigt med luftens extrema förhållanden… Lågt grått töcken, mycket tryckande, och råkar solen tränga fram – ser man enormt långa streck ovanför dessa gråa moln, så annorlunda än tidigare – de långa strecken har gått från norr till söder… Allt ser annorlunda ut nu gentemot tidigare linjer – som var mer frasiga… Antagligen nanopartiklar i massor, och så detta med transhumanism samt AI. Jag har tidigare delat material från Cyrus A Parsa, och han är uppenbart oroad över Kina i flera avseenden… Han har gjort en längre film som jag länkar till… Jag har sett att allt fler nu har engagerat sig i det som han förmedlar…

    AI: THE PLAN TO INVADE HUMANITY

    https://theaiorganization.com/

 28. ingmedrid says:

  Mark Taylor: Is Trump Being Used by God on Cycles of Faith with Paul R Oebel

  • eva-marie says:

   Tack Ingrid för den här fina videon. Känns så hoppfullt i dessa dagar. Det är mycket vi inte vet om vad som verkligen pågår. Jag har själv hoppats på Trump, och Gud kan använda vem Han vill för att föra historien i den riktning Han önskar.
   Du ger oss många fina videor och jag har inte hunnit se alla, men den här innehåller mycket som griper tag i mig. Speciellt det här med att det är själva det onda systemet som angrips och att den här pandemin ger folk tid att reflektera och omvända sig.

  • Sture says:

   @ ingmerid,
   jag skall också tacka för fina videos. Du har kommit in som en stormvind på denna blogg och letar upp jättefina videos. Och det är precis detta jag menar med att också visa de goda krafterna och inte bara doom och gloom – utan balans. Du postar X22 Report som är en jättefin sida som är mycket initierad och så visar du upp Mark Taylor. Detta är positiva, goda krafter som visar att globalisterna kommer att förlora slaget – därför att Gud har blandat sig i detta och han kommer inte att tillåta att mänskligheten förslavas i sin helhet. Vi kommer aldrig att bli det som globalisterna arbetar för – ett mellanting av robot och människa. Då förloras hela meningen med skapelsen. Meningen med livet är att människorna skall göra fria val och komma frivilligt och av egen kraft till sin fader. Och detta kommer också att ske.

 29. eva-marie says:

  En väldigt fin sång, så här på gränsen mellan vår och sommar. I alla fall där jag bor. Vitsipporna blommar och marken är grön igen.

 30. JohanW says:

  Angående ”Q-klockan” så önskade jag att vi hade ett svar. Kanske betyder det inget men samtidigt har den varit en del av ”Q resan” så frågan måste ändå ställas, varför slutar ”klockan” 29/5. Väldigt mkt har ju hänt under denna tid och den senaste tiden har det hettat till för bla Obama, Biden mfl. Mr Barr ser dock inget åtal idag mot dessa 2 herrar då han säger att de har fokus på andra personer (det tycker jag är intressant ur 2 aspekter dels förstår vi att både Obama som Biden bara är frontfigurer för en kriminella verksamhet och vem vet vem som väljer att ”sjunga ut” i ett pressat läge?). Förändringen går bit för bit framåt och man får ha tålamod om man ska följa den. Som de själva säger, detta är mer ett marathon lopp än en sprinttävling. Vi får helt enkelt se vad som händer, kanske blir det ett rejält firande 4/7 i år, kanske kan vi först ”andas ut” efter valet? jag håller med er som vill belysa att det nu är viktigt för oss att rikta vår energi/tankar åt det ljusa hållet. Världen behöver mer bön, inte mindre som Trump uttryckte det i går. Låt oss hjälpa till att sprida denna energi, välvilja och tacksamhet över livet. På det viset kanske vi kan bidra till att minska lite på ”ondskans” grepp över folket?

  • ingmedrid says:

   Tack JohanW för ditt svar, det känns bra att vi är flera som är engagerade och undrande.Det är så mycket som är strategiskt, och så måste det vara i alla denna villervalla som avslöjas alltmer. Tids nog får vi veta allt mer, samtidigt som det är en anspänning att leva nu, så är det också en god tid för deltagande ”i en unik världshistoria”… – Så många fler ber idag, så det är defintivt en större rörelse i gång…

   Nyligen fick jag ett mail om en intressant samt fri serie, jag har nu sett två avsnitt – så jag kan absolut tipsa om den. Finner ni den givande, så anmäl er & dela länken även vidare till andra…

   https://series.christrevealed.com/trailer/

  • ingmedrid says:

   JohanW – du berättade igår om konferensen som kanske inte skulle bli av… – DEN BLEV AV 😉

   Idag kom en glimt ifrån den… Och Dr Rashid Buttar – uttrycker så många riktigt – EUFORISKA INSIKTER – att ni måste bara lyssna… – Även denna tilldragelse – kan sägas vara i form av ett historiskt sammanhang mm…

   Livestream With Dr. Rashid A Buttar

   (ca 35 min.)

   ( hm… det var dagens nyhetsrapport 😉 )

 31. JohanW says:

  ”I sann solidarisk anda” ska Bill Gates hjälpa till med massvaccineringen……
  Om sanningen kommer ut kommer många behöva hjälp med att ”stå upp..”

  Nedan är en ”twitter tråd” i 2 delar som tar upp Bills historia….

  • Erik says:

   Bill Gates är säkert en ärkeskurk, men befolkningskontroll, är det inte värt att kunna diskuteras? Kina har ju läng begagnat sig av en-barns-politiken. Det var väl en embrio till ansvar. Notera att jag vill diskutera hur vi ska ställa oss inför en allt mer överbefolkad värld.

   • peterkrabbe says:

    I västvärlden ligger vi under reproduktionsnivå, till skillnad från många utvecklingsländer som saknar välfärdssystem med pensioner och sjukvård. I fattiga länder är en pension att ha tio barn, som alla kan bidra till föräldrarnas överlevnad på ålderdomen. Man utgår också ifrån att många barn dör av sjukdomar. När även religionen förbjuder preventivmedel får man en lavinartad befolkningsexplosion. Kina lyckades lösa detta med hjälp av en auktoritär stat, men så är det inte i exempelvis Afrika eller stora delar av Asien.
    När man avsiktligt försöker döda människor är det mord. Det gäller även för aborter i ett sent skede. Att sterilisera unga kvinnor utan deras godkännande och vetskap är naturligtvis oetiskt. Allt detta är vad depopulationsprogrammet går ut på. Återstår utbildning, kunskap för frivilligt minskat barnafödande, men detta är än så länge ouppnåeligt så länge som rimlig levnadsstandard och sociala skyddsnät saknas i ett samhälle.
    Om industriländerna avsatte en del av sina kostnader för krigsmakter och försvarsindustri till att utbilda och bygga upp fungerande ekonomier i utvecklingsländerna istället, skulle problemet lösa sig med automatik. I ett produktions- och konsumtionssamhälle blir för många barn istället en för stor kostnad som sänker familjens levnadsstandard. Det är den resa vi själva har gjort. Det förutsätter att korruptionen kan minskas så att staten kan fungera med medel för de sociala skyddsnäten, idag går alltför mycket av vissa staters råvaruinkomster och understöd i privata fickor. Det handlar då om ett gigantiskt nytänk där medborgarna måste få tilltro till statens vilja att fördela tillgångarna på ett rimligt sätt. Det är en process om hundra år minst. Samtidigt måste utbildning finnas så att man kan klara övergången till ett utvecklat samhälle, utan att låta kineser och vissa västerlänningar göra jobbet medan man själv ser på.
    Under alla förhållanden är det oacceptabelt att beröva människor livet och beröva dem rätten att föda barn efter egna beslut bara för att Någon anser sig ha en radikal lösning på problemet.

    • Erik Forsman says:

     Tack! Ett kvalificerat svar, som ungefär skulle bli det samma från mig, om jag fick frågan, men:

     ”Det handlar då om ett gigantiskt nytänk där medborgarna måste få tilltro till statens vilja att fördela tillgångarna på ett rimligt sätt”.

     Detta går stick i stäv med muslimsk klankultur, där lojaliteten finns hos klanen – inte hos staten. ”The depopulation agenda” borde därför starta först i den muslimska, afrikanska samt asiatiska världen, vilket naturligtvis aldrig kommer att ske, då klanledarna inte kommer att acceptera statens agenda, vilket vi i västvärlden kommer att göra okritiskt ögonaböj!

     Det räcker med att Löfven säger att massvaccinationer är bra, så svär jag på min mors grav, att en majoritet av etniska svenskar ställer sig i kö för att få Bill Gates vaccinationer!

     • peterkrabbe says:

      Visst är det så! Problemet är också att många afrikanska statschefer anser att landet är deras personliga tillgång och inte behöver fördelas över dess invånare. Följden blir som med Bokassa, som trots en svältande befolkning köpte sig sju slott i Frankrike och tillverkade en tron i rent guld. Klansamhälle håller på att bli ett problem även för oss, när man kan köpa politiska röster i klump genom en klanledare.

 32. Eclipse says:

  Brother Nathanael, ”Do we need to debrief the Commander in Chief?”. Om planerna att tvångsvaccinera amerikanerna med militärens hjälp:

  https://www.bitchute.com/video/aX8kUcfMocZx/

  Trump säger att ett vaccin kommer att finnas tillgängligt vid årsskiftet. Själv går han på en kur med hydroxiklorokin, vilket ju förkastas av etablissemanget.

  Nathanael Kapner föddes som jude, men konverterade till ortodox kristendom 1971. Här intervjuas han av Adam Green på Know More News:

  https://www.bitchute.com/video/1FfpORiyo39H/

  * * * * *

  Mer Kron-relaterat:

  https://www.kingof.uk/

  Joseph Gregory Hallett, King John III, påstås vara Englands och Samväldets rättmätige monark samt Mashiach-Christ-Messiah.

  ”Statement of Claim in Support of Joseph Gregory Hallett declares the Illegitimate Conception of King George V, 5 April 2020”

  https://threadreaderapp.com/thread/1261923297693925376.html

  Någon youtuber förklarar närmare:

  Jim Fetzer intervjuar Hallett 27 juli 2019:

  https://www.kingof.uk/videos/episode-19-royal-family-rothschild-s-empire-epstein-three-days-after-boris-johnson-became-prime-minister-of-the-united-kingdom

 33. Kerstin Carlsson says:

  Såg en reklam bak på en volvobils kofångare idag på en parkeringsplats-” http://www.fightcovid.org ” – volvocar sponsar…. sätet finns kanske i Sverige och Sthlm…?

 34. Kerstin Carlsson says:

  Det ska vara http://www.wefightcovid.org , ursäkta…

  • Mo says:

   Kerstin, det stämmer, en svensk ideell förening med säte i Stockholm, som ska sponsra svensk sjukvård. Sponsorer är ett flertal stora företag, en utveckling som vi ser allt mer av och som väl kommer från USA. Men då ger vi också storföretagen makt att påverka hur vår sjukvård skall verka. Osunt tycker jag, tänk bara på vad Amazon kan göra med alla sina pengar, vilken makt. Har vi inte råd att finansiera vår sjukvård vore det väl bättre att komplettera med försäkringslösningar, men detta motarbetas av regeringen.

 35. ingmedrid says:

  Vaccine’s Safety: A Crime Against Humanity

  (16 min.)

  Den här länken innehåller information rörande vaccinationer tillsammans med flera berättelser: https://healthimpactnews.com/2020/unvaccinated-children-are-healthier-than-vaccinated-children-most-censored-topic-in-the-u-s/ (ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade… )

  #crazymothers

  (11 min.)

 36. Sture says:

  Vi har diskuterat detta förut – att Donald Trump har tagit kontroll över Federal Reserve och vridit denna ur händerna på Rothschild-familjen. Detta lär ha skett de två sista veckorna i mars i år och det skedde helt i tysthet. Inga reportage och inte ett ord nämndes i MSM. Intressant är att detta nämndes i Kim Clements profetia någon gång 2014, att Trump skulle radera ut statsskulden på ett mycket smart sätt. [det har han kanske inte gjort ännu]

  Trump kommer nu att trycka upp 3.000 miljarder dollar till de företag som hotas av konkurs. Men för denna penningtryck blir inte staten skyldig Rothschild ett öre, dvs. statsskulden ökar inte. I och med detta övertagande av Federal Reserve till ”Treasure Department” så kommer inte längre det arbetande folket ”skatteinbetalning för arbete” att gå till Rothschild utan till den amerikanska staten och kunna användas till olika samhällsprojekt.
  Nu gäller det bara att dra ett streck över den gamla statsskulden på 20 triljoner dollar (am. triljoner). Och han hittar kanske ett sätt.

  • Sture says:

   Varför har det varit så tyst om detta i MSM? Därför att de inte vill väcka den björn som sover. Det amerikanska folket och världens övriga folk har alltid trott att Federal Reserve är en del av den amerikanska staten eftersom den kallar sig ”federal” – vilket den alltså inte är.
   Federal Reserve har istället styrts av en falskmyntarliga som i hundra år lurat skjortan av det amerikanska folket och falskeligen skuldsatt det upp över öronen.
   Att nu börja tala om att den amerikanska statens Treasure Department, där Fed trycker upp alla sina sedlar, tagit över Fed ger omedelbart följdfrågan om Federal Reserves tidigare privata karaktär, som ingen känt till. Istället hoppas man att i tysthet kunna ta tillbaka Fed när man i november fått en president man kan styra. Men detta kommer att misslyckas, ty Trump vinner även detta val.

   • JohanW says:

    ”Tax Day” i Amerika är den 15/4.
    Samma dag som Titanic försvann ner i djupet men några av de starkaste motståndarna till FED. Samband?

   • Patrik says:

    Sture,

    Varför skulle inte Trump vara styrd av de som styrt sedan länge, vilka de nu är? Vilka de är, är en annan fråga.

    • Sture says:

     @ Patrik,
     och varför skulle han vara styrd av dem? Bevisbördan ligger på dig, när du nu skickar ut en sådan insinuation.
     I Alaska-prästen Lindsey Williams böcker och YouTube-videos berättar Lindsey W. att Trump inte är en del av globalisterna och att de inte har något grepp över honom. De är tvärtom väldigt rädda för honom och vågade inte utlösa en enorm ekonomisk världkris efter valet 2016, vilket var planerat under våren 2017 – om Hillary Clinton vunnit.

     Lindsey Williams är en person, som på 1970-talet blev präst i församlingen där de skulle utvinna Alaskas oljefyndigheter. Han blev så omtyckt av de superrika att han fick bli deras personliga präst, togs in och blev dessutom styrelseledamot i oljebolaget. Där kunde på nära håll inse hur de resonerade om världens folks öden. Och det var verkligen mycket annorlunda mot hur vanliga människor resonerar om världen och människorna i den, som bygger på omtanke med medmänniskorna.

     Han förstod att alla stora världshändelser varit noga planerade och iscensatta av dem. Just dessa superrika (från Rothschilds, Rockefellers etc.) har nu dött ut. Men han har kunnat behålla 2 kontakter, som givit honom information under de senaste decennierna. Och de har berättat att de är livrädda för Trump – ty han ”känner till alla deras knep”.
     Och det tycker jag har besannats under dessa tre år.
     Men lägg gärna fram dina bevis. För att de styr ganska många, så behöver ju inte detta automatiskt betyda att de styr alla, eller hur? De styr inte mig, t. ex.

     • matte5958 says:

      Sture; delar inte din kunskap om USA och Trump vilken är imponerande och framförallt hoppfull – hopp, detta absolut nödvändiga som vi människor måste få känna om tillvaro och framtid, annars kan vi lika gärna krypa ner på frostfritt direkt.

      Men vad kommer hända efter Trump? Jag utgår liksom du att han blir omvald i fyra år, men kommer han överleva? Det står så mycket på spel för Rotschlids och deras lakejer att ett attentat med alla dess risker vore logiskt.

      Men vi får hoppas att Donald klarar sig oskadd för vår och övriga mänsklighetens skull, men – vad händer efter hans andra period ?

   • Loa says:

    Fulford har ofta talat om US CORPORATIONs bankrutt 16 feb. Att dessa triljoner i ”skulder” (vem ligger ute med lånen…?) inte accepteras av fr.a. Kina. När de började köpa amerikanska värdepapper var det för att gynna sin egen export (icke fri handel, vilket tillslut vredgade USA – bigott). Dessutom är Sydostasien fullt av guld, som USA tycker skulle backa dollarn.. Vilket de är ensamma om att tycka.
    Vad betr. den absolut sista betalningsdagen som var utsatt till 16 feb, så kom den och gick. Fulford skrev 13 april – två veckor innan Trumps övertagande av Fed:s sedeltryckeri:
    ” The inbred family group controlling this system of Babylonian debt slavery is called the Khazarian Mafia… or more simply the Cabal. The epicenter of this revolt is the United States.
    (—) The trigger event was the bankruptcy of the Cabal owned UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION on February 16th, 2020, a date that will live on in history. The Chinese, in essence, told the Cabal they would no longer accept their debt certificates. Instead, they said that from now on payment is required in gold or other things that really exist.
    The Cabal, anticipating this event, tried to bow the Chinese into submission with a failed biological weapons attack and a more successful electromagnetic attack using 5G and satellites. This attack probably caused millions of casualties in Wuhan, China ”

   • Loa says:

    Vad beträffar Trumps fullständigt fantastiska, oväntade (inte utannonserat, precis) övertagande av Fed till dess naturliga plats inom Treasury dpt,, så har det varit okarakteristiskt tyst med protester från de sörjande. Man kan bara tolka det som att de inte vill avslöja vad de egentligen hållit på med och nu förklara skillnaden… Att vi har åderlåtit er i 107 år.
    Samt som du säger, Sture, de bidar sin tid att ta tillbaka det under Biden. Vilket gör att vi kan vänta oss Gates’ ”andra våg av viruset” och Faucis lockdowns, för att hindra Trumps rallyn och omval. Det är deras strid på liv och död.

  • Mo says:

   Statsskulder som förlamar ekonomin tvingar fram andra lösningar nu även inom EU. Svenska politiker protesterar och tycker att det kan skapas lån istället. Får FN generösa bidrag från Sverige så varför inte krisande områden i EU ? Vilket betyder mest för vår export ?

   https://www.nsk.se/2020/05/27/m-kritiskt-till-ny-eu-fond/

 37. Savalle says:

  Musiken som trend-skapare à la Yuri Bezmenov?

  Abba – Knowing Me, Knowing You (Official Video)

  • eva-marie says:

   Savalle. Intressant tanke. Jag undrar bara hur du menar med just den här sången ?

   Är det att den kan uppmuntra till skilsmässa och splittra familjer kanske ? Jag frågar mest av nyfikenhet hur du tänker i samband med Yuri Bezmenov ?

   Jag saknar Arga gubben här på bloggen, och antar att du gör det ännu mer .
   Hans ofta underfundiga och kloka kommentarer. Jag hoppas verkligen vi får höra av honom snart igen !

   • Savalle says:

    Ja, jag saknar Arga Gubben enormt. Jag är väldigt orolig för honom. Han har alltid kommenterat regelbundet tidigare.

    Yuri Bezmenov redogör för hur en nation förstörs inifrån genom så kallad assymetrisk krigföring / subversion.

    Familjen, moralen, religionen, sammanhållningen, ekonomin angrips.

    Musiken, kulturen, filmerna är enormt effektiva verktyg i denna krigföring.

    ABBA-låten ovan är ett enormt angrepp mot familjelivets stabilitet.

 38. matte5958 says:

  Demokratin Sverige är under snabb nedmontering ; https://samnytt.se/vem-ar-thomas-rotermund-och-varfor-ska-man-bry-sig-om-honom/

  …medan de alltid lika kränkta judarna kör på med apartheid i världens åsyn utan kritik annat än några få modiga ; https://www.nordfront.se/judisk-tidning-forklarar-musiker-och-antisemit-fredlos.smr

  Som varande nationalist , icke-PK, och sann demokrat så kommer väl ett nattligt besök av farbror blå endera natten, då man får bli häktad några veckor medans datorer beslagtas och hemmet vänds upp och ner….

  Välkommen ljuva framtid..

 39. Mo says:

  Trump är verkligen svår att förstå, vems intressen företräder han egentligen, eller skall vi misstänka att han tar order från någon som är starkare. Han tvekar inte att ge Israel sitt odelade stöd när det gäller deras besittning av land utifrån ett flera tusen år gammalt historiskt perspektiv. Men han protesterar högljutt när att Britternas förlorade koloni Hongkong återgår till Kina.
  Lite bakgrundsfakta, Kina förlorade Hongkong till Britterna efter deras första opiumkrig mot Kina. Hongkong blev därefter brittiska imperiets kronkoloni 1842, deras viktiga flott och handelsstad. Britterna tjänade en enorm förmögenhet på opium som transporterades därifrån in till Kina med välkända följder. Så det känns ju minst sagt märkligt att Trump ifrågasätter Hongkongs historiska Kinatillhörighet.

  https://www.ttela.se/nyheter/världen/usa-hotar-dra-in-hongkongs-handelsrättigheter-1.28455063

 40. Mo says:

  Socialdemokraternas makt är starkt förankrad i myndigheter som tex socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten. Vem som har styrt vem är inte alla gånger lätt att förstå men framträder bättre i en tid när socialdemokratin tvingas verka i minoritetsställning. Folkhälsomyndigheten har ett starkt faktaunderlag som visar på stora skillnader i hälsoläge beroende på födelseland och att därför mer förebyggande och sjukvårdande insatser skall gå till de som bäst behöver. Politiker vill gärna framhålla strukturell diskriminering som orsak men då glömmer de att vår stora invandring sedan 30-40 år inte har varit arbetskraftsinvandring utan utgått ifrån andra behov. Kanske många redan har med sig ohälsa. Så må det vara men vi kan inte blunda för sanningen och skylla problemen på en i många avseende frisk åldrande befolkning. Socialdemokraternas mångåriga förenklade syn att det är de åldrande svenskarna som tar sjukvårdsresurser stämmer inte längre.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/zLPBoK/strandhall-vardens-problem-beror-inte-pa-flyktingarna

  Räcker inte pengarna måste vi hitta andra lösningar, skjuta till mer eller begränsa det som tillförs som vi inte kan finansiera på annat sätt än att ta från svenska pensionärer.

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsa-hos-personer-som-ar-utrikes-fodda–skillnader-i-halsa-utifran-fodelseland/?pub=61466

 41. ingmedrid says:

  U.S. Troops speak out against Illuminati bankers, New World Order Exposed

 42. Mo says:

  Lars Bern är en mycket klok man, han ser medicinska samband som politiker och folkhälsomyndigheten missar när de stirrar sig blinda på ålder som riskfaktor. Bakomliggande metabola sjukdomar, som i och för sig oftast samvarierar med åldern är det som slår hårdast mot de corona infekterade. Varför vill inte samhället diskutera detta, något som faktiskt kan påverkas genom kost, motion, rökning osv. Istället skall vi lära oss att det är den ödesdigra åldern som drabbar oss alla och den enda lösningen heter snart vaccin.

  https://anthropocene.live/2020/05/27/den-misslyckade-coronastrategin-del-3/

 43. ingmedrid says:

  Qklockan – den 29/5 har JFK jr. födelsedag 😉

 44. Pingback: Framtidsversion från Peter Krabbe | Utanför åsiktskorridoren

 45. Sture says:

  Donald Trump har nu utfärdat en ”Executive Order” om de stora social media företagen, Twitter, Facebook, Google etc. Det var naturligtvis på tiden att deras censur och mobbning av det amerikanska folket och alla andra folk får ett slut.
  Deras makt har vuxit på grund av deras speciella ställning som en ”neutral” plattform, där vanliga människor kunde uttrycka sina åsikter, som dessa sociala medier inte behövde stå ansvariga för. Annat är det på en tidningsredaktion, som ansvarar för innehållet.
  Men dessa sociala medier har nu vuxit sig så starka och de missbrukar sin maktställning. Tänk om t.ex. telefonbolagen skulle gå in i de samtal du har med dina vänner och säga att detta och detta får du inte säga till dina vänner, detta och detta får du inte prata om med dina vänner. Detta är precis vad de sociala medieföretagen gör, dvs. de utgör i dag en totalitär maktgruppering som förbjuder åsiktsfrihet, som är inskriven i den amerikanska konstitutionen. Så kan det inte få fortsätta.
  Vad som föreledde detta drastiska steg från president Trump var att någon överkucku på Twitter menade sig ha rätten att förbjuda vad Trump twittrar ut till sina följare. Och han gjorde detta i form av en ”fact check” – som baserar sig på vad CNN tycker. Trump hade menat att om all röstning blir poströstning så finns det enorma risker för valfusk. Detta hade då Yoel Roth, som är Twitters högsta ”godtyckare”, menat var totalt fel. Poströstning kan aldrig ge upphov till valfusk.
  Tänk er denna situation: Donald Trump är utvald av det amerikanska folket för att vara deras högste befälhavare, den yttersta verkställande makten, som får sin makt genom att kommunicera med sina underställda. Men så finns det en ”godtyckare” på Twitter, som anser sig ha rätten att censurera vad presidenten vill kommunicera. Blir då inte den ”godtyckare” Yoel Roth högsta verkställande makt, trots att ingen valt honom?

  • Loa says:

   Anna Von Reitz räknar upp vad Donald Trump har gjort för henne och världen denna vecka.
   Varje punkt remarkabel – avslutar många tidigare diskussionspunkter..
   https://stillnessinthestorm.com/2020/05/anna-von-reitz-rant-list-of-things-trump-did-right-this-past-week-not-for-those-who-blindly-hate/
   May 26th, 2020

   1. Made vaccines voluntary not mandatory. Military will check purity and distribute vaccines. [This means that Federal citizens will not be forced to take vaccines. Americans were never under any such obligation.]

   2. Defunded the World Health Organization and is stumping for an investigation into its operations.

   3. Knocked out the Democrat’s HR 6666 bill, known as the Covid-19 TRACE Act — Bill Gate’s diagnosis and tracking (surveillance) project.

   4. Cancelled another Gate’s project — ID2020, which would have earmarked people like cattle.

   5. Opened a complaint forum to report censorship on Facebook, Twitter, and YouTube.

   6. Stopped the 5G rollout nationwide.

   7. Issued the Executive Order to reopen the states — Governors who refuse will be sued.

   8. Another Executive Order to take control of the Electrical Grids, which will indirectly put an end to the misuse of the public air waves by private electronic surveillance groups — like the out-of-control grid that unknown parties have been establishing to fill our skies with 78,000 mini satellites.

   9. Declared places of worship “Essential Services” and ended all that petty anti-religious nonsense.

 46. Mo says:

  SAS blöder,nettoförlust 3,5 miljarder februari-april och man kan inte se något ljus i tunneln. För att klara den akuta krisen har tillfälliga lån om 3,3 miljarder kronor tagits, svenska och danska staten garanterar lånet. Men detta är för tillfällig överlevnad och ledningen förhandlar om ett stort stödpaket. SAS behöver rekapitaliseras och en väg kan bli utställning av nya aktier som svenska och danska staten köper för att slippa bygga upp mer skuld. Det krävs stort tillskott det uppskattas handla om 10 miljarder kronor. Så skall skattebetalarna ta notan för ett miljöbelastande flygbolag som behövs för starka affärsintressen. När det gäller kostnader för svenska pensionärer är politikerna mer kostnadsmedvetna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: