Vad gömmer sig bakom masken?

I en ”rapport” nyligen från Canadian Report uppges en politiker i Kanada ha närvarat vid ett möte som skisserar den närmaste framtiden med fokus på pandemins utveckling och hur denna utnyttjas för att genomföra vissa, redan välkända, förändringar av samhället. Trots anonymiteten och därmed svårigheten att avgöra om informationen är relevant eller inte, väljer jag att återge innehållet här eftersom min bedömning är att detta scenario är helt i linje med målsättningen i Agenda 2030. Det är också välkänt att information ofta medvetet läcks ut för att förbereda de drabbade på en ovälkommen framtid. Det är därmed upp till var och en att tolka materialet som sant eller falskt. Min personliga åsikt är att ett ökat medvetande om pågående planering också är en förutsättning för att kunna bromsa eller stoppa den i tid.

Vad avhandlas då i rapporten? Först ger den en prognos för pandemins fortsatta utveckling, sedan flikas de första stegen in i vad som numera kallas The Great Reset, eller tidigare vanligare New World Order. Vad gäller pandemin har vi en ständigt flinande Bill Gates och hans hustru med i bakgrunden, som roat utlovar ”överraskningar” för den som hittills vägrat ta pandemin på allvar.

Sammanfattat har vi då följande utveckling framför oss:

Nu pågående andra våg intensifieras under november månad i år och många storstadsregioner kommer att stängas ner genom lock-down. Detta har redan införts i exempelvis Frankrike, där åtta storstadsregioner inklusive Paris har utegångsförbud kväll och natt från kl 21. Förbudet utökas idag till att gälla större delen av Frankrike sex veckor framåt. Man förbereder för en ökad spridning genom att ta fram lokaler eller läger för isolering av smittospridare, exempelvis i idrottshallar eller andra större anläggningar.

En sjukdomstopp är inplanerad till jul- och nyårshelgerna åtföljd av skärpta restriktioner, vilket är ett drömscenario för anstiftarna – kaos i trafik och umgänge med sociala påfrestningar som följd.

Den tredje vågen är den som får makarna Gates att dra på smilbanden mest och dess överraskningar innebär ett muterat virus som ger högre dödlighet och fler insjuknade än vad vi sett tidigare. Den skall infalla under februari –mars 2021 och avses få sjukvården att kollapsa. Sannolikt ligger detta förstärkta virus redan klart i laboratorierna.

Efter dessa prövningar beräknas befolkningarna vara möra nog för att utan protester acceptera massvaccinering med insprutningar av för flertalet okänt innehåll. Det sker då under april- maj 2021, i lagom tid inför sommaren. Ny lock-down är naturligtvis nödvändig och många av samhällets småföretagare beräknas redan ha försvunnit eller satts i konkurs. Som säkert många redan noterat gör många av storföretagen och bankerna rekordvinster under pågående pandemi, medan småföretagare som butiker, restauranger, hotell och aktörer i rese- och nöjesbranschen går i konkurs.

Avsikten med detta är att a-kassorna skall kollapsa och kunna avskaffas. I gengäld kommer det generösa erbjudandet om medborgarlön till alla istället. Så var inte ledsna över detta, efter att ha blivit vaccinerade får ni ert Health Pass som kan visas upp vid alla transportmedel, gränsövergångar, sjukhus, matbutiker och de av militären bemannade vägspärrarna, som kommer att finnas överallt vid strategiska knutpunkter. Det kommer att vara kombinerat med ert elektroniska nya ID, som redan är under framtagande under projektet ID2020. Men inga fördelar som inte kräver motprestation, om ni vägrar så väntar internering tills ni tänkt över saken.

Men statens välvilja har ingen gräns! Ni får nu erbjudandet att bli av med alla era skulder – Debt Reset Programfast med förbehållet att ni ger upp rätten till privat ägande i alla sammanhang. Lite hjälp med att fatta detta beslutet får ni genom chockhöjda räntor och astronomisk nyinförd fastighetsskatt, gåvoskatt och avskaffad arvsrätt. Staten skall nog kunna förse er med en lägenhet som passar era behov, mat för dagen och all fritid ni behöver. Så varför klaga?

Försök dock att förstå att er fritid skall ni inte tillbringa i naturen. Av hänsyn till denna ändliga resurs skall alla sysslolösa hålla sig i stadsmiljön och respektera beträdnadsförbudet av icke urbaniserat område. Jordbruket skall bedrivas av legitimerade lantarbetare och göras högavkastande genom gen-teknologi. Hur skall vi annars kunna få mat till alla? Glöm inte att staten nu vet var ni är…

Självklart får inte dessa fina erbjudanden leda till att en massa sysslolösa människor får gå omkring och drälla överallt och bara kosta samhället en massa pengar. Vid behov kommer Covid-22, Covid -23, eller vad ni vill kalla dem alla, för att få till stånd en befolkningsbalans, så de som är produktiva prioriteras. Alla måste ju dessutom förstå att nu när inga pensioner längre behövs måste pensionsfonderna användas som finansiering av medborgarlönerna, lite generositet får man ju kräva från dem som bara belastar samhället med sina omkostnader. Eller?

Trodde ni inte på allt detta? Nej, det är ju var och ens fria val. Men framtiden kommer ni inte längre att kunna välja själva. För att ändra dess inriktning behövs inte bara Trump, utan alla medvetna människors sista kämpainsats för att krossa ondskans imperium. Med Biden som president kan ni skriva in denna artikel i er kalender. Joe Biden är precis den marionett som behövs för att genomföra The Great Reset, tro inget annat!

Om nu någon skulle tänka tanken att fly till Ryssland, så glöm det. Ryssland skall falla förr eller senare, så det bara förlänger plågan. Och kineserna, Biden har faktiskt full konsensus. Någon (?) skall bara lära dem vem som bestämmer.

Peter Krabbe

164 Responses to Vad gömmer sig bakom masken?

 1. Èmil David Alexander says:

  Hur är det tänkt att Ryssland ska falla?
  Detta land kommer att fortsätta som starkast och fortsätta växa.
  Vad menar du med falla?

  MVH Emil

  • peterkrabbe says:

   När Putin efter sin sista period släppt greppet kommer en infiltration genom sionistiska oligarker att genomföras. Dessa samarbetar med sina motsvarande i USA. Den utvecklingen var näst intill redan genomförd efter Jeltsin, men stoppades effektivt av Putin. Ryssland faller när landet är inkorporerat i New World Order, ett globalt styre utan nationella preferenser. Bidens intressen i Ukraina är ett led i inringningen av Ryssland och kommer med hans hjälp att spridas till Vitryssland, Georgien m.fl. randstater i det forna Sovjet.

   • Benny says:

    Ja, det finns ju en orsak till varför Putin gör som han gör och vägrar släppa kontrollen! Man kan hoppas att Putins efterträdare kan upprätthålla motståndet…Rysslands kärnvapen är numera garanten att globalisterna inte tagit över redan! Inte konstigt att globalisten Hultqvist utnämner Ryssland som det främsta hotet, ja inte mot Sverige egentligen, men mot globalisternas agenda!

   • Hej Peter! Fick nyligen tips om din blogg. Kolla gärna upp min petition skrivunder.com/ror_inte_min_frihet
    Du gör ett viktigt jobb!

 2. Erik Forsman says:

  Muntert värre Peter. Antagligen har du rätt, som vanligt.

  • peterkrabbe says:

   Jo, man skrattar inte ihjäl sig precis. Kanada börjar få en alltmer framskjuten position i den nya socialiseringen, kanske är det Trudeaus rötter med den biologiske fadern Fidel Castro som börjar värka ut. Vi skall inte heller glömma att kanadensiska lab var djupt involverade i framtagandet av Covid-viruset och överföringen till Kina. Jag tror att den utvecklingen kommer att bli än värre om Trump sätter på bromsen i grannlandet….

 3. Per Nordgren says:

  Det här är planerat sedan mycket lång tid och man tänker verkligen genomföra det, om vi inte säger ifrån. En bra sammanfattning. Jag har bara en tanke, som jag tror är ett mer centralt hot än ett muterat virus.

  Jag tror inte Moder Natur tillåter virus som vapen, det blir snabbt svagare. Men det verkar viktigt att vi tror på Gates förtäckta hot om ett virus som vapen.

  Jag tror det är mer sannolikt att man använder 5G som ju kommer direkt ur vapenteknologin. För den intresserade finns det mycket på Internet om hur man kan framkalla influensaliknande symtom eller andnöd till exempel genom olika frekvenser just genom 5G. Viruset blir då en utmärkt täckmantel för 5G.

  Om jag har rätt, och folket förstår att det är 5G som är det verkliga hotet mot mänskligheten, då är det relativt enkelt att förstöra antennerna, medans ett virus är mer svårhanterligt för folket..

  Ser ni tricket?

  • peterkrabbe says:

   Instämmer i detta, virus och 5G kommer att gå hand i hand, det såg vi redan i Wuhan där företeelserna var tidsmässigt koordinerade. Två ingredienser i samma soppa.
   Sedan är det kanske så att syftet kan variera lite, 5G har ett militärt huvudsyfte som är samkört med det totalitära samhällets kontrollapparat, medan virus främst är inriktat på att stoppa den ekonomiska tillväxten (utanför storindustrin) och att minska befolkningen globalt.

   • Agneta says:

    Jag tror inte heller att virus fungerar som biologiskt vapen det vi ser är är mer en psyop. Om virus vore så dödliga hade vi dött för länge sen. Det som gör oss sjuka måste mer handla om ngt epigenetiskt ngt som ”slår på” ett förlopp. Det vi kallar virus går inte att särskilja från exosomer (extraceullulära partiklar) enligt en ny studie. Exosomer tillverkas av våra celler och har en städande funktion. https://drtomcowan.com/the-belief-that-viruses-are-pathogenic-invaders-is-crumbling/ Här är studien. https://www.mdpi.com/1999-4915/12/5/571

    Är inte så inläst på 5G och risker med det men visst kan det spela en roll för de som blir sjuka. Mest av allt tror jag ändå att vi blir sjuka av vad tror oss uppleva. Rädsla och hot mot det som är ”vårat” (kropp, familj, hus, arbete etc) är grund för sjukdom. Det är ”mind over matter” som gäller. Ett område som är föga utforskat i alla fall vad allmänheten känner till. Men jag håller inte för otroligt att de som ligger bakom åtgärderna mot corona vet precis vad de håller på med. Övergivenhet och ensamhet är också starka sjukdomsorsakande faktorer. Kolla gärna upp German New Medicine av Dr Hamer och Lise Bourbeaus arbete.

  • Intressant! 5G är lite olika beroende på frekvens hos millimetervågorna. Lite skrytsamt talas om 2-60 GHz. Vad betyder det i relation till människan? Vårt DNA arbetar på 2,1-2,2 GHz, vattnet i kroppen sönderdelas vid 24GHz, och syret slutar fungera hos oss vid 60GHz. Så bra då, tryck på med höga frekvenser, så dör människorna i stora skaror. Själv tror jag att detta är det ultimata vapnet för iscensättandet av NWO, the Great Reset eller vad det nu kallas.
   Det räcker med att grilla vårt DNA med medelmåttliga frekvenser. Den ökande svängningen gör att cellerna gör sig av med upplagrade toxiner, som exekveras genom stor utsöndring av exosomer. Själva processen ledsagas av feber, svår tillkommande inflammation, tryck över bröstet och allehanda ‘influensasymptom’.
   Vi kommer inte undan om verkliggörandet om 42000 satelliter, som kontinuerligt sänder 5G, infrias. På vilka frekvenser? Vem styr det?

   Vad är då Covid-19? CDC i USA erkände nyligen ungefär att ‘kvantitativ isolering av det bakomliggande viruset ej skett’. Vad betyder det? Gäller Kaufmans, Lankas, Crowes etc utsagor att viruset ej kunnat isoleras? Troligen, det vi genom PCR-testet i bästa fall kan få fram är restprodukter innehållande RNA-sekvenser. Betyder det att ett virus är ‘materiellt’? Inte nödvändigtvis, restRNA betyder endast att cellmekanismerna agerat på något? Vad då? Själv blir jag, efterhand som jag försöker förstå, alltmer övertygad om att det bakomliggande ‘viruset’ är en virtuell frekvens, en icke-linjär vågfunktion, framställd av stor datorkraft och utsänd i cyberrymden. Den kan träffa alla, men behöver inte betyda att alla blir sjuka. Det beror bl.a på immunsystemets kapacitet och kapabilitet. Dess verkan skulle mycket väl kunna förstärkas genom 5G, användning av mobiltelefoni, som i allt ökad utsträckning använder sig av skalära vågor, för vilka vår kropp inte har något inbyggt försvar.
   Frågan som Peter ställer: Vad gömmer sig bakom masken? Lika väl skulle vi kunna fråga oss: Vem gömmer sig bakom masken? Vem besitter denna teknologi och vill använda den på det illustrerade sättet?
   Medger att det som framförs är spekulativt. Det finns dock inom den verklighetsram som föreligger 2020.

   • Per Nordgren says:

    Ja, kan bara instämma och inte är det spekulativt det du påstår.

    Spanska sjukan anses av vissa forskare orsakat av radio(frekvenser) som började vid samma tid. Forskning som ser samband mellan (nya) frekvenser och påverkan på människan finns, men tycks tystas ner. Det är också klarlagt att människan är en elektrisk biologisk varelse, Wilhelm Reich var väl den första som kunde visa på den idag ganska självklara slutsatsen.

    Alltså, även om jag inte kan förstå och intellektuellt redogöra för hur 5G kan vara ett mördarvapen, så räcker det för mig att förstå att de frekvenser som kan användas i 5G påverkar människan negativt. Liksom att all mikrostrålning är negativ för biologiskt liv, vilket ryssarna konstaterade redan på 70-talet.

    De krafter som ligger bakom det som sker nu i världen kan bara betecknas som satanistiska.

 4. jesslar53 says:

  Jag har införskaffat en del fysiskt guld för eventuell reset av economin betalt hus är skuldfri.
  Tänker vägra vaccinera mig har redan fått erbjudande från sjukvården.
  Men oroar mig ändå om man förmodligen tar mina små besparingar på banken och jag ej finner avsättning för mitt guld, då har ej något val endast att foga mig eller segla iväg med segelbåten för överlevnad , liten sen seglats vid 67 års ålder. några råd eller idéer vad kan man göra .

  • Ron (GB) says:

   Segla vart … ?

   Det är likadant överallt. Sverige är, paradoxalt nog, ett av de friare länderna i sammanhanget. Sverige har en stor landsbygd och en del kan (kanske) återvända till 1800-talets livsstil.
   Men vintrarna blir hårda.

   Jag sitter i GB och kommer också att vägra vaccin. För mig som INTE ställer upp på det här paradigmet så har det redan inneburit att all kollektivtrafik och alla butiker har stängts för mig. Ett deltidsjobb har tagits ifrån mig (jag har ett till, men halva inkomsten är fråntagen). Enda möjligheten till transport är med egen bil.
   Än så länge finns det bensin… men hur länge?

   Vi tillåts fortfarande gå ut i det här området. När man går längs trottoaren så går folk över till andra sidan och några fler spontana pratstunder blir det inte. Det blir aldrig som förr igen.
   Obs: jag är inte sjuk.

   Mina fönster vetter ut mot en normalt sett relativt högtrafikerad gata. Om pandemin är så allvarlig som de påstår så borde vi se begravningsbilar köra i skytteltrafik, men det gör vi inte.

   I Wales har EN enda person – Mark Drakeford – precis beslutat att butiker ska förbjudas att sälja barnkläder och böcker! Folk förlorar sen sina levebröd när de blir sparkade från sina butiksjobb. I Wales är det inte covid som orsakar sådana skador. Det är Mark Drakeford.

   I GB råder i princip ministerstyre. Regeringen utfärdar ”guidance” (det är inte ens ordentliga lagar!). Och i stället för att rösta ner regeringen så lyder parlamentsledamöterna blint. Och sparkar neråt.

   Segla … det drömmer jag också om. Men … vart?

   • jesslar53 says:

    Segla vart är frågan? min fru drömmer ej om att segla blir sjösjuk, finns avlägsna öar lite var stans men när åldern gör sig påmind då kan det bli svårt. Bor på landet har även införskaffat generator ,huggit massor av ved bunkrat torrfoder och 4 frysar fulla, men i längden blir det nog svårt att stå utanför detta planerade illdåd mot mänskligheten. Lite hopp ändå, ger avslöjandena om Bidens corrupta verksamhet.
    Man får leva med hoppet om att blir en ändring i färdriktningen, annars blir det för pessimistiskt att kliva upp på morgonen.

 5. Eclipse says:

  Livestream klockan 02:00 i natt. Lämnade Richard Nixon information om kontakt med utomjordingar i en tidskapsel i Vita Huset? Donald Trump har tidigare i år åtminstone antytt att han känner till statshemligheter gällande utomjordiskt liv.

  Dark Journalist X-series avsnitt 99:
  The Nixon X-Secret Revealed – Abbotsford The Hidden UFO Message!

 6. Lennart says:

  Onekligen ett dystert framtidsscenario. NWO är dock att betrakta som ännu ett babelstornbygge. Vilka lärdomar kan vi dra av berättelsen om tornbygget i 1 Mosebok 11?

  Först och främst, Gud satte en gräns för deras tilltag och ondska. Han omintetgjorde människornas planer den gången. Därav kan vi räkna med att Gud har full kontroll och kommer att sätta en gräns också vad gäller NWO-bygget.

  ”Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Shinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen!
  Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

  Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”

  För den intresserade. Just nu pågår en skapelsekonferens i Götene, där frågor om skapelse, evolution och vetenskap diskuteras. Gud är inte död, ”ty i honom är det vi lever, rör oss och är till”
  (Apg. 17:28).

  https://genesis.nu/live/

 7. jesslar53 says:

  Jag la in detta på facebook :
  According to Dr. Michael Yeardon, former Vice President and Chief Science Officer for Pfizer, almost all of the positive tests for COVID-19 are false positives, and current government policies and the restriction of constitutional rights are based on fake data. He says “the pandemic is fundamentally over.”
  The authors also report that the survival rate for COVID-19 is 99.8%, which is similar to seasonal flu. In March and April Fauci was predicting a mortality rate 20-30 time… Visa mer

  Nu får jag meddelande att ingen kan läsa mitt inlägg its harmfull
  Kan leda till fysisk skada

  Vet ej hur man kopierar in meddelandet till kommentarsfältet.

 8. ragnhild says:

  Steigan.no – Northern Light (en norsk kommentator) gjentok dette utlagt av Rockefeller i 2010 – ganske så avslørende for hva som utspiller seg videre idag, det er utbasunert både her og andre steder tidligere:

  ”The 2020 Pandemic Is Described In Horrifying Detail In The ‘Scenario For The Future’ By The Rockefeller Foundation Written In 2010.
  Utdrag:
  The Scenario for the Future’ continues with comparing two different responses to their predicted pandemic: the USA only ‘strongly discouraged’ people from flying, while China enforced mandatory quarantine for all citizens. The first response is accused of spreading the virus even more, while the imposing of a suffocating lock-down is praised.

  According To The Rockefeller Foundation A Global Pandemic Must Result In Increased Control, Where People Gladly Surrender Their Freedom, In Order To Feel Safe Again.

  Digital apps and privacy-protected tracking software should be widely used to enable more complete contact tracking.

  According to their ‘Scenario of the future’ the entire world population should get a digital ID that indicates who has received all the vaccines. Without sufficient vaccinations, access to schools, concerts, churches, public transport etc. will be denied.

  Now in 2020 that is exactly what Bill Gates and many governments are calling for”.

  Håndboken for korona-krisen ble altså skrevet for ti år siden, og makthaverne i verdens land, de fleste den globale storkapitalens folk, må ha lest den nøye, for det virker som de bruker den som oppslags-verk.

  Mette og trette befolkninger i skandinaviske land etterkommer ukritisk makthavernes påbud gitt til dem av et MSM som de stoler på. De stoler på at MSM har stilt de kritiske spørsmålene så de slipper.

  Det å legge en stemmeseddel i en urne hvert fjerde år og så snu ryggen til politikerne i tro at de gjør beslutninger til fordel til folk og land er ikke nok. Det har vært enkelt for den globale storkapitalen til å få sine folk i posisjon.

  Frihetene og de sosiale rettighetene som har blitt tilkjempet oss i 150 år vil storkapitalens politikere fjerne med et pennestrøk hvis vi lar dem, (OG DET SER UT TIL AT VI HAR GJORT), og det ser ut til at vi har gjort. Å senke garden for storkapitalen er fatalt, for nå har de alle sine folk, nettverk og styringssystemer på plass for sin New World Order, som kan være fullbrakt kanskje allerede innen 2050 i lys av de kjempesteg de har tatt bare dette året.
  ————————

  • Mo says:

   Tack ragnhild, mitt i prick, som vanligt finns den store stenarbetaren med i bakgrunden…
   Steigan.no är en god informatör.

 9. Inger Strand says:

  Fruktansvärt. Jag är nästan säker på att Trump vinner valet. Många har vaknat och ser vad åt vilket håll allt barkar. Det är ofattbart att en liten grupp psykopater tar sig friheten att stöpa om världen till deras egen favör. Jag tror det kommer att bli mycket svårt för dem att genomföra detta. Allt kommer fram i ljuset nu. Samtidigt vet alla vakna att viruset är man-made och sprids för att de skall kunna förstöra vår värld som vi känner dem. Dessa psykopater har begått det största brott mot mänskligheten och skall behandlas därefter.

 10. Johan says:

  Tack för den brutala artikeln. Det behövs.

  Det enda jag kan säga är hampa.

  Jag känner mig som en papegoja då jag pratat om det i så många år, helt utan respons.

  Hampa har över 30,000 användningsområden.

  Odlas utan gödning eller gifter. Färdig produkt på 90 dagar. Sparar skogen.

  Man kan ersätta bl.a

  Bränsle (Diesel)
  Energi (Bricketter, pellets etc)
  Plast (Komposit)
  Murbruk/Betong (hempcrete)
  Isolering
  Bomull (hampa textil)
  Vissa mediciner (t.ex.med CBD)
  Protein / Mat (hampa frö)

  Ja som sagt att vi inte är självförsörjande redan är bara skam och ett kvitto på detta artificiella samhälle. Förr kallade dom oss hippies,

  Hampa Partiet, snälla rara Peter, make it happen.

  Nu tar vi över denna jävla sandlådan, annars får Orwell rätt;

  ”En känga i mänsklighetens ansikte, för alltid”

  “If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face—for ever.”

  ― George Orwell, 1984

  • Lassekniven says:

   Du har helt rätt men seglar tyvärr i motvind. Den dagen då ”kapitalet” upptäcker att det går att tjäna pengar på hampaodlingar och hampatillämpningar då investerar man. Många människor med kunskap går nog och funderar men investeringskostnaderna är kanske höga och lönsamheten tveksam. Själv har jag en påse med ekologiska hampafrö hemma. Fenomenalt näringsrikt innehåll. Fullvärdiga aminosyror och goda fetter, gott om mineraler.
   Cannabis Sativa som innehåller både THC och CBD kan rätt använt vara väldigt välgörande för gamla och sjuka. Både Holland och Schweiz har statliga odlingar av cannabis.
   Dock får ALDRIG marijuana och hasch florera i samhället som en njutningsdrog.

   • jesslar53 says:

    Naturen har sina egna lösningar till försvar mot diverse sjukdomar, men när vi raffinerar substanserna kan det ge en negativ inverkan, Så jag tror mer på ett reguljärt dagligt intag av de näringsämnen som vår kropp behöver främjar hälsan. Då är framtagandet av vår föda av yttersta vikt så att näring verkligen finns i födan inte bara kemikalier som ökar grobarheten
    eller viktökning hos kreaturen som kan vara skadliga för oss konsumenter.

   • Håller med, och där är nog folket rent mentalt hämmat. De flesta kan antagligen inte särskilja drogen från de andra tiotusentals fördelarna.

 11. Sture says:

  Här är en dokumentär gjord av en kinesisk journalist boende i USA om det kinesiska kommunistpartiets ambitioner att dominera hela världen – och snart är vi där. Dokumentären heter ”Den amerikanska republiken vs. CCP”.
  Här framgår väldigt tydligt hur CCP använder sig av ungdomens populärkultur för att ta över Amerika och övriga världen via appar som TikTok. Denna app använder sig inte bara av datainsamlande från appen utan kan också samla data från andra utomkinesiska appar. Allting är mycket sofistikerat ungdomligt och hippt. Men under ytan användes artificiell intelligens som givits dem från Silcon Valley och Eric Schmidt från Google.
  Här framgår också via samtal med insiders att CCP strävar efter och kan påverka och manipulera valresultatet – i varje county (3.054 counties i USA) i USA via hacking av State Departments hemsida där alla valresultat registreras.
  Denna möjlighet har förnekats av många datakunniga på denna sida. USA.s säkerhetsexpert Spalding anser däremot att KIna gör dessa försök hela tiden, men att USAs säkerhetstjänst måste vara uppmärksam och täppa till dessa hål i säkerheten.

 12. Vilken undergångsstämning från nästan alla. Men lite optimism kan jag väl få bjuda på nu på lördag den 31 oktober: http://almanova.eu/event-om-corona-mikael-nordfors/ Försäka duger att bjuda motstånd. Åtminstone växer man personligen.

 13. Loa says:

  Då är det, förutom Halloween, blue moon!

 14. JohanW says:

  Den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter”, skriver kommissionen enligt SR Ekot.

  tjänade vissa svenska företag 130 Miljarder 2018 i Kina?

  sitter Sverige på den absoluta toppen av 5G kunskapen?

  Varför finner man svenskar på topp positioner runt om i olika organisationer?

  Varför upplever man att Sverige alltid ligger i framkant gällande alla ”nya influenser”

  Varför hade vi en skyddsambassad i Nordkorea

  varför ska Sverige ”lägga” sig i ”allt”

  varför är vårt bistånd så stort, vad har pengarna gått till. vad används biståndspengar till? man kan ju inte påstå att folket har fått det så mkt bättre iaf?

  Är vi en humanitär stormakt? Eller är vi en ”stormakt”

  Trump ”det finns ett litet men skarpt land” vilket land syftade han på?

  • Mo says:

   Att det går bra för en handfull svenska storbolag medför inte att det går bra för Sverige, vår fattigdom ökar. Speciellt intressant är diagrammet som visar förändringen av andelen fattiga eller socialt utestängda där ses att Sverige ligger i täten i Europa. Inte minst den höga corona dödligheten i Sverige speglar detta, vi har inte längre råd att ta hand om våra sjuka gamla ? Imponerande insats av Litauen men även våra grannar Finland gör bra ifrån sig.

   https://www.europaportalen.se/2020/10/rekordhog-andel-fattiga-i-sverige

  • Eclipse says:

   ”Inkludering, rättvisa, hållbarhet”

   https://www.ericsson.com/en/blog/2020/8/africa-in-motion-accelerating-africas-digital-future

   https://www.bassberrygovcontrade.com/sanctions-violation-swedish-telecom-company/amp.html

   Bland 70 svenska biståndsländer (nuvarande och i utfasning) ger ”Ericsson telecom” sökträff på alla utom:

   Belize, Ekvatorialguinea, Eritrea, Gambia, Kirgizistan, Mauretanien, Niger, Nordkorea, Saõ Tomé och Príncipe, Somalia, Tadzjikistan, Tchad

   Ericsson har brutit handelsembargon i samband med affärer i Kuba, Iran och Sudan samt åkt på mångmiljardböter efter mygelaffärer i Uzbekistan.

   2012 sade Nepal upp ett nätverkskontrakt med Ericsson till förmån för Huawei. Efter jordbävningen 2015 var Ericsson på plats inom 24 timmar för att återställa internettillgängligheten.

   https://www.globalcitizen.org/en/content/ericsson-response-in-nepal/

  • Mo says:

   Vore bra om du specificerar din uppgift att vissa svenska företag tjänade 130 miljarder 2018 i Kina. Jag antar att du menar Wallenberg gruppens industriföretag som hade intäkter på 130 miljarder i Kina 2018. Till detta kommer kostnader, bolagsvinst därefter framgår ej eller var den redovisas dvs beskattas. Överhuvudtaget är det ett problem med stora företag som har verksamhet i många länder att de kan lotsa pengar till holdingbolag i lågskatteländer. Så har tex Google fått kritik för sina lukrativa skatte upplägg av sina intäkter från Europa varav 21 miljarder euro hamnade i skatteparadiset Bermudas 2017. USAs företag har inte varit föredöme i dessa avseenden.

   https://www.expressen.se/dinapengar/tech/google-backar-om-sina-lukrativa-skatteupplagg/

  • Loa says:

   Vad f*n är detta?
   Ingen har frågat mig!
   Mer 5G över hela Sverige
   Nu blir Sveriges bästa nät* 5G i ytterligare 20 städer.
   Mer 5G – mer innovation
   Nu kommer 5G till 20 städer
   https://www.telia.se/privat/om/5g
   ”Utbyggnaden av Telias 5G-nät har pågått för fullt sedan invigningen i Stockholm i maj 2020. Nu fortsätter vi utrullningen av 5G i 20 städer över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Just nu berör utbyggnaden framför allt stadskärnorna, där många människor är i rörelse samtidigt, men på sikt kommer 5G att rullas ut även utanför städerna. 5G ger dig snabbare datahastigheter och kortare svarstider, och möjliggör allt från blixtsnabba spelupplevelser till avancerade samhällstjänster.
   I dag erbjuder vi 5G i Stockholm, Eskilstuna, Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Inom kort kommer 5G också att vara tillgängligt i Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Luleå, Lund, Malmö, Sundsvall, Umeå och Östersund.”
   Och så käckfjantig ”hänvisning” vid asterisken:
   ” *Sveriges bästa nät enligt svenska folket, Kantar Sifo 2020.”
   Ja, vad annars? Det kanske beror på att det var de som grävde ner kablarna.

   • Alla dessa städer! Välkomna till DNA-grillningsfesten. Själv är jag oändligt tacksam över att att under större delen av livet ha ‘bott vid en landsväg’. Det ger lite andrum för skogen av antenner. Frekvensen GHz är värst, men bortse inte från elektrisk fältstyrka, effekt och energimängd. Idag tillåts 10W/m^2. Därutöver ökad hudtemp. snabbt till >38° C. Mer så och död inträder.
    OBS! Europarådets Resulotion 1815 rekommenderar elektrisk fältstyrka om max 0,2V/m =100 mikrowatt/m^2, som ‘säker gräns’, vilket är i storleksordningen 1/100.000 av nuvarande exponeringsregler.
    En GSM telefon på 3m avstånd ger 3V/m, en DECT telefon 1V/m.

  • Agneta says:

   Tack för att du påpekar detta! Vi är också det mest hjärntvättade folket och har så svårt att SE. Det är som Eva Hamilton fd SVT gick ut och sa för en tid sedan att ”alla svenskar hatar Trump”. Men vi måste fråga oss varför det är så? Vi är så godtrogna och litar på media och myndigheter.

   Håller med om att Sverige eller rättare svenska storbolagsägare är mer insyltade i det som utspelas globalt nu än vi svenskar i gemen tror. Och varför säger Trump att ”Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse”?

   Varför kommer det upp en liten text med påminnelse om att Russia Today (RT) är delvis statsunderstödd media när man läser på den sajten, men ingenting om statsunderstödd när man läser på Svt nyheter? För att vi (många) TROR att det är objektiv information vi får den vägen. Det är nästan skrattretande hur NAIV får man vara?

   • jesslar53 says:

    Inte bara hjärntvättade utan styrda av media , för min del använder jag TV utbudet som ett insomningsmedel 15 minuter och man sover, dock ibland med konstiga drömmar om ett skräck samhälle som DDR. Om någon har besökt DDR på tex 70-talet så känner man paralleller med dagens Sverige. Ingen vågade prata med mig som kom från utsidan. Fanns ej Bananer eller Apelsiner och uppskattades när man delade med sig. Venezuela ett annat ex. var ett blomstrande land nu i kris dock har dom Bananer men ingen mat

 15. Lassekniven says:

  Igår efter Agenda på SVT2 gick ett program som handlade om Trump och Biden (del 1 av ”).
  Mycket ett intressant. Se det om ni inte redan har gjort det. Ingen av dessa herrar hade en lätt barndom.

 16. Loa says:

  Folk börjar slappna av. Hög tid för lite andra coronavåg och nedstängning. Smitta definieras med PCR-test. Ökning i Sydsverige; julen i fara.
  Aktuelltinslaget skriker lila, från slips till näckrosor
  https://www.svtplay.se/video/28047822/aktuellt/aktuellt-26-okt-20-00-1?start=auto
  runt 6. min.

 17. Sture says:

  @ Loa,
  ”pandemin” är över i Sverige, i Europa och i hela världen och det finns ingen ”andra våg”. Det finns lite uppgångar och nedgångar i smittofrekvens beroende på om smittan sprids i sydliga eller nordliga länder. Det rapporterades idag att september månad var den månad då det rapporterats lägst antal döda NÅGONSIN i Sverige. De som skulle dö detta år på grund av multisjukdom dog redan i mars, april maj.

  Dr. Ivor Cummins från Irland har sammanställt alla kurvor för mängder av länder. Dessa visar att de länder som har vinter i november – februari drabbades hårt av epidemin initialt. Men så fort solen blivit starkare och man börjat producera D-vitamin så var epidemin över. De länder som däremot hade sommar november – februari, t. ex. Brasilien drabbades inte alls denna period utan deras uppgång kom senare i juni – juli, då vissa delar har vinter, t. ex. Sao Paulo, och blir då mycket mjukare. Samma fenomen drabbade också de sydliga delarna av USA, t. ex. Texas och Florida. Titta noga på denna video på 37 minuter, den är väldigt övertygande.

  Man har också kunnat visa att ”lock-downs” eller ansiktsmasker inte har någon som helst betydelse. Dessa är bara skadliga på ALLA sätt. Ingen kommer heller att ha någon nytta av vaccinationer i detta fall.
  Det intressanta med Brasilien är ju den video som släpptes om ”övningen” för pandemin man hade i september på World Economic Forums sammankomst då. Där berättades om ett fiktivt virus som spridits till ”Brasilien” och som därifrån skulle spridas över hela världen. Sex veckor senare startade den verkliga ”pandemin”. Man hade faktiskt bekräftade Coronafall i Brasilien redan i november, så det är möjligt att de försökte börja sprida det därifrån. Men ”pandemin” lyfte aldrig, antagligen därför att det var sommar i Brasilien vid denna tidpunkt. En klar missräkning för globalisterna, vilket visar att de gör misstag och inte har koll på alla faktorer:

 18. JohanW says:

  5G. Osäkerheten är stor. Hur farligt är det? Att det bygger på att få ökad kontroll förstår jag men det är inte Bill Gates, Zuckenburg eller Rockefeller/Zionisterna som är världsledande i 5G och som sitter på både mjuk/hårdvaran och har grävt ner kablar runt jorden sedan slutet av 1800 talet. Som Vd på Ericsson sa för ett tag sedan ”jag ser ingen framför mig”. Om vi nu anser 5G är en stor fråga borde vi inte ställa den till rätt part? Frågan ligger ju liksom inom vårt lands gränser? eller fattar jag helt fel?

  • Mo says:

   Ericssons största marknad är USA och Kina så Sveriges möjlighet att påverka är begränsade. Kapitalmässigt är Cevian numera större ägare än Investor, det innebär starka amerikanska investerare men med begränsad rösträtt, dock är det alltid marknadens storlek som avgör.
   Ericssons vd Ekholm var negativ till PTS beslut att stoppa Huawei att bygga 5G i Sverige. Alla har inte insett att Kina ligger vida före oss var hans besked.

 19. matte5958 says:

  Idag för första gången på länge känner jag en optimism om att NWO kapsejsar. I USA blir det uppenbart för allt flera och tom den mest rabiata demokrat att Joe Biden klarar sig inte själv, han borde in på ett vårdhem.

  Tänk tanken att han skulle ha möjlighet att trycka på avfyrning av missiler, när han i själva verket trodde han spolade på toan. Nästa så illa är det.

  När nu större mediaspelare börjar ställa sig på hans sida så vinner Trump lätt. https://www.nordfront.se/new-york-post-stoder-trump-i-presidentvalet.smr

  När sedan mång-miljardstämningar börjar samla sig mot sionisternas medieplattformar FB,twitter, youtube mm. så är det många som inte vill vara med längre.

  Och Covid-bluffen börjar nu vara uppenbar för allt flera :https://vimeo.com/472594654

  Känns som att frisk luft äntligen kan börja vädra ut den unkna stanken av NWO-maffian

  • peterkrabbe says:

   Vi får hoppas att det amerikanska folket vaknar upp i sista minuten. Biden serverar groda efter groda och allt hinner man inte med att mörka.
   Det är ganska uppenbart att Biden kommer att avgå pga sjukdom strax efter valet om han nu skulle bli vald. Avsikten är att få Kamala Harris som president, trots att hon hade varit chanslös som presidentkandidat. När frågan kommer upp i debatter antyder hon att ” we have a deal” utan att närmare gå in på innehållet. Precis som i Sverige får hon inga följdfrågor i syfte att reda ut påståendet.

   • Loa says:

    Body Doubles in US Politics, Biden, Clinton, & More . . .
    https://phibetaiota.net/2020/10/owl-body-doubles-in-us-politics-biden-clinton-more/
    ”Google is blocking most of the images of Biden body doubles that have been posted.”
    Kolla örsnibben nästa gång på tv (om det inte bara är en CGI). Hur har de lyckats få båda två nasala? Och åläggs även dubbletten att sniffa på barn?

   • Loa says:

    Detta är rent hemskt. Joe Biden har inte tagit ”miljoner” i köpslagan med Kina, utan ”a billion”:
    Jim Stone
    http://82.221.129.208/.vb4.html
    TITTA PÅ ALLA DE SMÅ KLIPPEN i texten (än så länge överst) under ‘I got all the most important corruption videos processed and uploaded, these will stream from the voterig.com server.’
    ”In the videos there is proof the Biden family received a BILLION DOLLARS FROM CHINA, which was split among America’s top politicians, including Obama.”
    Scrolla ner lite till bilden av Oval Office med Hunter och Obama:

    ” .. even the secret service is corrupted. They made the recording for Xi. And I do not know why American jewry is allowing this to continue by censoring everything in the media UNLESS they totally control Xi. – face it, they have GOT TO own him, this would not be allowed to continue in silence any other way.
    Our very own secret service turned it’s back on EVEN Obama on behalf of the BIDENS AND RED CHINESE. The corruption is so much worse than anyone imagined that even I am shocked. NOT VOTING THIS TIME IS IN ITSELF A VOTE TO DESTROY AMERICA,

   • Loa says:

    Jim Stone http://82.221.129.208/.vb4.html
    skriver om valet (längre ner) under: ´Get out and vote as if your life depends on it, because it does, Here is proof.’
    ” we don’t have mere vote fraud, we have a full on steal underway that a landslide will not overcome, we need a continent washing tsunami to overcome the fraud this time,

    Trump will need over 3X the votes Biden gets to overcome the steal. It is THAT BAD. Yesterday, Voterig.com got interfered with to prevent communications but before it did, it showed Trump holding an absolutely smashing lead.
    If they are claiming Trump and Biden are basically equal it is a lie, they are playing us big time. Voterig.com is a totally random site not associated with anything at all, and even there Trump absolutely smashed this, with well over 90 percent of the vote.”

    • Loa says:

     CNN mal om det ”jämna läget”, ”analyserar” ”swing” states.. Väller ut uppbragta resonemang, pladdrar lögner.
     Gastkramande lopp. På grund av demokraternas hämningslösa fusk och stöld av rösterna.
     Jim Stone gör sin egen väljarundersökning
     http://82.221.129.208/.vb0.html nere under ‘Final Answer’:
     “ Trump is not trailing, he’s not leading, he’s SMASHING with totally unwavering support at 90 percent AT LEAST. There’s no other way possible, the sample pool is big enough now. I guess we are not calling into ballot harvested nursing homes so there are probably a few votes for Biden. – however – I’d like to hit a few Biden voters among the active population, just to get a percentage worked out and it is simply not happening. The rallies really are telling the whole story. We’ll have to get 1,000 Trump ”YES” before we hit 1 Biden vote, the rallies prove it, Trump’s attendance is 1,000:1 over Biden, and a few times Biden would have tripped a divide by zero. People hate that ****ER but the deep state NEEDS HIM IN TO AVOID PRISON OR WORSE, so the steal is on. You’d think at least Antifa would show up for Biden but I guess Soros never thought about paying for that.
     Let’s be frank here: The nation HATES BIDEN’S GUTS but the deep state HAS TO HAVE HIM WIN or they all go to jail. Who’s filling out the ballots and counting the votes? ”

 20. Erik Forsman says:

  Måste bara få skrivet detta, så de blir sagt. Uppskattar signaturen ”Sture” väldigt mycket (och många andra också så klart). Han ger mig intellektuellt motstånd som jag inte tidigare inte stött på, som i sin tur inspirerat mitt skrivande/sökande. Är i slutskedet av en artikel för NewsVoice och kommer att använda en del av alla de tankar han har givit mig.

  Hade ett långt samtal med redaktören i dag och föreslog att många av er som verkligen har intressanta insikter, erfarenheter och tankar att förmedla borde skriva egna artiklar för NewsVoice som är en tämligen bred nättidning och många av era alster skulle då läsas av tusental och åter tusentals läsare. Hans Dahl (AKA Savalle) har gått den vägen och jag uppmuntrar fler att göra samma samma. Det är inte liktydigt med att åderlåta denna fantastiska (unika) blogg, snarare tvärt om. Det är ju bara att lägga in en länk in texten tillbaka hit.

  Tack!

  • Mo says:

   Erik, vad trevligt, du får informera oss när artikeln läggs ut så att vi kan ta del av den. Jag tycker som du att Peters blogg är en av de bästa och ärligaste i Sverige.

  • Sture says:

   @ Erik Forsman,
   tack för de vänliga orden.
   Det finns en intressant bok om Erik Hjalmar Linder, pappa till chalmeristen, spexaren och saxofonisten Anders Linder och legendarisk skribent på nu nedlagda Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Boken, som heter ”Boken om E.” är skriven på ett mycket kärleksfullt sätt av hans andra hustru Ulla Isaksson och handlar om när Erik Hjalmar Linder drabbades av Alzheimer. Det hela är en mycket sorglig historia, som du förstår, och detta speciellt mot bakgrund av att han tidigare varit mycket högtstående intellektuellt. Han var nu bara en skugga av en skugga av den man hon en gång gift sig med, men Ulla Isaksson försöker så gott det går ge honom någon slags intellektuell upprättelse. Redan med de tre första orden i boken lyckas hon sammanfatta något mycket viktigt i hans karaktär. Orden lyder: ”E. ville veta”.

   Jag vet att du är genuint intresserad av att förstå förhållande mellan kropp, själ och ande. Det finns många böcker och många idériktningar, som tar upp detta. Kroppen och själen behandlas i både buddhismen och kristendomen, de kristna brukar dock blanda samman själen och anden och anser att dessa är samma sak. Det är de inte och den bästa förklaringen på denna skillnad, som jag någonsin läst, finns i ett stycke i Lorber-manuskripten, som du återfinner på denna sajt: https://www.jakob-lorber-australia.net
   Sök efter kapitel 106-117 i filen the-spiritual-sun-part-2.pdf på denna sajt så finner du ett mycket intressant stycke skrivet av lärljungen Johannes. Denne lärljunge har angivits vara Jesu favorit, och förklaringen är att Johannes – trots att han var yngst – var mycket kunnig och intelligent, kunde förstå andliga förhållanden bättre än någon annan lärljunge. Den som var mest begåvad näst efter Johannes, var Judas Iskariot, som ständigt kom i dispyt med de andra lärljungarna, som han betraktade som dumbommar. Tyvärr för honom har han under två tusen år begabbats för att ha förrått Jesus och har därför fått oförtjänt dåligt rykte. Det var dock aldrig Judas avsikt att Jesus skulle fara illa, vilket förklarar att Judas blev förtvivlad över vad som skedde, ville lämna tillbaka de 30 silverpenningarna och slutligen begick självmord genom att hänga sig med sin byxrem i ett träd. Judas stora problem, vilket Jesus påpekade för honom vid åtskilliga tillfällen, var att han var girig på pengar och makt. Men han ville inget ont och blev genast förlåten efter sin död av Jesus just därför att hans motiv inte var att göra ont. Tvärtom. Det för för långt att här gå in på varför han handlade som han gjorde, men jag tror att det blir en uppgift för framtida kristna att reda ut detta – och allt detta material finns för ”de som vill veta”.

   • Agneta says:

    Läser just boken Gåtan Maria Magdalena av Laurence Gardner. Gardner menar att lärjungen Johannes kan vara Maria Magdalena och han redogör för varför han tror det i boken. Boken är slut på förlaget men fanns på Bokbörsen när jag kollade senast. Jag tycker den tanken är intressant och hans argument trovärdiga.

   • Erik Forsman says:

    Tack Sture för länken. Oj, oj… Här finns det att läsa ser jag. Underbart. Intressant att du tar upp Johannes; tänker då direkt Johannesapokryfen.

    Min artikel är klar och ligger hos NewsVoice i väntan på publicering. Redogör där för världens äldsta litteratur, nämligen sumerernas mytologi från Mesopotamien med all dess gudar: över 2000 sumeriska gudar har identifierats. Det har tagit månader av efterforskningar och många gånger har jag blivit tvungen radera, för att gå tillbaka då missförstånd uppstått.

    Anser nu att det borde vara obligatoriskt läsning (att sätta sig in i) om man är kristen, då bitarna så att säga faller på plats. Nu förstår jag 1 Moseboken på ett helt annat sätt. Ta bara en sådan sak som att Gud skapade jorden på sju dagar. Ingen som reflekterar dels varför just sju dagar samt vad varje dag representerar i människan? Förståelse för hur gud vill att människan skall vara är hårdkodad in i skapelseberättelsen, dolt för dom som inte fördjupat sig i sumerernas kosmologi; all religion därefter är bara en vidareutveckling och förgreningar av det kosmologiska tänkandet om människan.

    Dag 1: ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: »Ljus, bli till!« Och ljuset blev till”.

    – Allt startar med ett först frö, en gista av outvecklad kreativ andlig transformation som är grunden för oss att bli spirituella (guds)varelser.

    Dag 2: Gud sade: »I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten/…/Gud kallade valvet himmel.

    – Utveckling av idéer, komna från kreativitetens gnista. Från detta steg utvecklas logik, analys samt struktur.

    Dag 3: Gud sade: »Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt/…/Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Gud sade: »Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.« Och det blev så.

    – Steget från logiska och strukturerade tankar till att fokusera på våra idéer som härifrån utvecklas till personliga och meningsfulla tankar som gör det möjligt att älska, dela och ge, som gör oss till generösa optimister: kort sagt motsatsen av begäret till MAKTEN.

    Dag 4: Gud sade: »På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.« Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker.

    – Ansvaret för vår skapelse hanteras med vår förmåga till (själv)disciplin och återhållsamhet.

    Dag 5: Gud sade: »Vattnet skall samla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.« Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar/…/ Var fruktsamma och föröka er/…/ på jorden skall fåglarna föröka sig/…/

    – Vår förmåga till empati till allt levande omkring oss samt strikt hålla på egna behov och begär till förmån till andra levande varelser behov – balans till annat levande.

    Dag 6:

    Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.« Gud skapade människan till sin avbild

    – Härifrån vidare till styrkan, orken och bestämdheten och beslutsamheten att stå ut och övervinna alla utmaningar, utan högmod, utan istället nå fram till ödmjukhetens tacksamhet och långsiktig underkastelse för en större sak med styrker som kommunikation, ledarskap men samtidigt vara mottagliga för andra, skapa tillsammans med andra.

    Det som just nu intresserar mig, just nu, är mellantiden, alltså efter de sumeriska, Assyriska, Babyloniska myterna och tiden innan de Abrahamitiska religionerna blev legio. Tror få ha koll på hur många udda religioner, religiösa filosofier samt inriktningar som samexisterade och som inte ingår i Bibeln kanon, vilket endast utgör en bråkdel av alla evangelium, brev, nedskriva uppenbarelser samt en hel radda av oerhört spännande mystiker – en livstid skulle räcka för att kartlägga och förstå allt.

    • Sture says:

     @ Erik Forsman,
     jättespännande att du fördjupar i dessa tidigare perioders religion. Man talar idag ofta om de tre ”abrahamitiska” religionerna, vilket jag tycker är fullkomligt ointressant. Jesu lära har mycket mera gemensamt med buddhismen än med nuvarande judendom (läs: Torah och Talmud) och Islam. I boken ”Jesus lived in India” hävdas t. ex. att namnet Abraham faktiskt kommer från ”Brahma” (A-brahma) och det är denna tradition av meditation och verklig bön som är Jesu kristi läras verkliga väsen – inte upprabblandet av ord.

     Du skriver:
     ”Dag 4: Gud sade: På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.« Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker.

     Sedan skriver du:
     – Ansvaret för vår skapelse hanteras med vår förmåga till (själv)disciplin och återhållsamhet.”

     När det gäller skapelseberättelsen så är det intressant att du ser denna huvudsakligen som en symbolisk beskrivning över människans inre och inte huvudsakligen som en berättelse om fysiska skeenden. Precis detta hävdar Jesus för lärljungarna att Moses kände till och avsåg med sin skapelseberättelse över de sju dagarna. Det för för långt att gå in på alla dagarna utan jag skall här bara koncentrera mig på dag 4.

     Det är två saker som står ut här och som Jesus redogör för inför lärljungarna. För det första: ”På himlavalvet skall ljus bli till” (= ”de två stora ljusen”) – vad menas med detta? Det har ju redan på första dagen skapats ljus genom ”Varde ljus” som nu lyst i 3 dagar. För det andra: Jesus trycker på de sista raderna på denna vers, som du uteslöt, men som lyder: ”Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.”

     Men ”det blev kväll och det blev morgon” är ingen beskrivning av dagen utan av natten, människans natt. Vad som beskrivs i denna vers är således inte den fysiska solen och månen, som inte ens nämns vid namn, utan den andliga solen (= Gud) som lyser på människans själ, som är det andra lilla ljuset.

     Människan börjar således sin vandring i mörkret som lyses upp av människans själs lilla ljus, som dock får sitt ljus från Gud, precis på samma sätt som månen endast återspeglar det ljus som den får från den fysiska solen. Själen kan under sin mörka natts vandring återspegla mera och mer ljus från den andliga solen om den beslutar sig för att ta emot detta ljus. När man tar emot mer och mer andligt ljus lyser själen starkare och starkare upp inom människan ända tills dagen gryr. När det är dag badar man i ljus och då är man ett med den andliga solen.
     Detta är vad Moses avsåg med sin beskrivning av skapelseberättelsens dag 4.

     Jag återger som avslutning också vers 11 av kap. 60 i bok 2/25 i sin helhet:
     [11] ”Det himlavalv, som Moses syftar på, är den gudomliga ordningens fasta vilja, som är ett resultat av den rätta förståelsen och kärleken, som är livets välsignade jord. Eftersom en sådan vilja emellertid endast kan utgå från den sanna gudomliga kärlekens fruktbara fullkomlighet i människans hjärta – precis som detta utgår från det himmelska ljus som Gud har låtit strömma in i människan när Han delade upp den senares inre mörker i kväll och morgon – precis så är himlen inom människan den rätta kärleken och den rätta insikten och det rätta intellektet, vilket tar sig uttryck i levande tillit. Och den fasta viljan inom den gudomliga ordningen är himlavalvet i människan. Och till ett sådant valv – om det är i enlighet med Guds kärlek-vilja och den rätta ordningen – sätter Gud nu ljus från himlarnas himmel, vilket är den rätta Faderskärleken i Guds hjärta. Och då lyser ljusen upp viljans ljus, och reser upp det till änglarnas insikt om himlarnas himmel, och därtill reser upp den skapade människan till en icke-skapad, som genom sin egen fria vilja inom den gudomliga ordningen, hade förvandlat sig själv till ett Guds barn.”

     Efter vad jag förstår är detta vad du försöker beskriva, fast med lite andra ord.

     • Erik Forsman says:

      Tack Sture. Har läst en del av de downloadade pdf-filerna i länken du bifogade samt också några kapitel 106-117 i filen the-spiritual-sun-part-2.pdf, väldigt intressant.

      Mycket intressant att ta del av det du skriver. I regel behöver man smälta och reflektera över dessa djupa ting, och med tiden poppar det upp insikter har därför kanske inte just för tillfället leverera några ”smashiga” kommentarer; men vill lyfta fram lite olika tankar här: dels intelligensens ljus
      (från artikeln min):

      ”kunskapens ljusglans som det talas om i 2 Korinthierbrevet 4:6. Det lysande eller de skinande är de som föder Kristus gudomliga gnista. Gud får här betydelsen av ett globalt sken, upplysning, solen, ljuset, själva grunden eller källan till intelligens”.

      Om Annunaki:

      ”De sju lysande eller de sju kloka från olika kulturer blev senare gudar inkarnerade och senare förkroppsligade som människor bara för att sedan återfödas med en gudsfader efter döden. Detta är i princip den kristna myten. Det är de himmelska kropparna som skrivits ner och tagit mänsklig form, en pantheon om sju som motsvarar de sju planeterna i himmelen”.

      Några djupa tankar:

      – Ser man de sumeriska myternas utveckling, genom olika skrifter, som bland annat lägger grunden till Kabbalan; där en filosofi tar sig uttrycket att vi aldrig kan förstå Gud (utan endast Guds profeter) utan endast vad Gud inte vill eller inte är. Här presenteras vad Gud är eller vill genom negationer vad han inte är eller inte vill genom fasta axiom, i tolkningen av bland annat 1 Moseboken (eller säg ideal) som jag presenterade ovan. Detta leder till hur Kabbalan kan användas och tolkas för att (så att säga) nå frälsningen genom synden, genom att göra tvärt om:

      Dag 1 – Allt startar med ett först frö, en gista av outvecklad kreativ andlig transformation som är grunden för oss att bli spirituella (guds)varelser.

      Hindra eller försvåra en andlig transformation genom att försvåra vår kreativitet genom bland annat sjukdomsförklara våra grundläggande impulser – vad är man i denna värld utan sina grundläggande impulser eller att man tvivlar eller förtrycker dom?

      Dag 2 – Utveckling av idéer, komna från kreativitetens gnista. Från detta steg utvecklas logik, analys samt struktur.

      Få människor att alltid ifrågasätta logik, analys samt strukturerna i tankar – finna motsättningar hela tiden. Och så vidare, och så vidare… genom stegen.

      Vad jag vill ha sagt är att jag litade aldrig på någonting innan jag fann ljuset i mig. Detta tror jag beror på att vi effektivt hindras från att komma till andlig upplysning, som jag ger exempel på ovan. Utan i sökandet går man lätt vilse genom att läsa mer och mer tills man enbart mins alla motsättningar och blir förtvivlad.

      Sedan vill jag säga att jag känner igen mig själv i dig, på driven att inte nöja mig med vad andra nöjer sig med, utan viljan att gå till botten med saker och ting är fundamental.

 21. hllviken says:

  De franska sångarna borde använt megafon liksom gatuockupanterna:

 22. Sture says:

  Idag skriks det mycket om att ”smittan ökar” i vårt samhälle och hela världen. Det är då viktigt att veta vad denna diagnostik grundar sig på – PCR-test.
  Detta är en teknik i vilken man kan multplicera mycket små spårelement av proteinsekvenser på COVID-19 eller andra coronavirus från andra infektioner. Testet är mycket sensitivt (plockar upp även sådant som inte är COVID-19, samtidigt som det är mycket ospecifikt – plockar upp ”falskt positiva”). Det tillgår så att tekniken kan dubblera rester av små sekvenser vilket innebär att man kan få så stora mängder av proteinsekvensen att man kan påvisa att denna finns – patienten är då ”positiv”, t.ex. anses vara ”positiv” för COVID-19 och skall isoleras och smittspåras.

  Det är bara det att det inte finns någon gräns för hur länge man kan låta PCR-tekniken dubblera mängden, 25 eller 35 – 40 cykler. Man har t. ex. visat att människor, hos vilka man måste använda många cykler, inte är sjuka och inte heller sprider smitta. Ändå skall dessa isoleras och man skall stänga ner deras verksamhet, vilket är fullkomligt förödande för dem.
  Om man jämförelsevis dubblerar 25 mot 35 gånger så kommer den högre dubbleringen att innehålla en miljon gånger mer proteinmaterial. Därför bör man alltid ange hur många cykler PCR-testet baserar sig på, det s.k. Ct-värdet, Cycle threshold, vlket inte görs.

  Allt över 25 anses vara otillförlitligt enligt tyska forskare. Ändå fortsätter man att låta testerna utföras med Ct-värden på 35-40, utan att ange att detta är otillförlitligt och att dessa människor inte är sjuka och inte sprider smitta. Titta gärna på denna video av Anthony Kuster:

  • Sture says:

   Jag skrev: ”Man har t. ex. visat att människor, hos vilka man måste använda många cykler, inte är sjuka och inte heller sprider smitta.” Detta borde kanske förklaras.

   Människor som bär på levande virus, bär alltid på en stor mängd virus – åtminstone efter några få dagar – eftersom levande virus dubblerar sig i mycket snabb takt. Om man därför endast kan återfinna extremt små mängder av en speciell proteinsekvens även efter upprepad provtagning, så tyder detta på att detta är rester från nu icke levande virus, som kan spåras månader efter genomgången infektion. Således är man icke sjuk och inte heller smittsam och behöver inte isoleras eller smittspåras.

  • Mo says:

   Här redovisas en studie från 2011-2012 för att påvisa relevanta virusfynd vid klinisk luftvägsinfektion hos barn. OBS! Detektion av coronavirus och enterovirus var inte associerad med akut luftvägs sjukdom, förekomsten var lika vanlig i fall och kontrollgrupp.
   Varför fortsätter sjukvården med PCR-test för att diagnosticera COVID-19 infektion ?

   https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2014/03/svarvarderad-klinisk-relevans-av-virusfynd-vid-luftvagsinfektion/

 23. eva-marie says:

  Trump har sagt, eller skrivit någonstans, att ” Nu kommer Demokraterna att tjata om Covid-19 fram till valet. ”
  Ja, söndertjatat är det. Själv orkar jag inte bry mig längre. Varför gå omkring och vara rädd hela livet.

  ”Låt frälsa er ifrån detta vrånga släkte”, sa Jesus en gång.
  Ett vrångt släkte är det verkligen som styr och ställer över oss. Eller, dom försöker i alla fall, med stora otäcka masker för ansiktet.

  Gå symboliskt in i förgården till Guds Tabernakel, där man kan vila sig från världens oro och ondska.
  Lyssna till den här underbart vackra musiken och känn hur allt som tynger lyfts bort och känn glädje och tacksamhet över det fina i livet medan vi ännu är vid liv. En gång skall vi alla dö i vilket fall som helst.

 24. jesslar53 says:

  Emottagit som svar på min fråga( enligt nedan) om vi måste följa dessa rekommendationer, trodde i min enfald att vi folket bestämmer hur vi skyddar oss mot diverse hot. Och att våra myndigheter informerar oss om potentiella olägenheter. Men om ej korrekt information gives blir besluten felaktiga och det vill man sprida för att få alla att gå i samma riktning

  ””Detta enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och Västergötlands Ishockeyförbund som gäller fram till 19 November 2020, men som kan förlängas.””

 25. Mjölner says:

  För att lätta lite på den tryckta stämningen, som uppstår när allt jordiskt jävelskap avslöjas bit för bit, måste man ibland ty sig till humorn och satiren. Av allt att döma mår ingen av oss bra just nu.
  Vi är förmodligen alla på väg (obs! på väg) att bli offer på globalismens altare om ingen världsomfattande katastrof eller annan omvälvande händelse sätter stopp. Världens regeringar har svalt globalistbetet och går i flock som får för att efterkomma och lyda Big Brothers direktiv.
  Vi är illa ute just nu med hot från två håll, globalisterna och islamisterna. Det är alltså två krig som måste utkämpas med pennan. Det går inte ihop. Ingen av anfallarna tar någon notis om befogad kritik över huvud taget. För svenskt vidkommande ägnar man sig åt ändringar i grundlag och författning för att strypa yttrandefriheten och införa censur på de fria nätmedierna.

  Vi får hoppas att några av de europeiska stater som envist vägrat rätta in sig i EU-fållan står pall för trycket och till slut välter det stora EU-lasset i diket för gott. Kanske vi får oväntad hjälp från öster. Det är även mycket viktigt, om inte det allra viktigaste, att republikanerna och Trump segrar i amerikanska presidentvalet. Hoppet är det sista som överger oss sägs det.

  En liten historia som kan kallas vits.

  Ni som inte gillar att läsa vitsar kan hoppa över det här.
  Ni som ändå envisas med att läsa får skylla er själva.

  Två bröder Abel och Aron som var judar praktiserade som elever i TK-branchen, fast på olika håll. De höll ändå kontakt med varandra genom att skicka telegram.

  Eftersom texten i telegrammen till största delen handlade om brödernas amorösa äventyr så skedde utbytet av information på en överenskommen kod.
  En dag fick Abel följande kryptiska meddelande.
  Komfort, Honorabel. Stop.
  Han förstod genast, men då han för tillfället var strängt upptagen skickade han följande börsrapport.
  Kjoltyg i stigande. Stop. Byxtyg i fallande. Stop. Skinn och pälsvaror i hastig rörelse.

  Den här historien berättade en farbror till min fru som var präst i Svenska Kyrkan.

  • Mo says:

   Här kommer mer, anfallarnas position finns inom Svea rikes trygga hägn. Samtidigt som Europa sörjer de bestialiska morden, så fräckt ! Sverige ett lydrike på fall.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyra-svenska-is-kvinnor-pa-vag-hem-till-sverige

   • Mjölner says:

    Den sakliga opartiska kanalen SVT tar ställning. Snyft, snyft.
    Trollet Trolle har snöat in på ”barnperspektivet”. Han låtsas inte veta om att man vräker barnfamiljer här i detta rika land. Men de vräkta familjerna har ju inga pluspoäng tillgodo genom en IS-semester i Syrien. De självgoda godhetsmarodörerna säger att IS-kvinnorna inte bara får kliva in genom passkontrollen. Här skall testas och kontrolleras påstår man.
    Vän av ordning frågar sig. Sedan när kom man på att man skall kontrollera inresande från MENA. Måhända ett nytt Trollgrepp. Alla vet att i vekligheten står gränsen obevakad för inresande asylturister. Tänk, – vilket ljug , de har inte ens vett att skämmas.

 26. hllviken says:

  Deborah Tavares påstår att det gamla maktsystemet faller och en ny teknokrat-diktatur kommer:

 27. Not CO2 says:

  ”Livet på vårt klot av död och smuts är en kosmisk fälla som skapats av en falsk gud, en demiurg. Vad vi måste göra är att uppnå kunskap (gnosis) för att fly ut ur vår fångenskap i illusionen och med utökat medvetande hitta vägen hem till ljuset”.
  (okänd)
  Alla dessa ”ismer” och religioner som styr människor är oftast ett fördärv.
  Jag har forskat i olika arkiv angående historia/ släktforskning och dylikt. Detta råkade jag hitta under alla dessa timmar som jag sökte spår/ fakta/ledtrådar etc!
  – ; ”kvittens att Hakon Jönsson, präst och föreståndare i Eskilstuna fått 20 öre i Johannispengar av Olof Niklasson från Gillesbröderna i Heliga Trefaldighets Gille, varför de får 40 års frihet från skärselden”.

  (översättning/avskrift från år 1829. Pergament och Pappersbrevsamlingen – kvittens 1400-tal. Riksarkivet/SE/HLA/9010001/P20.

  Pengar/rikedom styr allt på detta klot (follow the money – Soros, Gates, Vatikanen t.ex) och låt er luras till världens ände! Det finns en bra tumregel: Det som kallas en lögn respektive en sanning i MSM …. vänd detta 180 grader så är Ni i närheten av sanningen ..

 28. hllviken says:

  Var kommer *Halloween* ifrån?

 29. Mjölner says:

  Allas vårt Bond-original Sean Connery har lämnat oss. Han blev 90 år. Frid över hans minne.

 30. Mjölner says:

  @Sture!
  Förlåt en lekmans undring.
  Kinaträdets bark (kinin ATC:cod P01BC01) blev redan 1638 genom en slump känt för sitt febernedsättande egenskaper. Hade använts av Nordamerikas indianer långt innan den vite mannens intåg.

  Detta ämne blev senare ett botemedel att lindra akut malariafeber som sprids av en mygga.
  Först i säsongen kommer rhinovirus sedan influensa A och B sist coronaviruset.
  Nu är det vida känt i världen att en cocktail av hydroxiklorokin och zinksulfat är effektivt mot virus.
  Varför i h-vete fortsätter de svenska regionerna med denna cirkus att förbjuda behandling med klart bevisat verksamma preparat. Förstår de inte att de är avslöjade. Eller är de verkligen så dumma. Det är sannerligen så dumt att klockorna stannar och hönsen slutar värpa.
  Det är klart om man nu inte planerat, som många faktiskt misstänker, ett lönnmord på metabolt svaga individer. De svenska regions-poltikerna som med liv och lust deltar i detta förräderi bör på ett eller annat sätt förpassas till soptippen. All trovärdighet är förbrukad.

  • peterkrabbe says:

   Ja, anledningen är nu som vi alla vet att vaccinationerna skall kunna genomföras som enda verksamma lösning, och då får vi ju snällt vänta på att det blir färdigt. Hur skall annars Gates &Co kunna få hem sina vinster och få alla investeringar motiverade? Vi får ju acceptera att en så god och snäll man inte förlorar sitt kapital på sina insatser för mänsklighetens fromma. Om nu några hundra tusen människor skulle dö under tiden är det ju tråkigt, men nödvändigt. Hur skulle det se ut om alla helt plötsligt blev friska och vaccinerna, det flytande guldet, rann ut i sanden? Klart att vi måste förbjuda mediciner i det läget, vi får tänka långsiktigt. Dessa besvärliga läkare, som inte har vett att lyda order utan hela tiden tar fram gamla rostiga mediciner får nog interneras innan vi släpper ut nästa virus. Tur att vi nu vet vilka det är.
   Hela världen skall vaccineras, punkt slut. Här har vi jobbat i åratal med att ta fram det perfekta steriliseringsmedlet för att äntligen få ordning på befolkningsökningen, trots alla korkade religioner som tror att det finns en annan gud än vi som bestämmer. Nu får det vara nog! Alla skall ster..(förlåt) vaccineras, barn över 11 år skall tvångsvaccineras utan föräldrars vetskap eller godkännande, har ni inte sett alla barn i Afrika med magen i vädret? Så kan vi ju inte ha det. Slut på barnafödandet och bort med alla pensionärer, så får vi ordning på världens ekonomi också. Förstår ni inte det, dumskallar?

   • Mjölner says:

    Bra satirisk vinkel på globalisttänket.

    Nu är det så att virus muterar ganska snabbt till en ny variant, -tjatar en envis dumskalle.
    Med den kunskapen i beaktande borde packet protestera ljudligt mot vaccinationer i allmänhet och upprepade vaccinationer i synnerhet, -tjatar dumskallen. Att vaccinera en hel världspopulation mot ett virus som muterat till en annan variant är väl ganska magstarkt. Dumskallen tjatar på. Ingen vettig människa går väl på den blåsningen, eller? Gates & Co har visst skaffat patent på Coronaviruset samt framtida varianter. Mer tjat, – tycker Gates skaffar ett exklusivt patent på det han verkligen är förtjänt av, världspatent på IDIOTI. Du är avslöjad Bill.

    Dumskallens uppkäftiga tjat skulle, som han trodde, bli en väckarklocka för packet som riskerar allvarliga biverkningar om de vaccinerar sig hos doktor Bill Gate. Den förhoppningen kommer förmodligen att grusas. Packet lyssnar inte på tjatiga dumskallar.

 31. Loa says:

  Trump gör nu FEM rallies om dan!
  https://rsbnetwork.com/category/rallies/
  Great fun. Enorm stämning. Otroliga folkhav. RSBN har unga entusiaster i alla stater och bevakar samtliga!
  Mycket upplyftande när Air Force 1 taxar in och alla väntar på att presidenten skall komma ut. Deras motsvarighet till Kungssången spelas.. Han talar den sista timmen – eller mer – i varje klipp.
  Titta och bli stärkt och på gott humör!

 32. Loa says:

  Det är lika uppenbart som upprörande (mycket milt uttryckt) att MSM skyddar Sleepy Creepy Joe med alla medel, eftersom de kan undanhålla denna dynamit:
  Jim Stone http://82.221.129.208/.vb0.html – och MÅNGA andra – hämtar alla dessa avslöjande Biden-klipp från kinesiska visselblåsaren /miljardären Guo:
  “ Miles Guo is a Chinese dissident billionaire who managed to escape the CCP, and due to his connections as a billionaire, he managed to snag 3 CCP hard drives that show the Chinese system of corrupting America’s politicians, PLUS he was gifted one of the Hunter laptop hard drives. He is releasing it all now,
  Here is a video which describes what Guo is trying to accomplish:
  https://gnews.org/499431/

  Guo’s site https://www.gnews.org/ is working a LOT better now than it was, many of these videos are easy to find there now.
  This one is the most important video ever released in internet history. This has to be listed first:
  ”The bidens sold America to China for $1 billion, documented.”
  [video src="http://www.voterig.com/ubv/ub5.mp4" /]

  In the videos there is proof the Biden family received a billion dollars from China, which was split among America’s top politicians, including Obama.

  The big hit in these is proof that the Bidens got a billion dollar payoff from China. Everything is proven, everyone in the Chinese communist party that was involved is identified and tied in, ”

  • Mo says:

   Vem har sålt Amerika till Kina ? USA har tryckt upp mängder med dollar som de använt till att köpa varor från Kina. Hur skall Kina använda dem ? Behöver man inte varor så kan man köpa makt för pengarna. Så går det när man som USA försöker trolla med knäna. Europa behöver frigöra sig från trolleriet för att inte tala om de svenska trollen. Men var finns trollkarlen ?

   • Loa says:

    Jag repeterar från 30 oktober, 2020 kl. 22:46
    nu med Stones egna versaler
    http://82.221.129.208/.vb4.html
    Ovanför bilden av Oval Office med Hunter och Obama:

    Hunter requested the secret service set up a hidden video camera in the oval office at the request of Xi, before Hunter met with Obama in the oval office. (…)
    in this meeting key items proving Obama was sufficiently compromised were discussed. The secret service then gave the recording to Hunter, who brought it to Xi and upon viewing this, Xi decided it was safe to continue with the blackmail of American politicians and the rest of the Biden corruption.
    Look people, even the secret service is corrupted. They made the recording for Xi. And I do not know why American jewry is allowing this to continue by censoring everything in the media UNLESS. THEY. TOTALLY. CONTROL. XI. face it, they have GOT TO own him, this would not be allowed to continue in silence any other way.

  • Loa says:

   ”The bidens sold America to China for $1 billion, documented.”
   [video src="http://www.voterig.com/ubv/ub5.mp4" /]

 33. hllviken says:

  FN sänder många afrikanska män med flyg från Afrika till Sverige:

  LOGON på påsarna:

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Migration

  • Loa says:

   ”orderly and humane”
   Vilken kvot är detta??
   ” established in 1951 as the Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) to help resettle people displaced by World War II. ” ….
   IOM verkar tydligen ha glömt att de jobbar med det sista här:
   ” the promotion of international migration law, policy debate and guidance, protection of migrants’ rights, migration health and the gender dimension of migration. ”

  • Mo says:

   Det är kvotflyktingar för sk vidarebosättning. Efter migrationsuppgörelsen 2015 har Sverige beslutat att öka sitt åtagande. Nuvarande kvot är 5000 år, behovet är stort så det kommer säkerligen permanentas på en hög nivå. Om det tillkommer anhöriginvandring framgår ej. Det är denna invandring Östeuropa säger nej till som jag har förstått det.

   https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Sveriges-flyktingkvot/Fragor-och-svar-om-kvotflyktingar.html

 34. Sture says:

  @ Mo,
  du skriver: ”Hur skall Kina använda dem ? Behöver man inte varor så kan man köpa makt för pengarna.” Du har helt rätt.

  Den kinesiska valutan är med avsikt så lågt värderad att det kinesiska folket får svårt att köpa kinesiska varor, medan amerikanarna köper billiga kinesiska varor. På så sätt har det blivit en väldig skev handelsbalans, där den kinesiska exporten varit kanske tio gånger större än importen från USA (har inte exakta siffrorna i huvudet).
  För de amerikanska dollar som då hamnat i kinesiska händer har kommunistiska företag (läs kommunistpartiet) köpt upp amerikanska företag och landegendomar i USA förutom alla de amerikanska företag som outsoursats till Kina och ödelagt hela centrala USA. Och vem sitter nu med Svartepetter? Svar: det amerikanska folket. Och det är detta som Trump, som förste president vill ändra på.
  Personligen så tror jag inte detta är någonting som kommunisterna i Kina kommit på själva utan fått hjälp med av Henry Kissinger och sådana som honom redan 1971. Och jag tror inte att han skulle lärt dem detta om han och hans gelikar inte trodde att de hade hela denna situation under kontroll. Nu planeras kommunism för hela världen – NWO – och då under kabbalans ledning. Så tror jag. Men jag tror inte att det kommer att gå så.

  • Mo says:

   Sture, är det Kinas valuta som är för lågt värderad eller dollarn för högt. En sak kan man förstå, varför skulle det kinesiska folket vilja köpa dyra amerikanska varor när det de själva producerar är både bättre och billigare. Men de gillar visst franska viner och Dior.

 35. Sture says:

  Oops, Det skall stå: ”Den kinesiska valutan är med avsikt så lågt värderad att det kinesiska folket får svårt att köpa amerikanska varor,”

 36. Sture says:

  I denna artikel hävdas att 45.000 läkare har skrivit under ett upprop mot lockdowns, eftersom dessa gör mera skada än nytta. Den hänvisar också till en ursprungsartikel i British Medical journal från 12 maj 2020 där det hävdas att dödligheten i COVID-19 är betydligt överdriven i UK och endast en tredjedel kan skyllas på koronan. I USA har deras Folkhälsomyndighet (CDC) visat att det endast rör sig om 6%.

  https://humansarefree.com/2020/11/update-nearly-45000-doctors-scientists-sign-declaration-opposing-covid-lockdowns.html

 37. Mo says:

  Det avskyvärda våldet, titta på videon ! Samtidigt välkomnar Sverige fler unga män med trasig bakgrund och IS återvändare. Vem tar ansvar för följderna eller har ansvarsfriheten blivit den rådande normen. Politikerna SKJUTER problemen på framtiden, stackars barn av idag.

  https://nyheteridag.se/varning-for-starka-bilder-terroristen-skjuter-ihjal-man-nu-kallar-kurz-in-militaren/

 38. Loa says:

  BREAKING: Trump Campaign Releases Urgent Statement On Dem Plans To Delegitimize Election Day Results
  https://stillnessinthestorm.com/2020/11/breaking-trump-campaign-releases-urgent-statement-on-dem-plans-to-delegitimize-election-day-results/

  Trump på gott humör!
  (slå på ljudet)

 39. Mo says:

  Spänningen är olidlig. Kanske demokratin äntligen har fått fäste i USA demokraterna till trots.

 40. Mjölner says:

  Nästan stiltje på bloggen. Ge er till tåls, det blir inte klart förrän på fredag, om ens då.

  Några sanningsord under väntetiden.

  Statsministern kommenterar USA-valet.
  Väg tankar och ord med våg….. , säger rådgivaren. Då blir han stum. Inga kommentarer.
  Shakespeare,s Hamlet 3:4
  Upp flyga orden, tanken stilla står,
  ord utan tanke aldrig himlen når.

  Vi har ett land med tandlös grundlag och tanklös regering.
  Ett land utan politisk opposition. Ett land på väg mot anarki.
  I praktiken en ren fascistisk mediakår som trotsigt vaktar en försvunnen demokrati.
  Man har tappat huggreflexen gent emot makthavarna, men inte mot folket.
  Ett land där domstolarna utan lagändringar plötsligt självsvåldigt ändrar praxis.
  Ett land där myndigheter begår lagbrott. Ett land med lagstridigt fattade beslut och avtal.
  Landet där kommuner utan rimlig anledning beslutar ”klimatnödläge”.
  Ingen ansvarig kan ge en vettig förklaring vad ”klimatnödläge” innebär.
  På fredag skall Greta vara redaktionschef på DN. Arma land!

  • Loa says:

   ”Stiltje”? ”till tåls”?? ”klart på fredag”??!!
   CYBERSTÖLD
   R D Steele rekommenderar alla länkar under
   BREAKING: Deep State Stealing Election — UPDATES
   https://phibetaiota.net/2020/11/breaking-deep-state-stealing-election-only-rt-reports-trumps-speech-to-this-effect/
   Där återfinns
   https://stateofthenation.co/?p=34504
   “ OmegaManRadio, a pro-liberty, pro-Christian podcast channel, has reposted portions of the Dave Janda interview at this link on Soundcloud.com.

   Start listening around the 20 minute mark to hear the bombshell segments.”
   Lyssna fram till 31 min.
   “ As McInerney explains in the video, after the closing of polls in Pennsylvania and other swing states, the voting machines will be intercepted and then altered using complex algorithms to alter the votes in a way that evades detection, handing a victory to the pre-designated “winner” (Joe Biden).
   In the interview, he explains that a covert app called “SCORECARD” steals votes by making sure Democrats always stay about 3% ahead of their Republican rivals. ‘Scorecard steals the elections by tampering with the computers at the transfer points,’ he adds.”

   @ Mjölner, här beskrivs hur!!
   https://ground.news/article/e40422fb-4182-4895-90db-d7f104130304/biden-using-scorecard-and-the-hammer-to-steal-another-us-presidential-election-just-like-obama-and-biden-did-in-2012-the-american-report
   som har länken:
   https://theamericanreport.org/2020/10/31/biden-using-scorecard-and-the-hammer-to-steal-another-u-s-presidential-election-just-like-obama-and-biden-did-in-2012/?utm_source=ground.news&utm_medium=referral

   Hur ska Trump kunna slåss mot en maskin?
   Obs. de säger att det var så Obama vann (vilket också trillar ur Bidens mun ovan, medan han samlar sig för att forma meningen om deras ”extensive and inclusive VOTER FRAUD organization” ovan).

   • peterkrabbe says:

    Loa, tack för ditt nattliga grävande som onekligen kastar mycket ljus över ondskans skumraskaffärer. Bilden börjar klarna allt mer för varje dag, samtidigt kommer det avslöjande material som nu blinkar till som stjärnskott att vara försvunna inom kort, i spåren av den mörkläggning som demokraterna nu blir tvungna att genomföra över hela nätet. Så alla som vill ta del av bedrägerierna bör läsa omgående, det kommer snart att vara för sent! Vi skriver historia just nu, men som bekant kommer vinnaren att redigera den historia vi nu kan följa i realtid till den berättelse som de anser att framtiden skall ta del av, den historia som legitimerar deras bedrägerier.
    Sammanfattningsvis står det helt klart att valfusket varit förberett sedan lång tid tillbaks och att utgången i kraft av demokraternas inflytande över Deep State varit given. När Biden i ett av sina tal säger till valboskapen att han inte behöver deras röster, han kommer att bli president oavsett, bekräftar denne senile men självsäkre fifflare att han kommer att få sin kommande makt, inte genom folket, utan genom sionismens järngrepp över den amerikanska staten. Trump har bara att konstatera att träsket var djupare än vad han trodde, fyra års dräneringsarbete räckte inte.
    Trump gjorde misstaget att tro att institutioner som CIA och FBI stod på hans sida, vi vet ännu inte om ens militären gjorde det. Han räddade domstolen, men förlorar kanske både senaten och kongressen. Därmed är punkt satt för hans ambitioner att stoppa framväxten av New World Order och demokratiernas avskaffande till förmån för den globala kommunismen. detta kommer att drabba hela den fria världen, även Sverige. När SVT mycket riktigt talat om ett ödesval, kan man bara konstatera att vi nog har mycket olika uppfattning om vad detta öde har i beredskap för oss svenskar.
    Har då Trump någon möjlighet att med domstolens hjälp upphäva valresultatet? Jag tror det knappast, bevisen raderas nu i ett blixtrande tempo och inte mycket av bevisvärde kommer att finnas kvar för en rättegång efter demokraternas storstädning. Datateknikerna bakom Operation Scorecard, som dataintrånget kallas av de initierade, vet mycket väl att deras liv hänger i en skör tråd.
    Om inte Trump redan nu utlyser undantagstillstånd och kallar in armén för att beslagta allt material från vallokalerna och gripa de misstänkta huvudpersonerna och deras hantlangare, är kampen redan förlorad. Men är det ens möjligt i en demokrati? Demokratins försvarare har ett svårt utgångsläge i kampen mot dess antagonister.
    Den ryska revolutionen har nu fått sin amerikanska motsvarighet hundra år senare. Är någon förvånad?

    • Mo says:

     Det är uppenbart att de ekonomiska bjässarna inte vågar låta Trump få ytterligare 4 år. Hans protektionism slår tillbaks på USA och väst om Kina vässar sin tech kompetens och siktar på att frigöra sig från beroendet av USA som underleverantör inom bla elektronik. Kinas framsteg är stora, deras ekonomi växer samtidigt som Väst blöder under corona lock down. Med Biden är globalisterna garanterade den medgörlige kapten de önskar sig vid rodret. Folkets vilja kontrolleras så enkelt med restriktioner och den nya tekniken.

    • Mats says:

     Jag håller med det ser inte så hoppgivande ut men låt oss vänta ett tag till med för långtgående slutsatser.
     Det mesta av fusket har skett med Mail in röstningen. Kanske kanske har de varit för säkra på sitt sätt att fuska med eget gjorda valsedlar, för dåligt gjorda
     Vi får se men jag ger inte upp förrän det är över o det är det inte riktigt än

  • Eclipse says:

   Ojsan, en postsäck med röster! Då ska vi se..

   Biden 138337
   Trump 0

   Som förutspåtts, stor tumult innan utgången är klar. Det kan väl ta hela året.

   Valvakan i DDR-TV: Carl Bildt och Mona Sahlin i all ära. Kan inte kärringen Wallström göra karriär som kulfång på hagelbanan i Ulricehamn? Har sosseriet haft någon värre urtyp av arrogant översittare i kombination med total brist på kompetens?

  • Lassekniven says:

   Ur led är tiden.

 41. Mo says:

  Vansinnet eskalerar. På inrådan av en läkare sätter sig vår statsminister i frivillig karantän på obestämd tid. En person i Löfvens närhet har i sin tur varit nära en person som är bekräftad smittat med covid-19, denne persons eventuella sjukdomsbild meddelas ej. Testers tillförlitlighet är många gånger på politikernivå dvs oberäkneliga. Personen i statsministerns närhet är dock testad negativ.
  Ja så illa kan det gå med närhet.

  https://www.expressen.se/nyheter/lofven-i-coronakarantan/

  • Loa says:

   Det är väl något under uppseglande, som svetsministern inte vill löpa risken att behöva stå och förklara /bemöta (samma sak). Eller snarare, hans handhavare vill inte löpa risken…
   Snart ettårsjubileum på hans senaste scenframträdande!
   17 nov 2019
   Stefan Löfven: Vore likadant i utsatta områden om svenskar bodde där
   Tag fram popkornen. Eller näsduken. 13 min.

 42. Mjölner says:

  Jag har läst artikeln om the Hammer och Scorecard. Mycket sofistikerad gangsterverksamhet.
  Vad jag inte förstår. En app som implementerades redan 2012 (Scorecard) i en superdator The Hammer och enligt artikeln verkar vara väl känt i hacker och datakretsar. Röster manipuleras vid transferering via datanätet på i förväg strategiskt utvalda orter och delstater.
  Skulle Trump inte känna till detta efter två manipulationer? Nu den tredje. Han måste ha fått information om det här. Det går inte att gå till HD bara för att man är president. Vita Huset måste väl ha bevis om att röstfusk förekommit för att kunna starta en process om valutgången. Det tillhör den gängse bevakningen av den djupa statens manipulationer kan man tycka. Kanske finns det någon visselblåsare som vågar framträda och rädda Trump? Vad säger ni som är kunniga om amerikansk lag och konstitution.

  • peterkrabbe says:

   Intressant vore att veta om denna teknik användes även i Sverige 2018, kanske sponsrat från vännerna over there som testkörning? Du vet mer om detta än jag, men har en känsla av att en datortekniker kan styra och dölja en insats lika enkelt som sätta in och ta ut ett USB-minne i en vanlig dator. Kvar finns då bara personens vittnesmål om vad han gjort – inte mycket att använda i en domstol. Hur mycket Trump än vetat om riskerna kan man ju aldrig kontrollera varje människa som kommer att vara i närheten av de tusentals datorer som är inblandade i valhanteringen. Vi får väl se om det utbryter en ovanlig dödlighet bland datatekniker av det slag som varit vanligt i Killarys närhet. Faktum kvarstår ändå att valet är avslutat och inte kommer att upphävas innan Trump har förlorat sitt inflytande som sittande president.
   Kanske blir lärdomen av detta att demokratiska val har upphört som politisk företeelse, de kommer att finnas kvar under en övergångstid men då bara som skenbara kulisser tills diktaturen är fastnaglad. Även i Kinas system finns ju valet kvar som skådespel för folket.

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    det är alldeles för mycket pessimism när det gäller globalisternas makt över oss. Det är alldeles klart att detta bedrägeri har förberetts under fyra år. Förra gången, 2016, fuskade demokraterna för lite, vilket de insett, trots att alla röstregistrerade döda och sannolikt också 2-3 miljoner illegala invandrare röstade på demokraterna. De hade förstått att detta inte räckte och därför förberett sig mycket noga med COVID-19, lockdowns och efterföljande mail-in-ballots, som skulle möjliggöra fusk i mycket större skala. Man kunde då föra in mängder av ”harvested ballots” på natten kl. 04. då de flesta sover, samtidigt som man kan manipulera valsifffrorna via hemliga digitala fuskmanövrer. Det var så man gjorde i det svenska valet 2018, då fyra servrar ”kollapsade” samtidigt under 30 minuter.

    Men tänk om alla dessa fuskmanövrer (som förekommit i mängder av tidigare val) behöver komma fram för att folket skall förstå hur korrupt det amerikanska valsystemet och hela det demokratiska partiet blivit. Detta hävdar i alla fall dessa två ”profeter”, som argumenterar utefter linjen att Trump kommer att få sina två presidentperioder, liksom Kim Clement, Mike Thompson och Mark Taylor gjort före dem, men att denna turbulens kring valet är mycket viktig för det amerikanska folkets uppvaknande.
    Den ena av dem, Kevin verkar också ha haft en ”nära döden upplevelse” i samband med en operation. Jag har stor respekt för sådana.
    Titta gärna på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=1VDtdTYQN6Q

    • peterkrabbe says:

     Sture, jag instämmer helt i din redogörelse för de faktiska omständigheterna med valfusket, men har svårt att köpa profeternas tro på fortsättningen. Jag noterar dock att om ett par veckor kan vi ha facit med svaret på om Gud har förmågan att styra den amerikanska politiken i rätt riktning eller inte. Kanske avgör det då också hur många människor kommer att förhålla sig till kristendomen i fortsättningen…

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      vi är nog ganska överens och vi får svaret om några veckor. Men man skall aldrig ta ut nederlaget i förskott. Det kallas ofta ”realism” men det hjälper egentligen ingen.

     • Loa says:

      R D Steele var mycket dämpad och besviken f.f.g. igår, han som i fyra år försökt nå president Trump med sina förslag, särskilt #UNRIG. Att öppna för alla amerikaner – 70 % – som inte har någon röst p.g.a. ’the two-party tyranny’.
      Vidare att han skulle ha en egen direkt kommunikationskanal och INTE lita på Twitter. Hear, hear.
      För första ggn avslutade inte Steele videosnutten med sitt stora leende som han brukar efter sin välsignelse.
      2020/11/04
      BREAKING: Election 2020 Overview: Globalists (Biden) vs Patriots (Trump) – Next Moves
      https://phibetaiota.net/2020/11/breaking-election-2020-overview-globalists-biden-vs-patriots-trump-next-moves/
      Det är en svidande vidräkning, och helt rätt.

      MEN
      idag lät det såhär!
      BREAKING: Trump Wins with 281 Electoral Ballots – UPDATES
      https://phibetaiota.net/2020/11/breaking-trump-wins-with-281-electoral-ballots/
      “ … I have also been told that the President was reluctant to consider massive #UNRIG Election Reform Act until after re-election so there could be no possible claim that he was doing it to assure his own re-election. We may be on the verge of a very happy outcome at multiple levels. ”

      OCH
      “ Tip of the Hat to James Fetzer for below.
      The GOP won some 22 of 25 contested house seats. But that would have been impossible if the DEMS had actually received the vast number of votes reported. This means they added millions and millions of ballots that only voted for Biden and did not bother with the down races, So in reality, TRUMP WON BY A LANDSLIDE. “

    • Loa says:

     JA!! Kan det vara så genialt?!
     VATTENMÄRKNING!!!
     Non-radioactive isotop watermarks on official ballots!
     Det har president Trump beställt i somras av DHS att trycka för alla 50 stater
     Daniel Lee:
     4 nov.
     Pres Trump Just Trapped All the Elites Into Committing Voter Fraud: Trump Landslide Incoming!
     https://rumble.com/vaxwwx-pres-trump-just-trapped-all-the-elites-into-committing-voter-fraud-trump-la.html
     5 nov.
     Update on Trump/Patriot Plan Trapping all Elites, Trump Challenging All Recent Biden Claimed States
     https://rumble.com/vay4pr-update-on-trumppatriot-plan-trapping-all-elites-trump-challenging-all-recen.html

   • Mjölner says:

    Misstanken är sannerligen på sin plats att ”konceptet valfusk” testats även här.
    I datorvärlden är det stor skillnad på persondatorer (lap tops), servers respektive stordatorer.
    I en lap top sparas en del information dold men kan tas fram med hjälp av s.k. historikfiler.

    Serversystem är kraftfullare med större minneskapacitet genom att systemet kan hantera stor datamängd med XX antal hårddiskar. Hårddiskens kapacitet kan räknas i Gb (gigabyte) eller högre. Stor datamängd kan hanteras genom supersnabb kommunikation med stordator.
    Systemet har historikfil som kallas logg. Här kan man skriva ut en s.k.logglista på papper.

    Stordatorer jobbar med betydligt större minneskapacitet och betydligt högre hastighet.
    En stordator kan hantera mycket fler bytes i varje ord. Ett ord kan bestå av exvis.2048 bytes
    mot det mer blygsamma 32 eller 64bytes i en lap top. Här registreras varje operation i loggen som läggs på hårddisk och kan skrivas ut vid behov. Vid en systemkrasch skriver operatören
    ut en lista (post mortem) när systemet återstartats. Där kan man i efterhand avläsa orsaken till kraschen.

    Gemensamt för alla hårddiskar är att raderad information kan återskapas med särskild testprogramvara. Polisens hårddiskar som av olika anledningar byttes ut skickades på min tid till Kungsholmen för destruktion. Polisens datapersonal borrade helt enkelt några hål i disken så den blev obrukbar.
    En databyte kan se ut så här 1 0 1 0 fyra positioner som från höger har värdet 8 4 2 1.
    Värdet 1 0 1 0 motsvarar 10 decimalt. Värdet 1 1 0 1 blir 13 decimalt , 1 1 1 1 =15 eller F F F F
    Talserien 0-15 eller 0000 till FFFF kallas hexadecimal talserie och används i datorer.

    Läs gärna länken om Blue Gene som jobbar med över 250 Gsteps/sec (Giga traversed steps)

    https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Blue_Gene

    • Mo says:

     Kan det vara så att valfusk funnits länge och har möjliggjorts i avancerad form tack vare enorma datorsystem. Vem har kontroll på resultaten om tom hackers kan manipulera utifrån ? Kanske ingen längre vet vad det sanningsenliga resultatet skall vara. Ju mer det kommer till folks kännedom att det fuskas ju mindre blir benägenheten att delta med sin röst.
     2016 var valdeltagandet drygt 55% av röstberättigade i USA, detta i det land som gör anspråk på att vara frihetens och demokratins viktigaste utpost. Med ett så lågt valdeltagande ökar möjligheterna för manipulering och fusk. Totalt röstade 136 miljoner amerikaner 2016 varav drygt 50 milj var förtidsröster. 100milj uppges ha förtids röstat denna gång och man drar därav slutsatsen att det blir ett rekordhögt valdeltagande. Även om coronan medfört att folk vill undvika folksamlingar i vallokaler på valdagen så låter det nästan för bra att förtidsröstandet skulle ha ökat med 100 % och utgöra 73% av valdeltagandet från 2016. Man tycker att risken med coronan i första hand skulle leda till ett minskat valdeltagande.
     I Sverige har vi oxå haft en märklig uppgång i valdeltagandet trots ökande problem att ta del av den politiska debatten pga språksvårigheter. Det finns nog en hel del fake i de demokratiska valen runt om i världen.

    • Loa says:

     Tack, Mjölner. Då är alltså rösträkningsdatorerna räddningsbara, även om demokraterna raderat dem, att läggas fram som bevis i domstol. Om de inte borrats alltså, vilket torde väcka uppmärksamhet..
     Du behövs här, att hålla oss i handen! Det får du säga till din fru (om hon kommer på dig).

     • Mjölner says:

      Tyvärr Loa eftersom CIA alltid finns i skuggorna kan det bli svårt att komma åt var dessa rösträkningsdatorer är lokaliserade. Att politiker i demokraternas parti är naiva och dumma och inte ”såg det komma” har vi exempel på när Killarys mailserver blev hackad. I affären Hunt Biden lämnades en dator in för service men hämtades inte ut efter reparation. FBI har pinhållit på information rörande Trumps påstådda rysslandseskapader. Vi ser nu hur Wickileaks grundare Julian Assange långsamt pinas till döds. Vi minns med skärpa amatörfilmen med den våldsamma avrättningen av Kennedy med höghastighetsammunition som slet bort en stor bit av skallen.

      Att utöva våld och tortyr synlig för hela världen vittnar om globalisternas beslutsamhet att ta makten. Trump har en mäktig uppförsbacke just nu. Det finns risk att det amerikanska folket nu kommer få uppleva en fiffel och båg föreställning i den högre skolan. Förra gången fuskades det inte tillräckligt. Det ångrade man säkert djupt, nu har det förmodligen tagits i ordentligt.
      Vi får se, ridån är på väg upp.

 43. Mjölner says:

  Här en beskrivning av hur THE HAMMER kom till och hur den missbrukats.

  https://theamericanreport.org/2019/11/10/the-hammer-is-the-key-to-the-coup/

 44. Sture says:

  Här är ytterligare ett sätt som demokraterna fuskar på, de poststämplar valsedlar med valdagens datum, när de än kommer in. Detta är olagligt och en ”Whistleblower” från ett postkontor berättade just detta. Det måste finnas många whistleblowers i hanteringen av valsedlar som efterhand kommer att komma fram:
  https://humansarefree.com/2020/11/project-veritas-michigan-usps-whistleblower-details-directive-from-superiors-to-back-date-late-mail-in-ballots-as-received-nov-3rd-so-they-are-accepted.html

  • Eclipse says:

   Om Trump förlorar valet har han möjlighet att komma tillbaka 2024, eftersom han bara suttit en period. 69 miljoner supportrar gör att han lätt vinner ett primärval. Profetior om two terms behöver inte nödvändigtvis vara två på varandra följande.

   Om vi ska tänka positivt alltså. I morgon får vi se om undertecknad testar positivt för ”Covid-19”. Har haft magkatarr hela året, men nu har jag haft magont och yrsel i tre och en halv vecka. Om man ska få besöka husläkaren måste man väl vara fri från symptom eller testat negativt? Jobbiga värmevallningar i magen om nätterna, men febertermometern visar oftast 36,8°, just nu 37,3°. Min homeopat såg vid irisdiagnostik i vintras att jag har katarr i tolvfingertarmen, stressorsakad.

   Ska passa på att fråga vilket Ct-värde provet är inställt på. Ha ha ha.

   En sund mage, det är grunden för hälsa och framgång, det.

   • hllviken says:

    Du som är smart kan bli din egen doktor om du skaffar kunskap!

    http://dietdoctor.com
    http://passionforhalsa.se

   • hllviken says:

    Prova att dricka ≈ en halv deciliter kallpressad kokosolja på fastande mage på morgonen! Ät sedan inte något förrän du är vrålhungrig. Alla fettsyrorna i kokosoljan har hälsoeffekt, var och en på sitt sätt.

    • Eclipse says:

     Tack för tips! Antiinflammatorisk kost låter bra.

     Enligt skitblaskan ICA-kuriren: ”Kokosolja – uselt för hälsan”

     https://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/test-rad/20150806/kokosolja/

    • Mo says:

     Man skall vara vän med sin tarm, be dem kolla lite prover om det inte redan är gjort då blir du av med en del av oron och eventuell stresskomponent. Omega-3 fettsyror är det bästa för tarmfloran, motverkar inflammation. Själv tar jag en slurk Möllers Tran dagligen, bra för hjärta, hjärna och immunsystem.

     • Eclipse says:

      @Mo, mina värden hos homeopaten:

      -Urinprov alltid soprent
      -WBC (vita blodkroppar) 5.3
      -Kolesterol 150 mg/dL
      -CL 6.3 (eller står det GL, jag vet inte vad detta betyder)
      -Blodtryck 100/60

      -HB (röda blodkroppar)
      april 153
      juli 129
      september 147

      Hemaglobinet gick ner för att näringsupptaget försämras vid inflammation i tarmen.

      48 år, 180cm, 65 kg

      Slemhinnor och bindväv är min svaga punkt.

      Jag har märkt att när man blir förkyld så blir man aldrig riktigt av med det. Så var det inte förr i tiden. Strålning, chemtrails…

      PCR-testet idag. Resultat om tre dagar. Vid ankomst spritar man händerna, visar leg, spritar igen, går till provrummet. En tops långt in i näsan i 15 sekunder, en dutt i svalget.

      Jag frågade sköterskan om vilket Ct-värde testet är inställt på och hon såg ut som en fågelholk bakom visiret.

   • Loa says:

    Vi har inte råd att vänta i fyra år!! ALLT Trump åstadkommit kommer att rullas tillbaka, lika snabbt som av LBJ på planet från Dallas.. Först kommer alla hans executive orders att tas tillbaka, sedan underminera allt han gjort – han sade på alla rallies att Biden will raise your taxes fyrfalt (uttalat val”löfte”!), d.v.s. det Trump sänkt dem med. Jobben exporteras åter till Bidens favoritland Kina, socialist medicin införs mot 180 miljoner amerikaners vilja, Common core och annan hjärntvätt för ungdomar och statsanställda återinföras. Krig på andra sidan havet återupptas /startas, Iran hägrar eftersom det är högst upp på Israels önskelista. Fed befrias förstås från finansdepartementets överhöghet. Regeneron och HCQ trilla i minneshålet. Framför allt kommer jakten på pedofiler och värre, och alla stora /lyckade /nertystade räddningsaktioner av bortrövade barn att stanna tvärt. Och chemtrailen fortsätta, förstås.

    ”magont och yrsel i tre och en halv vecka.” Ja, vem har inte haft det. Jag tror nog att du känt oro och stress inför valet. Magkatarr – har du kollat vad du äter, tagit bort vissa saker för att testa? Kaffe el kött el laktos el bröd el råa grönsaker? Att göra avkok på linfrö (att dricka på morgonen) har tyvärr blivit svårt – de verkar ha GMO:at även de ekologiska fröna.
    Ät inte ofta, småät inte! och ät inte sent. Värmeflaska på magen (Mayr-Kur).
    Hoppas det går bra på testet. Men PCR mäter ju mkt osäkert – det finns inga test!

    • Eclipse says:

     Loa, lyssna på detta, Dark Journalist har större trovärdighet än RDS. De korrekta siffrorna just nu är Trump 268 – Biden 253! Det är samma som med opinionsundersökningarna. Det är hjärntvätt för att leda förväntningarna inför ett fuskresultat.

     Problemet är att underrättelsetjänsten och rättsväsendet är korrupta och man kommer att försöka åtala Trump för det ena och det andra. Alla har skurit guld med täljkniv sedan Obama sålde ut USA till kineserna, och därför vill man till varje pris få in kinalakejen Biden i Vita Huset.

     • Loa says:

      ”större trovärdighet”? Steeles phibetaiota.net är en plattform (80 contributors). Nyheten var från The Epoch Times 4 nov. Därefter kommenterar RDS. Det är så plattformen fungerar, förutom hans egna postningar (video updates, intervjuer) förstås.
      DJ var från 5 nov på kvällen. Inga nyheter precis. Men trevligt.

   • Mats says:

    Hoppas det inte är något allvarligt o att du kryar på dig
    Detta är SISTA chansen till förändring. Förlorar Trump, vilket jag ännu hoppas ber o tror att han inte gör, så är det över. I alla fall på fredlig väg

    • Eclipse says:

     Jag hoppas på det som förutspåddes tidigare i år. Trump vinner, men först efter stor turbulens. Om det kan bevisas att Demokraterna valfuskat, så är det ju den bästa utgångspunkten Trump kan ha på sin nya ämbetsperiod.

     Resultatet före överklagan blir att Biden vunnit. Trump måste ju vinna allt och det går inte när storstädernas resultat kommer sist.

 45. matte5958 says:

  En bild säger mera än 1000 ord….

 46. Pingback: Federleys efterträdare? | corneliadahlberg

 47. Åter Tack Peter, jag har skrivit ut din artikel, satt upp det på kylskåpet och ska kolla datumen vartefter, så långt slår det in, tyvärr… https://corneliadahlberg.wordpress.com/2020/12/06/federleys-eftertradare/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: