Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 1. Inledning.

Stormuftin

I några artiklar skall vi gräva fram en sanning om samspelet mellan USA:s globala krigsföring och den islamistiska Jihad, som många kanske inte känner till eller är oförstående inför. Vi har sett det i Afghanistan, Jugoslavien, Mellanöstern, Libyen, Centralasien och kommer att få se det på ett sätt som vi inte ens anar även i Europa.

Deep State är ett sammanfattande namn på ett etablissemang som i kraft av sin ekonomiska styrka och omfattningen av infiltration av tjänstemän i den statliga administrationen är starkare än regeringen självt, inklusive dess presidenter eller statschefer. Deep State är i själva verket den organisation som kommer att utöva den totalitära makten i världen när demokratierna har gått i graven, vilket ligger i en närmare framtid än de flesta vill tro. Deep State har sitt centrum i USA, men utökar allt mer sin makt även i England och i övriga Europa. Dess skugga kommer redan efter höstens val att ha fallit även över Sverige. Och, mina vänner, detta är ingen konspirationsteori utan krass verklighet.

För att få en historisk bakgrund kan vi gå tillbaks till andra världskriget, då Hitler insåg att han kunde ha stor nytta av en allians med den muslimska världen för att få ett starkt inflytande över dagens MENA-länder, eller kanske snarare ett återupprättat Ottomanskt imperium. Detta krossades under första världskriget och turkarnas hämndlystnad kombinerat med en religiös kampanda som till och med överträffade nazismens, kunde komma väl till pass i kampen mot turkarnas förtryckarmakter England och Frankrike. England kunde dessutom ses som embryo till de sionistiska krafter som ville bygga vidare på Israel-tanken, islams ärkefiende. Det förvånade därför inte när Stormuftin av Jerusalem, Amin Al-Husseini slöt upp i Berlin och på uppdrag av Heinrich Himmler bildade SS muslimska brigad. I det övervägande muslimska Bosnien-Herzegovina bildades 1943 den 13:e Waffen-SS Divisionen under Stormuftins ledning. Den var den första och största icke-tyska divisionen och värvade främst bosniska muslimer.

Ansvarig för nazisternas engagemang var Gerhard von Mende, som efter kriget skulle bli rådgivare åt västmakterna och speciellt CIA i konsten att rikta islams Jihad mot kommunismen. De allierade västmakterna var ”duktiga” på att välja ut användbar kompetens ur de tyska leden efter kriget framför näsan på krigsdomstolarna. Al-Husseini arbetade från Berlin 1941-1945 aktivt med att sprida antisemitismen i arabvärlden, främst i Egypten och Palestina och har stor del i dagens bestående judehat i arabvärlden. I sina memoarer skrev han senare:

Vår främsta anledning till att samarbeta med Tyskland var att få fria händer att utplåna judarna till siste man i Palestina och arabvärlden. Jag bad Hitler om ett totalt åtagande att lösa det judiska problemet på ett sätt som är till förmån för våra nationella och rasrelaterade målsättningar och i enlighet med de vetenskapliga metoder som Tyskland uppfunnit för hanteringen av judarna. Svaret jag fick var: Judarna är era.”

Al-Husseini kan beskrivas som länken mellan det Muslimska Brödraskapet och de förenade islamistiska Jihad-grupperna i arabvärlden. I fortsättningen skall vi se hur USA genom CIA allt mer tar över relationerna både med Muslimska Brödraskapet och de Jihadgrupper som senare kommer att identifieras som Al Quaida och ISIS. Den som trodde att andra världskrigets segrarmakter skulle införa en ny och fredligare världsordning efter att Ondskan besegrats har knappast förstått hur världen fungerar. Istället dyker Ondskan upp i nya former och med oförminskad kraft där man inte förväntade sig det. I själva verket är demokratin en illusion och ett verktyg för de totalitära krafterna att få oss att fastna i deras system utan att förstå vad som händer.

I nästa avsnitt skall vi se hur Deep States kamporganisation CIA inser värdet av islamisk Jihad för att bekämpa kommunismen i Sovjetunionens skepnad. Att detta egentligen inte heller gällde kommunismen som företeelse vet vi idag, när samma verksamhet fortsätter fullt ut, men riktad mot ett inte längre kommunistiskt Ryssland. Istället gällde det kontrollen över superkontinenten Asien, dess råvaror och global styrning från Wall Street i New York.

Peter Krabbe

Lästips: William Engdahl / The Lost Hegemon

27 Responses to Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 1. Inledning.

 1. Suavalle says:

  Det finns väldigt otäcka paralleller mellan vad som skedde i Jugoslavien och det som har skett (och fortfarande pågår) här i Sverige.

  Deep State – med George Soros som en av de verkställande krafterna i spetsen – har i båda länderna:

  – skapat splittring, oro, rädsla och hat mellan folkgrupper genom att smuggla in stora mängder jihadkrigare med uppdrag att via våld instabilisera landet.

  – tystat opinionen genom kontroll över massmedier samt intensiv propaganda

  – samarbetat med köpta makthavare vilket öppnat vägen för denna subversion

  I Jugoslavien ledde detta så småningom till inbördeskrig där NATO och amerikanska trupper gick in och tog över kontrollen över landet och upprättade en mängd militärbaser där.

  Förutom boken av William Engdahl The Lost Hegemon, som Peter här hänvisar till, berättas det utförligt om detta i boken Fools’ Crusade av Diana Johnstone:

  https://www.bokus.com/bok/9781583670842/fools-crusade/

  (Denna bok är översatt till svenska och kan beställas på biblioteket, men har utgått från förlagen efter en intensiv kampanj för att tysta ner budskapet i boken.)

 2. Muslimska Brödraskapet bildades 1928 av al-Banna klanen. Dess grundare förde enligt historiska källor ett flertal samtal med Hitler. Tydligen uppstod ideologisk förbrödning och al-Banna blev enligt vissa rykten devot anhängare till Hitler och hans fascistiska ideologi. Visst kan vi med analytiska ögon se likheterna mellan nazism och teokratisk islamism. Orden ‘mein Kampf’ skulle kunna översättas ned ‘jihad’ speciellt med tanke på det senare ordets delbetydelse som en personlig uppfyllelseplikt.
  Det som jag finner oändligt svårsmält mot denna bakgrund är det socialdemokratiska partiets Brommersviks-överenskommelse med MB-företrädare att upplåta samhällsbärande positioner till muslimska företrädare utan kända krav på motprestationer, annat än förmodade röstprioriteringar för S från det växande muslinska civilsamhället, uppburet av tillerkända sociala bidragsförmåner med S som garant. MP skulle med viss logik kunna benämnas som Muslimska Partiet, eftersom ett av de nuvarande språkrören hade en högt uppsatt MB-företrädare som mentor.

  • Mo says:

   Det politiska samarbetet började vad jag har förstått mellan MB och det tidigare socialdemokratiska brödraskapet nuvarande tro och solidaritet. Svårt att förstå, är det socialdemokratisk okunskap eller har vi aldrig förstått det socialdemokratiska budskapet ?

   • Dan Uhrbom says:

    SocialDemonskaPartiet kan vara ett bättre namn… som prästen sa till översteprästen för några tusen år sedan: ”Du är en demon Kratius”

  • peterkrabbe says:

   Det är sant, Göran. Det paradoxala i allt detta är att vår vänsterregering, förmodligen utan att förstå vad de gör, tillsätter Kaplan som minister. Detta trots att det finns övertygande belägg för Kaplans samröre med MB och att hans ministertid främst ägnades åt resor till Turkiet för konsultationer. Samtidigt beskyller man SD för att vara brunskjortor. Antingen blundar man för den del av historien som inte passar den egna ideologin eller så finns det partiföreträdare som inte har alla hästar hemma… Troligtvis det senare.

 3. Martin T says:

  Bra krönika i ett (tyvärr) alltid aktuell ämne. Ser fram mot fortsättningen. Att ämnet är aktuellt ser vi som läser alternativa media dagligen exempel på. Här ett av de färskaste som bekräftar med råge alla misstankar om Deep-state i USA och valet;

  https://www.nordfront.se/fbi-chefen-utredde-clintons-e-post-skandal-lovade-flickvan-att-stoppa-trump.smr

  Fortsättning lär följa. Ser fram emot den dag när Clinton-klanen och dess hejdukar får skaka galler.

  • Lars N says:

   Nordfront? Hur tänker du nu? Skulle detta organ för Nordiska motståndsrörelsen vara en i sammanhanget trovärdig informationskälla? Skulle förvåna!

   • peterkrabbe says:

    Min erfarenhet är att det finns utmärkta och korrekta artiklar både till höger och vänster. Det finns ju ingen anledning att med automatik ifrågasätta artiklar med tydliga källhänvisningar bara för att det inte är PK-media som förmedlar dem. Skillnaden ligger snarare i urvalet, att det finns en avsikt där får man leva med, det innebär inte att materialet är fake news. Turerna kring Hillary Clinton är välkända för alla utom DNs läsare. Jag läste tidigare en utmärkt artikel även i Proletären om NATO, garanterat korrekt innehåll….

 4. Mjölner says:

  650 illegala invandrare släpptes iland i Spanien. Vad väntar oss i fortsättningen? Frontex vet.
  http://snaphanen.dk/2018/06/18/europas-hyklerkonkurrence/#more-191562

 5. Pingback: Folk åker dit på "hets mot folkgrupp" - Lena Holfve

 6. Mjölner says:

  Har hittat på detta youtube. Skriv captain Joe i sökrutan, klicka på Captin Joe skrolla till Vilka är chemtrails? Bevisa att de finns av Captain Joe.

 7. Fiskargubben says:

  Minst en tysk nazist flyttade till Egypten och konverterade till Islam. Det vi ser i Ukraina är mindre handlingskraftigt och mindre smart, men det finns där. Våra tidningar har inte informerat folket. Nationalisterna har inflytande över politiken och finns ända uppe på toppen. Minns ni mordbranden i Odessa? Domarna fruktar för sina liv och avsäger sig uppdraget. Vet ni vilka som sköt på Maidan? Parlamentets talman dirigerade morden. När inbördeskriget började korsfästes en man och sen fick han brinna. Några hängdes i skogen på det grymmaste av alla sätt. Tortyr är legio i underrättelsetjänstens fängelser och det säger också Fn.

  Direkt efter Maidan sade nationalisterna i Lviv att nu är det vi som bestämmer. Den staden var en gång tyska Lemberg och kallas också Lvov. Området är blandat och har också skandinaviska inslag. Rutenien sade man förr om området. Rut, rus, ryss, pruss är besläktade benämningar (Preussen).

  Dana Rorabacher i den amerikanska kongressen sade ifrån om Ukrainas konstiga nationalister och hade vissa framgångar. Israels president Rivlin utmanade nationalisterna i parlamentet. Nu börjar några amerikanska organisationer att också säga ifrån.

  Det är inte fel att vara nationalist, men fel att vara en dum och grym nationalist. Tryck fram engelskan.

  The Americans have found Nazism in the Ukraine (Ruslan Ostashko)

  Tysk media släppte fram AfD och ni kan ju jämföra med Sverige. Situationen är mycket värre här. Kristna värdepartiet, pensionärspartiet, MED, AfS, hur många småpartier finns det? Vi är under stöveln. En ny sorts stövel.

  • Mo says:

   Splittring, ett alltid lika effektivt vapen. Hur skall Sverige hitta tillbaks till någon form av gemenskap, är det möjligt ?

   • Fiskargubben says:

    Makthavarna söndrar och härskar, men utveckla gärna hur du tänker. Man mot kvinna, stad mot land, svenskar mot invandrare, det brukar jag framhålla. Vi har massinvandring för att det passar makten. Kommunisterna var tidigare ganska raka, men vill nu har mer feminism. Nedrustningen av landsbygden tillåts. Det går inte att lita på politikerna.

    • Mo says:

     Fiskargubben, det mångkulturella samhället ställer det inte alltid grupp mot grupp. Är det inte därför vi lagstadgat om detta för att olika folkslags intressen skall tillvaratas men i vems intresse ? Blir inte alltid den ofrånkomliga konsekvensen konfliktladdad bevakning och ett inskränkt upphöjande av de egna värderingarna. Man motverkar öppenheten för och stärker räddslan för det nya. Har man tagit steget in till ett nytt liv i ett nytt land skall man väl vara öppen för att själv förändras. Kravlösheten från vår sida leder till handlingsförlamad låtgå mentalitet och vi sluter oss ännu mer inom våra olika grupper. Lagstadgad mångkultur är splittring enligt mitt sätt att se det men du som tycks ha erfarenhet av världen har du sett något lyckat exempel på att människor möts i fred och samvaro i ett samhälle där mångkulturen berättigar till gruppens förmåner. Det befäster striden, kanske detta som globalisterna önskar så att vi inte utvecklar vår medvetenhet och vårt tänkande ?

     • Fiskargubben says:

      Även europeiska folk kan ha svårt att leva tillsammans. Basker och katalonier i Spanien. Flamländare och fransktalande i Belgien. Tjeckien och Slovakien delade på sig trots nära samhörighet. Att blanda folk som nu görs är katastrofalt.

      Jag har rötter från flera europeiska länder, men de flesta integrerades snabbt (inte vallonerna). Jag är svenskare än många andra och mer europeisk än Eu. Det är inte folken det är fel på, det är politikerna som ställer till det.

 8. Mjölner says:

  Sverige, med Wallström och Löfven som förmenta godhetsapostlar, med benägen hjälp
  av asylaktivisterna i MP, Anders Danielsson och Dan Eliasson (S), har nu manövererat
  skutan Svea på grund i ett bakvatten där stiltje råder. I övriga Europa pågår en tillnyktring när det gäller asylfrågan.
  Visegrad-länderna och Italien arbetar för att sjölagarna skall efterlevas på Medelhavet och samtidigt stoppa taxiverksamheten med invällande illegala lycksökare från Afrika.
  Det skall inte heller vara möjligt att i fortsättningen resa genom hela Europa för att välja
  det asylland som erbjuder bäst gratis välfärd och uppehälle. Miljö-mupperiet och asyl-sosseriet
  får nu ägna sig åt annan verksamhet. Exempelvis, ta hand om de som redan är här. Löfven och Wallström är nu akterseglade från den öde ö de sitter på av övriga Europa. Die Mutter och Macron har sadlat om. Nu hjälper förmodligen inga böner från herr Löfven längre. För att i framtiden kunna ena landet fordras att alla rättsvidriga lagar och politiska överenskommelser skrotas. Att Islam stoppas. Att svensken i gemen visar civilkurage och att enskilda initiativ som gynnar riket hörsammas och främjas.
  Att valsystemet görs om till direkt personval. Att politiker inte får stoppa folkomröstningar samt
  peta i människors privata angelägenheter etc etc……. , fler förslag någon?

  • Mo says:

   Mjölner, all offentlig makt i Sverige skall utgå ifrån folket, politikerna har fjärmat sig från det de själva stadgat. Fler folkomröstningar en nödvändighet för ökat engagemang. Hemspråksundervisning borde inte det bedrivas som ordet antyder i hemmet ?

 9. Pingback: Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 2. Från München till Kabul. | ulsansblogg

 10. ivanbjorn says:

  Peter, tack för dina insiktsfulla artiklar.

 11. Pingback: ”Ni har skapat ett Frankensteins monster” | corneliadahlberg

 12. Pingback: Om socialismen som navet för den nya världsordningen – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: