En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4.

Globalismen är den ideologi som det amerikanska etablissemanget har valt för landets framtida utveckling. Den innebär att USA skall vara ledande i en ny värld, med makt att styra ekonomi och politik på en global bas. Amerikansk industri och amerikanskt kapital skall främjas och behövliga råvaror även i andra länder skall vara tillgängliga, oavsett nationell tillhörighet. Den amerikanska styrningen skall genomföras genom bildning av globala monopol inom viktiga sektorer som finans, olja, livsmedel, läkemedel och militär kontroll. Allt detta är mycket nära sitt fullbordande. Detta är inga spekulationer eller teorier utan konkret verklighet. Utan denna bakgrund förstår man inte min artikelserie och inte heller vad som händer i världen.

Denna globala kontroll går inte att fullborda när USA:s befolkning står stilla med drygt 300 miljoner invånare medan världens befolkning ökar kraftigt och idag omfattar mer än 7 miljarder människor. Att minska världens befolkning radikalt är därför ett viktigt projekt för detta etablissemang, så en rimlig balans mellan de styrande och det arbetande folket uppnås. De extrema ideologerna föreslår en världsbefolkning som är mer än halverad och samtidigt rensad från människor som bedöms som en socioekonomisk belastning. Denna målsättning har funnits i minst 150 år och intensifieras nu på grund av den ökande takten i befolkningstillväxten. De ovan nämnda monopolen anses vara de nödvändiga verktygen för befolkningskontroll.

I denna artikelserie har vi följt utvecklingen av livsmedelsförsörjningen i världen på sin väg mot detta monopol. Genom kontrollen över odlingsbar mark och, framför allt, möjligheten att genetiskt förändra traditionella utsäden till patenterbara, amerikanska produkter har man centraliserat all makt över odlingsbara grödor till ett fåtal amerikanska biotekniska företag i nära samarbete med den amerikanska regeringen. Denna agroindustri verkar vertikalt för att omfatta alla led från frö till mänsklighetens munnar. Därmed kan man reglera tillgång och val av grödor globalt efter eget godtycke och samtidigt reglera omfattningen av världens befolkning genom genetisk injicering av sjukdomar och val av etnicitet. I denna värld finns ingen demokrati, globalismen är en totalitär regim.

Västvärldens demokratier tycks inte ha något att invända mot pågående omvandling, utan medverkar både passivt och aktivt. Såväl FN som EU är genom selektivt urval av styrande tjänstemän i hög grad aktiva. Våra politiker i Sverige förstår inte globalismens målsättningar utan medverkar frivilligt i en framtida ödeläggelse av vårt land. Alternativt har en mycket liten krets i partiernas toppar valt att medvetet ta ställning mot sitt folk i förhoppningen att själva få tillhöra den framtida, tryggt förankrade eliten, en elit som kommer att bli oavsättbar i det nya totalitära samhället. Vårt skydd mot hälsofarliga livsmedel är i praktiken obefintligt i takt med att dessa ökar i antal och inte utmärks på ett för konsumenten godtagbart sätt. GMO-förändrade djurfoder tillsammans med penicillin och andra läkemedel i djurkroppar gör oss försvarslösa mot långtidsverkande sjukdomar. Det Livsmedelsverk som vi ändå tror försvarar oss har ingen insyn i producenternas forskning och framställning och har bara att lita på tillrättalagda uppgifter och gränsvärden.

Vi vet inte vad som idag förbereds i bioteknikföretagens laboratorier. Men den snabba utveckling vi sett under de senaste decennierna indikerar att de krafter som ligger bakom det blivande livsmedelsmonopolet inom ytterligare ett eller två decennier kommer att ha full kontroll över det framtida livet på vår planet.

Man kommer att kunna styra hur många människor som föds och hur många som skall dö och när. Möjligheterna att komma undan deras inflytande blir allt mindre för varje år. Varför reagerar då ingen? Varför bojkottar man inte butiker och producenter som vägrar deklarera sina produkter och deras konsekvenser? Varför har vi inte en tillsynsmyndighet som kan hävda ett oberoende gentemot den mäktiga livsmedelslobbyn? Varför öppnar vi våra gränser för import av varor som vi inte kan bedöma hälsoeffekterna av? Varför måste vi lägga så mycket tid på att hitta den sista bonden långt ute på landet som fortfarande odlar sina produkter på naturens egna villkor?

Varför stoppar man inte globalismen?

Det finns många som reagerar negativt på för mycket information om all ondska som omger oss i olika sammanhang. Jag har full förståelse för detta. Men min målsättning är inte att skapa depressioner och apati inför det övermäktiga, utan snarare att väcka den kämpaglöd som kanske kan vända utvecklingen mot en bättre värld. Det ligger ändå inom våra möjligheters ram att rösta fram politiker som har ett större medvetande om problemet för att i förlängningen hävda våra egna nationella intressen gentemot globala skurkstater. Dessa skurkstater är inte alltid de som vi tidigare fåtts att tro, i dagens politiska skådespel byts roller snabbare än vi kan förstå. God blir ond och ond blir god. Regissören sitter på första bänken under repetitionen, men gömmer sig bakom ridåerna under föreställningen. Vem är då regissören? Det vet de flesta av oss, men den som pratar om det riskerar att krossas av en fallande kuliss. Vill vi ha det så?

Tyvärr tror jag att vår sista möjlighet att ändra såväl rollbesättning som regi ligger i 2018 års val. Förlora inte den möjligheten, för våra barn och barnbarns skull!

Peter Krabbe

141 Responses to En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4.

 1. Lilla fröken PK says:

  Födelsekontroll är den bästa U-hjälpen. Se på Kina! Genom sin drastiska och diktatoriskt genomförda ettbarnspolitik kunde de vända en utveckling från misär till succé. Men hur få stopp på befolkningsexplosionen i Afrika m fl länder där Allah bestämmer hur många barn du skall få utan att kunna ta ansvar för dem? Givetvis är en i smyg genomförd sterilisering via genmanipulerade livsmedel inte tilltalande, men kan man vända utvecklingen på något annat sätt?
  Ur snävt nationellt perspektiv måste vi i Sverige satsa på vad som är bra för vårt eget land och folk, och där ser även jag valet 2018 som den kanske sista möjligheten att rösta bort nuvarande inkompetenta regering för att ersätta den med politiker med realistiskt synsätt och med sunt förnuft och, inte minst, mod att ta itu med problemen, som massinvandringen har skapat.

  • peterkrabbe says:

   Du har rätt i detta. Men det kinesiska exemplet bygger på en stark statsmakt som kan garantera sina medborgare inkomst och social omvårdnad, även utan barn och barnbarn som ansvarstagande. Detta fungerar inte i länder som styrs av religiösa krafter och dessutom saknar ekonomisk stabilitet. Det gäller merparten av både muslimska och katolska länder, där preventivmedel är förbjudna av religiösa skäl. I Muslimska Brödraskapets koncept är barnafödandet ett vapen för att sprida islam. Man måste börja med att häva denna religiösa indoktrinering för att minska barnafödandet, det är naturligtvis bättre än att försöka döda dem som föds med allsköns barbariska metoder.

   • De som lever barbariskt, skär i skrikande barns genitalier, gifter sig med sexåringar, överbefolkar, förstör sin natur med överbetning, skapar öken och tillbeder en vidrig Demiurg, de kan i min mening också döda varandra på ett barbariskt vis i sina barbariska länder. Det är en kultur som de själva valt och som helt tydligt passar dem.

  • Roland Salomonsson says:

   Födelsekontroll med Kinesisk modell har visat sig vara skadligt för ett land. Kinas modell har istället misslyckats men av ”misstag” ändå inte lett till en katastrof. Man lät skolutbilda alla flickor och vuxenutbilda mängder med kvinnor!
   Däremot har Indien (de södra delstaterna) visat en framkomlig väg som leder till ökat välstånd. Här har man skolutbildat alla flickor (inkl muslimska), vilket innebär att de som vuxna oftare deltar i samhällsutvecklingen genom att jobba,vilket i sin tur leder till att de inte vill föda mer än 2-3 barn. Idag är södra Indien den del av landet som har utvecklat högst allmänna välstånd, medan norra delstaterna har stagnerande välstånd ,särskilt beroende på att den övervägande delen av Indiens över 200 miljoner muslimer till sin huvuddel vägrar skicka sina barn – speciellt flickor – till de Indiska skolorna. Därmed cementeras det muslimska parallellsamhället i Indien, där den muslimska delen lider av fattigdom (i Indien finns inga ”bidrag” att hämta) och den andra delen har hyfsat välstånd.
   Sverige lär gå mot förhållandena i Nordindien, dock att här kommer de etniska svenskarnas välstånd att sugas över till parallellsamhället, vilket ju ger ett slags rättvisa – d v s alla får lägre välstånd.

 2. Agneta Fallenius says:

  Röstar SD

  • peterkrabbe says:

   En tokstolle i SD gick nyligen ut med en riksdagsmotion om att öka glyfosatanvändningen i Sverige. Detta är ett tragiskt exempel på kunskapsnivån hos riksdagsmän, gäller tyvärr också SD.

   • Roland Salomonsson says:

    Tokstollen vet tydligen inte att där GMO-grödor sås, så skall vanligen mängder med glyofosphater spridas, men pollineringarna är beroende av insekter bl a bi, humlor etc OCH DE DÖDAS AV GIFTET. Hur blir det då med skördarna?

  • pelle3blogg says:

   I all välmening,rösta sd , hur tänker du då ? Jag tycker det är solklart att sd går globalisternas väg , såg du deras motion där dom hetsade mot ryssland ?uteslutningen av anna hagvall , uteslutningen av ungdomsförbundet , värdlandsavtalet .

   Det är tunga saker , problemet är att folk som inte är pålästa tror på sd , sen finns det såna som anser att sd är vår enda chans .

   Nää, jag avvaktar , tänkte peter skulle ge mej ett svar på frågan jag ställde för ett tag sen , vem ,vem ska jag rösta på ?

   • peterkrabbe says:

    Agneta, valet är om ett år. Innan dess skall jag sammanställa en frågelista till samtliga partier för att klarlägga deras inställning till globalismen. Du kan lugnt vänta tills dess, listan kommer att visa tydligt vilka partier som lever i verkligheten respektive i globalismens förödande skenvärld.

   • Roland Salomonsson says:

    Alla andra alternativ är våldsamt mycket sämre än SD. Men du har rätt i att SD bara är det minst dåliga alternativet.

    Det parti av de större,som lovar att återinföra demokratin (med bindande folkomröstningar i ”sakfrågor” – typ Schweiz)) kommer att få min röst. Tills dess får SD duga, eftersom man inte komprometerats av alla misslyckanden från de röda resp blå regeringarna (och där de blå vägrat ta makten – så varför skulle de göra det 2018 även om de kunde?).

 3. Mjölner says:

  Jag har upplevt det du syftar på, uppgivenhet och faktaförnekelse, på nära håll. Man orkar inte mentalt hantera all negativ information, man ger upp. Den inställningen spelar globalisterna i händerna och gynnar bara deras agenda. Att väcka intresse att bekämpa globalisterna kan bli en övermäktig uppgift för de av oss som insett faran. Men försöka duger. Jag är förbannad på sakernas tillstånd och försöker föra budkavlen vidare till min omgivning. Den mentala dimman är emellertid svår att skingra, men skam den som ger sig. Vi upplever just nu vänsterns intensiva försök att flytta focus från det verkliga till könstjafs och andra diverse fake performance.

 4. ivanbjorn says:

  I ditt första stycke om globalismens ideologi vill jag påpeka att denna ideologi har redan provats ut genom kolonisering av vissa delar av jorden. Det intressanta är att pengarna inte gick tillbaka till länderna och byggandet av deras välstånd men pengarna satsades på militären för att kontrollera de förslavade massorna. Här lämnar jag ett exempel ur Eric John Phepls bok:

  Paraguay

  All denna egendom och alla dessa stora intäkter som skulle kunna göra en regent mäktig, tjänar inte något annat syfte än att föda tio kollegier [militära fästningar]. . . . Till detta kan läggas den extra skicklighet med vilken de använder och ökar sitt superrikliga välstånd. De upprätthåller allmänna godsmagasin, kreatursmarknader, slaktbås, och affärer. De skickar en del av sina varor via de filippinska öarna till Kina. De lånar ut sina pengar mot ränta, och orsakar därmed den största förlust och skada för andra [som de gör i USA genom sina enorma privata banker, varav en är Bank of America].’

  Länk: https://ivansblogg.com/2017/01/19/vatikanska-lonnmordare-av-eric-jon-phelps/

  Personligen har jag slutat rösta. Jag vet att rösta förändrar ingenting utan ger bara enmandat till politikerna att vidare sparka på oss och förslava oss.

  Jag känner en vän som röstar enbart på socialdemokraterna och t.o.m. tvingade sin mor att rösta på dem. Sen hör man inget annat från honom än besvikelsen över den förda politiken och brutna löften. Jag säger sluta rösta! Han säger att man måste välja det minsta ont! Vad är det för val? Rösta på att välja det minst onda?

  Tänkvärt:

  Begrunda att du tillhör frimurarorden. Det är frimurarorden som är din familj. Hemligheter som du får veta får du inte yppa någonstans och order uppifrån är din lag. Du tjänar inget annat än frimurarorden och deras syften.

  Är det då så förvånande att många människor gör handlingar som absolut inte är i varken landets och människors intressen? De har redan sin familj – olika slutna sällskap.

  En annan syn på detta är att frimurare ger oss möjlighet att leka ut våra ”lägre instinkter” genom att tillhandahålla till oss konflikter, vapen, narkotika, mat, rädsla, manipulation, fördömanden, intriger m.m.
  När vi har lekt klart och upptäcker att det vi gör mot andra gör vi mot oss själva är det också slut med NWO, krig och konflikter.

  Man kan alltså se detta system som styr världen på två olika sätt. Som förövare, eller som våra lärare och stormästare. Jag väljer det senare. Stormästare och lärare och den dagen de flesta människor förstår att det inte är någon mening att slåss mot någon, något för någon, något; den dag som människan hittar sitt inre och slutar bedöva sig själv med droger och tomma Tv dramer då kommer hela systemet att falla som ett korthus och vi kommer att vakna i ett paradis!

  • Fiskargubben says:

   För några år sen propagerade jag för att rösta på Kalle Anka som en protest mot systemet. Jag har varit med och röstat in nya partier sen 80-talet och alltid blivit besviken. Makten halar in dem och drar ut deras tänder. Kalle är min man. Ge Kalle tio procent av rösterna och se den globala reaktionen. Jag talar om Kalle som han var innan han identifierades som ett hot mot systemet och skapades om på 60talet. En rebell och en förebild.

  • Om alla människor är villiga att tänka rätt, skapa rätt partier och rösta på exakt de rätta partier som de vill ha, och om alla dessa nya fantastiska partier valsamverkar sig in i riksdagen, så kan det strax hända att vi kommer att vakna i ett paradis.

  • Hans Dahl says:

   Vad bra att du tar upp det här med frimurarna, Ivan. De hemliga sällskapen är, enligt min mening, det främsta vapnet i vårt land för att förslava oss. Ta avstånd alla ni som vill att barnen som växer upp nu ska få leva fritt och lyckligt!

  • Roland Salomonsson says:

   Att inte rösta innebär att du röstar för ett samhälle som skall förstöras. Detta är din enda väg att som gräsrot visa vad folket vill.

   • ivanbjorn says:

    Så kan man också se det Roland.

    Trotts att jag röstade i många val förut har jag inte bidragit med min röst varken till bättre samhälle eller bättre värld.

    Det grövsta som hände i nutid är när politiker sammankallade ett möte i en viss kommun och lovade till innevånare att de inte kommer att stänga ålderdomshemmet på orten. Efter möte gick det en månad och ålderdomshemmet var stängt! Politiker törs inte längre visa sig i denna by!

    Jag har jobbat länge inom staten och hade möjlighet att se på nära håll hur saker och ting sköts. (Ständiga omorganisationer – tror att jag inte behöver säga mer). En av våra VD som hade ryggraden gick t.o.m. emot regeringen för att politiken och våra utsatta mål stämde inte överens.

    Idag jobbar jag inom vården och ser mycket!

    Mina dagar då jag trodde på löften är över. Ingen röst från min sida.

    Då har jag inte tagit upp ämnen som livsmedelsäkerhet, läkemedelsäkerhet, strålning, miljö m.m.

    Dessa krafter struntar fullständigt i dessa frågor för att det som är ofarligt kallar de farligt och det som är farligt som chemtrails, GMO, vaccinationer, kemiska läkemedel, strålning m.m. skiter de fullständigt i!

  • Martin T says:

   Här gör du mig rädd Ivan, jag läser vad du skriver och fastnar för de två sista styckena; menar du verkligen vad du skriver där? Att ”när vi lekt (=utkämpa krig och konflikter??) färdigt är det slut med NWO”

   Nej min käre Ivan, såhär är planen att ”Sionismen/frimureriet har inte främst med ras, religion eller Israel att göra. Det är bara delar i ett större, övergripande, mycket viktigare projekt, som berör hela mänskligheten och det är politiskt. Hela mänskligheten ska med tiden komma under judisk överhöghet. Det sker när Messias kommer.

   Innan så kan ske, innan Messias kan komma, måste alla konflikter på jorden vara eliminerade. Enligt Hervé Ryssens forskning betyder det att alla källor till konflikt på jorden måste försvinna. Olika religioner kan leda till konflikt och ska bort, olika nationer ska bort, olika raser ska bort, olika folk, o.s.v. I Judendomens DNA ligger därför, som en ständigt puls, att bryta ner alla skillnader, inom alla områden. Här är viktigt att poängtera att judarna samtidigt måste göra allt för att bevara sin unikhet, ras, kultur och tradition. När Messias kommer står de då ensamma som Guds utvalda folk.”

   Ser du Sionisterna som under sekler planerat för nationalstaternas utplåning, utplånande av etniciteter, plundring/stöld av större delen av världens förmögenheter mm. som våra ”lärare och stormästare” så blir jag mörkrädd!
   Du tro också att om vi slutar slåss mot NWO så kommer systemet att ”falla ihop som ett korthus”..??

   Min bäste Ivan, det är tack vare ett uppvaknande bland folket i det förslavade och insomnande väst och en påbörjad kamp som vi äntligen ser ett svagt men ändock hopp om att kunna mota NWO-sionisterna och deras ondskefulla plan som saknar motstycke i världshistorien och redan har tiotals miljoner människors liv på sitt samvete, inklusive statschefer, presidenter och andra som gått emot eller varit p gång att avslöja dem.

   • ivanbjorn says:

    Med all respekt för din tolkning av det jag har skrivit Martin T.

    Så länge vi slåss kommer vi att skapa nytt och nytt lidande. Till slut ramlar människan ihop så trött på att slåss och skapa lidande att hon blir tvungen att hitta nya vägar och nytt sätt att förstå verkligheten.

    Verkligheten där ute är nämligen den och samma verklighet som man projicerar från sitt inre. Jag vet att det kan vara svårt att förstå.

    Artikel om GMO och NWO ger mig inte plats att förklara detta. Vill man fördjupa sig i ämnet så kan man läsa t.ex. David Ickes bok ”Oändlig Kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion”, eller Anthony de Mellos bok ”Bli medveten”

    Vårt liv är inte villkorat. Vårt liv utspelas här och nu i detta ögonblick så som vi skapar den. D.v.s. projicerar från vår inre både som individer och som kollektiv.

    Det enda som kan ändra på det är information/upplysning som t.ex. Peter Krabbe gör genom dessa mycket läsvärda artiklar. Denna kunskap borde leda människan till att expandera inåt och ifrån sin innersta kraft ändra verkligheten…

   • Christer says:

    Vad har sionismen och frimureriet med varandra att göra? Frimurare är raka motsatsen till fundamentalister. Jag delar oron med om Peter Krabbe om vår närsttående framtid men anklagelserna mot det som av många här kallas ”frimurerier” lyser av oupplysning. Det finns judiska, krista, muslimska, berber, a och många fler och jag kan lova er att det är inte dessa grupper ni behöver oroa er för. Dom har helt andra mål än att styra världen. Problemet idag är att ingen verkar se åt vilket håll man ska rikta siktet. För er som inte ser det så har jag ett förslag, odla er egen mat, konsumera minimalt och lokalt, byt tjänster och se till att bli skuldfria så har ni gjort det ni kunnat. Gå gärna med i ”frimurarna” för personlig utvecling för det är det som dessa grupper handlar om, men det är ju såklart beroende på vilken innebörd man lägger i begreppet.

    • peterkrabbe says:

     Christer, Frimurarna är en världsomfattande organisation som arbetar på många nivåer, närmare bestämt 33 stycken. Förr hade nog i stort sett varje svensk stad en frimurarloge som, även om många undrade vilka konstigheter man höll på med under sina möten, knappast var något annat en en sällskapsklubb och ett kontaktforum för stadens företagare och prominenser. Jag tror inte att du, om du nu är frimurare själv, har en aning om vilka som tillhör de övre graderna och vad de diskuterar internt. Så är systemet uppbyggt. Den roll frimurarna spelar i världspolitiken är något helt annorlunda. Ända sedan 1700-talet har världens ledare varit frimurare på hög nivå och utnyttjat slutenheten i organisationen för att utforma politiken utan insyn. Personer som Rothschild i samtliga generationer, Karl Marx, Voltaire och flertalet amerikanska presidenter hade inte kunnat sköta sitt arbete utan informationen inom frimurarna. Sionister har delat intressen med många nära kategorier som du nämner, deras inflytande har varit dominerande under de senaste två hundra åren. Detta torde vara ett obestridligt faktum. Ett frimurarmöte i Washington har nog knappast samma dagordning som ett i Jönköping. Pyramiden bygger på vattentäta skott mellan de 33 nivåerna. Gemensamt är grupptillhörigheten och troheten mot bröderna i vått och torrt, den byggs upp nerifrån för att vara hållbar högre upp. Jag betvivlar inte att samvaron på de första nivåerna är okomplicerad och stimulerande personligt, hoppas att du stannar där….

     • Sture says:

      @ Peter,
      för 10-15 år sedan på en semesterresa till ett asiatiskt land träffade min fru och jag på ett annat par på semester. Vi hade enormt trevligt ihop. Både mannen och hustrun hade gått i förtidspension, som möjliggjorts på grund av hans verksamhet som köpare och försäljare av enormt lukrativa ekonomiska objekt (helt lagligt).
      Vi pratade om allt – vetenskap, religion, historia, musik, jazz etc. etc. och vi fann verkligen varandra. Efter några kvällar berättade mannen att han var frimurare och ville ha med mig som medlem. Det var ju smickrande – jag visste inte så mycket om frimurarna. Han berättade då att den stod på ”kristen grund” och att man i olika nivåer fick ”direkta” upplevelser av andliga krafter genom olika typer av ritualer – utan att på något sätt gå in på några detaljer. Jag var dock lite tveksam. Det hela föll sedan på att han fick veta att jag var 10-15 år äldre än han trott och att jag av denna orsak ”aldrig skulle hinna med att uppleva” allt det ‘andliga’ som ingick i de olika nivåernas ritualer.
      Väl hemma tänkte jag att jag skulle kolla upp om det skrivits någonting i Jakob Lorbers skrifter (tillkom 1840-64) om frimureriet. Jodå. Och Jesus (i samtal med Jakob Lorber) var kritisk till att frimurarnas verksamhet var ”hemlig”. Och allt som är hemligt är skumt.
      Det finns väldigt få rapporter inifrån frimurarna, som antagligen beror på att de har tystnadsplikt – och är smickrade över att få vara medlemmar. Det intryck jag fått är dock att verksamheten i de högre graderna är mer och mer ockult och att dessa dyrkar – inte Jesus Kristus utan Lucifer. Personligen tror jag att just Frimurarna är de judiska oligarkernas viktigaste instrument för världskontroll och att det är denna organisation som är ”det allseende ögat”.

      • peterkrabbe says:

       Sture, jag håller helt med dig om dessa synpunkter. Hemlighetsmakeriet är nyckeln till världskontroll, det innebär total frihet från yttre granskning och personligt ansvar. Tyvärr är det samma agenda som alltid följer det som sprids från USA – sekretessavtal och hot mot livet för den som avslöjar avtalstexter, produktinformation etc. Svenska statens sekretessavtal med sin amerikanska motsvarighet är det mest korkade som någonsin gjorts i vårt rike – det har i praktiken upphävt offentlighetsprincipen eftersom det mesta även i vårt land har någon form av ursprung i USA.

      • petergrafstrm says:

       Sture och Peter K verkar luta åt att frimureriet mest styrs av sionisterna/judarna.
       Oleg Platonov som är mkt kritisk mot judarna tror inte på att judarna själva skrivit protokollen men att frimurarna gjort det (och Sergei Nilus, i ett sent skede, var en av dom.)
       Högsta ledaren för frimureriet när protokollen sist emanerade var Englands monark, Edward VII och han anses även ha varit tungt vägande för iscensättandet av WWI trots att han dog 1910.
       Jag är med ledning av vad jag tidigare tagit upp i ämnet säker på att ni i gott sällskap med majoriteten av dem som försökt sätta sig in i det underskattar den Brittiska oligarkins och dess djupa stats förmåga att bedra alla, inklusive de judiska bankirer de själva samarbetar med. ‘By way of deception’ brukar man citera från en Israelisk whistle blower/(eller troligen limited hangout). Men det uttrycket passar ypperligt in på den Brittiska eliten sen omkring 1600 då Venedigs adel hade etablerat sig där.
       Slutsatsen blir alltså för mig att det över den historiskt intressanta eran med världskrigen inte går att parallellställa frimureriet med judarnas speciella inflytande.
       Judarna märks mkt och ofta på ett sätt som väcker motreaktioner inte minst på internet. Frimurarna icke så. Det borde vara en ledtråd till vem som har mest kontroll eftersom vi alla tre verkar vara eniga om frimureriets makt.

 5. annicaaktiv says:

  Tack för bra inlägg Peter! Vi kan rösta hur mycket vi vill på olika partier…allt är redan uppgjort och förutbestämt för illuminati hur allt ska styras med deras tankar och makt. Vad vi än röstar på så har de bestämt vilka partier som vinner och hur de ska styras. Det vi behöver göra är att folk går samman och demonstrerar/ gör uppror!

 6. Second Opinion says:

  Här en tjej som blev sjuk av industrimaten och bara fick icke fungerande råd av läkare (som hon trodde visste det bästa). När hon inte blev friskare började hon undersöka på egen hand. Hon uteslöt gluten och valde ekologiskt så långt det gick. Hon både blev frisk och gick ner i vikt.

  Nu har hon en egen Youtube Kanal där hon undersöker olika fenomen. Riktigt duktig tjej, låt er inte luras av att hon ser ung ut. Det hon tar fram är dynamit.

  Why the Truth Is So Important to Me, 11 minuter.

  Hennes pojkvän har gjort denna video om hur regeringar kommer att ha koll på varenda bil i framtiden. Övervakning – det här är bara början.

  NYC Officials Won’t Say What These Mystery Towers Are For, 8 min

  • Hans Dahl says:

   Tack igen Second Opinion för att du letar upp enormt viktig information och förmedlar den till oss! Och tack naturligtvis för ytterligare en enormt tankeväckande krönika, Peter Krabbe!

 7. Josef Boberg says:

  Så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

  Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT”

  • Hans Dahl says:

   Du har verkligen samlat enormt viktiga tankar om ekonomi på din hemsida, Josef! Det överväldigande problemet är att varje nation som skulle sluta upp med att läcka skattepengar till finanselitnes banker med överväldigande sannolikhet skulle bli våldsamt attackerade, Hur många vet att all den ränta vi svenskar betalar på statsskulden är helt jämförbar med att betala skyddspengar till maffian? Alla länder som har strävat efter att frigöra sig från ”centralbankssystemet”, som i Sverige manifesteras i vår Riksbank, har inom kort massivt attackerats.

 8. Lillian says:

  Hade tänkt skriva min kommentar under del 3, men jag tror att det kan passa lika bra här. För nu har vi hunnit få ännu mera kött på benen.

  En av de ”globalister” vi minns mest i vår tid är ju Hitler. Men innerst inne var han en stor feging!!!

  Länken jag kommer lägga ut här har man svårt att tro på först, men det kommer att visa sig….

  http://www.himlentv7.se/vod/player/32787

  ”De stora lögnernas Hitler dog i Argentina.” Det dyker strax upp svensk text. Det tar 30 minuter
  att titta på.

  Med vänlig hälsning
  Lillian

 9. Second Opinion says:

  Of topic. Men jag skulle gärna vilja putta in några ord om Aftonbladet / Virtanen.
  Den här historien om 14-åringen hörde jag talas om redan 2007, via en bekant som denna tjej berättade detta till.

  Cissi Wallins har gått ut och berättat om våldtäkten/drogningen för flera år sedan, men utan att nämna namn. Dock spekulerades det redan då om att det var Virtanen.

  Fler lik i Aftonbladets garderob är medarbetarna Björn Elgstrand (fotograf) och Andreas Harne (journalist).
  Nov 5, 2016 – Andreas Harne avslöjades i samband med en större barnpornografihärva
  vid tidningen Aftonbladet där även fotografen Björn Elgstrand greps.
  http://sv.metapedia.org/w/Andreas_Harne

  Andreas Harne dömdes den 8 maj 2006 i Stockholms tingsrätt för grovt barnpornografibrott
  till sex månaders fängelse. Enligt domstolen så hade Harne över 65000 bilder och filmer som skildrade grova sexövergrepp och grovt våld mot pojkar och flickor så unga som spädbarn.
  Vissa av filmerna hade Harne klippt ihop själv…

  Det finns inget tak för hyckleriet, se fotografnamnet.
  Artikel: Misstänkt pedofil erkänner övergrepp | Aftonbladet
  Foto: BJÖRN ELGSTRAND.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10365905.ab

  Expressen undvek att skriva om AB-medarbetarna. Men guess what, tror det var 2007
  så var det en mellanchef på Expressen som anhölls för våldtäkt på ett hotellrum.
  Aftonbladet skrev inte en rad om detta. Tjänster och gentjänster?

 10. Mo says:

  ivanbjörn, jag känner precis som du att det är meningslöst att rösta även om det kan tolkas som uppgivenhet. Hela vårt nuvarande politiska system med indirekt demokrati är troligen skapat just för att ge en liten elit makten, det ger dem möjlighet att styra utvecklingen i den riktning som passar ett fåtal med hjälp av våra röster. Vi tar därmed över ansvaret för galenskaperna. Vi tror att vi kan göra skillnad och vi betalar politiker med höga löner och förmåner för deras avsikt att styra oss i deras garn. Politikernas förakt för väljare och verklig demokrati fick vi ju prov på när tidigare statsminister förklarade för folket att det inte skulle löna sig att rösta på ett visst parti som därmed fråntogs möjlighet till inflytande. Bannlysning. Risken är stor att det blir liknande med nya uppstickare. En möjlighet skulle vara att några partier vågar hålla samman i de avgörande frågorna.

 11. Stig Rydmark says:

  Läser nu om en kvinna i Michigan som vägrar vaccinera sitt barn och har satts i fängelse i 5 dagar. Hur slutar denna historia? Att vaccinera mänskligheten är väl globalisternas dröm. Med rätt blandning får man full kontroll.

  • ragnhild says:

   Har du en lenke til dette; geoengineeringwatch skriver ofte om vaccinering. Kan jeg ha lest om Michingan (spesielt) der (?). Ja, infamitet er en del av disse syke av de sykeste mentalitet.

   Jeg tok uvitende svineinfluensavaccinen. Det blir aldri flere vacciner. Styrke immunforsvaret ER et alternativ! Det er helt skremmende hvor mange vacciner også de minste av våre barn blir stilt over for. Nok et område som holdes hemmelig for så altfor mange = valgmulighet uteblir.

  • ivanbjorn says:

   Vad beträffar vacciner har jag översatt delar av filmen – Vi vaccinerar INTE! / Wir Impfen Nicht! Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen (ganzer Film) https://ivansblogg.com/2017/02/21/vi-vaccinerar-inte-wir-impfen-nicht-mythos-und-wirklichkeit-der-impfkampagnen-ganzer-film/

   Här också uttdrag om vacciner från Amenti 2

   Det finns två sätt på vilka man kan förstöra immunitet.

   1.) Paralysera immunsystem med rädsla.

   2.) På det fysiska planet är det vacciner, läkemedel, mat, droger, genetisk manipulation m.fl. Dessutom stress, osäkerhet, negativitet o.s.v. Den verkliga motivationen av nuvarande vetenskaps inriktning är nano – bio – teknologi. Här handlar det om hur man kan föra in i mänskliga kroppar främmande partiklar (molekylära sändare, mikrochips ). Sådana partiklar existerar inte i naturen för att de är tillverkade i laboratorier och inprogrammerade. Sådana partiklar skulle heller aldrig komma på egen hand till specifika områden i kroppen. Här handlar det om energicentra i kroppen som blir programmerade på molekylärnivå.

   Ett exempel på en sådan partikelsändare har varit upptäckt 1985 och heter Fulleren https://sv.wikipedia.org/wiki/ Fulleren som har en ovanlig form som jobbar med omvända frekvenser som skadar och blockerar funktioner i våra förlagor! (Förlaga är de kroppar som man kallar eterisk kropp, mental kropp, energi kropp m.fl. och som slutligen tillsammans bildar vår synliga kropp)

 12. Pingback: En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4. — Peter Krabbe – Life, Death and all between

 13. ragnhild says:

  Du vet Peter Krabbe; bare glysofat og gmo skulle være bevis nok på ”deres” morderiske instinkter, idag via deres NWO-ideologi. De tar mål av seg å vinne den hele verden, peanuts å slakte milliarder av mennesker på veien. De har ingen sjel, de sjelløse.

  Jeg stemte et lite parti ved valget i september, de fikk ingen representant til stortinget. …. Det kjentes som en seier ikke å støtte alle globalistpartiene på tinget. Norge; krigsbasestasjon for Nato og Pentagon.

  Nordmenn er av det bedagelige slaget, vi vil ikke vite. Og vet vi, så blunder vi, våre barn og barnebarns framtid, de glemmes (i farten).

  Takk for innsats. Stor takk for det, da sannheten skal sette oss fri. Våre politikere står i veien for den. Det må bli oss/folket som tar Initiativ til å rydde terrenget for tryggere ferdsel for nettopp våre etterkommere.

  VI GIR OSS IKKE, som en sa 😉

 14. ivanbjorn says:

  Alldeles färsk historiaberättelsen som sträcker sig från Kristendomens födelse till nutid.

  • ” 325 e.k: Den romerska kejsaren Konstantin sammankallar ett råd som tar över rörelsen.

  Samlingen av skrifter som innefattas av rörelsen censureras hårt och konsolideras till den nya statsreligionens offentligt godkända Bibel.

  Se där! Ett verktyg för samhällelig manipulation och kontroll är fött.

  En religion genom vilket ett självutnämnt prästerskap via kollektiv tankestyrning kan bestämma och beskatta människor.

  Det gör det som ombudsmän för en osynlig och förment övermänsklig intelligens kallad Gud och vars budord och diktat är lag.

  För att verkligen sätta skräck i undersåtarna, injicerar prästerskapet också in tankar på en kommande Domedag och möjligheten till personlig Frälsning.

  Läs hela artikel på följande länk om globalisternas Nya Gud: http://blueshift.nu/globalisternas-nya-gud/

 15. Fiskargubben says:

  Den ryska matproduktionen går bra och är ekologisk, men exporteras inte till Sverige i stor utsträckning. Det finns några ryska mataffärer, men jag tror inte att de har kött- och fiskdiskar. Det kanske finns fryst och på burk. Jag intresserar mig för kött och fisk efter att ha följt Lchf debatten, men det kan vara gott med surkål och pelmeni. Det senare är köttfärs inlindad i deg. Ett stort estniskt företag tillverkade pelmeni och hade god vinst, men gick i konkurs efter matsanktionerna. Sist jag köpte surkål kom den från Polen. Polen och Finland har inte återhämtat sig efter sanktionerna och andra länder lider också. President Putin låter Eu göra självmål.

  Övervikt är ett problem i Ryssland på grund av matvalet, men det ser man inte på flickorna i St. Petersburg. Övervikt är en ekonomisk fråga och landsbygden är fattig.

  Ryssland satsar på ekologisk mat och många små bönder gödslar istället för att använda konstgödsel. Matsanktionerna fick igång produktionen och kommer att behållas så länge som möjligt. Processindustrier byggs och behöver långsiktig trygghet. Många odlar också för privat bruk och den maten är god och giftfri.

  Här får man veta vart matexporten går. Det som faller bort i nyheterna ibland är exporten till centralasien och Kina.

  Ryssland och Norge minskar torkfisket i Barents hav. Ryssland har startat några fiskodlingar, men jag vet inte om de går bra. Odlad fisk innehåller mindre näring.

  Russian food exports may reach $20bn this year

  https://www.rt.com/business/406335-russian-food-exports-rally/

 16. Fiskargubben says:

  President Putin talar om den nya genetiska forskningen och säger att den kan vara värre än kärnvapen. I en bok från 1912 talades om genetiskt skapade soldater i framtiden och det var långt innan tekniken fanns. Författaren sade också att Ryssland skulle kompenseras med en avancerad civilisation efter många lidanden. Anno domini 1912. Putin ser till att hålla sig informerad om vart utvecklingen är på väg och varnar (men nämner inte boken). Han har också talat om artificiell intelligens och sagt att den som kommer först kommer att behärska världen. Se den översatta videon och hör honom tala till ungdomarna. Han vill ge dem ett moraliskt arv.

  ”According to the president, genetic programming of human beings according to specific characteristics may prove a mortal danger for humanity.

  ”One can almost imagine that people will be able to create human beings with specific characteristics. This can be a brilliant mathematician, or a brilliant musician, but it can also be a soldier – a human being capable of fighting without fear, without compassion, without regret, or even pain,” Putin said.

  And what I have just described may be worse than a nuclear bomb,” the president stressed.

  Everything we do must benefit a cause – to strengthen the human being, not to destroy him,” the president said.”

  https://sputniknews.com/world/201710211058434736-putin-future-technology-danger/

  • peterkrabbe says:

   Väl talat av Putin. Han framstår allt mer som räddaren av vår civilisation.

   • Fiskargubben says:

    Ja, bra rutet av president Putin. Han har mer att hantera än vad de flesta av oss skulle klara av. Det är typiskt för honom att studera vad svenska politiker inte ens förstår är farligt. SD!

    Får vi behålla honom? Han har fyllt 65 och vem kan axla bördan efter honom? Han berättar inte sina planer och ryssarna talar om en kvinnlig efterträdare. Jag tror inte på den unga kvinnliga utmanaren. En prominent politiker i senaten eller riksbankschefen är mera trolig om nästa president ska vara en kvinna eftersom de har plattformar (hans döttrar är inte aktuella). Det finns också manliga påläggskalvar. Putin uttalar sig först i slutet av november eller början av december. Han vill veta vilka som ställer upp innan han bestämmer sig. Valkampanjen kan dras igång sent i december. Det har talats om juldagen så att folk inte slutar arbeta för att diskutera valet.

    Putin har kunnat ge allt eftersom han kom till makten som ung, men nu är han 65. Sex år till är en riktig utmaning för honom. Jag tycker att det ser ut som om han ger så mycket av sitt arv som möjligt till de unga. För några år sen var han borta i tio dagar och vi fick inte veta varför. Hälsan?

    • peterkrabbe says:

     Jag tror att det nya Ryssland som nu växer fram är helt beroende av Putins medverkan. Ryssland höll på att kollapsa när Jeltsin var nära mentalt sammanbrott, Putin värvades, kom in och körde de förväntansfullt dreglande oligarkerna på porten. Hans situation då var en ren mardröm. Ändå lyckades han med krafttag reda ut situationen och påbörja sitt nya nationsbygge. En bra bakgrund finns i svensk-ryska författarinnan Vera Efrons bok I Huvudet på Putin. Trots att hon upplever sig som dissident kan hon inte dölja sin beundran av Putin. De svenska journalister som ondgör sig över Putins växelverkan med Medvedev för att få en maktapparat med kontinuitet förstår ingenting om Rysslands traditionella behov av starka ledare. Att bygga upp en modern stat efter Stalin tar tid och tålmodigt arbete, först när man har folkets förtroende för sitt arbete börjar även staten att fungera. Levnadsstandarden har mångdubblats det senaste decennierna. Västvärldens idiotiska sanktioner har varit en välsignelse för Ryssland, som då frigjorts sig från importvaror och istället byggt upp sin egen produktion. För första gången är Ryssland storexportör av jordbruksprodukter (ekologiska) och har som en av världens största leverantörer av olja och gas en lysande framtid. Mina farhågor är att en ny svag ledare faller undan för trycket från USA och därmed låter landet falla i globalismens gap. Jag hoppas verkligen att Putin fortsätter, både Ryssland och världen behöver honom!

     • Du har helt rätt Peter!

      Ödet har gett mig förmånen att inifrån följa Rysslands utveckling från den oligark-styrda förödande ekonomiska chock-terapin till Putins otroliga förvandling av landet.

      Beskriver det på min blogg, bl a i detta inlägg:

      https://www.iryssland.nu/i-ryssland/vad-vet-du-om-rysslands-ideologi/

      • peterkrabbe says:

       Tack för din länk och en insiktsfull blogg! Det är värdefullt att kunna få direktrapporter från situationen i Ryssland och mer kunskap om hur man i Ryssland uppfattar NATO:s provokationer. Hoppas att du fortsätter att bidra med detta! Det vore också värdefullt om du uppträdde under eget namn som artikelförfattare, det ger mer tyngd åt dina artiklar. Som jag ser det har du inget att skämmas över…Det är mer angeläget nu än någonsin att sprida vederhäftig kunskap om vår östra granne! Du är välkommen på min blogg med mer info.

       • Tack Peter, för din värdering av mina inlägg och för tipset att ändra ”Admin” till mitt fulla namn (nu gjort)!

        När det gäller en sammanfattande syn på Ryssland och det som driver konflikten med Väst, så kom jag över denna bok för några dagar sedan. Den tar utgångspunkt från William Browders hat-bok ”Red Notice” och hans aktiviteter med lobbying av sanktioner mot Ryssland, men täcker även hela vidden av konflikten.

        Boken är censurerad på Amazon, men kan laddas ner här:
        http://www.iryssland.nu/g70g

      • Fiskargubben says:

       Jag läste din krönika och hittade inget att säga emot. Det är bra om du kommenterar på bloggen, som Peter säger. Det är inget krav eftersom du kanske redan drar ett tungt lass nån annan stans.

       Jag började skriva på några bloggar när jag insåg att jag kunde bidra trots att jag inte är expert på Ryssland och inte bor där. Vårt problem är att Ryssland missförstås av många svenskar på grund av språket, men det är lite bättre nu med Rt och Sputnik News.

       En blogg är ett lagarbete och nu är vi minst tre som kan bryta igenom språkbarriären någorlunda hyfsat.

       Jag blev glad när jag såg dina länkar till Stones dokumentär om president Putin.

   • mariana says:

    Edgar Cayce sa 1945, strax innan han dog, att världsfreden slutligen skulle bero på ”Denna oförutsägbara `Bruna Björn.´ ”Den religiösa utvecklingen i Ryssland ” sa han också , ”blir det stora hoppet för världen. Sedan går det mycket lättare för den,eller det land, som står närmast i sitt förhållande (till Ryssland), att klara av en gradvis förändring och en slutlig lösning för hur världen skall styras.”
    Cayce var djupt andlig och han sa ofta att människornas andliga liv återspeglade sig i samhället och i nationen.

    Sverige kommer att möta stora svårigheter om man betänker hur genomsyrat vårt land är med alla prideparader och totala brist på andlighet. Med den sexualitet som vi indoktrinerar våra barn med och den fullständiga dubbelmoral som regimen visar. Jag är osäker på om jag ens vill att vi ska överleva. Tror jag verkligen att mitt barnbarn och deras barn ska ha en någon framtid i det här landet ?

    • Fiskargubben says:

     Ja, så talade han och Steiner talade också om en kommande rysk kulturpåverkan. Två vittnen och nu byggs tusentals kyrkor i Ryssland.

    • Sture says:

     @ Mariana,
     tack för din kommentar. Edgar Cayce är mycket intressant och jag har läst en del böcker om honom. Den jag tycker speciellt mycket om är ”Edgar Cayce och Döda Havsrullarna”. Dessa rullar hittades av en slump av beduiner 1947. Men Edgar Cayce hade redan 1932 (15 år innan) i sina hypnotiska tillstånd och ”readings” för olika människor börjat prata om dessa rullar (som ingen då kände till), vad som stod i dem, vilka som skrivit dem, var man skulle finna dem och hur det exakt såg ut på den plats där de gömts plus en mängd olika detaljer om människor som var aktuella vid tiden för Jesu födelse.
     Nu stämmer ju inte alla hans förutsägelser men många stämmer. Han påstod t.ex att nord- och sydpol skulle kastas om ungefär 2004-05. En sådan omkastning är helt möjlig enligt geologer, men har således inte hänt ännu.

     • Sture says:

      Jag kanske skall tillägga att i Virginia finns ett helt bibliotek som sparat på dokument om Edgar Cayce. Där finns ett arkiv på 14.000 ”readings”. Var och en av dessa berättar vad hade sade i sitt självhypnotiska tillstånd till dem som sökt honom för en sådan ”reading”. Hans hustru agerade skrivare vid varje ”reading” och allt finns arkiverat. Glenn Kittler som skrev ”Edgar Cayce och Dödahavsrullarna” har utgått från detta arkiv och utifrån detta försökt att bekräfta det som sagts.

 17. Mjölner says:

  Till Peter Krabbe
  Information om den svenska åsiktsfriheten. Har i helgen puffat om sammanhanget NWO, Soros Rockefeller etc. på en blogsite som inte modererar inläggen. Rubriken var konspirationsteorier. Emellertid surnade innehavaren till och skrev en essä om konspirationsteorier, chemtrails och påhopp på judar mm. Citat: Jag är så fruktasvärt trött på allt skriveri om Soros, NWO och Rockefeller och att judarna är oligarker så jag ber er sluta med det. Slut citat. Jag replikerade då, så du tror att NWO och andra diverse konspirationer inte existerar. Jag tror att I ”Foten” Carlsson vet vem som organiserade Palmemordet. Jag tror att Carl Bildt vet varför och hur Estonia sjönk. Jag vet med stor sannolikhet att Sverker Åström var rysk spion och homo. Det där med homo har han själv erkänt. Efter detta raderades samtliga kommentarer som jag gjort i den tråden. Ingen orsak eller förklaring har uppgivits. Jag försökte komma in och få en förklaring men raderades automatiskt. En del människor befinner sig antagligen i faktaresistent koma sittande i Blå tåget och fånigt leende åka till avgrunden. Vad tycks? MVH Mjölner

  • Sven Lidnäs says:

   Håller fullständigt med dig Mjölner.

  • peterkrabbe says:

   Det är en ny situation för många etablerade politiker och tyckare att globalismen avtäckts och satts på dagordningen. Många har fått sina positioner och tjänster genom en motsatt agenda, det är då inte lätt att backa och erkänna att världen möjligen kan se annorlunda ut än vad man själv predikat under många år. Verkligheten svider, både mentalt och i plånboken. Vi har i Sverige en mycket aktiv judelobby som nu börjar skruva på sig nervöst. Allt för mycket ifrågasättande börjar dyka upp på det fria internet. Jag kan inte förstå varför man inte kan rannsaka sig själv och tillstå att även judar kan ha fel uppfattning om hur världen bör se ut. Ingen kan ju rimligtvis blunda för att 90 % av världens finanser styrs över judiskt ägda banker. Det hade inte behövts så mycket självkritik för att inse att en samverkan med den kristna civilisationen hade varit en bättre lösning för att få en symbios i positiv anda för en bättre värld för alla. Vad är det som saknas i huvudet hos dessa individer? Kommer en yngre generation än Soros och de andra gamla ulvarna att se på världen och sitt ”ledarskap” med andra ögon och på ett mer moget sätt? Det återstår att se. Tills dess skall vi fortsätta att ställa dem mot väggen.

   • Sture says:

    @ Peter, du skriver:
    ”Jag kan inte förstå varför man inte kan rannsaka sig själv och tillstå att även judar kan ha fel uppfattning om hur världen bör se ut. . . Vad är det som saknas i huvudet hos dessa individer?”
    Jag tror att det som saknas hos dessa individer är att de saknar individuellt tänkande. De är medlemmar i en klan, en global klan och handlar såsom alla medlemmar i klansamhällen gör – klanen är deras ”trygghet” och kan inte klara av att bli utstötta och leva utan klanens beskydd. Klantillhörigheten ger de dessutom mängder av hemliga förmåner, avancemang, karriärvägar etc., etc.
    Vad som saknas i huvudet på dem är det kristna tänkandet att ”man skall göra mot sin nästa det som man vill att dessa skall göra mot en själv” och de föraktar och bespottar (nästan alltid i hemlighet) Jesus Kristus och allt vad han står för. Den som bäst har beskrivit vilka uttryck detta dolda förakt för Jesus Kristus och de kristna tar sig är ”Brother Nathaniel” (som själv är av judisk börd och judisk uppfostran) i många av sina YouTube-filer.
    Det är visserligen så att Jesus och hans lärljungar var av judisk härkomst, men det fariséiska prästerskapet har under tvåtusen år lyckats hålla ett mycket fast grepp över dessa judiska människor, som inte tidigt blev kristna, såtillvida att de hela tiden ser till att gifta sig inom sin judiska krets, trots att de oftast inte är aktivt troende och dessutom lever ibland alla oss andra. De är förbjudna att läsa kristna skrifter eller delta i kristendomsundervisning – och de inordnar sig. Vilket jag tycker är ett uttryck för bristande individualism. Ibland ser man YouTube-filer där judiska människor erkänner att de konverterat till kristendomen – detta bemöts med hatiska blickar, varför de oftast genast poängterar att de är ”judiska” kristna. Det är tydligare mycket finare än att vara vanliga kristna. Författaren Marianne Williamsson, som är av judisk börd, men konverterat till kristendomen och skrivit många böcker om detta, berättade en gång hur hennes konversion togs emot av hennes mamma – med enorm sorg. Mamman hade förklarat att judarna ”inte läser Nya Testamentet”. Marianne Williamsson hade alltså varit alltför individualistisk och inte inordnat sig i klanens regler utan ville själv välja vad hon skulle läsa. Och det blev förödande för hennes judiska tro – varför man kan förstå vikten av att upprätthålla ett sådant förbud.

    • peterkrabbe says:

     Du har helt rätt i din analys, min fundering var mest ett utbrott av önsketänkande. Att dessa klaner skulle kunna upplösas som genom ett trollslag och molnen därefter skingras. Man möter ständigt attityden ”vi” och ”ni”,därefter finns ingen möjlighet till fortsatt diskussion. Det är också förklaringen till att många vänder sig mot religionen, det finns för många gudar, för många sekter. Ändå är vi alla bara människor…

     • Sture says:

      @ Peter,
      du har rätt i att det finns för många sekter och jag tillhör ingen av dem. Däremot kan jag skilja mellan de tre ”abrahamitiska” religionerna, och tror mig veta vilken gud jag skall tillbe. Vi skall betänka:
      1. Det är kristendomen som sedan 100-talet e. Kr. skapat vårt västerländska samhälle där vi tar hand om alla våra medmänniskor – sjukhus, barnhem, ålderdomshem, utvecklat vetenskapen etc. , etc. medan judendomen bara bryr sig om sin egen klan, och Islam dödar alla dem som inte tror lika.
      2. Om man på YouTube söker med orden ”I spoke to Jesus”, ”Jesus spoke to me” eller ”Near Death Experiences” så kommer det upp hundratals, kanske tusentals Youtube-filer i vilka personer med olika religionsuppfattning eller ”ateister” ingående och djupt rörande berättar om sitt möte och ömsesidiga kommunikation med ”Jesus Kristus” (dvs. även muslimer, judar och ateister). Något liknande finns inte om man söker med orden ”Allah spoke to me”, ”Mohammed spoke to me” eller ”Jahve spoke to me”. Alla dessa upplevelser lyser där med sin frånvaro. Är det inte lite märkligt? Borde det inte vara lika många om dessa gudar vore likvärdiga? I mitt val av Gud utgår jag således inte huvudsakligen efter vad som står i olika skrifter, även om Nya Testamentet är överlägset allt annat, utan efter vad människor berättat vad de observerat och varit med om.

   • petergrafstrm says:

    Allt som ni säger om judarna visste Britterna sen mkt långt tillbaka bättre än andra. Just därför klarade dom att lura en hel värld inklusive de judiska bankirerna.
    Jag har tidigare berättat detaljer som jag tror att Peter i några fall har släppt igenom. Den Brittiska aristokratin med många judiska inslag i sin släkthistoria var inte lojal med judarna, men ville att det Brittiska imperiet skulle vara mest gynnat av finansnätverken. Dvs Britterna klarade att vara både starkaste allierade och värsta fiende på en och samma gång. Det är den paradoxen jag tror förklarar varför ni har så svårt att ta till er det. Och därför har vi en del av judarna som en klan av agenter som går angloamerikas ärenden. Och Israel-projektet som är en angloamerikansk buffertstat. Endast en buffertstat har råd med att ha fientliga relationer till hela sin omgivning.
    De judiska bankirerna om de lämnats åt sig själv hade sannolikt fått centrum av den ekonomiska makten att hamna i Tyskland och en stor del av världen hade utvecklats ekonomiskt inte minst genom de dugliga och filosofiskt mer konstruktiva tyskarnas inflytande. Den angloamerikanska malthusianismen som Peter beskriver i artikeln utan att använda den termen var en mer destruktiv och utvecklingsfientlig filosofi som styrde Britternas förtryck av resten av världen och deras stöd till skadliga radikala rörelser överallt.
    Jag har inget till övers för det angloamerikanska centralbankssystem som tyranniserar världen och anser att nationella banker inte privata bör vara det enda tillåtna. Men i en multipolär värld med verkligt oberoende parter kan inte bankparasiter agera som dom hittills kunnat pga av att det Brittiska och senare angloamerikanska monopolet med en dominerande valuta.

 18. christian says:

  Läs Kevin MacDonalds trilogi om judarna. Tack för fin artikelserie-Du utför ett viktigt arbete.

 19. Sture says:

  @ ivanbjorn
  I ditt sista svar till mig i den förra krönikan skriver du så här: ”Vi måste utgå från att allt är medvetet inklusive jorden, planeter, solar. Dessa kommunicerar med varandra och står i förhållande till varandra i olika positioner. Det uppstår alltså cykler av återkommande konstellationer som gynnar en viss idé, en viss utveckling och dessa cykler utnyttjas.”
  Varför måste vi utgå ifrån att allt är medvetet ? Jag gör inte det och jag undrar varifrån du fått detta. I min kropp pågår i varje sekund miljontals olika processer som jag inte är ”medveten” om. Min hjärna bombarderas varje sekund av miljontals impulser som jag inte heller är medveten om. Tvärtemot pågår hela tiden en bortsortering av impulser som jag inte skall vara medveten om och detta är en förutsättning för att jag skall kunna tänka klart – annars blev det nog ganska kaotiskt. Så varifrån har du fått detta att ”allt är medvetet” och hur visar du att detta påstående är korrekt?
  Du påstår vidare att återkommande konstellationer är ”gynnsamma för en viss idé”. Hur vet du detta och hur kan du föra detta i bevis? Detta låter som New Age flum för mig, men jag lyssnar gärna på dina förklaringar.
  Jag kan hålla med om att den hemliga styrande eliten använder sig av list och gärna ser att de kan genomföra sina planer då och där det möter minsta möjliga motstånd. Men detta motsäger det du i nästa mening påstår – att ”de med alla medel stöttar ett synligt motstånd som har sin kraft i avsky och hat mot elitens förehavanden”. . . och ”om vi tror att med att slå tillbaka i denna realitet kommer att förändra något har vi redan förlorat”. Skall vi inte göra motstånd ?
  När det gäller det andliga och sökandet i sitt inre så är vi redan där. Världen kommer på kort tid att slå över från nästan total ateism till en gudstro där kunskapen om det andliga förenas med kunskapen om de materiella, en sammansmältning av vetenskap och tro, om man så vill. Alla betingelser för detta föreligger redan.

  • ivanbjorn says:

   Hej Sture.

   Jag börjar med mitt svar underifrån. Vad är gudstro? Är det en tro på någon kraft/gestalt? Eller är det medvetenhet om sin egen kraft och förmåga? Om det är det senare så är jag med! Är det tro på någon gestalt som inte existerar och kan inte existera då är jag inte med. Denna debatt vill jag dock inte föra här.

   På din andra fråga underifrån. Nej! Vi ska inte göra motstånd som är grundad i hat och avsky. Vi ska göra motstånd genom att vara medvetna om vår egen kraft, genom att sluta vara rädda för allt, genom att vara autentiska med vårt inre! Gör vi motstånd liknande Paris revolutionen då vi p.g.a. allt lidande och alla lögner och i vrede drar fram de ansvariga har vi definitivt förlorat! Världen kommer aldrig att bli bättre. Ett sådant motstånd är i de styrandes intresse för att då kan de komma med sin lösning – sin fälla.

   Nu ska jag svara på dina två första frågor med följande. En dag tittade jag på ”Fråga Lund” Där satt en forskare som forskar med växter. Hon beskrev hur växterna ändrar smaken då de blir anfallna av skadeinsekter. Så långt inget onormalt! Det hon också forskade fram är att omgivande växter i en stor radie ändrar också sin smak i preventivt syfte och det oavsett vilken sort växterna tillhör. Hon sa att de inte förstår hur det går till och hur dessa växter kommunicerar med varandra!

   Ett annat exempel är tsunamin då de turister som satt på elefanter blev burna mot sin vilja på högre höjder för att elefanterna visste om detta i förväg…

   Allt kommunicerar med allt så enkelt är det. Varje tanke en människa sänder ut grupperas med liknande tankar. Allt är energi och energi är oförstörbar och kan enbart omtransformera till annan energi. Planeter eller kosmos kommunicerar med varandra. Om människor som bor på planeten jorden inte hänger med i denna utveckling uppstår en obalans som kommer att påverka skeenden på jorden. Detta vet eliten och därför bygger den NWO = d.v.s. en kontrollerad förändring, eller en kopia av det som ändå skulle komma fast under former som bygger på synkronisitet och en total frihet.

   I Tjeckien finns det en skola som jobbar med barn som lär sig att se och läsa med bindel för ögonen. Hur gör dessa barn? Detta är bara exempel för att man ska förstå att det existerar ett annat sätt att kommunicera se och uppfatta än de 5 sinnen. Alltså måste det finnas något annat.

   Darwins teori om det naturliga urvalet har förstört vår synsätt och satt människan på en piedestal som kronan på verket som den bästa och mest utvecklade över allt annat. Med denna kunskap trodde även vetenskapsmän att en människa har mer av celler (glömde namn på dessa) än allt annat i naturen och forskare fantiserade om ett antal på över hundra tusen hos människan! Det har visat sig att det är 25 000 ungefär lika mycket som en enkel mask har. Du kan fördjupa dig i detta ämne om medvetenhet med boken: Tro, dogmer och biologi : Hur vårt undermedvetna styr våra gener av Bruce Lipton som går att låna på bibliotek.

   Ja man kan vara medveten om varje cell i sin kropp!

   Du kan också skaffa dig filmen The Living Matrix: The New Science of Healing – Official Trailer https://www.youtube.com/watch?v=YDP3KKVbFw4
   Fördjupa dig i vad de säger i denna film.

   http://cdon.se/film/the_living_matrix-8683317

   Begreppet New Age har kommit just för att man ska förkasta allt och används i samma syfte som begrepp konspirationsteori eller Fake News.

   Jag tror att jag sätter punkt här som svar även om jag skulle kunna fortsätta med några sidor till…

   • Sture says:

    @ ivanbjorn
    dina svar är lite märkliga.
    Jag ställde tre frågor om konkreta påståenden som du gjort och som hade formen ”hur vet du det”? Jag har sysslat med vetenskap i hela mitt liv och där är dessa frågor helt avgörande. Hur vet man och hur mäter man? Hur tillförlitlig är den och den metoden?
    Dessa frågor fick jag inget svar på utan istället utläggningar om saker och ting som är mig väl bekanta – du slog med andra ord in öppna dörrar. Jag har t. ex. läst Bruce Lintons ”The Biology of Belief” för 10-15 år sedan och håller helt och hållet med vad som står där. Samma sak med dina exempel med växterna, elefanterna, barnen som utvecklar sitt sjätte sinne.
    Jag kan berätta att jag för cirka 20 år sedan intresserade jag mig för ett ämne som heter ”Remote Viewing” (och som ingick i USAs hemliga psykologiska krig med Sovjet angående ”Mind Control”) som innebar att militären under kontrollerade former tränade synska människor och människor som haft en nära döden upplevelse, att beskriva saker på en viss koordinat på jordklotet (gärna på andra sidan), som de inte kände till och som var okända också för försöksledaren i rummet. Det enda de fick var alltså en koordinat och frågan: vad ser du där ? Jag kan berätta att de efter träning blev bättre och bättre och ganska exakt kunde beskriva det okända målet. De gjorde också försök att under kontrollerade former påverka andra människors tankar. Jag läste ett tiotal av då tillgängliga böcker, Joseph McMoneagle, David Morehouse, Ingo Swann, Jim Schnabel. Och jag har ingenting att invända. Det fungerar, liksom healing, och även remote healing.
    Men det var ju inte om detta vi diskuterade: Om jag kommer in ett mörkt rum och slår på ljusknappen så lyser lampan plötsligt eftersom ljusknappen och lampan står i förbindelse med varandra via en elektrisk kabel, vilket betyder att de kommunicerar med varandra. Men denna kommunikation kallar inte jag ”medvetande”. Medvetande är medvetande och kommunikation är kommunikation. Att olika himlakroppar påverkar varandra via gravitation (och kanske annan typ av elektromagnetisk strålning) betyder inte automatiskt att de är ”medvetna” i den mening vi lägger i begreppet.
    Men sedan blir dina resonemang ännu konstigare. Du skriver: ”Om människor som bor på planeten jorden inte hänger med i denna utveckling uppstår en obalans som kommer att påverka skeenden på jorden. Detta vet eliten och därför bygger den NWO= d.v.s. en kontrollerad förändring, eller en kopia av det som ändå skulle komma fast under former som bygger på synkronisitet och en total frihet.”
    Så elitens ansträngningar att förgifta alla grödor, all luft och allt vatten (som kommer att göra livet till ett helvete för folken på jorden) görs för att åstadkomma en ’kontrollerad förändring’ (som nu kallas NWO), som ändå skulle komma (kanske lite senare) under andra former (synkronisitet och total frihet)? De är alltså före sin tid och gör att vi snabbare rör oss framåt. Detta är ju totalt snurrigt. Det kanske är bra att eliten gör de här ansträngningarna att förgifta jordens befolkning och det är definitivt fel att göra motstånd om detta motstånd innefattar ”hat”och ”avsky”. Så kan du väl ändå inte ha menat?

    • ivanbjorn says:

     Jag gav dig svaret och du själv svarar på dina frågor i t.ex. inlägget om hundar. Det är inte alls konstigt att NWO vill kontrollera all liv på jorden. Det viktiga är att de som håller på med detta NWO projekt tror på det de gör! Att det förmodligen går åt skogen är en annan sak. Det är inte alls motsägelsefullt enligt mig.

     Det att du inte kan förstå att allt är medvetet är inte mitt problem. Du har lika möjlighet att skaffa dig den erfarenhet som vem som helst annan. Du kan studera Nassim Haramein, resultat av mätningar i Bosniska Pyramider i Vysoko, David Wilcock m.fl.

     Du kan meditera och få svar. Du kan titta i ditt inre och få svar på dina frågor. Du behöver inte leta efter svar i omgivning men du kan leta efter svar inom dig och arbeta dig till det.

     Jag gav dig mitt svar och det borde räcka.

 20. Anna says:

  Jag har gjort en del sökningar efter Statistik om den ”omtalade” befolkningsökningen! Den visar en explosionsartad ökning som inträffar i Afrika omkring 1995. Se bilden här nedan;
  https://pbs.twimg.com/media/CVtRnCbVAAA0dCh.png:large

  Jag får mängder av träffar som återger ungefär samma bild! Nämligen att Populationen har fördubblats i Afrika ”bara” på 20 år med en vändpunkt i mitten av 90-talet! Sedan dess har propagandan varit igång om den kommande katastrofen som ökningen kommer att innebära!

  FN-s klimatpanel IPCC bildades 1988 och FN-s klimatkonvention undertecknades 1992. I 90_talet arrangerades flera internationella konferenser där implementerades framgångsrikt i varje medborgares medvetande hur stort ansvar vi bär för den påstådda förstörelsen av Planeten!
  Jag har aldrig tänkt tanken tidigare men nu ser jag en påfallande likhet mellan den ”nyfödda” miljöpropagandan i 90-talet och en helt absurd ”befolkningsökning som har inträffat samtidigt i Afrika!
  Miljöbluffen är verkligen avslöjad men hur är det med den ”hotande” befolkningsökningen? Har verkligen den afrikanska befolkningen uppvisat en abnormal tendens i förökningsvanor eller den som finns bakom dessa siffror (förmodligen FN) har fullständigt förfalskat siffror att öka sin makt och påverkan?
  Vem har kunnat räkna befolkningen på senaste 30 åren i Afrika? En kontinent som har varit drabbad av krig och ödeläggande och lever konstant i kaos där de flesta har Inga fasta punkter i tillvaron.
  Personligen tror jag att ”befolkningsökningen” är det nästa bluff som vi måste konfronteras med!
  Jag har inte inberäknat att även Indien, Pakistan och länder med liknande bristfälliga administrativa system saknar realistiska möjligheter att ge en korrekt bild om sin befolkningsmängd!
  Men vad är då sanningen om den ”överbefolkade” världen?

  • ivanbjorn says:

   Det finns en artikel om Afrika på länken Myslienky om cemkoli: http://myslenkyocemkoli.blogspot.se/2017/03/stare-mapy-afriky.html

   Artikel handlar om afrikanska kartor.
   Nedan kommer jag att klistra in länkar till respektive karta. Bedöm själva varför är kartor på Afrika mindre och mindre detaljerade så att Afrika ser ut som en tom kontinent. Vad har denna manipulation med den påstådda befolkningsökningen att göra? Är det för att vi inte ska ha något hum om hur Afrika ser ut så att man kan manipulera?

   Abraham Ortelius Atlas från 1570:

   Gerhard Mercator 1595

   Kartan från 1782. Vita fläckar börjar uppträda på kartan!

   Kartan från 1812 med ännu fler vita fläckar!

   Kartan från 1860 med tomma kala platser!

   • Fiskargubben says:

    Ivan, jag tittade på statistiken i Afrika för några år sen. Tillväxten i Nigeria stack ut. Jag jämförde också med några andra länder i världen.

    Tack för kartorna. Kolonialländerna höll på så där i Afrika. Britter, fransmän och belgier ville inte dela med sig av sina kunskaper.

    En kvinnlig minister från Kongo sade på Tv att hon och de flesta andra ministrar fick sin skolgång i svenska missionsskolor. Inget annat var tillgängligt. Belgien tog ut miljarder, men det var små kristna svenskar som byggde skolor. En av mina förfäder dog som martyr i Kongo.

    • Anna says:

     Tack Ivan Björn för länken! Med Google översättning har hittat en del mycket intressanta krönikor!
     Dessa kartor borde väcka en hel del frågor om Afrika! För ”kunkapsflödet” om denna enorma kontinenten levereras från FN och dennes oändliga mängd avlönade/”frivilliga” organisationer som inte jobbar för den afrikanska folkets vällevnad.
     Ingen kan ha undvikit de senaste åren hur ”befolkningsökningen” i Afrika har även blivit en skrämselpropaganda för oss Europeer! I ”humanismens namn” måste vi dela vår kontinent med afrikaner som flyr från en ”överbefolkad” kontinent!
     Vem har någonsin ifrågasatt eller kontrollerat FN-s siffror? Tänk om detta är bara lögn- likt som mycket annat som blev avslöjad- och är ytterligare en form av Manipulation och tvång som skulle hjälpa Kalergi-planen hela vägen till det slutliga målet……..

  • ragnhild says:

   Intressant. Og det beste; at du setter ord på dette.

   Evne, og vilje til ikke å skygge unna karakteriserer også redaktøren av denne siden. Takk, det er dette vi idag er i stort behov av skal sannheten få en sjangse.

 21. bjornwiklund says:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  Essential!!

 22. Pingback: En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4. – bjornwiklund

 23. Mo says:

  Våra politiker skall ställas mot väggen eftersom de företrätt globalisternas intressen inte våra. Soros tycks har problem med hur han skall använda sina pengar, mycket tycks hamna i fel fickor bla flyktingsmugglares. Detta banar inte vägen till en bättre värld.

 24. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg.

 25. Fiskargubben says:

  Många har problem med censur nu. Imperiet har ett stort problem med alternativ media och attackerar liten och stor. Den här siten är ganska ny och handlar om ortodoxa kristna. Youtube tog bort dess första mycket harmlösa video. Många ryssar tror att det är den ortodoxa kyrkan som västerlandet vill bekämpa. Den lilla skaran engelsktalande ryskortodoxa, är den ett hot? Jag tycker det här ser desperat ut.

  President Putin besöker flera kloster och det skriver siten om. I en artikel tros han hemligen vara munk.

  http://russian-faith.com/

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   det var många olika videor på denna sajt. En hade rubriken: ”Putin: we need to revive our christian roots not the communist ones.” Den tittade jag på. Och detta stämmer ganska väl med vad vi upplever om Ryssland just nu.

   • Fiskargubben says:

    Siten har flera videos, men den första försvann. Allt med Ryssland är misstänkt och vi får se hur det går för siten.

    För några dar sen hörde jag att 46 procent av amerikanarna inte tror på propagandan mot Ryssland. Censuren är desperat. Eliten kan inte övertyga bara censurera.

    Jag besökte siten när jag hörde att videon var borttagen. Censuren fick motsatt verkan i mitt fall.

    Läste du de ortodoxa profetiorna? Det heliga Rus kom tillbaka efter Sovjetunionens tid. Jag tror att Ryssland har speciellt beskydd för att landet har en viktig uppgift nu och i framtiden.

 26. Fiskargubben says:

  Peter, det hände nåt konstigt för en stund sen. Jag postade en länk till en amerikansk site där Putin talar, men min kommentar inväntade aldrig granskning. Jag skrev igen med samma resultat. Har du möjlighet att kolla upp eller kan jag skriva epost?

 27. Elisabeth Almqvist says:

  Stort TACK, Peter Krabbe för detta otroligt skakande inlägg. Har lagt ut det på en blogg och folk har-självklart- förfasats och en del helt stumma€¦för de har aldrig i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig detta kommande scenario..OCH att det har hänt under ett tid av ca 150 år ! Svenska läsare börjar nu förstå din varning :€I denna värld finns ingen demokrati, globalismen är en totalitär regim€.

  Under detta tidsspann har ju mycket förändrats i USA.. men med din forskning kring denna fasansfulla tid, så börjar man se och förstå orsaker till bestialiska mord på Presidenter, men även här i Sverige, mördades nyckelpersoner.

  Plötsligt förstår vi nu mordet på Statsminister Olof Palme, t.ex€¦han hade säkert läst och hört om vad som hänt i USA, eftersom han vid ett viktigt Radio/TV- anförande kallade USA för €Satans mördare, efter denna salva kunde han inte få bli kvar. Likaså Anna Lind dåvarande Sveriges FM, som brutalt knivhöggs av en lejd mördare med ett utländskt namn..
  Vi kan fortsätta med President John Kennedy..USA, som kanske också motsatte sig händelseutvecklingen..och anade vad som var på gång..Och brodern Robert Kennedy, dåvarande Justitie-minister, som kandiderade till President-ämbetet€¦men ocksåå blev mördad 1968.
  George Bush..€Attacken€ mot Twin Tower 9/11 2001 . Frågetecken finns OM detta var iscensatt av €™special-styrka€™..för att rädda honom kvar vid makten. Minns att det verkade så €™genomskinligt€™ att Polisen knappt brydde sig€¦

  Ja, det är skakande tider på många sätt. Personligen tror jag inte alls att Globalisterna får sista ordet. Oh, nej.
  Vore bra om Soros gav bort sina miljarder dollar till hjälp-organisationer istället för att muta världspressen, vår vänster-Press har bara €™fake-news- eller skäller och ljuger på Trump€¦som hela världen hatar. Jag älskar honom, Nu har även han förstått att USA ska lämna UN, där bara skurkar och Israel-hatare styr.

  Stort TACK igen, Peter Krabbe. Nu kommer omvälvningarnas tid, räkenskapens tid för alla länder om HUR de har behandlat Guds egendoms-folk , Judarna. Sverige kanske får en förfärlig dom.

  Mvh / Elisabeth Almqvist.

  • Fiskargubben says:

   Elisabeth, brittisk media skrev att Anna var Palmes dotter och att hans älskarinna i London aldrig undersöktes. Jag vet inte hur hon dog, men dagen efter sattes Hamas på terroristlistan mot hennes vilja. Anna och jag hade antagligen bråkat, men vi var närmare varandra än dagens politiker.

  • Mjölner says:

   Elisabeth! Enligt den information jag har mördades President Kennedy och Statsminister Palme av respektive deep state, alltså staten i staten, som organiserade operationerna. Vilka hit men som användes går jag inte in på här. Det var enligt vad jag erfarit mäktiga bank- och vapenintressen som initierade morden. I Sverige finns en rad mystiska dödsfall i anslutning till mordet på OP som han hette i underrättelsesammanhang. Bl. annat krigsmaterielinspektören Algernon som ”snubblade” på tunnelbaneperrongen och omkom 15 jan. 87. Algernon var höjdare inom den militära underrättelsetjänsten. Länspolismästare Holmer självmord etc.etc. Palme satte stopp för en för USA viktig vapenaffär i november 1985 som kan vara droppen som utlöste mordet. OP skulle i april 1986 besöka Sovjet där det på agendan fanns en punkt för undertecknande av en kärnvapenfri zon i norden(Sverige, Norge och Finland). Vi hade ubåtskränkningarna i början på 80-talet där både allmänhet och regering blev lurade av både sovjet och NATO infiltratörer i Svenska marinen. Spionaget tar ingen paus. Beträffande OP:s älskarinna, hon var en äkta Rothschild tillhörande den mäktiga tyska banksläkten. När det gäller skurken Soros, som är snuskigt rik, mottar han förmodligen också stora summor från Rockefeller Foundation för finansiering av sina skumraskaffärer. Det amerikanska etablissemanget uttryckte att de upplevde ett viss lugn och lättnad efter mordet på OP. Den nye statsministern var betydligt beskedligare och lättare att hantera.

 28. Second Opinion says:

  Ingen kan informera om sex så osmidigt som Sverige. Det här är alltså vad nyanlända möts av.
  Författaren hoppas att boken når alla klassrum – gud bevare mig för indoktrineringen att allt är normalt.

  Broschyren från RFSL är tydligen skattefinansierad, trevligt att se att skattekollektivets pengar används förnuftigt. NOT. Och så undrar folk varför sexualbrott skjuter i höjden. Den här
  boken plus broschyren uppmanar i princip till att det är fritt fram i Sverige.

  Morgonnyheter i TV 4

  • Fiskargubben says:

   Sån här är globalismen. Våra politiker behöver förstå att Sverige hårdbevakas runt om i världen. Våra no go zoner studeras i Norge. Ryska Sputnik News har många läsare och studerar oss också. Statsministern har redan piskats för sina kontakter med våldtäktsmän.

   Detta är den globala värld några oligarker vill ha, men kritiken kliar. Sputnik News och Rt är under attack.

   Extreme Conditions, Extreme Responses: Sweden Mulls Using Army in Ghettos

   https://sputniknews.com/europe/201710231058461789-sweden-army-ghettos/

  • Sture says:

   @ Second Opinion,
   tack för denna upplysning, men videon var vidrig. Jag har barnbarn som kommer att börja skolan om 5-6 år. Jag hoppas att PK-teorierna brutit samman tills dess och att man kan börja andas frisk luft igen. Jag tycker att Sverige är ett vidrigt och avskyvärt land att leva i när man ser sådant här. Hade jag undervisats om sex på detta sätt i skolan så skulle jag bestämt mig för att aldrig ha sex.
   Sverige är det land som började med offentliga samlag på scen (Göteborgs Studentkår i slutet av 1960-talet) och den kvinnliga bekännelselitteraturen (Agneta Klingspor ”Bara rispa, inte skära”) och Sverige är det land som kommer att få betala det högsta priset för detta urspårade förhållande mellan könen.
   Jag måste säga att jag inte hyser några varmare känslor för någon av dessa människor, inte ens för de fjomsiga TV-människorna, utan önskar av hela mitt hjärta att de hamnar i helvetet. Hur kan man sitta och låtsas vara neutral när man presenteras detta material – och dessutom tycka att detta är någonting som ens barn och barnbarn mår bra av? Den här boken är ett rent kräkmedel.

   • Alve says:

    Håller helt med dig, jag såg programmet och förundrades. Fattar inte att Tilde de Paula och Peter Jidhe klarade av tokerierna.

 29. Sture says:

  Jag har under några år brukat titta på ”Mannen som talar med hundar” med Cesar Walan eftersom vi hade hund i familjen under många år. Cesar är fantastisk. En familj har en hund som de inte får ordning på och som de försökt uppfostra under många år. Ingenting hjälper. Man kontaktar Cesar Walan som ganska omgående inser vad som utgör problem. Det tar sedan inte lång tid innan han fått ordning på hunden och husse/matte (problemet ligger oftast hos dessa). Det är njutbart att betrakta hans skicklighet och han har ingen överman.
  Cesar har en hel hundgård med ett 20-30 tal hundar och är speciellt förtjust i pitbull-rasen. Ibland blir det problem i hundgården, hur gör hand då?
  Han stannar upp ett ögonblick och koncentrerar sig på ”ledarhunden”, lägger ned denna tills den är lugn och undergiven. Sedan är problemet löst. Det behövdes inte mer.
  Så går det också till i maffia-världen. Skjutandet och dödandet av lägre rankade medlemmar ur de olika maffiafamiljerna sker hela tiden, det är ett endemiskt problem som varar i generationer – men ingenting förändras av detta. Men så plötsligt träder en kaxig ungtupp fram och lönnmördar Gudfadern i den andra familjen. Då – plötsligt förändras hela spelplanen. Det var detta som krävdes för att hela maktbalansen skulle rubbas.
  Det är också därför jag tycker speciellt mycket om denna sajt, den koncentrerar sig nämligen på ”ledarhundarna i världen”, ”de dominanta hannarna”. Det är också så problemen i världen slutligen kommer att lösas – att vi drar fram ”de dominanta hannarna” i ljuset och ställer dem till svars för alla deras missdåd mot världens folk. De kommer inte att gilla detta utan i det längsta gömma sig och skicka fram – först olika politiker för att försvara deras ondskefulla planer, sedan när inte detta räcker – medlemmar ur Bilderberggruppen, sedan medlemmar ur ”Council on Foreign Relations” och andra frontorganisationer för att tala i deras ställe. Men vi skall inte acceptera detta, eftersom ingenting förändras av detta, utan kräva att de högst ansvariga träder fram (vi vet vilka de är) och förklarar sig inför världens folk. Endast så kommer vi att komma tillrätta med våra problem. Klä av dessa människor inpå bara skinnet, ta ifrån dem deras makt och kräv tillbaka allt de stulit. Och vi vet hur detta gått till. Trots allt så är de ganska få – och vi är väldigt många.

  • mats says:

   Sture
   Som Kristen, vad har du för åsikt landområdet Israel o Judarna vid tidens ände, eller snarare tiden runt Jesu återkomst? Det är kanske inte så att man måste ha klar uppfattning i ämnet men väldigt många kristna har det

   • Fiskargubben says:

    Se på det Himmelska och det jordiska Jerusalem, om du vill läsa in. Skillnaden är mycket stor. Det vi har i idag är inte bra.

    Jerusalem Viktor Klimenko

   • Sture says:

    @ mats,
    jag ber om ursäkt att jag inte givit dig något svar, du har nu ställt samma fråga i denna krönika två gånger samt en gång i förra krönikan. Orsaken är att denna fråga är komplex och rymmer ganska mycket vilket kräver eftertanke och balans. Så mycket kan jag redan nu säga att jag inte tycker såsom de flesta konventionellt kristna i Sverige (och USA), men inte heller såsom vänstern i dessa länder. Utan någonstans mittemellan.
    Skall imorgon försöka formulera ett mera omfattande och genomtänkt svar.

    • Mats says:

     Ha två gånger tror jag att jag frågat
     Anledningen till frågan är att jag uppskattar mycket av det du skriver o ville höra din åsikt.
     Det går säkert inte att svara på i ett inlägg
     De flesta har svårt att acceptera landet o folkets betydelse o samtidigt inse att delar av J också står bakom mycket av ondskan i världen
     Om det blir för långt är det ok att skicka svaret privat

     • Hans Dahl says:

      Mats

      Jag ser också mycket fram emot vad Sture kommer att skriva om detta, eftersom jag har väldigt stor respekt för hans vishet. Men medan vi väntar på svar vill jag hänvisa till Fiskargubbens svar, eftersom jag också har väldigt stor respekt för hans vishet.

      Jag skulle också vilja följa upp Fiskargubbens svar med en personlig reflektion:

      En god gud kan inte stödja förtryck, orättvisa och hemlighetsmakeri.

      • Sture says:

       @ mats,
       konventionellt kristna människor i t. ex. Sverige och USA stödjer staten Israel i allt vad denna gör eftersom det står i Gamla Testamentet att de förskingrade judarna i diasporan en gång i framtiden åter skall samlas i en gemensam, återupprättad stat. Och man tolkar detta som Guds vilja. Men att det står så i GT och sedan förverkligas är ju bara ett faktum och behöver inte alls bero på Guds vilja utan andra krafter kan ha verkat i denna riktning. Detta folk har ju i många tusen år betraktat sig som ett herrefolk och har kanske lika länge konspirerat om hur de skall uppnå denna position, under egyptierna, under den babyloniska fångenskapen och under romarna. De har aldrig givit upp sina drömmar om detta. Och de vill få också oss att tro på denna vision genom att kalla sig ”Guds utvalda folk” trots att 85% av Israels befolkning inte tror på någon Gud överhuvudtaget. Hur kan man vara ”Guds utvalda folk” om man inte tror på en Gud? I Jakob Lorbers verk tar Jesus Kristus upp denna problematik om ”Guds utvalda folk” med orden: ”Jo, de kallar sig visst så fortfarande”.
       Den moderna staten Israel bildades på släkten Rothschilds initiativ och de betraktar denna stat som sitt verk och ”sin” statsbildning. Jag tror att staten Israel skapades för att vara världens centrum i den Nya Världsordningen. Där skulle bara bo judar (förutom palestinier som uträttar allt manuellt arbete), men alla judar skulle inte alls samlas där utan merparten av judarna skulle leva i andra länder och där inta ledande positioner i alla regeringar, universitet, affärsliv osv. På så vis skapar man ett centrum med vasallstater.
       Men för att detta centrum för den globala klanens makt över världens folk skulle bli verklighet måste man få judarna att flytta dit. Det ville de inte. Därför understöddes den tyska nazismens framväxt för att förmå dem att fly dit. Det finns t. o. m. de som hävdar att ”kristallnatten” var ett led i detta, en s.k. false flag. På 1920-30- talet bodde det c:a 600.000 judar i Tyskland (och 4,5 miljoner totalt i Europa), vilket var ungefär 1 % av Tysklands befolkning då. Av dessa flyttade 400.000 med Hitlers hjälp till Palestina. Kvar blev 200.000 judar i Tyskland.
       Om man ser staten Israel som ett nationalhem för det hela det judiska folket, så har jag inga invändningar mot detta eftersom varje folk skall ha rätt leva i sin egen kultur. Om man däremot ser det som ett sätt att styra hela världen från ett centrum med vasallstater, där judarna ute i världen blir en slags den globala elitens ”fångvaktare”, så motsätter jag mig detta. [Ni kanske kommer ihåg att Solsjenitsyn i Gulag-arkipelagen insåg att alla fångvaktare var judar. De kändes igen på dialekten eftersom de inte pratade riktig ryska utan med en speciell accent, såsom vi idag har riktig svenska och ”blatte-svenska”, som uppkommit på grund av segregationen].
       Nu är det ändå så att jag stödjer det israeliska folkets rätt att bo i detta land, eftersom de är de enda som kan förvalta de historiska skatterna och jag tror inte att det skulle komma något gott utav att detta föll i arabernas händer.
       Merparten av det judiska folket är helt oskyldiga till vad den högsta judiska eliten kring centralbankerna sysslar med och har sysslat med, det är jag övertygad om. Många kristna profeter , t. ex. Kim Clement, har uttalat sig om Israel och påstått att Gud är särskilt mån om judarna. Det tror jag kan vara sant, men det beror inte på att han har vissa favoriter bland folken liksom han inte har några favoriter bland människorna – alla folk och alla människor är lika viktiga. Jag tror detta intresse från Gud beror på att detta klanfolk är de enda som i sin helhet öppet och stolt tagit avstånd från Jesu Kristi lära och hånat och bespottat hans ord och gärningar i 2.000 år. Och detta beror på det fariséeiska prästerskapet hårda grepp om detta folk. Gud är väldigt mån om att rycka dem ur prästerskapets kontroll – och detta kommer att ske i samband med Jesu återkomst.
       Hela detta Guds förhållande till judarna påminner om vad som händer med en moder som har fyra välartade söner och femte som gått ner sig i knark och kriminalitet. Var kommer hennes tankar och känslor att vara ? Ja, det vet vi, men hon älskar inte de välartade mindre för att hon ständigt tänker på honom som gått ner sig.

       • Martin T says:

        Mycket bra Sture, påminner nästan exakt om min syn på NWO. Man får ofrivilligt beundra den nästan totala sekretess man lyckats med under sekler. Ibland undrar jag om Assange eller Snowden sitter med info dom inte vågar gå ut med på grund av uppenbar mordrosk?

       • mariana says:

        @ Sture
        en moders kärlek till sina barn finns där alltid så länge hon lever. Är det ett barn som är i särskilt behov av hennes kärlek och omtanke då det växer upp så är hon beredd att göra allt för det barnet.
        Barnet tar moderns kärlek och omsorger för givet och kräver att hon ska finnas enbart för honom även i vuxen ålder och fortsätta med sina omsorger utan att ge något tillbaka. I takt med att barnet blir äldre blir kraven större på modern och hon tvingas till slut erkänna för sig själv – visserligen älskar jag mitt barn, men jag tycker inte om den vuxna person som han blivit. Han har gjort sina val i livet och måste själv ta ansvar för dem och jag är mamma även till mina andra barn.
        Om modern har tron på reinkarnation så kommer hon att stå inför ett svårt val – som mamma vill hon fortsätta hjälpa men känner att hon därigenom hindrar barnet från dess andliga utveckling. Hon visar sin största kärlek till barnet genom att bryta deras relation.
        Kanske behöver Gud ta sin hand från Israel och låta landet ta ansvar för sina handlingar.

        • petergrafstrm says:

         Israel är den aggressiva buffertstat till det angloamerikanska imperiet som var avsikten.
         Om Gud har intresse av saken kan hen ta sin hand från Us/Uk så kommer Israels befolkning av ren självbevarelsedrift att välja anständiga företrädare. Det är Usa som står i vägen för det.
         Brittiska frimurarrörelsen med dess judiska förgrening B’nai B’rit skapade ADL o AIPAC.
         Syftet var att för Britternas räkning kontrollera Usa. Och med tiden etablerades en andra väg att kontrollera US genom Cecil Rhodes angloamerikanska etablissemang. Sen dess är det ett fiffigt arrangemang för Usa att låtsas att fästingen den judiska lobbyn AIPAC beställer den utrikespolitik som Us/Uk i verkligheten själva vill ha. Amerikanska och Brittiska politiker är en samling onda clowner.

        • peterkrabbe says:

         Mariana, det är en bra reflexion med stor relevans i det mänskliga livet. I slutänden blir det lätt en situation där mamman gå under om hon inte bryter relationen. Det leder naturligtvis till en ännu värre situation för samtliga inblandade i familjen. Om nu en eventuell Gud tänker på samma sätt är inte lätt att veta, men det ökande antalet ortodoxa judar i Israel börjar redan bli ett stort problem för landet eftersom de inte anser sig ha någon skyldighet att bidra ekonomiskt till landets utgifter. Kanske är det sätt att straffa sionisternas brist på andlighet att allt fler ägnar sig åt böner och studier av heliga skrifter istället för att arbeta och betala skatter.

         • mariana says:

          @peterkrabbe

          En sista reflexion från mig för jag ser att jag inte helt kunnat förklara hur jag menar. Under flera år arbetade jag inom slutna institutioner med de ”tyngsta” missbrukarna, ofta kriminellt belastade och dessutom med psykiska diagnoser. Jag tror att du åsyftar medberoende problematiken. Då kan en anhörig tvingas markera att nu måste du sluta med missbruket om vi ska kunna fortsätta ha kontakt.
          Inom Minnesotabehandlingen hade vi familjeveckor som ofta blev aha-upplevelser för många, både för missbrukaren och den anhörige.

          Det jag åsyftade (vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig) för det ligger på en andlig nivå,som förutsätter att man anammat tron på reinkarnation och har en genuin tro på en Gud. Den Gud som ger sig tillkänna på det sätt som nutidens människor skulle kunna ta till sig utan att blanda in det religiösa. Gregg Braden, Bruce Lipton, Lynne MacTaggart visar på en bro mellan vetenskap och tro.
          Det jag åsyftade var omtanken om barnets möjlighet till andlig utveckling.

        • Sture says:

         @ Mariana,
         intressant det du skriver eftersom det är precis så som Gud resonerar angående dem som hamnar i ”helvetet” i Jakob Lorbers verk. Allt detta är förvanskat av den katolska kyrkan redan från 400-talet och senare även av den protestantiska kyrkan.
         Hur gör Gud med en människa som är på ”fel väg” i livet? Jo, han försöker korrigera och hjälpa henne genom ”en mjuk viskning” (= försöker få henne på andra tankar så att säga i hemlighet) eller låter henne råka ut för smärre händelser som förhoppningsvis får henne på andra tankar. Men vissa människor ändrar sig inte utan fortsätter på sin destruktiva väg hela livet och drar med sig alla människor i sin omgivning – om inte ned i rännstenen så i alla fall ned i sorg och förtvivlan. Om en sådan människa dör innan hon insett vad ont hon gjort och inte ångrat sig så hamnar hon i ”helvetet”.
         I jordelivet kan man oftast inte se på en människas yttre om hon är ond eller god (fast vissa kan känna detta på sig), men på den andra sidan kan alla se på utsidan vem som är ond eller god. Om detta förhållande finns det tusen-faldiga berättelser från dem som varit nära döden men vänt tillbaka.
         Lika söker lika och därför blir det en klar uppdelning på andra sidan, som i Bibeln uttrycks med orden att man ”skiljer agnarna från vetet”. Att bara vistas tillsammans med onda människor blir en svår upplevelse även för den som är ond. Men den varar inte för evigt, som det katolska och protestantiska prästerskapet propagerat i 1500 år, utan endast tills man insett att det onda man lever i inte skapats av andra utan av en själv. När man själv insett att man skapat sin egen situation kan tillfrisknandet börja. Helvetet är således ingen bestraffning utan Guds insikt (liksom mammans) att nu kan jag inte göra mera. Nu får han klara sig själv och stå för sina egna handlingar utan skyddskuddar. När den förlorade sonen kommer tillbaka tas han emot med kärlek.
         Gud har för länge sedan tagit sin hand ifrån Israel (men älskar dem likafullt) och jag tror på Armageddon. Men det är också det enda som kommer att få dem att vända tillbaka, ge upp sin stolthet och anspråk på att vara lite förmer än oss andra och istället bli en del av hela mänskligheten.

         • petergrafstrm says:

          Om du tror på en allvetande Gud så vet han naturligtvis om vem som hindrade judarna att assimilera sig i Europa och pådyvlade dem zionismen och kan då knappast undvika att intressera sig för den partens status. Ju slugare och försåtligare desto större skuld? Eller gick dom bara Guds ärenden och är helt oskyldiga? Isf är alltså de två världskrigen med allt dödande kanske också Gudi behagligt? För det ledde till Israels etablering.

       • petergrafstrm says:

        1840talets “Millennialist” predikant John Nelson Darby blev “språkrör” for utrikesdepartementets operatörer som kidnappade Zionismen, och gjorde den till Kristen Zionism – ett schema för att kontrollera Mellanöstern för imperiet eller för att spränga sönder det i religiöst krig
        Alla amerikanska ”fundamentalister” använder eller tror på Darby’s fantasmer.
        Googla
        Darby Made ‘Christian Zionism’ for the Empire by Mike Minnicino

       • peterkrabbe says:

        Sture, jag kan hålla med om det mesta i din kommentar. Den judiska läran börjar och slutar med Jerusalem. Målet är nått när världsmakten är fullbordad – ormen fullbordat sitt lopp runt jordklotet och återkommit till Jerusalem. Därför är Israel och kontrollen över Jerusalem en grundbult i den judiska läran. Samtidigt ser verkligheten inte lika enkel ut. Det går inte att upprätthålla en stat med bara judar som invånare. Så är det inte heller i Israel, andelen muslimska araber växer hela tiden och blir ett problem för demokratin – det ligger inte långt bort att röstberättigade araber kan äventyra den judiska makten med demokratiska medel. Globalismen fördömer etniskt majoritetsstyre över hela västvärlden samtidigt som man förordar det i det egna landet Israel. Det går inte längre att hänvisa till Guds vilja, att judar skall särbehandlas.
        Att judar skulle vara Guds utvalda folk är egentligen huvudfrågan för globalismen. Det är den som ger legitimitet åt världsherraväldet. Men att en Gud skulle se offrandet av hundratals miljoner icke-judar som rimligt för att nå det målet är knappast logiskt, varken för en troende eller ateist. Återstår då att analysera hur detta påstående verifieras i de judiska heliga skrifterna – och även i bibeln.

        • petergrafstrm says:

         Huvudfrågan för globalismen är att multinationella företag och den angloamerikanska överklass som göds därav skall kunna slå undan allt motstånd. Även Israelerna känner av det.
         Att kategoriskt sätta likhetstecken mellan (den väststyrda delen av )globaliseringen och Israel som ända från början varit en buffertstat för angloamerika är att förenkla på ett sätt som gynnar förövarna. Vi har nog samsyn i kritiken av Israel men inte beträffande att US/UK skulle vara delvis oskyldiga som du implicerar.

         • peterkrabbe says:

          Du förstår inte riktigt vad jag skriver. Jag sätter inga likhetstecken mellan globalism och Israel, det finns fler sionister i USA än i Israel. Det finns fler sionister i det amerikanska etablissemanget än i Knesset. Men det som de alla har gemensamt är att se sig som legitima världshärskare i kraft av sin tro att Gud har gett dem den uppgiften i egenskap av Guds Utvalda Folk. Den tron har sina rötter i Jerusalem, inte i Washington. Vem påstår att US/UK är oskyldiga? Inte jag i alla fall…

       • Hans Dahl says:

        Tack Sture för dessa utomordentligt intressanta synpunkter!

        Det finns kopplingar mellan Israels hjärta, Jerusalem, och sätet för världens politiska centrum, Washington – på många plan, också när det gäller symbolik.

        När man studerar stadsbyggnaden i Washington förstår man att de som planlade denna stad hade mycket stora ambitioner.

        I filmen nedan redovisas intressanta geometriska strukturer i Washingtons struktur. Tyder på enormt mäktiga krafter!

        Och Peter, du som är arkitekt, vad anser du om dessa stadsbyggnadsstrukturer?

        http://dcsymbols.com/

        • peterkrabbe says:

         Det är utan tvivel intressant att försöka tyda kodspråket i Washingtons stadsplan, man kan se det som ett lexikon till frimureriet. George Washington var själv frimurare, liksom de flesta i ledande ställning på den nya kontinenten. Hans arkitekt, fransmannen l’Enfant, var det också med säkerhet. Bara den som är väl insatt i frimurarnas verksamhet kan fylla en stadsplan med så många symboler och samtidigt förstå syftet med det. Det främsta syftet tror jag var att visa världen att frimurarna var här för att stanna, att Amerika skulle styras av Frimurarlogerna i evig tid. Hela staden är frimurarnas sigill. Att l’Enfant var fransman leder spåren till de för fler än de kristna öppna franska logerna, med Grand Orient i spetsen. Både judar och ateister som Voltaire var välkomna där. Jag kan inte hela deras historia, men exempelvis Roosevelt var hög medlem i just Grand Orient.
         Det är alltid en primär symbolhandling att bygga en ny huvudstad när ett land står inför en ny epok av något slag, vi har liknande exempel från Brasilia i Brasilien, Islamabad i Pakistan och Astana i Kazakhstan, dock saknas i dessa globalismens symbolik. Åtminstone tror jag det, utan att ha gjort någon djupare analys av deras stadsplaner. Gemensamt för dessa städer är att de byggs för en administrativ elit, inte för folket som paradoxalt nog får bo i kåkstäder utom synhåll. Man inser inte att en stad måste ha utrymmen för alla kategorier av människor för att kunna fungera, lika lite som man inser att en stad normalt växer fram ur en naturlig mötesplats för landets invånare, inte en kryptiskt symbolisk placering.

         • Hans Dahl says:

          Ole Dammegård har pekat på det faktum att obelisker ofta uppförs där terrorattentat iscensatts. Obelisker har tydligen ett mycket högt symbolvärde för dessa krafter. I Washington står ju också den enorma obelisken som är 170 meter hög – Washingtonmonumentet.

          När det gäller svmbolik är det också kusligt med strukturella likheter mellan pentagon-byggnaden och ett pentagram.

       • mats says:

        Tack Sture, Jag har ingen avsikt att göra om detta till ett bibelfoeum. Kan bara konstatera att vi troligen i stort har samma åsikt, speciellt då det gäller elitens negativa påverkan på det som hänt sista hindra åren. Personligen tror jag fullt ut att Gud är bakom Israels återkomst. Jag tror inte att de blev utvalda för att de var bättre än andra. Inte ens vid blodsförbundets bekräftelse i Moseboken är Abraham med, Gud är med i ritualen medan den andra parten Abraham har somnat.
        Då det gäller deras återkommande till landet så säger Gud att det är inte för er skull som jag kommer att hämta er från jordens alla hörn där ni skämt ut Guds namn. Nej det är för Guds egens skull. Grannarna o världen har gjort o kommer att göra flera försök att krossa Israel men mirakulöst kommer detta att fallera.
        Sen till kommentarerna nedan Då det gäller elit judarna så skiter de fullständigt i Judendomen, visst de känner vgemenskap med andra elitjudar men de skiter i Svenssonjuden, De flesta är satanister eller möjligen ateister

 30. Alve says:

  Sture – jag hoppas innerligt att du får rätt. Galenskapen måste äntligen få ett slut.

 31. Fiskargubben says:

  Mp vill ha bort glyfosat. Partiet lyckas inte med det men vinner kanske några välbehövliga röster. Artikeln är låst och jag kunde bara läsa början.

  Det är sorgligt med Mp. Partiet är rena Rockefellerkreationen annars.

  https://www.svd.se/mp-forbjud-glyfosat-i-bekampningsmedel

 32. Mo says:

  Jag har alltmer blivit övertygad om att den utveckling vi ser i Ryssland är ett föredöme och att Putins tillförlitlighet är i nivå med och kanske tom högre än västledares. Vore det inte önskvärt att Europa stärker sina band och sin handel med Ryssland istället för att provocera konflikter mot dem med hjälp av Nato ? Borde vi inte se över Barcelona avtalet, utvärdera detta och se vad det har fått för konsekvenser för Europa. Ökad information om bakgrunden till dess tillkomst vore också angeläget. Det framställdes som ett handelsavtal men i praktiken har det väl möjliggjort den massiva migration vi har sett till Europa och som har lättat trycket på överbefolkade delar av muslimska länder eller kanske riktigare dessa länders oförmåga att försörja sin växande befolkning. Var det en utpressning mot väst från tidigare kolonialländer ? Underlättade avtalet folkförflyttningen i samband med de kommande krigen i Irak och Syrien ? Är det möjligt att häva Barcelona avtalet på nationell nivå ? Ökat kunskapsutbyte med Ryssland avseende alternativa produktionsmetoder inom jordbruks/livsmedelsnäringen skulle välkomnas av många. Att Putin värnar om djuren förstår man genom hans relation med sina hundar.

 33. Second Opinion says:

  Tack Sture för att du tyckte filmen var vidrig, det är ett friskhetstecken. Jag hade varit mer oroad om du hade välkomnat informationen. Fast egentligen är det inte filmen som är vidrig, utan Sex informationsboken och broschyren – filmen speglar bara innehållet.

  Filmen finns på flera ställen, en austraienare kommenterade:
  just watched it OMG are you kidding me what happened to Sweden

  De pressetiska reglerna ger journalister möjlighet att neka förnedrande uppdrag. Detta vore ju ett lämpligt tillfället.

  Eller som Ingrid Carlqvist‏ uttryckte det på twitter:
  Journalister får enligt avtal neka förnedrande uppdrag,
  men barnmorskor får inte neka att släcka liv.

  @Alve. ”Fattar inte att Tilde de Paula och Peter Jidhe klarade av tokerierna.”.
  Äkta kärlek till pengar och spotlighten på dem – ingenting annat.
  I min värld kallas detta sellouts. Vi har inga journalister i Sverige längre, bara Presstituerade.

  • Alve says:

   Ha, ha vilket bra uttryck – presstituerade! Ja, jag undrar också vad det är för fel på folk. I vår lokaltidning idag tyckte några goda personer att det var så hemskt att man flyttade ensamkommande barn över 18 år till annat boende för vuxna i väntan på asylbeslut. Tänk om jag kallade min 18-årige granne för barn – han skulle bli vansinnig – med rätta.

 34. Second Opinion says:

  Nu är också arkitektur sexinfluerad. Tidelag som arkitektur.
  Louvre cancels Atelier Van Lieshout installation amid concerns over ”explicit or sexual” content.

  Designed as a hybrid between art and architecture, it is intended to represent human domestication, and domination of the natural environment.

  Although it looks an expression of bestiality, Van Lieshout insists that the piece is not primarily or explicitly sexual in nature.

  Se bilderna – vad är det för fel på folk?

  https://www.dezeen.com/2017/10/04/louvre-cancels-atelier-van-lieshout-sculpture-domestikator-art-paris-censorship/

 35. Stig Rydmark says:

  OT, men kanske får det plats. Trump har beordrat icke aktiva piloter att vara beredda på tjänstgöring. Gamla B52-53- bombare ska återuppta 24 timmars övervakning, troligen kärnvapenbestyckade. USA har en trupp i NIGER, 1000 man, som försvarar USA:s frihet.

 36. Sture says:

  På fredag skall Donald Trump offentliggöra alla tidigare hemligstämplade dokument angående Kennedymordet. Det blir inte så roligt för the Deep State ty de hade begärt att detta skulle hemligstämplas i ytterligare 50 år. Man tycker att i en sådan viktig fråga som ett presidentmord att man borde offentliggöra allting redan från början. Men ack nej. FBI/CIA har inte rent mjöl i påsen, detta är de bittra sanningen. Nu är jag ändå inte säker på att sanningen kommer fram, det är säkert så att de rivit en del komprometterande uppgifter och kanske framförallt låtit bli att dokumentera vad som hänt. Men man får vara glad för det lilla. Jag är övertygad om att det finns folk som trots knapphändiga uppgifter ändå kan dra viktiga slutsatser.
  Samtidigt kommer en FBI-agent snart att vittna inför kongressen (judiciary committee) om all korruption han har beskådat när det gäller utrikesminister Hillary Clintons utförsäljning av 20% av USAs uranium till den viktigaste konkurrenten Ryssland. Innan denna utförsäljning skedde så fick Clinton Foundation mottaga 145 miljoner dollar i ”gåva” av Ryssland för sitt ”välgörenhetsarbete”.
  Samband, någon ?
  FBI har hävdat att denne agent har tystnadsplikt och riskerar 10 års fängelse om denna bryts. Så här har uppkommit en strid där advokaterna hävdar att denna tystnadsplikt inte gäller om man vittnar inför den lagstiftande församlingen i USA. Så han kommer att vittna, vilket medför att nya fakta avtäcks, nya frågor uppkommer som måste få ett svar, nya skandaler etc., etc. – och slutligen kommer man fram till den största korruptionsskandalen i USAs historia: The Clintons tillsammans med Eric Holder, Susan Rice, Obama, Loretta Lynch etc., etc. Det rullar på. Och jag har gott hopp om USA. Det som är bekymmersamt är ju Facebooks, Googles och YouTubes försök att censurera nätet (med hjälp av ADL, Anti-Defamation League). Men samtidigt måste man konstatera att hela USAs säkerhets system som består av tiotusentals dataexperter ännu inte knäckt Wikileaks. Alla kan läcka hemliga dokument till Wikileakspå ett helt säkert sätt utan att säkerhetstjänsten kan knäcka detta. Detta ger mig hopp. På vår sida har vi mängder av unga datanördar som kan programmering och kan säkerställa ett fritt internet.

 37. Mo says:

  Eftersom OP mordet tagits upp tidigare i tråden och en kärnvapenfri zon i Norden känns mer aktuell än någonsin så kanske mer ljus skall falla på OPs förestående Moskvamöte april -86 . Kan tänka mig att ett sådant avtal vid denna tid med Deep states och globalisternas planerade intrång i Sovjet skulle komma oerhört olägligt.

  http://www.jallai.se/2012/12/palme-stoppade-nato-nato-stoppade-palme/

  • Mjölner says:

   Intressant blogg, Mycket att läsa och bena ur. Lite rörigt med fakta visavi fiktion men en hel del gottebitar finns det. skall försöka få tag i boken Spionjägaren av Olof Frånstedt.
   Tack för tipset.

 38. Mjölner says:

  Skurken Soros investerar 18 milarder dollar (115milj.sek), på sin internationella organisation Open Society Fondation som därmed blir en av de resursstarkaste frivilligorganisationerna i världen. Källa Nya Tider. På papperet presenterar han organisationen som en välgörenhets organisation och sig själv som filantrop.

 39. Second Opinion says:

  MAT och POTATIS och KRIMINALITET

  Brottsprioriteringar i Sverige är intressanta. Eller snarare ett skämt.

  Man kan jaga en potatisodlare för en struntsak, de borde har räckt med en tillsägelse
  och en ny inspektion dagen därpå och se om felet åtgärdats, men nej – upp i rätten skulle det.
  Det här var ett ”brott” utan brottsoffer, jag skulle hellre vilja kalla det snedsteg – för jag ser det inte en som ett riktigt brott. Paragrafrytteri.

  Men riktiga brott , med riktiga brottsoffer hinner man inte med.

 40. Second Opinion says:

  * Las Vegas… Crisis Actor ad and more $$ for ”Victims”.

  7: 37 in kan ni höra hur mycket pengar de fått in utöver direktbetalningen för kvällen.
  Spola fram till 2 min 53 sek. De annonserar helt öppet att de behöver crisis actors för ett kommande event och bra betalt 500 dollar cash för medverkan står det i annonsen.

 41. Second Opinion says:

  * Las Vegas… VEM AGERAR SÅ HÄR UNDER EN PÅGÅENDE SKOTTLOSSNING?

  Den här filmen visar platsen där ”publiken” håller till. En verkar man i klarblå skjorta verkar inte ha tagit in instruktionerna utan står upp och filmar när alla andra kastar sig på backen – och detta under pågående ”skottlossning”.

 42. Second Opinion says:

  * Las Vegas… HELT OTROLIGT. Annonsen för crisis actors låg kvar på C**** ** ***** hemsida dagen efter Las Vegas eventet. 5 min 14 sek in i denna film ser man att företaget sökte folk från 21 år och uppåt i Las Vegas area. Rollerna som skulle tillsättas är att man deltar på en konsert. 20 dollar i timmen anges betalningen till.

 43. Second Opinion says:

  Utanför globalistämnet – men samma gäng som ”Pull of the event in Las Vegas”.
  Här lite intressanta filmer.:
  * Las Vegas… Las Vegas Shooting Exposed by Ex Military Surgeon
  (Lite jobbig röst i början – men när utlåtandet från kirugen kommer så är det en annan som läser).
  Han är väldigt tydlig med att de påstådda skadorna och tillfrisknandet är helt osannolikt.
  + Det här med en publik på 22.000 är fullständigt bogus.

 44. Mo says:

  Judarnas utvaldhet är väl deras uppdrag att leva enligt lagarna i förbundet med Gud så att Messias kan komma och frälsa hela världen ? Vad säger Sture, hur har du tolkat det ?

 45. Fiskargubben says:

  Huggsexan på Ukrainas jordbruksmark börjar antagligen snart. En ny lag ska få igång utförsäljningen. Det handlar om miljoner hektar svartjord. I den andra artikeln får vi veta att en hektar bara kostar några hundra dollar och många tusen mer i Tyskland.

  http://www.stalkerzone.org/sale-ukraine-london-urges-kiev-sell-10-million-hectares-land/

  http://www.stalkerzone.org/oleg-tsarev-formation-new-coalitions-circling-western-vultures-ukraine/

 46. Pingback: Kalles länkar | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: