Vart är vi på väg? Hösten 2019.

greater IsraelKarta Deutsches_Reich_1871-1918

 

Den stora frågan som nu hänger i luften, likt ett mullrande åskvädersmoln, är naturligtvis konflikten mellan den Deep State-styrda alliansen USA-Israel-Saudiarabien och motparten Iran-Ryssland-Kina. Risken för ett tredje världskrig är överhängande, framför allt därför att det finns kretsar som vill ha det och gör vad de kan för att provocera fram det. Alla goda ting är tre sägs det, men skulle verkligen ett tredje världskrig innebära något gott?

Jo, sett ur ett satanistiskt perspektiv innebär det fullbordandet av en mer än hundraårig agenda. I deras värld är allt vi ser som gott istället ont och vise versa. När en mycket liten majoritet av mänskligheten vill ta makten över en ofattbart stor majoritet är receptet alltid detsamma – härska genom att söndra. Divide et Impera.  Vad kan vi då lära av historien?

När en av Frimurarnas apostlar, Albert Pike, i slutet av 1800-talet beskrev framtidens tre världskrig som nödvändiga för att åstadkomma en total världskontroll, visste han att detta var den enda framkomliga vägen – och att den var realistisk. Självförtroendet i de satanistiska kretsarna var på topp. Den franska revolutionen hade öppnat dörrarna för de hemliga sällskapens triangel Frimurare- Illuminati- Sabbatister, som med hjälp av jesuiter och nyrika judiska bankirer med Rothschilds i täten nu kunde se fram emot ett grandiost inflytande över västerlandets regeringar och aristokrati.

Tyskland hade genom 1800-talets splittring i småstater med självgoda härskare aldrig behövt upplevas som ett problem. De judiska affärsintressena hade glädje av denna småskaliga struktur. Hertigdömet Hessen blev exempelvis basen för Rothschilds ekonomiska etablering. Samtidigt blev deras position i det ”befriade” Frankrike allt starkare. Men när Preussens prins Leopold blev erbjuden även den spanska kronan blev det för mycket för fransmännen. Ett tyskstyrt välde från Gibraltar till Östersjön skulle effektivt stoppa den judiska expansionen från västra Ryssland. Frankrike förklarade därför krig mot Preussen 1870. Det borde man inte ha gjort. Redan 1871 var kriget avgjort med konsekvensen att det franska kejsardömet genom Napoleon III gick i graven, samtidigt som det enade tyska kejsardömet under Vilhelm I och med Otto von Bismarck som kansler föddes.

Frankrike förlorade sitt skötebarn Alsace till Tyskland och det tyska enandet skapade en tillväxt som skrämde vettet ur både fransmän och engelsmän. Till råga på allt började Tyskland uppträda som en konkurrerande kolonialmakt med växande besittningar i Östafrika. Tyskland var gigantiskt och omfattade en helt dominerande del av Europas landmassa. I både England och Frankrike blev man rörande överens om att Tyskland måste stoppas.

Skotten i Sarajevo blev den false flag som startade det första världskriget. Den var väl underbyggd av de judiska bankirerna på Wall Street tillsammans med de konspirerande sällskapen i Paris och London. Genom att locka in Ryssland i kriget räknade man med att lätt kunna fortsätta med att lägga tsarväldet på marxismens altare, kriget skulle ta sin tribut. Kampen mellan de judiska kretsarna och den ryske tsaren hade pågått under hela 1800-talet. Den ryska hemliga polisen var en institution i Paris. Det krigströtta Ryssland blev ett lätt byte för de hängivna, judiska bolsjevikerna.

Tyskland försökte flera gånger avbryta kriget, som man inte ansåg sig ha något intresse av, men alla medlingsförsök avvisades. Tyskland skulle krossas. Det sargade Tyskland planerade man skulle bli ett lika lätt byte för kommunisterna som Ryssland. Slakten fullbordades genom freden i Versailles 1918. Det tyska kejsardömet hade utropats just i Versailles, efter det tysk-franska kriget 1871. Hämnden var ljuv. Fast det var ju fransmännen som hade förklarat krig? Hmmm.

Det gick ändå inte helt som man hade tänkt sig. Korpralen Hitler startade ett socialdemokratiskt arbetarparti, som trotsade de judiska marxisternas upprepade revolutionsförsök. Tyskland tog man inte så lätt och tyskarna ville ha sina förlorade landområden tillbaks. Arbetarpartiet blev Nationalsocialister för att visa att någon global kommunism var man inte intresserade av i Tyskland. Det hjälpte inte att bankirerna försökte knäcka landets ekonomi – det som fanns kvar – genom att skapa den skenande inflationen 1924 och börskraschen 1929 med syfte att kunna köpa upp tyska realvärden för en spottstyver. Inte heller hjälpte de judiska handelsblockaderna under första världskrigets slutskede och under 1930-talet. Tyskland växte så det knakade. Igen! Hitler vågade räcka ut tungan åt de amerikanska bankirerna genom att skapa sin egen valuta – där säkerheten inte längre var det guld man saknade, utan folkets vilja att bygga upp sitt land. Att kampen hårdnade mellan Hitler och de återkommande antagonisterna Frankrike, England och nu Amerika vet vi alla och även hur det andra världskriget slutade. Vi skall ändå ha klart för oss hur det började.

Frankrike fick tillbaks Alsace och Tyskland förlorade halva sin yta, samtidigt som den nya staten Israel föddes. Idag är Tyskland ändå Europas draglok medan Frankrike knappt når upp till vattenytan. Kommer Englands utträde ur EU att innebära att man för tredje gången tillsammans med sina vänner på andra sidan Atlanten lämnar över en krigsförklaring mot ett Tyskland som styr det kvarvarande EU, ett EU där nationalismen snart revolterar mot deras globalism? Ett EU där Frankrike är reducerat till en globalistpajas utan möjligheter att fullborda projektet?

Låt oss då återvända till den inledande frågan. Hur skall vi bedöma händelserna i Persiska Viken, där man försöker få Iran att konfrontera Saudiarabien? Vilka är aktörerna egentligen och vilket är syftet?

Den judiska kabalen har aldrig startat ett krig själva. Man använder en annan nation som täckmantel för att främja sina intressen. Så arbetar en minoritet. De flesta som är insatta i politik vet att USA är det främsta värdlandet för dagens judar, med lika stor judisk befolkning som i Israel. Sitt inflytande i Deep State har man byggt upp under flera hundra år. Där det tidigare var Ryssland och Östeuropa är det nu USA. Detta gäller även för Trump, som är ytterligt beroende av AIPAC, CFR, Bilderbergruppen och sina privata judiska kontakter. Trots att många bytts ut inom försvarsdepartementet, CIA och FBI är arbetet med att återställa den amerikanska kontrollen över landet långtifrån avslutat.

Judarna hade inte Gud på sin sida när man valde Jerusalem. All olja i Mellanöstern ligger inom muslimskt område. Detta är naturligtvis svårsmält för dem som vill ha den ekonomiska makten i världen. Olja är nämligen lika med makt idag. Närmandet till Saudiarabien är därför fundamentalt och sker genom amerikanskt inflytande och amerikansk vapenexport. Dessutom finns det tidiga relationer mellan judar och wahabister, som underlättar samspelet genom den nyfödda kärleken mellan Israel och huset Saud. Kissinger är Saudiarabiens ekonomiska placeringsrådgivare och fick inte höras efter 9/11. Alliansen mellan USA, Israel och Saudiarabien framstår idag som huggen i sten.

På andra sidan finns shiamuslimerna som samfällt hatar Israel på grund av deras intrång i Palestina. Efter USA:s härjningar i Irak och Syrien, igångsatta genom  en false flag med 9/11, är det självklart för Ryssland att sätta en gräns för Israels expansionsplaner väster om Irans gräns. Hit men inte längre. Bakom Iran ligger ett Asien med Ryssland, Indien och Kina som de inte vill skall bli styrda av sionismen. Iran skall försörja Asien med kvalitetsolja, Saudiarabien får försörja västvärlden. Ett övertramp gjorde Putin sig skyldig till när Ryssland köpte en väsentlig andel av Saudis oljebolag ARAMCO, därför straffar USA nu Saudi genom att slå ut delar av ARAMCOS oljeproduktion genom ännu en false flag  (min åsikt) och hoppas samtidigt på att skulden kan läggas på Iran.

Kabalen söker desperat efter en förevändning att kunna angripa Iran och därmed kunna stoppa oljeleveranserna till främst Kina. Vad man dessutom vinner är att kunna köra ut shiamuslimerna från Irak, Syrien, Jordanien och Libanon – eller åtminstone kunna kontrollera dem. Detta gör man genom att med amerikansk hjälp genomföra den flera decennier gamla the Greater Israel Plan, återupprättandet av ett judiskt historiskt imperium mellan Nilen och Eufrat. USA har redan gjort förarbetet.

Tycker man då att detta är värt ett tredje världskrig? Tyvärr måste jag svara ja på den frågan. Att minska befolkningen i Asien med några hundra miljoner människor skrämmer inte dem som redan offrat minst hundra miljoner under 1900-talet. Man tror i sin enfald att man skall kunna slå ut Ryssland INNAN någon där hinner trycka på knappen. Man tror, också i sin enfald, att det går att stoppa Kina med samma metoder som man två gånger tidigare stoppat Tyskland. Man tror också att migrationen till Europa från ett ännu värre krigshärjat Mellanöstern eller Asien en gång för alla skall göra slut på ett EU med hjärtat i ett Tyskland som kommer att vägra underkasta sig den globala kabbalismen, satanismen, sionismen – eller kalla den vad ni vill…

Det är samma intressen som låg bakom de senaste två hundra årens krig i Europa som nu förbereder sig för det sista och avgörande. Men nu handlar det om resten av världen.

Peter Krabbe

bilden: Israel och Tyskland har en växelverkan – när det ena landet minskar växer det andra och vice versa. Både motsättningar och samband är större än någon kan ana…

66 Responses to Vart är vi på väg? Hösten 2019.

 1. peterkrabbe says:

  När jag skriver denna artikel är jag allvarligt oroad. Trump har bytt ut sin nationella säkerhetsrådgivare John Bolton mot den judiske Charles Kuppermann. Han är en relik från Reagan-administrationen som tidigare talat varmt för ett kärnvapenkrig. Hans retorik från den tiden kan exemplifieras genom uttalandet att ”om 150 miljoner människor på varje sida dör i ett sådant krig bör man nog avstå, men om förlusterna på den amerikanska begränsar sig till 20 miljoner döda är det motiverat och nödvändigt”. Kuppermann är precis samma galning som trosfränderna Morganthau och Lindemann, som försökte utrota hela den tyska befolkningen under andra världskrigets slutskede. Det går inte att blunda längre för att dessa människor fortfarande finns på strategiska positioner i det amerikanska samhället.
  Saken blir inte bättre av att generalen i ledningen för det viktiga US Air Force är den likaledes judiske David Goldfein. Vad tänker Trump egentligen på när han gör dessa utnämningar?

  • hllviken says:

   Enligt ryska historiker härstammar Trump från Tempelriddarna i rakt nedstigande led.
   Enligt en borttagen video, konverterade Trump till Judendomen för ett par år sedan.
   ”Isabel” avskedades från hans team efter att ha informerat utomstående om detta.

   Se 29 augusti: http://www.darkmoon.me

   • peterkrabbe says:

    Intressant länk! Här finns mycket av det som MSM försöker dölja. Om Trump har konverterat till judendomen vore det ju sensationellt om det gick att bevisa, framför allt avgörande för att kunna bedöma hans framtida avsikter. Hans bakgrund i Tyskland är förpassad till dimmornas dunkel, men det är känt att hans farfar, som då hette Dumpf, var frisör och utvandrade till USA för att slippa göra militärtjänst. Hans verksamhet där bland guldgrävarna som ägare av en krog med ”blandad” verksamhet, där betalningen gärna togs emot genom oraffinerade guldkorn leder osökt tanken till vissa moderna aktiviteter. Kort sagt, det finns indikationer men inga bevis för att släkten Dumpf har judiskt ursprung.

 2. peterkrabbe says:

  Aramco är ett statligt oljebolag, bildat av Saudiarabien och USA tillsammans för exploateringen av landets olja. Mohammed bin Salmans plan för att bredda den industriella verksamheten i Saudiarabien med tanke på en framtid där oljan minskar i betydelse, förutsatte att kapital skulle frigöras från oljebolaget för att investeras i främst de västra delarna av landet. Därför ville han sälja en större andel av bolagets aktier till andra investerare. Sannolikt hade han tänkt sig det självklara, att USA och de judiska bankirerna skulle gå in i affären, men så blev inte fallet.
  Till allas förvåning gick istället Ryssland in och köpte andelarna och MbS fick sig ett gott skratt, ett skratt som nu kanske fastnat i halsen. Om USA har avfyrat missilerna är därför målet tämligen givet – Aramcos produktionsanläggning.
  Varför ville då inte USA/Israel hjälpa till med att friställa investeringskapitalet? Min bedömning är att Israel inte vill ha en industriell upprustning i grannlandet, som inte är direktstyrd av judiskt kapital och därmed blir svårkontrollerad. Att göra en passiv investering i oljebolaget ger inget inflytande över den framtida utvecklingen i närområdet.
  Den risk man därmed tar är att Rysslands relationer till Saudiarabien får ny fart och att både handel och vapenaffärer går amerikanarnas näsa förbi. Självklart vet MbS vem som avfyrat missilerna. Blickarna faller på amerikanska hangarfartyg i Persiska Viken, sannolikt har man nu riktat om sina robotramper mot Iran i väntan på ”vedergällningen”.

  • AnnaF says:

   ”Därför ville han sälja en större andel av bolagets aktier till andra investerare. Sannolikt hade han tänkt sig det självklara, att USA och de judiska bankirerna skulle gå in i affären, men så blev inte fallet.”

   Förmodligen är det så som du skriver! USA och bankirerna hade tänkt dela på bytet utan att släppa in andra! MbS och den gamla Kungen besökt Moskva redan 2017 som visade på tydligt avsikt med affärer utanför den USA/sionist kontrollerad area. 2018 våren inträffade palatskuppen i Riyadh då var jag inte sen att sprida fake News om MbS-s död. Han överlevde men sedan dess är SaudiArabien inte längre en tydlig spelare i politisk Arena. Hösten 2018 ordnades en Economic Forum i Riyadh där den dominerande finanseliten USA/Väst boykottade tillställningen. Före Forumet inträffade ”mordet” på Khashoggi i Istambul som har fått en oförtjänt stor publicitet med tanke på tystnaden efteråt när MbS ändå genomfört WEF med stor andel deltagare, mest av muslimska och asiatiska investorer!

   Om WEF Riyadh 2018
   https://www.aljazeera.com/news/2018/10/saudi-crown-prince-appearance-investment-forum-181023142413177.html

   As the furore grew, US Treasury Secretary Steven Mnuchin and senior ministers from Britain and France pulled out of the event along with chief executives or chairmen of about a dozen big financial firms, such as JP Morgan Chase and HSBC, and International Monetary Fund chief Christine Lagarde.

   Uber CEO Dara Khosrowshahi, who also withdrew from the event, said the firm was awaiting the full facts on Khashoggi’s case before deciding whether that would affect Saudi involvement in the ride-hailing service.

   Henry Hall, associate director at Critical Resource, a resource-focused advisory firm in the UK, said Khashoggi’s killing presents ”significant reputational risks” for Western companies doing business with Saudi Arabia.

   ”But the decision not to attend the conference is separate to the decision on investing in Saudi Arabia in the longer term,” he told Al Jazeera. ”There are huge economic opportunities in Saudi Arabia … and companies will weigh reputational risks with those opportunities.”

   In the long term, many firms were likely to ”follow the lead of international governments, particularly the US”, he said.

 3. Kjell Lindmark says:

  USA har försökt samla någon sorts allians med bl.a. EU länderna om bevakning av Iran och Persiska viken. Så vitt jag förstår har intresset hittills varit ljumt. USA verkar numera stå alltmer ensamma på världsarenan om sin krigs och sanktionsplaner. Det knorras allt högre inom EU över sanktionerna mot Ryssland, Kina och nu Iran. Europeiska bolag, framförallt Tyskland och Italien lider stora ekonomiska avbräck på grund av detta.

  USA lever på sin militärmakt främst sin kärnvapenarsenal och flottan med hangarfartygen främst. Vid ett eventuellt krigsutbrott lär Hangarfartygen bli de mål som motståndarna kommer att söka slå ut först. Utan flygherravälde kan de inte göra mycket. Deras interkontinentala robotar lär heller inte nå fram då Ryssland och sannolikt även Kina byggt kraftfulla antirobotvapen. USA saknar tillräckligt med manskap för att ens kunna invadera Iran och lär knappast rå på Ryssland och Kina med några boots on ground.

  USA försöker att plocka en liten bit i taget för man vet att man inte klarar en storkonflikt, vilket vi kan se när Irak attackerades, sedan Libyen, försöken att neutralisera Nordkorea, revolutionen i Ukraina, försöken att kullkasta regeringen i Venezuela, uppvigling av studenter i Hongkong som man försökt sprida till Macao och Shenzhen vilket slagits tillbaka av ortsbefolkningen.

  Attackeras Iran av väst så lär nog inte Ryssland och Kina stillatigande se på för man vet att man i så fall står näst på tur och det vet hökarna i Washington därav tveksamheten i agerandet.

  • peterkrabbe says:

   Jag håller helt med dig om detta. Det man kommer att göra är iscensättandet av en statskupp, där utvalda och väl avlönade personer i statsledningen får bilda en västvänlig regim med stort ekonomiskt understöd från USA och löften om en blomstrande framtid. Detta är den gängse modellen. Det finns säkert redan en organisation klar för detta. Den kommer att inledas med ett missilanfall mot regeringskvarteren och strategiska militära mål för att visa folket att ”räddningen” är på väg. Irans folkmängd är lika stor som Frankrikes.
   Israel var djupt inblandad i revolutionsförsöken i Georgien, Irans grannland i norr. Avsikten var att därifrån kunna nå målen för missilerna utan att blamera Irak och Saudiarabien. Planen avslöjades dock och israelerna kördes ut.
   Problemet uppstår om man inte inser att Ryssland kommer att gå in med sitt flyg för att försvara regimen, på samma sätt som man gjort i Syrien med Assad. Då rullar det vidare utom kontroll.

   • Erik says:

    Turkiet är intressant att studera angående iscensättandet av en statskupp. Turkiet sköt ner ryskt flygplan och väst hurrade. Sedan fick Erdoğan ett tips av Putin att väst med USA i spetsen hade för avsikt att just iscensättandet en statskupp för att bli av med honom. Vi vet inte vad som är sant i detta; men intresset ligger i att Erdoğan rensat ut säkerligen över 77 000 människor i yttersta toppen, inte minst inom militären. Anta för en sekund narrativet skulle vara sant, så torde detta i så fall vara fallet i många andra länder också. Tänk ett liknande scenario i Sverige. Jag menar det är närmast ofattbart att tänka sig att vi skulle rensa ut ca 100 000 människor i absolut makttoppen, som alla är lojala till främmande någon makt/makter. Det skulle krävas att landet togs över av en militärjunta som införde en diktatur med ytterst långtgående undantagslagar för att lyckas. Om det är detta som krävs; hur ställer vi oss till detta i så fall?

    • AnnaF says:

     Turkiets roll skulle ha varit avgörande om ”färgrevolutionen” i Ukraina (skapad av CIA/MI6) fortsatt utvecklas vidare till ett inbördeskrig! Turkiet har haft den största NATO basen Incirlik med kärnvapen och alla NATO länder som med stora trupper var närvarande! Rysslands tillbakatagande av Krim mitt i Ukraina-krisen har varit avgörande för ryssar och deras militära NAVY förstärktes ytterligare i Sevastopol. Turkiet stod under press att blockera ryssarnas möjligheter till passage vid Bosporus men ryktena spreds om en aning ovillig Erdogan som inte ville ha en direkt konfortation med ryssar och börjat söka diplomatiska förbindelser med Putin. Erdogan ville inte dra in Turkiet i ett storkrig!
     Våren 2015 träffade högt uppsatta turkiska diplomater med ryska på motsvarande nivå i Marocco!
     Det var hemliga möten….men det finns ingenting som är hemligt för CIA/Mossad/MI6! De insåg att Erdogan är inte alls pigg på att sänka sitt land och gå under som länderna i arabiska våren har gjort tidigare.
     2015 September har ryssarna påbörjat sin militära insatt i Syrien! Enligt rykterna har de haft Insiders med 100 % säkerhet att USA/NATO planerar en fullskalig attack på Damaskus och Syrien! Planen var -som i Libyen- att bomba sönder landet som var redan helt försvagad av flera års massiv militära angrepp med legosoldater och mängder av insmugglad vapen. USA-s välförberedda plan att krossa Syrien har misslyckats och ändrat definitivt historien.
     Några månader senare lyfte två Militär plan från Incirlik och flög mot västra Syrien där de sköt ner ryssarnas SU-24!
     Enligt överenskommelsen mellan Ryssland och Turkiet hade Turkiet full tillgång till alla data ang. ryska flygrouter .De visste exakt tidpunkt när planet lyfte och sedan var inte svårt att lokalisera den exakta positionen! Men frågan är om det var turkiska militära plan och verkligen turkarna som satt vid spakarna? Enligt andra rykten var Erdogan inte informerad och gav aldrig sitt medgivande till denna enormt vidriga Provokationen mot Ryssland

     Förberedandet för kruppen troligen börjades redan under dessa veckor! Han var opålitlig för västmakter och måste tas ner!

     Ryssarnas kan ha haft kännedom om planerna men Ingen vet vad som har hänt tills den natten 15 juli 2016 när kuppen skulle genomföras.
     Erdogan var på sin favoritsemesterort och troligen helt ovetande om vad som skulle ske i Istambul. Kuppen började med att sabotera all TV/Radio sändning och även Telekommunikationen var utslagen. En del av turkisk Militär/Polis var involverad med det var ett litet antal i förhållande till storleken för Turkiets totala säkerhetstyrka!
     CNN-es egen stjärna Christiane Amanpour var redan 2 dagar tidigare på plats med hela sin stab och skulle sända från första parkett när kuppen genomförs! Oh Bitch …..vilken besvikelse!

     Hela Telekommunikationen var utslagen men Erdogen fick ut sitt meddelande till folket genom en turkiska som bodde i USA som larmade om den pågående kuppen.
     Här kommer in ryssarna -enligt rykten- som lyckades få kontakt med Erdogan och uppmanade honom att direkt lyfta med sitt plan! Turkiska jaktplan eskorterade honom tillbaka till Istambul där han stabiliserade läget ganska fort. En halv timme senare landade mordkommandot på Erdogans semesterort med uppdraget har aldrig kunnat avslutas!

     Erdogan rensade verkligen i en omfattning som står här ovan men med tanke på befolkningsmängden var det inget märkvärdigt hög siffra.

     Incilrik blockerades direkt av Erdogans trogna militärer och -mycket som är okänd- har inte varit tillgänglig för NATO en längre tid efteråt. Det som är känd för allmänheten är att USA/NATO trupper har påbörjat en avveckling av sina trupper och även kärnvapnen flyttades till Rumänien! USA minskade sina trupper, vapenförråd kraftigt och det mesta omdirigerades till en nybyggd bas i SaudiArabien!
     Tyskarna fick lämna helt Incirlik utan att en enda gång beviljades inspekteringen av basen. I vilken omfattning står Incirlik för västmakternas förfogande vet Ingen förutom Erdogan som verkar ha fått bra kontroll över sin Militär!

     Sedan började Putin, Rouhani och Erdogan sin märkliga sammarbete i Astana! Den var inte friktionsfritt men turkarnas insats i Syrien-kriget har ändrat riktning. Mycket lite detaljer är kända förutom att det kommer inte in vapen och legosoldater i större mängd från Turkiet och trots Assad-s trupper -står ibland på andra sidan av barrikaden-inte attackeras av turkiska trupper. Turkarna verkar vara garant mellan gränsen Turkiet/Syrien och säkrar syriska truppers mödosamma upprensande av västmakternas egna legosoldater ISIS!

     Det blev väldigt långt och hoppas Peter har överseende med detta!

  • AnnaF says:

   Ingen chans att Ryssland/Kina ser passivt på ett angrepp mot Iran! Direkt inblandning är inte möjligt vid nuläge men det finns en del där ryssarna kan påverka utfallet vid ett ev. anfall. Ryssarna har utvecklat en elektronisk störningssystem – Khibiny- som har testats troligtvis mot USS Donald Cook på Svarta Havet utanför Ryssland kustområde. Ryssarna har aldrig tagit ställning i frågan och USS Donald Cook fick avsegla prydligt med hela sin havererade elektronisk styrning för omfattande reperatioiner !
   Händelsen inträffade 10 April 2014…..lägligt vid den djupaste Ukraina Konflikten. Att USS Donald Cook var på plats var Ingen tillfällighet. Kriget var lika närvarande då en nu…….

   Här finns mer om USS Donald Cook och den märkliga förstörandet av fartygets hela elektriska
   System.

   https://www.voltairenet.org/article185860.html

   Det finns en kort Video om Khibiny Electronic Warfare

 4. Kjell Lindmark says:

  Jag är övertygad om att Washington är fullt på det klara med att en militär attack mot Iran kommer att involvera både Ryssland och Kina. Jag är säker på att Ryssarna och Kineserna redan talat om det för Jänkarna. Därav de incidenter vi sett med attackerade tankbåtar och nu senast oljeraffinaderiet i Saudiarabien som då skylls på Iran. Detta för att försöka skapa opinion från EU och andra att ställa upp på USA:s sida vilket hittills inte varit särskilt framgångsrikt.

  Nu har ju rebellerna i Jemen tagit på sig ansvaret för attacken mot raffinaderiet och de kanske utförde det också och då kan man ju tycka det märkligt att inte Saudiarabiens militär kunde skjuta ner de missiler och eller drönare som rebellerna använde. De har ju, enligt amerikanarna själva, världens mest sofistikerade luftvärnsystem, Patriot och någon till minns inte namnet. Det visar att vi kanske gör en felsatsning på vårt inköp av nämnda föråldrade system för 30 miljarder+.

  Fartygsattackerna och nu raffinaderiet osar av falskflagg-operation lång väg. Iran å andra sidan som vet att de är föremål för hårda ekonomiska sanktioner och har hela världens ögon på sig skulle nog akta sig för att sticka ut näbben och ge jänkarna fler anledningar till att dra åt tumskruvarna ytterligare.

  Läget är osäkert, USA vill framstå som handlingskraftigt och har inte råd att bara twitterhota, någon gång måste även handling komma om man inte ska förlora ansiktet, det är just det som jag tror är faran.

  • Mo says:

   Patriotsystemet tycks ju i alla fall ställa upp på USAs sida. Kanske något för svenska försvaret att begrunda före sina inköp, men det kanske redan är klappat och klart.

 5. Per Randevik says:

  Hur säkert är uralandet att Albert Piké skulle ha förutspått tre världskrig? Brevet till Mazini, som dök upp långt senare, var det inte en förfalskning?

  • Erik says:

   Egentligen spelar det ingen roll. Det med Albert Pikés brev som med Sions vises protokoll – så länge profetian uppfylls (om än modifierad) så vet man att framtiden är utstakad likt en snitslad orienteringsrunda i skogen, där eliten står vid var station och kontrollerar att beslutsfattarna leder skocken rätt. Se dem mer som typ guidelines.

 6. Arga gubben says:

  Utmärkt, Peter. Mördaren Gavrilo Princip tillhörde Svarta handen och en kines envisas med att säga att organisationen fortfarande existerar, men inte är den serbisk. Det sade han efter det försvunna malajsiska flygplanet MH370.

  Kaisern kom hem från semestern och irriterade sig på krigsutbrottet. Engelsmännen ville medla. Tzaren bad Serbien att acceptera de mycket svåra österrikiska kraven. De krigförande ville inte ha krig, men slakten började. Det verkar inte ha varit politiker som bestämde.

  Intressant nog var det serberna som fick slut på kriget. De hade öppen väg från Grekland till Wien. Kriget avslutades snabbt. Vad hade serberna gjort om de hade nått Wien? De hade ju förlorat en fjärdedel av sin befolkning. Wiens förstörelse hade liknat Jerusalems.

 7. Arga gubben says:

  Svar till hllviken i den förra krönikan.

  Förfärligt. Kristna står inte under lagen och absolut inte under judiska Sanhedrins lagar. De började utvecklas under den babyloniska fångenskapen och infekterade judendomen. Nu infekteras den kristna församlingen. Det ser ut att ha börjat efter kriget. Det finns kristna som tror att judarna är frälsta, inte vi.

  Det finns en lag från GT som fortfarande gäller, men den är inte obligatorisk. Vilodagen upphävdes aldrig. När Herren hade skapat den fysiska världen _fullbordade_ Han den med en dag för andliga studier. Vi fick vila från det dagliga arbetet och inträda i det andliga. Herren inledde en ny skapelse, en ny vecka, med sin uppståndelse. Se, Jag gör allting nytt.

  Fredagen var Herrens svåra dag och den lilla församlingen splittrades och förvirrades. Varför fick muslimerna den dagen? Efter kärleksmåltiden på torsdagen blev Herren och församlingen förrådda. Nu infekteras församlingen, Kristi kropp. Av pengar och konstiga läror. Politiska och religiösa.

  Jag har tidigare berättat att 666 judar kom sent hem från Babylon. Gillade de fångenskapen? Var det de som hade förvirrande läror med sig hem?

  Vi ska be för det judiska folket, men behöver inte acceptera konstiga politiska och religiösa beslut. Båda sorterna får motstånd av några judar i Israel och runt om i världen.

  Kristendomen är i uruselt skick och behöver ett lyft. Herrens stora dag kan inte vara långt borta. Vi kan fortfarande treva oss fram till Honom med enkel tro, men jag tycker det har blivit svårare och svårare att förbli i den.

  • hllviken says:

   Alla borde se detta! Världshärskarna använder nu lockbetet att muslimerna ska få be i det tredje templet. Jesuitpåven håller möte i Jerusalem om den kommande Världsreligionen – endast den ska vara tillåten i framtiden!

   • Arga gubben says:

    Tack. Hur ska templet kunna byggas? Många israeler vill numera förstöra den viktiga moskén i Jerusalem. En falsk flagga? Muslimerna gjorde det! Nazisterna!

    Det är viktigt att förstå att Kristi kropp, församlingen, är det tredje templet. Sargad och i behov av helande.

    Vi behöver studera det här med tanke på vad som händer i Mellanöstern. Det står skrivet att antikrist inte kan framträda förrän den som hindrar röjs ur vägen. Vem kan det vara?

    In Israel the Push to Destroy Jerusalem’s Iconic Al-Aqsa Mosque Goes Mainstream

    https://www.mintpressnews.com/israel-jerusalem-al-aqsa-third-temple/259926/

   • Mo says:

    hllviken, det är nog helt enligt planen, 3 skall bli 1. Anledningen till skapandet av kristendom och islam ur judaism var väl att få med sig så många som möjligt på tåget men ändå med garanterad oförändrad ledning i 1:a klass. Tågförare tycks ha blivit jesuiter som sköter navigation och fyller på med bränsle( penningar ). Men hur har de tänkt att få med sig kvinnliga kristna passagerare på detta patriarkala tåg med dofter från djuroffer ?

    http://tidstecken.se/tag/sanhedrin/

   • Loa says:

    Benjamin Fulford är alltid positiv och verkar veta att saker går framåt.
    ” Faced with a loss of control over the Western world’s financial system and thus a loss of power, the Elders of Zion are publicly calling for a theocracy and death for those who disobey it. Of course, nobody but a few fanatics is paying attention to them. ”
    https://benjaminfulford.net/2019/09/30/zionists-call-for-world-dictatorship-by-rabbis-but-face-defeat-instead/
    ” “Noahide Law calls for the death of anyone practicing idolatry (defined as any type of worship other than Talmudic worship).” Furthermore, Pastor Chuck Baldwin warns, they are calling for “the establishment of an international court based in Jerusalem that ultimately would be given the power to execute (via decapitation) anyone who commits ‘blasphemy.’” ”
    Fulford kommenterar:
    ”These are the people behind the thwarted plot to kill 90% of humanity.”
    Obs. han skriver ‘twarted’!

  • hllviken says:

   @ ”Arga gubben” och ”Mo”

   Jag vet inte mer än ni. Är orolig och pessimistisk.

 8. Peter! Gode gud så bra! Tack för den. Känner sån sympati för dig. Enkelt och rakt upp och ner. Vilken sammanfattning! Snacka medierna är köpta – och historieskrivarna. Man ger sig inte – Iran ska tas. Iran får skulden. Förstår direkt när jag läser medierna att det är bluff. Vet vilka som ligger bakom. Vi är så insnärjda. Inte ens det som hände på Drottninggatan är på riktigt. Det är fake. Ett skådespel. Trump har blivit räddad av bankerna många gånger. Varför då kan man undra. Jo! Han är utvald sen länge. Och nu sitter han där och infriar Israels planer. Läs gärna det här.
  https://parnassen.wordpress.com/2019/09/12/sanden-blir-till-guld-trumps-affarer-med-ryssar/

 9. Mo says:

  Jag tycker det är svårt att se någon vinnare bland dem som är inblandade i den aktuella konflikten, utom möjligen Putin som har erbjudit Saudi att köpa det ryska luftvärnssystemet S-300 så att de kan skydda sitt territorium. Man kan fundera över om den katastrofala flyktingsituationen i grannregionerna har någon betydelse. 3,5 milj syriska flyktingar i Turkiet och 2 milj i Libanon som inte medges återvända till Syrien.

  https://www.forskning.se/2019/06/20/darfor-ar-det-svart-for-syriska-flyktingar-att-atervanda/

  • peterkrabbe says:

   Den potentiella vinnaren är Israel. Sunni (ISIS och Muslimska Brödraskapet) har nu fått lära sig via sina hussar USA och Saudiarabien att se tiden an och avvakta med sina expansionsplaner i övriga världen, men shia som styrs av Iran plågar fortfarande Israel oförtrutet genom Hizbollah. Genom att shias inflytande nu sträcker sig ända fram till Medelhavet stoppar man Israels och USAs planer på en omstrukturering av hela Mellanöstern – de nya folkgruppsbaserade småstaterna som man tänker sig skall ligga under israelisk kontroll inom projektet Greater Israel.
   Allt detta förutsätter att Iran slås ut. Normala människor hade inte gett sig på en väpnad konflikt, men aktuella aktörer är tyvärr inte normala, utan borde spärras in.
   Har någon noterat att det var ganska länge sedan ett terrordåd som kan tillskrivas sunni genomfördes? Shia har mig veterligt aldrig utfört något i Europa.

 10. AnnaF says:

  Lysande sammanfattat Peter! Du kan konsten att täcka upp allt väsentligt inom flera århundraden i en enda krönika utan överflödiga sidospår!
  USA-s agression mot Iran genomförs enligt samma välbeprövade manus som mot andra som drabbades av imperialistiska krig! Som en viktig dokument om hur förstörandet alltid går till vill jag göra en påminnelse om Yugoslavien kriget, den största skamfläcken på Europas samvete! Hela EU/NATO, USA-s vasaller samverkat för splittrandet i mindre och kontrollerbara enheter och folkmord som följd. Begreppet ”balkanisering” är mycket användbar för djupare förståelse för alla USA/sionist styrda imperialistisk krig som har präglat efterkrigstiden. En tämligen glömd USA/NATO insats mot Jugoslavien har påbörjats 1992 med FN-s stöd! Det var en krigshandling mot ett suverän stat uppbackad av västkontrollerad MSM! Ingen fick veta något om de verkliga grunderna och inte heller fanns möjlighet att bilda en anti-krig Opposition för att förhindra landets sönderfall. Ödet för landet och befolkningen har redan bestämts och det fanns inget återvändo!

  USA-s maritine blockad 1992:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Maritime_Guard

  1993 påbörjades ytterligare en utökad blockad på adriatiska havet som innefattade 14 NATO medlemstater! Listan på militära fartyg i länken är beviset på den omåttliga brutalitet som användes mot en enda land som var redan försvagad och besegrad!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sharp_Guard

  Enligt mina källor var märkbar redan i 80-talet att något oföruttsägbar var på väg och oroligheter tilltar utan att folk hade möjlighet till användbar inhemsk Information. Det blev brist på nödvändiga hushållsartiklar, Inflationen steg, fientligheten och hatet ökade i takt med osäkerheten om framtiden.
  Vår goda vän studerade i Zagreb under 80-talet och han är en av den bästa informatör jag hade kontakt med och har än idag. Det är han som berättade hur universitet, högskolor, föreningar infiltrerades av ”utländska studenter” som eldade på den växande anarkin och har varit aktiva i eskalerandet, kontrollerat att processen skall aldrig avstanna, snarare öka till en nivå där inbördeskriget blir oundvikligt. När vi vet att USA var stationerad utanför Yugoslaviens kust redan av början i 90-talet behöver vi inte heller leta efter själva huvudorganisatören! Det är exakt samma process som utspelas i Persiska viken med USA-s och NATO-s militära närvaro! De planerar krig och väntar på en lämplig tillfälle som säkerligen kommer men motståndet blir sannolikt allt annat än de goda ”seger” tider i 90-talet!
  Vår vän är historiaprofessor idag och med många modiga som inte har lämnat landet jobbar för kartläggning av händelser som har ödelagt landet.

  Carl Bildt har varit aktiv på Balkan som ”fredsförhandlare”! Den lilla ”fredsduvan” har dykt upp även i Kiev utan att känna den minsta skam!

  • Arga gubben says:

   Anna, Carl Bildt har förändrats helt. Han var EU:s representant på Balkan och såg hur USA torpederade ett fredsförslag. En svensk officer fick order att med vapenmakt stoppa kroatiska övergrepp och det gjorde han. Han gillade inte NATO:s anfall och portades på CNN. Han såg till att skydda klostret Decani från albanska anfall.

   Jag antar att han då, som f.d. statsminister, började tänka på sin karriär. Nu lyder han imperiet på alla sätt han kan. Han går till överdrift med sina dumheter. Som utrikesminister portades han i Ryssland och gullade med Israel. Är jag duktig, husse? När han fick order att vara rådgivare i Ukraina lydde han direkt. Carl gillar pengar och karriär. Han säljer sig till högstbjudande. Med andra ord är han en typisk svensk politiker.

   Den svenske officeren Bo Pellnäs reagerade på vad som hände i Jugoslavien. Våra makthavare vet precis vad som hände i Jugoslavien och Ukraina, men de brölar på som Carl Bildt.

   Bara några exempel på vad som hände i de länderna. Krajinaserberna, gränslandsserberna. slogs ihjäl och några lik kom i flyktingbilar till Serbien. Under kuppen på Maidan sköts poliser och demonstranter av en tredje part. I Khorsun utfördes ett massmord och i Odessa brände extremisterna upp folk. I Mariupol försvann massor av unga rysktalande kvinnor. En man brändes på ett kors och civila hängdes i skogen. Bördan är tung och det där får räcka.

   • AnnaF says:

    Tack för utfyllningen i denna tragiska historia! Det är detaljer som saknas och många personliga berättelser som ger djup för vad krig innebär för civilbefolkningen. VK2 har aldrig avslutats, bara flyttats runt i olika regioner! Just nu har vi bara en tilltagande anarki i Europa….men vem vet! EU och de ”folkvalda” gör ingen större ansträngning för att stabilisera och det kan vara ett syfte med det också………..

 11. stigrydmark says:

  Just nu kan man på Fria Tider läsa om en judisk organisation som ekonomiskt stödjer flyktingströmmen till Europa. Man hänvisar, förutom viljan till humanitärt stöd, även till innehåll i Talmud. Finns det inte också politiska motiv? Har läst om en teori där judarna inte längre litar på vita människor efter Förintelsen. Därför vill man försvaga Europa med en kraftig invandring. Vet ej om detta skulle kunna vara någon konspirationsteori, men Israel tycks ofta vara inblandade i politiska dubbelspel.
  Beträffande deras inblandning i kriget Georgien/Sydossetien, som väl aldrig nämnts som fakta i väst, kan man samtidigt undra över Putins vänliga inställning till Israel. Beror det på antalet ryska judar där?
  På sätt och vis kan man beundra hur lätt judarna styr över USA:s utrikespolitik. Tyvärr innebär det krig eller risk för nya krig. Maktspel tar inga mänskliga hänsyn, om det nu är frågan om ett nytt Stor-Israel som mål.
  Tack Peter för intressant artikel, som vanligt.

  • Mo says:

   Naturligtvis skall vi hjälpa utsatta i och från Afrika efter bästa förmåga, framförallt inte orsaka mer skada genom att bygga upp getton och utanförskaps områden i Europa. Med tanke på den tidigare transatlantiska slavhandeln från Afrika är det lätt att misstänka att Barbara Spectres mission utgår från att återgälda gamla skulder, vem nu dessa skall anses vila på.

 12. Lassekniven says:

  I en framtida global konflikt kommer USA sannolikt att förlora ”the realm” utanför USA.
  Dock kommer aldrig USA att förlora ett enda slag om Ryssland, Kina och de samlade shiamuslimska styrkorna skulle angripa Amerika på dess egen hemmaplan. Kristenheten är för stark i USA till skillnad från i Sverige där onda krafter systematiskt har gjort landet gudlöst. Bevare oss alla.

 13. Arga gubben says:

  Jag hör att Ryssland tillåter Syrien att använda S-300 vid ett eventuellt israeliskt anfall. Det sägs att några drönare sköts ned över Damaskus. Sant? Det sägs också att ryska stridsplan patrullerade den israeliska gränsen en tid. Ryska flottan oroar Jerusalem. Irans luftvärn kan identifiera F-35 på stort avstånd.

  Tillerson säger att Netanyahu är machiavellisk. Han lurade Trump några gånger och det vet presidenten nu.

  ”Iran’s Ministry of Defense announced joint naval maneuvers with Russia and China in the international waters of the Gulf of Oman, north of the Indian Ocean”.

  https://www.fort-russ.com/2019/09/russia-and-china-will-join-iran-in-naval-maneuvers-in-move-against-us-aggression/

  Så här har ryssarna tänkt i flera år. Krig kan startas av misstag. Krigsrisken oroar dem. Ryska och engelska.

  Russian And Israeli Experts: We’re Closer To Total War Than Ever Before, We Should Make Our Own Rules (VIDEO)

  https://www.fort-russ.com/2019/09/russian-and-israeli-experts-were-closer-to-total-war-than-ever-before-we-should-make-our-own-rules-video/

  När vi förra gången debatterade en nytt tempel fick vi se en video om invigningen av brännofferaltaret med barn på plats. Vi fick också se när elden var på väg att slockna efter offret. Netanyahu var lyrisk och sade att han litade på FN. En rabbi påstod att den nya ”frälsaren” redan är identifierad.

  De 70 nationerna samlades i Babel för att bygga Babels torn. Nu ska de samlas i Jerusalem och bygga ett nytt. Jag antar att vår ärkebiskop vat på plats. Det slutar på samma sätt som förra gången. Tempelprojektet kan utlösa storkrig.

  Kul, men oförskämt.

  • Mo says:

   Arga gubben, är det EU eller USA som är kolossen på lerfötter ?

   http://www.bibeln.se/las/2k/dan#q=Dan+2%3A35

   The winner takes it all ?

   • Arga gubben says:

    Mycket bra fråga, Mo. Vi trodde länge att det var EU, men USA är ju som en romersk republik och kontinenterna har nära band. Båda har tagits över av en märklig elit och Trump bekämpar den. Hans svaghet är att han växte upp när USA ansågs vara bäst och vackrast och det påverkar hans utrikespolitik, men jag är säker på att han vill ha fred, medveten om pengar och liv som han är.

    Bryssel arbetar fortfarande på imperiet. Vi får höra att nationalstater är förkastliga och att bara imperiet gäller. Det sade Guy nånting alldeles nyligen.

    Israelen är en klok säkerhetsman och intervjuas ofta i Ryssland.

 14. JohanW says:

  får jag lov så kastar jag gärna om tankarna lite.
  Deep State finns i alla de nämnda länder. Många pratar gott om Kina, jag tror att det landet är ett av de hårdast styrda av DS. DS har använt kina till att ekonomiskt försvaga väst, man använder det kineskska folkt som försökskaniner, se ex det ”sociala” systemt för att ha möjlighet att få lån, karriär mm (tala om att inskränka på vår frihet – se NWO). vad låg bakom att det i Kina mördades så många i kommunismens namn? Varför skeppar Kina över stora mängder fetanyl till usa (i Kina är det ej olagligt att producera detta, men det var ett ämne som Trump försökt nå en överenskommelse). Vad är det vi inte kan se igenom med trumps ”handelskrig”?
  Även i Iran lever DS genom mullorna? Jag skulle gärna vilja veta mer om det avtal som Obama tecknade, vad innefattade detta egentligen??
  Om jag skall ranka de senaste presidenterna i USA så kan jag inte påstå att Trump är lik de övriga, iaf utåt sett har han inget gemensamt med dem. Hade det varit Hillary som suttit på ämbetet, ja då hade jag accepterat artikel och kommentarerna till 100%. På twitter var det en Rotschild som gick ut och sa att USA inte borde engagera sig i en krigsaktion mot Iran – varför? Kanske är det dags att ”befria” det Iranska folket från dess herrar? DS arbetssätt har ju varit att skapa konflikter, oroshärdar runt om i världen på strategiska platser, men man har samtidigt kontrollerat ”båda” sidor..
  Än så länge har iaf Trump inte startat någon konflikt och han använder ett språk som igen annan president gjort på väldigt länge. Jag tror och hoppas på Trump och hans adminsitration och att de skapar förgreningar runt om i världen som kan besegra de onda krafterna som styrt allt för mkt av mänskligheten, allt för länge.
  Konspiratoriskt? ja kanske men det är gott att tänka kritiskt och försöka expandera sina tankar:)

  • nils says:

   Att kontrollera båda sidor a’la Rotschild. Ja, hur skall man tolka nedanstående twitter-kommentar : https://twitter.com/drewblevins77/status/1145328846020984832

   • peterkrabbe says:

    Skribenten har nog missuppfattat heraldiken. Längre ner i tråden visas ett annat vapen för Rothschild. Familjen har ingen adlig bakgrund utan var tyska köpmän boende i Frankfurt. Senare under 1800-talet köpte man sina adelstitlar i Frankrike och England. Den röda skölden som man tog namnet efter satt ovanför deras hus i det judiska gettot. Familjens ursprungliga namn var Bauer, som på tyska betyder bonde – en viss skillnad mot de lånta fjädrarna genom sentida vapensköldar.
    Att Putin som statschef träffar sina kollegor från andra länder och institutioner är ju en självklarhet i diplomatins namn.

 15. J-M says:

  Läsvärt inlägg! Någon kan redan ha nämnt detta men USA/Israel kommer inte starta något mot Iran förrän problemet med Hormuz-sundet är löst. Känner Iran sig hotat kan de strypa all trafik genom persiska viken och detta är vad kriget i Yemen handlar om.
  Saudi vill bygga en LNG ledning genom Yemen mot kusten för att kringgå hormuz sundet.

  • peterkrabbe says:

   hllviken, sätt mig inte på pottkanten genom återpublicering av alla de citat som lett till fällande domar i Sverige rörande hets mot folkgrupp! Att texten är på franska gör ingen skillnad idag. Den som vill läsa Judith Bergman kan söka vidare själv.
   Att svenska domstolar idag inte är oberoende utan villigt går den politiska regeringens ärenden vet vi alla. Det är naturligtvis ett stort problem, men en följd av väljarnas oförmåga att inse konsekvenserna av sina politiska val. Jag har ingen anledning att betala priset för detta.

   • hllviken says:

    Jag är chockad över att du tror att jag har onda avsikter mot dig!

    • peterkrabbe says:

     Missförstå mig inte! Jag tror inte att du har onda avsikter, men det behövs så lite just nu för att jag skall ha dessa personer knackande på dörren, därför blir jag upprörd. Alla måste inse att en publicering av en länk som i detalj upprepar ett material som resulterat i fällande domar i svensk domstol riskerar även denna bloggens framtid. Om jag skulle ha läst alla länkar och lyssnat av alla filmer först som jag nu ändå publicerar, skulle kommentarsfältet ha krympt till ett par i veckan. Jag hinner helt enkelt inte med allt, samtidigt som jag skall skriva nya artiklar. Därför måste jag kunna lita på att ni alla förstår problematiken, även för min del. Ingen annan kommer att betala mina böter eller sitta av mitt eventuella fängelsestraff.
     Jag har redigerat min text till dig en aning, men budskapet gäller alla mina läsare. Hoppas att alla, även du, förstår det utan att ta illa upp!

     • Mo says:

      Peter, din blogg väldigt viktig, den känns som dörr in till en öppen värld, vi måste alla hjälpas åt så den inte stängs. Det är en obehaglig utveckling i Sverige som ter sig mer totalitär än hos våra grannländer. Troligen har vi själva medverkat i skapandet genom vår pk-mentalitet men det kan även finnas historiska förklaringar som vi inte riktigt förstår. Bla hade socialdemokraterna ett tät samarbete med DDR regimen under många år och påverkades säkerligen av dess byråkratiska struktur i sitt samhällsbygge på hemmaplan.

      https://www.bokus.com/bok/9789173315869/inte-bara-stasi-relationer-sverige-ddr-1949-1990/

      • peterkrabbe says:

       Östtyskland är en mycket påtaglig realitet för mig. Min tyska farmors familj delades innan någon riktigt förstod konsekvenserna av det i en bror med familj i Västtyskland och den andra brodern med sin familj i Östtyskland. De hade alla sina rötter i det utplånade Dresden. Av den anledningen gjorde jag ett flertal besök i Östtyskland, med början efter 1950-talet. Det var blandade upplevelser med å ena sidan varma och kontaktsökande men livrädda människor och å den andra med soldater och politruker av den människotyp som blir allt vanligare i Sverige – en konstant psykisk terror genom misstänksamhet och maktmissbruk. Vid ett tillfälle var jag ytterligt nära att få en kulsvärm från en östtysk k-pist i ryggen i Stralsund. Som svensk var man för kaxig. Vid passkontrollerna fick man lämna in passet i ena änden av en byggnad och fick eventuellt ut ser i den andra änden efter en halvtimme eller mer. Passet hade då utförligt kontrollerats, fotograferats och arkiverats. Att jag fanns i Stasis arkiv tar jag för givet.

 16. Arga gubben says:

  En indisk forskare har en intressant teori, som vi alla, krabbar och krabbor, kan lära av. En stark man tar över när anarki råder. De intellektuella, ofta präster, håller sig nära honom och lurar till sig makten. De i sin tur korrumperas av kapitalisterna och anarkin återkommer. När våra makthavare skapar kaos kan det vara medvetet för att tillsätta en världshärskare. Jag ska lösa alla problem!, säger han, men han skapar bara slaveri.

  Vatikanen är stormrik och alltså korrumperad. Guldet härskar i många länder och jag ser massor av anarki.

  För övrigt anser jag att politikerna med lag ska tvingas bosätta sig i vissa invandrarområden. De har råd att hyra in säkerhetsvakter till barn och barnbarn och får studera sitt verk. De får se kassörskor överdebitera sina kunder och leta efter svenskar i butiken. s dfg ytui. Vad säger du? ghjk wqre xcv. Förstår inte. Ku err rassust!

  • Mo says:

   Guldet har styrt väst sedan tiden i Babylon, för att inte tala om faraonernas kärlek till denna gudomliga ädelmetall. Men Kinas kärlek till Silvret är större och nu fångar det solen. Kina har vaknat och världen darrar.

 17. hllviken says:

  Nu är vi på väg hitåt:

  • Mo says:

   hllviken, med detta storslagna övermod kanske man skall fråga sig vem som har folkliga problem. Israels stora misstag är att deras stora beskyddare själva har stora problem, så de måste nog lära sig var gränserna går för ett litet land.

   • hllviken says:

    Detta övermod har de haft i ca 3000 år!

    Tyvärr så har de nog maktstrukturerna klara som täcker större delen av planeten Tellus.

    De flesta människor ser endast ytliga fragment – matrisen under är sammanvävd, tror jag.

    Man kan inte försvara sig mot en fiende som man inte ser.

    • AnnaF says:

     Det är värre än bara övermod! Det är 3000 år av patologisk hat, vrede och en psykotisk panik för att överge identiteten som judar präglats på genom massiv indoktrinering om den egna överlägsenheten och offermentaliteten när omvärldens reaktion blir oundvikligt och hotar den bilden om den årtusende lång praktiserat gruppidentitet Judendom är den klassiska förövare-offer kulturen där judarna är själva fångade utan alternativ. Jag misstänker att begreppet ”paradox” hade inte funnits utan judar.
     Kunskap om judarna har alltid varit erfarenhetsmässigt stort i Ryssland, Galicien och även i andra delar av Osteuropa men mer okänd i väst eller USA! Det finns väldokumenterade historisk forskning på språk som aldrig blev översatt och gjorts tillgänglig för germanska språkgrupper Forskningen beskriver judarnas självvalda isolering, självvalda koncentrerande till större städer, stadsdelar, ekonomiska fördelar som uteslutande kopplad till handel och en fanatisk sammanhållning mot värdfolket! Judarna betraktades som en isolerad sekt utan större intresse att bli en del av dessa samhällen och kanske rentav härrör judarnas förakt och hat mot nationalstater från tider när försök gjordes för att assimilera dessa sektliknande ”samhällen” i samhället!
     I början av 1900-talet däremot uppmärksammades judarna som en en grupp bland alla andra i samband med den första stora judiska utvandringen från öst!

     1914 kom ut en bok THE OLD WORLD IN THE NEW” skriven av Edward Alsworth Ross! Syftet med boken var att analysera de stora indvandrargrupper som har anländt till USA! Ett helt avsnitt handlar om människor bla från Skandinavien. De östeuropeiska judiska invandrare behandlas i kapitel VII och ger en relativ sann -och tyvärr osympatisk – bild om den judiska mentaliteten som kan ha varit ett stort hinder för tidigare assimilering tidigare och har skapat en del liknande Problem även i det nya hemlandet USA! Men där börjar en annan historia……
     1843 grundades en judisk organisation B’nai B’rith som med de invandrande judar vid förra sekelskiftet har vuxit till en mycket mäktig judisk intresseorgan. (Se 1933 när judarna deklarerar sin krigsförklaring mot Tyskland)
     Vid Balfourd Deklarationens tidspunkt var den judiska maktpåverkan med inflytelserika judar ett faktum. Resten är nutidhistoria med två VK och oändlig skada på hela den västerländska civilizationen.
     Judarna har uppnått den optimala av alla önskan: ett eget land, nation och friheten att utöva de förföljda judiska sedvanor, religionfrihet tillsammans med stammen, samlad från hela världen. Men förstörelselusten avtar inte, snarare har ökat efter Israels bildande! Det känns att avslöjandet är nära och fler och fler ställer frågan: Är judarnas ändlösa vandring är en konsekvens av mänsklig ondska som riktades mot judar utifrån eller den egna driften att kontrollera de andra ”utanför” som inte tillhör den judiska gemenskapen! Besattheten för att öka kontrollen – lång utanför Israel, och djupt i en del av världens nationalstater- ställt oss inför ett viktigt val: Väljer vi att se offret eller förövaren? Finns det chans att se människan bakom så länge bedrägeriet pågår?

     • peterkrabbe says:

      Tuffa tag, Anna, men mycket klarsynt analys. Vi måste kunna tala öppet om detta, vår världs framtid är beroende av att alla samhällspåverkande religioner diskuteras och också ifrågasätts.

     • Loa says:

      109 Locations whence Jews have been Expelled since AD 250
      https://www.biblebelievers.org.au/expelled.htm
      En anonymous på 4chan har 2017 kompilerat en lista på 311 fördrivningar, jämte 48 oklara.
      ”Since the year 733 B.C., the Jews have, by their own records and count, been expelled from AT LEAST eighty-seven (87) countries, nations or political entities.”

      • AnnaF says:

       Hoppsan! Det är ingen dålig lista/prestation för en liten grupp oskyldiga individualister! Jag har snabbkollat datumen som hänvisar till Ryssland/Osteuropa och kan bara instämma att det var händelserika år och det var rätt överensstämmande grund för avskeden från denna minoritet! Våra förfäder har levt i större omfattning med hotfulla historiska händelser och deras kunskap om sammanhållning och hantering att utesluta splittrande krafter var något helt annat än vad vi har förmågan till idag…..

  • peterkrabbe says:

   De inspelade intervjuerna går knappast att missförstå. Den värdsliga makten får sina motiv och bemyndiganden från den religiösa. Skriften ger alla rättigheter. Att Trump skulle ha en annan åsikt än svärsonen Kushner och den konverterade dottern är svårt att tänka sig. Avgörande är hur USA ställer sig till problematiken, därför är det av fundamental betydelse hur mycket jude Trump egentligen är. Det lär vi få veta inför nästa valkampanj…

 18. Lasse Anckarman says:

  Sällan man läser en så nyanserad och informativ text på svenska, där faktiskt judeas roll exponeras. Dock blir det fel, eller i vart fall missvisande när du skriver:

  ”På andra sidan finns shiamuslimerna som samfällt hatar Israel på grund av deras intrång i Palestina.”

  Det är nämligen så att även majoriteten av de sunnitiska muslimerna står på samma sida som shiiterna, vad gäller stölden av Palestina. Saudiarbien och övrig GCC-länder är inte islamiska, utan wahhabitiska. Läs mer här:

  http://archive.is/ug45q

  Vad gäller Trumps UPD så måste han ha rört om ordentligt i det judiska getingboet i alla fall för sällan har judea och deras allierade kristna zionister varit så skräckslagna och undfallande som nu:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: