Blir det julefrid i Palestina?

När det nu går mot jul kan det vara på sin plats med en sammanfattande återblick på Det Heliga Landet. Kommer julefriden att lägra sig även där?

Kriget i Syrien kan betraktas som avslutat. Istället visar den yngre generationen i Mellanöstern-politiken framfötterna i en rad spektakulära händelser. I en, möjligen något överskattad, tro på sin förmåga att skapa ett nytt Mellanöstern stiger radarparet Jared Kushner och Mohammad bin Salman (MbS) fram för att bereda marken för de stora potentaterna Trump och pappa Salman. Vad handlar då detta egentligen om?

Den avgörande frågan idag för Saudiarabien är att bekämpa Iran, eller uttryckt i andra termer för Wahabiterna och Sunni att bekämpa Shia.

Det handlar om ett urgammalt religionskrig som i sin tur fått ny fart genom intäkterna från oljan, något som nu tyvärr gör det möjligt att trappa upp konflikten från besablade kamelryttare till kärnvapenspetsar. I alla normala människors värld hade prästerna satt sig ner, tagit varandra i hand och sagt att nu skapar vi en ny värld där alla respekterar varandra, handlar med varandra och skapar ett välstånd för alla. Oavsett vilken gud eller profet man väljer att tro på. Men så fungerar inte Mellanöstern. Här gäller istället Vinna eller Försvinna.

När de två självutnämnda genierna, den ortodoxe juden och svärsonen till Trump, Jared Kushner som representant för USA och wahabiten MbS, son till Saudiarabiens kung och arvtagare till tronen, träffas under oktober månad 2017 kommer de överens om följande:

Saudiarabien och USA, vilket underförstått inkluderar Israel, enas om att Iran skall neutraliseras så att shia reduceras till ett minne blott. Om så behövs skall ett militärt anfall framprovoceras så att Iran kan besegras och förses med en ny regim, lojal under den nya Sunnistyrda stormakten, en stormakt som skall samla alla Mellanösterns stater under ett gemensamt sionistiskt/sunnitiskt styre.

Som ett första steg skall shia avlägsnas från Libanon, vilket i förlängningen innebär en rensning av shia från Syrien och Irak fram till Irans gräns. Shia i Jemen skall krossas samtidigt. Libanons sunnitiska premiärminister Hariri hålls kvar i Saudiarabien och utsätts för påtryckningar att ombilda sin regering, där man anser att shia har för stort inflytande. Hariri får kalla fötter eftersom Libanons konstitution kräver att såväl kristna, sunni och shia är representerade i regeringen, en ändring kräver en statskupp som inte har folkets stöd.

För att visa sitt allvar fängslar MbS sina interna meningsmotståndare, flera dödas. Även frågan om Palestina skall avgöras på ett för Israel lämpligt sätt. Abbas kallas till Saudiarabien för information om vad som väntar. Han förväntas godkänna att Jerusalem blir Israels huvudstad och att den palestinska staten skall fortsätta att bestå av splittrade, osammanhängande territorier och att de av Israel bebyggda bosättarområdena behålls av Israel. Abbas vägrar och hotas med att bli helt isolerad om han inte samtycker. Egypten informeras om planerna och uppmanas att stötta USA:s intressen i detta nya spel. Detta är viktigt inte minst för att kunna isolera ett tredskande Palestina.

Två månader senare proklamerar Trump att USA kommer att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Han undviker dock alla frågor som kan beröra gränsdragningar mellan Israel och Palestina. De heliga platserna med Tempelberget och Al Aqsa-moskén ligger i östra Jerusalem, i likhet med den historiska staden.  Till saken hör att Putin redan i april lagt fram sitt förslag att Jerusalem skall delas i två huvudstäder, den Västra för Israel och den Östra för Palestina. Trump vågar inte ta strid om detta med Putin, så hans uttalande innebär ytligt sett ingenting nytt förutom att hetsa mot palestinierna. Det som står på pappret som han håller handen över är dock att palestinierna skall tilldelas förorten till Jerusalem, Abu Dis, som huvudstad, inte östra Jerusalem med de heliga platserna.

Signalerna till palestinierna är då att trojkan Saudiarabien- Israel- USA med support från Egypten skall ombilda Palestina till en kraftlös, geografiskt splittrad stat med huvudstad i en förort till Jerusalem. All inblandning från shia/ Hesbollah kommer att mötas militärt, samtidigt som trojkan inte har något emot att eventuellt motstånd rullar vidare till ett militärt angrepp mot själva Iran, den sista biten i pusslet. Tvärtom tar man tacksamt emot denna möjlighet.

Vad är det då som dessa supergenier har glömt? Naturligtvis att det är Ryssland, inte USA, som har normaliserat situationen i Mellanöstern.

Bakom Ryssland finns Kina. Båda har gjort till hundra procent klart att man inte kommer att lämna Iran till slaktbänken. Trots de resor till Moskva som både MbS och hans pappa kungen gjort, har ingen av dem fått stöd för sina planer. Istället har Putin haft möten med både Al Sisi i Egypten och Erdogan i Turkiet för att klargöra detta. Som en följd av Putins diplomati är istället båda dessa länder på väg att knyta förnyade kontakter med Ryssland, ett Storisrael går på tvärs mot Egyptens planer på inflytande i Nordafrika och Turkiets gamla dröm om ett nytt Ottomanskt rike.

Vad är då det sannolika utfallet av dessa händelser? Det vi ser är istället att Mellanöstern allt mer glider över i ett samarbete med Det Nya Asien med Ryssland och Kina som ledande stater. Detta är klokt. USA är ett sjunkande slagskepp, på god väg att gå till botten. Framtiden ligger i öster.

Ett nyktert konstaterande är att den aggressiva utrikespolitik som USA fört de senaste femtio åren, inblandade i ett permanent krigstillstånd som bara flyttar sig från plats till plats över jordklotet, inte inger det förtroende som självständiga stater behöver känna för att vilja utveckla handelsförbindelser med landet. När ett land med knappt 5 % av världens befolkning förfogar över 47 % av samma världs militära utgifter – och samtidigt ser sig tvingade att hålla sina vapenfabriker rullande – inger det inte större förtroende än en katt som försöker bli vän med en mus.

När Asien omvänt växer så det knakar är ledordet vänskapliga handelsförbindelser med omvärlden, detta är ju den självklara grunden för att kunna ge välstånd åt de miljarder människor som lever där. Kina har en omfattande verksamhet i Afrika, byggd på ett aktivt bistånd baserat på handel, inte vapen, utan krav på motprestationer. Vänskap lönar sig alltid bättre än hot. Motprestationerna kommer automatiskt och frivilligt när alla parter är tillfreds med samarbetet. Detsamma gäller för Ryssland. Putins dialog går ut på att hjälpa istället för att söndra. Så kommer exempelvis 75 % av Egyptens behov av vete från Ryssland, en bättre exportvara än vapen. Dessutom fritt från amerikanska miljögifter.

Det är lätt att se vem som i längden kommer att vinna denna kraftmätning. Det jag inte förstår är varför det amerikanska folket inte inser att sionismen i USA kommer att leda landet till kollaps.

Varför gör man inte upp med dessa destruktiva krafter och lägger upp en ny spelplan där USA kan gå en ny framtid till mötes, som part och delaktig i en ny värld där fredlig samvaro och handel är lösenordet för allas välbefinnande? Detta är nutidens största gåta.

Därmed önskar jag alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Glöm världsproblemen för en stund och njut av julens alla glädjeämnen istället!

Peter Krabbe

127 Responses to Blir det julefrid i Palestina?

 1. 5ven55on says:

  ”Det jag inte förstår är varför det amerikanska folket inte inser att sionismen i USA kommer att leda landet till kollaps.”

  De är väl antagligen inte tillräckligt informerade. Oligarkmedia kanske inte är fullt lika förhärskande där som i Sverige men antagligen håller de ändå tillräckligt stor del av befolkningen i ovetskap och propagandainducerad dumhet.

  • peterkrabbe says:

   I själva verket finns det inget land där oppositionen har så stora möjligheter att synas, genom oberoende media och utgivningen av kritisk och ifrågasättande litteratur. Förvisso mördas opponenter på löpande band och kanske är det den typen av skrämseltaktik som håller kritiken på en för etablissemanget acceptabel diskussionsnivå. Man har infiltrerat staten i en sådan omfattning att man uppenbarligen inte ens upplever kritiken som ett konkret hot, bara en pikant detalj i samhällssystemet.

  • Göran says:

   De flesta amerikaner vet inte ens vilka länder USA för krig mot. Desto mindre kan de peka ut var länderna ligger på en karta.

   Militarism i USA är mer eller mindre en statsreligion. Hela tiden ska deras militär, dess personal och veteranerna hedras.

   Amerikanerna tror genuint på att deras krig skapar säkerhet för USA och deras folk. Det är en inställning de får med nappflaskan.

 2. ivanbjorn says:

  Hur kunde det vara i USA så här?

  Här kopierar in ett brev till Påven som avslöjar en del av varför är USA där den befinner sig idag.

  ”BREV TILL PÅVE PIUS X, Nr. 1.

  Ämne: påvlig intrig, inkräktande, och biskoplig vandalism, som illustreras av fallet med ’den högvärdige’ John Baptist Purcell, ärkebiskop av Cincinnati, Ohio,
  U. S. A.

  ’Ers helighet:’

  ’Jag vänder mig gärna direkt till er, faktiskt inte därför att jag i minsta mån betygar min underkastelse inför er myndighet, i det andliga eller världsliga, utan därför att jag anklagar er – VITA SLAVHANDLARES CHEF, INTRIGERS ÖVERSTEPRÄST
  – för att vara urkällan till världsomfattande gissel, ärkestöraren av mänsklighetens fred, religiös och social, den obevekliga fienden till de tre grundläggande principerna för amerikanskt nationellt liv och frihet – samvetsfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet. Från Amerika erhåller ni en stor del av de intäkter som används av ert system [införskaffade från Riksbanken och New York-börsen] för att förslava mänskligheten.’

  Amerikaner som inte böjer sig för papismens avgudar kan mycket väl fråga sig – Har våra presidenter och vicepresidenter, våra kabinettsledamöter och domare i Högsta domstolen, våra senatorer och representanter utnämnts till sina ämbeten för att spela en så underdånig och så uselt inställsam roll för Roms fulaste syften? [Detta har varit den ordnade amerikanska situation sedan mordet på president McKinley (1901) till George W. Bushs fascistiska presidentskap (2001)] . . . I sitt hat mot en fri, folklig regering som Amerikas, är Rom redo att sluta sig samman med japsarna eller någon annan makt – hednisk [Saudiarabien], ateistisk [Sovjetunionen], eller
  föregivet kristen [Storbritannien] – för att krossa vår nation.” {39} [Kursivering tillagd]

  Jeremiah J. Crowley, 1913 Amerikansk ex-irländsk präst The Pope – Chief of White Slavers,
  High Priest of Intrigue

  Källa: Vatikanska Lönnmördare av Eric John Phelps, sidan 39

  https://ivansblogg.com/2017/01/19/vatikanska-lonnmordare-av-eric-jon-phelps/

  • Savalle says:

   Välkommen tillbaka, Ivan! Jag är kritisk till mycket av det du säger, men lag lyssnar och jag har respekt för dina utomordentliga kunskaper!

   Du kommer säkert att få en hel del stryk här på bloggen av andra mycket belästa människor med annan uppfattning. Vi behöver – i vår ofullkomliga värld – olika ståndpunkter för att närma oss sanningen.

   som du vet blev jag förskräckt över en kommentar du gjorde nyligen, men som troende på Jesu budskap och Guds avsikt med oss människor inser jag att även Gud tillåter ondskan en tid för att vi frivilligt ska välja kärlekens väg.

   Jag har reflekterat och kommit till den förståelsen, att din replik, som vi reagerade sv kraftfullt mot, att ondskan är en nödvändighet, stämmer – ännu en tid.

   • ivanbjorn says:

    Det är lugnt. Jag har faktiskt varit bortrest ett tag. Vad framtiden utvisar kommer jag att se eftersom jag försöker sträva att leva i nuet, men förhoppningsvis kommer jag att skriva på min blogg om det som kallas ”ondskan” och det som folk tror är ”gott” eftersom från ett annat perspektiv existerar inget av detta. Det är inte alltid jag har något att säga och därför skriver jag inget bara om jag känner för det.

    Vad beträffar att vara kristen så har jag en 50 årig erfarenhet av detta (som aktiv och engagerad i många teologiska sammankomster och församlingslivet) men har lämnat allt som har med organisation och samfund att göra bakom mig med ett aktivt utträde p.g.a. egen insikt om vad livet egentligen är och vad den handlar om.

    Alla har sina egna vägar till inre insikt och det måste respekteras. Det att mina kommentarer retar upp människor ibland är jag medveten om och för typ 15 år sedan skulle jag reagera likadant på sådana åsikter som jag hyser idag. Visst är det komiskt.

    • Savalle says:

     Ivan

     Det ska bli mycket intressant att ta del av diskussioner rörande livsåskådningar mellan dig och Sture och andra enormt skärpta meningskontrahenter!

     Vi behöver en andlig diskussion. Mycket av det som styr världen har med osynliga krafter att göra.Det är viktigt att bli medveten om detta, inte bara vara ett offer eller ett ovetande får i skocken.

 3. Stig Rydmark says:

  Varken folket eller media i USA tycks intressera sig för USA:s utrikespolitik. Det är ju den som under årtionden försett USA med tiotusentals hemvändande kistor och som gett medelklassen löner på 70-talsnivå.
  Kan vi hoppas att kriget i Syrien verkligen är över? Får känslan att USA/Israel försöker lägga beslag på vissa områden för att försvåra relationen Syrien/Iran.

 4. Fiskargubben says:

  Jag minns inte alla detaljer, men Sputnik News skriver idag att julfirandet ställs in i Nasaret som protest mot Trump. En muslim. kanske en borgmästare, säger det. Det ser ut som en hämnd på kristna.

  En attack på Hesbollah i Libanon kan få förödande konsekvenser för Israel. En tredjedel av landet tömdes 2006 när Hesbollah gick till motattack. Hela den norra delen.

  Israel har kontrollerat hela Jerusalem sen 1967. Det kan svårligen ändras. Det är som att begära att väst ska ge Kosovo tillbaka till Serbien.

  • mats says:

   Att Egypten inte är intreserad av ett Storisrael i den bibliska meningen kan jag förstå men jag antar att de som presenterats för dem är ett status que kanske med marginella förändringar.

  • Roland Salomonsson says:

   Den som läser Peters krönika bör komplettera bilden med följande:

   S k BRICS-länderna bekämpar USA:s militära dominans med andra medel än militär makt, men håller själv tillräcklig militär kapacitét för att kunna motstå en militär attack från USA (med allierade).
   *BRICS har således etablerat ”Nya Sidenvägen” med system av järnvägar/landsvägar som sammanbinder alla länder i Asien/östra Europa. Därmed neutraliseras verkan i stora stycken av USA:s överlägsna flotta. Likaså tappar NWO/Globalismen möjligheter att ”utpressa” länder genom att inskränka sjötransporter. Världens handelsflottor tappar i betydelse. Faktiskt innebär Sidenvägen att transporter sker snabbare och med färre omlastningar.
   *BRICS har också eteblerat en med IMF konkurrerande internationell investeringsbank. Ett smart drag för att ta udden av IMF och alla de pekpinnar och hot u-länder får denna väg. En anledning till att Trump avvisar Parisöverenskommelsen, men USA bibehåller platsen i fördelningskommittén, är att Ryssland/Kina lyckats så väl med sitt u-landsstöd. De ger nämnligen länderna vad deras behöver för att jobba sig fram mot ett välstånd. BRICS bygger allt med sina resurser, till skillnad mot IMF-projekt, vilket minimerar all korruptioon från ledande inom u-länder. Vad u-länderna vill ha är alltså stamnät för el-distribution, kolkraftverk – på sikt kärnkraftverk, hamnar, flygfält, system av långdistansvägar, stålverk. Detta får de via BRICS och slipper vindkraft etc. Genom att ge u-länderna vad folket behöver för att bygga upp välstånd så skapar även BRICS inflytande, hittills på bekostnad av inflytande från USA/Västländerna, vilket USA nu jobbar för att återupprätta (fördelningskommittén)
   *För att stödja den internationella investeringsbanken etablerar BRICS nu en ”guldmyntfot” för sina resp valutor. Detta blir ett hårt slag mot ”petrodollarn”. Redan har ett flertal internationella handelsavtal slutits i rubel och framförallt yuan. Alla avgifter, betalningar etc i Kina/Ryssland skall idag ske i resp valutor. V g växla petrodollars till rubel/yuan. USA/NWO m fl kommer inte åt BRICS lika lätt som man kom åt Libanon, Irak, Libyen och pågående i Syrien, vilka länder hade samma planer som BRICS nu sjösätter – och förstördes p g a detta.
   Med en petrodollar i gungning, så kan inte USA/IMF längre fortsätta ”ostraffat” att ”hitta på” pengar som inte finns – för då blir det avsevärd inflation för petrodollarna jämfört med rubel/yuan. USA kommer i längden tvingas att reducera sin militärmakt avsevärt när ”hitta på” pengar inte obehindrat kan användas.
   *Ett kuriosa är att USA:s statsskuld just passerat 21 triljoner (petro-) dollar (är osäker på sifferbehandlingen), och just nu pågår förspelet för en enorm skandal i USA där USA:s millitär- resp underrättelsemakter avslöjas ha använt o-auktoriserade (av senaten/representanthuset) ekonomiska medel motsvarande ungefär samma belopp som statsskulden!!!! Man kan också säga att USA har ”beskattat” resten av världen via petrodollar för att kunna hålla sin militärmakt vid liv!

  • Lassekniven says:

   Israelerna själva har ju medgivit att de begick både taktiska och strategiska fel i kriget mot Hizbollah 2006. De har nog tagit till sig misstagen och kommer inte att göra om dem. Dock är ju Krig alltid förödande. Men om man får tro på gamle Nostradamus profetior så blir det ett slutgiltigt krig mellan kristna samt judar mot muslimer. Då kommer islam därefter att försvinna. Islam har ingenting att tillföra vårt land. Det bästa är att muslimerna håller sig till sina traditionella länder och krigar mot varandra. Det är inte vårt problem här uppe i norr.

 5. ivanbjorn says:

  Jag har många gånger undrat hur länge kan någon anses vara skyldig.

  Andra världskriget och den officiellt godkända historia om vad som egentligen hände skuldbelägger tyskarna som betalar fortfarande skadestånd till Israel.
  När någon är skuldbelagd på den ena sidan så finns det ett offer på den andra sidan.
  Detta används skickligt av de som planerar världspolitiken för att berättiga statens Israel existens och förtrycka den ursprungliga befolkningen.

  Detta förhållande där nazismens gärningar åberopas ständigt används även till att förtrycka all sund tänkande och all opinion. Vi är redan fast i nätet och varje försök till att lösa denna konflikt är dömd redan på förhand.

  Det kanske är dags att börja med att stryka över tyskarnas skadeståndsutbetalningar till Israel och tvinga staten Israel att börja respektera den ursprungliga befolkningen.

  Det kanske är dags att skriva i alla tillgängliga media sanningen om det som hände under andra världskriget för att vi ska kunna gå vidare.

  Jag vet att förr i tiden fanns det unga i staten Israel som hade olika fredsaktiviteter och vänskapsband med människor utanför Israel i närliggande länder. Jag har inte sett sådana initiativ på internet de sista åren. Kanske är detta bortcensurerat.

  Sedan finns det MSM manipulation som skiljer sig från land till land. Jag vet från första hand att nyheter i Israel ger åt människor där en annan världsbild än vad som finns i andra delar av världen. Detta försvårar situationen ytterligare för att då har vi svårt att förstå varandra och hitta ett gemensamt språk.

  Det är också ridån av just andra världskrigets åberopade händelser som legitimerade det kalla kriget som sedan mynnade ut till bekämpning av terrorism. Dessa faktorer döljer effektivt USAs inhumana politik i världen som berättigar till rena utplåningar av hela nationer. Det är exakt samma politik som hände precis i slutet av andra världskriget då fredsavtal var påskrivna och Tyskland och Japan brandbombades till oigenkännlighet. Samma sak sker med många nationer in i våra dagar och målet är att ur detta omänskliga kaos skapa nya lydiga nationer som kommer att passa i den nya NWO mosaik.

  Detta vansinne fortsätter med nya planer och en ny förflyttning av schackpjäser på arenan Jorden.

  • peterkrabbe says:

   Bra kommentar, Ivan. Min farmor var tyska, så jag vet mycket väl hur den tyska grenen av min familj upplevde verkligheten under 1900-talet, både före och efter krigen. Den Sanna historien ligger ljusår från den som vi matats med i våra historieböcker. I själva verket är denna falska historia grunden för de senaste 70 årens uppbyggnad av sionismens järngrepp om mänskligheten idag.
   Det lär därför bli svårt att få acceptans för en sannare version, men det är utan tvekan en angelägen uppgift om man skall kunna hålla emot globalismen.

   • ivanbjorn says:

    Min familj har mycket nära vänner i Israel och när min mamma var där på besök så fick jag en annan bild av läget och hur man tänker där.

    Själv kommer jag från forna Tjeckoslovakien och har levt länge i mitt liv med generation i släktet som upplevde både 1:a och 2:a världskriget och fick för mig berättat många gånger om allt möjligt.
    Likaså såg jag både i min släkt men även hos vänner och bekanta vad klosterlivet/klosterskolor gör med en människas psyke och hur skadad man blir när man ska fungera i det verkliga livet. Vidare har jag erfarenhet av hur mycket brottslighet det finns inom kyrkan och människor där kyrkans makt misstog sig och som har högre poster fruktar för sitt liv bara för att de vill städa upp all penningtvätt och oärlighet.

    De människor inom kyrkan som är riktiga medmänniskor har alltid varit undanstoppade i obetydliga byar.

    Jag har även sett på nära håll vad repressalier från polisen gör med en människas psyke bara för att min mormorbror råkade emigrera till Kanada.

    Jag vet att riktlinjer och sättet att tänka i mellanöstern har man börjat med på allvar redan på 600 talet. Idag skördar man frukterna av det man en gång har sått.

    Därför säger jag så ofta att vi måste expandera inåt för att reda ut allt detta. Bara i en inre visdom förstår man vad livet egentligen är och att alla konflikter, gränsdragningar, vanor och övertygelser som begränsar andra (främst kvinnor) existerar bara i våra huvuden. De finns inte i det verkliga LIVET som lever sitt LIV i var och en av oss.

    • ivanbjorn says:

     Tack för boken i reviderad upplaga Loa.

     Det som slår mig är att det är så många invandrare som försöker luckra upp den etablerade världsbilden. Som Nikola Majstrovic, Jüri Lina, Katerina Janouch, Bechir Rabani, Radio Islam, Henning Vitte m.fl.

     Självklart att inte glömma alla svenskar som engagerar sig i att luckra upp de etablerade sanningarna… 🙂

     Personligen försöker jag läsa all information som intresserar mig utan att försvara min världsbild för att den kan alltid förändras med nyvunna kunskaper…

     Ingen kunskap är värt att man ska hålla fast vid den krampaktig utan att släppa in nytt ljus och nya argument. Detta med tanke på ovanstående bok som kan vara mycket svårsmält för den breda massan som tror på allt som påståss, skrivs och propageras ut på bred front i de godkända och etablerade media.

   • Alicia Lind says:

    Du träffade mitt i prick, Peter. I Polen är det sedan en tid väldigt högljutt i såväl MSM som ”alternativa” medier om Tysklands skyldighet att utge skadestånd till Polen för andra världskriget. Därvid säger man sig kunna påräkna ett kraftfullt stöd från de i Polen – på grund av Shoah – ”obefintliga” judarna. Eftersom jag har polsk bakgrund (ej minoritet), ser jag med förfäran på den smygglobalisering som sker där i nationalismens namn. De polska mupparnas armé har nu berikats med en riktig bankster som premiärminister, Mateusz Morawiecki. https://www.timesofisrael.com/poland-swears-in-new-prime-mi

 6. Sture says:

  @ Peter Krabbe,
  tack för ännu en insiktsfull krönika över vad NWO-maffian har för planer. Detta lägger du ut på ett övertygande sätt – och jag tror att du är ”spot on”. Däremot tror jag inte att det kommer att gå så som du befarar.
  Vad man kan säga om din metod är att du ”extrapolerar”, dvs. att du drar ut förändringarna i tangentens riktning. Men det går inte alltid så som det ser ut att gå.
  Saker och ting kan faktiskt kastas om och allting övergå i sin egen motsats. Vi har många exempel i historien på detta – och även inom den nyare matematiken.
  Jag tror t. ex. inte alls på en motsättning mellan Trump och Putin utan jag tror att Trump när han fått ordning på sin Deep State kommer att gå tillbaka till sin ursprungliga och utlovade politik av ”fredlig samverkan” med Putin för att bekämpa t. ex. Islams våld mot världens folk. Det är visserligen så att det under många decennier rått ett ”kallt krig” mellan Sovjetunionen och USA inklusive NATO men denna baserades på ideologiska skillnader mellan de två systemen, kommunismen som ville ha totalt världsherravälde och ansåg att ”kapitalismen” var ett döende system som skulle gå under av sig självt på grund av sina ”inneboende motsättningar”. Istället var det kommunismen som gick under av sina ”inneboende motsättningar” och kapitalismen frodas för att den ger frihet och rättvisa till folken i världen. Denna ideologiska motsättning mellan Ryssland och USA finns inte längre när Ryssland återigen blivit ett kristet land. Om inte detta ännu gått upp för Trump så kommer det att gå upp för honom när han har överläggningar med Putin.
  Uppenbarligen misstog sig Trump grovt på ”the Deep States” styrka och har tvingats göra en del kringgående rörelser. Men allt går hans väg för närvarande. Jag berättade i min kommentar på din förra krönika om kongressförhören om korruptionen i FBIs högsta ledning och på Justitiedepartementet. Denna korruption kommer att blottas ännu mera när förre vice FBI-chefen Andrew McCabe och FBI-agenten Peter Strzok och hans fästmö FBI-advokaten Lisa Page kommer att vittna under ed i kongressen. Det ena efter det andra kommer att komma fram.
  Det allra senaste hände igår: Lisa Bloom är en välkänd advokat som salufört sig som en feminist som kämpar för ”kvinnor”. Det har framkommit svart på vitt via textmeddelanden att Lisa Bloom försökt få kvinnor att vittna om Donald Trumps ”sexual harassment” före valet. En kvinna hade erhållit 30.000 dollar, vilket hon använde för att betala av sitt hus. En annan kvinna erbjöds först 10.000 dollar, som höjdes till 50.000, sedan till 100.000, 200.000 för att slutligen 2 dagar före valet hamna på 750.000 dollar. Men kvinnan avböjde vilket gjorde Lisa Bloom rasande.
  Advokaten Lisa Bloom hade gått ut och sökt givare till dessa ”vittnen” och tydligen fått detta – av vilken summa hon själv skulle ta 33%. Ingen vet om detta är toppen på ett isberg och om alla Trump-anklagande kvinnor fått pengar under bordet. Inte heller vet vi ännu vilka dessa donatorer är – men det kommer snart att komma fram.
  Klart är att ”the Deep State” för närvarande blir avklädda inpå bara kroppen.

  [Det kan tilläggas att feministen och ”kvinnoförsvararen” Lisa Bloom varit Stephen Weinbergs försvarsadvokat i alla hans anklagelser om våldtäkter och då häftigt smutskastat dessa kvinnor].

  • Alve says:

   Jag tror fortfarande på Trump. Jag antar att du också gör det Sture. Jag tror han navigerar så smart som möjligt på ”slak lina”. Idag på morgonnyheter Tv4 öste Carl Bildt skit över Trump – man kan undra om han vet något överhuvudtaget eller bara propaganda. I nyheter senare i dag sa man att Putin ringt upp Trump och varnat för något attentat eller dylikt – kommer inte ihåg riktigt…

   Ännu en förvånande nyhet för en stund sedan på Rapport ca 19.40 in i programmet lite OT men en forskare (engelskspråkig tror jag) pratade om geoengineering – jag blev så paff så jag höll på ramla av stolen. Har aldrig hört om detta på nyheterna framföras som om det vore det naturligaste i världen. Kollade Wikipedia och inslaget om geoengineering har uppdaterats18 juli 2017. I rapportinslaget tog man smogen i Peking som exempel. Man kan undra vad denna frispråkighet tyder på…

   • peterkrabbe says:

    Putin hade ringt upp Trump för att tacka för att Trump varnat för att ett terrorattentat var planerat, riktat mot en större kyrka i St Petersburg. Attentatet kunde avvärjas, men den sedvanliga debatten pågår om otillbörliga kontakter mellan USA och Ryssland. Skulle Ryssland ha varnat Trump i motsvarande situation, bludder, bludder.
    Jag såg också Rapports inslag om geoengineering och blev lika förvånad. Naturligtvis blandade man bort korten en del genom att kasta om orsakssamband, men man kan bara tolka det som att bubblan håller på att brista. Det går inte längre att hemlighålla det som alla kan se med egna ögon, så nu lanserar man en mjukisvariant av den verkliga, skarpa versionen. Alltid en början…

    • Alve says:

     Ja, precis – alltid en början. Sedan kan de berätta vad de sprider för gifter över oss, men det lär väl inte hända i närtid?

    • Loa says:

     Här har du hela, en timme Vetenskapens värld denna kväll
     https://www.svtplay.se/video/16376506/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-27-avsnitt-17?start=auto
     Kan endast ses till 12 jan, sade progr.led.
     Alltid något, men kortbortblandning som du säger, inte ett uns om nanometaller el strålvapen , och som om det inte skedde NU.
     Det är väl för att ”visa” att de inte ”undviker” något som alltfler ser. På deras plussida att de prånglar ut klimathot.
     ”Del 17: Vädermakarna. Möt forskarna som manipulerar vädret. Redan under kalla kriget gjordes försök med att använda vädret som vapen, med hot om regn, översvämningar och i värsta fall atomvinter. Dagens geoingenjörer försöker i stället stävja klimatförändringarna genom att både reflektera solens strålar och fånga koldioxid.”

 7. Sture says:

  @ Fiskargubben,
  du skriver i din kommentar på den förra krönikan:
  ”Disney köper en del av Fox. Hur påverkas Fox News? Kan den kanalen tystas? Den har stött Trump ganska mycket.”

  Jag tror att det är försent. Anden är ute ur flaskan och jag tror att det kommer att gå såsom sades i en av Mark Taylors profetior:

  ”Anden säger HA! Ingen kan stoppa detta som jag startat! Ty fienden har stulit från Amerika i decennier och detta upphör nu!”

 8. Mo says:

  Att lägga ansvaret på tyska folket handlar väl om att skambelägga och kuva starka viljor. Alla förstår att huvudansvaret vilar på den demoraliserade, fega naziledningen som fick hjälp av jesuiter att undfly till Sydamerika, Egypten, Libanon…

  • Anna says:

   @Mo
   Skuldbeläggande är det vidrigaste härskartekniken. Den är oerhört effektiv och väldigt svårt att värja sig emot. Mobbbning utan denna härskartekniken inte hade funnits. Den som utövar detta är oftast väldigt infantila individer som saknar eget ansvar för sina handlingar eller döljer andra onda avsikter…….

 9. Anna says:

  @Sture
  Citat:”Jag tror t. ex. inte alls på en motsättning mellan Trump och Putin utan jag tror att Trump när han fått ordning på sin Deep State kommer att gå tillbaka till sin ursprungliga och utlovade politik av ”fredlig samverkan” med Putin för att”………..
  Det finns en mycket djupare motsättning mellan Trump och Putin än vad du begriper trots din mycket imponerande kunskaper! Trump är en produkt av en arrogant och imperialistisk Kultur där har aldrig funnits Respekt för andra nationer och deras rätt till en oberoende existens. Putin är en Patriot i ett land där människors lidande genom Historien har skapat en sällsynt mentalitet som kallas; Ryssen! Det handlar inte ens om Trump eller Putin snarare två stora nationer som mentalt är så långt ifrån varandra som är bara möjligt! Som Putin sa nyligen: Jag är inte din vän, jag är Ryssland President! Därför kommer aldrig att bli ett sammarbete mellan USA och Ryssland! USA fortsätter med sin imperialism och Ryssland mobiliserar alla sina krafter att inte bli offer för detta…. Det är bättre att vara beredd på det värsta: USA har aldrig förhandlat med någon Nation, USA har tagit vad de ansåg ha rätt till……och Ryssland tänker försvara sig till sista man…….

  Citat: ” ”kallt krig” mellan Sovjetunionen och USA inklusive NATO men denna baserades på ideologiska skillnader mellan de två systemen, kommunismen som ville ha totalt världsherravälde och ansåg att ”kapitalismen” var ett döende system som skulle gå under av sig självt på grund av sina ”inneboende motsättningar”. Istället var det kommunismen som gick under av sina ”inneboende motsättningar” och kapitalismen frodas för att den ger frihet och rättvisa till folken i världen. Denna ideologiska motsättning mellan Ryssland och USA finns inte längre när Ryssland återigen blivit ett kristet land”

  Kalla kriget var inte någon ”IDEOLOGISK SKILLNAD” mellan två System! Det är aldrig två som träter Sture! Det var en tydlig markering där den ena ifrågasätter eller saboterar den andra systemet! Den som utlöser den typen av Konflikten vill ha ”ensamrätt” på sin egen ideologi oavsätt hur sjukt den är! Kommunismen var Inget alternativ men den hotade aldrig den västerländska ordningen. Det var två ideologier som hade kunnat utvecklas och leva i fred med varandra! Men om det hade varit så enkelt i människans historia skulle vi aldrig behövt leva i krig och behovet att förinta varandra!
  Kommunismen strök med pga ”inneboende motsättningar! Där har du en poäng Sture! Men att Kapitalismen skulle ge frihet och rättvisa till folken i världen är en sanning med Modifikation. Men du har din västerländska synsätt som är din precis som min från Osteuropa med rötter i den ryska själen……Ideologier är användbara verktyg när man förankrar de i något djupare i sitt sinne, där inte finns illusioner, bortförklaringar längre……bara en målmedvetenhet och krafter till handling! Och vi lever i denna absurda världen där Trump twittrar och hotar hela världen men Putin ger en gång i månaden en presskonferens och besvarar ödmjukt korrekt alla frågor som ställs till honom! Det är paradox av två motsatta värld där vi har kanske en chans att överleva…..

  • Alve says:

   Anna, jag förstår att du har mycket större kunskap om Ryssland och Putin än vad jag har. För egen del tror jag på Putin OCH Trump. Är det några som kan vända den galenskap som pågår på vårt jordklot så är det dessa två men för tillfället har de två helt olika ”utmaningar” att brottas med. Trump är sannolikt helt medveten om att han retar många genom sitt sätt att Twittra o.s.v men det är kanske hans sätt att ”kollra bort” uppmärksamheten från de nödvändiga förändringar han måste göra under tiden medierna är upptagna med att tala om hur galen han är. Han struntar troligen fullständigt i om de tycker han är ”knäpp”. Det viktiga för honom är att få saker gjorda trots motstånd. Israel/Palestina – ja vad ska man tro. Trump vågade i alla fall sätta bollen i rullning och det är väl på tiden. Vi får hoppas det uppenbarar sig en lösning som parterna kan enas kring och varför inte? Ur kaos kommer ordning enligt talesättet. En sak är jag rätt säker på: Trump är inte knäpp – han är supersmart och det är Putin också… Angående Peters krönika så pågår kampen mellan shia och sunni och den har ju spridits t.o.m. hit till Sverige mellan ungdomsgäng. Så bedrövligt och meningslöst. Kommer de försonas någon gång? Det vore smartare än att slå ihjäl varandra i alla fall!

   • Sture says:

    @ Alve,
    för några månader sedan rapporterades på FoxNews att Trump genom ”executive orders” tagit bort 900 olika federala regleringar, som försvårat för företagare och enskilda personer. Detta visade sig vara c:a 30 % av de regleringar som finns och kommer att underlätta för alla företagare, industrimän, farmare och privatpersoner, som slipper ägna sig åt blankettraseri som äter upp all deras lediga tid och kanske också deras överstående pengar som behöver läggas på advokater. Vad finns det i svenska tidningar (och amerikanska MSM) rapporterat om detta? – Svar: Ingenting.
    Trump lovade att han för varje ny reglering skulle ta bort två gamla. Han har med råge hållit detta löfte. Och han kommer att fortsätta riva barriärerna för människorna och ta bort ännu fler regleringar och skapa välstånd och frihet, det är jag övertygad om. Dessa minus 30% skapade han på bara 7-8 månaders presidentskap. Han kommer att sitta två presidentperioder, så han har tiden på sin sida.

  • Sture says:

   @ Anna,
   du skriver gentemot mig:
   1. ”Kalla kriget var inte någon ”IDEOLOGISK SKILLNAD” mellan två System!

   Svar: Det är för mig fullkomligt obegripligt att någon kan ha missat att det ”kalla kriget” från 1950-talet och framåt rörde kommunism kontra kapitalism. Jag vet inte hur gammal du är men jag är tillräckligt gammal för att både ha upplevt !950- 0ch 1960-talen och jag vet att det kalla kriget handlade om kampen mellan kommunism kontra kapitalism sett från den västerländska horisonten. Hur det såg ut från den ryska horisonten kan jag naturligtvis inte känna till men jag har läst in mig ordentligt på all kommunistisk litteratur, Marx’ Kapitalet del I-III, Lenins Valda Verk, Stalins Verk, SUKP(b)s historieskrivning samt några år därefter åtskilliga viktiga historiska verk samt de mest kända dissidenterna. Och nog tycks det mig som om det ”kalla kriget” även från rysk sida syntes vara ett krig mellan kommunism kontra kapitalism. Hur har du kunnat missa detta?

   2. ”Det är aldrig två som träter Sture! Det var en tydlig markering där den ena ifrågasätter eller saboterar den andra systemet! Den som utlöser den typen av Konflikten vill ha ”ensamrätt” på sin egen ideologi oavsätt hur sjukt den är!”

   Svar: Detta svar är ännu märkligare. En liten grupp från en icke-rysk etnisk minoritet tar ett strupgrepp på det ryska folket och utrotar i stort sett hela deras intellektuella elit som bestod av gigantiska litterära begåvningar i likhet med Tolstoy, Dostojievski, Gorki, etc., etc. plus miljoner människor utanför den intellektuella ryska eliten. Dessa lilla minoritet breder sedan ut detta förtryckarsystem över Kina, Nordkorea, Vietnam, Kambodja, Laos, Östtyskland, Ungern, Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Rumänien, Bulgarien, vidare över vissa afrikanska länder som Etiopien, Angola, Moçambique, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Kuba med ambitioner att breda ut sig över hela världen.
   Men för dig är detta inte någon som ”träter” och kommunismen . . . ”hotade aldrig den västerländska ordningen.” Jaså !!!.
   Då kan jag tala om för dig att den än idag hotar den västerländska ordningen. Samma människor som tagit ett strupgrepp på det ryska folket råkar nämligen vara samma slags människor som finns ”behind the scenes” i USA och de tar genom ”the Deep State” ett strupgrepp på den amerikanska befolkningen och också den europeiska befolkningen (och i förlängningen hela världens befolkning). Dess främsta företrädare heter Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sachs, Warburg, Schiff plus medlemmar ur några andra familjer.
   Det är just dessa människor som strävar efter New World Order och denna Nya Världsordning är ingenting annat än ett totalitärt sovjetiskt system utbrett över hela världen.

   3. ”Kommunismen var Inget alternativ men den hotade aldrig den västerländska ordningen. Det var två ideologier som hade kunnat utvecklas och leva i fred med varandra!”

   Svar: Kommunismen är ett system som påstås innebära att folket ”äger produktionsmedlen” och därför blir fria från ”kapitalistiskt förtryck”. I praktiken innebär detta att produktionsmedlen kontrolleras och förvaltas av den politiska eliten till gagn endast för denna elit, som i folkmun gick under benämningen ”nomenklaturan”. Att produktionsmedlen formellt ”ägs” av folket innebär inte på något sätt att folket får någon del av produktionen förutom sin nödtorft. Systemet är således förljuget – lovar en sak men det blir det motsatta.
   Att du tror att dessa två ideologier hade kunnat utvecklas och leva i fred med varandra är mycket naivt. Då måste du väl ändå tycka att det var tråkigt att muren föll 1989 och att de östtyska, tjeckoslovakiska, ungerska, rumänska och bulgariska folken fick sin frihet? För du har väl inte missat att dessa folk hölls innestängda mot sin vilja av murar och taggtrådsstängsel?

   • Anna says:

    @Sture
    Försöker reda ut hur jag hade tänkt och om jag inte lyckats fullt ut kommer jag att ha förståelse och Respekt för din synsätt utan att den förändrar min egen eller manar mig till fler försök att övertyga dig!

    1. Den sk, kalla kriget i 50-talet var -enligt mig- en typisk bolsjevik-judisk projekt där syftet var att behålla och elda på en Konflikt mot den dv. Sovjet. Hjärnan bakom detta var Inga andra än bolsjevik-kommunister som har infiltrerat CIA och den politiska arenani USA! Kort sammanfattat: Zionister som flydde Sovjet och Osteuropa (med rötter i bolsjevik-kommunism) har helt enkelt bytt fot! Syftet är alltid att skapa så djupa fientligheter som är bara möjligt! Vi måste erkänna att det var väldigt lyckad och vi var väldigt nära till ett krig! Alltså: det handlade inte om kommunism kontra kapitalism! Det var då som NU ett försök att komma åt Sovjet/Ryssland! Att man döpte den till en ideologisk motsättning var ett extremt smart drag! Det trodde man då men den vilseledandet skördar sina offer även idag!

    2. Du ser kommunism enbart från ett perspektiv och det är hur västpropaganda har framställt för er! Den blodiga röda/vita terrorn (20-tal) och Östeuropas 50-tal som präglades ytterligare en gång till av den zionistisk/kommunistisk anda är den enda källan ni har fått levererat i väst! Jag har erfarenheten och vetskapen om någonting helt annat än detta. Efter 50-talet har vuxit fram flera ärliga försök att bryta Kommunismen och gå över till en form av socialism som gynnar människor och samhället. Det är min 70-tal där fanns tillgång till högklassig utbildning, småföretagande (lukrativt) socialistisa planekonomier (mindre lukrativ eller rentav katastrof) högklassig jordbruk, medicinforskning m.m. Vi hade möjlighet att resa ofta till Sovjet och besöka olika universiteter som hade god anknytning till vår egen universitet! Jag har aldrig i hela mitt liv pratat så ärligt om Politik och ventillerat mina åsikter som jag har gjort i Moskva! Vi hade många begränsningar men tankarna och känslorna flödade fritt! Glöm konformism. Det begreppet har jag bekantat mig när jag lämnade öst……..
    Så Sture……..Det fanns länder som du nämner här ovan som var också intresserade av de socialistiska projektet och ville så gärna vara oberoende och växa utfrån den Kultur de levde i. Dessa ideologier och strävan var väl dold för väst.! Och som Peter Grafström så bra beskrev (tack) var motarbetade, mobbade, demoniserade och sammankopplade med den i väst välkände kommunistbegreppet som hade BARA ett negativt klang. Och än idag Lever kvar och frodas…….
    Jag upprepar: Kommunismen har inte hotat den västerländska ordningen! Den västerländska ordningen är fylld av maktbegär och som följd har kännt sig hotad! Idag har den blivit verkligen Schizofren och lider av förföljelsemani av värsta slag…..

    3. Den punkten är svårt att bemöta p.g.a ditt påstående om att efter murens fall Osteuropa skulle ha fått frihet! Du får ursäkta mig men du har inte den blekaste aning om vad som har hänt med Osteuropa! Jag skriver bara kort: IMF,privatiseringar, förstörande av skolsystem, sjukvård skuldsättning till oproportionella nivåer, förstörd jordbruk, småföretagande och samhällsklyftor som Ingen kunde drömma om. Jämför gärna med Rysslands 90-tal i mindre Format. Men om man hyllar kapitalism om vill betrakta östblockets förvandling skulle jag säga att Djursholm lyxigaste villor bleknar bredvid vad den nya globalistiska eliten har byggt för sig. En del av östeuropa lider fortfarande av 40-50 % arbetslöshet, så vad säger du Sture? Skall dessa människor skylla sig själva? Eller Kapitalismen kanske inte heller den optimala lösningen för mänskligheten?

    • Sture says:

     @ Anna,
     du skriver:
     1. ”Den sk. kalla kriget i 50-talet var – enligt mig – en typisk bolsjevik-judisk projekt där syftet var att behålla och elda på en Konflikt mot den dv. Sovjet”.

     Men, Anna, jag är helt överens med dig om att kommunismen i Sovjetunionen är ett ”judiskt” projekt som de ville skulle breda ut sig över hela världen. Och det fanns t. o.m. de bland sovjetkommunisterna, t. ex. Leo Trotsky, som ville skapa en ”global revolution”. David Duke har kartlagt allt detta i detalj i sin bok ”The Secret behind Communism” där han visade att i den första sovjetiska centralkommittéen satt en majoritet judar (varav 264 kommit direkt från USA) medan det endast fanns 13 etniska ryssar i denna CK. Och det är också sant att man tidigt satsade på att infiltrera i USAs ledning, t. ex. CIA, FBI etc. Man vet t. ex. att organisationen ”United Americans”, som bildades 1920 och som utgav sig för att bekämpa de socialistiska och kommunistiska lärorna hemligen stöttade Sovjet, vilket avslöjades först 50 år senare. De ville alltså få kontroll över sådana organisationer.
     Men detta hindrar inta att det går en reell motsättning mellan kapitalism och kommunism. Kommunismen skapades av judaismen och det finns de judar som har hävdat att ”judaism” ÄR kommunism. Men kapitalismen (om man undantar centralbankerna, som inte är ett kapitalistiskt påfund) har inte skapats av judaismen utan av det kristna västerlandet.
     Kapitalism stödjer det enskilda ägandet och konkurrens vilket ger individen och folken frihet och demokrati. Kommunism (och s.k. monopolkapitalism) syftar till totalkontroll och skapandet av endast två klasser, härskare och slavar.

     2. ”Du ser kommunismen enbart från ett perspektiv och det är hur västpropaganda har framställt för er!”
     Jag ser inte alls kommunismen från västpropagandans perspektiv. Jag förnekade tvärtom under många år ”västpropagandan” och gick istället till de kommunistiska klassikerna Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky. Och förutom dessa klassiker läste jag Ho Chi Minh, Mao Tse tung, Fidel Castro, Che Guevara, Julius Nyerere, Enver Hoxha – och de framställde inte kommunismen som något negativt. Det som fick mig på andra tankar var när jag läste böcker skrivna av ”dissidenter”, dvs. sådana som fått lida svårt under det kommunistiska systemet, som t. ex. Solsjenitsyn. Och då stod det klart för mig vilket katastrofalt misslyckande kommunismen och socialismen är. Överallt sprider de död och förintelse. Om kartan inte stämmer överens med terrängen så måste man gå efter terrängen, tänkte jag då. Och jag har haft hjälp att förstå dessa skeenden av att jag läst mycket nationalekonomi (trots att jag inte är ekonom till yrket), t. ex. samtliga band av Karl Marx’ Kapitalet (vilket säkert inte många orkat med).

     ”Efter 50-talet har vuxit fram flera ärliga försök att bryta Kommunismen och gå över till en form av socialism som gynnar människor och samhället . . . ”
     Socialism i alla former är en katastrof för mänskligheten och det är just därför som vi är där vi är i Sverige just nu.

     ”Jag upprepar: Kommunismen har inte hotat den västerländska ordningen!”
     Kommunismen hotar än idag den västerländska ordningen. Det är den som förbjuder det fria ordet på amerikanska universitet idag – och den kampen om frihet eller förslavning är inte avgjord ännu.
     Anna, om du nu tycker att kommunismen var så bra i Sovjet, varför lämnade du då Sovjet?

     3. När det gäller murens fall 1989 så föll allt samman, varvid folket fick det mycket svårt medan de judiska oligarkerna berikade sig. Nu är man på väg att bygga upp allting igen. Men Rysslands återuppbyggnad beror inte på återgång till kommunismen utan övergång till kapitalism. Och Putin har sagt att Ryssland måste återgå till sina rötter – men inte sina kommunistiska rötter (utan sina kristna rötter).
     Och så kommer det att bli. Ryssland och Putin (så länge han sitter som president) kommer att bli ett ljus för världen. Och tillsammans med Donald Trump kommer de att tillintegöra ”the Deep State” och de som står bakom the Deep State ”behind the scenes”.
     När det gäller den ”optimala lösningen” för mänskligheten så är kapitalismen det absolut bästa system vi har. Det finns inget annat som är bättre. Men man bör lägga ner alla privata centralbanker, dra ett streck över alla statsskulder (eftersom de tillkommit genom bedrägeri) och ta tillbaka allt det som de globala oligarkerna stulit från världens folk.

     • Anna says:

      @ Jag tror förstår dig nu mycket bättre Sture! Du har enorma teoretiska kunskaper jämfört med mig som faktiskt sällan läst de kommunistiska Klassiker och det har sin grund just i ett starkt avstånstagande ifrån allt som kommunism heter! Vi levde däremot med detta och har fått praktiska erfarenheter som överträffar oftast vad böcker kan återge…..
      Jag har aldrig lämnat Ryssland eftersom jag är inte ens född där. Jag är född i fd. östblocket men har rötter i Ryssland! Har bott i flera västeuropeiska länder (bla. Sverige) och grundat mycket min syn på personliga erfarenheter och en oändlig stor nyfikenhet på människor och deras Kultur när jag gästade deras land. Böcker för mig är ledtrådar för att förbättra en förmåga till iakttagelser som är värdefulla i denna motsägelsefulla värld som erbjuder oss mängder av valmöjligheter men – om man har äkta frihetslängtan- upptäcker man att friheten är lika begränsad på båda sidor dock utförandet av begränsandet ser olika ut…..
      Solzjenitsyn berömda tal på Harward 1978 vittnar om just den insikten. Ingen annan har avslöjat så mycket om kommunismens grymheter ändå återvände han till sitt hemland!

      https://thesaker.is/alexander-solzhenitsyns-harvard-address/

    • @Anna. Uppfriskande att läsa Dina sanna rader om den så kallade friheten i Östeuropa. Jag är uppvuxen i Polen, men har bott några år i forna Tjeckoslovakien och DDR innan jag – efter giftermål med en svensk man – flyttade till Sverige år 1973. Eftersom jag följer jag polska medier, såväl de strikt regimtrogna som alternativa, samt besöker landet då och då, kan jag inte undgå att se den verklighet som utkristalliserat sig i frihetens namn. Polen är nu ett klassamhälle jag aldrig har upplevt tidigare och folk har blivit mer fördummade än vad fallet var under ”proletariatets diktatur”. Individer med bildning och integritet blir utfrysta, mordhotade och ibland även fängslade.
     Den frihet vars existens inte kan förnekas är att man får resa utomlands även om inte tillhör ”eliterna” eller har minoritetsbakgrund, förutsatt att de har råd. En rätt värdelös frihet med tanke på vidöppna gränser. En annan frihet är att folk i Polen numera får betalt för att skrika sig hesa om deras aversion mot muslims invandring eller sin kärlek till NATO och USA. Gatans parlament förbättrar naturligtvis inget för den polska nationen, eftersom syftet med iscensatta uttryck för patriotism är att upprätthålla skenet av demokrati och frihet. Jag har sedan ett tag övergivit mina tidigare planer att flytta tillbaka till Polen, då en vanlig människas rättssäkerhet, i.e. trygghet gentemot politrukerna faktiskt väger lättare i Polen än i Sverige. Däremot är det fortfarande inte lika stor risk att bli gruppvåldtagen i Polen som det är i Sverige. Naturligtvis, förekommer överfallsvåldtäkter även där, inte minst för att Polens kontroll av vem så passerar gränsen med Ukraina är begränsad, men dessa brott begås alltid
     av ryssar, i vart fall enligt den ”oavhängiga” vasalstatens ”fria medier” och rättsskipande organ. (Läget är av någon anledning bättre i det långtifrån så kristna Tjeckien, där jag också har släkt.)

  • petergrafstrm says:

   Jag instämmer med dig Anna att Sovjet inte var ngt hot utan endast ett utfruset och mobbat system. Men detta system var ju dessutom helt och hållet en skapelse av deras monopolkapitalistiska mobbare. Hela ideologin med betoning på klasskamp är avsedd att försvåra framväxten av en konkurrenskraftig entreprenörklass, som gör systemet till en stark rivaliserande ekonomi. Amerikanerna sade rent ut 1919 vid parlamentsförhör att bolshevismen var bra eftersom Ryssland då inte skulle bli en stark konkurrent.
   Likadant med Kina, där lyckades ideologernas förebilder i England och Usa inympa en överdriven sympati för bonderomantik och mindre entusiasm för kunskap.
   Det är det mönstret som bröts med Deng Xiao Ping som ist betonade vikten av kunskap.

  • Loa says:

   Wall Street and the Bolshevik Revolution
   How western capitalists funded Lenin, the Bolsheviks, and the Soviet Union
   — by: Antony C. Sutton, 1974.
   http://modernhistoryproject.org/mhp?Article=BolshevikRev

 10. Mo says:

  Anna, vad tror du om Tyskland och EU nu efter Brexit, kanske man vill närma sig Ryssland och vad är Rysslands inställning till Europa ? Tack och lov att Merkel la sig i Sveriges( NATOS ?) försök att hindra Nord Stream.

 11. TIDIG JULKLAPP FÖR SANNINGSSÖKARE
  Hej alla som inte bara köper MSM version av händelser.
  Youtube har censurerat hårt och tagit bort filmer som visar att den officiella
  versonen inte ens är möjlig. För mindre än 3 månader sedan skapades ett alternativ till Youtube –
  https://153news.net/
  De bästa kontona är de som öppnade bland de första. Ni ska få en lista mina favoriter.

  God Jul – det här är en riktig trevlig julklapp!
  Jag reckomenderar att ni börjar med att besöka denna.
  Hoaxland – https://153news.net/view_channel.php?user=hoaxland
  https://153news.net/watch_video.php?v=6BD4HUG24BNS
  https://153news.net/watch_video.php?v=OMS23N6Y966G

  Rekommenderade kanaler (Dessa i topp)
  Hoaxland – starta med denna. (Han har samlat de bästa filmerna Youtube tagit bort)
  FromDeath2Life (Ex marine, suverän)
  RussianVids
  Smoken Mirrors
  Anaconda MaltLiquor
  Side Thorn Journalist
  Conspiracy Granny
  Avalon
  aplaintruth.info (Om bränderna i Kalifornien).
  UK Critical Thinker (Har ingen film uppe nu, men han är suverän).

  + även
  HighImpactFlix (USA händelser ur en annan vinkel)
  Bobby Zines

  Den enda kanalen jag direkt AVRÅDER från är denna. BARA SKRÄP,
  Hon gör mirror filmer av MSM eller av controlled opposition.
  Hon kom in bland de sista innan siten stängde för nyregistreringar för att undvika troll.
  KarenTrutherGirl – UNDVIK

 12. Anna says:

  En hälsning inifrån Ryssland! Ruslan Ostashko ger sin politiska syn om USA och Europa! Mycket realitet, fakta, humor….Inga onödiga illusioner!

  Engelsk text! Klicka på textrutan!

  • ragnhild says:

   Ikke behersker jeg russisk, ikke behersker jeg engelsk skriftlig i et slikt tempo. Det betyr at jeg må innom videoen gang på gang for å få flyten i disse mitraljøse-pregede sannhetens ord.

   Takk Anna, for denne seriøse, harselerende (kun i form) gjennomgangen. Formen tvang seg fram. Og takk for lattergaven.

   Stakkars amerikanske borgere, stakkars fattige i land verden over som fortsatt ikke skal få sin rett til et menneskeverdig liv, med fredelig utvikling. Det er ikke over enda – men verden våkner, ser og forbereder seg på å oppdra jævle-ungene hvor enn de befinner seg… Eneste fag disse ungene kom seg gjennom, var jo ”hvordan berike seg og sine”, på bekostning av de ”ikke verdige”. De ble, og blir knekt for et godt ord. Fluene, innsektene …”slikt er ikke liv laga”. Deres lands ressurser derimot…

 13. Lassekniven says:

  Slagskeppet USA går inte till botten detta århundrade utan kommer att vara starkast militärt och ekonomiskt (enligt George Friedman). Kanske i nästa.
  Ingen tror väl att Kina engagerar sig i Afrika av humanitära skäl. Kineserna är smarta och sköter det väl men tro inte att de är sentimentala.
  Putin växer som statsman men är inte heller någon sentimental typ (varför skulle han vara det). Sverige har all anledning att vara vän med honom, men jag kan inte se varför vi inte skall skaffa oss det starka militära försvar som vi en gång hade. Då hade vi också värnplikt (men ingen värnskatt).
  God Jul och Gott Nytt År på dig själv och kom igen 2018 med nya fina krönikor.

 14. Mo says:

  Kina engagera sig inte i Afrika av humanitära skäl av den enkla anledningen att det är ett kristet begrepp. Det handlar väl inte heller om smart kapitalism i västerländsk mening utan förhoppningsvis uppriktig tro på att vänskaplig hjälp och handel lönar sig. Det kanske handlar om det kinesiska tänkandets ursprung i filosofin Konfucianism som föreskriver förhållningssättet mellan olika grupper i samhället och Taoism som är en mystisk religion som handlar om vägen för människan att skaffa sig insikt och kunskap. Själv är jag dåligt insatt i dessa begrepp men de påverkar definitivt kinesernas mentalitet som engelsmännen under en lång period förgiftade med sin opiumhandel till Kina .

  • petergrafstrm says:

   Taoismen är inte så bra ifråga om förhållandet till vetenskapligt rationellt tänkande, så när det gäller samhällsbygget är konfucianismen nog att föredra. Irrationella läror är omtyckta av imperialisterna som ett sätt att underlätta kaos och våld.

 15. petergrafstrm says:

  Peter K avslutar artikeln med en fråga och Anna besvarar den delvis.
  Min hållning är att man bör nämna malthusianismen. Den är en pessimistisk och utvecklingsfientlig filosofi som ser kunskapsspridning och därmed sammanhängande utveckling som ett hot mot den redan etablerade (angloamerikanska) oligarkins privilegier och makt.
  När man befinner sig på toppen bär alla vägar neråt är logiken. Alla förändringar är till det sämre för den dittillsvarande dominanten. Både Britter och Amerikaner har yttrat: vi har inga vänner, bara intressen. Och deras intressen står som sagt i strid med ekonomisk och kunskapsmässig utveckling. Ständiga krig däremot tilltalar dem så länge det är rivalerna som drabbas värst.

 16. Alve says:

  Blir det julefrid i Palestina är Peters fråga. Palestina som ingen vet exakt var det ligger (inte palestinierna själva heller vad det verkar) är väl till största delen muslimer och firar inte jul. Deras senaste uppror kanske bedarrat nu. Det får man väl hoppas i alla fall. I Israel finns väl en del kristna som firar jul. Om judar firar jul vet jag inte. Jag tror det åtminstone blir FRID för den här gången. Människor orkar ju inte kasta sten och raketer hur länge som helst…

  Jag önskar alla här på Peters förnämliga blogg en skön JULEFRID!

 17. Mo says:

  Böckerna finns på bokus och denna del visar hur Wall street kapitalisterna hjälpte till att bygga upp Hitlers tilltänkta imperium. Det är nog utan tvivel så att förflyttningen av de utblottade östjudarna till Palestina även var starka affärsintressens önskan att få in en kil i denna ekonomiskt viktiga region. För Sveriges del förefaller det allt klarare att vår nation sedan lång tid är uppbyggd mha globalisternas kapital i samverkan med framförallt socialdemokratin som i modern tid ersätts av nyliberalerna som skolas på Handelshögskolan i Stockholm, globalisternas verktyg. Att få tillstånd en förändring blir inte lätt.

  https://www.bokus.com/bok/9781905570621/wall-street-and-the-rise-of-hitler/

  • Anna says:

   @Mo
   Citat: ” Det är nog utan tvivel så att förflyttningen av de utblottade östjudarna till Palestina ”
   Det var exakt så som du skriver här ovan: Att judarna hade fått ett ”J” instämplat i sina pass hade troligen inget med den ”traditionella” antisemitism att göra. Det enda syftet var att de skall inte ”gå vilse” i andra europeiska länder och välja den enda förutbestämda målet som var Palestina…….Det var väl uttänkt och organiserad! .En av den mest skakande boken om dessa judars öde i ökenlandet beskrevs av Amos Oz: En berätteöse om kärlek och mörker!

 18. Ny video kom just upp om bränderna. – Smart Cities Agenda –
  Nu har ”arkitekterna” bakom Agenda 21 gått för långt.
  På TV visas hur plan med stora vattentankar arbetar för att släcka bränderna i Kalifornien.
  Inga plan alls, säger de som är i området. Han som gjort videon säger att de kunnat
  släcka bränderna om de använt alla plan de använder för att spruta ut chemtrails.

  TV visar gamla bilder, där träd har löven kvar. Den här släckningsnsatsen är bara teater.
  De vill bränna upp stora områden i Karlifornia så folk tvingas bort från landsbygden.
  Agendan är Smart Cities – och vägen det är som titeln säger Smart Fires.

  Let it Burn Baby Burn; The Agenda 21 CA Smart Fires Continues On

  + The Scenes of Hurricane Harvey and the CA Fires
  https://153news.net/watch_video.php?v=4WMR34X8S513

  • ragnhild says:

   Noe skjedde, jeg får ikke postet svar her. Prøver igjen:

   Via Yandex (google har ingenting) dukket signaturen Rosa Kouri (skrives litt forskjellig) opp. Hun har skrevet bl.a. ”bak den grønne masken”. Et funn for den som vil forstå hva sannsynligvis også Norge og Sverige har skrevet under på, nemlig AGENDA 21. Dette er FN-plan og glem IKKE at FN ble grunnlagt av de evige ”vampyrene” – de anglo-amerikanske oligarkene etter WWII. ”Kollektivisme-agendaen” (Edvard Griffins benevning) på kommende herre-slavesamfunn kommer stadig nærmere.

   Californiabrannene er del av planleggingen (agenda 21), naturområder skal bli forbudt både hva ferdsel og bosetting gjelder. Alle skal innstalleres i byområder. Hørt om ”smart-homes” = del av agenda 21. Alt skal styres sentralt, vi skal inn i tettheten, og slik overvåkes. Styres fra space-satelitter (?). Smartmålere, geoengineering/værmanipulering/eksperimentering – alt hører inn under dette:
   Glemte jeg å nevne befolkningsreduksjon, krig er en glimrende metode. Glysofat og gissa hvilke andre farlige bestanddeleler av chemikalie-coctailene likeså. US-befolkning lider an mass av kroniske sykdommer, ikke bare en men flere.. og maten ER ødelagt.

   ”Bak den grønne masken”. Vi skal ”forstå” at dette er den eneste farbare, rettferdige vei å gå. Se via Rosa hvordan deres, vampyrenes lakeier er ”kuppet” mentalt.

   Det kommende groteske samfunnet: Ingen, obs. ingen skal ha mer enn andre, det skal de som planlegger i det 21 århundre hva vi skal nøye oss med.

   Dette er framtiden. En konspirasjon; hvilke land er ikke del av denne konspirasjonen, undrer jeg meg på – er det en verdenskonspirasjon eller finnes der unntak?

   Harvey, Californiabrannne, second opinion – det må være din lenke som fikk meg på sporet av Rosa. Stor takk. For noen djevler vi har med å gjøre, og Trump er og blir i deres garn, det tjener han milliarder på, og DET er alt som teller for ham, pluss ISrael – som jeg ser det.

   Da jeg åpnet gårsdagens sider idag, dukket der flere opp. Hun er veldig direkte, fattet og KLAR, ingen bisetninger der i gården men rakt på saken: ”Verdens og menneskehetens undergang” – DERSOM VI IKKE NÅ (i siste liten) SAMLER OSS og setter inn MOTSTAND. Vi skal ta med oss fortidens historie og dens beveggrunner, men NÅ handler det om å få satt på bremsene for vampyrenes aktiviteter.

   Vi i Norge har dessverre gitt hele 4 år til å ødelegge, eller rettere sagt legge til rette for at Norge blir solgt. Nå vil Pentagon ruste opp Rygge flyplass for ca. 100 millioner. Vår regjering pluss flere med vil inn i EU, de er servile som få i.f.t. Nato og Pentagon. DERE har en liten sjanse ved valget 2018, bruk det, spre informasjon som best dere kan om det ikke er for sent. Stem rett – om muligheten er der. Vi har ingen, imperialistisk tenkesett har tatt over og som sagt tiden rant sannsynligvis ut ved valget i september d.å.

 19. nils says:

  Nuläget i Mellanöstern. En skrivning av den tidigare ambassadören Chas W. Freeman.

  https://www.veteransnewsnow.com/2017/12/17/1016742-the-middle-east-in-the-new-world-disorder/

  • peterkrabbe says:

   En mäktig sammanfattning av Freeman, där jag bara kan konstatera att vi har en i det närmaste total samsyn. Det är nu upp till USA att ompröva sin agenda och demilitarisera för att få en fredlig utveckling i regionen. Det gäller för övrigt också NATO i Europa och Svarta Havs-regionen.
   Det som förvånar är att Israel, som ju får ses som en representant för sionismen i världen, inte står för globalismens upphävande av nationsgränser när det gäller det egna territoriet. Där är man plötsligt noga med att hålla muslimer och andra etniciteter utom allt inflytande och bygger murar och sätter gränser in absurdum. Samtidigt satsar Soros miljarder för att införa mångkultur i Europa. Var finns logiken? Om man nu tror på sin formel att kunna styra vilket land som helst med hjälp av 5% judar i befolkningen, borde det ju gå även i Mellanöstern. Så bilda ett gränslöst Arabia med Jerusalem som fristående, självstyrande stat av Vatikanens modell, så är väl problemen lösta? Hela Mellanöstern ligger då för deras fötter.

   • Mats says:

    Peter, Drt finns ingen logik
    Judars vilja att leva i ett eget land sammanfaller inte med en satanistisk vilja att slå ut alla nationalstater. Detta gäller även om många i eliten har judiska rötter o att bildandet av Israel sammanföll med elitens dåtida intresse
    Gud har genom historien använt de onda för egena syften. Israel står nu där det står. Det kommer få lida mycket men omvärlden kommer få lida mera

    • Alicia Lind says:

     @Mats, Du behöver läsa på. Enskilda judar är knappast att uppfatta som hot för vita nationalstater, men det finns påfallande många judar på höga positioner i våra länder, inte minst i organisationer med det övergripande målet att fylla kristna länder med främmande folkslag. Deras eliters intresse i landet Israel må ha skiftat sin skepnad men det har inte svalnat.Naturligtvis, har dessa figurer inte för avsikt att bo i ett land omringat av araber och de lär inte bry sig om ifall vanliga judar far illa.

     Alltfler ger sig till känna i det på judar officiellt tömda Polen. Judisk Hannukah (pol. Chanuka) firas sedan många år i Polens presidentpalats https://wiadomosci.wp.pl/chanuka-w-palacu-prezydenckim.

 20. Anna says:

  Två favoritvideor om President Putin!

  En mediablondin som inte väger mer än en fjäder i Ryssland:

  Ett sällsynt möte mellan två giganter som båda älskar Ryssland:

 21. nils says:

  Vad har Israel för projekt i Argentina ?

  http://www.voltairenet.org/article198968.html

  • petergrafstrm says:

   Tidigare har det sagts att rika skulle gömma sig där i samband med ett kommande kärnvapenkrig eftersom atmosfärscirkulationen gör det gynnsamt att befinna sig där när nedfall hamnar mest på andra ställen. Det skulle möjligen betyda att jordbruksproduktionens värde där skulle rusa i höjden också. Men det nya för mig var att det antas att det även handlar om antarktis exploatering, ifråga om naturtillgångar och eventuellt för andra syften.

 22. Mo says:

  Netanyahu och Soros är väl inte precis såta vänner, Israel tycks vilja frigöra sig från AA globalisterna och Soros gränslösa open society. Man kan skönja en önskan från Israel att närma sig Östeuropa och Ryssland. Vem vet kanske Putin blir den framtida fredsmäklaren i Israel /Palestina konflikten. Vinnare blir då även den ortodoxt kristna kyrkan.

 23. Martin T says:

  Bäste Peter!
  Som vanligt en superb krönika som du avslutar med en uppmaning till läsarna att glömma världsproblemen för en stund.

  Gudarna ska veta att jag har försökt många gånger de senaste åren. Jag gör det för min egen hälsas skull. Psykisk ohälsa påverkar även den fysiska statusen och kan framkalla sjukdomar.
  Men det går inte! Möjligen för korta stunder, men tankarna är raskt åter. Man känner sig fångad i en fälla som sakta men säkert kramar livet ur en.

  Varje morgon vaknar men och hoppas/tänker, nu kan det inte bli värre – men det kan det! Bara att slå igång datorn och se vad som hänt under natten så kvävs man nästan. Numera läser man nyheterna på ett nytt sätt och (tyvärr) utgår man från att antingen allt är lögner eller så måste man tyda vad nyheten EGENTLIGEN betyder.

  Orwells 1984 är uppfylld i Sverige, i vissa fall med råge. Demokratin är i praktiken borta då den inte kan existera utan sina hörnpelare varav yttrande- och åsiktsfrihet är de viktigaste.
  Välfärdsstaten är snart helt nedmonterad till Reinfeldts och hans NWO-uppdragsgivares glädje. Värre för alla Svenskar som dubbelt betalar för sin egen undergång.

  Allt medan arkitekterna bakom FN, EU, NWO, ägare av MSM och större delen av världens samlade kapital gåt helt fria. De har till och med lyckats kriminalisera ifrågasättande av dem själva som grupp och vissa historiska händelser.

  Detta är helt unikt!

  ”Vill du veta vilka som verkligen styr – ta reda på vilka du inte får kritisera” är en gammal sanning som är högaktuell.
  Vad de i sin tur tycker om oss behöver vi inte tvivla på, här kommer ett antal citat som bra sammanfattar deras åsikter och mål;

  Nu har vi december 2017. Här hemma försöker våra folkvalda att strypa det fria ordet och informationsflödet på internet. Kontanter vill makten ha bort och naiva Svenskar går på allt snack om säkerhet för anställda, rånrisker och annat nys. Utan kontanter har myndigheterna 100% kontroll över dig.

  Än så länge får svensken resa fritt utomlands, men det kommer nog inte gå så länge till – vi riskerar ju att komma hem med felaktig ”värdegrund” och felaktiga åsikter.
  Föra ut kapital ur landet är sannolikt också snart ett minne blott.
  Sverige fortsätter att spela under täcket med NATO trots att täcket mer eller mindre halkat av. Ryssland nekas medverka i OS och tonläget höjs i på den internationella arenan.
  Vad göra?

  Själv har jag påverkats av händelser på senaste tiden. Jag har bestämt mig för att från årsskiftet bli mera aktiv fysiskt såväl som ekonomiskt.
  Jag kommer för första gångerna i mitt snart 60-åriga liv att demonstrera, liksom aktivt gå med i och skänka pengar till organisationer och insamlingar som främjar, Sverige som nationalstat, främjar ursvenskarnas rättigheter, vill att Sverige utträder ur EU, vill avsluta all invandring på obestämd tid, med mera.

  Det är mina nyårslöften till mig själv, och det tror jag är den bästa present jag kan ge mina barn och barnbarn.

  Jag tror att tiden för ”tysta” protester och liknande tyvärr är förbi. Vi som tycker annorlunda måste bli aktiva om vi vill försöka ha kvar/återerövra vårt land.

  God Jul på er alla fantastiska deltagare på denna blogg och Peter – ni påverkar livskvalitén positivt!

  • ragnhild says:

   Nei, det går ikke å legge bort. Bare i unntaksfall, når man renner overende på isen, eller iaktar barn i lek ol. Jeg trodde forresten ikke du ville ta med Barbara Lehrner, og tenkte legge til hennes avslørende uttalelser. Men der var hun.

   Er Jens Stoltenberg jøde? Godt hemmelighetshold i så fall. Og hva med vår landsmrder Gro Harlem Brundtland, med svensk mor forøvrig.
   Takk til deg for denne så verdifulle oppsummeringen.

   På tide å leke postmenn, med enkeltsidige informasjonsslipper – flyers.

  • Stig Rydmark says:

   Ja Martin, ditt porträttgalleri skakar verkligen om, samtidigt som det bekräftar samtidens polariserade debattämnen. Den vita rasen och vita män i synnerhet måste känna samvetskval över sin existens. Vänsterns attacker, Fi, V, Mp, S och L gärna företrädda av kvinnor öser sin galla över vita män, där MeToo har blivit ett ytterligare vapen.
   Det verkar tämligen klart att det finns starka judiska intressen att massinvandringen måste fortsätta. En förklaring jag läst skulle vara att judar inte litar på den vita rasen, kopplat till arier och Förintelsen.
   Vi är nog många som dagligen frågar oss varför varför? Hur är det möjligt? Hårresande domstolsutslag, kriminalitet och invandringsfrågor prackas på oss med sunt förnuft i behåll, och vi
   förstår inte dessa cyniska människor i ”etablissemanget”. Jag har under många år dagligen mått illa och bävar för mina barnbarns framtid. Onda tider råder. Kanske julen för några ögonblick kan
   skymma ondskan, men verkligheten lurar där ute.

   • ragnhild says:

    Kan det være så enkelt svar som NEW WORLD ORDER. Anglo-amerikanske oligarkers krig mot de bestående vestlige samfunn på deres vei mot verdenshegemoni. Noen vil kanskje si at det bunner i (jødisk) hat mot kristendommen. DEN skal bort; om det i en overgang gir en dominerende plass til Islam, so be it…. for her i Europa synes det ikke som eks. i Russland at man skal kunne leve side ved side, her skal denne islamske ideologien dominere fullt og helt. Og i våre små land så blir det slik – eh. vel det blir en større union på sikt med Europas forenede stater…

    Mee Too framstår alt mer som nok et våpen mot våre samfunn. Takk for intressant innfallsvinkel.

  • Sture says:

   @ Martin T,
   det är väldigt bra att du påvisar precis vad dessa människor egentligen har för åsikter, därför att de gör väldigt mycket (= nästan allt) i hemlighet. Jesus sade om dem att de är ”intrigmakare” och”ränksmidare”. Allt de gör – gör de i hemlighet – alltså den absoluta motsatsen till Jesu ord om att man skall vara helt öppen och ärlig.
   Men jag kan bara säga till dig Martin T. att det kommer inte att gå så som de planerar – istället kommer judendomen som religion att upphöra och detta ganska snart, därför att den saknar ”andlighet” och endast består av cynism, rasism och bestialitet. Islam (som också saknar ”andlighet”) kommer också att upphöra liksom kristendomen i sin främst katolska (och kanske också sin protestantiska) utformning, som bygger på en hel del bedrägerier – dock inte helt och hållet. Vi kommer att få en kristendom som mera ansluter till Jesu egna ord kombinerad med vetenskap. Tro och vetande kommer att förenas. Detta är framtiden.
   Denna kamp som vi nu ser är en kamp mellan Gud (=Jesus Kristus) och fariséerna som pågått i flera årtusenden. Första halvan av denna kamp utkämpades genom att Jesus lät sig korsfästes och återuppstå vilket transformerade hela världen och skapade allt det som vi förknippar med kristendom bl. a. den moderna vetenskapen. Men många av judarna var ändå fast i det fariseiska träsket under dessa tvåtusen år, vilket skapat vår nuvarande situation. Men nu är det tid för Gud att återigen ingripa i världens öden – och detta kommer att ske. Och det sker NU, med tanke på vad vi får reda på genom de olika profetiorna av bl.a. Mike Thompson, Mark Taylor, Kim Clement och Jakob Lorber m. fl.
   Denna kamp kan inte och kommer inte att förloras ur Guds synpunkt. Vad jag däremot är osäker på är hur stora offer vi människor tvingas genomlida. Gud har sagt att han kommer att skydda ”de sina”, dvs. de som ber honom om hjälp. De som inte ber honom om hjälp får själva ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Detta är en konsekvens av att Gud aldrig tvingar sig på någon människa utan låter henne utöva sin ”fria vilja”. Om hon inte vill ha någon hjälp av Gud, så respekterar Gud detta – men denna människa blir då samtidigt ett offer för omständigheterna.
   Detta är svaret på Teodicé-problemet som påstår att det inte kan finnas en allsmäktig Gud eftersom det finns så mycket ondska i världen. Svaret är att Gud visserligen är allsmäktig men inte utövar sin allsmäktighet när det gäller människors fria vilja – om han gjorde det skulle han göra om människor från fria individer till robotar. Och det vill han inte – då skulle hela skapelsens idé gå förlorad.
   Människan kan inte (och skall inte) tvingas till att göra goda handlingar. Detta måste vara helt frivilligt.

   • Alve says:

    Stort tack för påminnelsen Sture – sista stycket -ja visst är det så.

   • Tack Sture för detta inlägg om religionernas avsaknad av andlighet. I det katolska Polen där många biskopar och ärkebiskopar har den utvalda bakgrunden. De anses till skillnad från etniska bondpolacker vara bokens folk. Officiellt finns inte många av dem, eftersom miljoner påstås ha dött under kriget och resten fick fly från den polska antisemitismen. I dagens Polen får man leta med blåslampan efter äkta andlighet (i vart fall hos andra än enkla bönder). Innan fjäll föll från mina ögon trodde jag att den ytliga kristendomen i Polen var orsakat enkom av det kommunistiska förtrycket. Att Talmuds ”visdomar” kunde påverka ett katolsk land så starkt tedde sig så osannolikt att jag tills för två år sedan förpassade de sparsamma uppgifter – om den Katolska kyrkan förvandling till fariséernas tempel – som finns på Nätet till konspirationsteoriernas rike.

  • Alicia Lind says:

   Tack för detta utmärkta porträttgalleri, Martin T. Skönt att hitta en lika stor ”antisemit” och ”rasist” som en själv. Gott Nytt År på Dig.

 24. Astrid Maria says:

  För att glömma världsproblemen en stund gör meditation gott. Gammal mysterievisdom lovar att änglarnas värld är oss närmare de tretton heliga nätterna mellan jul och trettondag än någon annan tid på året Pröva om det är sant! Kanske genom att meditera en stilla stjärnklar natt.
  Jul- och Nyår med röda hjärtan och strålande stjärnor önskas alla här på bloggen!

  • Alve says:

   Tack till dig också Astrid Maria. När allt traditionellt ”stök” är klart låter fint att gå ned i varv och ge tid för meditation. På tal om änglar – jag fick ett julkort idag med bild på ärkeängeln ”Uriel”. Ska försöka hitta någon information om denne…

 25. Mo says:

  Sture, jag tror att svenskarna kommer att hitta tillbaks till sina kyrkor. Du har rätt i att de måste befrias från dogmatism och politik. Men det är inte vetenskap som efterfrågas utan andlighet, de stora frågorna om vad som gör livet meningsfullt. Vi saknar vår stjärnklara vinterhimmel. Till er alla, God Jul !

 26. Sture says:

  Igår gick Trumps nya skatteförslag igenom med överväldigande siffror. Inga demokrater röstade dock för förslaget vilket de kommer att få äta upp i senatsvalet 2018.
  Den amerikanska skattelagen innehåller 72.000 sidor och man får förmoda att en stor del är delstatslagar. Om man delar dessa 72.000 sidor på 50 stater så återstår c:a 15.000 per stat. Man har förenklat blankettraseriet och tagit bort mängder av avdragsmöjligheter vilket underlättar den enskilde skattebetalaren men försvårar för IRS att utnyttja skattelagstiftningen för att förfölja och krossa personer med fel åsikter. Tyngdpunkten ligger på sänkning av bolagsskatten från 35% till 21% vilket gör amerikanska företag konkurrenskraftiga. Samtidigt har man sänkt den personliga inkomstskatten med i genomsnitt 24.000 dollar/år (≈ 15.000 kr/månad för make + maka). En ganska stor skattesänkning.
  Samtidigt pågår förhören med Andrew McCabe (7,5 timmar igår) och upprensningen av the Deep State pågår för fullt. Trump vinner varje kamp han ger sig in i.

 27. Fiskargubben says:

  Jag har samlat på mig nyheter några dagar. För första gången i det ryska försvarets historia har tre nya missilskydd satts igång samtidigt, rapporterar rysk media. Fyra andra är redan igång. Systemen är helt moderna.

  Amerikanarna sägs ha gripit Isisledaren Abu Bakr al-Baghdadi. De tog honom i Irak och transporterade honom till en bas i Syrien. Jag tvivlar på att den turkiska källan har rätt. Den mannen är en riktigt hal ål.

  Nasrullah talar som om han är villig att gå i krig för Jerusalem. Han väntar tydligen hjälp av Iran. Förstår han vad ett sånt krig skulle betyda? Iranierna har hittills varit pragmatiska, som tur är. Mattis vill inte ha det kriget.

  Saudierna har publicerat en larvig propagandavideo. Iran ockuperas och folket tar emot saudierna som befriare. Vem tror på det?

  Ryssland vill att Usa ska lämna Syrien. En diplomat säger ”packa era ryggsäckar och dra iväg”.

  Ryssarna undrar om Usa vill partitionera Saudiarabien. Jag tvekar om det är sant.

  En ukrainsk tolk misstänks vara rysk agent. Ni ska veta att alla som inte lyder Poroshenko och nationalisterna är misstänkta.

  Turkiet får det ryska luftvärnssystemet S-400 med lån från Ryssland. Det är inte konstigt att den saudiske kungen ringde Putin för någon dag sedan.

  Tyska Bild säger att Skandinavien snart ockuperas av Ryssland. Denna Lugenpresse är helt bakom.

 28. Anna says:

  Önskar Peter Krabbe och alla ni som berikar denna blogg i kommentarsfältet ett fridfullt julfirande och ett Nytt år som kanske ger oss den efterlängtade freden och förhoppningen till en tryggare värld.
  25 december 2016 förolyckades Alexandrov sånggruppen utanför Sochi i en flygolycka (92 omkomna) ! Det finns Ingen officielt grund till olyckan! Ryssarna förmodligen vet mer än vad de har offentligjort! Gruppen var på väg till en koncert i Syrien och tanken var att ge styrka och stöd till de ryska soldater som stred för Syriens befrielse……

 29. Pingback: Politisk satir – God Jul Sverige 2017 med ett julrim och ett politiskt satiriskt julkort | Vetenskapliga partiet

 30. nils says:

  Amerikanska folket börjar förstå att demokratin inte är en självklarhet i USA.

  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-22/zuesse-americans-are-only-now-beginning-learn-they-live-dictatorship

 31. Fiskargubben says:

  Ryska Vovan och Lexus trollar Nikki Haley. Hon går på det. De har ringt flera fejkade samtal och fått mig att skratta. Har ni hört talas om vad Ryssland gör i Binomo? Det landet finns inte. Spola fram 10-11 minuter om ni inte orkar se allt.

  Prank with Nikki Haley (Ambassador USA to UN)

  Det blir svårare och svårare att uttrycka sig på nätet, men God Jul allihop kan jag säga och tack till alla.. För er som vill veta kan jag säga att president Putin ibland familjärt kallas Vova.

 32. Måste ses!
  US Ex Marine har i 2 år tid försökt att ge bort 100,000 dollar (belöning om någon kan bevisa en enda död i ett av hoaxen på hans lista – överst är Sandy Hook). Nu är han i Sutherland Springs och försöker få någon att dela belöningen med. Det är svårare än man tror att ge bort 100,000 dollar!

  Teaser – WATCH! Do you want the truth on Sutherland Springs?

  Teaser – Side Thorn Asks Texas Shooting Officers If They Know The Truth!

  Hela videon – Sutherland Springs Gone Wild
  https://153news.net/watch_video.php?v=W697MKUHBG4X

  Glöm inte att kolla in Hoxland också på den nya censorfria plattformen 153News.
  https://153news.net/watch_video.php?v=6BD4HUG24BNS

  https://153news.net/view_channel.php?user=hoaxland

 33. Vilka är de som spelar teater?
  Sutherland Springs Church Hoax: The Greenbugs Go to Church

 34. Sture says:

  @ Fiskargubben,
  det är visserligen en hårdnande censur från Google och YouTube. Men som du kanske hört så har Googles CEO Eric Schmidt just avgått som CEO. Den anonyme ”insidern” Q-Anon kopplar detta till president Donald Trumps Executive Order den 21 december om att USA kommer att frysa alla ekonomiska tillgångar till personer inom och utom USA som har gjort sig skyldiga till allvarliga förseelser mot mänskliga rättigheter (läs pedofili, pizzagate, trafficking etc.) eller ren korruption. Det visar sig att under de senaste två månaderna har mängder av CEO i tysthet avgått från stora företag.
  Den eminente och rolige f.d. åklagaren Lionel Nation har gjort en underhållande betraktelse över detta. Som jurist och åklagare så är han ju van vad att vända på alla stenar och lägga ihop alla pusselbitar i ett förståbart mönster:

  • Fiskargubben says:

   Kadyrov i Tjetjenien fick några viktiga Internetkonton nedstängda nyligen. Han har framgångsrikt bekämpat Isis. Han anklagas för nånting han omöjligen kan ha haft med att göra, nämligen oligarken Bill Browders döde advokat. En rysk delstatsledare straffas alltså av twitter och andra. Det kommer att bli värre innan det blir bättre, men visst blir det bättre snart. Du och jag har ungefär samma vision av vad som kommer.

   Jag hörde att Schmidt avgick, men visste inte varför. De rika kan köpa ungt blod, det vet vi, det finns några kända företag i Usa. Det kostar, men de har råd. Cheney fick ett nytt hjärta för något år sen och David Rockefeller genomgick hela sex hjärttransplantationer, enligt en artikel från 2015. Den kan inte längre hittas på Internet. David sade att han planerade att leva tills han fyllde 102 och han lyckades nästan. Han somnade fridfullt i sömnen efter allt han har gjort. En religion i Mellanöstern offrade barn till Baal (namnet betyder herre), men kapitalismen har tagit saken till en ännu hemskare nivå.

   Är det nån som minns kometen Hale Bopp? Swedenborg säger att såna ”olydiga” himlakroppar förebådar problem. Vi fick några hemska krig och ekonomiska svårigheter. Nu skriver Fria Tider att en dödskalleliknande asteroid kommer oss nära nästa år, men artikeln ligger bakom en betalvägg. 2018 kan vara det år då allt ändras.

   Ni som inte förstår vad Sture och jag talar om, ni ser ju också problemen i Mellanöstern, Ukraina och Nordkorea och några ser att Trump vinner. Det ordnar sig, men först är det nog dags att köpa ett stort matförråd.

   • Alve says:

    Fiskargubben och Sture – jag tror ganska många här på Peters blogg förstår vad ni förmedlar, kanske inte i detalj men i stort. Angående matförråd så togs det upp av mina närmast anhöriga igår (till min förvåning) jag ser det som positivt att de börjar vakna. Håller med om att det nog blir värre innan det blir bättre. Det gäller att förbereda sig i den mån man kan.

   • Sture says:

    @ Fiskargubben,
    tack för alla dina fina kommentarer och allt du letar upp.
    Nu tänkte jag visa lite av det som pågår på nätet med den anonyme ”insidern” Q (=Q-Anon) som uppmärksammas av väldigt många, t. ex. av Lionel Nation. Jag följer honom inte regelbundet men varje gång jag går in på en post så blir det intressant.
    Q ger mycket korta ledtrådar till det som sker – ungefär som en rebus som skall lösas. På denna post anger han t.ex. Bill Binney som en viktig källa (tidpunkt 3.46) till kunskap. Om jag inte missminner mig så är William Binney den f. d. högt uppsatte NSA-agent som hoppade av när han upptäckte hur NSA används för att spionera på amerikanska patrioter och den som tillsammans med f. d. CIA-agenten Robert David Steele skrev ett brev till Jeff Sessions om hur han skulle kunna använda NSA registreringar till att helt kartlägga the Deep State, pedofil-ringar, child-trafficking etc. På en av posterna av denna uttolkare angav Q också alla de CEOs som slutat efter september-oktober (efter att historien med Harvey Weinstein kommit upp?). Tyvärr hittar jag inte just denna video just nu. Men den angav t. ex. att CEOn för det företag som sålt alla elektroniska valapparater i Alabama slutade som CEO den 14/12, alltså två dagar efter valet. Trump har skrivit en executive order om valfusk och efter vad jag förstår så har de noggrannt kartlagt allt valfusk i Alabama vilket kommer att användas i valet 2018.

    • Fiskargubben says:

     I en av Startrekserierna dyker en underlig figur upp. Han kallar sig Q och är mycket mäktig. Han busar med andra för att roa sig. Så kanske vi ska se Q Anon. Han svänger sig med termer som underrättelsetjänsterna förstår, men inte vi. Han vet mycket. President Trump flög över Nordkorea vars luftrum flera flygbolag undviker. Q leker inte med oss, han leker med träsket.

     Kallstrom var chef eller biträdande chef för FBI. Han säger att personalen är upprörd och vill gå till motattack. Det kanske är det vi ser nu.

 35. @Sture! Efter nyår har Google anställt 10.000 till Youtube för att ”städa” i materialet. Det är därför en tidigare Google-anställd smällt upp ett alternativ 153News.net – som inte kommer att ta ner filmer som exponerar statssponsrad terrorism som Youtube gör. För mig är detta den bästa tänkbara julklappen!

  Titta gärna in på den nya platformen. Hoaxland har samlat många av de bästa filmerna Youtube tagit ner. Här är två av dem – riktigt bra båda två:
  https://153news.net/watch_video.php?v=OMS23N6Y966G

  https://153news.net/watch_video.php?v=XOK985D24RKD

  • Sture says:

   @ Second Opinion,
   du gör en strålande insats genom att ta reda på vilka alternativ vi har till åsiktsfrihet, nu när Google och YouTube censurerar alltmer.
   Jag är dock hoppfull om att vi kommer att komma runt detta. Du ser hur alltfler som är insiders reagerar – nu senast 153news.net.
   F. d. CIA-agenten Robert David Steele nämnde i en av sina senaste videos där han diskuterade med McAffees CEO att dessa till sommaren skall komma med en app (?) eller telefon som är helt säker. Och senast igår såg jag på YouTube att Edgar Snowden håller på att konstruera en application som förhindrar övervakning.
   Så många goda krafter verkar åt samma håll.

  • Alve says:

   TACK Second Opinion – Du är en go jultomte! Tack för dina julklappar!

 36. Savalle says:

  En taktfull ledare sjunger ut:

  God Julehelg!

  • Tack för detta, Savalle.

  • Sture says:

   @ Savalle,
   Putin verkar vara mångsidigt begåvad: musikalisk, atletisk (karatemästare), filosofiskt lagd och intelligent – han har i alla fall genomskådat de globalistiska oligarkerna. Och så bjuder han på sig själv.

   • Savalle says:

    Ja, visst är det så, Sture, och jag tror och hoppas att han är en sann kristen.

    Till er alla: Nu när ni förhoppningsvis har tid – lyssna till vad denna så enormt kloka och insiktsfulla person i följande två föredrag hade att delge oss. Stanley Monteith var den mest insiktsfulla människa jag någonsin lyssnat till. Han var också kristen och han utstrålade värme och kärlek.

    Nästa föredrag kräver rätt avancerad kunskap för att kunna följa helt. Jag har lyssnat på det många gånger och letat upp de hänvisningar han gör, och för varje gång fördjupas min kunskap om detta viktiga Monteith talar om. Kämpa på, även om en hel del av er förmodligen kommer att tycka att det är rätt jobbigt!

    (Tack också till dig Lucy Lipinska för att du visar din uppskattning! Peter Krabbe, detta forum utstrålar också värme och kärlek. Vi kämpar tillsammans för att godheten och kärleken ska bli människornas frivilliga val av styrelseform.)

    • Fiskargubben says:

     Savalle, Vladimir Putin är verkligen kristen.Han besöker kyrkor och kloster och har antagligen en andlig vägledare som han konsulterar inför viktiga beslut. Som statsledare har han en enorm ansvarsbörda och Herren utkräver mer av honom än av oss.

     Putin undervisade i juridik på ett universitet eller en högskola när han tröttnade på Jeltsins KGB. Han har sån respekt för lagen att oligarkerna fick löpa eftersom de inte hade brutit mot lagen på Jeltsins tid. Riksåklagaren och en försvarsminister misstänktes för korruption, men fick löpa då de inte kunde fällas i domstol. Jag har skrivit om Medvedev på en annan blogg. Att han inte fälls för sina märkliga fastighetsinnehav måste bero på att han inte bryter mot lagen. Putin vill göra rätt.

     Ja, det var kul att se Putin sjunga och att höra från Lucy. Hej, Lucy. Publiken var intressant.

     • Savalle says:

      Fiskargubben!

      Du ger oss alla så mycket!

      Jag hoppas innerligt att du har rätt om Pütin.

      Tack förresten också för ditt stöd på ett helt annat ställe här på internet, du vet. Dina ord betydde mer än jag ville erkänna då, för mig, att fortsatta kämpa vidare där,

      • Fiskargubben says:

       På just den bloggen har du angripits fult flera gånger på olika sätt och jag har försvarat dig. Makten tycker inte om det du säger. Det är ingen tröst för dig, men jag kan berätta att jag angreps på ett ännu värre sätt av voffare och extremnationalister på en annan site medan moderatorn lutade sig tillbaka och njöt. Det bara rann av, eftersom jag är en gås (en gås, två gåsor, två gossar).

       Putin sade upp sig från KGB:s utlandsavdelning när Jeltsin sköt sönder parlamentet och jagade demonstranter på gatorna. Där kan många ha dött, hur många svenskar vet det? Putin hatade detta lagbrott. Han var en av KGB:s mest framgångsrika och gav upp hela sin karriär pga principer. Kristendomen har han haft med sig sedan barndomen. Jag ser andra offra sin tro för karriären och tänker på Vladimir Putin. KGB har en dålig klang, men minns att Putin aldrig förtryckte sovjetmedborgare, han bevakade Nato. Bra jobbat!

       • Savalle says:

        Ja, makten tycker inte om att sanningen når ut till människomassorna.

        Stanley Monteith säger:

        ”Reality is usually scuffed at, illusion is usually king.”

        och

        ”Un understanding of the forces that shaped the events of the 20th century and are shaping the events of this century is predicated, not upon facts to be learned, but rather upon secrets to be discovered.”

        Här är skakande uppgifter om den dolda maktens reaktion på att hemligheter var på väg att avslöjas i vårt land, där många människor tydligen fortfarande tror att allt det de serveras av main stream media är sant:

        http://www.whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/2006-tradition-i-sverige-att-moerda-dissidenter-i-smyg-sjukdom-olycka-eller-sjaelvmord.html

       • Savalle says:

        Fiskargubben skriver: ” Putin hatade detta lagbrott. Han var en av KGB:s mest framgångsrika och gav upp hela sin karriär pga principer. Kristendomen har han haft med sig sedan barndomen. Jag ser andra offra sin tro för karriären och tänker på Vladimir Putin.”

        Nu, med tanke på dessa ord vill jag rikta mig till läsare av denna blogg, som inte är någon del av vår kamp för sanningen och godheten:

        Ni, frimurare och medlemmar av hemliga sällskap – ta del av bekännelserna av dessa före detta medlemmar i hemliga sällskap! Och betänk vad ni har gett er in på!

        Putin offrade sin KGB-karriär för sin moraliska inställning. Är ni på väg att offra er själ för små pytte-fördelar i er lilla mini-karriär?

        • Savalle says:

         Jag vill betona hur ogudaktiga ritualerna är som beskrivs här, i synnerhet det första av dessa vittnesmål är skakande.

         Om du inte vill lyssna på allt så scrolla fram enligt följande:

         4:40 Avsäga sig sin religion

         5:40 Präster avsäger sig sin religion

         10:00 läggs i en likkista

         13:00 öppnar kistan – ett namn finns skrivet i kistan: Jehova

         Ritualen som beskriva efter 13 minuter är intressant. Jehova är Guds namn. Den tolkning jag gör av denna ceremoni är att Gud dödförklaras. Vilken hädelse!

         Lyssna gärna på Hillsong som här talar om Guds namn:

    • Alicia Lind says:

     Tack kära Savalle! Trots att jag vaknade till för snart två år sedan, har jag faktiskt missat att ta del av Dr Monteiths insikter. Önskar Dig och övriga besökare av Peters logg ett riktigt Gott Nytt År.

 37. För att ni lättare ska hitta till de bästa kanalerna på 153News – så länkar jag till denna promofilm. Hitta rätt direkt och undvik ”blindskären”.
  https://153news.net/watch_video.php?v=51WU74U49SKW

  Länkar också direkt till en bra intervju: Rulers of Evil
  https://153news.net/watch_video.php?v=A6ARMBGRBXSR

  Samt en på Hoaxlands kanal – Peekay Truth’s film: The Coffin is Now Buried.
  Peekay togs till och med till förhör hos Polisen, och efter det har Polisen besökt honom en gång i hemmet – för att han gör videofilmer. Förhöret gällde ett telefonsamtal han gjort till ett sjukhus och frågat efter en patient (i en fejkad terrorattack). Hembesöket gällde en film om Terror-attacken på Bourke Street som han klippt ihop. Så nu kommer Polisen om man gör filmer som visar att den officiella versionen är lögn.
  https://153news.net/watch_video.php?v=OODNO8W4O6D4

 38. Fiskargubben says:

  Kung Salman ringde Putin när den senare var upptagen av ett viktigt möte. Det var strax efter att kungapalatset i sista stund lyckats undvika en jemenitisk missil. Nu tror många att Salman vill att Putin ska mäkla fred.

  En för mig ny profetia om Trump från 2007. Också några ord om Bill Gates och om att MSM kommer att böja sig.

  https://153news.net/watch_video.php?v=RAS3WMKM33XD

  En utredning av fru Clintons mejl har pågått i nästan ett år och det har jag missat. Det visar sig att den utredningen satte flera viktiga personer i knipa, McCabe m.fl., och i artikeln sägs att Muller och Clinton kan få fortsatta problem. Clintons dossier vilar ju på kontakter med Ryssland. Om utredningen har framgång kanske Sessions vågar utreda Clintons stiftelse. Uranium one? Hur skriver man tyskt ”u” på ett svenskt tangentbord? Jag gillar inte att skriva Mueller.

  Analysis: The quiet probe into Clinton email investigation could be a landmine for Robert Mueller

  https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/26/analysis-quiet-probe-into-clinton-email-investigation-could-landmine-robert-mueller/965396001/

  • petergrafstrm says:

   Om du har android kan man skriva ü genom att hålla nere u en stund så att en meny dyker upp. Sen glider du fingret så att rätt tecken markeras och släpper
   På gamla windows som är de enda jag har är det antingen numeriskt tangentbord och kod Alt 0252 eller kopiera från teckensnittsprogrammet

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   Den profetian av Kim Clement har jag översatt och lagt ut som en kommentar till Peter Krabbe i en tidigare post den 29 november kl. 12.33 i Krönikan ”Spänningarna ökar i Mellanöstern”.
   Fast jag hade daterat dessa två profetior till tidpunkterna februari och april 2014. På din länk står ju klart och tydligt 2007 – jag vet inte vilket som är rätt. Hursomhelst så är ett långt innan Donald Trump kungör att han tänker stilla upp i presidentvalet.

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   jag tror att 2018 kommer att bli ett fantastiskt år för Donald Trump och Amerika – men även för oss i Europa, eftersom vi är så beroende av händelseförloppet i USA. Det kan därför vara intressant att jämföra det kommande händelseförloppet med de profetior om Donald Trump och Amerika av Mike Thompson 2005, av Kim Clement 2007-2015 och Mark Taylor 2011-2016.
   Jag har tidigare (3 krönikor bort på bloggen) berättat om Mark Taylors profetia från 28 april 20011 om att Donald Trump skulle bli USAs kommande president när det blev en ny ”Triple Crown”-vinnare, (= vinna tre olika galopp lopp samma år, den senaste var 1973). Mark Taylor trodde att Trump skulle ställa upp i presidentvalet 2012, men det blev ingen ”Triple Crown” 2011 varför Mark Taylor trodde att han helt misstagit sig. Det hade han inte sade Gud, men ”his people were not ready yet”. Kyrkan i USA hade blivit insnärjt i ett dokument som de undertecknat (501c3), vilket innebar att de kunde söka pengar till sin verksamhet förutsatt att de höll sig inom vissa givna regler (läs: var politiskt korrekta), vilket Gud kallar att ”halshugga” honom. Så därför måste Obama få ytterligare en period – det måste bli sämre innan det blir bättre och kyrkan insett att de tvingas frigöra sig.
   Och vad hette nu Triple Crown vinnaren 2015? Hästen hette ”Creator”. Det var alltså ”the Creator” som vann, och detta var signalen för kyrkan att befria sig från sitt strupgrepp. Det är nästan som om Gud skojar med oss.
   Hursomhelst, Mark Taylor fortsätter med sina profetior, som han påstår kommer från Gud. Jag poängterar: Jag VET INTE hur sant detta är men jag HOPPAS och TROR att det är sant. Tills vidare får vi nöja oss med att Mark Taylor ”påstår” detta – och att detta har betydelse för många kristna i USA.
   Mark Taylor gör nu en ny profetia den 28 januari 2016, dvs. ett halvt år innan han vunnit republikanernas primärval:

   ‘Guds Ande säger: ”Det finns en armé som stiger upp ur damm och aska efter många drabbningar och sammanstötningar med fienden. Denna armé som reser sig kommer till min ära och ljus och den sammandrabbning som just skall slå ut i full blom kommer att driva fienden på flykten. Ty min armé kommer snart att nå varje avlägset lands och nations kuster och stränder och de kommer att driva tillbaka mörkrets armé till ljudet av mitt shofar (antikt judiskt horn)! Ty min armé kommer att vara ung och gammal och kommer att frälsa en miljard själar.”
   Guds Ande säger: ”Det finns ingenting som fienden kan göra för att förhindra det som jag Herren Gud har påbörjat ty nu är tiden inne för mörkrets armé att avlägsna sig. Ty denna nations och hela världens själar ropar högt till mig. Min armé! Kalla in dem så skall jag att skydda, befria och trösta er.”
   Guds Ande säger: ”Amerika, gör dig redo, ty jag väljer från toppen av gräddan, ty jag sätter samman Amerikas ’dream team’, från presidenten och hans administration till domare och kongress för att lätta på Amerikas frustration!” Guds Ande säger: ”Stig upp min armé och ge er in i kampen, ty detta är generationen som banar väg. Detta är krigargenerationen som de äldre ville uppleva, och fienden har inget annat val än att fly. Res er! Känn lycka när ni krossar fiendens spjutspets; sänd fienden tillbaka till helvetet och till avgrunden. Detta är den krigargeneration som hela helvetet har fruktat möta och träffa, men jag och hela himlen sluter upp kring er med uppsluppen glädje!” ‘

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,

   Dessa profetior är publicerade på YouTube och det är från dessa filer som jag gjort översättningarna till svenska. Det datum jag anger är det datum som anges för publikation på YouTube.
   Nästa i rad som jag tänker ta upp publicerades den 12 juni 2016, således fortfarande innan Donal Trump vunnit republikanernas primärval. Mark Taylor påstod då att dessa ord givits till honom:

   Guds Ande säger: ”Den Nya Världsordningen skälver och darrar för den kommer att gå under i flammande lågor. Ty de försöker döda denna nation genom avfolkning, det statsfinansiella systemet och lönnmord, innan min utvalde bestiger sitt ämbete. Min armé, de som ber böner till mig, reser sig och för över kampen till fiendens planhalva, får ett slut på lönnmorden och får ett slut på angreppen på denna nations puls.”
   Guds Ande säger: ”Varför fortsätter domedagsprofeterna påstå att detta är slutet? Därför att de feltolkar den tidsperiod vi nu är inne i. Därför att de som talar så med skruvade ord hjälper fienden att få folk att lägga ner vapnen, ge upp, förlora hoppet, sluta kämpa och säga att vi måste försöka stå ut med detta ända till slutet. Ty ni skall aldrig under några omständigheter sluta kämpa eller lägga ner edra vapen. Sluta att lyssna på dem som begår andligt förräderi. Ty tungan har makt över liv och död och detta förrädiska tal påverkar också ungdomen. Sluta att hjälpa fienden och börja tala om vad jag, Herren Gud, och min armé tänker göra. Hugg fienden i strupen och gör honom förvirrad och orolig. Titta honom i ögonen och säg ’Är detta allt ni kan uppbåda’? Välj denna dag vem du vill tjäna ty jag har givit er segern och valet är ert.”

 39. TYSKT Ü.
  Tyskt Ü – ännu enklare så här:
  Tyskt ü’ = Det finns en tangent efter ‘Å’ med tre symboler – ett uppochnervänt V, två punkter bredvid varandra och ett vågigt bindestreck.
  Tryck på tangenten efter ‘Å’ = den med tre symboler – tryck sedan på ‘u’ – och du har et tyskt ‘u’ = ü.

  DRIVERLESS VEHICLE AGENDA.
  Verkar som om New World Order försätter pusha för sin Driverless Vehicle Agenda. En Youtuber synade eventet igår. Den släppta filmen från CCTV är manipulerad. Exponeringsfilmen togs ner efter mindre än 3 timmar. Men finns nu uppe på 153News.

  SMELL OF COMPUTER GENERADED IMAGE.
  CCTV-foto är i ett svep, men denna har en klippning 1 min 14 sekunder in. Filmen hoppar till. Sedan är sidorutorna baktill mörkt tonade när bussen kör, men när bussen stannar är det transparent. Dessutom saknas helt plötsligt sidorutorna baktill helt – en man sticker ut huvudet där rutan var tidigare – MEN inget glas/plexiglas på marken. Det verkar som de använt CGI –
  Computer Generated Image.

  Han visar även på fyrkantiga prickar – i identiskt mönster, dyker upp på filmen ett 10-tal gånger. Tydligen är det en effekt som kan uppstå när man renderar och visar filmen live samtidigt – om jag nu förstått det rätt. Lämnar länk till både filmen och närbild på de fyrkantiga prickarna.

  Smell of SGI!
  Russia Bus Crash (1:14 in hoppar filmen = ett klipp i övervakningsfilmen).
  https://153news.net/watch_video.php?v=1WO495G7U4M8

  Close-up. Moscow bus swerves into underpass
  https://153news.net/view_item.php?item=XRUG8W3NGDR2&type=photos&collection=26

  Bevisad användning av SGI.
  CCTV Mind Games Melbourne Swanston Street
  https://153news.net/watch_video.php?v=RNN68YBSD789

 40. Mo says:

  Savelles video visar vilken stor ledare Putin är. Han tycks älska sitt folk, med musik och glädje vill han leda dem. Jämför med våra politiker som styr oss in i armod och slaveri med hägrande pensioner i allt högre åldrar. Accepterar vi inte detta och NWO:s påbud så får vi av makten via media veta att vi är inskränkta barbarer, rasister,nazister mm. Den förkrympta reslige svensken skall göras ännu mindre. Till er alla, Gott Nytt År !

  • Savalle says:

   Mo, nu ska den förkrympta reslige svensken sträcka på sig och höja huvudet! Gott Nytt År, Mo och alla ni andra!

   • Sture says:

    @ Savalle,
    fantastiskt vacker video. Nu skall vi sträcka på oss och inte längre gå med nedböjt huvud och bedrövade miner. Istället skall vi ”hugga fienden i strupen och göra honom förvirrad och orolig. Titta honom i ögonen och säga ’Är detta allt ni kan uppbåda’?”
    Det är min fullkomliga övertygelse att vår fiende, som döljer sig och planerar allting bakom lyckta dörrar, under de närmast kommande åren kommer att dras fram i ljuset och bli fullkomligt avklädd.

 41. Elisabeth says:

  Vill bara underhålla läsekretsen med länken nedan:
  https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/what-happens-when-russiagate-skeptic-debates-professional-russiagater
  Där tar sig Real World-journalisten Aaron Maté an en kolportör av den Ryska Sammansvärjningen på ett föredömligt sätt. En f d Guardian journalist, Luke Harding, som ska prata om sin nya bestseller i ämnet , ” Collusion: Secret meetings, Dirty money and How Russia helped Trump win”, råkar ut för ett välförtjänt Waterloo. Harding kommer med svepande påståenden om rysk hacking , Maté låter honom inte komma undan utan backar tillbaka med skarpa frågor, då försöker Harding undfly med ännu fler svepande påståenden om vad ryssarna gjort i andra länder. Han målar in sig i ett hörn, hänger sig själv inför TV-publikens ögon. Det är en njutning att se en sådan som Maté in action. Ett sådant här program skulle aldrig få existera i vår usla svenska statstelevision.
  Stort tack för läsvärd blogg och Ett Gott Nytt År. Jag har stora förhoppningar på 2018.

 42. mats says:

  Tack bra video Elisabeth
  Från Vita huset
  President Donald J. Trump Proclaims January 2018 as National Slavery and Human Trafficking Prevention Month

  https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-january-2018-national-slavery-human-trafficking-prevention-month/?utm_source=link

  Man kan verkligen undra vad detta betyder. Nätet fulkomligt kryllar av obekräftade uppgifter om gripanden av personer inblandad i olika former av nätverk. Bra, det har pågått på lägre nivå under hela året. Frågan är om det under januari kommer att offentliggöras en del namn, det vill säga att riktiga höjdare faktiskt åker dit. Kan det till o med vara början på de tribunaler som vissa påstår sig ha hört från Gud om. Clemente, som Sture skrivit om, har ju talat om hur Tramp också ska fixa budgetunderskottet. Det låter nästan omöjligt om inte…. Tänk om man kan visa att många av bankfamiljerna varit inblandad i sextrafficking o statsfientlig verksamhet. Då kanske Staten kan konfiskera triljoner och som ett trollslag är mycket av problemet löst. Jag är som vanligt pessimist för att inte bli besviken men låt oss hoppas på mirakel

 43. Sture says:

  @ Mats,
  det kan tyckas lite udda att jag lägger upp ”profetior” om Donald Trump och kampen mot the Deep State”. Det finns EN ENDA anledning till detta och det är att motverka den ”doom and gloom” som är så utbredd i världen idag. Och detta dödar HOPPET – och tron och hoppet måste man ha kvar. Man förstår att man måste ”kämpa” men ingen verkar ha något recept på hur man skall vinna kampen.
  Peter Krabbe gör fantastiska analyser över hur fienden planerar att ta över världen, förgifta marken och tvinga in oss alla i ett slaveri – och allt detta är säkert riktigt. Men det tar inte hänsyn till att det finns andra krafter – andliga krafter som vill något annat.
  Alla de profetior som jag använt mig av – Mike Thompson (2005), Kim Clemente (2007 och 2014) samt Mark Taylor (2011-2016) har visat sig riktiga på varje punkt så långt tiden har gått. Och därför finns det anledning till optimism.

  I den senast redovisade profetian (från strax före Donald Trump vunnit primärvalet) berättade Mark Taylor att ”Den Nya Världsordningen skälver och darrar för den kommer att gå under i flammande lågor. Ty de försöker döda denna nation genom avfolkning, det statsfinansiella systemet och lönnmord, innan min utvalde bestiger sitt ämbete. Min armé, de som ber böner till mig, reser sig och för över kampen till fiendens planhalva, får ett slut på lönnmorden och får ett slut på angreppen på denna nations puls.”

  De ”för över kampen till fiendens planhalva” – hur mitt i prick var inte detta? Det är ju precis det som händer just nu och som Q berättar om.

  När det gäller USAs statsskuld så har denna uppkommit på grund av bedrägeri. Vi vet att alla USAs papperspengar trycks på det statliga tryckeriet på Treasure Department. Om USAs regering själva hade beställt dessa sedlar via detta sedeltryckeri (=dess eget) så hade de tvingats betala en liten summa för tryckerikostnaden men för övrigt förblivit skuldfria. Men i och med att dessa sedlar ”beställs” via Federal Reserve som är privatägt och som trycker upp på samma tryckeri till samma tryckerikostnad så blir USAs regering (=USAs befolkning) skyldig den summa som det står på sedlarna, idag 21 triljoner dollar (+5-15% ränta i 10-15 år), medan Federal Reserve betalar den minimala tryckerikostnaden. När den amerikanska befolkningen får detta enorma bedrägeri klart för sig, så kommer de att resa sig i ursinne och säga till den globalistiska eliten: ”Ni har lurat oss, vi är inte skyldiga er en penny och vi drar nu ett streck över detta och vill ha tillbaka allt ni stulit från oss”.
  Så hade jag tänkt att problemet skulle komma att lösas. Men i profetian står att problemet kommer att lösas på ett mycket finurligare sätt. Och det är därför möjligt att den lösning som du antyder – att Rothschildarna, Rockefellarna, Goldman-Sachsarna etc. har gjort sig skyldiga till bevisade gigantiska brott mot mänskligheten – kanske är den väg detta tar. Detta är kanske mycket lättare och elegantare. Vi får se.

 44. Savalle says:

  Peter

  Jag har försökt flera gånger nu att ge en referens till det komplement jag skrivit till min kommentar om frimurare och andra hemliga sällskap. Men Youtube- avsnittet med Hillsong byts ut…Istället kommer en – i och för sig mycket vacker sågh av Hillsong.

  Ni kan hitta detta som jag har försökt bifoga genom att gå in på Youtube och söka;

  Yahweh By Hillsong.avi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: