Fabianismen, del 4. Det muslimska uppvaknandet – fredlig handel eller erövring av världen?

koranen-islam-muslim-tro

I föregående artikel har vi följt utvecklingen fram till det kritiska 1970-talet, då konflikterna mellan Israel och arabvärlden skulle komma att skaka om även resten av världen. Det hjälpte inte att USA och Storbritannien redan 1953 genom en statskupp, beordrad gemensamt av Churchill och Eisenhower, tillsatt en västvänlig regim i landet. Engelsmännen ansåg det oljerika Iran vara deras intresseområde genom Anglo-Iranian Oil Companys (senare ombildat till BP) aktiviteter. Även Kuwait tillhörde detta intresseområde.

Krigen med Israel och följande oljeembargo ledde till bildandet av Organisation of the Islamic Conference (OIC), en organisation från 1972 med uppgiften att bevara Islamiska sociala och ekonomiska värden och att främja solidaritet mellan dess medlemmar. Dess institutioner skulle bli en Islamisk utvecklingsbank, en Islamisk organisation för utbildning, vetenskap och kultur och en internationell Islamisk nyhetsbyrå. I praktiken fick nu många av de länder som hade svårt att finansiera de kraftigt fördyrade oljeköpen låna till sina underskott av säljaren – en förenad arabvärld genom OPEC.

Det femdubblade oljepriset gav oljeländerna enorma inkomster, men framför allt den makt och det inflytande som kunde sprida islam som religion till västvärlden. Byggandet av moskéer i Europa och USA tog fart i form av Islamic Centers, nyhetskanaler som Aljazeera etablerades även i väst med västerländska journalister, avtal tecknades med västerländska universitet och utbildningsanstalter om samarbete och respekt (=spridning) för islamisk kultur. Västerländska politiker ålades att ha en välkomnande och uppskattande attityd till islam och dess företrädare. Invandring från arabländerna skulle stödjas och uppmuntras. Allt detta genomfördes nu under kommande decennier utan att någon utanför de slutna konferensrummen förstod vad som pågick eller varför.

I gengäld utlovade OPEC fortsatta oljeleveranser utan störningar och en stabil prissättning på oljan som kunde ge en god symbios, avsevärda delar av oljeintäkterna skulle ju återinvesteras i västvärldens näringsliv, man hade naturligtvis ingen önskan att skada de företag där man själv hade investerat sitt nyfunna kapital. Investeringarna i industrin avsågs ge utdelning långt efter att oljekällorna eventuellt skulle börja sina. En viktig och logisk följdåtgärd blev att öka invandringen av muslimer till denna västvärld, att besätta strategiska poster i både näringslivet och politiken, det investerade kapitalet måste följas upp och kontrolleras. Att muslimska värderingar och dess kultur skulle spridas i samma omfattning som kapitalet framstod för oljeproducenterna som självklart. Nu kunde världen förändras!

Hur kunde då allt detta hända utan att vi vanliga människor förstod något? Först av allt kan vi konstatera att det inte var meningen att vi skulle förstå. Vi måste ha oljan. Västvärlden var inte den enda potentiella köparen, vilket idag framstår tydligare än någonsin. Hela vårt nu åter uppblossande kalla krig beror på att de asiatiska staterna vill ha del av den högklassiga oljan från Mellanöstern, därmed följer alla statskupper i Mellanöstern i syfte att tillsätta regimer som förstår vem man bör skall sälja till och varför. Inte kan man väl då ha folkomröstning om en så trivial fråga som huruvida vi skall lägga oss på knä i en moské eller i en kyrka? Eller? Islam är ju fredens religion, så det blir nog bra. Dessutom blir de nog snart som vi?

Men låt oss stänga av adrenalinkranen en stund och se på hur det gick till i verkligheten.

1973 tog fransmännen initiativ till ett samtal, som började med Libyens ledare Gaddafi. Detta utvecklades till ett möte i Köpenhamn i november samma år mellan Frankrikes president Pompidou och Tysklands förbundskansler Willy Brandt, där det beslutades att man skulle bilda The Euro-Arab Dialogue (EAD) i syfte att formalisera samarbetet med OIC, som jag beskrivit ovan. Att den arabvänlige Pompidou var först ute är ingen tillfällighet, han hade arbetat i ledningen för Rothschilds franska verksamhet, Rothschild Frères i Paris, innan han blev fransk president. Nordafrika var särskilt viktigt för Frankrike, som hade nära relationer med Algeriet och Tunisien och dessutom såg en möjlighet att stärka socialismen i området i motsats till den växande islamismen.

Den norsktalande Palmevännen Willy Brandt var socialdemokraternas ledare i Tyskland och engagerad i Socialistinternationalen. Vi får nu en direktkoppling till Rockefellers man i USA, Robert McNamara, tillika presidentrådgivare, medlem i CFR och chef för Världsbanken, som utnämnde Brandt till ordförande för en FN-kommission som skulle få namnet Brandt-kommissionen med förslag om överföring av bistånd från industriländerna till utvecklingsländerna.

Under samma år, 1973, bildades då EAD, Storbritannien gick in i EEC som skulle bli föregångaren till EU, genom FN bildades New International Economic Order (NIEC), genom Rothschilds försorg bildades European Composite Unit (ECU) som skulle bli en föregångare till euron och Brandt-kommissionen sattes i arbete.

Bildandet av EAD löste tillfälligt upp oljekrisen och blev grundstenen för den kommande islamiseringen av Europa, skapandet av ett Eurabia. Europas representanter i samtalen var den socialistiska rörelsen i Europa med Fabianerna i London som drivande. Bakom låg också oljekartellen och finansbolagen, främst representerade av Rothschilds och Rockefellers. Sedan dess har ett otal organisationer och kommissioner inom FN, EU och arabvärlden arbetat med genomförandet, något som skett oförtröttligt fram till våra dagar. ”Vi” i Sverige har deltagit aktivt genom den socialdemokratiska rörelsens framskjutna kontakter i dessa organisationer, Anna Lindh var en av förgrundsfigurerna fram till sin död och hedrades med en stiftelse (Anna Lindh Foundation) som nu är en av de viktigaste aktörerna i islamiseringsprocessen.

Pågående projekt är i första hand det av förre franske presidenten Sarkozy 2007 initierade The Mediterranean Union (UM/UfM), med syfte att uppnå en politisk, kulturell och ekonomisk union mellan Europa och de muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern. Hela socialiströrelsen som nu fullständigt dominerar EU och finanskartellen i USA stödjer detta projekt, som vi nu ser genomföras inför våra ögon. Det finns ingen återvändo om inte hela socialiströrelsen krossas och oligarkerna utestängs från sina banker, något som självfallet inte ens finns på kartan.

Så, svenska folk, fortsätt att diskutera bilbränder och utanförskapsområden med våra hjärntvättade politiker om ni orkar, de har ingen aning om vad de själva och deras föregångare ställt till med under de senaste 40 åren. Även om de skulle ångra sig finns det ingen återvändo längre. En stilla undran kan vara i vad mån man förutsåg att deras beslut skulle leda till en ren folkvandring eller inte. Den muslimska andelen av befolkningen i Europa närmar sig nu 20 % och kommer att fortsätta öka i framtiden. Finns det en gräns? Jag tror inte att våra politiker anser det.

Peter Krabbe

55 Responses to Fabianismen, del 4. Det muslimska uppvaknandet – fredlig handel eller erövring av världen?

 1. Martin T says:

  Som vanligt en krönika mitt i prick. Det värsta med den kunskap som jag och massor av andra människor i Sverige och västvärlden nu tack vare din blogg och andra bloggar och källor nu tillskansat oss, är den känsla av hopplöshet och vanmakt som förlamar allt hopp om en bättre framtid. Att som människa kunna hoppas på en ljus eller ljusare framtid tror jag är grundläggande för det psykiska välbefinnandet.

  Vad vi nu har kvar är vår röstsedel vart fjärde år att använda i redan riggade valutaflödet. Det ger inte mycken tröst. Kvar är då folkresning med utomparlamentariska metoder. Måste vi till slut hamna där?

 2. Ben-Hur says:

  Det du avslöjar är verkligen alarmerande och oroväckande! Särskilt nedanstående!

  ”(Anna Lindh Foundation) som nu är en av de viktigaste aktörerna i islamiseringsprocessen.
  Pågående projekt är i första hand det av förre franske presidenten Sarkozy 2007 initierade The Mediterranean Union (UM/UfM), med syfte att uppnå en politisk, kulturell och ekonomisk union mellan Europa och de muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern.”

  Menar du att Anna Lind-stiftelsen bedriver projektet, ”Mediterranean Union (UM/UfM)” eller hur och på vilket sätt är stiftelsen Anna Lindh Foundation en av de viktigaste aktörerna i islamiseringsprocessen? Såvitt man hört officiellt är det en stiftelse som är i stort sett bankrutt! Och på dess hemsida finns inget nämt om detta projekt! Vore tacksam för mer kött på benen!

  Ben

  • peterkrabbe says:

   Nej, UM och Anna Lindh-stiftelsen har inte med varandra att göra. Sarkozys unionsprojekt är det farligaste i sammanhanget, Frankrikes gamla intressen i Nordafrika och vissa länder i Mellanöstern lockar till att dra in EU i ett tätare samarbete med MENA-länderna med Frankrike som ledande nation. Vi kan utgå från att entusiasmen svalnat något efter de senaste årens terrorattacker mot just Frankrike, det är inte opportunt i dagsläget att vara högröstad i frågan om UM.
   Anna Lindh Foundation bildades 2004 och har sitt högkvarter i Alexandria, Egypten. Den bedriver en stödpolitik för Palestina och omvänt sanktionspolitik mot Israel i sann svensk vänsteranda och har sin största betydelse som hetsare mot israelerna och för islamiseringen. Den officiella EU-politiken är att tvinga Israel att öppna sina gränser på samma sätt som i Europa, därmed räknar man med att Israel genom arabisk invandring skall per automatik upphöra att vara en specifikt judisk stat.

 3. Eva-Lotta De La Rosée says:

  1.Jag ser fram emot varje lördags morgon då jag får läsa fortsättningen av dina inlägg.
  2. Jag blir lika förbannad ledsen och förtvivlad över det jag läser, varje lördag.
  3. Samtidigt lär jag mig att leva mer i nuet. Har börjat att resa nu istället när det går istället för till pensionärsdagarna.
  4. Inser mer och mer att människan är en väldigt ond och felkonstruerad varelse.
  5. Ser i alla fall fram till nästa lördagsmorgon !!!
  Tack för att du orkar och delar med dig av dina tankar och kunskaper.
  Delar så mycket det går.
  Fast det verkar ju totalt kört med att stoppa den vansinniga islamiseringen som pågått sen 600- talet.
  Men hoppet att det vänder, lämnar ju inte människan oavsett om hon är ond eller god.
  Önskar verkligen att Putin eller nån annan kan få väelden på bättre tankar. Som sagt hoppet finns ju.
  Tack än en gång för det du delar.

 4. Erik Nordlund says:

  Peter
  Kan du redogöra din syn på Clinton -Trump valet också
  Dina redogörelser över Islamisering och oljan slår alla rekord i pedagogisk tydlighet genom fakta och koncist språkbruk !

  Jag länkar dina inlägg vidare !

  Erik
  Åland

  • peterkrabbe says:

   Erik, min syn på det amerikanska valet är kristallklar. Om Clinton vinner kommer den fortsatta etableringen av NWO-projektet med en ny världsordning att gå in i den avslutande fasen. Den är inte positiv utan slutar med en värld under en totalitär socialism där demokrati är ett minne blott. USA är som en drunknande som behöver någon annan för att häva sig upp över vattenytan, oavsett om den andra drunknar istället eller ej. Landets ekonomi är körd i botten, skuldsättningen är enorm, guldreserverna håller på att tömmas, råvarorna är slut och invandringen skapar kaos i samhället. Genom att sätta sina sista resurser på att hålla världens största krigsmakt hoppas Clinton på att tillskansa sig kontrollen över andra länders råvaror, främst oljan men även metaller och andra grundämnen. Meningen med NWO är att USA skall kunna sätta sig vid rodret över resten av världen med tvång för att kunna kompensera sitt eget förfall. Det gör man med hjälp av sin armé och underrättelsetjänst. FN och EU styrs redan av amerikanska intressen. BRICS-valutan hotar att bli dödsstöten mot den amerikanska ekonomin genom att dollarn kommer att kollapsa. I Brasilien har CIA nu manipulerat fram en tyst statskupp för att få bort B:et i BRICS och komma över de nya oljefälten utanför Brasiliens kust. R:et för Ryssland har man länge försökt knäcka men inser nu att bara ett militärt angrepp, som riskerar att kasta in världen i ett nytt världskrig skulle klara det, I:et för Indien kommer att ty sig till gamla partnern Brittiska Samväldet som nu lämnat EU, C:et för Kina har man för länge sedan gett upp i spåren av en enorm kinesisk tillväxt och S för Sydafrika har man kanske fortfarande möjligheter att knäcka genom inre söndring.
   Trump är nationalist och därmed motståndare till NWO. Han tror på att Amerika kan rädda sig av egen kraft genom att använda samma värderingar som en gång byggt upp landet. Det är sannolikt att han har rätt. Hela det styrande skiktet i USA är genomkorrumperat och styrt av organisationer som CFR och CIA på uppdrag av finanskartellen. Att sopa ut hela denna byk är tveklöst enda sättet att påbörja räddningsarbetet av USA, avskaffa finans- och industrimonopolen och låta en ny oberoende statsmakt återta ledningen. Införa en statligt styrd centralbank istället för privata Federal Reserve. Börja köpa andra länders råvaror istället för att stjäla dem, återbygga den egna industrin och sälja produkter och teknik som förr. Sluta hota andra länder med sin krigsmakt och istället tjäna pengar på handel och innovationer. Allt detta står Trump för. Problemet är den enorma krigsindustrin, som är infiltrerad i statsmakten – går det att ställa om en krigsmaskin till fredlig verksamhet? Till viket pris?
   Valet borde vara enkelt. Clinton är det största hotet mot både USA och resten av världen, Trump innebär en förhoppning – ingen garanti – för en normalisering av världens utveckling och en utveckling mot fred och välstånd utan vapenmakt. Den möjlighet som Trump erbjuder lär inte komma igen. Detta är hela världens ödesval.

   • underhunden says:

    Jag antar att finansmaffian har mycket makt i England? Kanske i Indien också redan? Har för mig att en stor del av finansvärlden där domineras av judar. I så fall kanske de är på väg att ta över Indien som de gjorde med USA?

   • Not Me says:

    Brasiliens tidigare president Dilma Rousseff ( 2011-2016 ) lär ha sagt offentligt att ”händer det mig något så är det usa som ligger bakom”

 5. danosterlund says:

  Tack igen Peter för din klara text.
  Man känner sig fullständigt utlämnad till de krafter som hanterar världens framtid, frustrerande läsning, man blir inte glad över insikten att inte bara Sverige har ett sovande folk, tydligt så gäller det de flesta länder i Europa men kanske inte så konstigt med tanke på de politiker som drar i tåtarna…
  Bävar för kommande generationers framtid och känner att det inte finns något fredligt sätt att stoppa utvecklingen😕
  Tack igen.
  Dan

  • Not Me says:

   Kommande generationer kommer nog tyvärr att tycka den nya världsordningen är normal, de har ju inget annat att jämföra med. Vi andra ”gamlingar” däremot tycker det är fruktansvärt, vi kommer ihåg den tid då Sverige stod för moral, etik och nyskapande. Det är nu vår uppgift att upplysa och ”fostra” den nya generationen till att inte glömma det som varit och att kämpa för det som är rätt och att få vårt land tillbaka.

 6. Stefan Eriksson says:

  Tack Peter för att Ni presenterat er text med lite större bokstäver denna gång.
  Vore ju jättebra om också komentarsfältet kunde få samma ”snitt”.
  Hur som helst, att läsa din blogg är så pass intressant så när det blir svårt hämtar jag förstorningsglaset.
  Man får inte ge sig!

  • peterkrabbe says:

   Min dator använde ett typsnitt som inte WordPress ville kännas vid. Nu har jag gått över till PK-medias typsnitt så nu kan jag till och med bestämma storleken. Man får med andra ord inordna sig i det av samhället etablerade, det kanske fungerar tills någon bemödar sig med att granska inte bara bokstäverna utan också orden, meningarna och det skrivna budskapet. Så behåll förstoringsglaset, snart krymper kanske mina meningar igen till samma storlek som förteckningarna av giftinnehållet på livsmedelsförpackningarna!

   • Stefan Eriksson says:

    Jovisst, komprometterande innehåll vare sig det handlar om en vara eller ett budskap skall helst hållas hemligt för den stora massan människor.
    Hur skulle det sluta om vi började bry oss om vad vi stoppar i oss, på alla vis;
    se, höra, läsa, till och med det vi äter ?

    Då, men inte förr finns chansen att ”oligarkerna” får packa ihop och försöka livnära sig på hederligt arbete.

 7. Lillian says:

  Tack Peter!
  Själv tror jag att det handlar om en erövring av världen.
  Hittade den här länken om hur kristna flyr från Tyskland i stora skaror.

  https://eskatologinu.wordpress.com

  ”Larm: Minst 743 kristna flyktingar har attackerats i Tyskland.”

 8. Rutger says:

  Tack för din upplysning. Egentligen en otrolig historia att denne krigsprofet från Mecka/Medina skulle få så stor betydelse i vår värld tack vare oljan och fanatismen. Islam är som en stor växande bur som släpper in folk men släpper inte ut dem.
  Vi behöver också lite mer info om tidiga islam, lite vanlig historiekunskap om vilka Muhammed och de rättledda första kaliferna var. Se ex http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka39/db16sep26.htm
  och http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka39/db16sep28.htm

 9. pelle 3 says:

  Jag ställer mej in i ledet,,,,tack peter,,,,,när jag läser det du skriver så infinner sej en aha känsla,,,,,,den känslan är inget man känner när man tittar in in moderatens blogg (vad han nu hette ) vilken kunskap du besitter peter,jag är djupt imponerad,,,pusselbitarna faller på plats.
  Jag kliade mej i skallen när Reinfeldt uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan,,,,jag förstod ingenting,,,,skulle fredrik Reinfeldt vara en god människa ? Haha,,,,,,,men varför sa han så ? Förklaringen kom,,nu jobbar han åt dom,,,det är aha,,,varför är det bara en liten del av befolkningen som fattar ?

  Som du säger peter,,,massa skitsnack om bilbränder o våldtäkter hit o dit,,,det är den nivå moderatsnubben du nämde har på sin blogg,,,orsaken hur det har blivit så här, den finns inte,,, putin är boven,,,bla bla bla,,,det är pinsamt att moderaten inte har förmågan att sätta sej in i verkligheten utan hela tiden följer den sioniststyrda medias anvisningar hur vi ska tycka,,,ynkligt rent ut sagt .

  Det tråkiga är att man inte vet vad man ska rösta på,,,jag skulle önska att sd gör en utrensning i toppen,då ska jag börja att fundera på sd igen,,,men inte med det här styret,aldrig i livet .
  Pelle från motala

 10. tomas says:

  En fundering.
  Kan folkvandringen av muslimer till Europa vara ett sätt för oligarkerna att lösa jordens överbefolkning, När muslimerna kommer till Europa föder dom färre barn än i sina hemländer.
  .
  “Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries”. – Henry Kissinger

  • Anna says:

   Jag har funderat själv vad folkvandringen (Invasionen) beror på! Kan det vara så enkelt att dessa djävulska destabiliserings planer mot Europa även innefattar en importerad, brutal människomassa som utan minsta tvekan angriper oss Europeer. De är ”maktens” soldater. Makten som skulle aldrig öppet angripa sitt folk, men med Genom sina ”ombud” kommer säkert att vara ännu mer effektivt utan att tappa den förbannade ”demokratiska” masken!

   Folket har börjat resa sig på hela kontinenten som innebär även kommande protester. En ”Proxy arme” av utomeuropeer vad dessa nyanlända skall användas till. Som en oerhört skicklig underrättelseexpert sa:
   Det finns en oändlig mängd mindre, större NO-go Zone i Europa. Idag kan inte den vita mannen beträda dessa zoner. Men problemet börjar när befolkningen i dessa No-go zoner lämnar sina erövrade statsdelar och ger sig ut i samhället. Lågt beräknat handlar om flera miljoner inte ”integrerbara” unga män somkommer att skapa fullständig kaos. Att bryta folkets makt och möjlighet att påverka sitt liv är globalisternas våta dröm! Den invasionen av ”unga soldater” är en del av krigsstrategin!

   • peterkrabbe says:

    Vem som helst kan förstå att kulturmarxismen inte kan fungera. När man försöker blanda kulturer som inte har någon förutsättning att leva fredligt tillsammans, samtidigt som man drar ner på både polis och militär så finns det en agenda. Ett alternativ får bli att folkgrupper bekämpar varandra på sina egna villkor med kaos som följd, ett annat att den grupp som far mest illa flyttar någon annanstans. Om då den invandrande folkgruppen blir den som stannar har man medvetet genomfört en sådan agenda. Det finns goda skäl att tro att det förhåller sig så, vilket jag berör i artikeln. Hela processen ingår i en större omdaning av vårt samhälle, den kallas NWO, New World Order.

    • angela says:

     Ja ”ett allas krig mot alla”. Det Hobbesianska samhället. Från demokrati till anarki.

     En bra analys. Tack för att du skriver vidare. Och för att du inte har så bråttom utan att det blir lite luft mellan inläggen. Folk hinner inte läsa annars. Kommentarerna är lika viktiga att läsa. Och det är bra att du tar dig tid att svara. Det är värdefullt.

 11. Sjökaptenen says:

  Det är viktigt att vi vaknar upp ur den dimma som vi har hamnat i både intellektuellt, andligt och moraliskt. Den brist på insikt skapar en flock med människor som är lika anningslösa som en hjord av djur innan slakt. Men efter att ha besökt en del bloggar verkar det finnas intteligent tänkande utanför det som vi matas från TV och radio.

 12. Lillian says:

  En liten fortsättning.
  Det var egentligen den här artikeln jag hade i bakhuvudet när jag skrev i går.

  ”Drösvis” med tyskar lämnar Tyskland.

  https://sv.gatestoneinstitute.org/9164/tyskar-lamnar-tyskland

 13. Göran 2 says:

  Islam fredens religion? Här är några av resultaten:

  60 millioner kristna mördade
  10 millioner buddister mördade
  80 millioner hinduister mördade
  120 millioner afrikaner mördade

  Mer än 30.000 kristna kyrkor förstörda.

 14. angela says:

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/797019?programid=1320

  Av en slump lyssnade jag på SR P1 Morgonandakt om rättfärdighet och vrede. Sanna ord. Men sätt in själv vad eller vilka du skall rikta din vrede mot. Var är vårt försvar? Vår armé? Polisen? Som skall försvara oss och Sverige? Var är vår vrede? Drunknad i flathet, konflikträdsla och okunskap. Gud hjälpe oss!

  Det är orden om vrede och rättfärdighet du skall lyssna till. Gruppen hon vände sin vrede mot kan bytas ut mot vilken grupp eller företeelse som helst. Mot henne också. Så det är manipulation att SR nämner vilken grupp vi skall vända oss emot. Det är MYCKET; MYCKET fult! Hade de varit neutrala, objektiva, hade de endast talat om vrede och låtit oss lyssnare själva välja vilka vi skall rikta vår vrede mot. Detta är en mycket subtil och sofistikerad propaganda och hjärntvätt.

  Jag lyssnade också på två andra kvinnor i reprisen på Ring P1. De visade vrede not orättfärdigheten. Mot CETA. Vrede riktades mot ”regionindelningen” som slår sönder Sverige och splittrar svenskarna. Sedan är det fritt fram att ta över. Kämpa! Är det vi äldre svenska kvinnor som skall rädda Sverige?

  Heja Vallonoien som kämpar mot CETA! Heja Peter Krabbe som kämpar mot okunskap, orättfärdighet och den nya världsordningen. Svenskar och svenskor förenen eder. Annars går vi under.

  Under helgen har jag ensam fått utkämpa ett slag för Sverige och svenskarna! Var finns ni som borde stått vid min sida?

  Tack alla ni som skriver i debatterna. Nu måste vi öka trycket. Hör just nu en pamflett för EU och globaliseringen, NWO, av EU-ministern Ann Linde ,och min vrede växer på SR, P1 Morgon.

  Vem har tillsatt henne? Oskar Karlsson, Ingrid, Lena eller Britt? Vem har efterfrågat denna fiende mitt ibland oss som vill förgöra oss? Jag känner ingen som bett om henne. Gör ni?

  Programledaren säger faktiskt att han inte kan se någon stor folklig opinion! Nej just det : Var finns ni!

  Kan ni skicka ett vykort till regeringen i Vallonien och tacka dem och säga att ni stöttar dem så är det en bra början! Det går bra på engelska. Thank you for saying no to CETA! Skriv sedan på svenska det gör inget. De förstår ändå vad ni vill säga och behöver stöd. Eller rita bara ett hjärta och skriv Vallonien We love you! Och så Ceta och rita tummen ner eller We hate CETA. Använd er fantasi. Så förstår de. Låt det bli en manifestation. Ett gigantiskt stöd så de orkar stå emot NWO:s attacker! Hjälp nu till oavsett vilket parti du tillhör!

  Rita ett glatt ansikte Vallonien och under ett lesset ansikte och CETA, Eller kryssa över CETA. Skriv hjärta Vallonien. Ni kan hitta på själva.Låt inte ngn språkförbistring hindra er.

 15. angela says:

  Som sagt:

  VÄLSIGNAD VARE VREDEN!

  Släng konflikträdslan i papperskorgen!

  • angela says:

   Idag kom nästa del i hjärntvätten. Nu går det att klart se vad Morgonandakten och ordet VREDE går ut på. Jag har skrivit om det i anthropocene. live Bland tomtar och troll.

   Tack Peter. Jag instämmer i dina analyser men hoppas att det finns en återvändo. Vi kan inte bara ge upp våra liv.

   Jag har nämnt Löfvens förräderi och medlem av EU:s femgängsgruppen. Han har också kopplat SÄPO till sig för att få grepp på folket. Demokratin är snart ett minne blott. Jag har tidigare nämnt hur I Carlsson i sin dokumentär nämnde att det hela tiden varit hans mål att förgöra nationen Sverige och göra Sverige till en provins under utländsk överhöghet och folket till slavar. Under parollen ”Lita på oss”. Med porträtt av sig själv och Mona Sahlin. Dessförinnan hade man sett till att avpollettera Palme. SÄPO annonserade tidigare innan de hamnade under Löfvens överhöghet sitt utsatta läge.

   Det verkar som om västvärldens folk varit för dåligt insatta i vad som händer men nu håller på att vakna och resa sig. Vi får hoppas att det lyckas. Alla måste hjälpas åt. Och det verkar inte som om Löfven har fullt stöd av övriga socialdemokrater och de stöder Sanders och Corbyn i stället för landsförrädarna.

   Vänsterns underliga agerande har sin förklaring i Sjöstedt.För några år sedan fick jag varningar om Sjöstedt som jag hittills stöttat i kampen mot EU. Man meddelade mig i debatter att Sjöstedt var globalist. Det var vänsterpartister med insyn direkt i partiets ledning som informerade mig och jag har fått mejl och haft samtal med initierade. Kort därefter lämnade Sjöstedt EU och bosatte sig i New York.Sedan blev han partiledare.

   Det enda parti precis som i USA vi har nu som vill lämna EU är SD. Vartenda parti är kapat av globalisterna.

 16. Elisabeth Almqvist says:

  Tack igen , Peter Krabbe, mycket intressant.

  Elisabeth

  ________________________________

 17. Tomas says:

  Angående: ”En fundering. Kan folkvandringen av muslimer till Europa vara ett sätt för oligarkerna att lösa jordens överbefolkning, När muslimerna kommer till Europa föder dom färre barn än i sina hemländer.”

  Min teori:
  Kan det inte vara ett sätt för de som äger företag (oligarkerna) som producerar varor och tjänster att öka sin vinst?
  Om personerna främst från div MENA länder är kvar i sina ursprungsländer kanske de konsumerar varor och tjänster för 2-3 dollar per dag. Om de istället kommer till Europa (främst) konsumerar de (gissningsvis) varor och tjänster för 20 – 100 dollar per dag. Sen att det är vi skattebetalare som får ta notan spelar mindre roll.

  Jag kan även tänka mig att Peter har en poäng med sin kaosteori.

  Jag tror att man på lång sikt löser överbefolkningen mha massvaccinationer, men det kommer att ta tid.

  • peterkrabbe says:

   Tomas, din teori ingår definitivt i agendan. Invandrarnas plötsliga konsumtionsökning betalas huvudsakligen av staten genom bidrag som i sin tur finansieras genom upplåning – från oligarkernas centralbanker. Soros m.fl. uppmanar ihärdigt mottagarländerna att acceptera deras låneerbjudanden. Den som har eget hus vet hur det går när man lånar upp till skorstenen och räntan sedan plötsligt går upp med flerdubblade boendekostnader som följd. Effekten blir densamma för statens ekonomi, där ansluter vi till kaosteorin. Det blir då oligarkerna som avgör om vi skall finnas kvar som nation eller inte, jmf med Grekland!

   • angela says:

    Bra, Peter och Tomas att ni tar upp det.För ut det gång på gång i debatterna så folk förstår vilka som betalar när det rapporteras om den ökade köpkraften och julhandeln. Betänk att det är de pengar som skulle gott till svenskarna och Sverige. Sverige är utarmat. I stället för att vi alla kunde levt gott får vi sämre liv många lever i ren misär och dör p g a fattigdom. Efter ett helt livs slit får de ovärdiga slut på sina liv. Jag har lovat att ta upp detta så ofta jag kan. De äldre i synnerhet kvinnor har det för djävligt. Jag känner djupt förakt för Löfven och etablissemanget som behandlar svenskar så avskyvärt. Det ger mig äckelkänslor när jag ser dem pussa våra förtryckare , gangstrarna i Bryssel och Washington. Själv har de roligt på sina arenor världen över.
    Dessutom lånar vi.Så vi inte bara låter våra surt förvärvade pengar slukas av draken utan vi lånar också till det. Och går ut över kommande ofödda svenskar om de finns några kvar om 20-30 år. För som faktiskt både Borg och Rheinfelt sa innan de lämnade politiken att kassan var tom och alla pengar som kom in till skattkistan i form av skatter, avgifter, vinster, lån etc skulle gå till invasionen. Något reformutrymme fanns inte.

 18. Sture says:

  Peter,
  titta på detta alldeles nya tal av Donald Trump som efter 7 timmar på Youtube redan setts av 55.000 personer. Han går på knockout och berättar att han vet vem som orsakar all nöd och allt elände i USA. Och att de som är skyldiga också vet att de gör det – helt medvetet. Det amerikanska folket måste ta tillbaka makten från bankmaffian och alla deras hantlangare, Clintons, Obama, mutade kongressmän och mutade mainstreammedia.
  Talet är mycket klarsynt. Det kommer att bli lika klassiskt som Kennedys kända:

  Trumps tal sträcker sig från 0.59 till 11.04 minuter.

  • Not Me says:

   Fantastiska tal han håller, man blir alldeles darrig och han har så rätt. Min oror är dock stor att han slutar på samma sätt som Kennedy.

   För de som inte har sett Oliver Stones 10-delars dokumentär ”The untold story of the united states” så kan jag verkligen rekommendera den. Det påstås att han ska släppa en ny liknande dokumentär i år.

   • Sture says:

    @ Not me
    Tänk att det har tagit så lång tid att förstå att det var bankmaffian kring Federal Reserve och Bank of England som med hjälp av vissa delar av FBI och CIA i hemlighet mördade Kennedy. Han ville ge ut federala silvermynt och federala sedlar (och gjorde också detta under ett år) och ta ifrån Federal reserve makten över penningpolitiken och avslöja hemliga maktcentra ”behind the scenes”. Bankmaffian har sannolikt också på ett tidigt stadium låtit mörda dem, som utförde dådet, så vi lär aldrig få tag i Kennedys mördare. Alla spår är utsuddade.
    Jag har inte sett denna dokumentär men skall snarast göra det.

    • Göran 2 says:

     Det är ingen större skillnad på ett privat bolag eller om staten trycker pengar. Problemet är monopol på pengar. Det innebär planekonomi och det vet vi alla vad det leder till. Att staten vill ha makten att trycka pengar har sitt ursprung i att den vill ha pengar till krigföring. Det stämmer idag inte så bra på Sverige. Idag innebär monopolet att politikerna behåller makten över folket. Har staten ensamrätt på tryckande av pengar, då är folket livegna. Staten vill ta bort möjligheten för folket att själva bestämma över handel mellan individer. Därav att de vill ta bort kontanter.

   • angela says:

    Ja, det är så fult mot folk att SVT inte sänder Trumps tal textat i SVT när de så gärna vill prata om valet i USA. Men de vill just det prata själva och inte tillåta svenskarna att få höra Trumps tal och bedöma själva. När det nu är ett så viktigt val i en stormakt så borde man vika en tim varannan dag nu där folk får höra talen. Det är dåligt att debatterna sändes otextat nattetid. Båda kandidaternas tal borde sändas, plus debatterna. Textat så alla förstår vad som sägs. Det är anmärkningsvärt när det finns medium som television att inte utnyttja det. I stället matas vi med fåniga program som är på en så låg intelligensnivå att man undra för vem de är gjorda. Aporna på Skansen?

    Uppfostringsanstalt som Hakelius skriver. Ja det har public service blivit. Inte ett endaste tal vi hört av Farage, le Pin eller andra politiker utomlands. Konstigt att finländske presidentens nyårstal sändes och blev översatt. Nej viss nä. Det var ju i de sociala medierna och alla har inte tillgång till nätet. Tragiskt för det är odemokratiskt.

    Hur skall folk få en uppfattning om vad som händer i världen när de inte får deltaga i det utbud som finns? Följdriktigt blir folk politiska analfabeter. Och det är väl det etablissemanget vill. Så kan de köra sitt eget race i världen som enbart gynnar dem. De har lagt rabarber på hela Tellus och försöker lägga beslag på alla dessa tillgångar för egen del och makten att bestämma hur allt skall fungera.

    Det var länge sedan nu som Christopher Lash skrev om detta. På 80-talet tror jag. De flesta som läser detta har nog aldrig hört talas om honom. Tyvärr dog han i canser så hans dotter fick skriva färdigt hans sista bok. Lash var intressant för han var vare sig höger eller vänster utan beskrev verkligheten objektivt som det var.

 19. Sture says:

  Jag skrev fel. Det sträcker sig från 0.59 till 6.39 minuter.

 20. Not Me says:

  Läste nyligen nånstans att Anna Lindh Foundation inte har några pengar kvar. Det är/var väl måna muslim som var ordförande så hon har väl fifflat pengar där också.

 21. pelle 3 says:

  Peter,,,,,vad är det som driver dej ? Seriöst,,,,,du lägger ner massor med jobb på din blogg,,,o gör det jättebra,,,,,,håller med dej om det mesta,,,,men hur tänker du ?
  Tror du att du kan bryta utvecklingen ? Jag försöker förmedla samma budskap som du till in omgivning,,,men jag kan inte sätta fingret på vad belöningen är,,,,en teori är att man vill vinna över den förljugna median ?

  Pelle motala

 22. angela says:

  http://mxp.blogg.se/

  Trump och valet. Som motvikt mot etablissemangets propaganda.

 23. angela says:

  Folk tror att de olika partierna fortfarande står för de gamla respektive ideologierna. Det var länge sedan de infiltrerades/kapades av globalisterna. Det som statsvetare skämtsamt kallar för att folket blivit ”hästväljare”. Partiledare och ideologin har bytts ut mot ”hästar” (kanske syftandes på den urgamla sagan om den trojanska hästen) och folket har inte märkt det utan har blivit ”hästväljare”. De har inte märkt att partiledaren och partiets politik bytts ut mot en häst utan fortsätter rösta som de alltid gjort. Det riktiga samhällsvetenskapliga ordet är ”vaneröstare”.

  Partiledarna är globalister och det är därför SD kallar dem ”sjuklövern” för de har samma politik/ideologi och därför Åkesson i programmet från Almedalen placerade alla de övriga klossarna som förställde partierna i en enda hög och SD för sig.

  Den riktiga skiljelinjen idag är mellan globalister och nationalister som Peter skriver . Man kan också säga de styrande (globalisterna/etablissemanget/makten) och de styrda (folken, väljarna, medborgarna).

 24. Alve says:

  Angående Angelas inlägg om SD ovan (26/10 kl: 10:31)
  Det jag undrar över är SD´s ställning beträffande Ryssland. Mattias K och Jimmy Å har klart redovisat att de anser Ryssland beter sig aggressivt. Att Ryssland flyttar sina fartyg närmare sitt land och verkar styra mot Kaliningrad kanske snarare beror på USA/NATO´s närvaro i Östersjön (Ryssland har ju trots allt landyta i Östersjön vilket definitivt inte USA har). Vad gäller Ukraina så är det väl ganska troligt att kuppen arrangerades av USA (vilket Lars Bern också tror). Att Putin tog över Krim helt oblodigt beror sannolikt på att där bor mest Ryssar, eller? USA´s inblandning i Ukraina lär ju delvis bero på att vice presidenten Joe Biden´s son är involverad i gasledningen från Ukraina genom Östersjön. Joe Biden passade ju på att ”instruera” Löfven om att han inte skulle tillåta Sverige att ge Ryssarna tillstånd till gasledning nr 2. Att Putin vill försvara nationalstaten Ryssland går inte att ta miste på men vill SD försvara nationalstaten Sverige (vilket jag själv skulle önska men kanske försent?) Hur ser du på detta Peter och ni andra? Vill även liksom andra tacka dig Peter för ditt idoga arbete…

 25. angela says:

  Vanligt folk kommer inte åt sådana här artiklar och det är ett gigantiskt demokratiiproblem att alla inte har tillgång till all information. Tipset kommer från Johan Hakelius som nämner Noonans artikel. Efter att ha läst Hakelius tips i AF förstår jag att det är detsamma som varenda bloggar och deras kommentatorer redan förstått för länge sedan – att valet i USA är ett val mellan pest och kolera precis som vad valen i EU varit i decennier. Vilken skurk etablissemanget är I USA med Clintons i spetsen är ingen hemlighet och att Trump inte har kvalifikationer som man kan instämma med är också uppenbart. Det är pest eller kolera. Trump öppnar i vilket fall som helst en strimma av hopp eftersom etablissemangets framryckning får ett tvärstopp och vettiga insiktsfulla människor får chansen. Det blir ett nödstopp innan tåget går i bergväggen och kraschar med alla människor eller kör ut för stupet. Ingen kan göra något förrän man fått stopp på tåget. Förhoppningsvis går alla människor ut ur tåget och resonerar med varandra hur man nu skall göra för att få en mer rättvis och rimligare värld.

  De som kommer åt artikel kn läsa den här.

  http://www.wsj.com/articles/the-great-disappointment-of-2016-1477611818?tesla=y

 26. Josef Boberg says:

  Grundorsaken till flyktingkrisen och terrorism är framför allt krig – och krig kan stoppas (det är inget aprilskämt).

  ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

  De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna och deras medlöpare – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt – sedan mer än 100 år tillbaka – har överst på sin agenda att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar(länk till målningen Grindslanten av August Malmström 1885 – som i ett nötskal visar hur vuxna felfostrar barn till att på liv och död hängivet kämpa för pengar) – kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

  Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.


  Varför ?

  Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som direkt eller indirekt sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition till båda sidorna i alla krig – och tjänar multum med slantar på det.

  Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarker ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

  Kommer det att ske inom överskådlig tid ?


  Jag är halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har bl a ett blogginlägg om det som jag har namnat: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

  • angela says:

   Det påstås att Anna Lindhs fond är tömd på pengar. Går det att få fram information om det? När jag försöker möts jag av Error.

   Någon som vet?

 27. Sture says:

  @ Josef Boberg
  Jag måste säga att jag blir lite förvirrad av ditt myckna skrivande om ”brist på pengar” som allt onts förmenta orsak. Jag har läst mycket nationalekonomi och jag har förstått hur bankmaffian kring Federal Reserve och Bank of England trycker upp pengar från luft, och på detta sätt skapar inflation, finansbubblor och periodiska ekonomiska kriser. Men jag förstår inte hur ditt resonemang om ”brist på pengar” kommer in här.

 28. angela says:

  Idag kom beskedet om Brexit. Så sätts folket på plats! High Court: Bara parlamentet får sätta i gång Brexit. Folket röstade fel. Inte någonsin har väl folkets vanmakt varit så tydligt som efter EUs inträde på scenen. ”Leave it to the Laders”, sa Margot Wallström. Eliternas revolt och förräderiet mot demokratin.

  Vilka val har nu folken världen över? Kommer folken att resignera eller revoltera?

  Du sa tidigare, Peter, att du var pessimistisk. Jag har försökt att vara positiv. Men idag känns det tungt…

  Det känns som om de aldrig kommer att släppa folket. Let the people go!

 29. angela says:

  Oroväckande men inte förvånande. Tusk har redan varnat Brexit anhängarna. Vi kommer aldrig tillåta att ni slipper loss ur era bojor. Ni kommer att få fortsätta ro i galärerna. Piskan skall vina över era ryggar.

  John Pilger intervjuar här Julian Assenge. https://www.youtube.com/watch?v=zLx_efQRkHw

  Lägg märke till vilka som mer än Sverige exporterar vapen till Saudiarabien. Lägg märke till att Sverige gör det tillsammans med USA. Observera också att H Clinton inte någon gång i mötena med araberna betäcker sig. Det gjorde aldrig Allbright heller eller G Meir.

  Slaget mellan globalister och nationalister pågår inför öppen ridå. Men precis som på en teaterscen får vi inte se vad som händer bakom draperierna. De som läcker om vad som försiggår har samma problem som Brox beskriver att samhällsvetare har. Så fort de går ut och påtalar något så ändrar skurkarna sina planer lite men målet är fortfarande detsamma. Och då tror folket att samhällsvetare inte är något att lita på. De hade ju fel. Det blev inte som de sa. Nej det blev det inte exakt i stället för att krypa in genom det vänstra fönstret i huset de skall göra inbrott i tog de det högra. Så det blev det inte. Det blev inte exakt det som samhällsvetarna sa.

  P g a detta dilemma och det faktum att medierna är snuttifierade och saknar sammanhang och att samhällsvetarna bara har några sek på sig att förklara för folk innan de försvinner i bruset pi ett hårt uppskruvat tempo kan gangstaranas övergrepp fortsätta.

 30. angela says:

  Här är en kortare version av länken om John Pilgers intervju av Julian Assange.

 31. angela says:

  Tusks varning om Brexit fanns i The Guardian. Det finns en kortare variant på en 5 min. Skall se om jag hittar länken.

 32. angela says:

  Alla som funderar över hur vi manipuleras och hjärntvättas i valen kan lyssna på SR P1 Vetenskapsvärldens Veckomagasin. Där berättar Rayid Ghani från Big Data som var med och ordnade valsegern åt Obama hur hans kolleger inom Hillary Clintons stab gör samma sorts analyser.

  Det är det som ingår i forskningsmetod vid universitetsutbildningar och naturligtvis i samhällsvetenskapen (beteendevetenskapen). Detta är en sofistikerad, avancerad metod för hjärntvätt (socialisering, påverkan, manipulation, lurendrejeri). Hur man bedrar människor och får dem att göra som man vill. Lura dem. Få dem att lyda utan att de anar oråd eller märker det.

  När dessa opinionsundersökningar infördes förstod folk det och ville inte ha det.Upprörd debatt uppstod. Folk hade också nära erfarenheter av manipulation från de två världskrigen. Naturligtvis kunde de inte föreställa sig dagens sofistikerade teknik. Men de förstod tillräckligt d v s HUR det kunde användas mot folk. Som vanligt drev etablissemanget igenom det mot folkets vilja inlindat i fagra löften och försäkringar om att såååå skulle det aldrig bli osv. Idag skrämmer man folk med okvädningsord eller konspirationsteorier så fort folk anar oråd. Därför är det anmärkningsvärt att de nu gör ett reportage om det. Eller inte. De förstår, vet att så många människor studerar vid universitet och känner till manipulationerna så nu kommer de att utnyttja och agera på annat sätt.

  Svenska etablissemanget (politiker och medier) har farit i skytteltrafik till USA för att lära sig hur man ska gå tillväga för att hjärntvätta oss. Deras lärdomar utnyttjas dagligen i public service, medierna och opinionsundersökningarna som alltså är rena propagandainstitutioner eller hjärntvättscentra.

  En del för att denna hjärntvätt skall fungera optimalt och maximalt var att införa personnummer. Folk reagerade på det och löftena var många att ”så skulle det aldrig bli och folk behövde inte känna oro för det…ja ni känner igen makthavarnas argument. Ständigt desamma men orden byts ut efter hand också ett sätt att dölja. Så fort folk känner igen och förstår vad ordet nu står för byts det ut. Nyanlända är ett sådant ord.

  Idag säljs våra personummer på nätet och vem som helst kan se och förstå vad vi röstar på. Valhemligheten är borta. Demokratin är falsk. Den finns inte. I USA har man också andra metoder med bl a pengar. Jag kommer inte att gå in på detta därför att då blir det en bok.

  Tro inte annat än att manipulatörerna finns överallt på nätet även i ditt face-book. Därför skriver aldrig jag i några av dessa nätverk eller deltar. Men jag förstår att identiteten kan kapas. Och det är ytterst obehagligt att få höra varför skriver du skit om dig själv pånätet. NE! Det gör jag inte. Och lämnar aldrig ut adresser eller fotografier. Alla ombeds om man ser sådant att polisanmäla det för efter 1 juli 2016 är det förbjudit enligt lag och kan rendera i stora skadestånd och upp till 2 års fängelse.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6556136

  Jag skriver endastpå peterkrabbe.wordpress.com och anthropocene.live idag.

 33. Pingback: Blir Eurabia det framtida lyckolandet? | Peter Krabbe

 34. Pingback: Om socialismen som navet för den nya världsordningen – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: