När någon bestämmer att solen skall gå i moln….

När jag nu skriver denna artikel får jag börja med att be de utskrattade hjältar som tidigt varnade för chemtrails om ursäkt, jag hörde nämligen själv till dem som skrattade. Idag vet vi med hundraprocentig säkerhet att chemtrails inte är en konspirationsteori, utan en skrämmande verklighet. Dessutom skrämmande på ett sätt som får det mesta av globalismens galenskaper att förblekna. Efter trevande försök att manipulera mänskligheten med vaccinationer, GMO, läkemedel, kemisk besprutning m.m. har man nu på allvar tagit till storsläggan med giftbesprutning från luften över världens befolkningstäta områden. Med hjälp av luften vi andas kommer ingen undan, varken vi människor, djuren eller ekosystemet som helhet. Vad handlar då detta om?

Alla kan se de vita svansar som flygplanen över våra huvuden lämnar efter sig. Det är vi också vana vid och ingen reagerar nämnvärt när man ser det. Men numera finns det två sorters svansar, contrails som är de normala kondensationsstrimmor som flygplan på hög höjd alltid lämnar efter sig och chemtrails, som är medvetna utsläpp av tungmetaller i syfte att manipulera vädret genom ökad molnbildning. Så ser i alla fall den officiella versionen ut, men verkligheten är något annorlunda.

Contrails lär man sig snabbt att skilja ut, de förekommer vid flygning på hög höjd, har svansar som inte är längre än ett par hundra meter och som dessutom upplöses helt efter några minuter. De är ofarliga och naturliga och bildas av vattenånga i mötet mellan motorernas varma luft och den omgivande kalla luften.

Chemtrails är inte heller svåra att känna igen, de ligger kvar som vita streck på himlen, sprider sig långsamt i sidled för att bilda långsträckta skyar, som tillsammans med de ofta korsvis utlagda svansarna under dagens lopp bildar ett homogent molntäcke. Solen är borta. Den stora skillnaden är att chemtrails består av små, små partiklar av tungmetaller som långsamt dalar ner mot vårt jordklot och lägger sig över allt vi odlar, äter och berör. Dessutom finns de kvar i luften vi andas i form av nanopartiklar som vi kan relatera många sjukdomar till.

Konsekvenserna börjar nu bli så tydliga att till dags dato har 32 stater i USA infört restriktioner mot vädermanipulering på grund av de uppenbara riskerna för miljö och hälsa. Ett exempel är RI H6011/ 2017/ Regular Session/ Rhode Island House Bill 6011, The Geoengineering Act of 2017, regulates geoengineering of the global environment, som bordlades för vidare utredning så sent som i mars 2017. Vid en hearing i Shasta County Supervisors Testimony, California 2014 fick välinformerade läkare, piloter och forskare lägga fram sina underlag för en kommission, som drog slutsatsen att gränsen nu är nådd. Kalifornien är hårt drabbat genom mångårig experimentverksamhet , trots att mycket av forskningen bedrivs just där. Arbetsnamnet är Solar Radiation Management (SRM).

Vad är det då som man släpper ut?

Innehållsförteckningen får vi dels genom bolagens egna patentansökningar för metoden hos det amerikanska patentverket USPTO, dels genom de forskningsanalyser som utförts i vattentäkter och på mark av nedfallet. Patentansökningar för metoden med vädermodifiering har förekommit ända sedan 1930-talet. En modern variant har inlämnats av Hughes Aircraft Co i Kalifornien 1990, deras ansökan beskriver i detalj de kemikalier som används i deras program och stämmer väl överens med nedfallsanalyserna. Vanligast förekommande är aluminium, som fritt i naturen verkar som ett miljögift. Andra tungmetaller är barium, strontium och silverjodid, men även arsenik förekommer. Vid vattenanalyser uppmättes aluminium i kvantiteter 47 ggr det normala, strontium 10- 20 ggr normalt, barium 20 ggr normalt och ph-värdet på jordar konstaterades vara 25 ggr mer alkaliska än normalt. Nedfallet fungerar dessutom som en accelerator vid skogsbränder, som får större omfattning än normalt. Detta har man plågsamma erfarenheter från just i Kalifornien. Oförklarlig träddöd kan också med stor säkerhet hänföras till nedfallet. Monsanto, som är den största skurken vad gäller genmanipulering, inledde redan 2008 ett arbete med att göra sina grödor resistenta just mot aluminium! Du sköna, nya värld!

Neurologiska sjukdomar som Alzheimers (fyrdubblad frekvens i utsatta områden), autism, försvagat immunsystem och som följd förkortad livslängd hör till de sjukdomar som kopplas samman med nedsläppen. Partiklarna bryts ner till nanopartiklar i syfte att hålla sig uppe i luften, inandas när de faller ner och påverkar därmed hjärnans funktioner. Som av en slump sammanfaller detta med de bieffekter som man tillskriver vaccinationsprogrammen. Har vi samma upphovsman i båda fallen?

Vem som utför besprutningen vet vi i ett flertal fall, det amerikanska bolaget North American Weather Consultants Inc skäms inte för att på sin hemsida berätta vitt och brett om hur man utför uppdrag i ett 50-tal länder med vädermanipulering genom flygplan. Ett annat bolag är Weather Modification Inc, som kallar sin verksamhet för Cloud Seeding. Kanske är man trygg i den egna förvissningen att detta är ju bara något som är bra, vi bromsar Global Warming och är värda allt beröm för detta. När en regering beställer åtgärden behöver man kanske inte heller bry sig, betalningen är ju riklig och syftet gott? Men vem är det egentligen som beställer? Bolagen kallar sina kunder för ”sponsorer”. Och i Sverige? Över Skåne där jag bor går chemtrailsplanen just nu i skytteltrafik. Meteorologerna har svårt att förklara varför strålande sol i prognosen blev mulet, utan närvaro av lågtryck. Och mitt mossbeklädda tak som jag haft i 40 år och som dött under våren av förändrat ph-värde i luften saknar jag. Men viktigast är förstås att rädda våra ekosystem i stort och framför allt vår framtida hälsa, våra barn och barnbarns liv. Mer lättillgänglig information på svenska finns här.

Peter Krabbe

270 Responses to När någon bestämmer att solen skall gå i moln….

 1. Mo says:

  Peter, vet du vem som utför de vädermodifierande besprutningarna ? Hur utbrett är detta ? Man läser ju om att i många länder kan man nu producera superbillig elenergi från solceller.

  • peterkrabbe says:

   Mo, att vädermodifiering utförs av privata bolag som de som beskrivits i artikeln vet vi, ett av bolagen skryter på sin hemsida med att göra det i ett 50-tal länder. Detta handlar sannolikt om vad vi kallar västvärlden. Det vore intressant att få en rapport om hur himlen ser ut i exempelvis Ryssland men jag har ingen kontakt där. Viktigast är dock att få klarhet i vem som beställer sprayningen hos flygbolagen, något som de hemlighåller genom att kalla sina kunder ”sponsorer”. Det är ingen djärv gissning att tro att den amerikanska regeringen är inblandad genom sina organ i ”Deep state” , dvs här NASA, NOAA, US Air Force och meteorologiska myndigheter, uppbackade av forskare som vid Harvard, de senare besjälade av missionen att stoppa global warming.
   Den svenska regeringen är med all säkerhet inblandad, men tror sannolikt liksom forskarna att det bara är positiva experiment för att hålla nere temperaturen globalt. Sekretessavtalen med USA gör att man inte behöver redovisa sina ställningstaganden för allmänheten. Att de miljöpartister som sitter där inte ens tänker tanken att sprayningen kan innebära fara för miljö och människor visar på en gränslös okunnighet och – för att uttrycka det klart – idioti.
   Det förefaller som om regionen Malmö upp till Kalmar med vindriktning mot Gotland är mest intressant för vädermakarna, därför kan man anta att det finns en militär aspekt som man vill utvärdera under höstens NATO- övning. Detta har jag inga bevis för – det är än så länge bara en magkänsla.

   • Heder åt Dig, Peter Krabbe.

   • ”positiva experiment för att hålla nere temperaturen globalt” Ja och ironiskt då att sannolikt arbetar man i själva verket då mycket aktivt på att höja temperaturen, med hjälp av /bl a/ mikrovågsstrålning och samtidigt underhålla det mycket väl insålda bedrägeriet att vi har problem med en kraftig klimateffekt, som vi då till stora delar är skyldiga till själva, genom att bl a köra bil, äta mat, förbruka förnödenheter och använda fossilt bränsle..!? (Självklart kan det finnas anledning att vara restriktiv med det av olika andra skäl). Genom bl a att pumpa ut enorma mängder energi i atmosfären från mikrovågssändaranläggningar och mobilmaster.. och antagligen via elnäten. Rena vilseledningsmanövrer med bl a koldioxidhaltmätningar, som delvis görs på vulkankanter, används för att ge en illusion av en alarmerande växthuseffekt.. Varför? Många anledningar. Ett skäl är nog att smälta nordpolens is för att komma åt naturtillgångar.. (Huvudlöst, men antagligen sant). T ex är det helt uppenbart orimligt att Antarktis annars samtidigt skulle ha växt till som det gjort och att köldrekord nyligen slagits där (2013), om det vore sant, som man påstår, att vi hade en klimateffekt, i den betydelse som avses.

   • Johannes says:

    Fint skrivet, ingen tvekan att det är US regeringen som ligger bakom detta (alla våra problem härstammar därifrån), när man släpper lös idioter så hamnar dom naturligt i höga platser i demokratin och andra platser, så finns inget att göra än att sprida denna ”konspirationsteori” som är mycket mycket hemskt nog en verklighet till allmänheten.

 2. Second Opinion says:

  Stratospheric Aerosol Geoengineering

  A former KLM pilot, Willem Felderhof, is interviewed by Richie Allen about chemtrails and geoengineering.

  Pilot interviewed about Chemtrails, 41 min 6 sec. Published March 28, 2017.

  • peterkrabbe says:

   Intressant att det nu börjar komma fram även piloter (dock inte Ulf M, för att vara lite elak) som redovisar sina kritiska observationer. Denna piloten pekar på tvångsmetoder mot civila flygbolag med sprayningen i utbyte mot trafiktillstånd, referens Ryan Air, samt förekomsten av munstycken för sprayningen på civila plan.
   Samtidigt informerar han om att interiörfoton med rader av tankar i de flesta fall visar barlasttankar från provflygningarna, inte kemikalietankar. Som jag visat förekommer också tankar för brandbekämpning.
   Han framför också synpunkten att sprayningen kan vara illegal, vilket kan förklara hemlighetsmakeriet och att man väntar på överenskommelser i Parisavtalet. Om detta innehåller text som avser sprayningen mot global warming lär vi inte få veta i nuläget.
   Att stoppa global warming tror piloten är huvudsyftet, men antyder att det även finns andra orsaker, utan att våga gå in på detta. Dit räknar jag det militära syftet samt befolkningskontroll. Det som är mest skrämmande är att man inte bryr sig om konsekvenserna för miljö och hälsa, vilket visar på en hänsynslöshet som bara finns i samband med NWO och dess militära agenda.

 3. Mo says:

  Vi har många mörka moln och kryss på himlen även i Stockholmsregionen.

 4. Second Opinion says:

  Jag står på mitt jobb nedanför dessa ”man made clouds” på olika platser i Skåne. Vissa dagar ingenting – klarblå himmel.
  Andra dagar ses dessa expanderande strimmor hela dagen. Flygplan som lämnar spår efter sig i över sex timmar – ja, då vet man att någonting inte är som det ska. (Fotar ibland).

  Men den viktigaste frågan återstår – VEM BESTÄLLER DETTA JOBB?
  ………………………………………….

  Här en senare intervju med Willem Felderhof, från 30 maj 2017.
  Han berättar att han blev sjuk av sitt jobb.

  – CABIN TALK –
  Here with Willem Felderhof taking about flying, Geo Engineering and reconnecting with the earth!, 37 min 40 sec.

  • angela says:

   Nu verkar det som att man lägger strecken under den ljusa natten eftersom de finns där väldigt tidigt på morgonen.

   • Loa says:

    I går kväll lade jag mig sent. Kl.03 mot ljusnande himmel i öster: Feta linjer – besprutarna var uppe med koltrasten.

 5. ivanbjorn says:

  Jag skulle vilja fylla på med den tyska dokumentären Trojanische Volken som jag delvis översatte till svenska: https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/26/en-tysk-dokumentar-om-chemtrails-trojanische-wolken/

  Vidare med film som säkert många känner till: Sveriges delaktighet i det amerikanska vädervapnet HAARP: https://www.youtube.com/watch?v=J_mxbFAcv6Q

  Vidare konstaterar jag med stolthet att det finns en svensk bok av Maximilian Schnell: De vita linjer i skyn. http://www.adlibris.com/se/bok/de-vita-linjerna-i-skyn-9789188093356?gclid=CjwKEAjw387JBRDPtJePvOej8kASJADkV9TLHG8OIEZmsEBjbXbNTAdrFq56A4P1P0NnJ1uicR0i1BoCkEDw_wcB

  Själv har jag denna bok i bokhyllan!

  På min blogg kommer också inom sin tid en spansk dokumentär om chemtrails som jag översatte till svenska helt och hållet.

  Nu till lite av mina tankar. Vi tror att vi har demokrati och många av oss röstar fortfarande i val vart fjärde år. Själv har jag för min del slutat med detta för att någon val, eller demokrati existerar överhuvudtaget inte. Detta blir inte bättre av chemtrailsbesprutning. Vem har tillåtit detta? Vilka politiker tillåter detta eller samtycker med sitt tysta medgivande? De fåtal politiker som engagerar sig i frågan är utfrysta och bojkottade! Som t.ex. Pernilla Hagberg (före detta MP som hon blev utkastat från p.g.a. engagemang i chemtrailsfrågan!)

  Jan Lindholm (MP) beställde utredning om chemtrails från riksdagens utredningstjänst vilket fick han f-n för. = Känsligt ämne!

  Vidare har vi Åsa Runander (C) https://www.youtube.com/watch?v=pq9xQGU3DBI
  Modig kvinna!

  När det väl går upp för det sovande svenska folket att vi är redan under 30 år! chemtrails besprutade så kommer den så kallade demokratin att vara bara en multnande hög av illusion!

  Lägg till detta att hela den svenska politiken går i NWOs spår och syfte. Vi har myndigheter som ska värna vår hälsa men vi har mera strålning i samhället och mer gifter i maten än någonsin. Svenska politiker har bestulit pensionärer på pengar för att rädda bankerna. Svenska politiker har gjort Sverige beroende av andra länder vad beträffar livsmedelproduktion. Trotts alla löften om en levande landsbygd pågår en ständig urbanisering i samhälle.

  Om idén med NWO ska fungera så måste länderna vara beroende av varandra så att man kan straffa de länder som inte följer NWO agenda! Till detta har man som hjälp vädermanipulation, lån, konstgjorda jordbävningar och katastrofer, utpressning, framkallande av konstgjorda konflikter m.fl.

  För att förstå allt detta måste man ta den andliga dimensionen med i beräkningen annars blir det obegripligt att förstå alla dessa destruktiva handlingar.

  Här lite länkar: https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/19/the-secrets-of-amenti-2nd-edition-by-asha-yana-deane-ekr-mceo/

  https://www.amazon.com/Asha-yana-Deane/e/B00JBRENO2

  https://www.amazon.com/Voyagers-Secrets-Amenti-Anna-Hayes/dp/1893183165/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1496601801&sr=1-2&keywords=voyager+amenti

  https://www.amazon.com/Voyagers-II-Secrets-Ashayana-Deane/dp/1893183254/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496601801&sr=1-1&keywords=voyager+amenti

 6. Sture says:

  @ Mikael Möller
  Väldigt intressant att du tar upp boken ”Report from Iron Mountain” från 1960-talet [http://www.stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf].
  Det är i denna bok som de drar upp riktlinjerna för hur de skall lura världens folk att tro på bluffen om klimathotet (och som säkert ligger till grund för Turin-överenskommelsen 1967) för att på denna väg kunna skapa ”Den NYA Världsordningen”, där de själva (=bluffmakarna, bedragarna, tjuvarna, krigshetsarna) skall sitta på toppen och enväldigt bestämma över världens alla människor.
  Det finns en svensk översättning på denna bok, som numera bara finns längst ner i källarvalven på några enstaka svenska bibliotek, men som jag läste om för något år sedan.
  På sajten ”EveryKindaPeople.blogspot.com” finns ett utdrag på svenska om de avsnitt som är högst aktuella här: ”Miljörörelsen som ett vapen till total underkastelse”
  http://everykindapeople.blogspot.se/search?q=rapport+från+Iron+Mountain

  • Tack Sture.

   Det vore bra med en översättning på hela – men man tager vad man haver. Mycket kom på plats.
   Pia Hellertz har skrivit denna recension http://www.piahellertz.com/De_vita_linjerna_i_skyn.pdf.

   Personligen bryr jag mig inte om att vissa böcker kallas falska – det är deras innehåll som räknas.

   Med vänlig hälsning
   Mikael

  • ragnhild says:

   Ikke uventet:
   Jeg fulgte lenke på lenke, og havnet her, en kjent stemme – som dyktig nevner flere saker vi er opp imot:
   -geoengineering
   -vacciner
   -”Trumperier”, samt tanker bak hans tilbaketrekning fra Paris-samlingen. Jeg har kjent på det hele tiden, vi er tilskuere til fandens apostlers lek, ”apostler” eller ”puppets” on the deep states strings; ingen forskjell når det kommer til realiteten.

   Den ”kjente” stemmen:

   Observer/lytte til; hva ”reporteren” sier om oss som vegrer seg for å skrive under med navn på protestaksjoner, heller ikke utad stå fram* med sine meninger IDAG hvor menneskeheten er i fare (ref. våre politikere). Han appelerer til oss om IKKE å la oss overmanne av rädsla, snike oss unna ved ikke å søke dele kunnskap om denne usle agendaen til sosiopater som jeg mener skulle vært buret inne for konspirering mot menneskeheten.

   IQ er deres rustning; bak den finnes det nedrigste av det nedrigste som noen gang har satt sine ben på denne vår moders jord.

   • ragnhild says:

    Jeg håper du godtar denne fortvilelsen Peter Krabbe, ref. lenken herunder, idet jeg tror den hører med, den også.

    Hva med oppfordring til å søke menneskerettsdomstolen i HAAG? Bare en tanke. Skulle gjerne sett noen som med vitenskapen i hånd kan forsvare utslippene som kommer til å drepe oss på sikt; 8-ÅTTE ÅR TO GO, sier hovedpersonen i denne videoen.

    Som jeg forstår det; så er det på tide å stoppe dette vanviddet, dette kriminelle våpeninitierte utspillet mot fredelige mennesker. HAARP skulle aldri vært tillatt.

    JEG FATTER IKKE DISSE KLONETE TINGLIGHETENE SOM SITTER I VÅRE NASJONALFORSAMLINGER. HVORDAN KAN DE SE SEG SELV I SPEILET. ….

   • ragnhild says:

    Oi, her er lenken:

    • ragnhild says:

     Som jeg forstår det av hva jeg har lest idag: Alt mens uenigheten om global oppvarming råder, så synes det være et faktum at denne geoengineeringen utgjør en intens oppvarming: Slik. kan det være en agenda, bruke ”vær-manipulering” for slik å få bevist via uredelighet/kriminelle handlinger som kan føre til en tilnærmet ødeleggelse av livet på jorden i en grad hvor tyranniet får fritt leide. En verden, dissidenter i konsentrasjonsleire, bombe land og folk som ikke stiller opp – DET KAN SE SLIK UT. Ref. bl.a. Sture sin referanse.

     Våre meterologer har fått taleforbud, de ser seg nok ikke i speilet på morrakvisten. Kanskje i kaffekoppen; brunt grums som jeg observerte (nei ikke i kaffekoppen) – skittenbrune skyer var det.

     Spørsmål: Er man trygg dager uten chemtrail?? Eller ligger aluminium i luften over tid.

    • ragnhild says:

     ”Clas action lawsuit”, er hva denne kvinnen ønsker satt iverk , basert som hun er i i US. Google Clas action lawsuit på engelsk og mengder av forklaringer dukker opp i tekst og videoer.
     Hun tok til nettet for et par måneder siden. Ingen ensamstående derover har noen som helst mulighet til å få gjennomført en anmeldelse av dette kriminelle som foregår, dette for alle som VIL se. EU vil nok ikke være intressertt, HAAG-domstolen heller ikke. Eller?

     MEN, tenk hva fagforeninger har mestret gjennom forrige hundreåret som eksempel. Som i neste video jeg lenker til; Dette er hva ”sektens” skitredde for. Deres enorme advokatapparat ville få enorme proplemer om man sto sammen for slik å konsentrerte motkreftene.

     Glem ikke eksemplet ”fagforeninger”.

     Mange har informert om vær-manipulering; men så stopper det. De kommer ikke tilbake.

     På tide å søke politikere personlig forøvrig: Ha en liste med spørsmål klar om hvordan de stller seg til saker, ganske så ufarlig – egentlig – bare husk å ta med geoengineering – mot slutten? av samtalen. Norge har valg kommende september, Sverig 2018. Med spørsmållisten i hånden skulle dette være grei skuring.

     Akkurat nå ser jeg for meg intervju her jeg bor med en senterparti-representant (bondeparti) som lunter rundt på sin egen karrierehest og søker være haleheng til arbeiderpartiet som kan komme i maktposisjon ved valget. De andre er riktignok av samme ulla: les en vasallstat underordnet EU, Nato, USA forgodtbefinnende. Karrieristene i senterpartiet når ellers ikke opp til å bli ivaretatt av Bilderbergerne. Noen av dem er verre enn andre, og vi har bare 30% selvforsørgingsgrad, DET alene forteller det meste om dem, iflg. meg. Slikt holder ikke i den situasjonen verden er i idag.

     Her lenken (den nye nevnt):

 7. angela says:

  När solen går i moln …men inte på Sveriges flagga. Där lyser solens strålar klart på en himmelsblå grund. Det slår aldrig fel. Varje år före Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag börjar angreppen på Sverige av förledda ungdomar och svenskar som inte håller något heligt utom sitt eget ego.

  Svenska flaggan är den vackraste flaggan som finns för den symboliserar himmel och sol. Men jag förstår att det är som ”ett rött skynke” för dem som hyllar andra krafter. Det enklaste är om ni emigrerar till ett land som hyllar era ideal. Varför inte Nordkorea? Kina, Quatar eller Eritrea?

  På en klarblå himmel kan vi se två solstrålar från öster (solens uppgång) till väster (solens nedgång) korsat av solen i norr och söder. När solen står som högst på himlen.

  Det är djupt tragiskt att delar av Sveriges folk finner en stor glädje i att finna mål att angripa det land som gett dem så mycket. Rösträtt, välfärd, världens mest jämlika land. Hade ni som spottar och slungar er galla mot allt som är svenskt befunnit er i t ex Nordkorea eller en annan diktatur hade ni inte spottat länge. Var tacksamma någon gång över det ni har och t o m FÅTT av era förfäder för det har ni bara tagit emot som en självklarhet i stället för att jämt spotta, spy och förtala de som gett er vårt vackra land.

 8. Mo says:

  Sture, miljöförstörelsen är så oerhört mycket mer komplicerad och omfattande idag jämfört med på 1960-talet, inte minst tidigare inlägg här visar på detta. Vår luft, vårt vatten, vår föda är kontaminerat. Insikten om detta hos makten och gangstrarna kommer att göra dem ödmjuka . Svårigheten blir nog att få någon att ta ansvar för eländet med risk för att vi hamnar i anarki.

  • angela says:

   Vi har fortfarande en chans. Lämna alla dessa partier i EU-partiet som ställt till med eländet (allianspartierna och de rödgröna) och slut er samman i folkrörelsen under beteckningen SD. Det är vår enda chans nu innan det blir total anarki.

   Nu beror det på er, alla svenskar, att rösta SD i valet. Det är SD eller anarki. Ni har inga andra val. Att reda ut allt kommer att bli tillräckligt svårt men jag tror att vi klarar av det med gemensamma krafter. Svenskarna är ett duktigt folk som rett ut många stormar förut.

   SD – 2018. Vår enda chans.

   • pelle3blogg says:

    Om du frågar mej om sd angela så är det detta parti som förstör mest för sverige genom att dom är en bromskloss för riktiga nationella partier , uteslutningen av anna hagvall ? Hur tolkar du den ? Hon kritiserade globalisterna o åkte direkt jag har alla fall gått ur sd ,, tyvärr tror folk att sd är på folkets sida glöm detta angela ,,,, åtta partier alla köpta

  • Sture says:

   @ Mo,
   jag tror tyvärr att bankmaffian kring Federal Reserve och Bank of London (Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman-Sachs etc.) bekymrar sig lika lite för miljöförstöring och andra människors förstörda liv som den Sicilianska maffian. De är helt utan skrupler – men har klätt upp sig i fina kläder och rör sig i marmorpalats.

   • Alve says:

    Tänk om någon får för sig att bespruta deras marmorpalats? Ingen är odödlig även om en del tror det.

 9. angela says:

  Ivanbjörn vi känner redan till vad vår s k demokrati står för. Det är därför FOLKRÖRELSEN under SD växer och växer. Det är därför folkrörelsen kämpar för att få makten tillbaka över sina liv och framtid. Makten får vi inte tillbaka genom att lägga oss på soffan.

  Hjälp i stället till att upplysa folk om den livslögn de lever på. Få dem att förstå att så länge vi är medlemmar av EU så har vi NOLL makt. Det är andra makter som styr. Närmare bestämt PENGAMAKTEN. Hade du läst alla andras bloggar hade du sett hur länge vi kämpat för att upplysa folk. Detta har folk vetat under hela 1900-talet. Och de har kämpat mot det hela tiden men det är inte lätt när det är globalisterna som äger alla arenor att bedriva sin lömska propaganda ifrån. Man pumpar våra barn fulla av globalistisk propaganda från det de är små och gör allt för att skilja generationerna från varandra. Kunskap överförs från generation till generation. Det är den kunskapsöverföringen som gjort människan så framgångsrik i historien i jämförelse med annat liv – växter och djur som saknar språk och på sin höjd har läten.

  Den enda chans vi har nu och där Sverige kan göra något för mänskligheten som föregångsland och rädda vår värld är i det kommande valet genom att rösta bort det globalistiska EU-partiet de röd-gröna och alliansen. Det enda parti mig veterligt som dessutom inte kallar sig parti utan folkrörelse , är SD, som har som mål att lämna EU och ge folket tillbaka sin makt igen. Ju fortare folk begriper det desto bättre.

  När folket har tagit makten igen kan man släppa fram människor som de du nämnde att genom sin kunskap kämpa mot förödelsen av människor, samhällen, natur och miljö. Nationen är grunden för demokrati, kunskap, civilisation och politik , politiken är samtalet som kommer ur demokrati, och kunskap. Nationen är grunden för detta samtal och civiliserat blir ett land genom förnuftiga, besinnade, mogna , ansvarsfulla och kunniga människor. Ett imperium, union är och kommer alltid att förbli en diktatur och en totalitär sådan. DET är en NATURLAG. Ett imperium eller världsrike kan inte existera UTAN att vara en diktatur eller totalitär. Det är därför man bl a vill kontrollera med bl a dessa chemitrails . Om du läste tidigare kommentarer av mig hade du sett att jag redan lagt ut det du talar om. För t o m EU har haft synpunkter på HAARP. Jag har också redovisat vad HAARP är för något precis som en annan kommentator gjort.

  Ja, det är är utmärkt att folk vaknar . Vaknar man inte till valet 2018 är det tveksamt om de någonsin kommer att vakna. Sömnen blir nog för evig. Så illa är det!

  Nu vill jag se att folkrörelsen höjer tempot. Vi kan inte tillåta flera människors död och våra livsbetingelser förödas. Alla måste hjälpas åt. Glöm struntpratet om vänster och höger . Det gäller vår överlevnad eller vår undergång. Är det tillräckligt TYDLIGT!

  Nästa val gäller folkets makt mot tyrannernas/globalisternas/gangstrarnas fortsatta maktinnehav. Globalisternas och gangstrarnas makt mot folkens makt. Röstar du för alliansen eller de rödgröna har du lagt din röst på tyrannerna och en totalitär diktatur. Du har ett ansvar som väljare. Ditt samvete avgör VAD du röstar på. Skyll inte på mig om du röstar nej till folkets makt. Svenskar precis som övriga folk i Europa blev lurade, tvingade in i globalisternas projekt EU. Precis som i HC Andersens saga Kejsarens nya kläder lurades de tro på bedrägeri. Vi behöver många röster som talar om för folk att Kejsaren är naken och köra ut bedragarna. Än så länge kan vi göra det med vår demokratiska röst i nästa val. Efter 2018 blir det svårt. Det såg vi senast i Frankrike hur globalisterna på ett svinaktigt sätt tillsatte Macron. Man sidsteppade demokratin och folkets röst. Nu har folket i Frankrike hamnat i ett mycket farligt underläge som det kommer att bli oerhört svårt att ta sig upp ur. Låt oss inte hamna i samma fälla och nattsvarta hål. Ge inte Lööf en endaste röst eller de andra i Alliansen och de röd gröna.

  Enough is enough. Nu är det nog. Gör vi inget nu så är det kört innebärande svåra umbärande för att ta oss ur det hål de knuffar oss ner i!

  Alla nationalister måste enas nu. Som det ser ut idag är det endast SD som för folkets talan och står för en enande symbol för nationen. De enda som kräver EU-utträde. Det gjorde både MP och V förut men nu har de blivit infiltrerade, kapade av globalisterna. Erlander företrädde också Sverige och faktiskt Palme med. Nationalister är inget fult. Fortfarande heter det FN. Eller hur? De kallar sig själva för nationalister. En nationalist är en som bor i en nation och inget annat. En flagga är en symbol, en enande symbol för att tala om vad just den nationen heter. Moderaterna som den kapade högern och de konservativa kallas idag är ett globalistiskt parti. Likaså C och KD. Det är stor skam att man inte lyckats stå emot kaparna. Men nu har vi den situation vi har. Och det enda vi kan göra är att samla svenskarna under SD för att vår frihet åter.

  • peterkrabbe says:

   Angela, jag uppskattar ditt engagemang och ditt patos. Men jag vill inte att min blogg skall bli en valaffisch för SD, den skall kunna läsas med behållning av alla, oberoende av partisympatier. De frågor vi avhandlar är större än SD och ingen vet hur SD skulle förändras genom att få tillträde till det politiska finrummet. Än så länge har inte ens Åkesson vågat ta ordet globalism i sin mun, han får nog vara tydligare med sin politik om väljarna skall tro på att det finns ett alternativ i sammanhanget. Makt korrumperar. Vem som först vågar tala i riksdagshuset om globalismen som ett av vår tids största problem är fortfarande en öppen fråga. Det är inte säkert att det blir SD. Om de politiska partierna inte vågar föra sin egen talan behöver inte vi heller göra det.

   • Sture says:

    @ Peter Krabbe,
    tyvärr tror jag att du har helt rätt. SD är sedan länge distanserade i sin politiska och ideologiska utveckling av mängder av kommentatorer på de alternativa bloggarna. Och de måste spotta upp sig om de efter nästa val skall kunna spela en större roll i politiken än vad de nu gör.Om de fortsätter i samma spår som nu så kommer de inte att få vara med och leka överhuvudtaget. Lite mera framåtanda, och lite mera djävlar anamma, om jag får be.

    • Alve says:

     Sture, vilka kommentatorer på alternativa bloggar menar du? För övrigt har jag läst om SD:are som själva går ut med självkritik som handlar om att de behöver bli bättre vad gäller kontakt med ”vanligt” folk. Det mesta har väl för deras del handlat om att slåss mot alla de andra politik-papegojorna och papegoj-media…?

     • Sture says:

      @ Alve,
      jag har inte lagt de individuella namnen på minnet, men bara på denna sida finns kommentatorer som förstått mycket mera om globalismen och centralbankernas funktion och arbetssätt än SD, t. ex. Ragnhild. Det finns mängder av insiktsfulla bloggar med insiktsfulla kommentatorer, t.ex. Ledarsidorna.se, Peter Harold, Tobbes medieblogg, Fria Sidor etc., etc.
      Det är bara att läsa och begrunda.

      • Alve says:

       Tack för svar Sture och tack för några bloggar/namn som jag inte haft kunskap om. Det jag och många oroar oss för, som du säkert vet, är VAD GÖR VI GRÄSRÖTTER ÅT GLOBALISTERNAS AGENDA? Nu kanske vi trots allt får lite mera tid eftersom en punkt på Bilderberg-mötet löd ungefär: ”Går globaliseringen för fort?” Troligen förstår de att allt fler engagerar sig mot globaliseringsagendan och skenbart(?) vill dra ner tempot. Vet inte om det är så men kanske? Sture (och alla andra), jag avkräver er inte en färdig lösning och jag håller med om att SD´s satsning på AKB tror jag inte dyft på. Som tidigare lakej till Reinfeldt – vem litar på henne? Trots allt verkar SD vara det enda parti som vill ut ur EU… Å andra sidan – allt fler i min omgivning börjar vakna…

       Nu har ovanstående inte något med det allvarliga ämnet ovan att göra. Här på Småländska höglandet där jag bor har jag inte sett några tecken i skyn de senaste dagarna. Det har varit ganska kyligt och ett rejält välbehövligt regn har fallit sedan tidig morgon men nu skiner solen igen. Håller fortsatt koll dock…

       • Sture says:

        @ Alve,
        det ser mörkt ut för världen men jag är trots detta inte pessimist. Det jag tror kommer att hända är att Trump (trots massivt motstånd) kommer att kämpa ned allt motstånd och vinna över allt fler. USA kommer att vända och lämna Obama och NWO – eran bakom sig. Detta kommer att få stor betydelse för den övriga världen eftersom alla måste (och kommer att vilja att) anpassa sig, även partipolitiken i Sverige.
        Alla de ansträngningar som görs av sådana som dig, Angela, Ragnhild, Peter Krabbe etc., etc. kommer att löna sig och långsamt, långsamt kommer den kriminella bankmaffian att exponeras, konfronteras och tvinga krypa ut från sina gömställen. Och folk kommer inte att vara nådiga när de får klart för sig omfattningen av alla deras bedrägerier.
        Först gäller det att börja åtala och döma de ”säkerhetsläckor”, som man identifierat (3 stycken). Då kommer det upp en del intressant.
        Sedan måste man åtala, och döma Hillary Clinton för alla hennes bedrägerier inklusive alla hennes ”lönnmord” (det senaste på Seth Rich). Googla på ”the Clinton body count” och begrunda vad du får upp (jag uttalar mig inte om skuldfrågan men man undrar). Rättegången mot Hillary Clinton kommer att bli som en tsunami (alla bedrägerier finns dokumenterade i hennes hemliga e-mail, som hon försökte sudda ut, men som läcktes till WikiLeaks).

        Därefter kan man börja ställa frågan om 9/11: var det verkligen terroristiska flygplanskapare som utförde detta (som jag trodde i 13 år) eller var detta en ”false flag”- operation utförd av vissa hemliga delar av Mossad/CIA/FBI. När dessa frågor får svar i en ny utredning och man vänder på alla stenar, då börjar man ”rensa upp i träsket”. Donald Trump kommer att lyckas med detta. Han är inte perfekt, det erkännes. Men han kan ta lite skit och lägger sig inte platt på marken och skriker – ”jag ger mig, jag ger mig” när hela världen är emot honom. Det är precis en sådan person vi just nu behöver.
        Alve, jag börjar varje morgon med att titta på amerikansk web-TV: http://www.foxnews.com/on-air/hannity/index.html
        Det håller mig på gott humör. Det är en helt annat karaktär på amerikansk debatt jämfört med Sverige.

        • peterkrabbe says:

         Det är skönt med din optimism, Sture, låt oss hoppas att du får rätt. Det är faktiskt ganska symptomatiskt att båda de delstater som förekommer i denna artikel på grund av sin växande opposition mot etablissemangets galenskaper, Rhode Island och California, är demokratiska Clinton-fästen sedan lång tid tillbaks. Protesterna mot geoengineering är här ett klart trendbrott, där inte ens de välutbildade och moraliska (de Goda) kan bortse från de outforskade (hemliga) konsekvenserna av vädermanipulering m.m. Genomförandet av ett sådant program, som alla kan avläsa på himlen med sina egna ögon, kan mycket väl bli början till slutet för globalisterna.

         • Alve says:

          Hoppas innerligt att ni har rätt både Sture och Peter.

         • Sture says:

          @ Peter
          Min optimism gäller USA och vad de kommande förändringar där kommer att innebära för Sveriges och Europas utveckling. När jag betraktar Sverige i sig så känner jag verkligen inte samma tillit. Vi har fåntrattar till politiker, vi har ingen militär eller polisväsen som kan eller ens vill försvara oss, befolkningen har ingen egen beväpning med vilken de skulle kunna försvara sig själv (som i USA), vi har inte livsmedel till befolkningen för mer än 5 dagar om det skulle komma till transportkris och värst av allt – det är det mest sekulariserade landet i världen, jämförbart bara med DDR och Sovjet under kommunismen. Folk kommer inte ens att be Gud om hjälp när de behöver, eftersom de tror att det inte finns någon Gud.
          Jag kan bara be till Gud om att förbarma sig över oss arma stackare som sovit och daddats med så länge att vi inte ens behövt ta reda på hur verkligheten ser ut.
          Däremot tror jag att den kämpaglöd och den positiva tro på att vi ända skall lyckas som uppvisas av t. ex. Angela är guld värd. Tankarna är det kraftfullaste som finns och den som tänker negativa tankar kommer inte att lyckas med någonting. Det, om något, har blivit klart för våra idrottsmän, som lägger stor tonvikt på mental träning – ”jag vann”, ”jag har redan vunnit” etc., etc. och så föreställer man sig genom kreativ visualisering hur det gick till när ”man vann”. Så skall man tänka. Våra tankar är det viktigaste vi har.

 10. Mo says:

  Sture, en sak är tydlig, det svenska skeppet är fullt, vi mäktar inte med fler passagerare. Ibland måste man acceptera verklighetens begränsningar, det förstod Noak.

 11. Mo says:

  Vem/vilka beställer och betalar detta ? Kan industrin vara involverad? Det finns säkert många starka intressen som vill fortsätta med business as usual.

 12. Alve says:

  angela återkom på banan är du snäll. Det ligger en hel del i det Peter skrev som svar till dig ovan. Vi får försöka att ha ett så öppet sinne som möjligt och hjälpa varandra med aktuell information och du är en otroligt ”påläst sanningssökare” men jag förstår om Peter inte vill ”snäva” in. Vi söker ju alla, vad jag förstår, en bättre framtid för vårt land oavsett hur.

 13. ragnhild says:

  Jane (ref. video 5.6. kl. 22:14 over her) er aktiv, her retter hun søkelyset på dere piloter som deltar i dette vannviddet. Direkte adressering av Pentagons/Nato sine tjenere er en nødvendighet i denne kampen

  Google hennes for- (Jane) og etternavn (oppgis på denne videoen).

  Sjekk ut for flere videoer, jeg så en til. Ser også at hun inviterers til talkshowliknende steder i tillegg via kommentarfeltet.

  Jeg mener jeg leste et sted om Californias tørke som forårsaket av ikke naturlige omstendigheter, men glem det til saken evnt. dukker opp fram igjen.

  • ragnhild says:

   Og det gjorde den:
   http://www.geoengineeringwatch.org/engineered-drought-catastrophe-target-california/

   Det synes emnet geoengineering var hot rundt 2013 og 2014. Heldigvis har ikke bekymringer og derved actions stoppet opp. Dane Wikington (hans hjemmeside øverst) sier rett ut at tross risiko for ham selv, ønsker han helhjertet å engasjere seg i dette.

   Kom over en artikkel på the guardian. God lesing, alt de kalte konspirasjonsteorier stemmer jo, he,he (iflg. meg og ikke så få andre tenker jeg).

   Ser ut til å være nyttig å søke info via engelske titler – da dukker en hel verden opp. Google jeg på norsk blir det et snevert utvalg – no use. De rasjonaliserer så godt de kan. = mitt inntrykk.

 14. ragnhild says:

  Går jeg ”home” på Danes side så finnes der nesten for mye å sette seg inn i, men det handler alt om å ødelegge, eller forberedelser for å ødelegge så mye som mulig av livet på jorden. Til hvems
  fordel?

  http://www.geoengineeringwatch.org

  Jeg undres, kan dette reverseres, eller får igangsetterne den tiden de trenger for å umuliggjøre det. ; det er så herlig å stikke bena ned i sanden, ørkensanden er vel litt grovere, men alikevel; Til der dukker opp en skorpion eller flere …. ”that´s my nature”. they wisper – og krigsmaktene samtykker og kjenner på slektsskapet.f

  Jeg savner solen, den får ikke komme fram. Om det ser bra ut fra morgenen så blir den etter hvert hvit, med merkelige svarte skygger klint derpå. Dette er langt fra naturlig. Dager forrut heller ikke. Skal bli intressant å se fortsettelsen, idag siler det ned, stille regn UTEN stopp.

  • ragnhild says:

   Kjenner på at jeg må legge til dette. Der er to personer, den ene er Dane Wiggington, han har engasjert seg enormt i forhold til geoengineering, er en nøkkelperson hva flott informasjon gjelder. Så har vi G. Edward Griffin som er helt enig med ham/Wiggington når det kommer til værmanipulering.

   Saken jeg vil nevne omtales av Griffin i lenken som følger her:

   Og som dere vil se; har de forskjellige meninger om Klima-alarmen/global warming; MEN obs. enig om geoengineering er de. Griffin har støttet Wittington.

   Så kan man spørre seg; Hvorfor ”støtter” D.Wittington global oppvarmingagendaen. Noen spør seg: Er han truet… ? Vel:.

   Wiggington mener alarmen er betimelig.
   Griffin mener den er en eneste stor løgn og at dens hensikt er NWO og beskyttelse av deres egentlige hensikt, hegemoni for å si det kort. Derfor inviterte han også til et sort konsortium tidligere, ser ikke dato ell. år, men kanskje det var i -15 eller -16..

   Jeg oppfatter dette som så intressant, derfor deler jeg. Lengre enn langt kommentarfelt kommer til.

   De begge to er en gullgrube av informasjon, besøk på deres hjemmesider anbefales stort.

 15. ragnhild says:

  Jeg nevnte tidligere i tråden saken om USA minste delstat Rhode Island (ikke forveksle med den greske øy RhodeS/Rhodos:

  Her er info om deres/delstatens myndigheters protest-innitiativ mot pågående geoengineering.

  Del av krig mot menneskeheten: DET våre myndigheter TROR er vår vakre fremtid, det de byr oss som svar på en høyst usikke klimautvikling, hvor 30.000, tretti tusen forskere over verden er dypt uenige i grunnlaget for KLIMA-ALARMEN. Men den holdes høyt, den toneangivende oppfatning.

  Krig i luft, vann og på land. PÅ bekostning av liv, som lever og gror. Det er bare et passende ord:

  ONDSKAP.

  Tok jeg med ønsket om befolkningsreduksjon; sannsynligvis ikke – men nå er min pc-tid ute 😉

 16. Diskussionen fick mig att göra några enkla sökningar för att finna ut Varför, Vilka och Vem.

  Följande fann jag, på sökningen ”fluoride accumulates in brain”, bland de första artiklarna:

  ”Fluoride’s ability to damage the brain is one of the most active areas of fluoride research today. Over 300 studies have found that fluoride is a neurotoxin (a chemical that can damage the brain). This research includes:
  Over 100 animal studies showing that prolonged exposure to varying levels of fluoride can damage the brain, particularly when coupled with an iodine deficiency, or aluminum excess;
  50 human studies linking moderately high fluoride exposures with reduced intelligence;
  45 animal studies reporting that mice or rats ingesting fluoride have an impaired capacity to learn and/or remember;
  12 studies (7 human, 5 animal) linking fluoride with neurobehavioral deficits (e.g., impaired visual-spatial organization);
  3 human studies linking fluoride exposure with impaired fetal brain development.

  Jag gjorde sedan sökningen ”aluminium fluoride brain” och även här bland de första:

  ”There is a barrier between the body and the brain that stops metals reaching the brain. In 2013 Akinrinade ID and his colleagues from Bingham University in Nigeria, showed that the relationship between fluoride and aluminum is important in escaping this barrier. Fluoride combines with aluminum to form aluminum fluoride, which is then absorbed by the body where it eventually combines with oxygen to form aluminum oxide or alumina. Alumina is the compound of aluminum that is found in the brains of Alzheimer’s disease.”

  Nästa fråga blir: Var sprids dessa giftspår mest? Så nästa sökning blev: ”where do you find an abundance of chemtrails world map”.

  Den första bilden som dyker upp är https://mrmaxbliss.files.wordpress.com/2013/08/worldofgeoengineering_fullsize.jpg och den pekar på den vita rasens länder: Nordamerika, Europa (utom några få) samt Australien.

  Nästa naturliga fråga blir: Vem hatar den vita rasen så mycket att de vill utrota den? Men jag hoppar den för det vill ni inte veta.

  Vilken ras står på tur efter den vita rasen? Denna fråga blir en naturlig följd vid ett studium av kartan.

  Vilket är det slutliga målet? Georgia Guidestones berättar när det slutliga målet är uppnått.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  PS I texterna ingår en massa länkar som inte kommer med vid kopieringen. Sök på de textavsnitt jag lagt in här så hittar ni både ursprungsartikel och deras länkar.

  • ragnhild says:

   http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/flouride-stopp-na/

   Off topic (?). Tja, jeg lar det bli med denne artikkelen. Siden/bloggen er på wikipedia karakterisert som konspiratorisk. De tar med chemtrailskonspirasjonen i samme slengen. Tatt i betraktning av overveldende fakta idag, så karakteriserer Wikepedia seg klart som, ja:
   KONSPIRATORISK.

   Til Wikipedia, en besked fra meg:
   Dere er ikke lenger troverdige – men jeg forstår; ordren går ut på å sminke både historie og tydelige sannheter; det siste ved ”name-calling”.

  • peterkrabbe says:

   Tack för värdefulla länkar! Utan att kunna göra någon vetenskaplig utvärdering förefaller det som om fluortillsatsen i dricksvatten och tandkrämer (se Ragnhilds länk) egentligen är samma sak som innehållet av aluminiumoxid i nedfallet från chemtrails. I båda fallen är slutprodukten aluminiumoxid med adress den mänskliga hjärnan i syfte att sänka vår IQ och göra oss till fogliga undersåtar under en världsregering. Kan det vara en tillfällighet att nu både vattnet vi dricker och luften vi andas kontamineras för att försämra vår tankeverksamhet och förkorta vår tid som onyttiga pensionärer? Knappast. Av kartan framgår också att det geografiska område som är utsatt är detsamma som NATO har inflytande över plus Australien, detta styrks också av andra källor. Att man missat Norge är nog en tillfällighet, vi vet ju att samma sak pågår även där.
   Är syftet att sänka vår IQ i västvärlden att ge bättre förutsättningar för invandrare från länder med sämre förutsättningar att kunna konkurrera ut oss? Att underlätta spridningen av islam i länder där ett mer utvecklat logiskt tänkande annars är det största hindret? Helt klart är att vi befinner oss vid ett vägskäl. Besegra den globala ondskan eller ge upp inför övermakten och acceptera uppdelningen i den styrande eliten respektive den tjänande och lydande globala blandmänniskan, Homo Globaliensis! Finns det fortfarande kraft kvar att stoppa vansinnet?

   • Martin T says:

    Ja du Peter, man pendlar mellan hopp och förtvivlan, man suger som en alkoholist i sig minsta droppe av positiva nyheter om grus i NWO-maskineriet.

    Men hoppet biter sig envist kvar, och utan hopp – vad är vi då? Redan besegrade. Men vi har som jag bedömer det faktiskt tiden + internet på vår sida. Internet öppnar allt flera sovande ögon – folk undrar – vad är det som händer? Detta har jag aldrig fått rösta om, och så vidare…
    I och med detta så är faktiskt tiden på vår sida – flera o flera hinner vakna genom att alla som läser sprider till bekanta. Jag tycker mig märka en allt mera ökande desperation hos sionist/marxist/liberalerna, de känner att folk börjat vakna.

    I allt detta har du själv Peter en stor andel för ditt engagerade skrivande och forskande om denna hemska sammanslutning som med alla medel tänker härska över vår planet och alla goymer förvandlas till slavar, fördummade av kemtrails, propaganda i MSM, och annat jävulskap som förgiftat världen under sekler.

    Jag tror på oss!

   • Alve says:

    Vad gäller tandkräm så kan man blanda 1 tesked bikarbonat, 1 tsk kokosolja och några droppar pepparmyntsolja för smaken (finns på apotek). Brukar röra ut det i en liten burk och blandar nytt när det är slut. På det sättet kan man undvika fluor från tandkräm i alla fall. Jag har aldrig hål i tänderna men jag undviker socker. Har fått receptet för många år sedan från någon på Annika Dahlqvists blogg (”LCHF-Annika”).
    Om det verkligen är en konspiration hur räknar kuppmakarna att klara sig själva? Alzheimers kallas ibland för diabetes typ 3 eftersom sjukdomen är förknippad med högt blodsocker. Det är väl därför Big Pharma stoppar socker eller andra sockerarter (ofta från majs) i all industri-mat för att förgifta oss den vägen också?

   • http://andersleander.bloggplatsen.se/2017/04/04/11432601-pilot-glomde-stanga-av-utslappet-av-aerosol-vid-landningen/ hittar man följande text ”aluminium, barium, svamp, bakterier, nanopartiklar , och en myriad (otalig mängd) av andra patogener (framkallar) och som förstör vårt vatten, vår jord och vår hälsa”.

    Enklaste sättet att skydda sig är väl att inte dricka flourerat vatten och med det menar jag också vatten på flaska, om det inte är tydligt varudeklarerat – icke flour. Bakterier har vi ett naturligt skydd mot. Det mest oroande finner jag nanopartiklar – vadå för nanopartiklar?

    Vad syftet är vet jag inte men Peters tes finner jag trolig. Svensk medel-IQ har på bara ett par decennier sjunkit från 104 (Svenska dagbladet 2006 – sidan borttagen) till 99 (https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country). Observera att det senaste inflödena av invällare har inte kunnat göra sig märkbara – de kan ju varken läsa eller skriva svenska.

    Meningen med den vita rasen blev lite konstig – borde tas bort.

    Till sist tackar jag för artikel och diskussion. Det har varit lärorikt. Stänger av automatiken. Peter har min adress om någon vill nå mig – tillstånd att ge ut den till någon av deltagarna (gäller även NVO-trollet) ges härmed.

    Med vänlig hälsning
    Mikael

 17. Mo says:

  Peter, mycket intressant karta, hela Sverige lyser rött. Speciellt i södra delarna verkar det vara mycket aktiviteter med bla kemiskt regnskapande. Är det er upplevelse att ni fått väderförändring , kanske Gudrun och Per var skapade ändå ? Och snart är väl MAX utanför Lund igång ? Är det tänkt att ni skall bli ett utvecklingsområde för geoengineering ?

  • petergrafstrm says:

   Max använder vad jag kan se synkrotronljus och det är främst intressant genom korta våglängder uv och röntgen som inte når ngn vart i luft. Det är nog mest för att undersöka mikroskopiska system under lågt tryck.

 18. Alve says:

  Ursäkta min okunskap men vad är ”MAX utanför Lund” för något?

 19. ragnhild says:

  Vi skal nok være skeptiske i utgangspunktet: Til, Ja, til all informasjon som finnes på nettet.
  ”Geoengineering finnes, men det meste er hva vi ser er kondens”. (fritt gjengitt fra meg) sier Lars Bern når han blir bedt om å uttale seg om ”chemtrail”-informasjon. Forøvrig er fakta han leverer på sin siste tråd av høyeste kvalitet.

  JEG er utsatt for massivt svevestøv fra dieseltrafikk f.t.: Verdens lengste undersjøiske tunnel skal bygges fra Kristiansand i Sør til Trondheim lenger nord langs vestkysten av Norge….(betegnelsene er Rogfast og Ryfast, spennende prosjekt som skal binde sammen en mengde øysamfunn. Alt for industrien. En nabo sa det slik: Ja, tenk, alt for 20 minutters tids-innsparing. Nok om det. Om 2-3 år vil det bli mye bedre, MEN med denne chemtrailtrafikken i tillegg, så må jeg innrømme at det begynte å bli riktig så ubehagelig. Jeg bor, trodde jeg i en landlig oase like ved stor by med ro og ren luft. Så ikke mer; flytteplaner trenger seg alt mer på. Vinduer holdes lukket, gjennomlufting blir stort sett henvist til helger. Er nesten glad for at sommeren uteblir. Trist, trist det hele. Men vår regjering er begeistret, i deres iver om å gjøre Norge om til en for EU Nato og USA provins, en vasallstat til skrivebordsteknikere av noen samfunnsutviklere.

  Tross alt, jeg ble beroliget av L.Bern sin korte kommentar. MEN, så begynte det å male 😉 som vanlig i toppen. Resultat: Ikke på tale; ”geoengineering” må vi til bunns i. Dine to setninger Lars Bern er ikke godt nok, men forståelig, der er så mye en skal forholde seg til. Du er unik anyway :).

  Dersom vi er på vei mot en ny liten istid, er det andre saker som må prioriteres, eks. selvforsørgingsgraden, lagre av mat osv. Da er geoengineering rent idiotisk. Vi må være glad så lenge sola skinner, ikke strupe dens effekt.

  Geoengineering: Nok en korporativ aktivitet basert på gullkalv-idéer til berikelse av de som står bak NWO og deres lakeier blant industriledere? Sannsynligheten er stor. Skeptisk alikevel, iallefall en smule.

  p.s. Jeg har ennå ikke fått bekreftet oppgitte chemtrails innehold, aluminium, barium og andre farlige stoffer. Har jeg mistet den eventuelle verifikasjonen, hoppet over den? Dette er en årsak til fortsatt engasjement.

  • ragnhild says:

   To punkter herunder som henger sammen, anbefaler derfor at dere tar inn hele videon.

   1.New world order. Bedre forståelse får man neppe, og den forståelsen er rene marerittet iflg. meg..

   2.Ca. 1 time og 15 minutter…. ut i videoen; om chemtrail, og hva sprayingen inneholder av giftige stoffer: Bekrefter artikkelen og kommentatorenes informasjon..

   Ad NWO: Dersom bare 3%, veldig gjerne politikere med forstand og ”guts”; om bare 3% kan nåes – så kan der gjøres en forskjell. Så kan mannen i gata, drive med sitt – som vanlig, og uttale at FRIHET er IKKE Å VÆRE I FENGSEL som Griffin sier. Troverdig han: Yepp – ingen tvil om det, han har nå jobbet med dette gjennom iallefall 50 år. Det gjelder deg med, ref. din ”hårreisende” artikkel, bl.a. via denne hårreisende artikkelen. HVEM overgår deg, Hvem tør?

   OBS. Den aller minste henvendelse til politikere fra oss som nå begynner å forstå, henvendelse til politikere … kanskje kan det være av betydning.

   GOD SOMMER PETER KRABBE, og STOR TAKK.

   GOD SOMMER TIL ALLE SAMMEN HER. Dette er sannelig tøft..

 20. jonas says:

  Hejsan!

  Vet ni vilka plan som gör chemtrails? Är det svenska? Om ja, finns det bilder på dessa plan och besprutningsanordningen och tanken?

  Mvh
  Jonas

 21. busefaliss says:

  Mycket välskrivet! Stort tack Peter. ❤

 22. Loa says:

  HELA södra Sverige har fått en elektromagnetisk antennskog efter stormarna
  Gudrun 2005 och Per 2007, att ingå i HAARP.
  Projekt LOIS var klart 2008, huvudsäte Växjö Universitet.
  Via denna anläggning, som döljs under agendan “Radioteleskop”, styr
  Sverige idag viktiga flöden av jetströmmar i atmosfären och utför
  avancerad vädermanipulering.

  Karta över de 10.000 masterna:

 23. Loa says:

  Som ansikte utåt för projekt LOIS med centrum i Växjö tillsattes radioastronomen och
  kvantfysikprofessorn Bo Thidé från Uppsala.
  Hittar endast denna beskrivning från 2007:
  http://educate-yourself.org/cn/haarpscandinavia17may07.shtml

  • Loa says:

   Denna sida är desto fylligare, om HAARP, EISCAT (Tromsö, Svalbard, Kiruna) och chemtrails.
   http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/aftenposten-sensurerte-haarpchemtrails-kunngjoring/ Historik och inte minst beskrivning / förklaring.
   De randiga molnen känner man ju igen, ”fingeravtrycksmoln”.
   LOIS i Växjö är inte det enda svenska projektet. I Kiruna ligger huvudsätet för EISCAT.

  • petergrafstrm says:

   Bo Thide tillsammans med andra Fysiker intresserar sig för bla att studera subtila variationer i ljusets polarisation(om man förenklar lite) i samband med att materia sugs in i svarta hål ute i avlägsna delar av världsrymden. Jag vet inte om de nämnda antennerna har såna tillämpningar men jag vet att andra astrofysiker tex i Australien har skogar av antenner just för astrotillämpningar.

 24. Pingback: ”När någon bestämmer att solen skall gå i moln” | corneliadahlberg

 25. Loa says:

  ”Sommar”eftermiddag i s.v. Skåne: Hela himlen nu ett mjölkigt chem-dis, trailen som fortsätter bildar knappt någon kontrast längre. Flanörer huttrar där de äter sin glass. Hur KAN ett land behandla sitt folk såhär. Med gift och kyla. Om turistnäringarna visste vad som pågick skulle de explodera av vrede.

 26. Mo says:

  Loa, vid mitt besök i södra Skåne i förra veckan kunde jag konstatera att chemtrailingen tycks vara betydligt massivare där än i Stockholmsregionen. Kan det ha samband med närheten till Kastrup ?

 27. Mo says:

  Någon får väl informera turistnäringen ! eller förväntas turistboenden stå redo för mottagande av nästa våg dvs den nu pågående från Libyen till Italien ?

  • Loa says:

   Detta är ju för fasansfullt och otroligt att ta in, om man inte noterat något innan. Affärsinnehavare och krögare skulle skjuta budbäraren – eller bli lika tystade som SMHI. SVT skulle släta över med sin vinklade, imbecilla smörja. Nothing to see here, move on.
   Ditt skämt är nog redan besannat… Turistanläggningar och campingar i Sverige har jag förstått är upptagna av asylanter etc. och inte det svenska folket, som skulle vilja ha lite semester. Ännu en infrastruktur tagen ifrån oss.

 28. Loa says:

  Ja, men utsläppen är olika så jag vet inte vilket. Aluminiumoxid, barium, strontium, fibrer… Obs det presenterades som en NYHET och därtill i suspekta RYSSLAND… Och av en amerikansk pilot som blev sååå förvånad. Eftersom alltfler faktiskt ser chemtrailen så skademinimerar MSM genom att ge en liten dos rapportering, som denna. Expressen måste ju komma med nån förklaring, innan folk börjar googla själva: tjockt ”contrail”.

 29. Mo says:

  Sommarhimmel täckt av tjockt grått dis med tung mörka moln, enstaka regnskurar och kyliga vindar. Är detta det brinnande helvete politiker och media skrämt oss för i så många år. Kommer vi någonsin få en normal sommar igen ? Solceller på våra breddgrader känns som en utopi, utökat oljeberoende kanske är agendan för oss nordbor ? Allt är förljugenhet och propaganda. Vem kan man lita på ? Björklund börjar vakna, då skall han bytas ut . O aj aj aj aj buff.

  • Loa says:

   Har Jan Björklund nämnt chemtrails?!
   2010 var en FANTASTISK sommar (Skåne). 2011 började sommaren redan i maj. Men 2012 råder sordin. SMHI får kritik för att prognoserna aldrig slår in; de dillar om att högtrycken rör sig i sidled. I mitten på augusti kom första varma sol. Från 2013 idel chemtrails, inte så regnigt som året innan, så de syns tydligt. Undantag dagarna när Obama besökte Sverige, icke ett trail. Himlen hann bli djupt blå, solen gul och varm! De senaste somrarna dessutom evig blåst, kall och från VÄSTER, som den aldrig brukat.

 30. Stötte på denna film http://www.renegadetribune.com/antarctica-key-controlling-weather/ om väderkontroll via Antarktis. Kan ha bäring på denna diskussion.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

  • Loa says:

   Intressant film du hittat.
   Märklig dam rev. Michelle Hopkins. 2013, om Antarktis:


   2012

   Hon säger sig ha insides källor

 31. peterkrabbe says:

  https://www.youtube.com/watch?v=IkQn76AV3Kc Lägger ut Solveig Silverins sammanställning som klart visar att det finns ett fokus på sydöstra Sverige vad gäller sprayningen. Sambandet med militära intressen och NATO:s aktiviteter riktade mot Ryssland är nog ganska klart och vi lär få detta bekräftat under NATO:s höstmanöver Aurora i september, då NATO skall detaljplanera för ett anfallskrig mot Ryssland – med Gotland som sambandscentral! Vi har nu ett år på oss att ställa ”våra” politiker mot väggen och kräva en öppen redogörelse för dessa obskyra aktiviteter. Vilka kemikalier använder man? Vad har dessa för skadeverkningar för människa och miljö? Vad har svenskarna för anledning att ställa upp som kanonmat åt USA:s ambitioner att skapa ett världsimperium? Varför finns det inte ett enda parti i Sverige som vågar diskutera denna fråga?
  Jag kommer att följa upp detta efter sommaren i uppföljande artiklar, materialet är nu så omfattande att det inte går att blunda för längre.

  • Loa says:

   VIDRIGT i Hanöbukten idag. Började helt strålande, gassande sol från blå himmel och vindstilla, tallbacken doftade. Så började trailen kl 11, i mängder, olika sorter, Snart heltäckande dis och det blev kallt och kall östlig bris. Lite paus sen e.m, och sen po’at igen. Fräckt in plain view. Staten behandlar sina semestrande undersåtar som kackerlackor. Nu en kall promenad till sjuk måne som speglar smutsröda och smutsgula ränder på ”molnen”.

  • ragnhild says:

   Her er en annen video fra mars 2016, jeg ”accidently” kom over idag 30.7, og som jeg holdt på å stenge av for, men rundt 30 minutter tar det av – og den informasjonen som følger bør tas inn og funderes på. Videoen/ H.A.A.R.P (del 1) = flere følger på (?)- lengre er jeg ikke kommet..

   Info fra Stavanger, Norge:
   I løpet av juni og og hittil i juli har vi tilsammen hatt 3 hele dager uten en eneste chemtrail-innblanding, contrail (kondensrelaterte motorspor) reageres ikke på, naturlige som de er, likeledes mulige chemtrail som ikke er typiske lar jeg være å undres over.
   De tre dagene var:
   19. juni,
   4. juli
   25. juli.
   Jeg har fulgt mønsteret (i to måndeder), og konkludert dette å være fullstendig kalkulert aktivitet.

   Flyene sørger for kilometerlange striper eller noe kortere. De utvikler seg til brede ”traktorspor” (som en 5-åring kalte dem der han lå og tittet opp på himmelen. For meg antar stripene raskt form av ”blonder” (med en tungekant langs med) ). De utvikler seg, brer seg og sørger for at solen dimmes med store hvite flak/dis gjennom dagen – fra øst tidlig på morgenen, til sør, så vest. Flyene følger solens gang. Spesielt provoserende er det å registrere at selv ettermiddagen trår de til like under den livgivende solen. Fullstendig gjennomskuelig aktivitet.
   Jeg mailet kundetjenesten på yr.no – nevnte ikke begrepet chemtrailbetegnelsen, men la vekt på mønsteret (observert) som har utspilt seg i hele to måneder.

   Mønsteret, , bare avbrutt av silende regn og eller tett skydekke, eller så mye skyer at noen trailspor ville vært som smør på flesk, samt vanskelig å observere mellom tett nok skydekke.

   Statsmeterologen:

   Jeg sakser svaret i neste kommentar.
   Sør-Sverige er nok betraktelig mer utsatt som jeg leser det. Men av en eller annen grunn driver de på også her i Sørvest-Norge. 3 dager med klar blå himmel i.l.a. 2 måneder….

   Observasjonsstedet mitt er ca. 1.2 km fra Sola lufthavn.

   • ragnhild says:

    Svar fra meterologisk institutt: Som ventet jeg noe annet. Jeg utfordret dem forøvrig i mailen fra meg på informasjon om hva som foregikk over hodet vårt.


    Meteorologisk institutt (Yr)
    20. jul., 13:33 CEST

    Hei.

    Nei ikke et væreksperiment. Jeg tror det er kondenstriper etter fly.

    Du sikter muligens til chemtrails. Chemtrails” er et begrep som brukes av konspirasjonsteoretikere for å beskrive noe som angivelig skal være giftutslipp fra fly. På meteorologisk institutt har vi ingen spesiell kjennskap til dette. Vi har en artikkel om temaet, som kan være grei å lese, fra et meteorologisk perspektiv.
    http://www.yr.no/artikkel/hva-kommer-fykende-her_-1.11963465

    Mvh
    Odd Ivar Olsen
    Met.no/yr

   • Loa says:

    Ja, 19 juni var en UNDERBAR dag i s.v. Skåne, nu kände man att sommaren började! Men det gjorde den inte. Kylande chem-dis, eller helt mulet. Undantag: 3 juli en fin förmiddag. 9 juli bra. Jag har därefter noterat SOL! den 15 juli, chemtrails startade först kl. 20. Den 26 juli antecknad som ”blått”, dock började trailen vid 16-tiden och kvällen var förstås ful och kall.
    Jag tycker det är så hemskt att barnfamiljer luras på sin sommar, får inte koppla av i solens värme. Inget går att planera. Barnen småhuttrar. Jag undrar om blåsten hänger ihop med de äckliga chem-slöjorna? Moln har helgrå fond, man ser att det är två lager.

    • Loa says:

     Rättelse: Inte alls 3 juli. Utan 28 juni ska det vara, som hade en solig, varm sommarförmiddag.

    • ragnhild says:

     Jeg registrerer at sval, liten vind plutselig øker betraktelig (stort lønnetre like ved), for så plutselig å avta igjen. Registrerer det som et merkelig fenomen.. Vi er skikkelig ille ute her vest, vedlikehold som krever tørt vær er utelukket, utsiktene er minst sagt dårlige. Bøndene klager også, avlingene går det ikke bra med. DET burde intressere noen politikere.

   • ragnhild says:

    For ordens skyld: ca. 12 km fra lufthavnen.

 32. Giftmolnen ser ut som dammoln så när jag tittade på nedanstående film

  http://www.renegadetribune.com/5g-elephant-living-room/

  kunde jag inte låta bli att koppla dessa till vad de pratar om i filmen. I början var jag benägen att stänga av men ungefär halvvägs började det komma information. Väsentlig sådan.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 33. Mo says:

  Äntligen sommar i Stockholm. Ljuvlig sol mot en klarblå himmel. Emellanåt en hel del moln dock inga chemtrails sista veckorna. Som vanligt mycket trafik till Bromma och Arlanda men flygplanen lämnar inte svansar efter sig

 34. Loa says:

  Good for you! Torsdag s.ö. Skåne: Blå dag, med aviserade moln från kl.11. Sant nog, då seglade de äckliga chem-slöjorna upp från söder, påbättrade av lokala trails. Värmen försvann, men vi var lovade sol igen mellan 4 och 5. Ja, den tilläts punktligt skina igenom då, men det höga diset och kylan var kvar för att stanna. DETTA BETYDER att SMHI är helt införstådda /medlöpare, annars hade de inte prickat in denna ”molnighet”! Hela deras 14-dagarsprognos är feg och enahanda med ett halvt moln framför en halv sol. De har väl inte fått det specificerade sprutschemat än…
  Det tjocka regnmolnstäcket idag fredag är inte friskt. Det är luddigt och randigt.

 35. Mo says:

  Loa, ja man undrar vad det är för mörka krafter som vill täcka solen i vårt land. Ljuset som vi så väl behöver för vår styrka och överlevnad som upplyst folk. För politikerna är vi ej längre intressanta, vi har blivit deras språngbräda till EU parlament och FN så att deras drömmar om deltagande i kommande världsregering kan förverkligas. Det är nog så att vi måste förlita oss på vår egen kraft om vi vill återfå vår suveränitet. Hoppet är det sista som lämnar landet.

  • Loa says:

   Tänker politikerna leva med syrgastuber? Har de hepafilter mot nanopartiklar? Eller håller de Stockholm renare än Skåne.
   Väderrapport Hanöbukten: Måndag 31 varmt och soligt med vita moln som blåste förbi. Kl.18 började chemtrailen, stora och feta. Kvällen ”högt dis”, svalt. Mulet tisd. Men mitt på dagen sol i timmar! Så var det slut på tilldelningen: chemtrails, snabbt igenkloggat och likväl fler trails i skiten. Regn.
   Sprutar de framför en front, eller orsakar de den? Info: Maria Ågren av transportstyrelse-fame var tidigare GD för SMHI.

 36. H says:

  Det har inte sett klokt ut i NV Skåne dessa dagar, man ser klart och tydligt skillnaden på moln & moln. Ställde en fråga angående detta på SMHIs facebooksida, blev blockerad. Vilken värld vi lever i alltså.

  • Loa says:

   Blockerad för att fråga? Rena rama erkännandet! Hur formulerade du dig?
   Idag onsd. s.ö. Skåne: Sol mellan moln och chemslöjorna ovan dem. Mitt på dan hade dessa blivit de typiska ”fingeravtrycksmolnen”, sammanhängande sjok som senare koagulerade: Det blir som ett tätt knotter högt upp, vitt och kallt. Solen tittade sedan ”fram” till kvällen genom suddigt dis.

  • Solveig Silverin says:

   Ja alla som tar upp om de konstiga molnen blir blockerade på SMHI:s Fb-sida. Det visar hur illa det är i vårt land idag. Jag tycker att man skall skicka frågor och bilder till Naturvårdsverket, Miljödepartementet, SMHI, Jordbruksverket, samt till Försvarsdepartementet. Ju fler som skickar desto svårare blir det att hålla emot när allt fler börjar reagera. Även Naturhistoriska museet och SVA samt till jägarförbundet, men också till den kommun man bor i och länsstyrelsen.

 37. Idag fick jag ett inlägg som visar på att giftspåren alltmer kommer på tapeten
  http://www.renegadetribune.com/mainstream-scientist-exposes-dangerous-reality-chemtrails-geoengineering/
  Via denna länk finner man förutom TED även
  http://www.neonnettle.com/tags/chemtrails

  Har inte gått igenom materialet själv i skrivande stund. Det kommer troligen bli ett av mina utskick längre fram.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 38. Mo says:

  Solveig, jag funderar på om folkhälsomyndigheten kan vara en aktuell kontakt ? Detta med tanke på betydelsen för vår psykiska och fysiska hälsa både från eventuell atmosfärisk spridning av kemikalier men även frånvaron av den livgivande solens energi.

  • Solveig Silverin says:

   Jag tycker ni i Skåne skall göra gemensam sak och skiva till Folkhälsomyndigheten och kräva svar, varför och i vilket syfte spridning, med flygplan, av kemikalier sker i lufthavet, samt hur dessa kemikalier kan påverka människors hälsa. Det är bra om nya namn dyker upp på deras bord.

   Att inte solen lyser så ofta är en sak. Länder som har maritimt klimat har låg solinstrålning, men frågan är om kemikalier, som inte skall finnas i lufthavet kan hindrar vissa frekvenser i solljuset att nå växter och djur på jorden och hur det kan påverkar naturen som en långtidseffekt. Det är en också en fråga.
   Livet är komplext och ett ”finlir” och väl avstämt. Människan rör sig som en klumpig jätte i guds natur.
   Jag har funderat på varför blommor numera tycks ta mycket längre tid på sig, att öppnar sina blomkalkar, men jag kan inte säga säkert att det är så, det är bara en uppfattning jag fått det senaste året, som borde fastställas på nått sätt. Och det är ju forskning.

   Men viktiga frekvens i solljusets spektra kanske saknas numera? Och hur påverkas feromonerna som är många djurs kommunikationssystem, om det finns kemiska substanser i lufthavet som minskar fukten exempelvis eller andra kemiska störningar? För störningar är det, så långt har jag sett i alla fall i min trädgård.

   Ja det finns många frågor, som behöver få svar, fast när det gäller djur och natur är det frågor till Naturvårdsverket eller Miljödepartementet. Men börja med Folkhälsomyndigheten och ställ era frågor. De kommer troligen förneka att det sker chemtrailsspridning, men som sagt nya namn som dyker upp och många namn som underskrift i ett brev, sätter press på myndigheten. 🙂 Myndigheterna är inte ovetande om att allt fler ser och undrar, samt börjar bli allt mer upprörda. Bubblan måste brista till slut.

  • Loa says:

   Ja! Jag vill ha en BLÅ himmel!

 39. paula says:

  vilka är dina källor till detta?

  • peterkrabbe says:

   Det finns gott om källor både i artikeln och i efterföljande kommentarer. Den som vill sätta sig in i problematiken får avsätta ett par veckor framför datorn. Börja med länkarna i kommentarerna!

 40. Roger says:

  En till av anledningarna utöver växthusgaser som bidrar till ändrat klimat och användande av chemtrails vädermanipulation är vi själva för att vi använder Internet och tittar på film använder facebook m.m. TV och Radio har använts för att kontrollera vädret tidigare och hållt oss vibrerande på 7 chakran och vårt 6 chakra i linje med tredje ögat på Giza pyramiden och på så sätt jämnt globalt klimat och som är anledning till pyramid med tredje öga på en dollarsedel.

  • Roger says:

   Utöver att de styrt vädret med TV och Radio så har de även hållt jordens polläge stabilt med TV och Radio tillsammans med cropcircels som riktmärken som avläses av satteliter.

 41. Puus says:

  Peter,
  Hur länge har dessa Chemtrails funnits över Sverige?
  Hänger den tidpunkten ihop med att flyget fick mer spelrum ”där uppe i det sk. Blå” för ett antal år sedan?
  Vart får man tag på olika års mätningar av t ex. Aluminium mm. I luft och mark?

 42. Källkritisk och anti konspiration- person says:

  Hej!
  Kan du bevisa att det där är verkligen sant? Vart ifrån har du hört att det är s.k. ”Chemtrails”? Är dina källor verkligen trovärdiga?

  • peterkrabbe says:

   Läs texten. Länkar till officiella amerikanska myndigheter bör väl vara sanna? Bland de 261 kommentarerna kan du hitta mycket kompletterande material, liksom i mina senaste artiklar Hoten mot mänskligheten del 1- 4 och vidhängande hundratals kommentarer. Var och en får tro på vad han vill, sanning för en människa är det han eller hon tror på. Grunden för det är normalt den generella kunskapsnivå man befinner sig på, men också andliga värderingar som tron på en Gud eller andra abstrakta värderingar. 4 miljarder människor tror på en Gud utan att hans existens går att bevisa. Många av dessa tror på att jorden är platt, att det finns ett paradis i himlen fyllt av jungfrur osv. I jämförelse med detta är tron på förekomsten av de chemtrails vi ser dagligen med våra egna ögon ytterst konkret. I militär teknologi är detaljbeskrivningar av verksamheten normalt hemligstämplade, bevis i den meningen du förmodligen avser får man först när någon inblandad med risk för livet lägger dokument på bordet eller, i värsta fall, när systemen sätts i verkligt bruk. Då är det normalt för sent att påverka utvecklingen. Bäst är därför att ha ett öppet sinne och aktivt föra en diskussion om företeelser som kan hota vår existens, i bästa fall kan det lägga krokben för eller försena verkställandet.

  • sosi21 says:

   Puus, NASA satellitbilder avslöjar att man spridit minst 17 år. De har nu lagt ut bilder ner till februari 2000. Jag har länge studerat dessa satellitbilder och kan konstatera att man vid denna tid sprider enorma mängder chemtrails. Jag är dock rätt säker på att större delen av denna chemtrails är svavel, som bildar svaveldioxid när det förenar sig med koldioxid. Havets ytvatten har försurats lite och det kan det inte göra under normala förhållanden. Om det varit stora mängder gifter, hade insekter tagit skada redan de första åren de börjat sprida chemtrails, men det är först nu de senaste fem åren som man ser dessa förändringar i vår naturmiljö.

   Den andra orsaken till att man sprider chemtrails och då nyttjar andra kemikalier för olika syften, som experiment som vapen och höghastighetskommunikation mm. Sverige har sekretessbelagda avtal med USA i denna typ av forskning.

   Jag har lagt in några satellitbilder från är 2000 som tydligt visar att de sprider chemtrails med flygplan https://geoengineeringsverigebild.wordpress.com/satellitbilder-2/satellitbilder-2000/

 43. Pingback: När någon bestämmer att solen skall gå i moln…. – Ivans Blogg

 44. Jonny Olsson says:

  Hej Peter
  Är så in i helvete arg och inget kan man göra åt detta som det verkar!!
  Har polisanmält planen för miljöförstöring av vårt fridlysta sjösystem alldeles intill där vi bor men det lades ned utan förundersökning ens förstås. Om vi alla som känner till detta kunde gå samman på något vis så känner hag att det vore skönt att vara och tala med människor som inte är får ännu. Ditt inlägg var mycket bra skrivet tycker jag. Att ”atmospheric aersol injection’s” är en realitet är bara att titta upp på himlen vilken dag som helst i veckan för att förstå.

  Mvh/Jonny Olsson / artofjoy@msn.com

 45. Christer Lundgren says:

  Skönt att det är fler vakna personer i vårat land. Träddöden har kommit hit till Örnsköldsvik också!!
  Jag ser denna skrämmande besprutning dagligen och vad som sker.
  Tragiskt att så många blundar och förnekar existensen av det.
  Dessutom försvarar det dom inte vet något om!

 46. Mikael says:

  Eliten har skapat solen, styrt vädret och hållit jordens polläge i ett läge med TV och FM radio genom att justera TV och radio sändningar tillsammans globalt så att vårat 6 chakra ”tredje öga” är i linje med Giza pyramidens tredje öga och som är anledningen till en pyramid med ett tredje öga på en dollarsedel. De har även använt kyrkor, tempel m.m för att balansera våra sju chakran och tredje öga och de har också använt s.k. cropcirkles i fält som riktmärken för satelliter att avläsa och säkerställa att jordens polläge är rätt. Cropcirkles är inte gjorda med plankor som påståtts utan förmodligen har mönstren gjorts på datorer och skickats till satelliter som gjort dem med microvågor, radiovåger eller liknande. Det finns cropcirkles som gjorts med plankor och annat men de är små och inte så avancerade och har antagligen gjorts för att förvilla folk. De största och mest komplicerade är äkta och föreställer planeter, chakran, kundalini och liknande och det är de som har använts som riktmärken. Vi är alla små solar och när vi tittar på TV och lyssnar på FM radio blir vi tillsammans en stor sol på rätt avstånd från jorden men när vi användet Internet blir klimatet annorlunda och ojämnt och när vi tittar på YouTube videos och annat kommer solen ibland för nära jorden och då sprejar de chemtrails som skydd mot för hög värme och strålning och ibland kommer solen för högt och det blir skyfall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: