Börjar korthuset rasa nu?

Patenträtt är ett specifikt problem för många företagare i USA genom skyldigheten att registrera och få godkännande på allt som skall marknadsföras eller produceras genom detaljerade, offentliga registreringar. Så kan exempelvis inte läkemedelsindustrin patentera ämnen som förekommer fritt i naturen, som vitaminer och mineraler, vilket innebär att man får gå omvägar för att få in de effekter som vitaminer ger i ett patenterat läkemedel. Patentet är sedan nyckeln till ensamrätten och därmed lönsamheten i tillverkningen.

Den som har kunskap om denna registerhantering kan därför lätt granska olika patent för att få svar på kontroversiella frågor som exempelvis innehållet i chemtrailssprayning och vilka bolag som fått rätten att utföra dessa. För läkemedelsbranschen är givetvis detta öppna fönster ett stort konkurrensproblem genom att man tvingas exponera sina tankekomplex.

När experten på denna patenträtt, Dr. David Martin i USA, nu går ut i en hearing inför Rainer Fuellmichs granskningskommision och avslöjar hela bakgrunden till Covid-virusets uppkomst och lansering genom att följa dess spår i patentregistren är detta utan tvekan sommarens världssensation, alla kategorier. Alla som vill försöka förstå den situation som nu råder uppmanas att lyssna på David Martins redogörelse, inte så enkelt och än så länge bara på engelska, men värt besväret! Sammanfattat kan man konstatera följande huvudpunkter:

 • Arbetet med att ta fram Covid- 19 och dess följeslagare ”vaccinet” och PCR-testerna har pågått ända sedan 2008 och var helt klart innan lanseringen 2019.
 • Det s.k. viruset är tillverkat i laboratorium med full avsikt att spridas så som nu skett. Alla skrönor om fiskmarknader i Wuhan är fabricerat nonsens.
 • Korruption och inblandning från andra amerikanska myndigheter kan utläsas ur den formella handläggningen och hemligstämpling av viktiga akter.
 • Produkten är att likna vid ett biovapen, vilket förklarar DARPAS intresse.
 • De s.k. kallade mutationerna som Deltaviruset är rena påhitt för att skrämma populationen till vaccinationscentralerna för att injiceras med ett ämne som har andra syften än att minska sjukdomsfallen i en influensa.

Det bakomliggande intresset illustrerar Martin med citatet från Peter Daszak (zoolog, President of EcoHealth Alliance), citat från 2015 och publicerat i US National Academies Press den 12 februari 2016:

”We need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-corona virus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.”

Det ekonomiska vinstintresset skulle därmed vara ett ledmotiv för denna agenda. Men det finns fler komponenter i detta. Vinsterna för de internationella storbolagen är i sig en del av The Great Reset i Klaus Schwabs regi, med syftet att skapa en medellös underklass med enda komplement i en förmögen överklass, herre-slav-samhället där frånvaron av kapital hos de obemedlade gör de förmögna till en ohotad grupp i samhället. Detta uppnår man genom att göra flertalet småföretagare som hotell, restauranger, butiker, transporter m.m. helt beroende av statliga bistånd, som när som helst kan dras in genom politiska beslut. Detta pågår nu inför våra ögon.

I syfte att minska privatpersoners förmögenheter kommer man att öka skattetrycket och räntekravet på fast egendom tills den enskilde inte längre kan finansiera sitt innehav utan tvingas sälja till de storbolag som blir de nya ägarna och ”generöst” erbjuder fastigheterna till uthyrning istället. Därmed förlorar man sin inflationsrelaterade värdeökning på egendomen och hänvisas istället till hyror som genom indexuppräkning alltmer urholkar löner och pensioner. Effekten blir enligt Schwabs recept ovan och är långtidsverkande.

Många har med rätta svårt att tro att så många människoliv skulle offras för att öka storbolagens vinster. Ser man på statistiken över det totala antalet avlidna, både i Sverige och globalt, är inte avvikelserna nämnvärt stora jämfört med tidigare år. Här handlar det om medias insatser i Daszaks uttalande ovan. Genom en bedräglig redovisning av orsaken till många dödsfall kan man skapa panik och ångest och få människor att underkasta sig fortlöpande ”vaccinationer”, en panik som okunniga eller korrumperade politiker underbygger genom att införa för allmänheten förödande restriktioner och reseförbud. Att media idag ligger under bolag med monopolstrukturer, kopplade till en samhörande finanssektor, gör denna styrning enkel.

Den allt överskuggande frågan är för många vad syftet då skulle vara med ”vaccinerna” om det inte är för att bota människor från Covid? Man kan göra stora pengar inom läkemedelsindustrin, men är det tillräckligt motiv för att vända upp och ner på hela jordklotet?

Huvudsyftet med dessa injektioner är att förbereda för transhumanismens intåg, något som också är en huvudpunkt i Schwabs agenda The Great Reset. Att öka inkomstskillnaderna i samhället har vi redan konstaterat ingår, men detta blir inte bestående om man inte samtidigt kan styra den opposition mot systemet som med normal mänsklig intelligens blir följden av åtgärderna. Att kunna styra våra tankar och handlingar blir därför ett fundament för denna omställning. Vi kallar det AI, artificiell intelligens, eller Mind Control. Martins påpekande om biovapen handlar om detta, militären vill kunna få fienden på flykt eller skingra demonstrerande folkmassor genom att påverka människors beteenden med hjälp av en sändare, idag 5G, senare kanske 6,7 eller 8G och en mottagare i varje människas hjärna som utlöser reaktionerna. Viktiga funktioner där det mänskliga samvetet kan ställa till med problem kan direkt överföras på datorstyrda robotar.

Denna mottagare injicerar man nu eller genom kommande ”vaccinationer”, en noga uttänkt procedur under täckmantel av vaccination mot det ”otäcka viruset”. Genom diverse manipulationer, exempelvis Bill Gates ekonomiska påverkan på WHO i syfte att kunna styra deras överhöghet över anslutna nationer mot tvångsåtgärder grundade på överenskomna konventioner rörande global hälsa, kan man proklamera pandemier och vaccintvång över hela världen.

Man gör sig uppenbarligen inga större bekymmer över att de ämnen som injiceras via sprutorna samtidigt, medvetet eller omedvetet, orsakar sterilitet, aborter, dödande blodproppar och långtidsverkande sjukdomar som under kommande år tveklöst medför en befolkningsminskning av format. Att radikalt minska jordens befolkning är även det en ingående komponent i agendan, om än inte prioriterad i nuläget. Att få in de elektromagnetiska mottagare i våra kroppar som behövs för att etablera kommunikation med de planerade 40.000 5G-satteliter som skall bevaka vårt jordklot från ovan är för ögonblicket viktigare, ett arbete som kommer att pågå under många år framöver. Att utfärda inskränkande hälsopass som måste förnyas halvårsvis genom nya injiceringar blir en verklighet som vi får leva med – om vi inte sätter ner foten och förklarar för våra oförstående politrucker att detta accepterar vi inte längre!

Tekniken för att överföra signaler till våra hjärnor eller fysiska organ sipprar fram i takt med att problemen uppdagas. Genom svårupptäckta förändringar i redan godkända vacciner hoppas man kunna undandra dessa experiment från patentmyndigheternas insyn. Men verkligheten är svår att dölja. I spåren av en nymornad opposition kommer nu allt fler kunskaper och misstag på bordet. Låt oss hoppas att allt fler modiga kritiker kommer fram och offentliggör sina observationer, den mediala Fuellmich-kommissionen kommer att bli den murbräcka som kanske får muren att rämna. De politiker som fortsätter att blunda har ingen framtid att räkna med, även om de tror det idag. Låt det kommande valet visa dem detta!

Avslutningsvis kan jag nämna att jag under juni rest runt i EU och passerat tolv nationsgränser med bil. Inte i något enda fall har man bett om vaccinintyg eller PCR-testintyg. Detta trots en intensiv skrämselpropaganda i svenska medier. Verkligheten är inte fullt så dramatisk som vissa vill att den skall se ut. När Macron i Frankrike nu går ut med skärpta restriktioner riktade mot barer och restauranger i syfte att sabotera semestern för sina landsmän, är det en desperat åtgärd i syfte att göra sina uppdragsgivare nöjda, snarare än ett skydd av folkhälsan. Den 10 april 2022 blir Macron avsatt för gott som Frankrikes president i det kommande valet. Hans parti ligger i spillror. Borde inte det vara en varning till Löfvén och hans kollegor i EU?

Peter Krabbe

321 Responses to Börjar korthuset rasa nu?

 1. Sture says:

  @ Göran Åkesson,
  kirurgenblog skrev nog detta mest på skoj, i kriget mellan läkemedelsstudier och doktors-designade studier, väl medveten om att jag tillsammans med två andra läkare alldeles nyligen skrivit en artikel som publicerats i Dagens Medicin. Denna artikel redovisade för Ivermektin bl. a:

  • 85 procents förbättring i 14 profylaxstudier
  • 74 procents förbättring i 26 studier av tidig behandling
  • 46 procents förbättring i 22 studier av sen behandling
  • 69 procents förbättring i 24 studiers mortalitetsresultat
  • 62 procents förbättring i 32 randomiserade kontrollerande studier

  Här finns artikeln:
  https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

 2. Erik says:

  Här är sju kritiska punkter man bör beakta gällande hur vaccintillverkarnas virologer gör när de påstår att de har isolerat ett virus samt har ett verksamt vaccin.

  Point 1.

  Virologists inadvertently kill cells in the test tube. They remove the tissue sample from the feeding solution and apply cytotoxic antibiotics. In other words, they starve and poison the cells to death. And once the sample has been ”prepared” in this way, they apply tissue that is supposedly infected with the virus, but the truth is that the original tissue will die and decompose even if sterile material is applied. Well, since 1954 it has been assumed that cell death is due to the presence of the virus. And it is understood that the virus is present in the test tube because the tissue has been taken from an infected patient. Then, from that cell and tissue mass, genetic fragments are obtained and conceptually sorted to obtain ”a viral genome”. However, the relevant control tests to see if the healthy tissue dies and decomposes without adding anything are never carried out. Well, from this dead organic material, vaccines are made; if the whole material is used, they are called ”live attenuated vaccines” or if only certain proteins are used, ”inactivated or killed vaccines”.

  Point 2.

  Virologists assume that the virus is in the millions of tiny fragments of genetic material in that mixture of dead cells, so they pick out a few and sort or align them to build – using computer programmes! a complete viral genome that they have not actually found. In fact, neither in cell cultures like these, nor in saliva, nor in blood has a complete viral genome ever been found. They construct it artificially. So it is the first team of virologists that constructs a viral genome that determines what it looks like, and all the others repeat the same alienation process so they get a result that is 99.99% identical to the reference genome, the one that was supposed to have been ”isolated” the first time. In short, they find what they want to find! That they never find a complete viral genome and have to construct it that way is a clear indication that, quite simply, there is no such viral genome, there is no virus.

  Point 3.

  The millions of fragments of genetic material that the tissues and cells under study release at death contain a great deal of material from microbes, many of which are not even known. The organism constantly generates new RNA independently of DNA, which was not thought possible. However, virologists who follow in the footsteps of the group that first ”sequenced” a virus simply replicate the procedure and arrive at the same result. That is, they take as a reference, as a template, the original sequence – when it is nothing more than a theoretical and mathematical construct -, find the same pieces and reach the same conclusion. Nobody performs the following control test: from the same database of genetic material, instead of being guided by the reference template, they should try to construct other supposed viral genomes with the same information; for example, genomes of other RNA viruses such as HIV, HIV-like viruses, HIV-like viruses and HIV-like viruses. RNA viruses such as HIV, measles or Ebola. But, of course, they don’t do that. It should be added that the idea that the death of cells in a test tube is caused by infected material being added dates back to 1954 and was the brainchild of Nobel laureate John Franklin Enders.

  Point 4.

  Electron microscope photos taken by Microtomy are supposed to be of viral particles but what they actually show are typical components of decaying cells and tissues. The particles in the photos presented to us as viruses have never been biochemically characterised, nor isolated. Then they also disprove themselves. They show pictures of particles but do not work exclusively with them because they do not isolate (separate) them from the rest.

  Point 5.

  In the Petri dish, the virologists shake and suck up the contents of the decaying cells and tissues with fine needles and inject them back into the Petri dish. The content of this liquid is a mixture of proteins, fats, torn tissue and cell fragments and chemicals. Well, the absorption of the liquid with the needle and its re-injection causes tiny bubbles to which a dye is applied when microscopic images are taken, and these pictures are then published as if what appears in them were viral particles. However, they are not biochemically characterised to show that they actually contain a viral genome.

  Point 6.

  None of the microscopic photographs claiming to show a virus have been taken from samples of blood, saliva or other body fluids of any person, animal or plant. They work with artificial cellular systems that only exist in Petri dishes and laboratory test tubes and have nothing to do with what goes on inside organisms. If they want to prove what they say is true, let them isolate and photograph viruses in blood or saliva samples! It is striking that today we have to wear masks because it is said that the virus spreads like an aerosol and it turns out that no virus has ever been seen or photographed in saliva.

  Point 7.

  Infection experiments are carried out on animals in order to cause symptoms similar to those ascribed to coronavirus. The idea is to demonstrate that the virus spreads and causes a range of symptoms. This is done by injecting fluid into their brains or by inserting a tube into their lungs. Well, what that causes is aspiration pneumonia, but not because the fluid they are injected with has coronavirus in it: any sterile fluid would cause inflammation of the lungs (pneumonia)! Reading such studies, one realises that the symptoms described are caused by the cruelty of the experiment itself and not by the pathogen they are supposedly inoculated with, be it ”X” or ”Y”, HIV or SARS-CoV-2. Hence, here too, no control experiments are carried out. Seven rebuttals and seven blatantly unscientific procedures. In the infection protection laws of many countries, scientific rigour is demanded of all those involved, and this is being seriously flouted. There is no science here, but anti-science. The refutation of the official version is on the table and this alone destroys any legal justification for the measures being taken.

  Källa mikrobiologen samt virologen Dr Stefan Lanka.

  Med detta sätter jag punkt samt uppmanar var och en att göra egna efterforskningar, här liter länkar om man orkar läsa:

  ”Interview by Michael Delias with Dr Stefan Lanka”
  https://truthseeker.se/die-wurzel-interview-englisch1/

  ”Dr. Stefan Lanka & Dr. Stefano Scoglio”
  https://odysee.com/@DeansDanes:1/stefan-23-april-2021:f
  ”Stefan Lanka DSalud Número 249 English (1 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-1-of-3/

  ”Stefan Lanka DSalud Número 249 English (2 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-2-of-3/

  ”Stefan Lanka DSalud Número 249 English (3 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-3-of-3/

 3. Mjölner says:

  Har efter mitt inlägg om tro, sanning och lögn kunnat konstatera att lögnfabrikanterna håller sig strängt sysselsatta. Ett illvilligt rykte förtäljer att skådespelaren Tom Hanks avrättats av en militärdomstol. Brottet skulle vara pedofili. Han och hans fru som var på besök i Australien
  i mars i år drabbades av Covid19 och fick sjukhusvård när Tom skulle ha arresterats. Fler artister i Hollywood har blivit falskt anklagade för diverse oegentligheter. Alla dessa anklagelser är falska. Det är sorgligt att konstatera att det svenska nätforumet Bakom Kulisserna återger lögnerna om Hanks. Den här lögnproduktionen hjälper oss näppeligen i jakten på sanningar.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   jag är väldigt skeptisk till den här typen av berättelser och till en del av det som skrivs på ”Bakom kulisserna”, även om det säkert finns sådant som är bra. Jag tycker inte man skall sprida denna typ av berättelser utan vänta. Om detta är sant så kommer detta senare att komma ut ändå.

  • mats says:

   Jag håller delvis med dig men kanske inte helt. Vi vet inte vad som är sant på RRN, kanske ingenting, dock det är ganska roligt att läsa o sidan har en disclaimer om att det är satir. Jag kan läsa det o ta det med ro, dock skulle jag inte länka detta till någon som tror att MSM har o redovisar den stora sanningen. Det finns flera bloggar o även kända advokater som säger o anklagar utan riktig bevisning, det mest extrema är väl Lin Wood. Om domare Roberts känner sig kränkt så får han väl stämma Wood. Jag vet inte hur mycket bevis du tycker att det ska finnas för att man ska få uttala sig på en hemsida blogg. Kan man tex säga att Podestas är pedofiler, behöver det prövas i domstol innan man säger det?

  • Erik says:

   ”Bakom Kulisserna” är en svår en, ungefär som Henning Witte. Man vet inte.

   Har nog underskattat dig Mjölner och ditt arbete med ”Palmes Pojkar” där du haft mycket rätt. Ber om ursäkt för mitt försummande av dina fantastiska avslöjande artiklar.

   Det är en avgrund mellan en sanningssökare och en simpel karriärist. Den första kategorin hamnar tämligen ofta ”under bussen” (drabbas av en onaturlig, förtidig samt tragisk bortgång …). Vi är ganska många i mitt nätverk som misstänker att vi inte kommer att dö en naturligt död om vi försätter vårt grävande!

   • Mjölner says:

    Erik!
    Du behöver inte framföra någon ursäkt, jag trodde den krönikan var glömd och förlåten.
    Vi sanningssökare får lita på turen, att bussen hamnar i diket innan.

    • Sture says:

     @ Mjölner,
     jag måste säga detta: Jag läser ALLT du skriver och beundrar ALLA dina kunskaper och ansträngningar. Du är en mycket ärlig, intelligent och klarsynt människa. Att jag inte kommenterar så mycket beror på att jag inte sitter inne med någon kunskap om detta. Vi bidrar ju på olika sätt och olika områden på bloggen och lägger pussel.

     • Mjölner says:

      Sture, ett ärligt och varmt tack för din respons. Jag läser dina inlägg och kommer till samma slutsats om din person. Att våra inlägg handlar om olika aktualiteter med varierande svårighetsgrad för båda parter får vi leva med. Huvudsaken är den gemensamma insatsen.

 4. Sture says:

  @ eva-marie,

  Du skriver för två dagar sedan , den 27 juli kl. 17.14, ”Ingen kan ju ”vetenskapligt bevisa” Guds existens, eller icke-existens.”
  Men det är väl klart att man kan – om man vill. ”Den som söker, han finner. och den som knackar på dörren, för honom skall dörren öppnas”.

  Den moderna vetenskapen bygger på ”OBSERVATION” – och ingenting annat. Allt som rapporteras i den vetenskapliga litteraturen och föreläses om på konferenser och kongresser är sådant som olika vetenskapsmän ”har observerat” med olika metoder inom medicin, fysik, kemi, biologi etc., etc.. Trots att dessa observationer bara gjorts av ett fåtal vetenskapsmän så ingår dessas observationer i det som vetenskapssamhället och gemene man därefter kan anse anse att man VET – trots att det egentligen bara handlar om att TRO på att vetenskapsmännen talat sanning. Och så måste det vara inom vetenskapen. Ingen enskild människa kan med egna ögon förvissa sig om alla dessa fynd. Jag skulle därför gissa att mer än 99,9 % av det som jag anser mig VETA inom de olika vetenskaperna är sådant som andra berättat för mig, i skolböcker, i tidningsartiklar, i textböcker, videos, radio etc., etc.

  På precis samma sätt förhåller det sig med kunskapen om Gud. De flesta människor har aldrig haft en uppenbarelse av Gud, aldrig sett Gud eller ens känt en närvaro av Gud – och inte jag heller. Av denna anledning anser de att Gud inte finns. Med samma logik skulle jag kunna hävda att kontinenten Australien inte existerar eftersom jag aldrig varit där och kunnat observera denna med egna ögon. Min bästa vän genom åren påstår visserligen att han tillsammans med en av sönerna varit där under en månad och hälsat på svägerskan, som uppger att hon bott där sedan tre decennier (henne har jag också träffat). Men detta skulle jag kunna avfärda genom att säga att folk inte alltid talar sanning (vilket är väldigt sant) eller att vissa människor ibland hallucinerar (vilket också är väldigt sant). Likaså har man i skolböcker, i tidningar, på radio och TV under hela mitt liv berättat om Australien. Men allt som sägs i dessa medier är inte alltid sant (vilket är väldigt sant).

  Nu väljer jag emellertid att tro på dessa berättelser eftersom jag inte förstår varför man skulle ljuga för mig om en sådan sak. Detta är min logik.

  När det kommer till Guds existens så finns det hur mycket berättelser som helst om människors möten med Gud i Jesu Kristi gestalt. Ljuger dessa människor? Skulle inte tro det. För det första har vi bibliska berättelser. Sedan har vi allt som framkommit i samband med Nära Döden Upplevelser, tiotusentals berättelser. Alla är samstämmiga i stora drag men alltid olika i sina detaljer. I den undersökning som gjordes av Gallup 1982, vilken undersökning innefattade 100.000 intervjuer framkom att fem procent av USAs vuxna befolkning (= 13 miljoner) hade haft de upplevelser, som var vanliga vid NDU. En tredjedel av dessa (≈ 4 miljoner) uppgav att de haft ett möte med ”en ljusgestalt”, som ”utstrålade kärlek” och verkade känna till alla detaljer om deras liv.

  När jag började föreläsa om ämnet för läkare och sjuksköterskor på mitt eget och andra sjukhus började det omedelbart poppa upp liknande historier från åhörarna – ”detta har jag varit med om”, ”detta hände mig” etc., etc., varvid jag snabbt kunde samla ihop och skriva ner över 140 egna berättelser förutom den omfattande litteraturen i ämnet. På YouTube kan man dessutom hitta hundratals videos om människors direkta möten med Gud/Jesus Kristus.

  Med detta återvänder vi till ursprungstemat. Dessa människor berättade alltså för mig vad de ”observerat” och upplevt. Och jag betraktar därför dessa ”observationer” på samma sätt som de vetenskapliga observationerna som rapporterats. Jag VET alltså att Guds existerar på precis samma sätt som jag VET allting annat inom vetenskapen: andra människor har berättat. Och precis varför skulle jag välja att inte tro på detta? Att de ”hallucinerat”? Vet man det? Och i så fall vem avgör detta och hur avgörs det?
  Ljuger de? Jag har valt att tro på dem därför att jag förstår inte varför de skulle ljuga för mig om en sådan sak – som dessutom är så tabubelagt. Detta är min logik, som Erik har så svårt att förstå sig på.

  Min tanke är därför att vi skall lämna detta ”jag tror och du tror inte” och istället uppmana människor att lyssna på dem, som har något att berätta – vilket är detsamma som att uppmana människor att tänka längre än näsan räcker.

  • Erik says:

   ”Den moderna vetenskapen bygger på ”OBSERVATION” – och ingenting annat. Allt som rapporteras i den vetenskapliga litteraturen och föreläses om på konferenser och kongresser är sådant som olika vetenskapsmän ”har observerat” med olika metoder inom medicin, fysik, kemi, biologi etc., etc.. Trots att dessa observationer bara gjorts av ett fåtal vetenskapsmän så ingår dessas observationer i det som vetenskapssamhället och gemene man därefter kan anse anse att man VET – trots att det egentligen bara handlar om att TRO på att vetenskapsmännen talat sanning. Och så måste det vara inom vetenskapen. Ingen enskild människa kan med egna ögon förvissa sig om alla dessa fynd. Jag skulle därför gissa att mer än 99,9 % av det som jag anser mig VETA inom de olika vetenskaperna är sådant som andra berättat för mig, i skolböcker, i tidningsartiklar, i textböcker, videos, radio etc., etc”.

   Absolut, OBSERVATION utgör inget vetenskapligt bevis, utan ger endast en hypotes som man sedan måste gå vidare med genom att testa hypotesen i experiment samt än viktigare göra kontrollexperiment. Inom vetenskapsfilologin klargörs vad det vetenskapliga forskningsidealt egentligen kräver: dokumentation. Att dokumentera varje steg i processen, så att jag som skeptiker om jag följer varje dokumenterade steg i hela processen får exakt samma resultat. Sedan är vägen svår från upptäckt till presentation. Detta förutsatt att man verkligen inte ägnar sig åt forskningsfusk.

   Umgås filtigt med mycket religiösa människor. Sedan har vi även charlataner, som påstår att de är religiösa, men egentligen inte är det. Skulle säga att vi har två äkta kristna religiösa människor här och de är eva-marie samt Savalle aka Hans Dahl, möjligen någon till? Att Savalle här gör hätska utfall beror nog på att han intuitivt känner att många inte är äkta i sin påstådda religiositet. Själv är jag strängt uppfostrad i en Kristen miljö med den etik en sådan omgivning kräver – nämligen absolut ärlighet och som icke troende, ber jag ofta och det fungera varje gång – det är en motsättning. En äkta troende kristen kommer aldrig att försöka styra mig att tänka eller tro rätt, ty de vet att endast ”the higher self” or ”the infinitive I” kan göra det – detta vi kalla för Gud.

   • Sture says:

    @ Erik,
    du bejakar den vetenskapliga observationen men beskriver den så här:
    ”OBSERVATION utgör inget vetenskapligt bevis, utan ger endast en hypotes som man sedan måste gå vidare med genom att testa hypotesen i experiment samt än viktigare göra kontrollexperiment.”

    Jag kan bara säga att vi har olika åsikter om vad ”vetenskaplig observation” är för någonting. För mig är detta det resultat man kommit fram till efter att ha testat sin hypotes. Det är detta som utgör den vetenskapliga observationen och det är detta man presenterar på konferenser, kongresser, vetenskapliga tidskrifter, böcker etc. Observationen blir då det vetenskapliga beviset. Den vetenskapliga hypotesen är ju bara ett hugskott och ingen observation. Jag har aldrig träffat på någon föreläsare som presenterat bara sin hypotes.

    I all vetenskapsdokumentation gör man en väldigt detaljerad metodbeskrivning (för att försöket skall kunna upprepas vid behov), det är korrekt, och begränsningar i metodiken diskuteras ingående i diskussionsavsnittet. Men de kontrollexperiment du talar om utföres praktiskt taget aldrig, det är min erfarenhet. Kan du nämna något experiment som är en helt identisk upprepning av ett tidigare experiment? Det görs en hel del liknande forskning där man använder lite olika antal observationer, lite olika mätprecision etc., varvid man naturligtvis kan få lite olika resultat, men detta motbevisar inte det första försöket.

    Jag skulle därför vilja påstå att de fyra miljonernas observation av ”en enormt kärleksfull ljusgestalt som tycks veta allt om ens liv” är det bästa ”vetenskapliga” beviset för att Gud/Jesus Kristus existerar.

    • Erik says:

     Sture, vi kanske talar förbi varandra? Vad jag åsyftar är att någon gör en observation, många sjuka i ett lokalt område, och rapporterar att detta beror på x-faktor, då detta grundat i en observation. Efter att utfört ett experiment framkommer ett resultat så man så klart kan observera, samt rapportera om. Men observation i sig utgör inget ”bevis”. Det kan föreligga olika orsaker till samma till synes händelse. Sedan om man följer metodiken till punkt och pricka och säg har en kontroll grupp av människor i ett experiment och en annan forskare upprepar experimentet är det inte samma människor i kontrollgruppen och i och med att alla människor är olika kan aldrig ett experiment som upprepas ge exakt samma resultat: det är inte samma äpple, inte samma luft, inte samma temperatur inte samma huvud som äpplet trillar ner på, från trädet, som utgjorde experimentet att bevisa gravitationen.

     Den vetenskapliga metoden har sina gränser för hur exakt man kan föra något i bevis.

     • eva-marie says:

      Erik. Jag hoppar in här i er diskussion. Vill bara du/ni skall veta att jag inte ser mig själv som en mer ”äkta” kristen än någon annan här. Jag såg att du skrev så om mig och Savalle.
      Du skrev säkert med välvilja gentemot Savalle och mig, men som troende vill man inte jämföra sig med andra. Många här tror på lite olika sätt och kanske ser olika på vissa frågor. Jag respekterar de andras tro och kan för mitt eget samvetes skull inte ta åt mig av din uppfattning där.
      Däremot är jag ganska enig med dig när det gäller vad vetenskapen kan och inte kan bevisa när det gäller Guds existens. Jag är inte speciellt kunnig i hur vetenskapsmän beter sig för at nå fram till ett resultat vad gäller att bevisa något. Där är både du och Sture mycket mer insatta. Men som du, har jag också antagit att det krävs nogranna kontrollexperiment m m innan något godtas som vetenskapligt.

      • Erik says:

       Får väl i så fall be om ursäkt för mitt uttalande, som var subjektivt, men vad jag syftade på ”religiöst kristen” är att överleva tack vare religionen och inte som ett pittoreskt tillägg – en existentiell krydda i livet – lite som att ta ett piller då och då. Tro på gud kan människor göra för att de är rädda för att hamna i helvetet medan religiösa redan vart där.

       • Savalle says:

        Det finns nog ingen som förmår att ”röra om i grytan” som du, Erik, med dina så ofta provokativa frågor och påståenden! Det leder i regel till intressanta diskussioner, även om du kan vara rätt frän i din kritik ibland.

        Den här gången kom jag själv inte bara lindrigt undan, utan fick ett väldigt positivt omdöme, som jag ska försöka att leva upp till. 🙂

        Jag är helt enig med dig att inte alla som kallar sig kristna är det, vilket framgår av Jesu ord:

        Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.
        – Matteus 12:50

        Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
        – Matteus 7:21

        Jag har här ofta skrivit om jesuiterna och jag anser att de utför ofattbart onda gärningar, men de kallar sig kristna – och det finns många andra.

       • eva-marie says:

        Erik. Jag godtar din ursäkt. Och du menade ju inget illa mot oss egentligen, även fast jag reagerade mot det.

        • eva-marie says:

         Erik. Dina ord om ”att överleva tack vare religionen”, känns väldigt träffande. Så är det nog. Det blir något som påverkar hela livet och som hela tiden finns med. Ibland väldigt kännbart, periodvis mer i bakgrunden.
         Ville bara säga det.

         • Savalle says:

          Ja, det Erik säger är träffande. Jag uppskattar enormt hans mod att ifrågasätta.
          Sanningen framför allt, tycks vara Eriks motto – även om både du och jag, Eva-Marie, inte alls har känslan av att kunna leva upp till de positiva omdömen vi fått.

          Men vi försöker – och det är nog det Erik menar.

          • eva-marie says:

           Savalle. Det är alltid så roligt att se dig här. Synd att du är här så sällan nu bara.
           Jag uppskattar både dig och Erik på bloggen. Och egentligen alla som skriver här. Även om vi inte alltid är överens.
           Jag kände mig överväldigad av Eriks omdöme. Sen finns det ju fler som har en tro här fast alla kanske inte skriver så mycket om det. Och alla tolkar inte heller Bibeln på samma sätt.

     • Sture says:

      ?????

  • Savalle says:

   Fantastiskt bra uttryckt!

   Och när det gäller Eriks invändning om att bibelns skapelseberättelse finns i äldre skrifter, så kanske det kan vara öppnande att tänka att dessa skrifter också beskriver en verklighet – men i förvrängd form.

  • eva-marie says:

   Sture. Du vet att jag också tror. För mig var mötet med ”personen” Jesus genom Bibelns nya testamente det avgörande. Det var en så stark upplevelse att den sen dess förändrat och påverkat mitt liv. Jag såg ingen syn eller så. Mer en stark känsla, en erfarenhet inom mig. Jag blev oerhört gripen, och kände att det här är Sanningen, med stort S! På det sättet har jag också känt Guds närvaro. Likadant i bönen. Tycker mig ha fått flera böner besvarade.

   Du har närmat dig gudstron på ett annat sätt. Genom att lyssna till andras berättelser och möten med någon de uppfattar som Kristus och det andliga. Och du har påverkats ganska starkt av dessa berättelser, som jag uppfattat det. Jag bortförklarar inte såna historier heller.
   Har faktisk själv läst om olika NDU-upplevelser, och visst är det fashinerande.
   När jag svarade Erik, var det ur det jag uppfattade som hans synvinkel. Tror han har skrivit någonstans att han hade svårt att förstå hur du kan tro på sånt man inte kan se. Så är det för många. Man vill ha påtagliga, helst synliga bevis innan man kan tro.

   Samtidigt tycker jag man måste visa respekt för de som inte tror. Det går ju inte att tvinga någon att börja tro, om dom inte gör det. Det måste det komma inifrån en själv. Att man verkligen kan ta det till sig.

   Sen håller jag med om att man kan veta, ha visshet om att det man tror är sant. Så är det för den troende. Som det står i Hebreerbrevet 11; 1
   ”Om tron finns, är den en fullkomlig visshet om det som man hoppas på, en övertygelse om den verklighet som man inte kan se.”

   • Astrid says:

    I den spirituella sjukvården förbinder man andliga insikter och kunskaper på ett mycket medvetet sätt med det praktiska arbetet.
    Det andliga man tror på visar sig stämma.

    Jag är förvissad om att just längtan att erfara det andligas närvaro är det som nutidens människor behöver. Att bara ”tro” räcker inte. Vår tid är ganska fjärran från forna tiders fromhet, den som föll sig naturligt.
    Vi nutida människor har t o m en lite annan konstitution än våra förfäder. Om man t ex betraktar gamla målningar faller de sluttande axlarna och näsan som inte är lika indragen över näsroten, i ögonen.

    Tänkandet är i dag mer ”instängt”? Vi blir lätt för mentala eller för känslosamma?

    • Erik says:

     En viktigt och intressant påstående. Jag tror mig veta att för många tusen år sedan ville man skilja religion och läkarkonsten åt. Det vi ser i dag i from av det medicinska industriella komplexet är ett resultat av denna åtskillnad. Man ljuger, bedrar och förgiftar människor med beroendeframkallande narkotiska klassade piller enbart i syfte att känna pengar och till sist sälja in vacciner för att försöka döda, sterilisera med syfte att utrota mänskligheten.

  • Ron says:

   Begreppet ”Gud” verkar ofta bestå av människans egna försök att förstå den eviga kraft som är själva livet.

   Vad är Gud? Frågan ligger på ett plan som vi inte har förmåga att greppa.

   Inom olika kulturer har människan så byggt sin egen föreställningsvärld om vad ”Gud” är för något. Sen har de börjat slåss med varandra när någon person menar att en annan person har ”fel uppfattning” – och ska straffas för det.

   En klassisk variant i Norden är ju ”farbror med skägg på ett moln” och liknande. Den bilden är irrelevant. Det går inte att göra avbilder av Gud. Männinskan har inte det dimensionstänkande som hade behövts.

   Denna enorma kraft som skapar livet självt behöver vi inte förstå. Kraften bara ”är”.
   Den har funnits långt innan vi föddes och den kommer att finnas långt efter att vi alla har lämnat jordelivet.

   Begynnelsen/födelsen och änden/evigheten … alltsammans föds ur den kraft som är livet självt. Livet skapas ur kärlek… och min tes är då att Gud (möjligen) kan sägas vara allomfattande kärlek. Själva betydelsen av ordet ”Jehova” lär ju vara ”Jag är”. Tron, hoppet och kärleken … men störst av alla är __________. (Fyll i ordet.)

   Om livet och kärleken inte existerade – vad finns då? Vad blir meningen med någon existens alls?
   Men kraften behöver sökas. Går man i stället in för att skapa död och förstörelse och intighet … då finner man sällan vare sig kärlek eller mening.

   —————-
   Begreppet ”synd” har varit centralt i den lutheranska religion där jag själv växte upp. Jag har en stor synd i mitt eget bagage och den blir jag inte fri ifrån under detta liv.
   Jag ställdes inför ett vägskäl en gång och ibland känns det som om jag tog fel väg. Jag kan bara bli förlåten genom nåd, som rövaren på korset. Man måste kämpa på ändå.

   —————-
   Jag har också sett gestalter. Inte ljusgestalten (än…) men väl flera av de som har gått före mig: far- och morföräldrar, min egen pappa (borta sedan länge).
   De vet om mina misstag och alla mina försyndelser, men jag känner deras närvaro mycket tydligt.

   Är det sant eller ljuger jag? Skulle jag förneka något som jag har upplevt? Är drömmar falska? Vad är verkligt? Kan vi verkligen bevisa att ”vaket tillstånd” inte är en dröm, det också?

   —————-
   Mina drömmar är ofta tydligare än verkligheten:

   Min farfar (borta sedan 1977) stod och krattade löv på en äng. Mellan mig och honom fanns ett djupt dike. Han vinkade glatt. Jag var väldigt glad att se honom för jag hade ju inte sett honom på många år. Jag ville hoppa över diket och gå och hjälpa honom att kratta men jag kunde inte hoppa. Han kom i stället fram till diket och sa: ”Du behövs uppe vid huset”.

   När jag ändå försökte ta sats och hoppa över till honom … så vaknade jag.

   • Ron says:

    Jag vill gärna också dela denna vackra gospelsång.

    The Lord’s Prayer – Liz Mitchell:

    • eva-marie says:

     Ron. Så fint.

     Och många kloka ord om Gud och tron. Jag håller med om mycket du skriver här. Så långt jag förstår dig rätt. Visst är det så att många troende gärna vill ”tillrättavisa” de som upplever tron annorlunda än de själva gör. Det är sånt jag själv sett och upplevt i en församling jag tidigare tillhörde.

     Även jag känner att jag bär på synder, som jag hoppas bli förlåten för genom nåden. Jag har också varit på avvägar och gjort dumma val ibland som jag ångrar. Liksom rövaren på korset du så fint hänvisar till. Och vi är ju alla egentligen hänvisade till nåden. Ingen är fullkomligt syndfri i det här livet.

     Liksom du har jag också haft drömmar där döda anhöriga funnits med. Det har känts trösterikt.

    • Kerstin Carlsson says:

     Ron, tack för vacker musik och ord…Livet har många fasetter… både i anden och i ”verkligheten”…ingenting är mer eller mindre, allt är av betydelse, för vår utveckling…själv var jag med om något mycket märkligt vid en aurafotografering hos ett medium, fotot var ett så kallat poloraidfoto, bra för då är det inget ”fejk”,… Jag var inte med själv på fotot, jag syntes inte, ryggen på stolen jag satt på syntes, men inte jag, men min Pappa och min Farmor fanns med i ”rökform”, jag undrar mycket detta fenomen…så visst finns det många Världar, intet att förakta, mycket som inte går att förklara…Kanske det finns en materiell kod?

     Vänligen Kerstin Carlsson.

 5. Loa says:

  Tidigare Pfizer-anställd: Covidvacciner innehåller giftig grafenoxid
  29 juli 2021
  https://newsvoice.se/2021/07/karen-kingston-covidvaccinerna-grafenoxid/

  Karen Kingston arbetar som klinisk analytiker inom läkemedelsindustrin. Hon är även en vetenskapsskribent och var tidigare analytiker på Pfizer. Kingston säger att läkemedelsindustrin, massmedierna och de stora sociala mediejättarna (Facebook m fl) har undanhållit allmänheten fakta om covidvaccinerna. Hon säger att det är viktigt att förstå att alla mRNA-vacciner, oavsett tillverkare, innehåller nanopartiklar (pegylated lipid nanoparticles). Det framgår för var och en som studerar patenten av mRNA-vaccinerna. Ämnets förekomst återspeglas även i dokumentation hos FDA och andra källor.
  En anledning till att grafenoxid INTE LISTAS I PATENTEN beror på att ämnets förekomst betecknas som en AFFÄRSHEMLIGHET (trade secret) vilket inte behöver offentliggöras, men den verkliga orsaken är förmodligen att det redan är välkänt att grafenoxid är giftigt för kroppen, säger Kingston. Hon uppger även att grafenoxid är en huvudingrediens i hydrogel som är en AI-mall (AI template) enligt AI-forskning som finansieras av personer som Bill Gates och Elon Musk. AI-mallen möjliggör ett gränssnitt (interface) i kroppen gentemot internet, säger Kingston.

  • Loa says:

   Detta sade Jim Stone från allra första början!
   (när man undrade om magnetismen kom av att vaxxet kannibaliserade blodets järn.
   Hur som helst: Stay away från röntgen!!)

   Be careful with MRIs if you’re vaccinated!
   July 29, 2021
   https://www.orwell.city/2021/07/mri.html

  • Astrid says:

   Tack Loa!
   Du förser bloggen med synnerligen värdefull information. Så mycket viktigare än att käbbla om vem som är ”äkta” kristen eller inte. Eller vilken mästare som är bäst och har Sanningen: Lorber, Swedenborg, Martinus eller någon annan…

  • Mo says:

   Loa, nu när männen flummar får vi ta hand om tekniken. Skämt å sido så har grafenoxid varit ett hett ämne ganska länge nu. Det handlar om en unik känslighet för elektromagnetisk strålning som initialt var tänkt för internet of things, dvs de trådlösa G-nätens styrning av maskiner . Så småningom fördes en del applikationer över till neurovetenskap. Har inte MAX i Lund varit involverad i detta inom sin material forskning ?

   Så vackert, här ser vi vibrationerna.

   • Loa says:

    👍 🙂

    Detta, kanske?
    https://www.lth.se/digitalth/connected-systems/browse/3/

    sen har vi ju Nanolabbet
    https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab
    som är mer ”organiskt”.
    .
    .

    No Longer Science Fiction: Graphene-Based Brain Control Technology Announced (Graphene Oxide in Covid Vaccines?)
    July 30, 2021
    https://humansarefree.com/2021/07/graphene-based-brain-control-technology-is-real.html

    a company called INBRAIN Neuroelectronics demonstrates that graphene-based “neuromodulation” technology using AI-powered neuroelectronics is very real.
    INBRAIN Neuroelectronics Secures $17 Million in Series A Funding for First AI-Powered Graphene-Brain Interface
    (To be clear, we are not in any way claiming that INBRAIN is involved in covid vaccines. Rather, they state their technology is being used, “for treating epilepsy and Parkinson’s disease.” The point of covering INBRAIN is to reveal that brain-controlling “biocircuits” based on graphene are, in fact, a very real technology.)

    “We are scientists, doctors, techies and humanity lovers, with the mission of building neuroelectronic interfaces to cure brain disorders. We use GRAPHENE, the thinnest material known to man to build the new generation of neural interfaces for brain restoration to help patients around the world.”
    The company highlights its technology as being able to “read” a person’s brain, detect specific neurological patterns, and then control that person’s neurology to alter their brain function:

    “Our graphene-brain interfaces have the capability of reading at a resolution never seen before, as well as detecting therapy-specific biomarkers and triggering highly focal adaptive neuromodulation for increased outcomes in personalised neurological therapies.”

    Graphene is further described as, “Thinnest known material to perfectly adapt stimulation to targeted brain anatomy.”

 6. eva-marie says:

  Ser att Erik tar upp svårigheten med att göra Guds-tron till en vetenskap. Tack för det, Erik. Det var lite så jag tänkte, när jag skrev att man inte vetenskapligt kan bevisa Guds existens, eller icke-existens.
  Jag glömde helt ta upp de vetenskapliga svårigheterna (som jag ser det) i min kommentar.

  • Astrid says:

   Det handlar om att veta på ett annat sätt än det vi brukar kalla vetenskap, med andra sinnesförmågor, eftersom den andliga världen är inordnad i andliga lagbundenheter, och inte fysiska. Så ser jag det.
   Den som är närvarande när någon går ur tiden kan starkt uppleva hur atmosfären i rummet ”tjocknar”, och man vet alldeles säkert att ängeln är där för att ledsaga över gränsen och vidare…

   • eva-marie says:

    Ja, Astrid. Man vet på ett annat sätt än det traditionella. Det är så jag ser det också.

    Jag hoppas ingen tagit illa upp, att jag skrev att jag tyckte mig ha funnit ”Sanningen med stort S” i min tidigare kommentar. Det var och är en subjektiv känsla av att ha ”hittat hem”, för att ta en annan liknelse med hur jag kände. Helt och hållet min egen upplevelse på ett andligt plan.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Att veta med hjärtat är vad jag brukar kalla fenomenet. Det är något helt annat än att veta med hjärnan. Hjärtat vet med säkerhet, hjärnan når inte så djupt i sina processer.Jag brukar ”hypotespröva” och när hjärtat svarar vet jag är på rätt spår eller ska följa en ingivelse.

   • Sven says:

    Samma natt min pappa dog så hade jag en märklig dröm, aldrig upplevt något liknande tidigare som kan avses tillhöra den andliga världen.
    Jag drömmer att det ringer på ytterdörren i mitt hus och en väldigt lång, kraftfull mörkklädd man med hög hatt står utanför.

    Ytterdörren, både i verkligheten och i drömmen har stora glas från knähöjd och upp till 3 meters höjd så jag kan se gestalten redan på långt avstånd på väg för att öppna dörren.
    Min första reaktion är skräck över hur hotande situationen verkar men så snart jag kommer närmre dörren ser jag en man full av kärlek, vänlighet och oanad styrka.

    Då jag vaknar är min första tanke att Gud har skickat sin starkaste ängel för att ta min pappa
    till den andra sidan för att det inte skulle finnas några som helst tvivel om att han skulle komma fram.
    Efter drömmen var jag helt till freds med min pappas bortgång och behövde aldrig gå igenom någon sorgprocess. Han var säker och jag kunde koncentrera mig på det jag behövde göra med full kraft.

    • Erik says:

     Var med om något liknande men i vaket tillstånd kring min faders död. Det började med att jag blev närmast manisk, speedad med ett blixtsnabbt tänkande och förstod saker jag aldrig förstått tidigare. Efter ett dygn eller så i vaken tillstånd uppstod närmast det motsatta: förlamning – skrämd ända ner i mina grundvalar. Trodde att jag håll på att bli vansinnig. Tror jag tog 11 varmbad i följd hållande min oroliga fru i handen som satt bredvid på en stol. Vid sista badet blev luften lixom gryning runt oss och min frus hud knottrig när håret rest sig. I halen, utanför badrummet, förmörkades som av en skugga – det blev verkligen mörkt och en skuggan rullade eller rörde sig fram och tillbaka som om något ville visa sig för oss tills jag känner en oerhörd kraft i mig och reser mig och och hör min röst säga högt: ”I’m ten thousand times stronger than you are” och all rädsla försvann och med den skuggan och mörkret. Strax efter ramlar saker i golvet över lägenheten, till och med även ute på balkongen. Detta var på natten. På morgonen fick jag mail från min syster att vår far gått bort under natten, och jag visste inte ens att han låg intagen på sjukhus. Bör väl tillägas att vi kanske inte hade den bästa av relationer. Det hela liknade en frigörelse mer än att bli besatt. Har aldrig, varken innan eller efter detta, varit med om något liknande.

 7. Eclipse says:

  Länkar en video på temat ”There are no contagious agents” (vilket Erik berört med emfas).

  Länkade förra året en annan intervju med revisorn Dawn Lester och elektroingenjören David Parker, som ägnat tio år åt att skriva boken ”What really makes you ill?”. Sture beställde boken, men jag vet inte vad han tyckte om den. Bra, hyfsad, dålig, Flat Earth-varning?

 8. Mjölner says:

  Timmen är sen. men en godnattsaga kanske skulle passa bra. Relax ta det lugnt och koppla av.
  Lite extra läsning för Erik? Eller för er andra?

  Ett tillägg som kanske mer tydligt belyser socialdemokraternas vingliga dansande runt skiljelinjen, som vanliga människor kallar rätt och fel. Efter varje skandal eller affär reser sig partiet som fågeln Fenix ur askan tillsynes oberörda och traskar vidare som inget har hänt.

  Inom den militära underrättelsetjänsten hade det sk T-kontoret – den hemliga underrättelsebyrån under ”Mister Hemlighet” fil..dr Thede Palms chefsskap -1964 slagits samman med Elmérs ”Grupp B” eller IB som ägnade sig åt inrikesspionage. Thede Palm skulle avsättas och ersättas med Elrmér. Alltså åsiktsregistrering. Redan på den tiden en politisk livsfarlig hantering.

  Efter praktskandalen 1973 när avslöjandet kom, frågade sig alla -hur kunde detta vara möjligt? Socialdemokraterna vred ut och in på sig. Med tanke på demokrati var detta minst sagt dubiöst. Säkerhetstjänst-kommissionen (SOU 2002:92, sid 25) påstår att ledande socialdemokrater ljugit. Flera personer har vid olika tillfällen lämnat oriktiga uppgifter.
  Det handlar om försvarsministern Sven Andersson, Olof Palme, Sten Andersson samt anställda inom IB. Framförallt Sten Andersson låste sig tidigt vid en version om vad IBs
  verksamhet handlade om.

  Man kunde tolka detta som att socialdemokratin genom ett centralt statsorgan (Fst/ÖB)
  letade upp politiska motståndare och genom säkerhetsmässig prickning tog dessa från banan.
  På grund av den långvariga socialdemokratiska makteran allt sedan 1920 (Hjalmar Branting) hade Partiet börjat betrakta sig som Staten. Parti och Stat var ett.
  Denna attityd lade grunden för de otaliga skandalerna och affärerna. IB, Bofors, Bodström,
  Ferm/Arbatov-affären, Ebbe Carlsson m fl. , skiljelinjen Parti/Stat blev mer och mer diffus.
  Ebbe Carlsson flöt som en socialdemokratisk agent in och ut ur de rättsvårdande myndighetena där respekten för Partiet var så stort att ingen vågade ifrågasätta formella fel.
  Detta påminner om nomenklaturan i det kommunistiska Sovjet.

  Förnekanden och dementier fabricerandes. Det var inte så illa som det kunde se ut.
  *Det var ”opålitliga element” ur den extrema vänsterrörelsen och kommunister som registrerats. Detta skulle ses som en del av ett legitimt författningsskydd mot omstörtande rörelser. Denna övermaga fräckhet att försöka förneka sina politiska mullvadsaktiviteter
  slog alla rekord. Allmänheten hade inte en aning om att KGB-styrda inflytelseagenter
  doldes i UD och regeringsministären. Så var det då och har fortsatt. Ingen byk är tvättad.

  Mjölner

  Hur står det i till dag med nazismen kommunismen och diktaturen?

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Mjölner – mycket intressant! Funderar på Robert O’Brians kommentar att ”det finns ett problem med det svenska rätssystemet” kan ha med detta krumbuktande att göra, genom den s k Skandinaviska realismen, Axel Hägerströms pragmatiska filosofi som genomsyrat svenska domstolar sedan början av 1900-talet. De måste ju haft god hjälp av den!

   Citat ur Dennis Töllborgs bok ”Det går tydligen an”, sidan 82:
   ”…//…en fråga som *Har HD dömt rätt?* axiomatiskt är en icke-fråga, en omöjlig fråga. Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är VAD HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum. Alltså har HD per definition alltid dömt rätt. Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att enda som ‘at the end of the day’ räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet. Makt är rätt.”

   • Mjölner says:

    carinaagrellgmailcom!

    Makt och rättssystem i allt för tät allians ger grogrund för orättvisa och korruption.
    De långa maktperioderna med socialdemokratiskt styre har gett rättsväsendet svår slagsida. Det förhållandet att vårt nomineringssystem till HD under långa tider legat under regeringsmaktens vingar har givetvis påverkat valet av rättvisans tjänare. Ett ihärdigt politiskt mullvadsarbete under lång tid har gett det resultat vi ser i dag. Socialdemokraterna nöjer sig inte med makt, de vill ha total makt.

    Det faktum att vi i dagens Sverige har dubbla måttstockar och dömer efter viken etnicitet gärningsmannen har är ett tydligt tecken på maktens påverkan på ”rättvisan”.
    Den ordensliknande föreningen Hilda och Ruben inte att förglömma.
    ”Det finns sannerligen stora problem med det svenska rättssystemet”.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Tack Mjölner, du har tyvärr rätt i alla avseenden!

     Jag har själv ett fall som bygger på kollektivismens totalitära maktambitioner, och döm om min förvåning när Jan Norberg presenterade sin kamp för sin mamma Mariana i en omfattande kapitelindelad text på NewsVoice: https://newsvoice.se/category/fallet-mariana-bok/

     Om jag hade justerat berättelsen till mitt ämnesområde och bytt ut namnen på kommunanställda och tingsrättens representant, så hade det varit i princip samma historia. Det blev väldigt tydligt att detta är generella beteenden, jag som från början trodde att det var Nybro kommun som var ett undantag. Sedan blev jag informerad om Eskilstunas övertramp gentemot en by som Centrum för Rättvisa drev med resultatet frivillig förlikning.

     Jag undrar hur många liknande fall som finns, men problemet är väl att folk lägger sig i brist på ork och tid. Intressant nog har kommunerna råd att driva sina ärenden in absurdum. Det är ju lätt när skattebetalarna får notan. Jag tror att det krävs mer aktiv upplysning gällande detta förhållande, samt att det faktiskt är statsanställda som är våra tjänstehjon istället för tvärt om, vilket de själva inbillar sig och deras beteenden med all önskvärd tydlighet ger uttryck för.

     Även om jag inte har några högre tankar om t ex SD:s förmåga att bryta mönstret – tvärt om så slackar de efter hand. Men det skulle behövas en ordentlig omruskning inom det politiska och juridiska området.

     • Mjölner says:

      carinaagrell.gmail.com

      Jan Norbergs historia och din kan då betraktas som typfall för den svenska vårdens medvetna kollaps..

      En kollaps som är politiskt styrd och verkställd av en okunnig regionsledning.
      Det går för närvarande inte att få sitt fall rättvist prövat i svensk domstol.
      Den politiska makten har inlett en rättsvidrig klappjakt på oss skattebetalare.
      Dina tankar om SD är helt korrekt.

    • Sture says:

     @ carinaagrellmailcom och Mjölner,
     läste Jan Norbergs berättelse om sin mamma Mariana. Det är fruktansvärt deprimerande att ta del av denna känslolöshet och maktkorruption och man blir förtvivlad.

     Reiner Fuellmich berättade igår i en lång zoom-live-utsändning från UK med många fina föredrag om vaccinationsagendan att det tyska rättssystemet också var helt korrupt. Det sitter aktivistiska politiskt korrekta domare praktiskt taget överallt i Tyskland. Men det finns några ljusglimtar och det är dessa han riktar in sig på.
     När det gäller vårt system så gräver de här människorna sin egen grav – fast det vet de ännu inte om. Ingenting kommer att hända förrän de själva börjar drabbas, och det behöver inte dröja så länge. När det gäller Sverige så är jag precis lika pessimitisk som du Mjölner, men håller med Mo om att det alltid finns en lösning. Och det kommer att bli en lösning.
     Men eftersom de som håller i tummarna inte befinner sig i Sverige utan är delar av den globalistiska eliten, så är utvecklingen i Sverige helt beroende av vad som händer internationellt, främst i USA, som är brännpunkten i världen just nu. Sverige är däremot elitens lilla sandlåda, ett experimentland. Det som kan genomföras här kan genomföras överallt, tänker de.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Jag brukar säga att kollektivism enbart kan omfatta förslagenhet, intelligens är något helt annat. Ändå dristar dessa kollektivister sig att tro att de är guds gåva till mänskligheten. Du har självklart rätt i att de kommer att få äta upp sin terror mot enskilda.

      Mina formuleringar till Mjölner blev lite slarviga. Det jag främst ville belysa var likheterna mellan två nästan diametralt olika fall. Jan som beskrev vården, medan mitt fall handlar om kommunens initiala förtryck, och strävan att riva en hel by, särkilt mitt hyreshus eftersom jag, liksom Jan, stod på mig. Illviljan spred sig till banken, till tingsrätten och KFM.

      Det indikerar att detta förhållningssätt genomsyrar hela samhället, och det som måste lyftas är de mänskliga rättigheterna, Nuremburg 2.0, eftersom dessa varit mycket styvmoderligt behandlade i Sverige. Förhoppningen är att Fuellmich kan stjälpa kollektivismen med vaccinmålet, och att vi med filosofiskt närbesläktade fall kan fylla på. Intuitivt vet jag att tiden är mogen för exponering, jag har som jag tidigare nämt ”fått tillstånd” att agera.

      • Sture says:

       @ carinaagrellcom
       du formulerar dig alldeles glasklart och har många värdefulla gåvor. Vad vi nu bevittnar är den representativa demokratins bankrutt. Dessa politiker och deras underhuggare eller överordnade (=tjänstemännen), hur man nu ser det, representerar inte längre något annat än sitt eget karriärintresse. Så här måste till stora förändringar i en framtid. ”Representanterna” i alla former, politiker, tjänstemän, socialarbetare, journalister måste bort och ersättas av direktdemokrati.
       Kollektivismen är faktiskt inte så kollektiv som den vill göra gällande. Det är alltid några INDIVIDER ovanpå eller vid sidan om, som i hemlighet styr fårflocken.

       • carinaagrellgmailcom says:

        Tack Sture – det värmer! Direkt demokrati är det enda ämne som över huvud taget aldrig diskuteras. Man kan fråga sig varför med tanke på att all teknik finns på plats sedan 30 år. Om verklig demokrati hade varit önskvärt av TPTB så hade vi haft det för länge sedan.

        • carinaagrellgmailcom says:

         Glömde: Ja, exakt – kollektivism/kommunistisk agenda för folken, men knappast för individerna på toppen av pyramiden!

         • Mjölner says:

          carinaagrellgmailcom och Sture!

          Min kommentar i går 11.55 om den svenska rättsrötan är inte unik.
          Hittade följande kommentar, som är en följare till våra åsikter, på en annan blogg.

          Jag stötte på en skrivelse från Bryssel, ett klagomål från Europadomstolen dit alla som beklagar sig över svenska domstolsbeslut kan vända sig. Själva skrivelsen var en avgörande chock för mig angående svenska samhälles funktion. (att tro på något efter denna skrivelse har varit svårt.) Skrivelsen var riktad till Högsta Domstolens jurister och översatt till svenska. Innehållet som jag uppfattar det synnerligen irriterat och “tyket” skrivet. Jag minns tyvärr bara detaljer då jag inte hade en tanke på att spara texten för framtida behov. Vilket jag nu lärt mig när jag hittar något verkligt väsentligt.

          Klagomålet från Bryssel löd som det stod: “Är inte de högsta svenska juristerna läskunniga som inte inser att justerade fall här i Europadomstolen är prejudicerande och skall implementeras i hela den svenska lagboken och inte bara ändras i det enskilda fallet”….

          Som jag tolkade detta innebär det att HD, svenskt rättsväsendes topp, “skiter” i att följa vad som kommer från Bryssel om det inte passar den egna agendan.
          Texten redigerad. M

          Så illa står det till med rättsmedvetandet i svenska HD.

          carinaagrellgmailcom!
          Jag missuppfattade din formulering trodde det gällde vården.
          En frågar p.g.a. ditt efternamn, är du kanske släkt med författaren och underrättelseanalytikern Wilhelm Agrell?

          • carinaagrellgmailcom says:

           Det kan jag tänka mig, svenskarna skickar ner mängder av fall, tack för info. Det dröjde ända till 2018 innan EU-rätten fick sin nationella författning – ”Skadestånd och Europakonventionen” som jag ska pröva på mitt case som ska till JK i första hand, men det blir också en bok ”Kreativitet vs kollektivism”: https://data.riksdagen.se/fil/8407982F-CB6F-478A-8DC7-D1CB26D6C428

           Den som är intresserad kan få ett blogginlägg från 2018 som avhandlar proportionalitetsprincipen samt innehåller bilder på den stulna egendomen. Lägg till två punkter och ett snabel-a till mitt profilnamn och skicka ett mail, så kommer en pdf.

           Ja, vi är släkt på längre håll, så vi har ingen kontakt. Vi tillhör dock samma ”prästsläkt”.

         • Mo says:

          Tack Carina för din länk, som en Steinbecks pärla för mig.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Var så god! Jag har förstått mellan raderna att du har ett juridiskt ”projekt” under uppsegling?

          • Mo says:

           Carina, mycket långdraget och nedbrytande, men jag har nått en punkt där jag förstår att allt har en mening. Vår plats på jorden. Ju fler vi är som kämpar desto bättre bli resultatet.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, precis så tänkte jag – meningen är att jag ska använda deras tjuveri och bedrägeri emot dem. Det är i år 25 år sedan Nybro kommun började med sina trakasserier, och sju år sedan egendomen gick under klubban. Det har varit tungt, men nu är jag redo att formulera skadeståndsmålet. Min känsla för timing har alltid varit enastående, men jag får också hjälp av intuitionen.

  • Mo says:

   Mjölner, verkligen bra med din medverkan, dina historiska kunskaper är ovärderliga. Jag tänker detsamma, hur stor påverkan har de socialdemokratiska rötterna på partiet idag ? De sätter fortfarande makten främst och det historiska innehållet får förstås stor betydelse för hur den verkställs. Vilken är deras ledare idag ? Vem är det bakom kulissen som bestämmer ? Skulle inte ens tro att de finns i Sverige. De frontfigurer som förs fram är svaga personligheter det ser vi ju. Är det gamla synder som Sverige får sota idag ? Isåfall är en socialdemokratisk ledning av landet det sämsta tänkbara alternativet. Men var finns alternativet, vem kan ta över ledningen för att rädda landet och navigera till rätt färdriktning ? De befintliga partierna har alla sin byk som ställer till problem. Men vi kan inte avveckla det demokratiska systemet då hamnar vi i det totalitära vakuumet utan någon som helst påverkansmöjlighet. Vi måste hitta nya vägar där sanning och äkta medkänsla styr. Vara uppmärksamma så att vi inte på nytt faller i de befintliga gamla totalitära groparna. Kan du se någon sådan väg ?

   • Mjölner says:

    Tack Mo det värmer!
    Du hoppas fortfarande på en human lösning när det gäller svensk politik.
    ? , detta tecken dominerar vår tillvaro. Jag tror inte att det finns någon räddning. Några recept på någon slags undermedicin finns tyvärr inte. Demokratin tycks avveckla sig själv. Sveriges politiska makthavare sitter i knät på globalismen och har svalt dess agenda. Detta i hopp om väl avlönade fuskjobb i FN och EU-parlamentet. Den verkliga makten finns utanför våra gränser. Svenskarna har i brist på historisk insikt och initiativ röstat bort sig själva. Svenskarna har envist tjurskalligt röstat på samma politiska lögner om och om igen och kommer att göra det igen när tillfälle ges. Den svarta profetsian om vår undergång tror jag tyvärr är på väg att realiseras. Majoriteten av den svenska befolkningen låter sig likgiltigt ledas mot undergången. Det finns ingen hjälp att få inom rimlig tid. Rävsaxen Covid-19 styr just nu hela händelseförloppet.
    Nu har jag målat färdigt. Den svarta fulingen sitter där på väggen.

    Jag hoppas innerligt att jag har fel.

    • Mo says:

     Ja du har fel, så länge det finns hopp finns det lösningar. Det finns inga undermediciner men ibland blir de en hjälp på vägen. Det viktiga är att de används på rätt sätt och inte styrs av profithunger. Vi måste hjälpas åt att först hitta utvägen ur labyrinten sedan tar nya vägar vid. En sak i taget ! Rätt sak i rätt tid !

    • Mo says:

     Mjölner, angående mediciner, det viktigaste är att känna av vad som är bra, att få bestämma själv. Riktigt dåligt blir det när någons plånbok bestämmer och allra sämst när det blir samhällets redskap för att styra fåren in i deras utvalda fållor. Som tex det sätt som vaccinerna används på idag.

     • Mjölner says:

      Mo!
      Vaccinerna är en katastrof som förmodligen 80% av svenskarna glatt accepterar. Dessa får är förlorade. Mediciner skall var och en ta sig en rejäl funderare över. Det finns information på nätet. En människas hälsa är beroende av kroppens metabolism. D.v.s. dels kroppens förmåga att motstå sjukdomar (immunförsvar ingår) och dels dess förmåga att hantera ämnesomsättningen. Det betyder att vi måste ha kontroll på våra kostvanor.
      Läkarna på vårdcentralerna skriver recept på order från regionerna i respektive län.
      Det är tyvärr så att ledningen och vissa läkare i regionerna är mutade och köpta av Big Pharma.
      Man blir bjuden på konferensresor, seminarier, lyxkryssningar och diverse andra attraktiva aktiviteter. Man blir uppbackad av läkemedelsbolagen med positiva omnämnanden ifall en artikel kommer in i The Lancet. Även om artikeln är helt falsk. Ett färskt exempel är förbudet att använda hydroxychloroqine och ivermectin som är effektiva mot Covid-19
      Det förbudet kom till för att kunna fortsätta de s.k. vaccineringarna och inhösta miljardvinster.

      • Mo says:

       Det var precis det jag ville rikta uppmärksamheten på med mina inlägg. Men det handlar inte bara om läkemedel utan i stort sett alla nödvändiga varor som inhandlas till offentliga verksamheter. Det är den överordnade administrationen, inköparna eller skall vi säga beställarna som har den stora makten idag. De som jobbar i verksamheterna får bara smulor men de är insnärjda av sin egen dumhet.

     • Loa says:

      Rigged:
      CDC Stops Counting Vaccine Deaths to Blame All COVID Cases on the Unvaccinated
      July 22, 2021
      https://www.naturalnews.com/2021-07-22-cdc-stops-counting-vaccine-deaths-blames-unvaccinated.html
      To help drive the false narrative that “vaccines” are protecting people against the Wuhan coronavirus (Covid-19), the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has officially stopped testing “vaccinated” people for it.
      According to reports, the CDC has decided to only test UNvaccinated people for the Fauci Flu from here on out in order to make it appear that the only people “catching variants” are those who decided not to permanently alter their genomes with experimental drugs from the government.
      Because of this, even the mainstream media is scratching its head trying to figure out how “science” will be able to keep up (mycket bra fråga) with the threat of the so-called “Delta variant,” which is now morphing into the “Lambda variant.”

      (Åh – hela grekiska alfabetet ligger och väntar… Predisponerat för uppföljare!)

    • Jonas says:

     Rainer Fuelmich, tror de flesta här vet vem han är, sade i en intervju att de 20% dvs. vi som vaknat upp, är engagerade och vet vad som verkligen händer är vi som står för den riktiga demokratin. De andra 80% dvs. följeslagarna betyder ingenting i sammanhanget och det är samma personer som nu vaccinerar sig av den enkla anledning att makten och media säger att de ska göra så.

     De 80% låter sig villigt ledas till slaktbänken.

     • Mo says:

      De 80% har avgörande betydelse när samhället tar fram policys det ser vi nu, det krävs vaccinationspass i alla möjliga sammanhang för resor och besök i det offentliga, restaurang, idrott, konserter, bio mm. Och restriktioner sprider sig och gäller snart för tillträde till utbildningar och arbetsplatser. Google i Sverige har meddelat sina anställda att de måste vaccinera sig om de skall få komma tillbaks till kontoret. Så för de 20% blir det kanske inte slaktbänken men ett liv i isolering utan innehåll. Det är därför vi behöver betydligt fler på vår sida. Men de kommer, inte minst politiker kanske ruskas till nu när Pfizer som dominerar marknaden stort vill höja sina priser på vaccinerna med 25% för EU. Det kanske är som kompensation för NATO avgifter som fallit under USAs streck.

  • Erik says:

   Tack för godnattsagan Mjölner. Har inte så mycket att tillägga, men tänker desto mer och kom då att tänka på Platon och hans kritik av retorikens förhållande till sanningen. Platons ideal delas av nästan alla inom alternativmedia:

   Platon föredrog dialektiken över retoriken. Dialektiken är en metod där man
   genom strukturerade samtal avgränsar definitioner och drar logiska slutledningar
   för att närma sig sanningen. Alla idéer och åsikter skall baseras på
   kunskap, och inte tro emedan retoriken vilseleder sin publik genom att förvränga sanningen så att den låter bra.

   Retoriken kan här jämföras med MSM och dialektikern med alternativ media.

   Retorik kan användas för att fördunkla själen hos människor och att den därför är förkastlig. Retoriken kan alltså vara en fara för demokratin då talaren kan påverkar jurymedlemmar om vad som helst, vilkas beslut sedan formas efter detta i stället för att grundas på sanning.

   Platon tror på essentiella sanningar och förkastar retorikens relativa
   förhållningssätt till sann kunskap.

   Min artikel om virus och vaccin är just ett exempel på denna dialektik: att strukturerat avgränsa definitioner för att därefter dra logiska slutsatser.

   • Savalle says:

    Ja, sann dialektik är enormt bra för att närma sig det som är riktigt.

    Falsk dialektik är ett fingerat meningsutbyte mellan parter i samma säck.
    Så har det tyvärr blivit i den politiska debatten.

    Edward Griffen talar om ”show-wrestling”, när det gäller partipolitik.

    – Alla dessa svikare – oavsett parti – som svurit trohet till något hemligt brödraskap, som katapulterat upp dem, dit de definitivt inte hör hemma – i utbyte mot total lydnad!

 9. Loa says:

  Why Did China Buy an Airstrip in Texas?
  July 30, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/why-did-china-buy-an-airstrip-in-texas/
  sammandrag från
  Former Chinese general owns 200 square miles in Texas next to Air Force Base
  By World Tribune on May 30, 2021
  https://www.worldtribune.com/former-chinese-general-owns-200-square-miles-in-texas-next-to-air-force-base/
  (Det här var ju en utmärkt och klar sida! Reklamfri.)

  And this isn’t just some random ranch in the middle of nowhere. It is 200 square miles of land between one of the most active Air Force bases in the U.S. and the border of Mexico.
  As the world is being fear-mongered about “variants,” this is happening right under American noses.

  The former Chinese General Sun Guangxin purchased the land to allegedly build wind farms.
  (…)
  And the Morning Star (sic.) Ranch has its own airfield. We’re not talking about just some cruddy dirt airstrip for a Cessna, either. We’re talking about a well-maintained, paved runway that’s somewhere in the ballpark of 4000-5000 feet.

  Kyle Bass ( founding member of the Committee on the Present Danger: China) said there is a “4,000 or 5,000-foot runway there where the Chinese general is expanding it to, we think, 10,000 feet. This is happening inside the United States, and this general is actually interfacing directly with the critical infrastructure of the United States. My view is the reason that he bought the wind farm and wants to put up 700-foot turbines is he plugs directly into our electric grid.”
  Bass continued: “Plugging directly into our electric grid is something that should never happen.”

  Minns (den fabricerade) vinterstormen i Texas! Där Kina hade tillträde till elnätets mjukvara

  And Now There are Strange Drone Sightings in the Region
  On February 9, 2021, an unknown drone was spotted surveilling the Kinder Morgan fuel tanks in the region around Davis-Monthan Air Force Base.
  The drone, spotted accidentally, did not appear on any radar systems nearby, nor could it be seen with night vision technology. It seems as if this is some form of highly modified ‘stealth’ drone. The presence of a single, green LED light is the only reason the drone was spotted.

 10. Loa says:

  Detta är intressant

  Benjamin Fulford — July 26th 2021: How I Got Involved In The Secret War That Is Now Ending
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/benjamin-fulford-july-26th-2021-how-i-got-involved-in-the-secret-war-that-is-now-ending/

  ” In the top-level Japanese gangsters’ worldview, Japanese gangs as well as the rest of the world were ultimately ruled by “a group of eight people who sat around a table and divided up the oil and the dollars.” It turns out they were right. This is what I now refer to as the Octagon group that runs the Khazarian Mafia.”

  (Krönikan fortsätter under bilden med boylove-mitran)

 11. Mjölner says:

  Loa, lite komplement till din länk
  Yakuza-katakana.svg
  The word yakuza in katakana (ヤクザ)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Yakuza

  https://prepareforchange.net/2020/06/23/the-khazarian-mafia-you-dont-know-what-you-dont-know/

  • Loa says:

   Tack Mjölner! Jag hade den faktiskt i denna version
   https://geopolitics.co/2015/03/11/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
   så det var bra med uppdatering.

   Från en kommentar till din
   Max
   June 24, 2020 At 2:58 PM
   Kievan Rus was run by the Norsemen, not today’s ethnic Russians. The name Rus originated from Scandinavia and then hung around the eastern European area. It is thought that the Norsemen became Belarus. Today’s Russians originated elsewhere.
   Then the Norse monarchs re-established in Russia. Note the ancient Norse God Odin – the word for the numeral 1 in Ukrainian is “odin”. Russians slanted it to “yedin”.
   The Kiev Princes had to conquer three surrounding tribes before establishing Christianity in 988. One was the Polovtsi of “Polovtsian Dances” fame.
   They BANNED the previous Sun-worship religion, not adopted it, and burned all the old history of the area. So now Ukrainians and Russians think that the Norse history is THEIR history. Actually Ukrainians are of Media and Russians are the tribes of Meschech and Tubal.

 12. Mjölner says:

  Ett stycke sanningar och önskningar från en blogg vars åsikter och insikter ligger nära vår.
  Bra läsning som eggar upp stridshumöret.

  Naturlig immunitet bättre – Sunt förnuft och kunskap bäst

  Exempel på ekonomiskt bedrägeri kring coronamediciner. Bedrägeri som även ger bedragarna stor makt, men allt kräver underkastelse av de nationella politikerna för att fungera. Frågan är varför de accepterar detta?
  Hur länge ska allmänheten acceptera bedrägeriet med virus, PCR-tester, förbud mot HCQ och Ivermectin, nedstängningar, tvång att ta mRNAvaccin? När ska Fauci hamna i fängelse och för hur länge? När ska allmänheten genomskåda MSM fakemedia, avsätta storljugande politiker, kräva makt och frihet åter till folket?

  Så galen är makteliten och världen att Nancy Pelosi beordrar polisen att arrestera alla som påträffas i Washingtons regeringskvarter utan ansiktsmask. I Australien har polis och militär fått nya strängare befogenheter och nya order att bevaka masktvång, isolering och nedstängningar. Protester finns, men de är svaga, kuvade. I Frankrike har Macron hotat med liknande åtgärder, men där protesterar hundratusentals människor på gatorna. Allt medan svensk medströmsmedia håller tyst om de verkliga nyheterna från olika delar av världen. Allt medan en majoritet av medborgarna i de så kallat fria västerländska demokratierna varken tycks veta vad som pågår, vilket hot som nu sprids mot friheten, eller ens bry sig.

  • peterkrabbe says:


   Svenska medier rapporterar kortfattat om några tusen demonstranter i Paris! Se videon. Vad tror ni själva? Hundratusen? Ännu fler?
   Macron flyr som vanligt till kolonierna på andra sidan jordklotet när det hettar till på hemmaplan. SVT sänder socialreportage istället för att berätta om vad som händer i EU:s huvudstäder. Har vi inte rätt till vederhäftig information trots mediamonopolet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: