Den tysta revolutionen

Röd FN

Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg (2008/2331(INI)).

Bakom denna torra rubrik döljer sig i själva verket nationalstaterna i Europas dödsdom.  I dess sammanfattning får vi förklaringen till varför Europas folk och kultur skall utplånas:

Under pkt A i handlingsprogrammet kan vi exempelvis läsa att

Invandringen till EU kommer att vara en realitet så länge det finns betydande skillnader i välstånd och livskvalitet mellan EU och andra regioner i världen.”

Sug på den karamellen! Lägg därtill att mer än en miljard människor i världen lever i extrem fattigdom. Detta gäller 50% av södra Afrika och 36% av södra Asien. Om vi skall tolka EU:s doktrin rätt så har vi tydligen som uppgift i en nära framtid att ta emot en miljard invandrare till EU i syfte att utjämna välståndet i världen. Detta skall enligt FN ske innan år 2030, d.v.s. inom det kommande decenniet.

Är då detta EU:s politiska målsättning eller ett lakoniskt konstaterande av ett ofrånkomligt faktum?

Det finns ingenting annat än politik som säger att vi måste underordna oss en världskommunism, med syfte att alla jordens medborgare skall ha samma levnadsstandard. Kommunismen har betydligt sämre möjligheter att lyckas globalt än nationellt. Även i det senare fallet lär det inte finnas många idag som tror att kommunism är en framkomlig väg för inkomstutjämning. Det finns andra och bättre vägar än att dela vår brödkaka och ge bort två tredjedelar till behövande. En bättre sådan är att lära de behövande att baka eget bröd och på lämpligt sätt bistå med de hjälpmedel som behövs för detta. Att odla rätt grödor och att bygga sin egen bakugn. Borra deras brunnar. För när vi har gett bort mer än hälften av vår egen brödkaka har vi inte längre kraft att baka nya i den omfattning som behövs. Vi går alla under. Likt en livräddare som går till botten tillsammans med den som han försöker rädda.

I UNICEF:s undersökning av barnfattigdom har Sverige under perioden från EU:s resolution 2009 fram till 2016 fallit från en topposition till plats 23 av 35 undersökta länder. Har vi då valt rätt metodik? Sverige är ett belysande exempel med extremt hög invandring per capita i EU.

Att genomföra ett sådant program som europaparlamentet upprättat 2009 är givetvis omöjligt om de ingående nationerna har politisk frihet genom nationella parlament. Att avskaffa denna frihet är därför fundamentalt för EU:s självvalda potentater – varav många är dokumenterade kommunister. De enda som insett detta är de länder som under större delen av 1900-talet tvingats leva under det kommunistiska oket. Man glömmer inte. Varför lär vi oss inte av dem som redan vet? Det hjälper inte att döpa om kommunismen till modernare begrepp, det är ändå samma kommunism i botten – globalism, internationalism, multilateralism etc. Tryck ner folket i skosulorna och låt kapitalet strömma till eliten i toppen. Avskaffa rösträtt (redan en parodi), medinflytande och yttrandefrihet. Köp in media eller lägg dem under censur. Har någon sett en debatt om resolution 2008/2331 i DN eller SVT, trots att den snart fyller tio år?

Vårens val till Europaparlamentet närmar sig. Samtidigt blir oppositionen allt starkare i EU mot de tendenser jag skildrat ovan. Hela det forna Östeuropa närmar sig alltmer en utbrytning ur EU, kanske tillsammans med Italien och några andra kloka, nyvalda parlament. Tyskland står på tröskeln till ett sidbyte när Merkel lämnar makten och EU-globalisten Macron i Frankrike faller som en sten i popularitet. Det finstilta på hans skylt FRAMÅT visades sig vara – mot helvetet. Nåja, allvarligt talat, Frankrike klarar sig alltid, fransmännen kommer inte att låta sin älskade nation försvinna i dimmorna. Helt säkert är dock att vårens val kommer att innebära en chock för ryggdunkarna i Bryssel. Fler än en kommer att sätta ostronen i halsen.

Kommer då Europa att få en ny karta? Jag tror att det är sannolikt.

För två år sedan skrev jag om George Friedmans vision om det framtida Europa, där ett utökat Östeuropa kommer att få en stor betydelse för utvecklingen. I detta ingår både Ukraina och Vitryssland i ett område ända fram till Rysslands gräns. Man har där en större språklig och kulturell gemenskap än vad man har med Västeuropa. Samtidigt är det ett judiskt kärnland med tusenåriga anor, något som både Soros och Friedman är väl medvetna om. Globalismen lurar därför i vassen, även där.

I Friedmans scenario ansluter sig Skandinavien till Storbritannien och de två trätobröderna Frankrike och Tyskland blir nästan ensamma kvar i det gamla EU. Därmed skulle freden kunna bevaras i Europa även vid ett ommöblerat EU. Tyskland får ta på sig rollen som ekonomiskt draglok åt det passiva Frankrike, som är mer intresserat av ostar än industrier. I gengäld kan tyskarna fortsätta med att lägga ut sina filtar vid Medelhavets stränder…

Men låt oss återvända till dagens bekymmer och Nordens Mecka. I landet där Löfvén räknas till de intellektuella råder fortfarande politiskt hjärtstillestånd. Vi väntar dock på att Löfvén, Lööf , Lövin och Björklöv (förlåt, -lund) skall bilda samlingsregering, men lämna inte landet innan allt är klart, för mycket kan fortfarande hända! Någon skall bli statsminister och förloraren får nöja sig med att bli Stoltenbergs efterträdare i NATO, den gängse belöningen för att lämna över landet till främmande krigsmakter. Kan ni tänka er Annie Lööf som generalsekreterare för NATO? Inte det? Då får det väl bli Löfvén istället. Ungefär som 91:an Karlsson som kompanichef.

Vad gäller den gravallvarliga rubriken, så kan vi nog ändå konstatera att politiken inte spelar någon större roll längre, allting är redan beslutat och långt kommet på vägen till att genomföras.

Inte bara Sveriges folk, utan hela Europas, har blivit grundlurade. Under de senaste decennierna har båda de forna samarbetsorganisationerna FN och EU successivt förvandlats till politiska styrorgan i syfte att införa ett globalt, totalitärt system som är lika omstörtande som den bolsjevikiska revolutionen i Ryssland för hundra år sedan. Dödsoffren, som då kunde räknas i hundratalet miljoner, kommer i framtiden att kunna räknas i miljarder istället. Metoderna kommer att uppfattas som mer humana, istället för hängning och pistolskott kommer depopulationen att ske genom för tidig död förorsakad av manipulerade livsmedel och läkemedel, kontaminering av luft och vatten och genom att ställa folkgrupper mot varandra. Genom att utplåna nationerna inbjuder man till fri kamp om de mest attraktiva platserna på vår jord. Allt detta regisseras under parollen Den Nya Världsordningen. Där styr en liten elit godtyckligt över liv och död. FN:s Global Compact, som skall undertecknas den 10 december, och EU:s resolution är samma andas barn. Är det så vi vill ha det, eller är det dags att reagera?

Peter Krabbe

263 Responses to Den tysta revolutionen

 1. Mjölner says:

  Denna text, nu i uppdaterad och reviderad form, postade jag i mars 2018. Det har tillkommit
  nya läsare och kommentatorer sedan dess. Dristar mig att lägga ut den en gång till.
  En del av innehållet är fortfarande aktuellt.
  Jag utelämnar den amerikanske presidenten Donald Trump. Den komplikationen lämnas med
  varm hand till de mera kompetenta och sakkunniga i makropolitik.

  Minnet är kort men verkligheten och sanningen finns alltid om du vill söka den.
  Med reservation för omedvetna grammatiska kullerbyttor och sakfel.

  2018-03-07

  Har vi, eller kommer vi få Deep State i Sverige?
  (I dag vet vi svaret. Det har funnits styrande skuggor bakom makten i alla tider. Både historiskt och i nutid.) Nu vet vi vad globalimens agenda innebär klart och tydligt.

  Allt sedan kalla krigets början har lilla Sverige tytt sig till USA. Svenska folket och dess politiska
  ledning har insupit en rejäl dos amerikansk indoktrinering. Sveriges regeringar, oavsett
  höger, vänster eller mittemellan, har likt en liten baby suttit i knät på Onkel Sam. Där sitter
  man fortfarande trots att Svea nu måste räknas som fullvuxen. Ryssen kan komma ekar
  varningsropen. Femtiotalet var det decennium som Amerika definitivt slog igenom i Sverige.
  Efterkrigstidens influenser av amerikansk livsstil och utbud satte tydliga märken i den
  svenska.

  Det blev Coca-Cola, tuggummi, Marlboro, jeans och motorstarka vrålåk som slukade litervis
  med soppa per mil. Det blev Elvis, James Dean, en massa bra film, musik och TV. Bensinen
  kostade 1953 56 öre litern och raggarna härjade på gator och torg. De svenska folkparkerna
  blomstrade. Det svenska folket var med på noterna. Men det var då.
  Tiden går och med den sker förändringar. Det kalla kriget tog i decennieskiftet mellan 80-
  och 90tal plötsligt och officiellt slut. Kapprustningen och kärnvapenhotet tog paus och hotet
  om krig ersattes med glasnost och perestrojka. Honnörsord som Gorbatjev myntade.
  Nu minsann skall vi se till att skapa en bättre och tryggare värld sades det. Detta var
  lugnande och hoppfullt tyckte man.

  Men ack så fel det blev. Medan Ryssland, trots svag statsledning, nu inledde en återhämtning
  från det kalla kriget och kommunismen, föll den ena efter den andra av de forna Sovjet-
  provinserna ifrån och ville bli självständiga. Onkel Sam ville annat, det blev ingen avspänning
  glasnost eller perestrojka. Genom att svika i överenskommelserna om avrustning, genom att
  inte upphöra med NATO och intrigera med illegala CIA-operationer, fortsätter kriget.
  Genom detta svek och illegala operationer regisserade av NATO och CIA görs försök att
  komma över ryskt territorium och naturtillgångar. Detta blir upptakten till ett fortsatt krig som
  nu blir hett och allvarligt hotar världsfreden. Ryssland har turen att få en statschef som har
  förmåga att få ordning i landet, samtidigt som han sätter stopp för de amerikanska planerna
  att göra insteg och roffa åt sig naturtillgångarna. Han har till dags dato räddat Ryssland från
  ondo. Som tack för detta blir han utsatt för hån och hatkampanjer utan motstycke från
  västvärlden inklusive Sverige.

  I dag skrivs metervis om fake news och deep state i fria nätmedia. Samtidigt pågår sedan
  kalla krigets barndom ett schack-pokerspel som drivs av en exklusiv s.k. elit inom finans-
  bankvärlden och politiken. Målet är att till varje pris behärska och kuva världens stater och
  människor. Man strävar efter total dominans och herravälde över stater och världsdelar.
  Man vill ha kontroll över befolkning, politik, industri, handel, jordbruk och levnadsvillkor
  utan att lämna något i utbyte.

  Detta har kostat flera hundra miljoner liv och fortsätter att kosta miljontals liv.
  I oförtruten strävan efter världsdominans går man över lik. Många kvinnor och män frågar
  sig halvt skräckslaget, hur kan detta hända och hur skall det sluta, kan vi göra någonting
  åt det?
  Vem skänkte den exklusiva och dyra tomten där FN-skrapan står, just det, Rockefeller.
  Det var så den moderna globalismen började. Ett järngrepp om media bank- och
  finanssektorn. Många ber en bön att scenariot för globalismen blir uppgång, nedgång
  och i slutändan totalt kolaps och förfall. FN och EU är stora organisationer som skapats
  och styrs av denna exklusiva elit. Denna elit finansierar genom sina bolag och stiftelser
  lobbyverksamhet och verkställande av den tsunami av asylturister som nu drabbat Europa.
  Vapenföra unga män, mestadels muslimer utan asylskäl, väller in över Europas gränser.
  Bland dessa döljer sig radikaliserade terrorister som planerar mord och förödelse på
  Europas ursprungsbefolkning.

  Vi ser nu hur man börjat utnyttja projektet Weather Control i Kalifornien.
  Kontrollerad demolering av bilar och hus medan omgivande skog eller solitära träd
  står oskadade. Detta hemska scenario kan drabba alla länder där det finns Lofar
  och HARP anläggningar installerade.
  Även den naiva feministiska socialistiska vänsterdiktaturen Sverige.
  Är allt detta sant finns det anledning beställa enkel biljett till nästa Marsresa.

  Fortsättning i morgon.

  • Mjölner says:

   Fortsättning

   Det finns anledning att ta en allvarlig funderare på situationen i vårt land.
   Makthavarna tar mer och mer avstånd från folket och profilerar sig som någon sorts elit.
   Man försöker inte dölja föraktet. Folkutbyte pågår samtidigt med nedmontering av välfärd
   och medborgarnas säkerhet. Vi är på väg mot diktatur med avskaffad yttrandefrihet och
   dubbla måttstockar i rättssystemet. De invällande asylanterna är väl informerade om hur
   de står till i Sverige. De erhåller fortlöpande information, hur man bör bete sig för att bli
   insläppt i landet, genom lobbygrupper finansierade av filantropen George Soros.
   Han är för närvarande sur och tjurar över att han mött motstånd från en del nationer
   som stängt gränserna för asylanterna.

   Den orwellska beskrivningen om censur som vi känner den, tillskriver sig dagens
   censurivrare som en sorts det fria ordets hycklande fanbärare. Islam är långsamt på väg
   att lura ledartröjan av socialdemokraterna. Bidragskarusellen till diverse muslimska mer
   eller mindre okända organisationer sväller ut med väldig fart.

   Den marxistiska 68:a vänstern och dess avkomma har under femtio år infiltrerat och
   förstört den svenska nationen och ser nu ned på sin egen klass.
   Här står vi nu med ett sjukt förvridet samhälle utan någon egentlig ledning.
   Man frågar sig vilken sorts diktatur man ämnar införa. Blir den socialistisk eller oligarkisk.
   Muslimska Brödraskapet (förbjudet i Egypten men inte i Sverige) Sveriges Unga Muslimer
   och Ibn Rushd är ett växande hot mot vår nationella frihet. Med benägen hjälp av radikala
   feministiska vänstergrupper, socialdemokraternas Tro och Solidaritet samt aktivister som
   ”kulturministern”, miljöpartisten Bolibompa-Bah-Kuhnke, socialdemokraten Ship to Ghaza
   Ulf Bjereld m. fl. strävar muslimerna efter makt genom infiltration. Islamisterna äger snart
   socialdemokraterna.
   Socialdemokraternas långa perioder i regeringskansliet har möjliggjort att i lugn och ro
   kunnat utveckla en dold maktklick som kunnat styra bakom kulisserna, deep state.
   Partiets ledning tycks inte begripa eller förstå vad muslimerna har för avsikter, eller
   låtsas man inte förstå. Ingen av de andra partiernas ledning verkar fatta de heller.
   Man hejar vilt på globalistlaget i fast förvissning om seger när slutsignalen gått.

   När man blickar tillbaka har socialdemokraterna under maktperioderna från kalla krigets
   50-tal och vidare fram till slutet på 80-talet haft en massa ”affärer” och incidenter.
   Det har varit spion-, IB-, sex-, u-båtsaffärer. Den underbara natten 1983, Ebbe Carlsson
   mm etc. etc. En del oväntade och tragiska händelser som Caterine daCosta- och
   Palmemordet. Estonia , tsunamin i Thailand. En hög officer vid Must snavar på portföljen
   och omkommer under ett tunnelbanetåg. CIA på Bromma för illegal hämtning av två
   Egyptier. Processen mot Assange. Mediedreven mot Håkan Juholt och Urban Ahlin.
   Talman Ahlin anklagades för sextrakasserier av en okänd kvinna som inte kunde
   presentera några hållbara bevis för anklagelsen. Spektaklet drevs av DN:s chefsredaktör
   Pjotr Wolodarski trots att det påstådda brottet var preskriberat sedan flera år tillbaka.
   Man drar sig alltså inte för att skandalisera Riksdagens talman och förstöra dennes karriär.
   (Notera att nuvarande talman Andreas Norlén lär vara arkitekten bakom DÖ och att denne
   nu trixar för att undvika extraval i strid med regeringsform grundlag och gängse praxis.)

   Ett konkret exempel på socialdemokraternas spel under täcket.
   Under kalla krigets 70-tal fanns i partitoppen en trojka som hade täta kontakter med en av
   sovjetambassadens sekreterare, chefen för KGB:s spionage i Skandinavien.
   Trojkan bestod av Sten Andersson, Anders Thunborg och Pierre Schori. De tre herrarna
   reste bl. annat till Sovjet för hemliga överläggningar med sovjetiska utrikesbyrån.
   KGB:chefen ville ha till stånd ett sammangående mellan svenska kommunistpartiet och
   socialdemokraterna. Detta skedde aldrig och förhandlingarna rann ut i sanden.
   Sten Andersson gjorde vid ett tillfälle ett känsloladdat uttalande,-”nu skulle den smutsiga
   byken äntligen tvättas”, men det löftet infriades aldrig.
   Man umgås med fienden och ropar samtidigt – vargen kommer.
   (Schori är fortfarande aktiv i kulisserna som rådgivande grand old man.)

   Internet utgör en nagel i ögat på makten. Man petar i panik i grundlagar och förordningar om yttrandefrihet. Det planeras åtgärder för tystande av alla protester mot globalismen.
   Den korrumperade alliansen lallar med i överdriven entusiasm.
   FN:s agenda 2030 håller på att med EU:s benägna understöd förverkligas.
   Svenskarnas försvarsvilja har genom 200 års fred urlakats till obstinat förnekelse av fakta.
   Rädsla och feghet styr svenskens beteende. Det finns stora frågetecken att ta ställning till.
   Frågan om rättsväsendets tillstånd. Advokatsamfundets spel under täcket med Hilda och Ruben. Migrationsverkets skandalösa laglösa beteende. Transportstyrelsens praktskandal
   med utlämnande av känslig information till främmande makt genom IBM.
   Allt detta väcker ingen särskild uppmärksamhet hos MSM och PK-folket.
   Man kommer undan med vad som helst utan åtgärder från någon ombudsman.

   De få gånger folk samlas blir det kärleksmanifest för terrorister och ogärningsmän där
   man hånar offer och anhöriga. Därefter proppar kommunen igen gatorna med
   betonglejon.

   De folkföraktande politikernas osunda kartellbildningar, som bryter mot grundlagar och
   vedertagen praxis enbart för att frysa ut ett riksdagsparti, är inget annat än femåringars
   slagsmål i sandlådan.
   Att bryta mot grund- och yttrandefrihetslagar samt FN:s konvention om mänskliga
   rättigheter anser man sig kunna bortse ifrån. Det räcker knappast att ”ta tjuren vid hornen”
   vi måste nog se till att rent fysiskt kapa den infiltrerande bläckfiskens tentakler.
   The End.

 2. Arga gubben says:

  Jag funderar på talmannens enorma makt. Han kan tvinga fram eller förhindra ett nyval. Han kan också föreslå en opolitisk regeringsbildare och verkar inte behöva de andra talmännens tillstånd. Det senare är på gott och ont. Han kan föreslå en värdig regeringsbildare eller en folkefiende. Jag antar att några intressegrupper och främmande makt undersöker vad de kan göra. Utpressning? Hot? En bankman, en frimurare, en hemlig utländsk agent? Jag såg faran när jag vaknade och fick riktigt dåliga vibbar. Andliga sådana.

  Grundlagen har ett stort hål och behöver skrivas om. Kollektiva beslut är bättre. Allra bäst är att låta kungen välja regeringsbildare utan att fråga riksdagen.

  En tidning påstår att Cecilia Malmström, Per Westerberg och Jan Eliasson är tänkbara opolitiska kandidater, men det är de ju inte.

  Jag undrar vad Annie Lööf har ställt till med den här gången. Imorgon kanske vi får veta. En beteendeekonom säger att talmannen kan förlora så stora pengar om det blir nyval att det påverkar hans beslut.

 3. msandberg2016 says:

  Povel Ramel präglar även min uppväxt (70-tal) Hellre Povel än vänsterprog.

 4. msandberg2016 says:

  Chicombo safari måste ju få höras också. Om vägen in i mörkret. Verkar vara en remix. Finns att hitta i original på billiga begagnade samlings
  LP också.

  Phttps://m.youtube.com/watch?v=98EUeWWC3NE

 5. msandberg2016 says:
 6. Mo says:

  Bankirer skapar Money out of nothing och allt fler i samhället får Money for nothing. Till slut förlorar de sitt värde, svenska kronan är på god väg.

 7. Schweiz skriver inte under Global Compact Migration.

  • Hej Second Opinion! Svårt att bilda sig en uppfattning om vad som verkligen utspelar sig bakom kulisserna, inte minst med tanke på att Polen – som ju hade undertecknat Marrakesh-deklarationen om afrikansk invandring den 2 maj 2018 – nu prisas för sin deklarerade vägran att skriva på FN-versionen den 10 december. Av de 28 medlemsländerna i EU var Ungern faktiskt helt ensamt om att inte underteckna Marrakesh-deklarationen 2 maj 2018 om afrikansk invandring. Eftersom det inte finns någon information med polska källor, bifogar jag länk till Gatestone Institute;https://www.gatestoneinstitute.org/12363/europe-africa-immigration

   Polens ”nationalkonservativa” regering har inte oväntat hållit tyst om sin påskrift den 2 maj 2018. PM Mateusz Morawiecki muttrade under sitt senaste besök i Tyskland att Polen ”förmodligen” inte skulle underteckna December-deklarationen. Det finns skäl att anta att denne politruk, som bland annat ”berikade” Polen med banken JP Morgan helt enkelt väntade på ett besked i frågan från sina bossar i USA.

 8. Suavalle says:

  1940 publicerade H.G. Wells boken The New World Order som förutsäger globalismen.

  Här är en mycket intressant historisk resumé:

 9. Mo says:

  MP låter skattekronorna rulla eftersom vi skall inte ha några barn som bor ute på gatan och när det kommer väldigt många barn så blir det socialtjänstens absolut högsta prioritet att se till att barnen får tak över huvudet, säger deras partiföreträdare i Stockholm stad. Att det i Sverige idag lever 355 000 fattig pensionärer varav tusentals hemlösa tycks inte oroa MP. Nu har Löfven sin chans att kasta ut detta parti från regeringen en gång för alla.

  https://samtiden.nu/2018/11/betalade-10-000-per-dygn-for-ensamkommande-hosten-2015/

 10. Mjölner says:

  Rödluvan och Majoren i reserven pratar sotarmoj med Svetsaren.
  Ingen förstår vad den andre säger. Är det språksvårigheter, eller är man månntro så kaffesugen att man absolut vill ha en stund med bullar och kakor hos talmannen.
  Jag har för mig att det finns en cafeteria i riksdagshuset. Man behöver inte jämt gå till talmannen
  för att få en kopp gratis fika.

  • Mjölner says:

   hllviken, Bra att du är med här, satirens riddare! Det är några makthavare som behöver
   uppfostras. Vi behöver all hjälp som står till buds.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: