Börjar korthuset rasa nu?

Patenträtt är ett specifikt problem för många företagare i USA genom skyldigheten att registrera och få godkännande på allt som skall marknadsföras eller produceras genom detaljerade, offentliga registreringar. Så kan exempelvis inte läkemedelsindustrin patentera ämnen som förekommer fritt i naturen, som vitaminer och mineraler, vilket innebär att man får gå omvägar för att få in de effekter som vitaminer ger i ett patenterat läkemedel. Patentet är sedan nyckeln till ensamrätten och därmed lönsamheten i tillverkningen.

Den som har kunskap om denna registerhantering kan därför lätt granska olika patent för att få svar på kontroversiella frågor som exempelvis innehållet i chemtrailssprayning och vilka bolag som fått rätten att utföra dessa. För läkemedelsbranschen är givetvis detta öppna fönster ett stort konkurrensproblem genom att man tvingas exponera sina tankekomplex.

När experten på denna patenträtt, Dr. David Martin i USA, nu går ut i en hearing inför Rainer Fuellmichs granskningskommision och avslöjar hela bakgrunden till Covid-virusets uppkomst och lansering genom att följa dess spår i patentregistren är detta utan tvekan sommarens världssensation, alla kategorier. Alla som vill försöka förstå den situation som nu råder uppmanas att lyssna på David Martins redogörelse, inte så enkelt och än så länge bara på engelska, men värt besväret! Sammanfattat kan man konstatera följande huvudpunkter:

 • Arbetet med att ta fram Covid- 19 och dess följeslagare ”vaccinet” och PCR-testerna har pågått ända sedan 2008 och var helt klart innan lanseringen 2019.
 • Det s.k. viruset är tillverkat i laboratorium med full avsikt att spridas så som nu skett. Alla skrönor om fiskmarknader i Wuhan är fabricerat nonsens.
 • Korruption och inblandning från andra amerikanska myndigheter kan utläsas ur den formella handläggningen och hemligstämpling av viktiga akter.
 • Produkten är att likna vid ett biovapen, vilket förklarar DARPAS intresse.
 • De s.k. kallade mutationerna som Deltaviruset är rena påhitt för att skrämma populationen till vaccinationscentralerna för att injiceras med ett ämne som har andra syften än att minska sjukdomsfallen i en influensa.

Det bakomliggande intresset illustrerar Martin med citatet från Peter Daszak (zoolog, President of EcoHealth Alliance), citat från 2015 och publicerat i US National Academies Press den 12 februari 2016:

”We need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-corona virus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.”

Det ekonomiska vinstintresset skulle därmed vara ett ledmotiv för denna agenda. Men det finns fler komponenter i detta. Vinsterna för de internationella storbolagen är i sig en del av The Great Reset i Klaus Schwabs regi, med syftet att skapa en medellös underklass med enda komplement i en förmögen överklass, herre-slav-samhället där frånvaron av kapital hos de obemedlade gör de förmögna till en ohotad grupp i samhället. Detta uppnår man genom att göra flertalet småföretagare som hotell, restauranger, butiker, transporter m.m. helt beroende av statliga bistånd, som när som helst kan dras in genom politiska beslut. Detta pågår nu inför våra ögon.

I syfte att minska privatpersoners förmögenheter kommer man att öka skattetrycket och räntekravet på fast egendom tills den enskilde inte längre kan finansiera sitt innehav utan tvingas sälja till de storbolag som blir de nya ägarna och ”generöst” erbjuder fastigheterna till uthyrning istället. Därmed förlorar man sin inflationsrelaterade värdeökning på egendomen och hänvisas istället till hyror som genom indexuppräkning alltmer urholkar löner och pensioner. Effekten blir enligt Schwabs recept ovan och är långtidsverkande.

Många har med rätta svårt att tro att så många människoliv skulle offras för att öka storbolagens vinster. Ser man på statistiken över det totala antalet avlidna, både i Sverige och globalt, är inte avvikelserna nämnvärt stora jämfört med tidigare år. Här handlar det om medias insatser i Daszaks uttalande ovan. Genom en bedräglig redovisning av orsaken till många dödsfall kan man skapa panik och ångest och få människor att underkasta sig fortlöpande ”vaccinationer”, en panik som okunniga eller korrumperade politiker underbygger genom att införa för allmänheten förödande restriktioner och reseförbud. Att media idag ligger under bolag med monopolstrukturer, kopplade till en samhörande finanssektor, gör denna styrning enkel.

Den allt överskuggande frågan är för många vad syftet då skulle vara med ”vaccinerna” om det inte är för att bota människor från Covid? Man kan göra stora pengar inom läkemedelsindustrin, men är det tillräckligt motiv för att vända upp och ner på hela jordklotet?

Huvudsyftet med dessa injektioner är att förbereda för transhumanismens intåg, något som också är en huvudpunkt i Schwabs agenda The Great Reset. Att öka inkomstskillnaderna i samhället har vi redan konstaterat ingår, men detta blir inte bestående om man inte samtidigt kan styra den opposition mot systemet som med normal mänsklig intelligens blir följden av åtgärderna. Att kunna styra våra tankar och handlingar blir därför ett fundament för denna omställning. Vi kallar det AI, artificiell intelligens, eller Mind Control. Martins påpekande om biovapen handlar om detta, militären vill kunna få fienden på flykt eller skingra demonstrerande folkmassor genom att påverka människors beteenden med hjälp av en sändare, idag 5G, senare kanske 6,7 eller 8G och en mottagare i varje människas hjärna som utlöser reaktionerna. Viktiga funktioner där det mänskliga samvetet kan ställa till med problem kan direkt överföras på datorstyrda robotar.

Denna mottagare injicerar man nu eller genom kommande ”vaccinationer”, en noga uttänkt procedur under täckmantel av vaccination mot det ”otäcka viruset”. Genom diverse manipulationer, exempelvis Bill Gates ekonomiska påverkan på WHO i syfte att kunna styra deras överhöghet över anslutna nationer mot tvångsåtgärder grundade på överenskomna konventioner rörande global hälsa, kan man proklamera pandemier och vaccintvång över hela världen.

Man gör sig uppenbarligen inga större bekymmer över att de ämnen som injiceras via sprutorna samtidigt, medvetet eller omedvetet, orsakar sterilitet, aborter, dödande blodproppar och långtidsverkande sjukdomar som under kommande år tveklöst medför en befolkningsminskning av format. Att radikalt minska jordens befolkning är även det en ingående komponent i agendan, om än inte prioriterad i nuläget. Att få in de elektromagnetiska mottagare i våra kroppar som behövs för att etablera kommunikation med de planerade 40.000 5G-satteliter som skall bevaka vårt jordklot från ovan är för ögonblicket viktigare, ett arbete som kommer att pågå under många år framöver. Att utfärda inskränkande hälsopass som måste förnyas halvårsvis genom nya injiceringar blir en verklighet som vi får leva med – om vi inte sätter ner foten och förklarar för våra oförstående politrucker att detta accepterar vi inte längre!

Tekniken för att överföra signaler till våra hjärnor eller fysiska organ sipprar fram i takt med att problemen uppdagas. Genom svårupptäckta förändringar i redan godkända vacciner hoppas man kunna undandra dessa experiment från patentmyndigheternas insyn. Men verkligheten är svår att dölja. I spåren av en nymornad opposition kommer nu allt fler kunskaper och misstag på bordet. Låt oss hoppas att allt fler modiga kritiker kommer fram och offentliggör sina observationer, den mediala Fuellmich-kommissionen kommer att bli den murbräcka som kanske får muren att rämna. De politiker som fortsätter att blunda har ingen framtid att räkna med, även om de tror det idag. Låt det kommande valet visa dem detta!

Avslutningsvis kan jag nämna att jag under juni rest runt i EU och passerat tolv nationsgränser med bil. Inte i något enda fall har man bett om vaccinintyg eller PCR-testintyg. Detta trots en intensiv skrämselpropaganda i svenska medier. Verkligheten är inte fullt så dramatisk som vissa vill att den skall se ut. När Macron i Frankrike nu går ut med skärpta restriktioner riktade mot barer och restauranger i syfte att sabotera semestern för sina landsmän, är det en desperat åtgärd i syfte att göra sina uppdragsgivare nöjda, snarare än ett skydd av folkhälsan. Den 10 april 2022 blir Macron avsatt för gott som Frankrikes president i det kommande valet. Hans parti ligger i spillror. Borde inte det vara en varning till Löfvén och hans kollegor i EU?

Peter Krabbe

435 Responses to Börjar korthuset rasa nu?

 1. Sture says:

  @ Göran Åkesson,
  kirurgenblog skrev nog detta mest på skoj, i kriget mellan läkemedelsstudier och doktors-designade studier, väl medveten om att jag tillsammans med två andra läkare alldeles nyligen skrivit en artikel som publicerats i Dagens Medicin. Denna artikel redovisade för Ivermektin bl. a:

  • 85 procents förbättring i 14 profylaxstudier
  • 74 procents förbättring i 26 studier av tidig behandling
  • 46 procents förbättring i 22 studier av sen behandling
  • 69 procents förbättring i 24 studiers mortalitetsresultat
  • 62 procents förbättring i 32 randomiserade kontrollerande studier

  Här finns artikeln:
  https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

 2. Erik says:

  Här är sju kritiska punkter man bör beakta gällande hur vaccintillverkarnas virologer gör när de påstår att de har isolerat ett virus samt har ett verksamt vaccin.

  Point 1.

  Virologists inadvertently kill cells in the test tube. They remove the tissue sample from the feeding solution and apply cytotoxic antibiotics. In other words, they starve and poison the cells to death. And once the sample has been ”prepared” in this way, they apply tissue that is supposedly infected with the virus, but the truth is that the original tissue will die and decompose even if sterile material is applied. Well, since 1954 it has been assumed that cell death is due to the presence of the virus. And it is understood that the virus is present in the test tube because the tissue has been taken from an infected patient. Then, from that cell and tissue mass, genetic fragments are obtained and conceptually sorted to obtain ”a viral genome”. However, the relevant control tests to see if the healthy tissue dies and decomposes without adding anything are never carried out. Well, from this dead organic material, vaccines are made; if the whole material is used, they are called ”live attenuated vaccines” or if only certain proteins are used, ”inactivated or killed vaccines”.

  Point 2.

  Virologists assume that the virus is in the millions of tiny fragments of genetic material in that mixture of dead cells, so they pick out a few and sort or align them to build – using computer programmes! a complete viral genome that they have not actually found. In fact, neither in cell cultures like these, nor in saliva, nor in blood has a complete viral genome ever been found. They construct it artificially. So it is the first team of virologists that constructs a viral genome that determines what it looks like, and all the others repeat the same alienation process so they get a result that is 99.99% identical to the reference genome, the one that was supposed to have been ”isolated” the first time. In short, they find what they want to find! That they never find a complete viral genome and have to construct it that way is a clear indication that, quite simply, there is no such viral genome, there is no virus.

  Point 3.

  The millions of fragments of genetic material that the tissues and cells under study release at death contain a great deal of material from microbes, many of which are not even known. The organism constantly generates new RNA independently of DNA, which was not thought possible. However, virologists who follow in the footsteps of the group that first ”sequenced” a virus simply replicate the procedure and arrive at the same result. That is, they take as a reference, as a template, the original sequence – when it is nothing more than a theoretical and mathematical construct -, find the same pieces and reach the same conclusion. Nobody performs the following control test: from the same database of genetic material, instead of being guided by the reference template, they should try to construct other supposed viral genomes with the same information; for example, genomes of other RNA viruses such as HIV, HIV-like viruses, HIV-like viruses and HIV-like viruses. RNA viruses such as HIV, measles or Ebola. But, of course, they don’t do that. It should be added that the idea that the death of cells in a test tube is caused by infected material being added dates back to 1954 and was the brainchild of Nobel laureate John Franklin Enders.

  Point 4.

  Electron microscope photos taken by Microtomy are supposed to be of viral particles but what they actually show are typical components of decaying cells and tissues. The particles in the photos presented to us as viruses have never been biochemically characterised, nor isolated. Then they also disprove themselves. They show pictures of particles but do not work exclusively with them because they do not isolate (separate) them from the rest.

  Point 5.

  In the Petri dish, the virologists shake and suck up the contents of the decaying cells and tissues with fine needles and inject them back into the Petri dish. The content of this liquid is a mixture of proteins, fats, torn tissue and cell fragments and chemicals. Well, the absorption of the liquid with the needle and its re-injection causes tiny bubbles to which a dye is applied when microscopic images are taken, and these pictures are then published as if what appears in them were viral particles. However, they are not biochemically characterised to show that they actually contain a viral genome.

  Point 6.

  None of the microscopic photographs claiming to show a virus have been taken from samples of blood, saliva or other body fluids of any person, animal or plant. They work with artificial cellular systems that only exist in Petri dishes and laboratory test tubes and have nothing to do with what goes on inside organisms. If they want to prove what they say is true, let them isolate and photograph viruses in blood or saliva samples! It is striking that today we have to wear masks because it is said that the virus spreads like an aerosol and it turns out that no virus has ever been seen or photographed in saliva.

  Point 7.

  Infection experiments are carried out on animals in order to cause symptoms similar to those ascribed to coronavirus. The idea is to demonstrate that the virus spreads and causes a range of symptoms. This is done by injecting fluid into their brains or by inserting a tube into their lungs. Well, what that causes is aspiration pneumonia, but not because the fluid they are injected with has coronavirus in it: any sterile fluid would cause inflammation of the lungs (pneumonia)! Reading such studies, one realises that the symptoms described are caused by the cruelty of the experiment itself and not by the pathogen they are supposedly inoculated with, be it ”X” or ”Y”, HIV or SARS-CoV-2. Hence, here too, no control experiments are carried out. Seven rebuttals and seven blatantly unscientific procedures. In the infection protection laws of many countries, scientific rigour is demanded of all those involved, and this is being seriously flouted. There is no science here, but anti-science. The refutation of the official version is on the table and this alone destroys any legal justification for the measures being taken.

  Källa mikrobiologen samt virologen Dr Stefan Lanka.

  Med detta sätter jag punkt samt uppmanar var och en att göra egna efterforskningar, här liter länkar om man orkar läsa:

  ”Interview by Michael Delias with Dr Stefan Lanka”
  https://truthseeker.se/die-wurzel-interview-englisch1/

  ”Dr. Stefan Lanka & Dr. Stefano Scoglio”
  https://odysee.com/@DeansDanes:1/stefan-23-april-2021:f
  ”Stefan Lanka DSalud Número 249 English (1 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-1-of-3/

  ”Stefan Lanka DSalud Número 249 English (2 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-2-of-3/

  ”Stefan Lanka DSalud Número 249 English (3 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-3-of-3/

 3. Mjölner says:

  Har efter mitt inlägg om tro, sanning och lögn kunnat konstatera att lögnfabrikanterna håller sig strängt sysselsatta. Ett illvilligt rykte förtäljer att skådespelaren Tom Hanks avrättats av en militärdomstol. Brottet skulle vara pedofili. Han och hans fru som var på besök i Australien
  i mars i år drabbades av Covid19 och fick sjukhusvård när Tom skulle ha arresterats. Fler artister i Hollywood har blivit falskt anklagade för diverse oegentligheter. Alla dessa anklagelser är falska. Det är sorgligt att konstatera att det svenska nätforumet Bakom Kulisserna återger lögnerna om Hanks. Den här lögnproduktionen hjälper oss näppeligen i jakten på sanningar.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   jag är väldigt skeptisk till den här typen av berättelser och till en del av det som skrivs på ”Bakom kulisserna”, även om det säkert finns sådant som är bra. Jag tycker inte man skall sprida denna typ av berättelser utan vänta. Om detta är sant så kommer detta senare att komma ut ändå.

  • mats says:

   Jag håller delvis med dig men kanske inte helt. Vi vet inte vad som är sant på RRN, kanske ingenting, dock det är ganska roligt att läsa o sidan har en disclaimer om att det är satir. Jag kan läsa det o ta det med ro, dock skulle jag inte länka detta till någon som tror att MSM har o redovisar den stora sanningen. Det finns flera bloggar o även kända advokater som säger o anklagar utan riktig bevisning, det mest extrema är väl Lin Wood. Om domare Roberts känner sig kränkt så får han väl stämma Wood. Jag vet inte hur mycket bevis du tycker att det ska finnas för att man ska få uttala sig på en hemsida blogg. Kan man tex säga att Podestas är pedofiler, behöver det prövas i domstol innan man säger det?

  • Erik says:

   ”Bakom Kulisserna” är en svår en, ungefär som Henning Witte. Man vet inte.

   Har nog underskattat dig Mjölner och ditt arbete med ”Palmes Pojkar” där du haft mycket rätt. Ber om ursäkt för mitt försummande av dina fantastiska avslöjande artiklar.

   Det är en avgrund mellan en sanningssökare och en simpel karriärist. Den första kategorin hamnar tämligen ofta ”under bussen” (drabbas av en onaturlig, förtidig samt tragisk bortgång …). Vi är ganska många i mitt nätverk som misstänker att vi inte kommer att dö en naturligt död om vi försätter vårt grävande!

   • Mjölner says:

    Erik!
    Du behöver inte framföra någon ursäkt, jag trodde den krönikan var glömd och förlåten.
    Vi sanningssökare får lita på turen, att bussen hamnar i diket innan.

    • Sture says:

     @ Mjölner,
     jag måste säga detta: Jag läser ALLT du skriver och beundrar ALLA dina kunskaper och ansträngningar. Du är en mycket ärlig, intelligent och klarsynt människa. Att jag inte kommenterar så mycket beror på att jag inte sitter inne med någon kunskap om detta. Vi bidrar ju på olika sätt och olika områden på bloggen och lägger pussel.

     • Mjölner says:

      Sture, ett ärligt och varmt tack för din respons. Jag läser dina inlägg och kommer till samma slutsats om din person. Att våra inlägg handlar om olika aktualiteter med varierande svårighetsgrad för båda parter får vi leva med. Huvudsaken är den gemensamma insatsen.

 4. Sture says:

  @ eva-marie,

  Du skriver för två dagar sedan , den 27 juli kl. 17.14, ”Ingen kan ju ”vetenskapligt bevisa” Guds existens, eller icke-existens.”
  Men det är väl klart att man kan – om man vill. ”Den som söker, han finner. och den som knackar på dörren, för honom skall dörren öppnas”.

  Den moderna vetenskapen bygger på ”OBSERVATION” – och ingenting annat. Allt som rapporteras i den vetenskapliga litteraturen och föreläses om på konferenser och kongresser är sådant som olika vetenskapsmän ”har observerat” med olika metoder inom medicin, fysik, kemi, biologi etc., etc.. Trots att dessa observationer bara gjorts av ett fåtal vetenskapsmän så ingår dessas observationer i det som vetenskapssamhället och gemene man därefter kan anse anse att man VET – trots att det egentligen bara handlar om att TRO på att vetenskapsmännen talat sanning. Och så måste det vara inom vetenskapen. Ingen enskild människa kan med egna ögon förvissa sig om alla dessa fynd. Jag skulle därför gissa att mer än 99,9 % av det som jag anser mig VETA inom de olika vetenskaperna är sådant som andra berättat för mig, i skolböcker, i tidningsartiklar, i textböcker, videos, radio etc., etc.

  På precis samma sätt förhåller det sig med kunskapen om Gud. De flesta människor har aldrig haft en uppenbarelse av Gud, aldrig sett Gud eller ens känt en närvaro av Gud – och inte jag heller. Av denna anledning anser de att Gud inte finns. Med samma logik skulle jag kunna hävda att kontinenten Australien inte existerar eftersom jag aldrig varit där och kunnat observera denna med egna ögon. Min bästa vän genom åren påstår visserligen att han tillsammans med en av sönerna varit där under en månad och hälsat på svägerskan, som uppger att hon bott där sedan tre decennier (henne har jag också träffat). Men detta skulle jag kunna avfärda genom att säga att folk inte alltid talar sanning (vilket är väldigt sant) eller att vissa människor ibland hallucinerar (vilket också är väldigt sant). Likaså har man i skolböcker, i tidningar, på radio och TV under hela mitt liv berättat om Australien. Men allt som sägs i dessa medier är inte alltid sant (vilket är väldigt sant).

  Nu väljer jag emellertid att tro på dessa berättelser eftersom jag inte förstår varför man skulle ljuga för mig om en sådan sak. Detta är min logik.

  När det kommer till Guds existens så finns det hur mycket berättelser som helst om människors möten med Gud i Jesu Kristi gestalt. Ljuger dessa människor? Skulle inte tro det. För det första har vi bibliska berättelser. Sedan har vi allt som framkommit i samband med Nära Döden Upplevelser, tiotusentals berättelser. Alla är samstämmiga i stora drag men alltid olika i sina detaljer. I den undersökning som gjordes av Gallup 1982, vilken undersökning innefattade 100.000 intervjuer framkom att fem procent av USAs vuxna befolkning (= 13 miljoner) hade haft de upplevelser, som var vanliga vid NDU. En tredjedel av dessa (≈ 4 miljoner) uppgav att de haft ett möte med ”en ljusgestalt”, som ”utstrålade kärlek” och verkade känna till alla detaljer om deras liv.

  När jag började föreläsa om ämnet för läkare och sjuksköterskor på mitt eget och andra sjukhus började det omedelbart poppa upp liknande historier från åhörarna – ”detta har jag varit med om”, ”detta hände mig” etc., etc., varvid jag snabbt kunde samla ihop och skriva ner över 140 egna berättelser förutom den omfattande litteraturen i ämnet. På YouTube kan man dessutom hitta hundratals videos om människors direkta möten med Gud/Jesus Kristus.

  Med detta återvänder vi till ursprungstemat. Dessa människor berättade alltså för mig vad de ”observerat” och upplevt. Och jag betraktar därför dessa ”observationer” på samma sätt som de vetenskapliga observationerna som rapporterats. Jag VET alltså att Guds existerar på precis samma sätt som jag VET allting annat inom vetenskapen: andra människor har berättat. Och precis varför skulle jag välja att inte tro på detta? Att de ”hallucinerat”? Vet man det? Och i så fall vem avgör detta och hur avgörs det?
  Ljuger de? Jag har valt att tro på dem därför att jag förstår inte varför de skulle ljuga för mig om en sådan sak – som dessutom är så tabubelagt. Detta är min logik, som Erik har så svårt att förstå sig på.

  Min tanke är därför att vi skall lämna detta ”jag tror och du tror inte” och istället uppmana människor att lyssna på dem, som har något att berätta – vilket är detsamma som att uppmana människor att tänka längre än näsan räcker.

  • Erik says:

   ”Den moderna vetenskapen bygger på ”OBSERVATION” – och ingenting annat. Allt som rapporteras i den vetenskapliga litteraturen och föreläses om på konferenser och kongresser är sådant som olika vetenskapsmän ”har observerat” med olika metoder inom medicin, fysik, kemi, biologi etc., etc.. Trots att dessa observationer bara gjorts av ett fåtal vetenskapsmän så ingår dessas observationer i det som vetenskapssamhället och gemene man därefter kan anse anse att man VET – trots att det egentligen bara handlar om att TRO på att vetenskapsmännen talat sanning. Och så måste det vara inom vetenskapen. Ingen enskild människa kan med egna ögon förvissa sig om alla dessa fynd. Jag skulle därför gissa att mer än 99,9 % av det som jag anser mig VETA inom de olika vetenskaperna är sådant som andra berättat för mig, i skolböcker, i tidningsartiklar, i textböcker, videos, radio etc., etc”.

   Absolut, OBSERVATION utgör inget vetenskapligt bevis, utan ger endast en hypotes som man sedan måste gå vidare med genom att testa hypotesen i experiment samt än viktigare göra kontrollexperiment. Inom vetenskapsfilologin klargörs vad det vetenskapliga forskningsidealt egentligen kräver: dokumentation. Att dokumentera varje steg i processen, så att jag som skeptiker om jag följer varje dokumenterade steg i hela processen får exakt samma resultat. Sedan är vägen svår från upptäckt till presentation. Detta förutsatt att man verkligen inte ägnar sig åt forskningsfusk.

   Umgås filtigt med mycket religiösa människor. Sedan har vi även charlataner, som påstår att de är religiösa, men egentligen inte är det. Skulle säga att vi har två äkta kristna religiösa människor här och de är eva-marie samt Savalle aka Hans Dahl, möjligen någon till? Att Savalle här gör hätska utfall beror nog på att han intuitivt känner att många inte är äkta i sin påstådda religiositet. Själv är jag strängt uppfostrad i en Kristen miljö med den etik en sådan omgivning kräver – nämligen absolut ärlighet och som icke troende, ber jag ofta och det fungera varje gång – det är en motsättning. En äkta troende kristen kommer aldrig att försöka styra mig att tänka eller tro rätt, ty de vet att endast ”the higher self” or ”the infinitive I” kan göra det – detta vi kalla för Gud.

   • Sture says:

    @ Erik,
    du bejakar den vetenskapliga observationen men beskriver den så här:
    ”OBSERVATION utgör inget vetenskapligt bevis, utan ger endast en hypotes som man sedan måste gå vidare med genom att testa hypotesen i experiment samt än viktigare göra kontrollexperiment.”

    Jag kan bara säga att vi har olika åsikter om vad ”vetenskaplig observation” är för någonting. För mig är detta det resultat man kommit fram till efter att ha testat sin hypotes. Det är detta som utgör den vetenskapliga observationen och det är detta man presenterar på konferenser, kongresser, vetenskapliga tidskrifter, böcker etc. Observationen blir då det vetenskapliga beviset. Den vetenskapliga hypotesen är ju bara ett hugskott och ingen observation. Jag har aldrig träffat på någon föreläsare som presenterat bara sin hypotes.

    I all vetenskapsdokumentation gör man en väldigt detaljerad metodbeskrivning (för att försöket skall kunna upprepas vid behov), det är korrekt, och begränsningar i metodiken diskuteras ingående i diskussionsavsnittet. Men de kontrollexperiment du talar om utföres praktiskt taget aldrig, det är min erfarenhet. Kan du nämna något experiment som är en helt identisk upprepning av ett tidigare experiment? Det görs en hel del liknande forskning där man använder lite olika antal observationer, lite olika mätprecision etc., varvid man naturligtvis kan få lite olika resultat, men detta motbevisar inte det första försöket.

    Jag skulle därför vilja påstå att de fyra miljonernas observation av ”en enormt kärleksfull ljusgestalt som tycks veta allt om ens liv” är det bästa ”vetenskapliga” beviset för att Gud/Jesus Kristus existerar.

    • Erik says:

     Sture, vi kanske talar förbi varandra? Vad jag åsyftar är att någon gör en observation, många sjuka i ett lokalt område, och rapporterar att detta beror på x-faktor, då detta grundat i en observation. Efter att utfört ett experiment framkommer ett resultat så man så klart kan observera, samt rapportera om. Men observation i sig utgör inget ”bevis”. Det kan föreligga olika orsaker till samma till synes händelse. Sedan om man följer metodiken till punkt och pricka och säg har en kontroll grupp av människor i ett experiment och en annan forskare upprepar experimentet är det inte samma människor i kontrollgruppen och i och med att alla människor är olika kan aldrig ett experiment som upprepas ge exakt samma resultat: det är inte samma äpple, inte samma luft, inte samma temperatur inte samma huvud som äpplet trillar ner på, från trädet, som utgjorde experimentet att bevisa gravitationen.

     Den vetenskapliga metoden har sina gränser för hur exakt man kan föra något i bevis.

     • eva-marie says:

      Erik. Jag hoppar in här i er diskussion. Vill bara du/ni skall veta att jag inte ser mig själv som en mer ”äkta” kristen än någon annan här. Jag såg att du skrev så om mig och Savalle.
      Du skrev säkert med välvilja gentemot Savalle och mig, men som troende vill man inte jämföra sig med andra. Många här tror på lite olika sätt och kanske ser olika på vissa frågor. Jag respekterar de andras tro och kan för mitt eget samvetes skull inte ta åt mig av din uppfattning där.
      Däremot är jag ganska enig med dig när det gäller vad vetenskapen kan och inte kan bevisa när det gäller Guds existens. Jag är inte speciellt kunnig i hur vetenskapsmän beter sig för at nå fram till ett resultat vad gäller att bevisa något. Där är både du och Sture mycket mer insatta. Men som du, har jag också antagit att det krävs nogranna kontrollexperiment m m innan något godtas som vetenskapligt.

      • Erik says:

       Får väl i så fall be om ursäkt för mitt uttalande, som var subjektivt, men vad jag syftade på ”religiöst kristen” är att överleva tack vare religionen och inte som ett pittoreskt tillägg – en existentiell krydda i livet – lite som att ta ett piller då och då. Tro på gud kan människor göra för att de är rädda för att hamna i helvetet medan religiösa redan vart där.

       • Savalle says:

        Det finns nog ingen som förmår att ”röra om i grytan” som du, Erik, med dina så ofta provokativa frågor och påståenden! Det leder i regel till intressanta diskussioner, även om du kan vara rätt frän i din kritik ibland.

        Den här gången kom jag själv inte bara lindrigt undan, utan fick ett väldigt positivt omdöme, som jag ska försöka att leva upp till. 🙂

        Jag är helt enig med dig att inte alla som kallar sig kristna är det, vilket framgår av Jesu ord:

        Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.
        – Matteus 12:50

        Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
        – Matteus 7:21

        Jag har här ofta skrivit om jesuiterna och jag anser att de utför ofattbart onda gärningar, men de kallar sig kristna – och det finns många andra.

       • eva-marie says:

        Erik. Jag godtar din ursäkt. Och du menade ju inget illa mot oss egentligen, även fast jag reagerade mot det.

        • eva-marie says:

         Erik. Dina ord om ”att överleva tack vare religionen”, känns väldigt träffande. Så är det nog. Det blir något som påverkar hela livet och som hela tiden finns med. Ibland väldigt kännbart, periodvis mer i bakgrunden.
         Ville bara säga det.

         • Savalle says:

          Ja, det Erik säger är träffande. Jag uppskattar enormt hans mod att ifrågasätta.
          Sanningen framför allt, tycks vara Eriks motto – även om både du och jag, Eva-Marie, inte alls har känslan av att kunna leva upp till de positiva omdömen vi fått.

          Men vi försöker – och det är nog det Erik menar.

          • eva-marie says:

           Savalle. Det är alltid så roligt att se dig här. Synd att du är här så sällan nu bara.
           Jag uppskattar både dig och Erik på bloggen. Och egentligen alla som skriver här. Även om vi inte alltid är överens.
           Jag kände mig överväldigad av Eriks omdöme. Sen finns det ju fler som har en tro här fast alla kanske inte skriver så mycket om det. Och alla tolkar inte heller Bibeln på samma sätt.

          • Savalle says:

           Tack, Eva-Marie!

           Erik skriver nedan om dialektiken i motsats till retoriken. Det är väldigt tänkvärt.
           Diskussioner utifrån olika ståndpunkter är ett sätt att närma sig det som är sant.
           Det är så mycket som vi inte vet – och även det vi tror oss veta bör tåla en granskning.

     • Sture says:

      ?????

      • Sture says:

       @ Erik,
       OK, jag skall precisera mina frågetecken.
       ”Modern” vetenskap börjar med Galileo Galilei. Han var den förste som gjorde vetenskapliga ”experiment” och undersökte sådana saker som friktion och det sluttande planets inverkan på kulors fallhastighet med hjälp av experiment och sina egna sinnesorgan, främst ögonen. Innan Galilei var ”vetenskapen” fastlåst i det som Aristoteles fastslagit 2.000 år tidigare – och detta fick ingen rucka på.
       Bibeln är ingen naturvetenskaplig bok. Vatikanen införlivade därför den Aristoteliska naturvetenskapen med Bibelns andliga budskap, något som benämnes ”skolastik” och har Thomas av Aquino som sin stora förgrundsfigur. Ingen hade före Galilei vågat sig på att utmana Aristoteles lärosatser om naturen. Galilei var intelligent, mycket talför och humoristisk och fick därför skrattarna på sin sida gentemot de stelbenta ateistiska filosofer, den s.k. ”Lodjursakademien”, som försvarade Vatikanens Aristoteliska ”naturvetenskap” mot all kritik. Att bli utskrattad var inte omtyckt och var detta som slutligen gjorde att Galilei sattes i husarrest.
       Aristoteles lärde bl. a. ut föreställningen om att en tyngre sten faller snabbare till marken än en lättare sten och detta i direkt linjär relation till skillnaden i tyngd. Denna ”sanning” hade stått sig i tvåtusen år. Galilei trodde inte på detta och lär från lutande tornet i Pisa ha låtit ett 10 kilos järnklot falla samtidigt som ett 1 kilos järnklot. De nådde marken samtidigt.
       Detta var ”observationen” och också ”beviset” på att Aristoteles hade fel.

       Aristoteles lärde också ut att orsaken till att is flöt på vattnet var dess stora yta som gjorde det svårt att pressa ner detta. Galilei ansåg att det berodde på att isen hade mindre täthet än vatten och därför flöt uppåt. I en stor föreläsning i familjen de Medicis residens för samhällets intellektuella elit pressade Galilei helt enkelt ner isflaket till botten av baljan – det flöt upp. Detta var ”observationen” och också ”beviset” på att Aristoteles hade fel. Detta faktum kan väl inte ändras av att åskådarna i rummet byts ut mot andra, som du tycks göra gällande.

       Han visade också med sitt nybyggda teleskop att månen inte alls var den ”harmoniska cirkel” som Aristoteles påstått utan full av skrovligheter.
       Detta var ”observationen” och också ”beviset” på att Aristoteles haft fel.

       Så har det sedan rullat på efter Galilei. Man använder därefter sina sinnesorgan och ”observerar” istället för att utgå från fasta lärosatser.

       Erik, du påstår att ”observation i sig utgör inget ”bevis” och att det ”kan föreligga olika orsaker till samma till synes händelse” . . . och ” ”att ett experiment som upprepas kan aldrig ge exakt samma resultat: det är inte samma äpple, inte samma luft, inte samma temperatur inte samma huvud som äpplet trillar ner på, från trädet, som utgjorde experimentet att bevisa gravitationen.” ?????

       Så om nu experimentet med de olika tunga järnkloten upprepas, så ”kommer det inte att ge samma resultat? Och om det rörde sig om ”andra människor” eller ”ett annat äpple” eller ”en annan temperatur”, så skulle man inte kunnat påvisa gravitationen? Menar du verkligen detta? Ja, det måste du ju mena eftersom du skrivit så.

       Summering: Man kan visst med sin observation ”bevisa” saker och ting och faktum är att ingenting kan ”bevisas” utan observation.

  • Savalle says:

   Fantastiskt bra uttryckt!

   Och när det gäller Eriks invändning om att bibelns skapelseberättelse finns i äldre skrifter, så kanske det kan vara öppnande att tänka att dessa skrifter också beskriver en verklighet – men i förvrängd form.

  • eva-marie says:

   Sture. Du vet att jag också tror. För mig var mötet med ”personen” Jesus genom Bibelns nya testamente det avgörande. Det var en så stark upplevelse att den sen dess förändrat och påverkat mitt liv. Jag såg ingen syn eller så. Mer en stark känsla, en erfarenhet inom mig. Jag blev oerhört gripen, och kände att det här är Sanningen, med stort S! På det sättet har jag också känt Guds närvaro. Likadant i bönen. Tycker mig ha fått flera böner besvarade.

   Du har närmat dig gudstron på ett annat sätt. Genom att lyssna till andras berättelser och möten med någon de uppfattar som Kristus och det andliga. Och du har påverkats ganska starkt av dessa berättelser, som jag uppfattat det. Jag bortförklarar inte såna historier heller.
   Har faktisk själv läst om olika NDU-upplevelser, och visst är det fashinerande.
   När jag svarade Erik, var det ur det jag uppfattade som hans synvinkel. Tror han har skrivit någonstans att han hade svårt att förstå hur du kan tro på sånt man inte kan se. Så är det för många. Man vill ha påtagliga, helst synliga bevis innan man kan tro.

   Samtidigt tycker jag man måste visa respekt för de som inte tror. Det går ju inte att tvinga någon att börja tro, om dom inte gör det. Det måste det komma inifrån en själv. Att man verkligen kan ta det till sig.

   Sen håller jag med om att man kan veta, ha visshet om att det man tror är sant. Så är det för den troende. Som det står i Hebreerbrevet 11; 1
   ”Om tron finns, är den en fullkomlig visshet om det som man hoppas på, en övertygelse om den verklighet som man inte kan se.”

   • Astrid says:

    I den spirituella sjukvården förbinder man andliga insikter och kunskaper på ett mycket medvetet sätt med det praktiska arbetet.
    Det andliga man tror på visar sig stämma.

    Jag är förvissad om att just längtan att erfara det andligas närvaro är det som nutidens människor behöver. Att bara ”tro” räcker inte. Vår tid är ganska fjärran från forna tiders fromhet, den som föll sig naturligt.
    Vi nutida människor har t o m en lite annan konstitution än våra förfäder. Om man t ex betraktar gamla målningar faller de sluttande axlarna och näsan som inte är lika indragen över näsroten, i ögonen.

    Tänkandet är i dag mer ”instängt”? Vi blir lätt för mentala eller för känslosamma?

    • Erik says:

     En viktigt och intressant påstående. Jag tror mig veta att för många tusen år sedan ville man skilja religion och läkarkonsten åt. Det vi ser i dag i from av det medicinska industriella komplexet är ett resultat av denna åtskillnad. Man ljuger, bedrar och förgiftar människor med beroendeframkallande narkotiska klassade piller enbart i syfte att känna pengar och till sist sälja in vacciner för att försöka döda, sterilisera med syfte att utrota mänskligheten.

  • Ron says:

   Begreppet ”Gud” verkar ofta bestå av människans egna försök att förstå den eviga kraft som är själva livet.

   Vad är Gud? Frågan ligger på ett plan som vi inte har förmåga att greppa.

   Inom olika kulturer har människan så byggt sin egen föreställningsvärld om vad ”Gud” är för något. Sen har de börjat slåss med varandra när någon person menar att en annan person har ”fel uppfattning” – och ska straffas för det.

   En klassisk variant i Norden är ju ”farbror med skägg på ett moln” och liknande. Den bilden är irrelevant. Det går inte att göra avbilder av Gud. Männinskan har inte det dimensionstänkande som hade behövts.

   Denna enorma kraft som skapar livet självt behöver vi inte förstå. Kraften bara ”är”.
   Den har funnits långt innan vi föddes och den kommer att finnas långt efter att vi alla har lämnat jordelivet.

   Begynnelsen/födelsen och änden/evigheten … alltsammans föds ur den kraft som är livet självt. Livet skapas ur kärlek… och min tes är då att Gud (möjligen) kan sägas vara allomfattande kärlek. Själva betydelsen av ordet ”Jehova” lär ju vara ”Jag är”. Tron, hoppet och kärleken … men störst av alla är __________. (Fyll i ordet.)

   Om livet och kärleken inte existerade – vad finns då? Vad blir meningen med någon existens alls?
   Men kraften behöver sökas. Går man i stället in för att skapa död och förstörelse och intighet … då finner man sällan vare sig kärlek eller mening.

   —————-
   Begreppet ”synd” har varit centralt i den lutheranska religion där jag själv växte upp. Jag har en stor synd i mitt eget bagage och den blir jag inte fri ifrån under detta liv.
   Jag ställdes inför ett vägskäl en gång och ibland känns det som om jag tog fel väg. Jag kan bara bli förlåten genom nåd, som rövaren på korset. Man måste kämpa på ändå.

   —————-
   Jag har också sett gestalter. Inte ljusgestalten (än…) men väl flera av de som har gått före mig: far- och morföräldrar, min egen pappa (borta sedan länge).
   De vet om mina misstag och alla mina försyndelser, men jag känner deras närvaro mycket tydligt.

   Är det sant eller ljuger jag? Skulle jag förneka något som jag har upplevt? Är drömmar falska? Vad är verkligt? Kan vi verkligen bevisa att ”vaket tillstånd” inte är en dröm, det också?

   —————-
   Mina drömmar är ofta tydligare än verkligheten:

   Min farfar (borta sedan 1977) stod och krattade löv på en äng. Mellan mig och honom fanns ett djupt dike. Han vinkade glatt. Jag var väldigt glad att se honom för jag hade ju inte sett honom på många år. Jag ville hoppa över diket och gå och hjälpa honom att kratta men jag kunde inte hoppa. Han kom i stället fram till diket och sa: ”Du behövs uppe vid huset”.

   När jag ändå försökte ta sats och hoppa över till honom … så vaknade jag.

   • Ron says:

    Jag vill gärna också dela denna vackra gospelsång.

    The Lord’s Prayer – Liz Mitchell:

    • eva-marie says:

     Ron. Så fint.

     Och många kloka ord om Gud och tron. Jag håller med om mycket du skriver här. Så långt jag förstår dig rätt. Visst är det så att många troende gärna vill ”tillrättavisa” de som upplever tron annorlunda än de själva gör. Det är sånt jag själv sett och upplevt i en församling jag tidigare tillhörde.

     Även jag känner att jag bär på synder, som jag hoppas bli förlåten för genom nåden. Jag har också varit på avvägar och gjort dumma val ibland som jag ångrar. Liksom rövaren på korset du så fint hänvisar till. Och vi är ju alla egentligen hänvisade till nåden. Ingen är fullkomligt syndfri i det här livet.

     Liksom du har jag också haft drömmar där döda anhöriga funnits med. Det har känts trösterikt.

    • Kerstin Carlsson says:

     Ron, tack för vacker musik och ord…Livet har många fasetter… både i anden och i ”verkligheten”…ingenting är mer eller mindre, allt är av betydelse, för vår utveckling…själv var jag med om något mycket märkligt vid en aurafotografering hos ett medium, fotot var ett så kallat poloraidfoto, bra för då är det inget ”fejk”,… Jag var inte med själv på fotot, jag syntes inte, ryggen på stolen jag satt på syntes, men inte jag, men min Pappa och min Farmor fanns med i ”rökform”, jag undrar mycket detta fenomen…så visst finns det många Världar, intet att förakta, mycket som inte går att förklara…Kanske det finns en materiell kod?

     Vänligen Kerstin Carlsson.

 5. Loa says:

  Tidigare Pfizer-anställd: Covidvacciner innehåller giftig grafenoxid
  29 juli 2021
  https://newsvoice.se/2021/07/karen-kingston-covidvaccinerna-grafenoxid/

  Karen Kingston arbetar som klinisk analytiker inom läkemedelsindustrin. Hon är även en vetenskapsskribent och var tidigare analytiker på Pfizer. Kingston säger att läkemedelsindustrin, massmedierna och de stora sociala mediejättarna (Facebook m fl) har undanhållit allmänheten fakta om covidvaccinerna. Hon säger att det är viktigt att förstå att alla mRNA-vacciner, oavsett tillverkare, innehåller nanopartiklar (pegylated lipid nanoparticles). Det framgår för var och en som studerar patenten av mRNA-vaccinerna. Ämnets förekomst återspeglas även i dokumentation hos FDA och andra källor.
  En anledning till att grafenoxid INTE LISTAS I PATENTEN beror på att ämnets förekomst betecknas som en AFFÄRSHEMLIGHET (trade secret) vilket inte behöver offentliggöras, men den verkliga orsaken är förmodligen att det redan är välkänt att grafenoxid är giftigt för kroppen, säger Kingston. Hon uppger även att grafenoxid är en huvudingrediens i hydrogel som är en AI-mall (AI template) enligt AI-forskning som finansieras av personer som Bill Gates och Elon Musk. AI-mallen möjliggör ett gränssnitt (interface) i kroppen gentemot internet, säger Kingston.

  • Loa says:

   Detta sade Jim Stone från allra första början!
   (när man undrade om magnetismen kom av att vaxxet kannibaliserade blodets järn.
   Hur som helst: Stay away från röntgen!!)

   Be careful with MRIs if you’re vaccinated!
   July 29, 2021
   https://www.orwell.city/2021/07/mri.html

  • Astrid says:

   Tack Loa!
   Du förser bloggen med synnerligen värdefull information. Så mycket viktigare än att käbbla om vem som är ”äkta” kristen eller inte. Eller vilken mästare som är bäst och har Sanningen: Lorber, Swedenborg, Martinus eller någon annan…

  • Mo says:

   Loa, nu när männen flummar får vi ta hand om tekniken. Skämt å sido så har grafenoxid varit ett hett ämne ganska länge nu. Det handlar om en unik känslighet för elektromagnetisk strålning som initialt var tänkt för internet of things, dvs de trådlösa G-nätens styrning av maskiner . Så småningom fördes en del applikationer över till neurovetenskap. Har inte MAX i Lund varit involverad i detta inom sin material forskning ?

   Så vackert, här ser vi vibrationerna.

   • Loa says:

    👍 🙂

    Detta, kanske?
    https://www.lth.se/digitalth/connected-systems/browse/3/

    sen har vi ju Nanolabbet
    https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab
    som är mer ”organiskt”.
    .
    .

    No Longer Science Fiction: Graphene-Based Brain Control Technology Announced (Graphene Oxide in Covid Vaccines?)
    July 30, 2021
    https://humansarefree.com/2021/07/graphene-based-brain-control-technology-is-real.html

    a company called INBRAIN Neuroelectronics demonstrates that graphene-based “neuromodulation” technology using AI-powered neuroelectronics is very real.
    INBRAIN Neuroelectronics Secures $17 Million in Series A Funding for First AI-Powered Graphene-Brain Interface
    (To be clear, we are not in any way claiming that INBRAIN is involved in covid vaccines. Rather, they state their technology is being used, “for treating epilepsy and Parkinson’s disease.” The point of covering INBRAIN is to reveal that brain-controlling “biocircuits” based on graphene are, in fact, a very real technology.)

    “We are scientists, doctors, techies and humanity lovers, with the mission of building neuroelectronic interfaces to cure brain disorders. We use GRAPHENE, the thinnest material known to man to build the new generation of neural interfaces for brain restoration to help patients around the world.”
    The company highlights its technology as being able to “read” a person’s brain, detect specific neurological patterns, and then control that person’s neurology to alter their brain function:

    “Our graphene-brain interfaces have the capability of reading at a resolution never seen before, as well as detecting therapy-specific biomarkers and triggering highly focal adaptive neuromodulation for increased outcomes in personalised neurological therapies.”

    Graphene is further described as, “Thinnest known material to perfectly adapt stimulation to targeted brain anatomy.”

 6. eva-marie says:

  Ser att Erik tar upp svårigheten med att göra Guds-tron till en vetenskap. Tack för det, Erik. Det var lite så jag tänkte, när jag skrev att man inte vetenskapligt kan bevisa Guds existens, eller icke-existens.
  Jag glömde helt ta upp de vetenskapliga svårigheterna (som jag ser det) i min kommentar.

  • Astrid says:

   Det handlar om att veta på ett annat sätt än det vi brukar kalla vetenskap, med andra sinnesförmågor, eftersom den andliga världen är inordnad i andliga lagbundenheter, och inte fysiska. Så ser jag det.
   Den som är närvarande när någon går ur tiden kan starkt uppleva hur atmosfären i rummet ”tjocknar”, och man vet alldeles säkert att ängeln är där för att ledsaga över gränsen och vidare…

   • eva-marie says:

    Ja, Astrid. Man vet på ett annat sätt än det traditionella. Det är så jag ser det också.

    Jag hoppas ingen tagit illa upp, att jag skrev att jag tyckte mig ha funnit ”Sanningen med stort S” i min tidigare kommentar. Det var och är en subjektiv känsla av att ha ”hittat hem”, för att ta en annan liknelse med hur jag kände. Helt och hållet min egen upplevelse på ett andligt plan.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Att veta med hjärtat är vad jag brukar kalla fenomenet. Det är något helt annat än att veta med hjärnan. Hjärtat vet med säkerhet, hjärnan når inte så djupt i sina processer.Jag brukar ”hypotespröva” och när hjärtat svarar vet jag är på rätt spår eller ska följa en ingivelse.

   • Sven says:

    Samma natt min pappa dog så hade jag en märklig dröm, aldrig upplevt något liknande tidigare som kan avses tillhöra den andliga världen.
    Jag drömmer att det ringer på ytterdörren i mitt hus och en väldigt lång, kraftfull mörkklädd man med hög hatt står utanför.

    Ytterdörren, både i verkligheten och i drömmen har stora glas från knähöjd och upp till 3 meters höjd så jag kan se gestalten redan på långt avstånd på väg för att öppna dörren.
    Min första reaktion är skräck över hur hotande situationen verkar men så snart jag kommer närmre dörren ser jag en man full av kärlek, vänlighet och oanad styrka.

    Då jag vaknar är min första tanke att Gud har skickat sin starkaste ängel för att ta min pappa
    till den andra sidan för att det inte skulle finnas några som helst tvivel om att han skulle komma fram.
    Efter drömmen var jag helt till freds med min pappas bortgång och behövde aldrig gå igenom någon sorgprocess. Han var säker och jag kunde koncentrera mig på det jag behövde göra med full kraft.

    • Erik says:

     Var med om något liknande men i vaket tillstånd kring min faders död. Det började med att jag blev närmast manisk, speedad med ett blixtsnabbt tänkande och förstod saker jag aldrig förstått tidigare. Efter ett dygn eller så i vaken tillstånd uppstod närmast det motsatta: förlamning – skrämd ända ner i mina grundvalar. Trodde att jag håll på att bli vansinnig. Tror jag tog 11 varmbad i följd hållande min oroliga fru i handen som satt bredvid på en stol. Vid sista badet blev luften lixom gryning runt oss och min frus hud knottrig när håret rest sig. I halen, utanför badrummet, förmörkades som av en skugga – det blev verkligen mörkt och en skuggan rullade eller rörde sig fram och tillbaka som om något ville visa sig för oss tills jag känner en oerhörd kraft i mig och reser mig och och hör min röst säga högt: ”I’m ten thousand times stronger than you are” och all rädsla försvann och med den skuggan och mörkret. Strax efter ramlar saker i golvet över lägenheten, till och med även ute på balkongen. Detta var på natten. På morgonen fick jag mail från min syster att vår far gått bort under natten, och jag visste inte ens att han låg intagen på sjukhus. Bör väl tillägas att vi kanske inte hade den bästa av relationer. Det hela liknade en frigörelse mer än att bli besatt. Har aldrig, varken innan eller efter detta, varit med om något liknande.

 7. Eclipse says:

  Länkar en video på temat ”There are no contagious agents” (vilket Erik berört med emfas).

  Länkade förra året en annan intervju med revisorn Dawn Lester och elektroingenjören David Parker, som ägnat tio år åt att skriva boken ”What really makes you ill?”. Sture beställde boken, men jag vet inte vad han tyckte om den. Bra, hyfsad, dålig, Flat Earth-varning?

 8. Mjölner says:

  Timmen är sen. men en godnattsaga kanske skulle passa bra. Relax ta det lugnt och koppla av.
  Lite extra läsning för Erik? Eller för er andra?

  Ett tillägg som kanske mer tydligt belyser socialdemokraternas vingliga dansande runt skiljelinjen, som vanliga människor kallar rätt och fel. Efter varje skandal eller affär reser sig partiet som fågeln Fenix ur askan tillsynes oberörda och traskar vidare som inget har hänt.

  Inom den militära underrättelsetjänsten hade det sk T-kontoret – den hemliga underrättelsebyrån under ”Mister Hemlighet” fil..dr Thede Palms chefsskap -1964 slagits samman med Elmérs ”Grupp B” eller IB som ägnade sig åt inrikesspionage. Thede Palm skulle avsättas och ersättas med Elrmér. Alltså åsiktsregistrering. Redan på den tiden en politisk livsfarlig hantering.

  Efter praktskandalen 1973 när avslöjandet kom, frågade sig alla -hur kunde detta vara möjligt? Socialdemokraterna vred ut och in på sig. Med tanke på demokrati var detta minst sagt dubiöst. Säkerhetstjänst-kommissionen (SOU 2002:92, sid 25) påstår att ledande socialdemokrater ljugit. Flera personer har vid olika tillfällen lämnat oriktiga uppgifter.
  Det handlar om försvarsministern Sven Andersson, Olof Palme, Sten Andersson samt anställda inom IB. Framförallt Sten Andersson låste sig tidigt vid en version om vad IBs
  verksamhet handlade om.

  Man kunde tolka detta som att socialdemokratin genom ett centralt statsorgan (Fst/ÖB)
  letade upp politiska motståndare och genom säkerhetsmässig prickning tog dessa från banan.
  På grund av den långvariga socialdemokratiska makteran allt sedan 1920 (Hjalmar Branting) hade Partiet börjat betrakta sig som Staten. Parti och Stat var ett.
  Denna attityd lade grunden för de otaliga skandalerna och affärerna. IB, Bofors, Bodström,
  Ferm/Arbatov-affären, Ebbe Carlsson m fl. , skiljelinjen Parti/Stat blev mer och mer diffus.
  Ebbe Carlsson flöt som en socialdemokratisk agent in och ut ur de rättsvårdande myndighetena där respekten för Partiet var så stort att ingen vågade ifrågasätta formella fel.
  Detta påminner om nomenklaturan i det kommunistiska Sovjet.

  Förnekanden och dementier fabricerandes. Det var inte så illa som det kunde se ut.
  *Det var ”opålitliga element” ur den extrema vänsterrörelsen och kommunister som registrerats. Detta skulle ses som en del av ett legitimt författningsskydd mot omstörtande rörelser. Denna övermaga fräckhet att försöka förneka sina politiska mullvadsaktiviteter
  slog alla rekord. Allmänheten hade inte en aning om att KGB-styrda inflytelseagenter
  doldes i UD och regeringsministären. Så var det då och har fortsatt. Ingen byk är tvättad.

  Mjölner

  Hur står det i till dag med nazismen kommunismen och diktaturen?

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Mjölner – mycket intressant! Funderar på Robert O’Brians kommentar att ”det finns ett problem med det svenska rätssystemet” kan ha med detta krumbuktande att göra, genom den s k Skandinaviska realismen, Axel Hägerströms pragmatiska filosofi som genomsyrat svenska domstolar sedan början av 1900-talet. De måste ju haft god hjälp av den!

   Citat ur Dennis Töllborgs bok ”Det går tydligen an”, sidan 82:
   ”…//…en fråga som *Har HD dömt rätt?* axiomatiskt är en icke-fråga, en omöjlig fråga. Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är VAD HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum. Alltså har HD per definition alltid dömt rätt. Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att enda som ‘at the end of the day’ räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet. Makt är rätt.”

   • Mjölner says:

    carinaagrellgmailcom!

    Makt och rättssystem i allt för tät allians ger grogrund för orättvisa och korruption.
    De långa maktperioderna med socialdemokratiskt styre har gett rättsväsendet svår slagsida. Det förhållandet att vårt nomineringssystem till HD under långa tider legat under regeringsmaktens vingar har givetvis påverkat valet av rättvisans tjänare. Ett ihärdigt politiskt mullvadsarbete under lång tid har gett det resultat vi ser i dag. Socialdemokraterna nöjer sig inte med makt, de vill ha total makt.

    Det faktum att vi i dagens Sverige har dubbla måttstockar och dömer efter viken etnicitet gärningsmannen har är ett tydligt tecken på maktens påverkan på ”rättvisan”.
    Den ordensliknande föreningen Hilda och Ruben inte att förglömma.
    ”Det finns sannerligen stora problem med det svenska rättssystemet”.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Tack Mjölner, du har tyvärr rätt i alla avseenden!

     Jag har själv ett fall som bygger på kollektivismens totalitära maktambitioner, och döm om min förvåning när Jan Norberg presenterade sin kamp för sin mamma Mariana i en omfattande kapitelindelad text på NewsVoice: https://newsvoice.se/category/fallet-mariana-bok/

     Om jag hade justerat berättelsen till mitt ämnesområde och bytt ut namnen på kommunanställda och tingsrättens representant, så hade det varit i princip samma historia. Det blev väldigt tydligt att detta är generella beteenden, jag som från början trodde att det var Nybro kommun som var ett undantag. Sedan blev jag informerad om Eskilstunas övertramp gentemot en by som Centrum för Rättvisa drev med resultatet frivillig förlikning.

     Jag undrar hur många liknande fall som finns, men problemet är väl att folk lägger sig i brist på ork och tid. Intressant nog har kommunerna råd att driva sina ärenden in absurdum. Det är ju lätt när skattebetalarna får notan. Jag tror att det krävs mer aktiv upplysning gällande detta förhållande, samt att det faktiskt är statsanställda som är våra tjänstehjon istället för tvärt om, vilket de själva inbillar sig och deras beteenden med all önskvärd tydlighet ger uttryck för.

     Även om jag inte har några högre tankar om t ex SD:s förmåga att bryta mönstret – tvärt om så slackar de efter hand. Men det skulle behövas en ordentlig omruskning inom det politiska och juridiska området.

     • Mjölner says:

      carinaagrell.gmail.com

      Jan Norbergs historia och din kan då betraktas som typfall för den svenska vårdens medvetna kollaps..

      En kollaps som är politiskt styrd och verkställd av en okunnig regionsledning.
      Det går för närvarande inte att få sitt fall rättvist prövat i svensk domstol.
      Den politiska makten har inlett en rättsvidrig klappjakt på oss skattebetalare.
      Dina tankar om SD är helt korrekt.

    • Sture says:

     @ carinaagrellmailcom och Mjölner,
     läste Jan Norbergs berättelse om sin mamma Mariana. Det är fruktansvärt deprimerande att ta del av denna känslolöshet och maktkorruption och man blir förtvivlad.

     Reiner Fuellmich berättade igår i en lång zoom-live-utsändning från UK med många fina föredrag om vaccinationsagendan att det tyska rättssystemet också var helt korrupt. Det sitter aktivistiska politiskt korrekta domare praktiskt taget överallt i Tyskland. Men det finns några ljusglimtar och det är dessa han riktar in sig på.
     När det gäller vårt system så gräver de här människorna sin egen grav – fast det vet de ännu inte om. Ingenting kommer att hända förrän de själva börjar drabbas, och det behöver inte dröja så länge. När det gäller Sverige så är jag precis lika pessimitisk som du Mjölner, men håller med Mo om att det alltid finns en lösning. Och det kommer att bli en lösning.
     Men eftersom de som håller i tummarna inte befinner sig i Sverige utan är delar av den globalistiska eliten, så är utvecklingen i Sverige helt beroende av vad som händer internationellt, främst i USA, som är brännpunkten i världen just nu. Sverige är däremot elitens lilla sandlåda, ett experimentland. Det som kan genomföras här kan genomföras överallt, tänker de.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Jag brukar säga att kollektivism enbart kan omfatta förslagenhet, intelligens är något helt annat. Ändå dristar dessa kollektivister sig att tro att de är guds gåva till mänskligheten. Du har självklart rätt i att de kommer att få äta upp sin terror mot enskilda.

      Mina formuleringar till Mjölner blev lite slarviga. Det jag främst ville belysa var likheterna mellan två nästan diametralt olika fall. Jan som beskrev vården, medan mitt fall handlar om kommunens initiala förtryck, och strävan att riva en hel by, särkilt mitt hyreshus eftersom jag, liksom Jan, stod på mig. Illviljan spred sig till banken, till tingsrätten och KFM.

      Det indikerar att detta förhållningssätt genomsyrar hela samhället, och det som måste lyftas är de mänskliga rättigheterna, Nuremburg 2.0, eftersom dessa varit mycket styvmoderligt behandlade i Sverige. Förhoppningen är att Fuellmich kan stjälpa kollektivismen med vaccinmålet, och att vi med filosofiskt närbesläktade fall kan fylla på. Intuitivt vet jag att tiden är mogen för exponering, jag har som jag tidigare nämt ”fått tillstånd” att agera.

      • Sture says:

       @ carinaagrellcom
       du formulerar dig alldeles glasklart och har många värdefulla gåvor. Vad vi nu bevittnar är den representativa demokratins bankrutt. Dessa politiker och deras underhuggare eller överordnade (=tjänstemännen), hur man nu ser det, representerar inte längre något annat än sitt eget karriärintresse. Så här måste till stora förändringar i en framtid. ”Representanterna” i alla former, politiker, tjänstemän, socialarbetare, journalister måste bort och ersättas av direktdemokrati.
       Kollektivismen är faktiskt inte så kollektiv som den vill göra gällande. Det är alltid några INDIVIDER ovanpå eller vid sidan om, som i hemlighet styr fårflocken.

       • carinaagrellgmailcom says:

        Tack Sture – det värmer! Direkt demokrati är det enda ämne som över huvud taget aldrig diskuteras. Man kan fråga sig varför med tanke på att all teknik finns på plats sedan 30 år. Om verklig demokrati hade varit önskvärt av TPTB så hade vi haft det för länge sedan.

        • carinaagrellgmailcom says:

         Glömde: Ja, exakt – kollektivism/kommunistisk agenda för folken, men knappast för individerna på toppen av pyramiden!

         • Mjölner says:

          carinaagrellgmailcom och Sture!

          Min kommentar i går 11.55 om den svenska rättsrötan är inte unik.
          Hittade följande kommentar, som är en följare till våra åsikter, på en annan blogg.

          Jag stötte på en skrivelse från Bryssel, ett klagomål från Europadomstolen dit alla som beklagar sig över svenska domstolsbeslut kan vända sig. Själva skrivelsen var en avgörande chock för mig angående svenska samhälles funktion. (att tro på något efter denna skrivelse har varit svårt.) Skrivelsen var riktad till Högsta Domstolens jurister och översatt till svenska. Innehållet som jag uppfattar det synnerligen irriterat och “tyket” skrivet. Jag minns tyvärr bara detaljer då jag inte hade en tanke på att spara texten för framtida behov. Vilket jag nu lärt mig när jag hittar något verkligt väsentligt.

          Klagomålet från Bryssel löd som det stod: “Är inte de högsta svenska juristerna läskunniga som inte inser att justerade fall här i Europadomstolen är prejudicerande och skall implementeras i hela den svenska lagboken och inte bara ändras i det enskilda fallet”….

          Som jag tolkade detta innebär det att HD, svenskt rättsväsendes topp, “skiter” i att följa vad som kommer från Bryssel om det inte passar den egna agendan.
          Texten redigerad. M

          Så illa står det till med rättsmedvetandet i svenska HD.

          carinaagrellgmailcom!
          Jag missuppfattade din formulering trodde det gällde vården.
          En frågar p.g.a. ditt efternamn, är du kanske släkt med författaren och underrättelseanalytikern Wilhelm Agrell?

          • carinaagrellgmailcom says:

           Det kan jag tänka mig, svenskarna skickar ner mängder av fall, tack för info. Det dröjde ända till 2018 innan EU-rätten fick sin nationella författning – ”Skadestånd och Europakonventionen” som jag ska pröva på mitt case som ska till JK i första hand, men det blir också en bok ”Kreativitet vs kollektivism”: https://data.riksdagen.se/fil/8407982F-CB6F-478A-8DC7-D1CB26D6C428

           Den som är intresserad kan få ett blogginlägg från 2018 som avhandlar proportionalitetsprincipen samt innehåller bilder på den stulna egendomen. Lägg till två punkter och ett snabel-a till mitt profilnamn och skicka ett mail, så kommer en pdf.

           Ja, vi är släkt på längre håll, så vi har ingen kontakt. Vi tillhör dock samma ”prästsläkt”.

         • Mo says:

          Tack Carina för din länk, som en Steinbecks pärla för mig.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Var så god! Jag har förstått mellan raderna att du har ett juridiskt ”projekt” under uppsegling?

          • Mo says:

           Carina, mycket långdraget och nedbrytande, men jag har nått en punkt där jag förstår att allt har en mening. Vår plats på jorden. Ju fler vi är som kämpar desto bättre bli resultatet.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, precis så tänkte jag – meningen är att jag ska använda deras tjuveri och bedrägeri emot dem. Det är i år 25 år sedan Nybro kommun började med sina trakasserier, och sju år sedan egendomen gick under klubban. Det har varit tungt, men nu är jag redo att formulera skadeståndsmålet. Min känsla för timing har alltid varit enastående, men jag får också hjälp av intuitionen.

          • Mo says:

           Mitt ärende har varit komplicerat med många olika aktörer inblandade bla myndigheter och banker. Alla stenar skall vändas och det går väldigt långsamt allt medan mitt livförstörs och rinner iväg. Ytterst ansvarig i toppen av pyramiden har Malmö kommun varit när de brustit i sin tillsyn och underlåtit att ta ärendet till mark och miljödomstolen. Och detta under den store byggaren som hövding.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Kommunen kommer du ju åt via ”Skadestånd och Europakonventionen”. Men eftersom lagen inte är horisontellt verkande, så kan du inte gå på bankerna, och det är för övrigt hopplöst (kolla bankrättsforeningen). I mitt fall satt kommunalråden (sossar) i Swedbanks styrelse och hade alltså full påverkansgrad. Därför måste det också bli en ”avhandling”, en resonerande folkbildningstext i bokform för stringensens skull.

           En händelse som är viktig för mitt fall är Folkestaborna vs Eskilstuna kommun som Centrum för Rättvisa drivit, med resultatet att kommunen ersatte skadelidande utan rättegång. https://centrumforrattvisa.se/boende-i-folkesta-mot-eskilstuna-kommun-2/
           Du hittar all dokumentation på en tidslinje om du öppnar länken. Kanske användbart?

          • Mo says:

           Carina, jag glömde säga att jag har stöd av bra juridisk kompetens men processerna blir väldigt utdragna. Å andra sidan är det viktigt att allt går rätt till i ett komplicerat ärende med många involverade, men det blir tungt för mig.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ditt fall verkar komplext med många aktörer, så jag förstår att det tar på krafterna. Hoppas att du får rättelse till slut. Mitt fall är ganska enkelt, och jag kan stjäla argument från Centrum för Rättvisa. Jag tänker mig att det är mest framkomligt att lägga det i knät på JK,

  • Mo says:

   Mjölner, verkligen bra med din medverkan, dina historiska kunskaper är ovärderliga. Jag tänker detsamma, hur stor påverkan har de socialdemokratiska rötterna på partiet idag ? De sätter fortfarande makten främst och det historiska innehållet får förstås stor betydelse för hur den verkställs. Vilken är deras ledare idag ? Vem är det bakom kulissen som bestämmer ? Skulle inte ens tro att de finns i Sverige. De frontfigurer som förs fram är svaga personligheter det ser vi ju. Är det gamla synder som Sverige får sota idag ? Isåfall är en socialdemokratisk ledning av landet det sämsta tänkbara alternativet. Men var finns alternativet, vem kan ta över ledningen för att rädda landet och navigera till rätt färdriktning ? De befintliga partierna har alla sin byk som ställer till problem. Men vi kan inte avveckla det demokratiska systemet då hamnar vi i det totalitära vakuumet utan någon som helst påverkansmöjlighet. Vi måste hitta nya vägar där sanning och äkta medkänsla styr. Vara uppmärksamma så att vi inte på nytt faller i de befintliga gamla totalitära groparna. Kan du se någon sådan väg ?

   • Mjölner says:

    Tack Mo det värmer!
    Du hoppas fortfarande på en human lösning när det gäller svensk politik.
    ? , detta tecken dominerar vår tillvaro. Jag tror inte att det finns någon räddning. Några recept på någon slags undermedicin finns tyvärr inte. Demokratin tycks avveckla sig själv. Sveriges politiska makthavare sitter i knät på globalismen och har svalt dess agenda. Detta i hopp om väl avlönade fuskjobb i FN och EU-parlamentet. Den verkliga makten finns utanför våra gränser. Svenskarna har i brist på historisk insikt och initiativ röstat bort sig själva. Svenskarna har envist tjurskalligt röstat på samma politiska lögner om och om igen och kommer att göra det igen när tillfälle ges. Den svarta profetsian om vår undergång tror jag tyvärr är på väg att realiseras. Majoriteten av den svenska befolkningen låter sig likgiltigt ledas mot undergången. Det finns ingen hjälp att få inom rimlig tid. Rävsaxen Covid-19 styr just nu hela händelseförloppet.
    Nu har jag målat färdigt. Den svarta fulingen sitter där på väggen.

    Jag hoppas innerligt att jag har fel.

    • Mo says:

     Ja du har fel, så länge det finns hopp finns det lösningar. Det finns inga undermediciner men ibland blir de en hjälp på vägen. Det viktiga är att de används på rätt sätt och inte styrs av profithunger. Vi måste hjälpas åt att först hitta utvägen ur labyrinten sedan tar nya vägar vid. En sak i taget ! Rätt sak i rätt tid !

    • Mo says:

     Mjölner, angående mediciner, det viktigaste är att känna av vad som är bra, att få bestämma själv. Riktigt dåligt blir det när någons plånbok bestämmer och allra sämst när det blir samhällets redskap för att styra fåren in i deras utvalda fållor. Som tex det sätt som vaccinerna används på idag.

     • Mjölner says:

      Mo!
      Vaccinerna är en katastrof som förmodligen 80% av svenskarna glatt accepterar. Dessa får är förlorade. Mediciner skall var och en ta sig en rejäl funderare över. Det finns information på nätet. En människas hälsa är beroende av kroppens metabolism. D.v.s. dels kroppens förmåga att motstå sjukdomar (immunförsvar ingår) och dels dess förmåga att hantera ämnesomsättningen. Det betyder att vi måste ha kontroll på våra kostvanor.
      Läkarna på vårdcentralerna skriver recept på order från regionerna i respektive län.
      Det är tyvärr så att ledningen och vissa läkare i regionerna är mutade och köpta av Big Pharma.
      Man blir bjuden på konferensresor, seminarier, lyxkryssningar och diverse andra attraktiva aktiviteter. Man blir uppbackad av läkemedelsbolagen med positiva omnämnanden ifall en artikel kommer in i The Lancet. Även om artikeln är helt falsk. Ett färskt exempel är förbudet att använda hydroxychloroqine och ivermectin som är effektiva mot Covid-19
      Det förbudet kom till för att kunna fortsätta de s.k. vaccineringarna och inhösta miljardvinster.

      • Mo says:

       Det var precis det jag ville rikta uppmärksamheten på med mina inlägg. Men det handlar inte bara om läkemedel utan i stort sett alla nödvändiga varor som inhandlas till offentliga verksamheter. Det är den överordnade administrationen, inköparna eller skall vi säga beställarna som har den stora makten idag. De som jobbar i verksamheterna får bara smulor men de är insnärjda av sin egen dumhet.

       • Mo says:

        Mjölner, jag tror(sic) att man skall tänka så här, Sverige ÄR och AGERAR som ett företag. Ett mycket skuldtyngt företag men det syns inte eftersom krediterna efter den stora saneringen av vår statskuld istället lagts på privatpersoner. Jämförbart med utgivning företagsobligationer vilket är ett sätt att öka kassan när ingen annan anser dig kreditvärdig. Men om företaget inte förmår att återhämta sig med plus på sista raden så brister för eller senare bubblan. Konkurs. Så kan det vara med Sverige men utdragen i tiden för att få en planerad krasch och reset så att makten inte hotas. Det vi ser nu är en befolkningstillväxt som på sikt skall garantera S en säkrare maktposition. Bryggan svajar när många svikna väljare letar efter andra alternativ. Men brister gör den bara med folkets kraft och i Sverige växer potentialen.

        • carinaagrellgmailcom says:

         Eftersom vi är obegränsat skattskyldiga, så garanterar befolkningen statens överlevnad. Dock läste jag någonstans att det endast är när skattebördan blir för tung, som folket revolterar. Så det är väl dit vi är på väg…

         • Mo says:

          Carina, den bästa vägen vore förstås krav på direktdemokrati som du har beskrivit.
          Det framförs synpunkter på att systemet är skuldmättat i Sverige. Vet du vilka variabler som visar på det och var går gränsen ?

          • carinaagrellgmailcom says:

           Jag tror inte det finns exakta mått på det. Snarare flyter gränsen och skuldmättnaden uppstår när det blir slut på betrodda skuldslavar som systemet kan fyllas på med. När Sub Prime-lånen imploderar som de gjorde i USA är det ett tydligt tecken. Det hände ju över en längre tid, minns dock ej hur lång tid.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Fanny Mae & Freddie Mac hette SubPrime-lånen, och det gick ett program om hela den karusellen. Inhysta slumpmässiga människor satt hela dagarna och signerade lånehandlingar utan bedömningar De skulle använda olika signaturer, inte sina egna namn.

           Såg nu att du skrivit ”I Sverige”, men jag har nog föreställt mig systemet som en helhet. Är det skuldmättat i USA så är det skuldmättat i Sverige. Men jag kan ha fel.

          • Mo says:

           Skulle tro att just detta är kärnproblematiken i Sverige och som skiljer oss från USA ? tillgången på betrodda skuldslavar. För att du skall anses kreditvärdig och komma in i systemet krävs att du har en fast god inkomst. Arbetslösheten var 10,3 % i juni i Sverige ca dubbelt upp mot i USA. Men det allra mest nedslående är den extremt höga arbetslösheten bland unga vuxna( 15-34 år) i Sverige. Den ålder som förr ansågs som den kanske produktivaste men då ur ett rent fysiskt perspektiv. Vi ligger i topp i Europa samtidigt som S vann valet på att vi skulle ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. Vilket oerhört svek och misslyckande. Nu blir S nya starka löfte inför kommande val att de skall stävja kriminaliteten i Sverige. Så verklighetsfrämmande, ser de inte samband mellan tidig arbetslöshet och kriminalitet ?
           Men varför bemöter inte andra partier S stora svek i dessa frågor ? Troligen för att de själva inte har några svar.

           https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/arbetsloshet-i-olika-aldersgrupper/

          • carinaagrellgmailcom says:

           Jag klickade på länken längst ned ”Arbetslöshet efter utbildningsnivå”. De flesta har bara förgymnasial utbildning, alltså grundskola eller sämre. Här hamnar ju de flesta ”nyanlända” och frågan är om många av dem någonsin kommer att ta sig in på gymnasiet och än mindre på högskolan. Problemet verkar till stora delar vara importerat. Förvisso är även det politikernas fel, men det sätter frågan i ett annat ljus.

          • carinaagrellgmailcom says:

           På tal om skuldmättnad:

           The Money GPS: ”Banks Are Literally Begging Americans To Take Out Loans And Max Out Credit Cards” https://www.youtube.com/watch?v=kXFEj-rShNc

           Jag minns tiden före 90-talskrisen. Då hade bankerna gatupratare på trottoaren, och en väninna till mig berättade att hennes svarta dagmammainkomster och spretande kattavelsinkomster räknades in i budgeten när hon och maken skulle köpa hus.

           Det närmar sig alltså…

          • Mo says:

           Samband mellan utbildningsnivå och arbetslöshet i ett land är inte så enkel. Tyskland har betydligt lägre utbildningsnivå än Sverige med ca hälften så hög arbetslöshet. Allra tydligast är Tjeckien som har låg utbildningsnivå men Europas lägsta arbetslöshet med siffror som ligger under 4%. Problemet med Sverige är att vi har anpassat vår arbetsmarknad till hög utbildningsnivå med ett högt beroende av tjänsteproduktion. Det är inom det området som de stora förändringarna kan ske med digitalisering och AI. Så det är inte självklart att högskoleutbildning leder till jobb med de struktur förändringar som är att vänta inom tjänstesektorn.

           https://www.ekonomifakta.se/fakta/utbildning-och-forskning/utbildningsniva/hogskoleutbildade-25-64-ar/

          • carinaagrellgmailcom says:

           Precis, Mo! Det saknas enklare jobb och då blir det hög arbetslöshet för denna grupp. När jag slutade nian för 44 år sedan, valde 20% att inte läsa vidare på gymnasiet, men då behövdes inte heller högskoleutbildning för nästan alla jobb. Utbildningsinflationen är markant, statusen haussas upp genom att folk tvingas lägga tre år på högskoleutbildning för arbeten man gick direkt från grundskolan till förut. Allt för att hålla systemet igån.

          • Mo says:

           Samtidigt är det mycket som talar för att det är den lågutbildade gruppen som kommer att växa i Sverige i och med FNs folkförflyttning genom Global Compact. Det talas om totalmottagande om ca 100 000/år under många år framöver för Sveriges del. Några tillförlitliga siffror för prognoser/ ambitioner har jag inte sett. Risken känns stor att när det redan idag saknas arbete för denna grupp så leder det istället in i ett permanent bidragsberoende och 2:a klassens medborgare för en stor andel av befolkningen. Och på sikt vet vi inte vilka som kommer att sorteras bort. Det kanske blir våra egna. Vi behöver engagera oss mer i samhällsutvecklingen. Se hur FNs global compact trumfades igenom av regering/riksdag utan folklig förankring. En fråga som kanske hade fått ett helt annat utslag om vi hade haft direktdemokratiska verktyg.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, det ser dystert ut, och staten prioriterar som den vill. Det är bäddat för kravaller och inbördeskrig, och det var väl så det var tänkt, såsom det verkar? Det finns ingen organisk utveckling eller olycklig slump.

     • Loa says:

      Rigged:
      CDC Stops Counting Vaccine Deaths to Blame All COVID Cases on the Unvaccinated
      July 22, 2021
      https://www.naturalnews.com/2021-07-22-cdc-stops-counting-vaccine-deaths-blames-unvaccinated.html
      To help drive the false narrative that “vaccines” are protecting people against the Wuhan coronavirus (Covid-19), the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has officially stopped testing “vaccinated” people for it.
      According to reports, the CDC has decided to only test UNvaccinated people for the Fauci Flu from here on out in order to make it appear that the only people “catching variants” are those who decided not to permanently alter their genomes with experimental drugs from the government.
      Because of this, even the mainstream media is scratching its head trying to figure out how “science” will be able to keep up (mycket bra fråga) with the threat of the so-called “Delta variant,” which is now morphing into the “Lambda variant.”

      (Åh – hela grekiska alfabetet ligger och väntar… Predisponerat för uppföljare!)

    • Jonas says:

     Rainer Fuelmich, tror de flesta här vet vem han är, sade i en intervju att de 20% dvs. vi som vaknat upp, är engagerade och vet vad som verkligen händer är vi som står för den riktiga demokratin. De andra 80% dvs. följeslagarna betyder ingenting i sammanhanget och det är samma personer som nu vaccinerar sig av den enkla anledning att makten och media säger att de ska göra så.

     De 80% låter sig villigt ledas till slaktbänken.

     • Mo says:

      De 80% har avgörande betydelse när samhället tar fram policys det ser vi nu, det krävs vaccinationspass i alla möjliga sammanhang för resor och besök i det offentliga, restaurang, idrott, konserter, bio mm. Och restriktioner sprider sig och gäller snart för tillträde till utbildningar och arbetsplatser. Google i Sverige har meddelat sina anställda att de måste vaccinera sig om de skall få komma tillbaks till kontoret. Så för de 20% blir det kanske inte slaktbänken men ett liv i isolering utan innehåll. Det är därför vi behöver betydligt fler på vår sida. Men de kommer, inte minst politiker kanske ruskas till nu när Pfizer som dominerar marknaden stort vill höja sina priser på vaccinerna med 25% för EU. Det kanske är som kompensation för NATO avgifter som fallit under USAs streck.

  • Erik says:

   Tack för godnattsagan Mjölner. Har inte så mycket att tillägga, men tänker desto mer och kom då att tänka på Platon och hans kritik av retorikens förhållande till sanningen. Platons ideal delas av nästan alla inom alternativmedia:

   Platon föredrog dialektiken över retoriken. Dialektiken är en metod där man
   genom strukturerade samtal avgränsar definitioner och drar logiska slutledningar
   för att närma sig sanningen. Alla idéer och åsikter skall baseras på
   kunskap, och inte tro emedan retoriken vilseleder sin publik genom att förvränga sanningen så att den låter bra.

   Retoriken kan här jämföras med MSM och dialektikern med alternativ media.

   Retorik kan användas för att fördunkla själen hos människor och att den därför är förkastlig. Retoriken kan alltså vara en fara för demokratin då talaren kan påverkar jurymedlemmar om vad som helst, vilkas beslut sedan formas efter detta i stället för att grundas på sanning.

   Platon tror på essentiella sanningar och förkastar retorikens relativa
   förhållningssätt till sann kunskap.

   Min artikel om virus och vaccin är just ett exempel på denna dialektik: att strukturerat avgränsa definitioner för att därefter dra logiska slutsatser.

   • Savalle says:

    Ja, sann dialektik är enormt bra för att närma sig det som är riktigt.

    Falsk dialektik är ett fingerat meningsutbyte mellan parter i samma säck.
    Så har det tyvärr blivit i den politiska debatten.

    Edward Griffen talar om ”show-wrestling”, när det gäller partipolitik.

    – Alla dessa svikare – oavsett parti – som svurit trohet till något hemligt brödraskap, som katapulterat upp dem, dit de definitivt inte hör hemma – i utbyte mot total lydnad!

 9. Loa says:

  Why Did China Buy an Airstrip in Texas?
  July 30, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/why-did-china-buy-an-airstrip-in-texas/
  sammandrag från
  Former Chinese general owns 200 square miles in Texas next to Air Force Base
  By World Tribune on May 30, 2021
  https://www.worldtribune.com/former-chinese-general-owns-200-square-miles-in-texas-next-to-air-force-base/
  (Det här var ju en utmärkt och klar sida! Reklamfri.)

  And this isn’t just some random ranch in the middle of nowhere. It is 200 square miles of land between one of the most active Air Force bases in the U.S. and the border of Mexico.
  As the world is being fear-mongered about “variants,” this is happening right under American noses.

  The former Chinese General Sun Guangxin purchased the land to allegedly build wind farms.
  (…)
  And the Morning Star (sic.) Ranch has its own airfield. We’re not talking about just some cruddy dirt airstrip for a Cessna, either. We’re talking about a well-maintained, paved runway that’s somewhere in the ballpark of 4000-5000 feet.

  Kyle Bass ( founding member of the Committee on the Present Danger: China) said there is a “4,000 or 5,000-foot runway there where the Chinese general is expanding it to, we think, 10,000 feet. This is happening inside the United States, and this general is actually interfacing directly with the critical infrastructure of the United States. My view is the reason that he bought the wind farm and wants to put up 700-foot turbines is he plugs directly into our electric grid.”
  Bass continued: “Plugging directly into our electric grid is something that should never happen.”

  Minns (den fabricerade) vinterstormen i Texas! Där Kina hade tillträde till elnätets mjukvara

  And Now There are Strange Drone Sightings in the Region
  On February 9, 2021, an unknown drone was spotted surveilling the Kinder Morgan fuel tanks in the region around Davis-Monthan Air Force Base.
  The drone, spotted accidentally, did not appear on any radar systems nearby, nor could it be seen with night vision technology. It seems as if this is some form of highly modified ‘stealth’ drone. The presence of a single, green LED light is the only reason the drone was spotted.

 10. Loa says:

  Detta är intressant

  Benjamin Fulford — July 26th 2021: How I Got Involved In The Secret War That Is Now Ending
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/benjamin-fulford-july-26th-2021-how-i-got-involved-in-the-secret-war-that-is-now-ending/

  ” In the top-level Japanese gangsters’ worldview, Japanese gangs as well as the rest of the world were ultimately ruled by “a group of eight people who sat around a table and divided up the oil and the dollars.” It turns out they were right. This is what I now refer to as the Octagon group that runs the Khazarian Mafia.”

  (Krönikan fortsätter under bilden med boylove-mitran)

 11. Mjölner says:

  Loa, lite komplement till din länk
  Yakuza-katakana.svg
  The word yakuza in katakana (ヤクザ)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Yakuza

  https://prepareforchange.net/2020/06/23/the-khazarian-mafia-you-dont-know-what-you-dont-know/

  • Loa says:

   Tack Mjölner! Jag hade den faktiskt i denna version
   https://geopolitics.co/2015/03/11/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
   så det var bra med uppdatering.

   Från en kommentar till din
   Max
   June 24, 2020 At 2:58 PM
   Kievan Rus was run by the Norsemen, not today’s ethnic Russians. The name Rus originated from Scandinavia and then hung around the eastern European area. It is thought that the Norsemen became Belarus. Today’s Russians originated elsewhere.
   Then the Norse monarchs re-established in Russia. Note the ancient Norse God Odin – the word for the numeral 1 in Ukrainian is “odin”. Russians slanted it to “yedin”.
   The Kiev Princes had to conquer three surrounding tribes before establishing Christianity in 988. One was the Polovtsi of “Polovtsian Dances” fame.
   They BANNED the previous Sun-worship religion, not adopted it, and burned all the old history of the area. So now Ukrainians and Russians think that the Norse history is THEIR history. Actually Ukrainians are of Media and Russians are the tribes of Meschech and Tubal.

 12. Mjölner says:

  Ett stycke sanningar och önskningar från en blogg vars åsikter och insikter ligger nära vår.
  Bra läsning som eggar upp stridshumöret.

  Naturlig immunitet bättre – Sunt förnuft och kunskap bäst

  Exempel på ekonomiskt bedrägeri kring coronamediciner. Bedrägeri som även ger bedragarna stor makt, men allt kräver underkastelse av de nationella politikerna för att fungera. Frågan är varför de accepterar detta?
  Hur länge ska allmänheten acceptera bedrägeriet med virus, PCR-tester, förbud mot HCQ och Ivermectin, nedstängningar, tvång att ta mRNAvaccin? När ska Fauci hamna i fängelse och för hur länge? När ska allmänheten genomskåda MSM fakemedia, avsätta storljugande politiker, kräva makt och frihet åter till folket?

  Så galen är makteliten och världen att Nancy Pelosi beordrar polisen att arrestera alla som påträffas i Washingtons regeringskvarter utan ansiktsmask. I Australien har polis och militär fått nya strängare befogenheter och nya order att bevaka masktvång, isolering och nedstängningar. Protester finns, men de är svaga, kuvade. I Frankrike har Macron hotat med liknande åtgärder, men där protesterar hundratusentals människor på gatorna. Allt medan svensk medströmsmedia håller tyst om de verkliga nyheterna från olika delar av världen. Allt medan en majoritet av medborgarna i de så kallat fria västerländska demokratierna varken tycks veta vad som pågår, vilket hot som nu sprids mot friheten, eller ens bry sig.

  • peterkrabbe says:


   Svenska medier rapporterar kortfattat om några tusen demonstranter i Paris! Se videon. Vad tror ni själva? Hundratusen? Ännu fler?
   Macron flyr som vanligt till kolonierna på andra sidan jordklotet när det hettar till på hemmaplan. SVT sänder socialreportage istället för att berätta om vad som händer i EU:s huvudstäder. Har vi inte rätt till vederhäftig information trots mediamonopolet?

  • Loa says:

   ‘medströmsmedia’ – så BRA svenskt ord; tack!

  • Benny says:

   Frågan är när Fauci och hans corona-fauscister ska ställa inför rätta? Det verkar gå rätt trögt i USA trots att det finns berg av bevis mot denna charlatan! Problemet är nog Faucis uppdragsgivare globalisterna som styr och ställer i USA och som obstruerar rättvisan.

 13. Loa says:

  Are United Nations Soldiers Setting Up “Compounds” On American Soil?
  1 week ago
  https://welovetrump.com/2021/07/25/are-united-nations-soldiers-setting-up-compounds-on-american-soil/

  …a woman dressed in United Nations garb claiming that the U.N. has set up a “compound” in Utah. She says the “compound” is no longer American soil

  Think that’s bad? Take a look at this:
  The Pentagon just handed over the world’s largest naval base to NATO.
  ( https://www.defensenews.com/naval/2021/07/15/as-nato-command-in-norfolk-reaches-full-standup-milley-warns-of-ongoing-need-for-alliance-to-prevent-great-power-war/ )
  And Chairman of Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley presiding over NATO’s new American headquarters doesn’t calm my suspicions.

  • peterkrabbe says:

   En NATO-bas i östra USA är egentligen inget märkvärdigt, även Trump har försökt minska det amerikanska engagemanget i NATO och sannolikt är detta en ekonomisk nödvändighet. med andra ord behöver USA skydd av NATO lika mycket som det omvända i de konflikter som man förväntar sig. NATO är hela Atlantregionen, inklusive polarområdet som också ligger under europeiska stater. Detta är något som även svenskarna bör tänka på, som medlem i NATO kan vi få skicka svensk trupp till USA för att försvara landet mot inkräktare från norr och söder. Vill vi det?
   Med fingret i luften kan man inte utesluta en framtida delning av USA i en östlig halva kopplad till NATO (Trump) och en västlig kopplad till Kina/Ryssland (Kamala Harris). Kalifornien är i praktiken redan kommunistiskt och fler lär det bli. Etablerandet av FN-baser i centrala USA kan ses som en förberedelse för detta scenario. Man skall då också betänka att Kina har 100.000 man förberedda för FN-insatser…

 14. Astrid says:

  Dessa omfattande demonstrationer inger hopp. Fantastiskt att se så oerhört många människor engagerade. Lite som i djurvärlden med fiskstim och flockar av hovdjur, det stora antalet blir ett skydd mot fienden.
  Vanliga människors protester utgör större hopp än svenska politiker. Somliga (se DGS) menar att valet hösten 2022 kan ”rädda” Sverige. Ifall Moderaterna med nya klokare politiker växer stort.
  Man vill inte låtsas om att Sverige sedan länge är en lydstat och ett experimentland som styrs utifrån. Alla svenska toppolitiker lär vara, vad Sture också framhållit, medvetna om sin maktlöshet och att frigörelsen sannolikt måste börja i USA.
  Det handlar om frigörelse från ofattbart mäktiga krafter med ambitionen att förgöra människan som riktig människa och att förvandla jorden till en teknisk mer eller mindre död planet där allt liv är digitaliserat.

  • Jonas says:

   Precis min uppfattning, Sverige är en lydstat till USA. Svenska politiker är bara marionetter och skådespelet ska fortsätta för att svenskarna ska tro att vi har ett fungerande politiskt system. Men bara det faktum att en fd. oduglig svetsare är statsminister och dumheten lyser ur hans ögon säger väl allt för den som kan tänka själv. Tyvärr har också SD ”trillat” dit så vår enda räddning är vad som händer i USA och själv hade jag stort hopp till Trump men just nu känns allt bara hopplöst.

 15. Sture says:

  @ Erik,
  jag har skrivit ett svar till din kommentar den 30 juli, kl. 13.44

 16. Krister says:

  Kan vara intressant i morgon kl 12 PM …blir väl kl 18 här?
  Konferens kring corona och sprutorna.
  Ny medicinsk fakta kring riskerna.
  Live-sändning.

  https://www.lifesitenews.com/conference-stop-the-shot/?fbclid=IwAR1r6wTA8_ktsjwTniftZx_KRPFOayMJxWk0hlsh9g8EOwpps4ySS0yX9Sk

 17. Mjölner says:

  Kristers länk innehåller också information om Soros abortprogram.
  Man kan ha hur många olika åsikter som helst rörande den katolska kyrkans ståndpunkt till abort.
  Men när det övergår i organiserad planering till barnamord tycker jag måttet är rågat.
  Någon som borde dingla i lyktstolpen är denne ”filantrop” som han kallar sig själv.

  Soros gave over $2.5M to Planned Parenthood’s activist voting group
  And that’s not the only pro-abortion advocacy group Soros bolstered with millions of dollars.

  INTERVIEW: Young people in Poland are ‘cynically used’ by pro-abortion movement
  LifeSite’s Dorothy Cummings McLean spoke with Karolina Pawłowska, the Director of Ordo Iuris’ Center of International Law, in Poland.

  Prominent COVID-19 contact tracing org has strong ties to pro-abortion globalists
  This system is ripe for abuse.

  Leftist billionaire Soros gives $1M to radical abortion group to beat Trump
  NARAL’s latest George Soros–funded ad features women accusing President Trump and his allies of putting ‘ideology over science.’

  Soros spends over $5 million on new super PAC to fund liberals in 2020
  Soros has poured money into groups promoting abortion and same-sex ‘marriage.’

  Planned Parenthood joins Soros scheme to give Democrats control of Senate
  The new campaign is called ‘Win Justice.’

  Amnesty International broke law by taking Soros money to promote abortion in Ireland
  The Human Rights org is now facing a criminal probe and possible imprisonment of key staff.

  Soros-funded group seeks to legalize abortion in Latin America
  Groups supported by the billionaire investor work under the radar to give legal help to change abortion laws.

  George Soros gave millions to these feminist groups to promote abortion around the globe
  The International Women’s Health Coalition advocates ‘for sexual and reproductive health and rights’ while trying to change government policies.

  Pro-abort billionaire George Soros gives $18 billion to make his foundation second richest in U.S.
  A radically pro-abortion group is now ‘one of the world’s largest philanthropic organization George Soros is funding massive pro-abortion rallies in Poland
  The billionaire financier’s organizations made major contributions to the 2016 attempt to weaken the country’s abortion ban.

  • Jonas says:

   Jaa denna soros är ondskan själv, titta på honom hur han ser ut idag och titta på kissinger hur han ser ut idag, och titta på jacob rotschild hur han ser ut idag, de är inte mänskliga. Jag är fullt övertygad om att världens rikaste dvs. de som styr världen är inte människor. De må se ut som människor men det finns inget mänskligt i deras sätt att roffa åt sig och offra andra oskyldiga människor. När jag först hörde David Icke tala om ”reptilians” för några år sedan skrattade jag rakt ut och trodde han var galen men faktum är efter att ha läst på så är frågan om Icke inte har rätt. Vi är redan övertagna av ”aliens” och de är reptilier och de har funnits på jorden i många tusentals år, den stora frågan är hur vi ska förgöra dem.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   Man inser lätt att detta inte rör sig om George Soros egna pengar. För det första så tror jag att GS bara är en bulvan för Rothschild/Rockefeller/Goldman-Sachs etc. och det är därifrån han fått låna sitt startkapital för att påbörja sina valutaväxlingar och tjäna pengar på detta. För det andra så skulle han aldrig använda egna pengar för detta – han är alldeles för girig för det. På något sätt har han nästlat sig in och kan använda befolkningens skattemedel för att bekosta detta. Det innebär också att han inte förlorar någonting av sin egen förmögenhet genom att framstå som ”filantrop” och ”skänka bort” pengar. Allt detta kommer säkert från skattemedel. Det gäller bara att klura ut ”när, var och hur”.

  • Mo says:

   Jag tycker att både Soros och katolska kyrkans smutsiga hantering av dessa svåra frågor stärker behovet att att plocka bort dem från scenen.

  • Loa says:

   American Horror Story:
   Memos Show NIH Paid University to Deliver Fetuses Intact, Remove Organs
   August 4, 2021
   Source – Just The News
   https://stillnessinthestorm.com/2021/08/american-horror-story-memos-show-nih-paid-university-to-deliver-fetuses-intact-remove-organs/

   The National Institutes of Health approved a $3.2 million grant to the University of Pittsburgh that involved inducing labor on full-term pregnant women and quickly removing organs from intact fetuses for its tissue bank, according to newly released public records.

   In a labor-induction abortion, if the fetal heartbeat and circulation continue, “it means the fetus is being delivered while still alive and the cause of death is the removal of the organs,” CMP (Center for Medical Progress) said.
   “Warm ischemic time differs from cold ischemic time which refers to [the] amount of time the organ is chilled,” Judicial Watch said. “Pitt’s statement suggests the time between the abortion and collection is minimal.”

   CMP founder David Daleiden, the journalist at the center of the 2015 Planned Parenthood fetal body part scandal https://justthenews.com/accountability/media/journalist-who-launched-fetal-body-part-scandal-files-suit-against-planned, said the grant application “reads like an episode of American Horror Story.”
   Viable infants, he claimed, are intentionally delivered and “killed for organ harvesting” to bring taxpayer money to Pitt “and the Planned Parenthood abortion business it supports.”

 18. Mjölner says:

  Sture!
  Det äger nog sin riktighet det, som stockholmarn sa.
  Soros privata förmögenhet uppskattades 2020 till 8,3 miljarder dollar,EFTER att ha donerat
  32 miljarder dollar till sin egen fond Open Society Foundation. Han ligger därmed tvåa efter Bill och Melinda Gates Foundation Det finns flera bud om hur många miljarder som gått hit eller dit. Soros har bl.a.sponsrat Searchlight och Socialdemokraternas spionorganisation EXPO. Han spekulerade på 90-talet mot engelska pundet som kostade skattebetalarna på 7 miljarder kronor. Han bedrev samma år ekonomisk krigföring mot svenska kronan vilket orsakade en av de värsta finanskriserna vi haft med permanent högre arbetslöshet
  Han har ett stort aktieinnehav och investerar som alla storkapitalister i vapenindustrin.
  Det är också klart att han lobbar för hårdare vapenlagar både för jägare och allmänhet.

  Lista på svenska politiker som lär ha Soros fulla förtroende

  1. Lars Adaktusson (KD)
  2. Anna Maria Corazza Bildt (M)
  3. Malin Björk (V)
  4. Bodil Ceballos (MP)
  5. Peter Eriksson (MP)
  6. Fredrick Federley (C)
  7. Christofer Fjellner (M)
  8. Gunnar Hökmark (M)
  9. Olle Ludvigsson (S)
  10. Jens Nilsson (S)
  11. Soray Post (FI)
  12. Marita Ulvskog (S)
  13. Cecilia Wikström (L
  14.Och så Annie Lööf naturligtvis.

 19. Loa says:

  Joachim Hagopian (mannen som skrivit om pedofili /satanism https://pedoempire.org/book-5-final-book-published-in-print/ ) :
  Massive Death Wave Coming Amidst Vaccine Mandates, While Truth and Revolution Fill the Air
  https://phibetaiota.net/2021/08/joachim-hagopian-massive-death-wave-coming-amidst-vaccine-mandates-while-truth-and-revolution-fill-the-air/
  Fullmatat, minst sagt.
  Jag fastnade för väderkriget för att skapa torka och svält (och som bonus hälla regn på covid-protesterande européer):

  Turning to another sobering yet also much related ongoing global phenomenon, July’s unprecedented weather warfare applications and climate engineering appear to be wreaking havoc across the globe, causing simultaneous massive flooding in dozens of worldwide locations, while scorching heat, uncontrollable wildfires and droughts continue hammering California, the Northwest and the North American grain belt with relentless HAARP (Heat Active Atmospheric Research Program) generated ionospheric heat domes. Meanwhile, a killer frost and freak snowstorms in Brazil have decimated the world’s largest producer’s young coffee crop, while biblical flooding has crushed rainfall records not seen in over a century across Belgium, Netherlands, Germany, UK’s London, Luxembourg and Switzerland. Other European nations also hit with severe water damage include France, Italy, Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. The worst floods over the last 100 years have tragically left 1,300 Europeans missing and at least 120 known dead. While the American West and Northwest were literally baking under the hottest ever heat domes, with still a third of the month to go, enormous downpour records were broken in New England and New York, producing the wettest July ever, sandwiched between the repeat pattern of slow moving cross-country heat waves.
  Interesting to note that virtually every nation most recently drowning in super-floodwaters just days earlier were all taking to the streets in open rebellion and angry defiance, reacting to each nation’s tyrannical rollout of vaccine mandates, the elite’s beta test of what’s to come, knowing that forced jabs worldwide means death sentences for millions. Might the floods be the mafia cabal’s instant payback?

  Detta väckte några noter jag inte postat, för jag hade inte sett något om DEW, utan ”bara” torka. Men Fulford påpekar att torkan skall ombesörja food shortage. Jim Stone som lider av kyla i Mexiko, menar att allt överskottsvattnet dumpas i Atlanten och Europa isht Tyskland. (Så roligt att vi fått en riktig sommar i juli! Vi var tydligen inte viktiga i år, eller låg i vindriktningen.)

  Noterna:

  Hmmm..
  California and Oregon Wildfires Worsen, Prompting More Evacuations
  Monday, July 19, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/california-and-oregon-wildfires-worsen-prompting-more-evacuations/
  There are at least 16 major fires in the Pacific Northwest, the U.S. Forest Service said.

  Oregon Wildfire Is ‘Out of Control,’ Reportedly the Size of Los Angeles
  Tuesday, July 20, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/oregon-wildfire-is-out-of-control-reportedly-the-size-of-los-angeles/

 20. Eclipse says:

  Den strålande framtid är vår.

 21. Mo says:

  Nya massiva flyktingvågor väntas ifrån Afghanistan via Turkiet till Nordeuropa. Sverige måste ta en ledande roll och agera anser den socialdemokratiske statsvetaren Abozar med rötter i Afghanistan. Varför ? Ska vi som vanligt bli USAs spring pojk ?

  https://omni.se/statsvetaren-sverige-maste-ta-taten-for-afghanistan/a/23RP8y

  • Savalle says:

   Med FN:s Global Compact-invandringsavtalet i hamn och undantagsregler för ”flyktingar” att kringgå alla nedstängningar mellan länderna kan det snart kanske bli en riktig ström med afghaner som forsar in i landet – särskilt om krigsterrorn i Afghanistan trappas upp något ytterligare, vilket nog inte torde utgöra något logistiskt svårlöst problem med alla yrkessoldater från hela världen – Sverige inräknat – som kommenderats dit för att kommenderas av dem som för vidare det av George W Bush formellt startade (never ending?)”kriget mot terrorismen” 2001.

 22. eva-marie says:

  ” I need to know that you will always be the same old someone that I knew”

  • Sture says:

   @ eva-marie,
   jättehärlig låt.

   • eva-marie says:

    Roligt att du tycker om den Sture. Den är verkligen fin, både musiken och texten. Och inlevelsen och känslan hos sångaren i den här live-versionen, troligen i slutet av en konsert.(man ser hur svetten rinner, men han ger allt.)

 23. Mjölner says:

  RÄTTSRÖTAN!
  Så här korrupt och lagvidrigt agerar svenska domstolar. Exemplet kan ses som toppen på isberget.
  I detta fallet förvaltningsrätten i Linköping. Fyra domare får kritik av JO.
  Nedanstående gäller nog generellt även för både tings- och hovrätter, kanske även HD. Men där är JO hittills som en mus helt tyst.
  Vi får sannerligen se upp. Det är tydligen ganska lätt att bli inburad.

  Utdrag från Jan Norbergs bok kap..16 Han beskriver i boken turerna runt äldrevårdens behandling av modern.

  Förvaltningsdomstolarna får kritik:

  ”Domskälen i samtliga granskade domar stred mot lagen – JO: “intetsägande motiveringar” ”

  ”Det måste vara möjligt för den som utsätts för samhällets tvångsåtgärder att förstå skälen för åtgärden”. Det skriver JO som har granskat fem fall där Förvaltningsrätten i Linköping dömt personer till psykiatrisk tvångsvård. Enligt granskningen uppfyller inget av avgörandena kraven på motivering. Fyra domare får därför kritik.

  En förutsättning för att kunna döma någon till psykiatrisk tvångsvård är att patienten har en allvarlig störning. För att kunna döma någon till sluten vård gäller att personen har ett oundgängligt behov av vård dygnet runt. Dessutom krävs att patienten själv motsätter sig vården.

  I fem fall som avgjorts av Förvaltningsrätten i Linköping anser dock JO att dessa krav inte är uppfyllda i domstolens motivering till domarna.

  I ett av fallen har patienten invänt att hon inte anser sig lida av en allvarlig störning. I ett annat fall framför patienten att vården skulle kunna ske på frivillig basis. Ingen av invändningarna ägnas någon uppmärksamhet i domskälen.

  Domskälen i de fem fallen är också anmärkningsvärt lika, enligt JO. Domstolen har kortfattat summerat att patienten lider av en störning, att personen motsätter sig vård och att rekvisiten för att döma för tvångsvård därmed är uppfyllda.

  Justitieombudsmannen Lars Lindström har uppmärksammat detta och skriver:

  ”Den som läser de fem domarna slås av att motiveringarna – de egentliga domskälen – i väsentliga delar är näst intill ordagrant likadana i de fem domarna. Motiveringarna saknar anknytning till de omständigheter som rätten har bedömt i målen och är helt enkelt redovisningar av lagtexten.”

  JO fortsätter:
  ”Det måste vara möjligt för den som utsätts för samhällets tvångsåtgärder att förstå skälen för åtgärden och ha möjlighet att överklaga. Det måste också vara möjligt för den som i efterhand vill granska tvångsåtgärder av detta slag att göra det utan att hindras av intetsägande och ogenomträngliga motiveringar. Det är därför viktigt att domarna motiveras så att det inte råder någon tvekan om hur bedömningen gjorts.”

  Avslutningsvis skriver JO att han inte anser att domskälen i något utav de fem fallen uppfyller de lagställda kraven. Fyra domare vid förvaltningsrätten får därför kritik.

  Källa: Dagens Juridik: Domskälen i samtliga granskade domar stred mot lagen – JO: ”intetsägande motiveringar”.

  http://www.dagensjuridik.se/2014/05/domskalen-i-samtliga-granskade-domar-stred-mot-lagen

  Kommentar: När den i flesta fall tyste och på gränsen till totalförlamade JO har vaknat till måste förmodligen läget vara mer än katastrofalt.

 24. Sture says:

  Detta är en väldigt intressant video av Stew Peters som intervjuar dr. Jane Ruby om situationen i Israel. Myndigheterna har tillkännagivit att 90 % av den israeliska befolkningen är fullt vaccinerade. Ändå är sjukhusen överfulla med svårt sjuka patienter varav 70% är fullt vaccinerade i medeltal. Kommer man upp i högre åldrar så är 90% av de svårt sjuka fullt vaccinerade. Samtidigt försöker man sprida sitt narrativ att det bara är de ovaccinerade som insjuknar.
  Titta på tabellen vid tidpunkt 1,50 så ser ni precis detta
  https://www.bitchute.com/video/BTjo1GJeAFbg/

   • Mjölner says:

    Mo!
    Politikerna som inte vet ett jota om Covid19 eller vacciner har likt en bullterrier bitit sig fast i byxbaken på Big Pharmas agenda och upprepar tillsammans med sjukvårdsmyndigheterna om och om igen, vaccinet är inte farligt gå och vaccinera er, det är gratis. En stor lögn eftersom vaccinet betalas med skattepengar. Ingen vet vad detta laboratorievirus kan ställa till med. Ändå kan dessa politiker påstå att vaccinet inte är farligt men Covid19 viruset är det. Hur kan man veta det? Vi vet av erfarenhet att svenska politiker inte är särskilt pålästa eller intresserade av fakta. Det har framkommit av den knappa rapporteringen och statistiken över vaccinets skador och dödsfall att vaccinet kan vara på väg att bli farligare än viruset. Ändå skall alla vaccineras i det oändliga dos efter dos. Varför?? Varför är man så angelägen att Big Pharma inhöstar stora vinster. Är man angelägen att reducera befolkningen? Får politikerna kanske en liten grindslant för besväret?

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Sture! Detta blir svårt att komma förbi. Man måste vara helt igenom hjärntvättad för att kunna hävda motsatsen. Kristers länk om vinsten i Kanadas regeringsrätt är kanske ett tecken på att myndigheter börjar reflektera och se propagandan med kritisk blick.

  • Sture says:

   @ carinaagrellcom och Mo,
   jag har skrivit av tabellen så att den skall bli lättförståelig och även stå kvar på sajten när censuren av videon slår till. Vid tidpunkt 1,50 på videon så fås detta fram:

   I åldersgruppen 90+ var 89,7% fullt vaccinerade medan de som hade drabbats av SARS-CoV-2 igen utgjorde 84,8%. Här utgjorde således inte vaccinationen något större skydd mot förnyad infektion.
   80-89 år: 91,2% mot 89,5% – inte heller här.
   70-79 år: 92,8% mot 94,8% – snarast en nackdel.
   60-69 år: 86,9% mot 91,7% – snarast en nackdel
   50-59 år: 84,4% mot 87,4% – snarast en nackdel
   40-49 år: 80,9% mot 83,1% – snarast en nackdel
   30-39 år: 77,4% mot 79,1% – snarast en nackdel
   20-29 år: 71,9% mot 78,1% – snarast en nackdel

   Således var vaccinationen till nackdel för dem (från 20-79 år) som drabbats och de som var ovaccinerade har således snarast klarat sig bättre.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Tack Sture – ja, det är helt sinnessjukt att mördandet kan fortsätta! Det framkallar overklighetskänslor och jag tänker ofta att TPTB måste ”skoja”.
    För kännedom har jag sparat ner filmen på min hårddisk.

   • Sture says:

    @ Hoppas den förstås, jag märker att den inte var så klar.

    Således, jag tar det igen:
    Den vänstra siffran är altså hur många i åldersgruppen som totalt är vaccinerade. Den högra siffran är hur många som är vaccinerade bland de som är sjuka. Och nästan genomgående är det fler vaccinerade bland de som är sjuka än det finns vaccinerade total i åldersgruppen.

    • Mo says:

     Tack Sture, fint att dessa nedslående data i denna världsomfattande studie kommer upp på bordet. Men än så länge är deltagande i kliniska studier frivilligt och Fuellmich engagemang är räddningen. Propagandamaskinen haussar, så blir det när den medicinska kompetensen inte tar sitt ansvar.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Jag tyckte tabellen var tydlig och bra!

     • peterkrabbe says:

      Tabellen var helt tydlig i slutsatsen att även vaccinerade drabbas av sjukdomen. Däremot kan jag tycka att tidsintervallet en vecka i mätningen är för litet för att dra för många slutsatser. Israel har närmare 8 miljoner invånare, om 90% är vaccinerade blir det 7,2 miljoner människor. 0,8 miljoner är ovaccinerade. I tabellen handlar det om något tusental insjuknade, vilket knappt är mätbart i förhållande till populationen. Möjligen kan dessa siffror vara lägre eftersom vi inte har bekräftelse på hur man gjort med den arabiska andelen av befolkningen, det har nämnts att de inte skulle få ta del av vaccinet.
      Det hade varit mer intressant att få se det totala antalet insjuknade efter ett startdatum för avslutade vaccinationer och hur kurvan rör sig, uppåt eller nedåt, därefter. Då kan man se om det finns någon bestående immunitet eller om de sjuka fått en initial reaktion på sprutan som är övergående. Detsamma får ju då studeras för de ovaccinerade.
      I israel bör man nog också veta vilka kategorier som är vaccinerade eller inte, det finns stora skillnader mellan exempelvis armén och de ortodoxa, med helt olika livsstil.
      Samma observationer har gjorts även i andra länder som Island och Gibraltar, som vi sett här tidigare, så helt klart är detta något man bör se närmare på. Rapporterna från USA går också i samma riktning, så vi lär ganska snart få mer fakta om förhållandet…

      • Sture says:

       @ peterkrabbe,
       en vecka är alldeles tillräckligt för att visa denna fördelning. Jag vet inte hur mycket en arkitekt sysslar med statistik, men detta är mammas gata för mig.
       Det är vanligt att man i sådana undersökningar väljer ut en vecka och det finns ingen som helst anledning att ta längre perioder för att få se fördelningen mellan vaccinerade/ovaccinerade. Detta blir ett ”stickprov” och om det inte finns några ”systematiska” fel (och jag kan inte se några sådana), så blir detta rättvisande.

       • peterkrabbe says:

        Åjo, nog sysslar vi med statistik i samhällsplaneringen. Det är möjligt att ett stickprov räcker för att konstatera ett förhållande inom medicinen, men i annan planering vill man ha fler referenspunkter för att kunna konstatera förekomsten eller bristen på en utveckling, exempelvis i befolkningsprognoser.
        Det jag menar även här är att det vore intressant att se om nämnda sjukdomsfall är en tillfällighet eller en bestående trend, vilket man hade kunnat se genom fler tidsintervall.

        • Sture says:

         @ peterkrabbe,
         sjukdomsfallen kan säkert variera mellan olika perioder, men det finns ingen anledning att tro att fördelningen vaccinerade/ovaccinerade skulle bli annorlunda. Varför det?
         Och det var det man ville visa här.

 25. Loa says:

  Kanariefågelfallet Maricopa county, Arizona, betr. bevis av valstöld 2020:

  Sonny Borrelli: “It’s Pretty Cut And Dry. Violation Of A Senate Subpoena Is A Class Two Misdemeanor.” Brnovich NEEDS To Take Action (VIDEO)
  Source – The Gateway Pundit
  August 4, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/08/sonny-borrelli-its-pretty-cut-and-dry-violation-of-a-senate-subpoena-is-a-class-two-misdemeanor-brnovich-needs-to-take-action-video/

  Arizona State Senator Sonny Borrelli made a formal request for Attorney General Brnovich to investigate Maricopa County’s noncompliance with legislative subpoenas.
  Brnovich is required under SB 1487, introduced by Former State Senator Andy Biggs, to comply with this request and investigate the county’s violation of legal subpoenas.

  Överheten är rädd:

  DOJ Warns States Not To Pursue Their Own Arizona-Style Election Audits
  August 4, 2021
  https://conservativebrief.com/doj-warns-47318/

  Med all rätt:

  CodeMonkeyZ Speaks with Gateway Pundit: “What I Put Out on the Dominion Evidence is Roughly 1% of What We Are Holding”
  Source – The Gateway Pundit
  August 4th, 2021
  Ron Watkins – CodeMonkeyZ — released several photos on Monday leaked to him from an alleged Dominion Voting Systems employee and whistleblower.
  The documents prove that Dominion has remote access to their equipment during the elections.

 26. Mjölner says:

  Hittade detta på Hagenbo´s blogg

  torsdag 5 augusti 2021
  The Vaccine is the Virus

  ​​Dr Naomi Wolf:

  CDC just admitted that 74% of those infected in Massachusetts covid outbreak were “fully vaccinated”

  The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has released a new Morbidity and Mortality Weekly Report showing that three out of every four people infected during the recent Wuhan coronavirus (Covid-19) “delta variant” outbreak in Massachusetts had already been “fully vaccinated” with a Fauci Flu “vaccine.”

  Of the 469 “cases” of the Chinese Virus that were identified in Barnstable County, 346, or 74 percent, occurred in “fully vaccinated persons … who had completed a 2-dose course of mRNA vaccine Pfizer-BioNTech or Moderna or had received a single dose of Janssen Johnson & Johnson vaccine at least 14 days before exposure.”

  According to the CDC genomic sequencing of specimens collected from 133 patients revealed the presence of B.1.617.2, which the government is calling “delta” even though it refuses to explain how and when the testing protocol for “delta” was developed.

  “Overall, 274 (79%) vaccinated patients with breakthrough infection were symptomatic,” the CDC says about the outbreak. “Among five COVID-19 patients who were hospitalized, four were fully vaccinated; no deaths were reported.”

  CDC admits it used fraudulent PCR testing to identify “delta” cases

  The CDC did reveal that it used fraudulent real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) cycle threshold (Ct) values to come up with its positive diagnoses for the “delta” patients it identified.

  Not only are PCR tests fraudulent, generating false positives especially when cranked up high as they were all throughout 2020, but they were also designed and calibrated to identify common influenza, not the Chinese Virus.

  What many people are testing “positive” for, in all reality, is just the ordinary seasonal flu. This is why there was no flu season in 2020, of course, as everyone was testing positive for Chinese Germs.

  Even so, the government continues to fearmonger about the “delta variant,” blaming the unvaccinated for its continued spread among the vaccinated.

  “The Delta variant of SARS-CoV-2 is highly transmissible; vaccination is the most important strategy to prevent severe illness and death,” the CDC contends.

  CDC: The only way to survive “delta” is to stop living

  Vaccines are not enough, though, according to the government. Vaccinated people must also wear a mask indoors at all times if they hope to “flatten the curve.” Masking indoors “regardless of vaccination status” is the latest recommendation from Fauci and friends.

  The CDC is also trying to scare Americans into avoiding other human beings this summer by skipping out on barbecues and staying away from large events. Living is contributing to the “spread” of the Wuhan Flu, the CDC maintains, so people need to stop living in order to stay “safe.”

  If Americans refuse to do this on their own, then the CDC recommends that local jurisdictions impose new lockdowns to keep everyone as miserable as possible. Doing this will help to “flatten the curve,” says the CDC.

  Keep in mind the CDC has also admitted that the PCR test is unable to identify the presence of infectious virus or any causative agent for clinical symptoms. It can be adjusted to produce just about any result the government wants, including new “variants” for which it can fearmonger the public into getting jabbed and wearing masks.

  “The performance of this test has not been established for screening of blood or blood products for the presence of 2019-nCoV,” reads page 38 of an FDA document about the PCR test (https://t.me/naomirwolf/154). “This test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens.”

  “And all the lockdowns, masks, mandates, ‘vaccines’ etc. was based on the numbers of PCR fake positive cases,” one of our commenters wrote. “There basically was no pandemic.”

  Subscribe and share ➡️⬇️➡️ @naomirwolf

 27. Erik says:

  En dokumentär i samma tema som min artikel:

  Det finns inger virus
  https://www.bitchute.com/video/DkIBetvZLeRh/

  Och nu har en domstol i Kanada kommit fram till samma sak

  https://www.bitchute.com/video/euMT6jUwXhym/

   • Erik says:

    Av vad jag förstår så var inte en advokat som gjorde detta möjligt, utan det kvävdes en oljearbetare och han slog dom på deras hemmaplan. Vi får se om detta står sig eftersom vi alla vet att rättsväsendet är helt korrupt – han hade väl bara turen att få en verklig opartisk domare. De kommer aldrig att låta den hör domen stå oemotsagd. Kriget är igång.

    • Mo says:

     Erik, vad menar du att det är som tillverkas runt om på världens viruslaboratorium om det inte är virus ?

     • Erik says:

      Ja hörru du du, det är en bra fråga, kanske du kan svara själv?

      Låt mig ge en liknelse: änglar finns. Dom är vita och bor bland molnen, det är därför man inte kan se dom, men nu har ett forskarteam bevisat deras existens. När änglar flyger in folks hus lämnar dom änglastoff (osynligt vit färg) efter sig, som dels är vit samt innehåller fukt. Det är bara att fånga in lite luft från rummet de vistats i och sedan bladar man detta med ett hemligt patenterad tvåstegsämne (vit färg och fukt) så vips se: änglastoff (vit färg) vilket bevisar existensen av änglar. Sedan har samma forskarteam också detekterat tomtar. Man skrapar bara upp något från golvet (tomtar lämnar tomtestoff efter sig när de går över ett golv) och blandar detta med ett hemligt patenterat ämne (innehåller falurödfärgspigment och fukt) så vipps så har vi tomtestoff som bevisat tomterna existens (röd färg). Vad man däremot aldrig gör är ett kontrollexperiment, där det går att bevisa att det spelar ingen roll vad än man blandar i så kommer utfallet att bli en vit vätska (änglaexperimentet) och röd vätska (tomteexperimentet). Det är bara det att några sådant kontroller aldrig görs.

      Metoden att “isolera” ett virus infördes redan 1954 av en virolog som hete John Franklin Enders. Han hävdade att han hade isolerats mässlingsviruset. Allt sedan 1954 har man antagit att celldöd beror på förekomsten av virus – inte av cytotoxiska antibiotikum, anti-svampmediciner. Det är liksom underförstått att viruset finns i provröret eftersom vävnaden har tagits från en sjuk patient, utan att veta varför denna är sjuk? Sedan, från cell- och vävnadsmassan erhålls genetiska fragment och sorteras konceptuellt för att erhålla “ett viralt genom”. Det relevanta kontrolltesterna för att se om frisk vävnad dör och sönderfaller på samma sätt, utförs dock aldrig. Det räcker med att virologer antar att viruset finns i miljontals små fragment av genetiskt material i blandningen av döda celler. Sedan väljer man ut några och sorterar eller anpassar dessa för att bygga ihop detta med hjälp av ett datorprogram till ett komplett viralt genom, som man faktiskt inte har hittat.

      Faktum är att varken i cellkulturer som dessa, eller i saliv eller blod har ett fullständigt virusgenom någonsin hittats, utan dom konstruerar det helt artificiellt. Det är det första teamet av virologer som konstruerar ett viralt genom som avgör hur det ser ut. Alla andra upprepar bara samma process och så klart får de samma resultat som är 99,99% identiskt med referensgenomet, som de nu säger att de har isolerat för alla första gången – med andra ord dom hittar det de vill hitta. (Om virologerna skulle vilja bevisa att det dom säger är sant, låt dom i så fall isolera och fotografera virus i blod- eller salivprov. Det är slående att vi idag måste bära masker eftersom det sägs att viruset sprider sig som en aerosol, när det visar sig att inget virus någonsin har sett eller fotograferats i saliv).

      De virologer som följer den grupp som först ”sekvenserade” ett virus replikerar helt enkelt proceduren och når därför samma resultat. Det vill säga, de tar detta som en referens, en mall, den ursprungliga sekvensen, men detta är en teoretisk och matematisk konstruktion. Varför inte utför ett kontrolltest från samma databas över genetiskt material istället för att styras av referensmallen? Varför inte försöka konstruera andra förmodade virala genomer med samma information – till exempel genomer av andra RNA-virus, såsom HIV eller HIV-liknande virus, Mässling eller Ebola? Men det gör de naturligtvis aldrig.

      • Mjölner says:

       Erik!
       Det måste väl för helsefyr finnas något som folk blir sjuka av. Vad är det för genom?
       De barnsjukdomar som vi trott vara virus , vilka sekvenser består i så fall dessa av?
       Ett framtida nobelpris väntar den som upptäcker den verkliga orsaken till vad vi hittills kallat virussjukdomar.

       Sen måste jag protestera, en domstol kan inte avgöra om virus finns eller inte.
       Det måste avgöras i laboratorier. Målsägaren kan eller har inte gett domstolen rätt rekvisit att döma efter. Det s.k.beviset är ett tvivelaktigt hopkok eftersom ingen annan som du påstår kunnat isolera ett virus så kunde inte heller målsägaren göra det. Det i sig garanterar inte att virus inte existerar. När Sars och Covid framställdes använde man samma teknik som när man tillvekar serum av ormgift. Man kör datorsekvenser med koderna för resp. giftegenskap, nerv,
       vävnad och blodförstörande egenskaper som reverseras till att verka läkande.en
       Om den mystiska sjukdomen Covid19 inte bär något virus vad blir då folk sjuka av?

       • Sture says:

        @ Mjölner,
        jag håller med dig.

        Allt det som vi upplevt under barndomen, mässling, vattkoppor, påssjuka etc., etc. är virussjukdomar. Och det speciella med dessa syns på de symptom de skapar, det som uttrycks av Jesus med orden, på ”frukten känner man trädet” – även om han sade det i ett annat sammanhang.
        Här har vi då tiotusentals forskare som ägnat sig åt virusforskning på längden och på bredden under många decennier. Och så har vi en och annan, som påstår att virus egentligen inte finns. Vilka skall man lyssna på? Erik, som är lekman med noll koll på detta, väljer att lyssna på de få. Han får försöka förklara varför?

        • Savalle says:

         Diskussionen är viktig, eftersom det finns så många auktoriteter (Andrew Kaufman & Co), som hävdar att virus inte existerar.

         Erik har tagit denna sida i debatten, som jag följer med största intresse.

         • Mjölner says:

          Ja Savalle, det viktiga är inte vem som har rätt eller fel, det viktigaste är debatten som förhoppningsvis utmynnar i sanningen.

         • Erik says:

          Detta är vad jag uppskattar mest med Savalle – modet att ifrågasätta maktens narrativ, oavsett vad det får för konsekvenser för den egna bekvämligheten. Detta är essensen i den kristna tron – du dör för sanningen.

          Allt jag gör är att peka på ett enda metodfel i berättelsen om virus – ett enda. Detta metodfel är av enorm betydelse.

          Varför ska vi bära munskydd och dika social distansering? Jo för att dom säger att det onda viruset finns i saliven som ariosoler, men man har aldrig, aldrig någonsin isolerat eller identifierat ett enda virus från saliv eller blod utan att först anamma John Franklin Enders falska metod från 1954. Varför? Pengar. Status. Makt.

          Joh 8:31-47

          ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria”

     • Sture says:

      @ Mo,
      jag håller med dig. Det fina med allt det du skriver är att det har substans – även om vi inte alltid tycker lika. Men allt det du skriver har substans. Här har vi dock en person, som går in för att ”bevisa” att någonting ”inte finns”. Hur gör man då?
      Det är ungefär som den där revisorn och ingenjören – som utan att ha träffat en enda sjuk patient – skulle ”bevisa” att virus ”inte existerade” och hade ägnat tio år av sitt liv för att ta reda på och via sin tjocka gröna bok sedan ville lära ut vad som var orsaken till ALLA sjukdomar. Pyttsan.
      Erik, antibiotika är väl inte ”cytotoxiskt”, som du hävdar? Vanliga kroppsceller dör väl inte av antibiotika?

      • Mo says:

       Sture och Erik, det är mycket vi inte vet och ännu mer som vi inte förstår. Därför är diskussionen så viktig och att vi alla lyssnar på varandra. Det finns ingen annan väg om vi skall nå fram till sanningen. Risken är annars splittring och uppgivenhet, då slår de vaktande totalitära klorna tag i dig, nöjd med sitt byte. Envisheten är överlevarens bästa hjälpmedel.

       • Mo says:

        Vad är det för nytt, som tär och spränger…..

       • Erik says:

        Det är en bra fråga och det där ifrån debatten borde ta sin början. Jag har ingen bra svar. Varför blir människor sjuka? Varför får man cancer? Alla vi barn av min generation gick genom det vi kallade för ”barnsjukdomar”, något som vi såg som obligatoriskt, en slags mänsklighetens svar på värnplikt.

        Vad gör människor friska? Jag skulle säga: allt som kabalen inte vill att vi skall göra: ta i varandra. Mingla med varandra. Krama varandra. Leva och verka í en miljö utan toxiska hormonstörande kemikalier utan gifter. Vara nära våra djur. Att tillsammans med andra människor åstadkomma gemensamma lokal projekt i communityn, som gynnar alla – kort sagt leva så som vi lever på landsbygden.

        Vad tror du själv gör människor friska? Vi har haft en forskning som gått åt fel håll i över hundra år. Tänk dig en fri forskning utan Big Pharma inflytande? Det är svår att tänka sig eller hur?

        • Mo says:

         Vad är huvudproblemet ? Big Pharma eller en svällande forskning som växer för sin egen sysselsättning inte minst i det offentliga när det blir förutsättningen för tjänste och löne avancemang. Läs ett inlägg i dagens media och det är underskriven av 10 professorer, alla skall ha sin del av kakan från Big Pharmas intäckter. Problemet kanske inte är mediciner i sig utan hur de användas och där är alla involverade lika ansvariga. Det är svårt att se någon som är genuint intresserad av frågan vad som leder till hälsa och glädje allra minst forskningen i ett genom byråkratiserat samhälle med stora styrningsbehov. Incitamentet på alla nivåer i ett marknadsdrivet samhälle är intjäningen, det är fortfarande guldet som styr. Så det är ett systemfel med många ansvariga som jag ser det.
         Sjukdomar kommer nog alltid att finnas så frågan kanske snarare är hur vi skall hantera dem och inte fixera oss vid att bota och göra människan frisk som många associerar med felfri. Att människor får utvecklas utifrån sina förutsättningar och glädjas över sin egen förmåga. Jag tycker precis som du, back to basic nära naturens undergörande verkan. Vi kan ju inte riva våra storstäder men börja tänka om och hejda befolkningskoncentrationen kan vara en bra början.

 28. Sture says:

  Här är en brännhet video, som visar att Reiner Fuellmich troligen har börjat sin Nürnberg-rättegång mot brottslingarna. De har brutit mot 10 olika paragrafer i detta protokoll och de kommer alla att få sitt straff – det är jag övertygad om. Dessutom: den skickades till mig på messenger men kunde inte skickas vidare utanför denna plattform och gick därför inte att klistra in på bloggar. Hittade den på odyssé, som är den nya plattformen som samlar upp allt sådant som är censurerat på YouTube:
  https://odysee.com/@RestoreOurRepublic:c/Dr.-Fullmeich-on-the-Nuremberg-Trials:b

  • peterkrabbe says:

   Fuellmich gör stor nytta genom sin insamling av vittnesmål och formuleringen av åtalspunkter mot det styrande etablissemanget. Inte minst sätter det strålkastaren på problematiken och får många att tänka efter. Han fungerar nu som åklagare. Däremot förstår jag inte vilken domstol han hoppas skall ta upp målet till behandling och kunna utmäta domar. Eftersom de ”åtalade” styr världens rättsystem lär det inte finnas någon domstol med legal makt som tar i detta med tång ens. Internationella domstolen i Haag? EU-domstolen? Supreme Court i USA? En majoritet av dessa domare lär sedan länge vara köpta av Cabalen och jag tror inte någon där är beredd att riskera sitt liv i en process som ställer Cabalen inför skranket. Jag undrar därför hur Fuellmich har tänkt sig fortsättningen, eller blir detta bara ett skrämskott utan verkan?

   • carinaagrellgmailcom says:

    Jag har en metakonspiratorisk syn på cabalen. Haag kommer därför att ”ställa upp” för att kunna sållas in bland de goda. Det blir den pålitliga domstolen, De åtalade får skenstraff och försvinner från scenen. Processen ska bara verka lite trög. Folk jublar och världen är fri. Cabalen har byggt upp en skentrupp plockad ur alternativmedia som ska förmedla nyheterna. Folk kommer att bli svårt sjuka och dö av vaccinet, men som tur väl är har vi identifierat ondskan som orsakade detta fruktansvärda brott. Nu är alla onda borta, och vi kan lita till 100% på de som är kvar.

    Den som lever får se…

    • peterkrabbe says:

     Ja, så kan det också bli. Det är ett sätt att släcka brasan, i alla fall tillfälligt. Vi såg på fallet Epstein – ett påstått självmord genom hängning i fängelsecellen som ingen utomstående kan verifiera – hur man kan välja ut syndabockar, få ärendet ur världen och gå vidare. Det kommer att ta hundra år minst att dra upp Cabalens rötter utan mer radikala ingrepp.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Hela covidiotin verkar iscensatt enligt min mening. Det var min första tanke när jag såg Bill Gates sitta i en studio och raljera, både i ord och med kroppsspråk, hur han skulle ”sätta sprutan rakt in i barnens vener”. Det var överdramatiserad ondska som jag menar var medveten. Jag har försökt hitta klippet nu, men lyckades tyvärr inte. Cabalen vinner två viktiga segrar på covideländet – dels ökad takt i depopulationsagendan, och dels att de skenbart separerar onda från goda för att kunna fortsätta styra sitt skepp på lugnare vatten.

      Varför är det så bråttom att göra sig av med tre fjärdedelar av mänskligheten kan man ju undra? En aspekt är solens aktivitet som ökar, skapar jordbävningar och vulkanutbrott inför den förestående kataklysmen, den geologiska reseten som enligt Douglas Vogt följer en klockcykel som han avkodat i Torah, och som pekar på 2046. Det låter förstås som uppdiktad skrämselpropaganda, men alltfler verkar acceptera teorin. Ingengörer engagerar sig i lösningar, och USA:s regering har bekräftat Douglas Vogts teorier.

      Tunneln som byggs under Alperna och vars genombrott firades med satanistisk show, uppges vara den sk ScandMed-tunneln till Malta, men många hävdar att den utgör blivande skyddsrum – där förstås inte alla får plats. Därav brådskan för att slippa konfrontera massorna.

      Den som lever får se…

      https://pdfcoffee.com/uncensored-adam-and-eve-story-pdf-free.html
      http://thedieholdfoundation.com/

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    även om rättssystemet är genomkorrumperat i USA och Tyskland, som Reiner Fuellmich talar om, så finns det domare och advokater, som inte är det. Det kommer alltid att finnas människor som INTE ÄR RÄDDA, därför att ”det finns ingenting att vara rädd för”, som Jesus påpekade. Och som han också visade genom sin död och återuppståndelse. Det finns ingenting att vara rädd för.

    De här människorna kan visserligen beröva oss vårt fysiska liv, men de kan inte döda vår själ. Och det är själen som lever det eviga livet.
    Sådana människor finns – och det visades inte minst under gladiatorspelen i Rom då de kristna slängdes till lejonen. De kanske var rädda, men de besegrade sin rädsla.
    Sådana människor finns också inom det juridiska skrået, och Reiner Fuellmich har sagt att han känner sådana och att han kommer att noggrannt välja ut var rättegångarna skall hållas.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Sture, det ser ju positivt ut!

 29. Erik says:

  Freedom Fighter Court VICTORY! Ends Masking, Shots, Quarantine in Alberta!

  https://rumble.com/vkorz0-freedom-fighter-court-victory-ends-masking-shots-quarantine-in-alberta.html

 30. Mjölner says:

  Alla kvinnor som skriver på Peters blogg alla nämnda, har enligt min uppfattning och tycke ett överlägset kreativt tänkande och uppfattning om vad vi i dagsläget och i framtiden kan tänkas utsättas för. Vad vi i så fall skulle kunna göra åt detta. Jag tycker att vi gubbar skärper oss och analyserar kvinnornas budskap lite närmare. Det är tillsammans vi krigar med det gemensamma målet att knäcka kabalen, The great reset, Global compact, Bill gates, Soros, EU parlamentet, Löfven, Lööf, riksdagen, The dirty dozen, Hilda och Ruben etc
  Det är dags att inse att lagarbete lönar sig.

  Vi på Peters blogg är Gud ske lov inte helt pantade. Vi vet!
  Ni som eventuellt har kräftskiva i kväll, ha som jag trevligt.

  • Erik says:

   Tror du nog allt är lite berusad när du skriver detta. Själv har jag inte lika romantisk syn på kvinnor. Tänk om vi män skulle välja kvinnor på samma sätt som kvinnor väljer ut oss män? Det skulle vi män vinna mycket på.

   Det finns två sorters kvinnor eller två sorters sätt vi män ser på kvinnor: de kvinnor vi får tack vare våra försörjningsmöjligheter samt de kvinnor som vi gör allt för att få.

 31. Loa says:

  Tung chemtrailbesprutning över s.ö. Skåne i morse. Sommaren är slut.

  • peterkrabbe says:

   Jo, även sydvästra Skåne. Hela dagen. Bl.a. ett turkiskt plan på väg till New York. Fel på kompassen eller på jordgloben?

   • Mo says:

    Om ett turkiskt plan deltar i sprayningen över södra landet så drar i allafall jag slutsatsen att NATO är involverat .
    Vem är det som släpper in dem ?

  • carinaagrellgmailcom says:

   Frågan är hur mycket grafenoxid som finns i dem?

  • Eclipse says:

   Kriztin Möller ger vittnesmål om besprutningen:

   • Mo says:

    Jag tycker man skall fundera över vad Stockholmshatet, som faktiskt finns i stora delar av landet är utryck för. Först av allt, vilka är stockholmare ? Majoriteten är inflyttade från olika delar av landet inte minst från landsbygd och mindre städer. De blir svikarna som lämnade bördan av problem efter sig åt dem som blev kvar. Men de som lämnade tvingades till det eftersom det inte fanns försörjningsmöjligheter för sin överlevnad i hembygden och de ville inte falla i bidragsfällan. För att stilla sitt dåliga samvete lämnar de tillbaks i form av bidrag, skatteutjämnings system. Men det är inte bra om det blir ett givande som är förenat med åtagande som upplevs vara det stora problemet på hemmaplan. Det är klassisk socialdemokratisk konfrontationspolitik politik, grupp mot grupp. Nu har det dessutom tillkommit krav på hänsyn till den mångkulturella aspekten. Sverige har problem, klarar vi av det här eller närmar sig sammanbrottet. Precis som USA kanske landet står inför en delning till öst och väst. Och då kanske vi inkorporeras i någon annans rike men det kan vara den bästa lösningen om den känslomässiga tillhörigheten finns där.

 32. Pingback: Peter Krabbe – Lilla Blåkulla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: