Medeltida tillverkning av keramik i Skanör

Hed arkeologi 2

Vid nybyggnation av ett enfamiljshus i hörnet av Mellangatan och Dykerigatan i Skanörs stadskärna år 2001 observerades förekomsten av en eldhärd av betydande dimensioner i de medeltida kulturlagren.  Eldhärden var cirkulär och hade en ytterdiameter om 6 meter.  En sandvall med en bredd om en meter och högsta höjd 0,5 meter omgav själva härden, som mätte 4 meters diameter. Härdens botten konstaterades ligga c:a 40 cm under dåvarande marknivå och var svagt skålformad. Höjden från härdens botten till sandvallens överkant uppgick alltså till 0,9 – 1 meter.

Härdens botten var täckt av ett 15 cm tjockt lager av kol, följt av 5 cm aska och över detta ett lager om 15 cm bränt, rött lerstoff. Om att härden varit avsedd för bränning av lerprodukter råder knappast något tvivel. Inga spår kunde upptäckas efter någon form av överbyggnad. Att en omfattande produktion förekommit på platsen styrks av de två avfallsgropar för använt kol och aska, som upptäcktes i nära anslutning till härden. Dessa hade en diameter om vardera tre meter, den ena var nedgrävd till 80 cm under härdens nivå.

Hed arkeologi

Ett tiotal meter väster om härden fanns 6- 7 stycken mindre gropar för förvaring av färsk lera med gråblå färg. Detta relativt sett mindre förråd av färsk lera talar för bränning av hushållskeramik, medan härdens betydande dimensioner skulle kunna indikera bränning av tegel, kanske i samband med murningen av kyrkan eller borgens bebyggelse. Vi vet att en kogg lastad med tegel strandade utanför Skanör, så utan tvekan importerades det mesta av det tegel som behövdes för byggandet. Tegelbränning på plats skulle ändå kunna vara en nödåtgärd i samband med uteblivna leveranser eftersom säsongen var kort och arbetskraft sannolikt bara fanns tillgänglig tillfälligt under marknadsperioderna.

Omständigheterna tillät inte datering genom lösfynd eller analys av kol och aska, men höjdläget relativt steril nivå indikerar perioden 1200-tal till 1300-tal.

Intressant att konstatera är läget för denna relativt omfattande ugnsanläggning. Sannolikt befinner vi oss i den södra kanten av den höjdrygg som utgjorde Skånemarknadens marknadsområde. Detta bör ha omfattat området från nuvarande Rådhustorget och ner till Dykerigatan samt begränsats av Mellangatan i väster och Östergatan i öster.  Mellan dessa två gator löpte en parallell gränd, kallad Lilla Mellangatan och känd redan på Meyers 1600-talskarta. Ugnsanläggningen var belägen på en tomt som begränsades av Mellangatan och Lilla Mellangatan och som existerade fysiskt ända fram till den första branden 1874, då bebyggelsen mellan Dykerigatan och Rådhustorget brann ner.

Hur denna bebyggelse såg ut vet vi inte i brist på vederhäftigt kartmaterial och fotografier, men vi kan se att Meyer markerar en öppen plats där ugnen ligger på sin karta från 1652. En svårtydbar symbol finns också markerad på platsen.

Möjligen skulle detta kunna antyda att bränning av keramik pågick under lång tid, även om man kan ställa sig tveksam till att öppen eld i denna omfattning skulle ha tolererats i 1500- och 1600-talens halmtakstäckta bebyggelse. Snarare är det så att respekten för platsens betydelse under medeltiden gjorde att den lämnades obebyggd och därmed blev etablerad som torgplats i den växande bebyggelsen.

Tomten ligger idag mitt emot Skanörs Gästis med ugnen under det nuvarande husets östra gavel. Den östra halvan av ugnen ligger därmed också intakt under befintliga marklager, tillgänglig för framtida undersökningar. Vid arbeten med en mur i den östra tomtgränsen kunde också en rad stolphål konstateras i tomtgränsen, sannolikt markerande en äldre korsvirkeslänga utefter Lilla Mellangatans östra sida, byggd med korsvirkesstolpar nedkörda direkt i marken, utan syll.

Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: